TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 GENERALSEKRETARIATETS ARBEJDSGRUPPE OM UDVIDELSEN KOORDINATOREN JF/bo Luxembourg, den 10. februar 2000 Briefing nr. 7 TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION (3. revision) * Dette dokument gengiver ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning som institution. INTRANET: INTERNET: EPADES: epades\public\elargiss PE /rév.3 Or. FR DA DA

2 De briefinger, Arbejdsgruppen om Udvidelsen under Europa-Parlamentets Generalsekretariat har udarbejdet, skal i kortfattet, overskuelig form gøre status over drøftelserne om de forskellige temaer i forbindelse med Unionens udvidelse samt medlemsstaternes, ansøgerlandenes og EU-institutionernes forskellige holdninger. De ajourføres, efterhånden som forhandlingerne skrider frem. Allerede offentliggjorte briefinger: Nr. Titel Nr. EP Dato Sprog 1 Cypern og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 2 Ungarn og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 3 Rumænien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 4 Den Tjekkiske Republik og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 5 Malta og forbindelserne med Den Europæiske Union /ændr alle 6 Bulgarien og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 7 Tyrkiet og forbindelserne med Den Europæiske Union /ændr alle 8 Estland og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 9 Slovenien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 10 Letland og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 11 Litauen og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 12 Polen og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 13 Slovakiet og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 14 Rusland og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 15 De institutionelle aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT-SV 16 Kontrol med og beskyttelse af Den Europæiske Unions finanser med henblik på udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 17 Miljøpolitik og udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 18 Europakonferencen og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 19 De budgetmæssige aspekter ved udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 20 Demokratiet og menneskerettighederne og udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 21 Udvidelsen og den økonomiske og sociale samhørighed DE-EN-ES-FR-IT 22 Statistisk bilag vedrørende Den Europæiske Unions udvidelse /ændr EN 23 De juridiske problemer ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 24 Førtiltrædelsesstrategien for Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 25 Samarbejde på områderne retlige og indre anliggender i forbindelse med udvidelsen af EU /ændr DE-EN-ES-FR-IT 26 Kvindens rettigheder og udvidelsen af EU DE-EN-ES-FR-IT 27 Landbruget og udvidelsen af EU DE-EN-ES-FR-IT 28 Schweiz og udvidelsen af EU /ændr alle 29 Fiskeriet og udvidelsen af EU alle 30 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 2 PE /rév.3

3 Nr. Titel Nr. EP Dato Sprog 31 Sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 32 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 33 Phare-programmet og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 34 Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 35 Industripolitikken og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 36 Agenda 2000 og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr DE-EN-ES-FR-IT 37 Den Europæiske Unions udvidelse og de eksterne økonomiske forbindelser DE-EN-ES-FR-IT 38 Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 39 De sociale aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 40 Den nukleare sikkerhed i de central- og østeuropæiske ansøgerlande DE-EN-ES-FR-IT 41 Offentlighedens holdning til udvidelsen i medlemsstaterne og ansøgerlandene DE-EN-ES-FR-IT 42 Det russiske mindretal i de baltiske lande DE-EN-ES-FR-IT Kopier af disse briefinger fås ved henvendelse til: E. Deguffroy, Luxembourg, bât. SCH Salle 602, tlf.: (352) / fax: (352) Arbejdsgruppen om Udvidelsen, Bruxelles, bât. LEO 06D119, tlf.: (32 2) / fax: (32 2) Arbejdsgruppen om Udvidelsen, Strasbourg, bât. IP2 447, tlf.: (33 3) / fax: (33 3) INTRANET: INTERNET: EPADES: epades\public\elargiss 3 PE /rév.3

4 BRIEFING OM TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD Side INDLEDNING 7 I. DEN POLITISKE SITUATION 7 1. Valget den 18. april Dannelsen af den 57. regering 8 2. Forfatningssituationen 8 3. Menneskerettighedssituationen 9 4. Det kurdiske spørgsmål 9 5. Cypern Situationen i Det Ægæiske Hav 11 II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 12 - Generelt 12 Vækst 12 Forbrug 13 Investeringer 13 Produktionen 13 Udenrigshandelen 14 Beskæftigelsen 14 Inflation 15 Valutapolitikken og valutakurser 15 Prioriteringerne i regeringens økonomiske stabiliseringsprogram 15 III. FORBINDELSERNE MELLEM EU OG TYRKIET 16 a) Ansøgning om tiltrædelse/kommissionens udtalelse 16 b) Toldunionen 16 c) EU's strategi i forhold til Tyrkiet 17 - Tyrkiets holdning 18 d) Tiltag til ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand 19 e) Kommissionens rapporter om Tyrkiets fremskridt mod 20 tiltrædelse og tildelingen af status som ansøgerland 4 PE /rév.3

5 INDLEDNING Den 13. december 1999 godkendte Det Europæiske Råd i Helsinki Kommissionens forslag om at give Tyrkiet status som ansøger om medlemskab af Den Europæiske Union. Der er imidlertid lang vej endnu, inden landet kan blive medlem. Som omtalt i Kommissionens anden periodiske rapport (oktober 1999) skal Tyrkiet gøre betydelige fremskridt med hensyn til de politiske kriterier fra København, og ifølge Kommissionen findes der alvorlige mangler med hensyn til menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. I henhold til rapporten er Tyrkiets holdning med hensyn til Cypern-spørgsmålet ikke i overensstemmelse med FN's resolutioner og ej heller med Den Europæiske Unions holdning. Endvidere hedder det, at territorialstriden i Ægæerhavet stadig er uløst. Endelig bør Tyrkiet, der er i færd med genopbygningen efter et jordskælv, der har haft alvorlige økonomiske konsekvenser, foretage en kraftig sanering af sin makroøkonomiske politik. Europa-Parlamentet har i sin beslutning om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde i Helsinki understreget, at "forhandlingerne ikke kan indledes, fordi Tyrkiet langt fra overholder de politiske kriterier fra København". Europa-Parlamentet "forventer, at det forhold, at Tyrkiet har opnået status som ansøgerland, vil resultere i de nødvendige reformer i dette land". Selvom Europa-Parlamentet er tilhænger af at frigive særlige økonomiske midler til Tyrkiet, har det ikke nogen entydig holdning med hensyn til at give Tyrkiet status som ansøgerland (jf. Agence Europe 14. december 1999). I. DEN POLITISKE SITUATION BEMÆRK: Siden det fremrykkede valg den 24. december 1995 har den politiske situation i Tyrkiet været kendetegnet ved skiftende koalitionsregeringer, opløsningen af Refah-partiet, korruptionsaffærer, Demirel Yilmaz' tilbagetræden som premierminister den 25. november 1998 og indsættelsen af Bülent Ecevit frem til de fremrykkede valg den 18. april Valget den 18. april 1999 Det venstre-nationalistiske parti DSP og det ultra-nationalistiske parti MHP vandt valget den 18. april Denne drejning i offentligheden i retning mod tyrkisk nationalisme afspejler vælgernes frustration over for de fleste centrumpartiers manglende evne til at danne en effektiv og pålidelig regering på et tidspunkt med økonomiske vanskeligheder og politisk usikkerhed. Valgresultat (87,09% valgdeltagelse) DSP (ECEVIT, venstre-nationalistisk) 21,3% 136 mandater (1995: 14,64%) MHP (BAHCELL, ultra-nationalistisk) 18,1% 129 mandater (1995: 8,18%) FP (KUTAN, islamist) 15,6% 111 mandater (1995: 21,38%) ANAP (YIILMAZ, centrum-højre) 13,4% 86 mandater (1995: 19,65%) DYP (CILLER, centrum-højre) 12,1% 86 mandater (1995: 19,18%) Løsgængere 2 5 PE /rév.3

6 Følgende partier nåede ikke over spærregrænsen på 10%, hvilket er nødvendigt for at blive repræsenteret i parlamentet: CHP (BAYKAL, socialdemokratisk) 8,6% (1995: 10,71%) HADEP (pro-kurdisk) 3,99% (1995: 4,17%) BBP (nationalistisk og islamistisk) 1,45% (1995: -) DSP s valgsejr skyldes partilederen Bülent Ecevits personlige popularitet. Hans 40 år lange politiske karriere har været uden finansielle uregelmæssigheder. Han er kendt som forsvarer for de nationale interesser han gav ordre til invasionen af Cypern i 1974 og han vandt særlig stemmer under sin korte regeringsperiode (inden valgene) gennem arrestationen af PKK-lederen Abdullah Öcalan i Kenya og hjembringelsen til retsforfølgelse i Tyrkiet. MHP s overraskende valgsejr afslører befolkningens dybe utilfredshed med centrum-politikerne, som i årevis ikke har imødegået landets problemer med den nødvendige styrke. Den sociale uretfærdighed er blevet forværret af den dårlige økonomiske forvaltning af landet. Inflationen er gået ud over lønmodtagerne, mens de seneste måneders økonomiske stagnation har ruineret de små virksomheder. MHP har ligeledes nydt godt af den generelle skuffelse over EU s afslag på at medtage Tyrkiet i den gruppe ansøgerlande, med hvilke forhandlingerne skulle begynde. MHP s vælgere tæller et stort antal unge på år, herunder en del arbejdsløse og mennesker, som søger en ideologi, der kan opfylde deres forventninger. - Dannelsen af den 57. regering Den 9. juni blev regeringskoalitionen bestående af DSP (Ecevits demokratiske venstreparti), MHP (Bahcelis nationalistiske ultra-højreparti) og ANAP (Yilmaz moderlandsparti) godkendt af det tyrkiske parlament med 354 stemmer ud af 550 (et usædvanligt stort flertal i forhold til de tidligere regeringer). 2. Forfatningssituationen Siden valgene i april 1999 har regeringskoalitionen, der råder over et stort flertal, fået vedtaget en række lovgivningsforanstaltninger. Her bør især nævnes en reform af statens sikkerhedsdomstole. Siden 1998 har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vurderet, at statens sikkerhedsdomstole som følge af en militær dommers deltagelse ikke kunne betragtes som upartiske og uafhængige domstole, hvorfor der var tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskeretskonvention (som Tyrkiet er medunderskriver af). Den 22. juni 1999 trådte forfatningsreformen i kraft, hvorved statens sikkerhedsdomstole blev afmilitariseret. Dette gjorde det muligt med øjeblikkelig virkning at erstatte den militære dommer i Öçalan-sagen med en civil. 6 PE /rév.3

7 Siden april 1999 har regeringen som følge af en revision af lovgivningen kunnet idømme politifolk og embedsmænd, der er dømt for tortur eller brutal, umenneskelig og vanærende behandling, strenge fængselsstraffe og degradering. Dette kommer efter henstillingerne fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur (præsident Süleyman Demirel har i øvrigt indrømmet, at der forekom tortur i Tyrkiet, men at dette ikke var udslag af nogen officiel politik, jf. Milliyet af 22. november 1999). I august 1999 vedtog GANT (nationalforsamlingen) ændringerne af systemet for politiske partier, som indeholdt en vis liberalisering. I februar 1999 forbød forfatningsdomstolen imidlertid det pro-kurdiske parti DKP (det islamiske parti Refah blev forbudt i januar 1998). Det nationale sikkerhedsråd, som nogle ønsker afskaffet, støttes af premierminister Ecevit, som ikke finder dets eksistens i strid med et demokratisk system (jf. tyrkisk presse december 1999). Premierministeren har imidlertid udtalt sig til fordel for en afskaffelse af dødsstraffen. Det bør imidlertid bemærkes, at antiterrorlovens artikel 8 stadig er gældende. Denne artikel blev ændret en smule i 1995, men giver stadig mulighed for at fængsle navnlig journalister for separatistisk propaganda. Europarådet og Europa-Parlamentet er i øvrigt gået ind for, at denne artikel ganske enkelt skal ophæves. Den blandede parlamentariske kommission, der har til opgave at foretage en harmonisering af forfatningen, har siden december 1999 arbejdet med at tilpasse forfatningen til Den Europæiske Unions standarder og "udarbejde en civil forfatning". Blandt de ændringer, der skal foretages, nævner medierne følgende: S S S S S S S S S afskaffelse af dødsstraffen ytringsfrihed forebyggelse af tortur adgang til kulturelle rettigheder (radio, tv, undervisning) for kurderne afskaffelse af det nationale sikkerhedsråd afskaffelse af undtagelsestilstanden en civil løsning på problemerne i det sydøstlige Tyrkiet tilknytning af generalstaben til det nationale forsvarsministerium løsning af striden om Det Ægæiske Hav og Cypern-problemet. 3. Menneskerettighedssituationen Som det fremgår af Kommissionens anden periodiske rapport (13. oktober 1999) er der ikke sket nogen særlig udvikling i situationen siden rapporten fra 1998, og trods enkelte foranstaltninger, der går i den rigtige retning, er situationen fortsat bekymringsvækkende. I rapporten nævnes især en række områder, hvor der slet ikke er sket fremskridt: ytringsfrihed, pressefrihed, forholdene i fængslerne, forenings- og forsamlingsfrihed, mindretallenes problemer. I Kommissionens anden periodiske rapport hedder det, at generelt har situationen i Tyrkiet med hensyn til civile rettigheder og politikker ikke udviklet sig siden den seneste rapport. 7 PE /rév.3

8 4. Det kurdiske spørgsmål Bemærk: Europa-Parlamentet har altid tilskyndet den tyrkiske regering til at løse terroristproblemet med demokratiske midler under overholdelse af retsstatsprincipperne. Efter tilstrømningen af kurdiske flygtninge til visse EU-lande i begyndelsen af 1998 har EUinstitutionerne lagt pres på den tyrkiske regering for at få den til at finde en politisk løsning på undertrykkelsen af det kurdiske folk, og Tyrkiet er blevet opfordret til at standse de militære aktioner i det nordlige Irak. Europa-Parlamentet anmodede (ved beslutning af 15. januar 1998) Unionen om at tage et internationalt initiativ til løsning af dette problem og anmodede Rådet og medlemsstaterne om at tage spørgsmålet om krænkelsen af kurdernes rettigheder op i FN's Menneskerettighedskommission. I august 1998 kunne man iagttage en genopblussen i kampene mellem de tyrkiske væbnede styrker og de kurdiske separatister i det sydøstlige Anatolien og ved Sortehavskysten. Den 28. august 1998 erklærede lederen af de kurdiske separatister, Abdullah Öcalan, en ensidig våbenhvile, men denne blev afvist af den tyrkiske hær, der krævede en fortsat undtagelsestilstand i den sydøstlige del af landet. Öçalan flygtede til udlandet, men blev arresteret i Kenya i februar Statens sikkerhedsdomstol i Ankara dømte ham til døden den 29. juni 1999 for terrorisme og separatistiske handlinger. Den tyrkiske højesteret har stadfæstet denne afgørelse; Öçalan har appelleret dommen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I sin beslutning af 22. juli 1999 lagde Parlamentet pres på de tyrkiske myndigheder for at få dem til at undlade af fyldbyrde dommen. Öçalan bad PKK om at standse voldshandlingerne fra den 1. september, mens en amnestilov er gældende, i henhold til hvilken PKK-medlemmer, der overgiver sig og afslører oplysninger om deres organisation, kan opnå strafnedsættelse. Den 13. januar 2000 besluttede regeringskoalitionen af udsætte henrettelsen af Öçalan i afventen på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse (det kan vare 2 år). Denne beslutning blev modtaget positivt og betragtes som et skridt i den rigtige retning, men afstedkom alligevel protester fra det nationalistiske parti, der betragter den som en indrømmelse over for EU. I sin beslutning af 17. juli 1998 om Kommissionens rapport om udviklingen i forbindelserne med Tyrkiet gik Europa-Parlamentet ind for en politisk løsning på konflikten. Parlamentet tilsluttede sig endvidere forslagene om retlig anerkendelse af den kurdiske identitet eller blot visse dele af den kurdiske identitet og støttede ethvert initiativ, der vil kunne fremme dialogen mellem parterne. Men i sin 1999-rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse beklager Kommissionen, at man endnu ikke har kunnet iagttage fremskridt i denne retning. Europa-Parlamentet opfordrede i øvrigt i begyndelsen af 1999 den tyrkiske regering til at fortsætte støtten til den økonomiske og sociale udvikling i de kurdiske områder i Tyrkiet. 8 PE /rév.3

9 I marts 1999 annoncerede premierminister Ecevit en yderligere bevilling til disse områder på 100 millioner dollars for de kommende to år. 5. Cypern Som det fremgår af Kommissionens anden rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse er Tyrkiets holdning til Cypern-spørgsmålet ikke i overensstemmelse med hverken FN's resolutioner eller Den Europæiske Unions holdning, og den har ligeledes en negativ indvirkning på Euro-Middelhavspartnerskabet. Tyrkiet har siden 1974 holdt 37% af Republikken Cyperns område ulovligt besat. Den 31. marts 1998 iværksatte man udvidelsesprocessen, og den 10. november indledte man tiltrædelsesforhandlinger med landene i første bølge, herunder Cypern. Tiltrædelsen skulle gælde hele øen og gøre det muligt at fremskynde en fredelig løsning på konflikten, som splitter øen. Tyrkiet har imidlertid hidtil ført en "vetopolitik" over for fredsløsningen. Rauf Denktash får sammen med Tyrkiet skylden for de mislykkede samtaler i Montreux. Man kan konstatere, at de tyrkiske cyprioter ikke deltager i tiltrædelsesforhandlingerne på trods af præsident Clerides' forslag. Med hensyn til dette problem tager Den Europæiske Union udgangspunkt i de relevante FNresolutioner og går fortsat ind for et cypriotisk statssamfund bestående af øens to samfund samt en tilbagetrækning af de tyrkiske styrker fra øens nordlige del, medens Tyrkiet og "TRNC" ønsker en forbundsstat med to adskilte samfund. Den 20. juli 1999 offentliggjorde Tyrkiet og "TRNC" på ny en fælles erklæring (en fremgangsmåde, Den Europæiske Union allerede havde kritiseret i 1997, idet man mente, at dette indebar en trussel om tyrkisk annektering af den nordlige del af øen). Tyrkiet har nu status som ansøgerland og bør indrette sig efter EU-regelværket, også med hensyn til FUSP. På det seneste har der været nogle positive tegn. En første samtalerunde mellem Denktash og Clerides fandt sted i New York i december Efter planen skal der finde et nyt møde sted i Genève til februar. I øvrigt gav den græske udenrigsminister Konstantin Papandreous besøg i Tyrkiet i januar (det første besøg i 38 år) anledning til underskrivelsen af en række konventioner mellem de to lande. Den tyrkiske premierminister Ecevit udtalte: "Hvis vi løser de bilaterale problemer, vil det få en positiv indvirkning på Cypern." Papandreou udtalte: "Hvis Cypern-problemet løses, vil det blive lettere at løse stridighederne mellem Grækenland og Tyrkiet...Cypern er et vigtigt aspekt i forbedringen af vores relationer" (det skal bemærkes, at jordskælvet i Tyrkiet allerede havde fremkaldt en kolossal bølge af solidaritet fra de græske myndigheders side). 9 PE /rév.3

10 6. Situationen i Det Ægæiske Hav På mødet i Associeringsrådet EF/Tyrkiet den 29. april 1997 understregede man, at "...spændingerne i Det Ægæiske Hav kan udelukkende overvindes gennem en bilæggelse af den græsk-tyrkiske konflikt i henhold til folkeretten - navnlig gennem brug af Den Internationale Domstol - samt gennem indførelse af gode naboforhold og afståelse fra brug af magt eller trusler om brug af magt i overensstemmelse med FN-charteret...". I sin beslutning af 6. oktober 1999 anmoder Europa-Parlamentet "den tyrkiske regering om i fuldt omfang at samarbejde med den græske regering i bestræbelserne på at skabe gode naboforhold mellem de to lande på grundlag af principperne om respekt for international ret og internationale aftaler og dermed øge stabiliteten og sikkerheden i hele Europa". I sin seneste rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse konstaterer Kommissionen, at Tyrkiet har nægtet at indgå i en dialog med Den Europæiske Union navnlig om de følsomme spørgsmål vedrørende territorialstriden i Det Ægæiske Hav. Men også her giver Papandreous besøg i Tyrkiet anledning til optimisme. De tyrkiske myndigheder har foreslået en række tillidsskabende foranstaltninger på det militære område med henblik på at mindske spændingerne i Det Ægæiske Hav (jf. revue de la presse turque, Kommissionens delegation i Ankara januar 2000). II. DEN ØKONOMISKE SITUATION GENERELT Efter flere års vækst har den tyrkiske økonomi på det seneste været præget af stagnation med høj inflation og et stort budgetunderskud. De to seneste jordskælv har ligeledes haft alvorlige konsekvenser for en del af den industrielle infrastruktur, og der skal bruges store beløb på genopbygningen. Ikke desto mindre har strukturreformerne, som Ecevits regering har iværksat, og hans inflationsbekæmpelsesprogram vakt de internationale institutioners tillid. Underskrivelsen af en aftale med IMF (4 milliarder dollars over 3 år), tilsagn om bistand fra Verdensbanken til strukturreformer (3 milliarder dollars) og landets nuværende status som ansøgerland til Den Europæiske Union bør kunne sætte gang i ikke blot politiske reformer, men ligeledes i de økonomiske reformer, der er nødvendige for at bringe Tyrkiet på linie med de europæiske standarder. Vækst Siden har den tyrkiske økonomi været kendetegnet af en uomtvistelig dynamik. Vækstraten for BNP var i 1997 på 8%. Til sammenligning lå gennemsnittet for de 15 medlemsstater i 1997 på 2,6%. I de første seks måneder af 1998 var vækstraten for BNP stadig meget høj (9%), mens den er faldet betragteligt i andet halvår (4%). I regeringens prognoser for 1998 forudses en vækstrate for BNP på 4,5%. 10 PE /rév.3

11 Dette fald i væksten, der er det første siden 1994, skyldes den afdæmpningspolitik, som staten indledte i efteråret 1997 (højere skattetryk, nedskæring i de offentlige finansieringsprogrammer, fastfrysning af lønningerne for statsansatte m.v.) samt den faldende vækst på verdensplan som følge af krisen i Rusland og i Asien. For 1999 er tendensen negativ (-1,4%). Der forventes et opsving i løbet af Forbrug Privatforbruget steg voldsomt i 1995 (7,6% i 1995 mod -5,3% i 1994) i lighed med det offentlige forbrug (6,7% mod -3,5%). Man har ikke nøjagtigt kendskab til de indtægtskilder, som kan forklare stigningen på 8,7% i husholdningernes disponible realindkomst. Det har tilsyneladende kun delvist været muligt at afhjælpe faldet i reallønningerne inden for den private og offentlige sektor i 1995 (i en størrelsesorden på 20% i 1994). Landbrugsindkomsterne er dog steget en smule i reelle tal. Der er grund til at tro, at de store virksomheder har haft en betydelig indtjening i 1995, og stigningen i provenuet i form af reelle renter på statsobligationer er i vid udstrækning blevet bekræftet. Finansieringen af de fortsatte krigshandlinger i den sydøstlige del af landet bidrager til at øge de offentlige udgifter (militærbudgettet udgør 3,8% af BNI). Rent faktisk er de offentlige udgifter steget med 6% mellem 1996 og 1997, men i er der iagttaget en opbremsning i stigningen i de offentlige udgifter. De er faldet til 3,5% mellem 1997 og Privatforbruget har ligeledes oplevet en opbremsning siden 1996 (væksten på 6% mellem 1996 og 1997 er faldet til 3,8% mellem 1997 og 1998). Jordskælvene (august, november) og indførelsen af nye afgifter til finansiering af genopbygningen risikerer at påvirke den indenlandske efterspørgsel. I overensstemmelse med IMF-programmet skal lønstigningerne for tjenestemænd i øvrigt begrænses til 15% for Investeringer Den øgede import af kapitalgoder er uden tvivl baggrunden for stigningen (på 25-30%) i de private investeringer, som til dels udlignes af en løbende sænkning af de offentlige investeringsudgifter. De faste bruttoinvesteringer vil i gennemsnit udgøre næsten 5% årligt mellem 1997 og De direkte udenlandske investeringer nåede i 1996 det relativt beskedne omfang af 1 milliard dollars eller næsten det samme niveau som i 1995 trods de tiltagende positive virkninger af toldunionen. Der er sket en klar forøgelse i antallet af godkendelser af udenlandsk kapital ved udgangen af 1996, og det undersøges i øjeblikket, hvorledes tilstrømningen af udenlandsk kapital kan tilskyndes ved hjælp af undtagelsesbestemmelser fra mindstekravene til egenkapital og udstrækning af de tilskyndelsesforanstaltninger, der vedrører de interne investeringer, til også at omfatte udenlandske direkte investeringer til modernisering. Til trods for en betydelig inflation og høje rentesatser er der sket en forøgelse af investeringerne (faste bruttoinvesteringer) på 11,5% mellem 1996 og 1997 og på 7% mellem 1997 og Nye love såsom bankloven, socialsikringsreformen og den nye artikel, der giver udenlandske investorer adgang til international voldgift i tvistemål er ligeledes faktorer, der fremmer udenlandske investeringer. 11 PE /rév.3

12 Produktionen Industrisektorens andel af BNP var på 19,3% i Industrien beskæftiger omkring 2,9 millioner personer (21,8% af den erhvervsaktive befolkning arbejdede i industrisektoren i april 1997). Stigningstakten i industriproduktionen (10,8% i 1997) oplevede en opbremsning i 1998 (til 6,6%), navnlig i sidste halvår. I 1999 var væksten inden for industrien på 1,3%. De sektorer, der fører an inden for industriproduktionen, er energisektoren, den kemiske industri og mineindustrien. Servicesektoren har oplevet en spektakulær stigning i de forløbne 18 år, eftersom den beskæftigede 7,5 millioner personer i 1993 mod 5 millioner i I 1999 tegnede servicesektoren sig for 56,5% af BNP. Landbruget er stadig den sektor, der beskæftiger flest personer (42,2% af den erhvervsaktive befolkning i 1999). Den tegnede sig for 16% af BNP i 1999, mens industrien tegnede sig for 27,4%. Udenrigshandelen Som det fremgår af Kommissionens anden periodiske rapport blev udenrigshandelen i 1998 og 1999 hårdt ramt af de faldende internationale konjunkturer og den faldende indenlandske efterspørgsel. Handelen med Den Europæiske Union - som dog stadig er Tyrkiets vigtigste handelspartner - faldt på både import- og eksportsiden, hvilket gav Tyrkiet mulighed for at nedbringe sit samlede handelsunderskud. I lå Tyrkiets handel med Den Europæiske Union på millioner ecu. Den Europæiske Union står for 52,5% af Tyrkiets samlede import og aftager 50% af landets eksport. Tyrkiet tegner sig for 2,5% af Den Europæiske Unions samlede handel (landet ligger på andenpladsen blandt ansøgerlandene efter Polen med 3,1%). Beskæftigelsen I 1995 udgjorde arbejdsløsheden 7,5% mod 8,1% i det foregående år. Det officielle arbejdsløshedstal var 6,3% i april 1996, men det uofficielle tal kan nemt have været 15%. Arbejdsløsheden i byer og på landet var anslået til henholdsvis 9,3% og 3,8%. Sammenlignet med det foregående år var den samlede jobskabelsestakt 2,6% i april 1996, medens denne procentsats lå på 4,8% i oktober Ifølge Statistikinstituttet (SIS) var antallet af arbejdsløse i slutningen af april ,3 millioner svarende til en arbejdsløshedsprocent på 5,1%. Dette fald i arbejdsløsheden kan til dels tilskrives et fald i den erhvervsaktive befolkning (på 1,2% mellem april 1996 og april 1997). I 1999 var arbejdsløsheden på 6,4%. 1 Iflg. Eurostat. 12 PE /rév.3

13 Disse tal bekræfter en vedvarende tendens til jobskabelse og en kraftig vækst i arbejdsstyrkens produktivitet. De største problemer, som arbejdsmarkedet står overfor, er af strukturel art. I betragtning af den hurtige stigning i befolkningen i den arbejdsduelige alder, befolkningens lave gennemsnitsalder og den voldsomme urbanisering er det vigtigt, at der hurtigt skabes arbejdspladser for blot at holde arbejdsløsheden nede. Arbejdskraftens kvalifikationer giver også problemer, idet uddannelsen af de menneskelige ressourcer er stagneret på et relativt lavt niveau. Desuden konstateres der en tendens til underbeskæftigelse (underbeskæftigelse: personer, der af økonomiske grunde har arbejdet mindre end 40 timer om ugen i de foregående seks måneder). Rent faktisk betragtedes 1,1 millioner personer i Tyrkiet som værende underbeskæftigede i april Inflation Efter at have været oppe på 120% medio 1995 faldt inflationen i forbrugerpriserne kraftigt som følge af stabiliseringsforanstaltninger, der vedtoges i 1994, og nåede ned på 80% i begyndelsen af 1996, men steg igen til 99% i I januar 1998 er der registreret en inflation på 101% i Tyrkiet. Som tidligere er denne høje inflation tegn på et alt for stort finansieringsbehov inden for den offentlige sektor, en stigning i pengemængden og stærke inflationsforventninger. En høj og vedvarende inflation tærer på den tyrkiske økonomis kræfter, idet den ødelægger investeringslysten og dermed det fremtidige produktionspotentiale. Skattesystemet giver store forvridninger, og systemet tilpasses næppe i forhold til inflationen. Selvom lønningerne inden for den offentlige sektor og de sociale ydelser er pristalsregulerede, er indkomstskattesystemet det ikke, hvilket bidrager til at øge skattebyrden i reelle tal. Ecevit-regeringen forudså en inflationstakt på 57% i slutningen af Den lå i virkeligheden på 68,8%. Målet for 2000 ligger nu på 25%. Valutapolitikken og valutakurser Væksten i de pengepolitiske størrelser afhænger fortsat af omfanget af den offentlige sektors finansieringsbehov. Centralbanken kan ikke pålægge statskassen en monetær disciplin. Man må derfor ikke forvente, at væksten i de pengepolitiske størrelser vil komme til at spille en særlig betydelig rolle i den økonomiske politik. Tyrkiets valutapolitik hæmmes af de generelt korte frister for den indenlandske statsgæld og den alt for omfattende anvendelse af udenlandske valutaer. Selv om man havde annonceret en valutaplan for de første seks måneder af 1997, har centralbanken ikke officielt lagt sig fast på noget andet mål end at overvåge "de reelle valutakursers" stabilitet ved at sikre, at nedskrivningen af den tyrkiske lire ikke vil overskride inflationsmargenen i forhold til Tyskland og USA. Nedskrivningen af den tyrkiske valuta fortsatte i 1997 (med omkring 60% i forhold til ECU mellem januar og december 1997 og i 1998). I sit reformprogram planlægger regeringen at kontrollere væksten i centralbankens interne nettoaktiver ved at overvåge de lån, der ydes den offentlige sektor, for at støtte bestræbelserne på inflationsdæmpning. 13 PE /rév.3

14 Prioriteringerne i regeringens økonomiske stabiliseringprogram Det største strukturelle problem, som Tyrkiet står overfor, ligger i det store budgetunderskud inden for den offentlige sektor. Den nye regering har iværksat seriøse strukturreformer, som bør give Tyrkiet mulighed for at opnå makroøkonomisk stabilitet. Der er iværksat et privatiseringsprogram inden for de sektorer, som i vidt omfang kontrolleres af staten, såsom landbruget og den finansielle sektor. III. FORBINDELSERNE MELLEM EU OG TYRKIET I henhold til Ankara-aftalen (der undertegnedes den 12. september 1963 og trådte i kraft den 1. december 1964) skulle der gradvis indføres en toldunion (indført pr. 1. januar 1996), og Tyrkiet skulle have mulighed for at tiltræde Den Europæiske Union. Aftalen udgør det juridiske grundlag for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet. a) Anmodning om tiltrædelse/kommissionens udtalelse Den 14. april 1987 anmodede Tyrkiet om fuldstændigt medlemskab af Den Europæiske Union. I sin udtalelse, som offentliggjordes den 5. februar 1990, konkluderede Kommissionen, at de fremtidige forbindelser skulle udvikle sig på grundlag af Ankara-aftalen, men at Tyrkiet ikke opfylder tiltrædelseskriterierne. Egnetheden som sådan er blevet bekræftet ved flere lejligheder, både i Associeringsrådet den 28. april 1997 og i kapitel II i Agenda 2000, der er fremsat af Kommissionen (juli 1997), og af Det Europæiske Råd i Luxembourg ( december 1997). Det Europæiske Råd bad i øvrigt om, at der fremsættes forslag vedrørende den fremtidige udvikling i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet, som går videre end toldunionen (se den europæiske strategi for Tyrkiet nedenfor). Der var to år til EU-topmødet i Helsinki, i løbet af hvilke der blev udviklet en ny europæisk strategi over for Tyrkiet, hvor der blev truffet en række foranstaltninger (anmodningen fra Rådet (almindelige anliggender) i Luxembourg i oktober 1998 om frigivelse af finansprotokollen) som reaktion på Tyrkiets skuffelse over, at Det Europæiske Råd i Luxembourg ikke tog landet med i gruppen af ansøgerlande. Endelig foreslog Kommissionen Det Europæiske Råd i Helsinki at give Tyrkiet status af ansøgerland, hvilket Rådet accepterede (12. december 1999). Der er tale om en "status": Der er ikke fastsat nogen tidsplan med hensyn til indledningen af forhandlinger. b) Toldunionen Siden toldunionen trådte i kraft (den 1. januar 1996), har Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den forpligtelse, den har indgået, hvert år forelagt Parlamentet en rapport om toldunionen samt om de økonomiske og politiske aspekter, herunder demokratiseringsprocessen og menneskerettighedssituationen. Tyrkiet er det eneste ansøgerland, der har indgået en toldunion med Den Europæiske Union. 14 PE /rév.3

15 Den første årlige rapport blev forelagt i november Den anden årlige rapport blev udarbejdet af Kommissionen den 4. marts Europa-Parlamentet har udtalt sig om denne rapport den 17. september Ifølge Kommissionen fungerer aftalen tilfredsstillende. Tyrkiet bør fortsætte sine bestræbelser på at harmonisere sin lovgivning med EU's. Efter aftalens ikrafttræden er der sket en stigning i samhandelen på mere end 36% for Unionens eksport til Tyrkiet og mere end 10% for Tyrkiets eksport til EU i forhold til perioden forud for toldunionen. Den Europæiske Union har fortsat mest gavn af samhandelen med en saldo i sin favør, der er fordoblet. Ifølge Kommissionen har de tyrkiske virksomheder tilpasset sig godt til EUkonkurrencen. Tyrkiet finder for sit vedkommende, at det på rimelig vis har opfyldt forpligtelserne i henhold til aftalen (navnlig hvad angår overtagelsen af EU's regelsæt, såsom tekniske normer og retsakter, harmonisering af lovgivningen m.v.). Landet mener derimod ikke, at EU har opfyldt sine forpligtelser, navnlig hvad angår det finansielle samarbejde i henhold til toldaftalen, som stadigvæk blokeres af politiske hensyn (det cypriotiske spørgsmål, stridighederne mellem Grækenland og Tyrkiet m.v.). Der er forudset 5 finansielle instrumenter til fordel for Tyrkiet med 375 millioner ecu fordelt over fem år plus 750 millioner ecu i lån fra EIB. Siden da (se nedenfor) er der sket en udvikling i situationen. I sin beslutning om toldunionen, der blev vedtaget den 17. september 1998, opfordrer Europa- Parlamentet Kommissionen til at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt inden for rammerne af Meda-demokratiprogrammet at oprette en særlig budgetpost for Tyrkiet, og det opfordrer ligeledes Kommissionen til at undersøge, hvilke af de programmer, som er henvendt til ansøgerlandene, Tyrkiet kan inddrages i. Parlamentet anmoder ligeledes om, at Tyrkiet ikke isoleres, og det bekræfter sin holdning vedrørende menneskerettighederne, det kurdiske spørgsmål og Cypern. c) Europæisk strategi over for Tyrkiet (4. marts 1998) - bemærk (KOM(1998)0124, endelig udg.) I overensstemmelse med anmodning fra Det Europæiske Råd den december 1997 forelagde Kommissionen ligeledes den 4. marts 1998 sine første operationelle forslag til en styrkelse af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet. De er centreret omkring følgende elementer: * udvikling af mulighederne i Ankara-aftalen, * uddybning af toldunionen, * iværksættelse af det finansielle samarbejde, * tilnærmelse af lovgivningerne og overtagelse af Unionens regelværk og * deltagelse i visse programmer og visse agenturer, hvilket afgøres sag for sag, svarende til stk. 19 og 21 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg. Kommissionens forslag viser EU's vilje til at gennemføre en strategi til forberedelse af Tyrkiets tiltrædelse. 15 PE /rév.3

16 I dokumentet nævner Kommissionen de prioriterede samarbejdsområder: industri, investeringer, landbrug, forbedring af toldunionens funktion. Gennemførelsen af det finansielle samarbejde er en del af den strategi, som blev foreslået af Det Europæiske Råd i Luxembourg. Kommissionen henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at Rådet hurtigst muligt vedtager finansforordningen vedrørende den særlige indsats i Tyrkiet, således at der kan gennemføres en samlet og konsekvent strategi til fordel for Tyrkiet. I øvrigt er visse sektorer udelukket fra forslagene, såsom den frie bevægelighed for tjenesteydelser, og det skyldes ifølge tyrkiske kilder modstand fra Tyskland, der støttes af Frankrig og Østrig. Den 15. juni 1998 ser Det Europæiske Råd i Cardiff med tilfredshed på Kommissionens forslag om at forberede Tyrkiets medlemskab og "opfordrer Kommissionen til at fremme denne strategi (...), der kan udbygges med tiden med inddragelse af Tyrkiets egne idéer". Det noterer sig ligeledes, at "Kommissionen agter at overveje, hvorledes gennemførelsen af den europæiske strategi kan understøttes, samt fremlægge passende forslag herom". - Tyrkiets holdning Den tyrkiske regering har ligeledes vist sin vilje til at genoptage dialogen ved den 23. juli 1998 at tilsende Rådet og Europa-Kommissionen et dokument, der fastslår dets holdning til de forbindelser, som Tyrkiet ønsker at etablere med EU. Dette dokument, der er en reaktion på Kommissionens forslag, imødekommer den opfordring, der blev fremsat af Det Europæiske Råd i Cardiff. I den indledende note i dokumentet henledes opmærksomheden på, at forbindelserne mellem EU og Tyrkiet hviler på Ankara-aftalen (1963), der fastslog en associering, hvis endemål var medlemskab (artikel 28 i aftalen). Det præciseres, at med gennemførelsen af denne toldunion den 31. december 1995 var slutfasen af associeringen nået. Dokumentet omtaler på ny, at Tyrkiet er blevet udelukket fra den tiltrædelsesstrategi, der blev fastsat for de øvrige ansøgerlande (ved topmødet i Luxembourg), og at Det Europæiske Råd i Cardiff til trods for visse positive udviklinger ikke kunne komme denne forskelsbehandling til livs. Ifølge de tyrkiske myndigheder bør Associeringsrådet udvikle en tiltrædelsesstrategi og gå endnu videre end den, der er fastsat af Europa-Kommissionen (for ifølge de tyrkiske myndigheder er denne strategi kun et arbejdsgrundlag, der ikke omfatter mere end det, der allerede blev fastslået i Ankara-aftalen). I dokumentet redegøres der for de tyrkiske forslag til de forskellige kapitler: toldunionen, landbruget, den frie bevægelighed for tjenesteydelser og etableringsretten, liberalisering af kapitalbevægelser og samordning af de økonomiske politikker, den frie bevægelighed for arbejdstagere osv. I dokumentet kommer man ligeledes ind på det berammede finansielle samarbejde (erklæring fra Rådet den 6. marts 1995), som ikke er blevet iværksat fuldt ud på grund af den negative holdning, der indtages af en medlemsstat og Europa-Parlamentet. Tyrkiet kræver, at EU fortsat støtter dets bestræbelser med henblik på dets deltagelse i den europæiske integration (navnlig bestræbelserne med henblik på harmonisering) og henleder i denne forbindelse opmærksomheden på, at underskuddet på handelsbalancen mellem Tyrkiet og EU er kommet sidstnævnte til gode. 16 PE /rév.3

17 Tyrkiet forventer således et nyt finansielt samarbejdsprogram af EU (programmet på 375 millioner ecu anses, selv når beløbet er frigivet, for utilstrækkeligt) og desuden indførelsen af "effektive høringsmekanismer" mellem de to parter. Denne "strategi" bidrager reelt ikke med noget nyt i forhold til de eksisterende instrumenter, og efter de tyrkiske myndigheders opfattelse træder den ikke i stedet for en status som ansøgerland. - Europa-Parlamentet vedtog den 4. december 1998 Swoboda-betænkningen om EU s nye strategi over for Tyrkiet. I denne betænkning opfordres Tyrkiet til at forelægge konkrete forslag med en detaljeret tidsplan med henblik på løsning af det kurdiske problem, løsning af Cypernproblemet, styrkelse af den demokratiske kontrol med den militære forvaltning, frigivelse af Leyla Zana (modtager af Europa-Parlamentets Sakharov-pris) og af alle politiske fanger, ophævelse af antiterror -lovgivningen, ophævelse af undtagelsestilstanden. Parlamentet har understreget, at en løsning af det kurdiske spørgsmål kan få afgørende betydning for Tyrkiets opfyldelse af kriterierne fra København med henblik på en plan for Tyrkiets tiltrædelse af EU. d) Ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand Den 5. og 6. oktober 1998 anmodede Rådet (almindelige anliggender) i Luxembourg om, at der bliver fremsat forslag om en ophævelse af blokeringen af finansprotokollen og viser sin vilje til at indkalde til det næste møde i Associeringsrådet med Tyrkiet. Den 21. oktober vedtog Kommissionen sine forslag til Rådet om ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand fra EU til Tyrkiet, der hidtil havde været blokeret som følge af et veto fra Grækenland. De nye forslag sigter ikke som forslaget fra 1995 på at gennemføre det finansielle aspekt i toldunionen mellem EU og Tyrkiet, men på at udvikle den nye europæiske strategi over for Tyrkiet, som Kommissionen foreslog i marts, og som blev hilst velkommen af topmødet i Cardiff i juni. Der er tale om at muliggøre genoptagelsen af den finansielle bistand. Kommissionen har opdelt sit forslag i to forordninger og dermed i to instrumenter: = det første er forbundet med toldunionen og har et budget på 15 millioner ecu over tre år (1999, 2000 og 2001). Da retsgrundlaget er artikel 235, er der krav om enstemmighed i Rådet for at ophæve blokeringen af disse bevillinger, men der er kun tale om 5 millioner ecu pr. år. De vil blive anvendt til at hjælpe Tyrkiet med at tilnærme sin lovgivning til EU's, støtte dets integration i det europæiske system med oprindelsesbetegnelser og dets deltagelse i reglerne om transit m.v.; i denne forordning kræves der blot høring af Europa-Parlamentet; 17 PE /rév.3

18 = det andet, der sigter på at fremme Tyrkiets økonomiske og sociale udvikling, har et budget på 135 millioner ecu over de samme tre år. Da der er tale om udviklingsbistand, og da Tyrkiet betragtes som et udviklingsland, har Kommissionen fastsat et retsgrundlag, der giver mulighed for flertalsbeslutninger. Målene vil bl.a. være infrastrukturer inden for miljø, energi, telekommunikation og transport, samarbejde med henblik på beskyttelse af sundheden og desuden enhver form for samarbejde, der sigter på at fremme demokrati, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. For denne forordning gælder den fælles beslutningsprocedure. De græske myndigheder reagerede meget kraftigt på dette initiativ fra Kommissionens side (jf. Agence Europe, ). Den 2. december 1999 vedtog Europa-Parlamentet sine to betænkninger om Kommissionens to forordninger (Morillon-betænkningen). I disse to betænkninger erindrede Europa-Parlamentet i sine ændringsforslag om, at Det Europæiske Råd i Luxembourg havde bekræftet, "at Tyrkiets ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union vil blive bedømt på grundlag af samme kriterier som de øvrige ansøgerlande", og understregede betydningen af menneskerettigheder, beskyttelse af demokratiske processer samt det civile samfunds deltagelse i denne proces. I betænkningerne udtrykte man ønske om, at Kommissionen udarbejder en prioriteringsliste forud for iværksættelsen af de planlagte foranstaltninger. Det præciseres, at Rådet, når der opstår hindringer for gennemførelsen af projekter og foranstaltninger (navnlig inden for demokrati, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretals rettigheder), kan træffe beslutning med kvalificeret flertal på forslag fra såvel Kommissionen som Parlamentet og beslutte af suspendere ethvert samarbejde. Med hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger til Tyrkiets økonomiske og sociale udvikling understreger Europa-Parlamentet nødvendigheden af bidrage til Tyrkiets bestræbelser, ikke blot med hensyn til den økonomiske udvikling, men også den sociale og politiske udvikling. Der bør ligeledes gennemføres projekter med henblik på at sikre respekten for samt beskyttelsen og anerkendelsen af mindretallenes kulturelle rettigheder samt støtte til initiativer vedrørende afskaffelse af dødsstraffen. Det er ligeledes ønskværdigt med en udbygning af den sociale dialog i selve Tyrkiet samt mellem Tyrkiet og Den Europæiske Union. Tyrkiets indlemmelse i "Socrates" og "Ungdom for Europa" Den 28. oktober vedtog Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen betænkning af Guiseppe Gargani om at medtage Tyrkiet blandt modtagerlandene for programmerne Socrates og Ungdom for Europa III. Samtidig vedtog Parlamentet den 15. december 1999 Doris Packs betænkning om de nye ungdomsprogrammer, der skal iværksættes i Det bliver muligt for tredjelande at deltage i disse programmer (artikel 10) og navnlig Tyrkiet i henhold til procedurer, som aftales nærmere med dette land. 18 PE /rév.3

19 e) Kommissionens rapporter om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse og tildeling af status som ansøgerland - Sidst i december 1998 forelagde Kommissionen sin første rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse på grundlag af artikel 28 i associeringsaftalen. I rapporten konstateres visse underskud i det politiske system, særlig hvad angår militærets rolle i det politiske liv, beskyttelsen af mindretal og retsvæsenets uafhængighed. På det økonomiske område understreges den private sektors dynamiske karakter, men det bemærkes også, at der endnu er for stor mangel på makroøkonomisk stabilitet og for stor statslig indblanding i den tyrkiske økonomi, særlig inden for banksektoren. Kommissionen fastslår, at det kun er Tyrkiet selv, der kan forbedre situationen vedrørende styrkelsen af demokratiet og beskyttelsen af menneskerettighederne og rettighederne for mindretal. - Den 13. oktober 1999 forelagde Kommissionen sin anden periodiske rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse (med henblik på Det Europæiske Råds møde i Helsinki). I denne rapport følges samme metodologi som i den foregående, idet man overholder princippet om ligebehandling af ansøgerlandene. I konklusionerne understreger man de alvorlige mangler navnlig med hensyn til de politiske kriterier fra København samt nødvendigheden af, at Tyrkiet opnår makroøkonomisk stabilitet og viderefører reformprogrammerne på det strukturelle og det juridiske område. Det fremgår således, at der ikke hersker enighed om at give Tyrkiet status som ansøgerland i hele den politiske klasse i Europa. Tyrkiet skal - i lighed med de øvrige ansøgerlande - fremlægge et nationalt program for indførelsen af Fællesskabets regelværk, og når der træffes beslutning om egentlige forhandlinger, vil den samme procedure som for de øvrige ansøgerlande blive anvendt, også med hensyn til økonomisk bistand. * * * Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg Kontoret for internationale og institutionelle anliggender Kilder: - Citerede officielle dokumenter (Kommissionen, Parlamentet) - Le Monde - Agence Europe - Oxford analytica - Revue de la presse turque (Kommissionens delegation i Ankara) 19 PE /rév.3

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2010 KOM(2010) 62 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere