TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION"

Transkript

1 GENERALSEKRETARIATETS ARBEJDSGRUPPE OM UDVIDELSEN KOORDINATOREN JF/bo Luxembourg, den 10. februar 2000 Briefing nr. 7 TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION (3. revision) * Dette dokument gengiver ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning som institution. INTRANET: INTERNET: EPADES: epades\public\elargiss PE /rév.3 Or. FR DA DA

2 De briefinger, Arbejdsgruppen om Udvidelsen under Europa-Parlamentets Generalsekretariat har udarbejdet, skal i kortfattet, overskuelig form gøre status over drøftelserne om de forskellige temaer i forbindelse med Unionens udvidelse samt medlemsstaternes, ansøgerlandenes og EU-institutionernes forskellige holdninger. De ajourføres, efterhånden som forhandlingerne skrider frem. Allerede offentliggjorte briefinger: Nr. Titel Nr. EP Dato Sprog 1 Cypern og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 2 Ungarn og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 3 Rumænien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 4 Den Tjekkiske Republik og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 5 Malta og forbindelserne med Den Europæiske Union /ændr alle 6 Bulgarien og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 7 Tyrkiet og forbindelserne med Den Europæiske Union /ændr alle 8 Estland og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 9 Slovenien og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 10 Letland og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 11 Litauen og Den Europæiske Unions udvidelse /ændr alle 12 Polen og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 13 Slovakiet og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 14 Rusland og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr alle 15 De institutionelle aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT-SV 16 Kontrol med og beskyttelse af Den Europæiske Unions finanser med henblik på udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 17 Miljøpolitik og udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 18 Europakonferencen og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 19 De budgetmæssige aspekter ved udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 20 Demokratiet og menneskerettighederne og udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 21 Udvidelsen og den økonomiske og sociale samhørighed DE-EN-ES-FR-IT 22 Statistisk bilag vedrørende Den Europæiske Unions udvidelse /ændr EN 23 De juridiske problemer ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 24 Førtiltrædelsesstrategien for Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 25 Samarbejde på områderne retlige og indre anliggender i forbindelse med udvidelsen af EU /ændr DE-EN-ES-FR-IT 26 Kvindens rettigheder og udvidelsen af EU DE-EN-ES-FR-IT 27 Landbruget og udvidelsen af EU DE-EN-ES-FR-IT 28 Schweiz og udvidelsen af EU /ændr alle 29 Fiskeriet og udvidelsen af EU alle 30 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 2 PE /rév.3

3 Nr. Titel Nr. EP Dato Sprog 31 Sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 32 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 33 Phare-programmet og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 34 Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 35 Industripolitikken og Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 36 Agenda 2000 og tiltrædelsen af Den Europæiske Union /ændr DE-EN-ES-FR-IT 37 Den Europæiske Unions udvidelse og de eksterne økonomiske forbindelser DE-EN-ES-FR-IT 38 Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med udvidelsen DE-EN-ES-FR-IT 39 De sociale aspekter ved Den Europæiske Unions udvidelse DE-EN-ES-FR-IT 40 Den nukleare sikkerhed i de central- og østeuropæiske ansøgerlande DE-EN-ES-FR-IT 41 Offentlighedens holdning til udvidelsen i medlemsstaterne og ansøgerlandene DE-EN-ES-FR-IT 42 Det russiske mindretal i de baltiske lande DE-EN-ES-FR-IT Kopier af disse briefinger fås ved henvendelse til: E. Deguffroy, Luxembourg, bât. SCH Salle 602, tlf.: (352) / fax: (352) Arbejdsgruppen om Udvidelsen, Bruxelles, bât. LEO 06D119, tlf.: (32 2) / fax: (32 2) Arbejdsgruppen om Udvidelsen, Strasbourg, bât. IP2 447, tlf.: (33 3) / fax: (33 3) INTRANET: INTERNET: EPADES: epades\public\elargiss 3 PE /rév.3

4 BRIEFING OM TYRKIET OG FORBINDELSERNE MED DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD Side INDLEDNING 7 I. DEN POLITISKE SITUATION 7 1. Valget den 18. april Dannelsen af den 57. regering 8 2. Forfatningssituationen 8 3. Menneskerettighedssituationen 9 4. Det kurdiske spørgsmål 9 5. Cypern Situationen i Det Ægæiske Hav 11 II. DEN ØKONOMISKE SITUATION 12 - Generelt 12 Vækst 12 Forbrug 13 Investeringer 13 Produktionen 13 Udenrigshandelen 14 Beskæftigelsen 14 Inflation 15 Valutapolitikken og valutakurser 15 Prioriteringerne i regeringens økonomiske stabiliseringsprogram 15 III. FORBINDELSERNE MELLEM EU OG TYRKIET 16 a) Ansøgning om tiltrædelse/kommissionens udtalelse 16 b) Toldunionen 16 c) EU's strategi i forhold til Tyrkiet 17 - Tyrkiets holdning 18 d) Tiltag til ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand 19 e) Kommissionens rapporter om Tyrkiets fremskridt mod 20 tiltrædelse og tildelingen af status som ansøgerland 4 PE /rév.3

5 INDLEDNING Den 13. december 1999 godkendte Det Europæiske Råd i Helsinki Kommissionens forslag om at give Tyrkiet status som ansøger om medlemskab af Den Europæiske Union. Der er imidlertid lang vej endnu, inden landet kan blive medlem. Som omtalt i Kommissionens anden periodiske rapport (oktober 1999) skal Tyrkiet gøre betydelige fremskridt med hensyn til de politiske kriterier fra København, og ifølge Kommissionen findes der alvorlige mangler med hensyn til menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. I henhold til rapporten er Tyrkiets holdning med hensyn til Cypern-spørgsmålet ikke i overensstemmelse med FN's resolutioner og ej heller med Den Europæiske Unions holdning. Endvidere hedder det, at territorialstriden i Ægæerhavet stadig er uløst. Endelig bør Tyrkiet, der er i færd med genopbygningen efter et jordskælv, der har haft alvorlige økonomiske konsekvenser, foretage en kraftig sanering af sin makroøkonomiske politik. Europa-Parlamentet har i sin beslutning om forberedelserne til Det Europæiske Råds møde i Helsinki understreget, at "forhandlingerne ikke kan indledes, fordi Tyrkiet langt fra overholder de politiske kriterier fra København". Europa-Parlamentet "forventer, at det forhold, at Tyrkiet har opnået status som ansøgerland, vil resultere i de nødvendige reformer i dette land". Selvom Europa-Parlamentet er tilhænger af at frigive særlige økonomiske midler til Tyrkiet, har det ikke nogen entydig holdning med hensyn til at give Tyrkiet status som ansøgerland (jf. Agence Europe 14. december 1999). I. DEN POLITISKE SITUATION BEMÆRK: Siden det fremrykkede valg den 24. december 1995 har den politiske situation i Tyrkiet været kendetegnet ved skiftende koalitionsregeringer, opløsningen af Refah-partiet, korruptionsaffærer, Demirel Yilmaz' tilbagetræden som premierminister den 25. november 1998 og indsættelsen af Bülent Ecevit frem til de fremrykkede valg den 18. april Valget den 18. april 1999 Det venstre-nationalistiske parti DSP og det ultra-nationalistiske parti MHP vandt valget den 18. april Denne drejning i offentligheden i retning mod tyrkisk nationalisme afspejler vælgernes frustration over for de fleste centrumpartiers manglende evne til at danne en effektiv og pålidelig regering på et tidspunkt med økonomiske vanskeligheder og politisk usikkerhed. Valgresultat (87,09% valgdeltagelse) DSP (ECEVIT, venstre-nationalistisk) 21,3% 136 mandater (1995: 14,64%) MHP (BAHCELL, ultra-nationalistisk) 18,1% 129 mandater (1995: 8,18%) FP (KUTAN, islamist) 15,6% 111 mandater (1995: 21,38%) ANAP (YIILMAZ, centrum-højre) 13,4% 86 mandater (1995: 19,65%) DYP (CILLER, centrum-højre) 12,1% 86 mandater (1995: 19,18%) Løsgængere 2 5 PE /rév.3

6 Følgende partier nåede ikke over spærregrænsen på 10%, hvilket er nødvendigt for at blive repræsenteret i parlamentet: CHP (BAYKAL, socialdemokratisk) 8,6% (1995: 10,71%) HADEP (pro-kurdisk) 3,99% (1995: 4,17%) BBP (nationalistisk og islamistisk) 1,45% (1995: -) DSP s valgsejr skyldes partilederen Bülent Ecevits personlige popularitet. Hans 40 år lange politiske karriere har været uden finansielle uregelmæssigheder. Han er kendt som forsvarer for de nationale interesser han gav ordre til invasionen af Cypern i 1974 og han vandt særlig stemmer under sin korte regeringsperiode (inden valgene) gennem arrestationen af PKK-lederen Abdullah Öcalan i Kenya og hjembringelsen til retsforfølgelse i Tyrkiet. MHP s overraskende valgsejr afslører befolkningens dybe utilfredshed med centrum-politikerne, som i årevis ikke har imødegået landets problemer med den nødvendige styrke. Den sociale uretfærdighed er blevet forværret af den dårlige økonomiske forvaltning af landet. Inflationen er gået ud over lønmodtagerne, mens de seneste måneders økonomiske stagnation har ruineret de små virksomheder. MHP har ligeledes nydt godt af den generelle skuffelse over EU s afslag på at medtage Tyrkiet i den gruppe ansøgerlande, med hvilke forhandlingerne skulle begynde. MHP s vælgere tæller et stort antal unge på år, herunder en del arbejdsløse og mennesker, som søger en ideologi, der kan opfylde deres forventninger. - Dannelsen af den 57. regering Den 9. juni blev regeringskoalitionen bestående af DSP (Ecevits demokratiske venstreparti), MHP (Bahcelis nationalistiske ultra-højreparti) og ANAP (Yilmaz moderlandsparti) godkendt af det tyrkiske parlament med 354 stemmer ud af 550 (et usædvanligt stort flertal i forhold til de tidligere regeringer). 2. Forfatningssituationen Siden valgene i april 1999 har regeringskoalitionen, der råder over et stort flertal, fået vedtaget en række lovgivningsforanstaltninger. Her bør især nævnes en reform af statens sikkerhedsdomstole. Siden 1998 har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vurderet, at statens sikkerhedsdomstole som følge af en militær dommers deltagelse ikke kunne betragtes som upartiske og uafhængige domstole, hvorfor der var tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskeretskonvention (som Tyrkiet er medunderskriver af). Den 22. juni 1999 trådte forfatningsreformen i kraft, hvorved statens sikkerhedsdomstole blev afmilitariseret. Dette gjorde det muligt med øjeblikkelig virkning at erstatte den militære dommer i Öçalan-sagen med en civil. 6 PE /rév.3

7 Siden april 1999 har regeringen som følge af en revision af lovgivningen kunnet idømme politifolk og embedsmænd, der er dømt for tortur eller brutal, umenneskelig og vanærende behandling, strenge fængselsstraffe og degradering. Dette kommer efter henstillingerne fra Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur (præsident Süleyman Demirel har i øvrigt indrømmet, at der forekom tortur i Tyrkiet, men at dette ikke var udslag af nogen officiel politik, jf. Milliyet af 22. november 1999). I august 1999 vedtog GANT (nationalforsamlingen) ændringerne af systemet for politiske partier, som indeholdt en vis liberalisering. I februar 1999 forbød forfatningsdomstolen imidlertid det pro-kurdiske parti DKP (det islamiske parti Refah blev forbudt i januar 1998). Det nationale sikkerhedsråd, som nogle ønsker afskaffet, støttes af premierminister Ecevit, som ikke finder dets eksistens i strid med et demokratisk system (jf. tyrkisk presse december 1999). Premierministeren har imidlertid udtalt sig til fordel for en afskaffelse af dødsstraffen. Det bør imidlertid bemærkes, at antiterrorlovens artikel 8 stadig er gældende. Denne artikel blev ændret en smule i 1995, men giver stadig mulighed for at fængsle navnlig journalister for separatistisk propaganda. Europarådet og Europa-Parlamentet er i øvrigt gået ind for, at denne artikel ganske enkelt skal ophæves. Den blandede parlamentariske kommission, der har til opgave at foretage en harmonisering af forfatningen, har siden december 1999 arbejdet med at tilpasse forfatningen til Den Europæiske Unions standarder og "udarbejde en civil forfatning". Blandt de ændringer, der skal foretages, nævner medierne følgende: S S S S S S S S S afskaffelse af dødsstraffen ytringsfrihed forebyggelse af tortur adgang til kulturelle rettigheder (radio, tv, undervisning) for kurderne afskaffelse af det nationale sikkerhedsråd afskaffelse af undtagelsestilstanden en civil løsning på problemerne i det sydøstlige Tyrkiet tilknytning af generalstaben til det nationale forsvarsministerium løsning af striden om Det Ægæiske Hav og Cypern-problemet. 3. Menneskerettighedssituationen Som det fremgår af Kommissionens anden periodiske rapport (13. oktober 1999) er der ikke sket nogen særlig udvikling i situationen siden rapporten fra 1998, og trods enkelte foranstaltninger, der går i den rigtige retning, er situationen fortsat bekymringsvækkende. I rapporten nævnes især en række områder, hvor der slet ikke er sket fremskridt: ytringsfrihed, pressefrihed, forholdene i fængslerne, forenings- og forsamlingsfrihed, mindretallenes problemer. I Kommissionens anden periodiske rapport hedder det, at generelt har situationen i Tyrkiet med hensyn til civile rettigheder og politikker ikke udviklet sig siden den seneste rapport. 7 PE /rév.3

8 4. Det kurdiske spørgsmål Bemærk: Europa-Parlamentet har altid tilskyndet den tyrkiske regering til at løse terroristproblemet med demokratiske midler under overholdelse af retsstatsprincipperne. Efter tilstrømningen af kurdiske flygtninge til visse EU-lande i begyndelsen af 1998 har EUinstitutionerne lagt pres på den tyrkiske regering for at få den til at finde en politisk løsning på undertrykkelsen af det kurdiske folk, og Tyrkiet er blevet opfordret til at standse de militære aktioner i det nordlige Irak. Europa-Parlamentet anmodede (ved beslutning af 15. januar 1998) Unionen om at tage et internationalt initiativ til løsning af dette problem og anmodede Rådet og medlemsstaterne om at tage spørgsmålet om krænkelsen af kurdernes rettigheder op i FN's Menneskerettighedskommission. I august 1998 kunne man iagttage en genopblussen i kampene mellem de tyrkiske væbnede styrker og de kurdiske separatister i det sydøstlige Anatolien og ved Sortehavskysten. Den 28. august 1998 erklærede lederen af de kurdiske separatister, Abdullah Öcalan, en ensidig våbenhvile, men denne blev afvist af den tyrkiske hær, der krævede en fortsat undtagelsestilstand i den sydøstlige del af landet. Öçalan flygtede til udlandet, men blev arresteret i Kenya i februar Statens sikkerhedsdomstol i Ankara dømte ham til døden den 29. juni 1999 for terrorisme og separatistiske handlinger. Den tyrkiske højesteret har stadfæstet denne afgørelse; Öçalan har appelleret dommen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I sin beslutning af 22. juli 1999 lagde Parlamentet pres på de tyrkiske myndigheder for at få dem til at undlade af fyldbyrde dommen. Öçalan bad PKK om at standse voldshandlingerne fra den 1. september, mens en amnestilov er gældende, i henhold til hvilken PKK-medlemmer, der overgiver sig og afslører oplysninger om deres organisation, kan opnå strafnedsættelse. Den 13. januar 2000 besluttede regeringskoalitionen af udsætte henrettelsen af Öçalan i afventen på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse (det kan vare 2 år). Denne beslutning blev modtaget positivt og betragtes som et skridt i den rigtige retning, men afstedkom alligevel protester fra det nationalistiske parti, der betragter den som en indrømmelse over for EU. I sin beslutning af 17. juli 1998 om Kommissionens rapport om udviklingen i forbindelserne med Tyrkiet gik Europa-Parlamentet ind for en politisk løsning på konflikten. Parlamentet tilsluttede sig endvidere forslagene om retlig anerkendelse af den kurdiske identitet eller blot visse dele af den kurdiske identitet og støttede ethvert initiativ, der vil kunne fremme dialogen mellem parterne. Men i sin 1999-rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse beklager Kommissionen, at man endnu ikke har kunnet iagttage fremskridt i denne retning. Europa-Parlamentet opfordrede i øvrigt i begyndelsen af 1999 den tyrkiske regering til at fortsætte støtten til den økonomiske og sociale udvikling i de kurdiske områder i Tyrkiet. 8 PE /rév.3

9 I marts 1999 annoncerede premierminister Ecevit en yderligere bevilling til disse områder på 100 millioner dollars for de kommende to år. 5. Cypern Som det fremgår af Kommissionens anden rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse er Tyrkiets holdning til Cypern-spørgsmålet ikke i overensstemmelse med hverken FN's resolutioner eller Den Europæiske Unions holdning, og den har ligeledes en negativ indvirkning på Euro-Middelhavspartnerskabet. Tyrkiet har siden 1974 holdt 37% af Republikken Cyperns område ulovligt besat. Den 31. marts 1998 iværksatte man udvidelsesprocessen, og den 10. november indledte man tiltrædelsesforhandlinger med landene i første bølge, herunder Cypern. Tiltrædelsen skulle gælde hele øen og gøre det muligt at fremskynde en fredelig løsning på konflikten, som splitter øen. Tyrkiet har imidlertid hidtil ført en "vetopolitik" over for fredsløsningen. Rauf Denktash får sammen med Tyrkiet skylden for de mislykkede samtaler i Montreux. Man kan konstatere, at de tyrkiske cyprioter ikke deltager i tiltrædelsesforhandlingerne på trods af præsident Clerides' forslag. Med hensyn til dette problem tager Den Europæiske Union udgangspunkt i de relevante FNresolutioner og går fortsat ind for et cypriotisk statssamfund bestående af øens to samfund samt en tilbagetrækning af de tyrkiske styrker fra øens nordlige del, medens Tyrkiet og "TRNC" ønsker en forbundsstat med to adskilte samfund. Den 20. juli 1999 offentliggjorde Tyrkiet og "TRNC" på ny en fælles erklæring (en fremgangsmåde, Den Europæiske Union allerede havde kritiseret i 1997, idet man mente, at dette indebar en trussel om tyrkisk annektering af den nordlige del af øen). Tyrkiet har nu status som ansøgerland og bør indrette sig efter EU-regelværket, også med hensyn til FUSP. På det seneste har der været nogle positive tegn. En første samtalerunde mellem Denktash og Clerides fandt sted i New York i december Efter planen skal der finde et nyt møde sted i Genève til februar. I øvrigt gav den græske udenrigsminister Konstantin Papandreous besøg i Tyrkiet i januar (det første besøg i 38 år) anledning til underskrivelsen af en række konventioner mellem de to lande. Den tyrkiske premierminister Ecevit udtalte: "Hvis vi løser de bilaterale problemer, vil det få en positiv indvirkning på Cypern." Papandreou udtalte: "Hvis Cypern-problemet løses, vil det blive lettere at løse stridighederne mellem Grækenland og Tyrkiet...Cypern er et vigtigt aspekt i forbedringen af vores relationer" (det skal bemærkes, at jordskælvet i Tyrkiet allerede havde fremkaldt en kolossal bølge af solidaritet fra de græske myndigheders side). 9 PE /rév.3

10 6. Situationen i Det Ægæiske Hav På mødet i Associeringsrådet EF/Tyrkiet den 29. april 1997 understregede man, at "...spændingerne i Det Ægæiske Hav kan udelukkende overvindes gennem en bilæggelse af den græsk-tyrkiske konflikt i henhold til folkeretten - navnlig gennem brug af Den Internationale Domstol - samt gennem indførelse af gode naboforhold og afståelse fra brug af magt eller trusler om brug af magt i overensstemmelse med FN-charteret...". I sin beslutning af 6. oktober 1999 anmoder Europa-Parlamentet "den tyrkiske regering om i fuldt omfang at samarbejde med den græske regering i bestræbelserne på at skabe gode naboforhold mellem de to lande på grundlag af principperne om respekt for international ret og internationale aftaler og dermed øge stabiliteten og sikkerheden i hele Europa". I sin seneste rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse konstaterer Kommissionen, at Tyrkiet har nægtet at indgå i en dialog med Den Europæiske Union navnlig om de følsomme spørgsmål vedrørende territorialstriden i Det Ægæiske Hav. Men også her giver Papandreous besøg i Tyrkiet anledning til optimisme. De tyrkiske myndigheder har foreslået en række tillidsskabende foranstaltninger på det militære område med henblik på at mindske spændingerne i Det Ægæiske Hav (jf. revue de la presse turque, Kommissionens delegation i Ankara januar 2000). II. DEN ØKONOMISKE SITUATION GENERELT Efter flere års vækst har den tyrkiske økonomi på det seneste været præget af stagnation med høj inflation og et stort budgetunderskud. De to seneste jordskælv har ligeledes haft alvorlige konsekvenser for en del af den industrielle infrastruktur, og der skal bruges store beløb på genopbygningen. Ikke desto mindre har strukturreformerne, som Ecevits regering har iværksat, og hans inflationsbekæmpelsesprogram vakt de internationale institutioners tillid. Underskrivelsen af en aftale med IMF (4 milliarder dollars over 3 år), tilsagn om bistand fra Verdensbanken til strukturreformer (3 milliarder dollars) og landets nuværende status som ansøgerland til Den Europæiske Union bør kunne sætte gang i ikke blot politiske reformer, men ligeledes i de økonomiske reformer, der er nødvendige for at bringe Tyrkiet på linie med de europæiske standarder. Vækst Siden har den tyrkiske økonomi været kendetegnet af en uomtvistelig dynamik. Vækstraten for BNP var i 1997 på 8%. Til sammenligning lå gennemsnittet for de 15 medlemsstater i 1997 på 2,6%. I de første seks måneder af 1998 var vækstraten for BNP stadig meget høj (9%), mens den er faldet betragteligt i andet halvår (4%). I regeringens prognoser for 1998 forudses en vækstrate for BNP på 4,5%. 10 PE /rév.3

11 Dette fald i væksten, der er det første siden 1994, skyldes den afdæmpningspolitik, som staten indledte i efteråret 1997 (højere skattetryk, nedskæring i de offentlige finansieringsprogrammer, fastfrysning af lønningerne for statsansatte m.v.) samt den faldende vækst på verdensplan som følge af krisen i Rusland og i Asien. For 1999 er tendensen negativ (-1,4%). Der forventes et opsving i løbet af Forbrug Privatforbruget steg voldsomt i 1995 (7,6% i 1995 mod -5,3% i 1994) i lighed med det offentlige forbrug (6,7% mod -3,5%). Man har ikke nøjagtigt kendskab til de indtægtskilder, som kan forklare stigningen på 8,7% i husholdningernes disponible realindkomst. Det har tilsyneladende kun delvist været muligt at afhjælpe faldet i reallønningerne inden for den private og offentlige sektor i 1995 (i en størrelsesorden på 20% i 1994). Landbrugsindkomsterne er dog steget en smule i reelle tal. Der er grund til at tro, at de store virksomheder har haft en betydelig indtjening i 1995, og stigningen i provenuet i form af reelle renter på statsobligationer er i vid udstrækning blevet bekræftet. Finansieringen af de fortsatte krigshandlinger i den sydøstlige del af landet bidrager til at øge de offentlige udgifter (militærbudgettet udgør 3,8% af BNI). Rent faktisk er de offentlige udgifter steget med 6% mellem 1996 og 1997, men i er der iagttaget en opbremsning i stigningen i de offentlige udgifter. De er faldet til 3,5% mellem 1997 og Privatforbruget har ligeledes oplevet en opbremsning siden 1996 (væksten på 6% mellem 1996 og 1997 er faldet til 3,8% mellem 1997 og 1998). Jordskælvene (august, november) og indførelsen af nye afgifter til finansiering af genopbygningen risikerer at påvirke den indenlandske efterspørgsel. I overensstemmelse med IMF-programmet skal lønstigningerne for tjenestemænd i øvrigt begrænses til 15% for Investeringer Den øgede import af kapitalgoder er uden tvivl baggrunden for stigningen (på 25-30%) i de private investeringer, som til dels udlignes af en løbende sænkning af de offentlige investeringsudgifter. De faste bruttoinvesteringer vil i gennemsnit udgøre næsten 5% årligt mellem 1997 og De direkte udenlandske investeringer nåede i 1996 det relativt beskedne omfang af 1 milliard dollars eller næsten det samme niveau som i 1995 trods de tiltagende positive virkninger af toldunionen. Der er sket en klar forøgelse i antallet af godkendelser af udenlandsk kapital ved udgangen af 1996, og det undersøges i øjeblikket, hvorledes tilstrømningen af udenlandsk kapital kan tilskyndes ved hjælp af undtagelsesbestemmelser fra mindstekravene til egenkapital og udstrækning af de tilskyndelsesforanstaltninger, der vedrører de interne investeringer, til også at omfatte udenlandske direkte investeringer til modernisering. Til trods for en betydelig inflation og høje rentesatser er der sket en forøgelse af investeringerne (faste bruttoinvesteringer) på 11,5% mellem 1996 og 1997 og på 7% mellem 1997 og Nye love såsom bankloven, socialsikringsreformen og den nye artikel, der giver udenlandske investorer adgang til international voldgift i tvistemål er ligeledes faktorer, der fremmer udenlandske investeringer. 11 PE /rév.3

12 Produktionen Industrisektorens andel af BNP var på 19,3% i Industrien beskæftiger omkring 2,9 millioner personer (21,8% af den erhvervsaktive befolkning arbejdede i industrisektoren i april 1997). Stigningstakten i industriproduktionen (10,8% i 1997) oplevede en opbremsning i 1998 (til 6,6%), navnlig i sidste halvår. I 1999 var væksten inden for industrien på 1,3%. De sektorer, der fører an inden for industriproduktionen, er energisektoren, den kemiske industri og mineindustrien. Servicesektoren har oplevet en spektakulær stigning i de forløbne 18 år, eftersom den beskæftigede 7,5 millioner personer i 1993 mod 5 millioner i I 1999 tegnede servicesektoren sig for 56,5% af BNP. Landbruget er stadig den sektor, der beskæftiger flest personer (42,2% af den erhvervsaktive befolkning i 1999). Den tegnede sig for 16% af BNP i 1999, mens industrien tegnede sig for 27,4%. Udenrigshandelen Som det fremgår af Kommissionens anden periodiske rapport blev udenrigshandelen i 1998 og 1999 hårdt ramt af de faldende internationale konjunkturer og den faldende indenlandske efterspørgsel. Handelen med Den Europæiske Union - som dog stadig er Tyrkiets vigtigste handelspartner - faldt på både import- og eksportsiden, hvilket gav Tyrkiet mulighed for at nedbringe sit samlede handelsunderskud. I lå Tyrkiets handel med Den Europæiske Union på millioner ecu. Den Europæiske Union står for 52,5% af Tyrkiets samlede import og aftager 50% af landets eksport. Tyrkiet tegner sig for 2,5% af Den Europæiske Unions samlede handel (landet ligger på andenpladsen blandt ansøgerlandene efter Polen med 3,1%). Beskæftigelsen I 1995 udgjorde arbejdsløsheden 7,5% mod 8,1% i det foregående år. Det officielle arbejdsløshedstal var 6,3% i april 1996, men det uofficielle tal kan nemt have været 15%. Arbejdsløsheden i byer og på landet var anslået til henholdsvis 9,3% og 3,8%. Sammenlignet med det foregående år var den samlede jobskabelsestakt 2,6% i april 1996, medens denne procentsats lå på 4,8% i oktober Ifølge Statistikinstituttet (SIS) var antallet af arbejdsløse i slutningen af april ,3 millioner svarende til en arbejdsløshedsprocent på 5,1%. Dette fald i arbejdsløsheden kan til dels tilskrives et fald i den erhvervsaktive befolkning (på 1,2% mellem april 1996 og april 1997). I 1999 var arbejdsløsheden på 6,4%. 1 Iflg. Eurostat. 12 PE /rév.3

13 Disse tal bekræfter en vedvarende tendens til jobskabelse og en kraftig vækst i arbejdsstyrkens produktivitet. De største problemer, som arbejdsmarkedet står overfor, er af strukturel art. I betragtning af den hurtige stigning i befolkningen i den arbejdsduelige alder, befolkningens lave gennemsnitsalder og den voldsomme urbanisering er det vigtigt, at der hurtigt skabes arbejdspladser for blot at holde arbejdsløsheden nede. Arbejdskraftens kvalifikationer giver også problemer, idet uddannelsen af de menneskelige ressourcer er stagneret på et relativt lavt niveau. Desuden konstateres der en tendens til underbeskæftigelse (underbeskæftigelse: personer, der af økonomiske grunde har arbejdet mindre end 40 timer om ugen i de foregående seks måneder). Rent faktisk betragtedes 1,1 millioner personer i Tyrkiet som værende underbeskæftigede i april Inflation Efter at have været oppe på 120% medio 1995 faldt inflationen i forbrugerpriserne kraftigt som følge af stabiliseringsforanstaltninger, der vedtoges i 1994, og nåede ned på 80% i begyndelsen af 1996, men steg igen til 99% i I januar 1998 er der registreret en inflation på 101% i Tyrkiet. Som tidligere er denne høje inflation tegn på et alt for stort finansieringsbehov inden for den offentlige sektor, en stigning i pengemængden og stærke inflationsforventninger. En høj og vedvarende inflation tærer på den tyrkiske økonomis kræfter, idet den ødelægger investeringslysten og dermed det fremtidige produktionspotentiale. Skattesystemet giver store forvridninger, og systemet tilpasses næppe i forhold til inflationen. Selvom lønningerne inden for den offentlige sektor og de sociale ydelser er pristalsregulerede, er indkomstskattesystemet det ikke, hvilket bidrager til at øge skattebyrden i reelle tal. Ecevit-regeringen forudså en inflationstakt på 57% i slutningen af Den lå i virkeligheden på 68,8%. Målet for 2000 ligger nu på 25%. Valutapolitikken og valutakurser Væksten i de pengepolitiske størrelser afhænger fortsat af omfanget af den offentlige sektors finansieringsbehov. Centralbanken kan ikke pålægge statskassen en monetær disciplin. Man må derfor ikke forvente, at væksten i de pengepolitiske størrelser vil komme til at spille en særlig betydelig rolle i den økonomiske politik. Tyrkiets valutapolitik hæmmes af de generelt korte frister for den indenlandske statsgæld og den alt for omfattende anvendelse af udenlandske valutaer. Selv om man havde annonceret en valutaplan for de første seks måneder af 1997, har centralbanken ikke officielt lagt sig fast på noget andet mål end at overvåge "de reelle valutakursers" stabilitet ved at sikre, at nedskrivningen af den tyrkiske lire ikke vil overskride inflationsmargenen i forhold til Tyskland og USA. Nedskrivningen af den tyrkiske valuta fortsatte i 1997 (med omkring 60% i forhold til ECU mellem januar og december 1997 og i 1998). I sit reformprogram planlægger regeringen at kontrollere væksten i centralbankens interne nettoaktiver ved at overvåge de lån, der ydes den offentlige sektor, for at støtte bestræbelserne på inflationsdæmpning. 13 PE /rév.3

14 Prioriteringerne i regeringens økonomiske stabiliseringprogram Det største strukturelle problem, som Tyrkiet står overfor, ligger i det store budgetunderskud inden for den offentlige sektor. Den nye regering har iværksat seriøse strukturreformer, som bør give Tyrkiet mulighed for at opnå makroøkonomisk stabilitet. Der er iværksat et privatiseringsprogram inden for de sektorer, som i vidt omfang kontrolleres af staten, såsom landbruget og den finansielle sektor. III. FORBINDELSERNE MELLEM EU OG TYRKIET I henhold til Ankara-aftalen (der undertegnedes den 12. september 1963 og trådte i kraft den 1. december 1964) skulle der gradvis indføres en toldunion (indført pr. 1. januar 1996), og Tyrkiet skulle have mulighed for at tiltræde Den Europæiske Union. Aftalen udgør det juridiske grundlag for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet. a) Anmodning om tiltrædelse/kommissionens udtalelse Den 14. april 1987 anmodede Tyrkiet om fuldstændigt medlemskab af Den Europæiske Union. I sin udtalelse, som offentliggjordes den 5. februar 1990, konkluderede Kommissionen, at de fremtidige forbindelser skulle udvikle sig på grundlag af Ankara-aftalen, men at Tyrkiet ikke opfylder tiltrædelseskriterierne. Egnetheden som sådan er blevet bekræftet ved flere lejligheder, både i Associeringsrådet den 28. april 1997 og i kapitel II i Agenda 2000, der er fremsat af Kommissionen (juli 1997), og af Det Europæiske Råd i Luxembourg ( december 1997). Det Europæiske Råd bad i øvrigt om, at der fremsættes forslag vedrørende den fremtidige udvikling i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet, som går videre end toldunionen (se den europæiske strategi for Tyrkiet nedenfor). Der var to år til EU-topmødet i Helsinki, i løbet af hvilke der blev udviklet en ny europæisk strategi over for Tyrkiet, hvor der blev truffet en række foranstaltninger (anmodningen fra Rådet (almindelige anliggender) i Luxembourg i oktober 1998 om frigivelse af finansprotokollen) som reaktion på Tyrkiets skuffelse over, at Det Europæiske Råd i Luxembourg ikke tog landet med i gruppen af ansøgerlande. Endelig foreslog Kommissionen Det Europæiske Råd i Helsinki at give Tyrkiet status af ansøgerland, hvilket Rådet accepterede (12. december 1999). Der er tale om en "status": Der er ikke fastsat nogen tidsplan med hensyn til indledningen af forhandlinger. b) Toldunionen Siden toldunionen trådte i kraft (den 1. januar 1996), har Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den forpligtelse, den har indgået, hvert år forelagt Parlamentet en rapport om toldunionen samt om de økonomiske og politiske aspekter, herunder demokratiseringsprocessen og menneskerettighedssituationen. Tyrkiet er det eneste ansøgerland, der har indgået en toldunion med Den Europæiske Union. 14 PE /rév.3

15 Den første årlige rapport blev forelagt i november Den anden årlige rapport blev udarbejdet af Kommissionen den 4. marts Europa-Parlamentet har udtalt sig om denne rapport den 17. september Ifølge Kommissionen fungerer aftalen tilfredsstillende. Tyrkiet bør fortsætte sine bestræbelser på at harmonisere sin lovgivning med EU's. Efter aftalens ikrafttræden er der sket en stigning i samhandelen på mere end 36% for Unionens eksport til Tyrkiet og mere end 10% for Tyrkiets eksport til EU i forhold til perioden forud for toldunionen. Den Europæiske Union har fortsat mest gavn af samhandelen med en saldo i sin favør, der er fordoblet. Ifølge Kommissionen har de tyrkiske virksomheder tilpasset sig godt til EUkonkurrencen. Tyrkiet finder for sit vedkommende, at det på rimelig vis har opfyldt forpligtelserne i henhold til aftalen (navnlig hvad angår overtagelsen af EU's regelsæt, såsom tekniske normer og retsakter, harmonisering af lovgivningen m.v.). Landet mener derimod ikke, at EU har opfyldt sine forpligtelser, navnlig hvad angår det finansielle samarbejde i henhold til toldaftalen, som stadigvæk blokeres af politiske hensyn (det cypriotiske spørgsmål, stridighederne mellem Grækenland og Tyrkiet m.v.). Der er forudset 5 finansielle instrumenter til fordel for Tyrkiet med 375 millioner ecu fordelt over fem år plus 750 millioner ecu i lån fra EIB. Siden da (se nedenfor) er der sket en udvikling i situationen. I sin beslutning om toldunionen, der blev vedtaget den 17. september 1998, opfordrer Europa- Parlamentet Kommissionen til at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt inden for rammerne af Meda-demokratiprogrammet at oprette en særlig budgetpost for Tyrkiet, og det opfordrer ligeledes Kommissionen til at undersøge, hvilke af de programmer, som er henvendt til ansøgerlandene, Tyrkiet kan inddrages i. Parlamentet anmoder ligeledes om, at Tyrkiet ikke isoleres, og det bekræfter sin holdning vedrørende menneskerettighederne, det kurdiske spørgsmål og Cypern. c) Europæisk strategi over for Tyrkiet (4. marts 1998) - bemærk (KOM(1998)0124, endelig udg.) I overensstemmelse med anmodning fra Det Europæiske Råd den december 1997 forelagde Kommissionen ligeledes den 4. marts 1998 sine første operationelle forslag til en styrkelse af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet. De er centreret omkring følgende elementer: * udvikling af mulighederne i Ankara-aftalen, * uddybning af toldunionen, * iværksættelse af det finansielle samarbejde, * tilnærmelse af lovgivningerne og overtagelse af Unionens regelværk og * deltagelse i visse programmer og visse agenturer, hvilket afgøres sag for sag, svarende til stk. 19 og 21 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg. Kommissionens forslag viser EU's vilje til at gennemføre en strategi til forberedelse af Tyrkiets tiltrædelse. 15 PE /rév.3

16 I dokumentet nævner Kommissionen de prioriterede samarbejdsområder: industri, investeringer, landbrug, forbedring af toldunionens funktion. Gennemførelsen af det finansielle samarbejde er en del af den strategi, som blev foreslået af Det Europæiske Råd i Luxembourg. Kommissionen henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt, at Rådet hurtigst muligt vedtager finansforordningen vedrørende den særlige indsats i Tyrkiet, således at der kan gennemføres en samlet og konsekvent strategi til fordel for Tyrkiet. I øvrigt er visse sektorer udelukket fra forslagene, såsom den frie bevægelighed for tjenesteydelser, og det skyldes ifølge tyrkiske kilder modstand fra Tyskland, der støttes af Frankrig og Østrig. Den 15. juni 1998 ser Det Europæiske Råd i Cardiff med tilfredshed på Kommissionens forslag om at forberede Tyrkiets medlemskab og "opfordrer Kommissionen til at fremme denne strategi (...), der kan udbygges med tiden med inddragelse af Tyrkiets egne idéer". Det noterer sig ligeledes, at "Kommissionen agter at overveje, hvorledes gennemførelsen af den europæiske strategi kan understøttes, samt fremlægge passende forslag herom". - Tyrkiets holdning Den tyrkiske regering har ligeledes vist sin vilje til at genoptage dialogen ved den 23. juli 1998 at tilsende Rådet og Europa-Kommissionen et dokument, der fastslår dets holdning til de forbindelser, som Tyrkiet ønsker at etablere med EU. Dette dokument, der er en reaktion på Kommissionens forslag, imødekommer den opfordring, der blev fremsat af Det Europæiske Råd i Cardiff. I den indledende note i dokumentet henledes opmærksomheden på, at forbindelserne mellem EU og Tyrkiet hviler på Ankara-aftalen (1963), der fastslog en associering, hvis endemål var medlemskab (artikel 28 i aftalen). Det præciseres, at med gennemførelsen af denne toldunion den 31. december 1995 var slutfasen af associeringen nået. Dokumentet omtaler på ny, at Tyrkiet er blevet udelukket fra den tiltrædelsesstrategi, der blev fastsat for de øvrige ansøgerlande (ved topmødet i Luxembourg), og at Det Europæiske Råd i Cardiff til trods for visse positive udviklinger ikke kunne komme denne forskelsbehandling til livs. Ifølge de tyrkiske myndigheder bør Associeringsrådet udvikle en tiltrædelsesstrategi og gå endnu videre end den, der er fastsat af Europa-Kommissionen (for ifølge de tyrkiske myndigheder er denne strategi kun et arbejdsgrundlag, der ikke omfatter mere end det, der allerede blev fastslået i Ankara-aftalen). I dokumentet redegøres der for de tyrkiske forslag til de forskellige kapitler: toldunionen, landbruget, den frie bevægelighed for tjenesteydelser og etableringsretten, liberalisering af kapitalbevægelser og samordning af de økonomiske politikker, den frie bevægelighed for arbejdstagere osv. I dokumentet kommer man ligeledes ind på det berammede finansielle samarbejde (erklæring fra Rådet den 6. marts 1995), som ikke er blevet iværksat fuldt ud på grund af den negative holdning, der indtages af en medlemsstat og Europa-Parlamentet. Tyrkiet kræver, at EU fortsat støtter dets bestræbelser med henblik på dets deltagelse i den europæiske integration (navnlig bestræbelserne med henblik på harmonisering) og henleder i denne forbindelse opmærksomheden på, at underskuddet på handelsbalancen mellem Tyrkiet og EU er kommet sidstnævnte til gode. 16 PE /rév.3

17 Tyrkiet forventer således et nyt finansielt samarbejdsprogram af EU (programmet på 375 millioner ecu anses, selv når beløbet er frigivet, for utilstrækkeligt) og desuden indførelsen af "effektive høringsmekanismer" mellem de to parter. Denne "strategi" bidrager reelt ikke med noget nyt i forhold til de eksisterende instrumenter, og efter de tyrkiske myndigheders opfattelse træder den ikke i stedet for en status som ansøgerland. - Europa-Parlamentet vedtog den 4. december 1998 Swoboda-betænkningen om EU s nye strategi over for Tyrkiet. I denne betænkning opfordres Tyrkiet til at forelægge konkrete forslag med en detaljeret tidsplan med henblik på løsning af det kurdiske problem, løsning af Cypernproblemet, styrkelse af den demokratiske kontrol med den militære forvaltning, frigivelse af Leyla Zana (modtager af Europa-Parlamentets Sakharov-pris) og af alle politiske fanger, ophævelse af antiterror -lovgivningen, ophævelse af undtagelsestilstanden. Parlamentet har understreget, at en løsning af det kurdiske spørgsmål kan få afgørende betydning for Tyrkiets opfyldelse af kriterierne fra København med henblik på en plan for Tyrkiets tiltrædelse af EU. d) Ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand Den 5. og 6. oktober 1998 anmodede Rådet (almindelige anliggender) i Luxembourg om, at der bliver fremsat forslag om en ophævelse af blokeringen af finansprotokollen og viser sin vilje til at indkalde til det næste møde i Associeringsrådet med Tyrkiet. Den 21. oktober vedtog Kommissionen sine forslag til Rådet om ophævelse af blokeringen af den finansielle bistand fra EU til Tyrkiet, der hidtil havde været blokeret som følge af et veto fra Grækenland. De nye forslag sigter ikke som forslaget fra 1995 på at gennemføre det finansielle aspekt i toldunionen mellem EU og Tyrkiet, men på at udvikle den nye europæiske strategi over for Tyrkiet, som Kommissionen foreslog i marts, og som blev hilst velkommen af topmødet i Cardiff i juni. Der er tale om at muliggøre genoptagelsen af den finansielle bistand. Kommissionen har opdelt sit forslag i to forordninger og dermed i to instrumenter: = det første er forbundet med toldunionen og har et budget på 15 millioner ecu over tre år (1999, 2000 og 2001). Da retsgrundlaget er artikel 235, er der krav om enstemmighed i Rådet for at ophæve blokeringen af disse bevillinger, men der er kun tale om 5 millioner ecu pr. år. De vil blive anvendt til at hjælpe Tyrkiet med at tilnærme sin lovgivning til EU's, støtte dets integration i det europæiske system med oprindelsesbetegnelser og dets deltagelse i reglerne om transit m.v.; i denne forordning kræves der blot høring af Europa-Parlamentet; 17 PE /rév.3

18 = det andet, der sigter på at fremme Tyrkiets økonomiske og sociale udvikling, har et budget på 135 millioner ecu over de samme tre år. Da der er tale om udviklingsbistand, og da Tyrkiet betragtes som et udviklingsland, har Kommissionen fastsat et retsgrundlag, der giver mulighed for flertalsbeslutninger. Målene vil bl.a. være infrastrukturer inden for miljø, energi, telekommunikation og transport, samarbejde med henblik på beskyttelse af sundheden og desuden enhver form for samarbejde, der sigter på at fremme demokrati, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. For denne forordning gælder den fælles beslutningsprocedure. De græske myndigheder reagerede meget kraftigt på dette initiativ fra Kommissionens side (jf. Agence Europe, ). Den 2. december 1999 vedtog Europa-Parlamentet sine to betænkninger om Kommissionens to forordninger (Morillon-betænkningen). I disse to betænkninger erindrede Europa-Parlamentet i sine ændringsforslag om, at Det Europæiske Råd i Luxembourg havde bekræftet, "at Tyrkiets ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union vil blive bedømt på grundlag af samme kriterier som de øvrige ansøgerlande", og understregede betydningen af menneskerettigheder, beskyttelse af demokratiske processer samt det civile samfunds deltagelse i denne proces. I betænkningerne udtrykte man ønske om, at Kommissionen udarbejder en prioriteringsliste forud for iværksættelsen af de planlagte foranstaltninger. Det præciseres, at Rådet, når der opstår hindringer for gennemførelsen af projekter og foranstaltninger (navnlig inden for demokrati, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretals rettigheder), kan træffe beslutning med kvalificeret flertal på forslag fra såvel Kommissionen som Parlamentet og beslutte af suspendere ethvert samarbejde. Med hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger til Tyrkiets økonomiske og sociale udvikling understreger Europa-Parlamentet nødvendigheden af bidrage til Tyrkiets bestræbelser, ikke blot med hensyn til den økonomiske udvikling, men også den sociale og politiske udvikling. Der bør ligeledes gennemføres projekter med henblik på at sikre respekten for samt beskyttelsen og anerkendelsen af mindretallenes kulturelle rettigheder samt støtte til initiativer vedrørende afskaffelse af dødsstraffen. Det er ligeledes ønskværdigt med en udbygning af den sociale dialog i selve Tyrkiet samt mellem Tyrkiet og Den Europæiske Union. Tyrkiets indlemmelse i "Socrates" og "Ungdom for Europa" Den 28. oktober vedtog Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen betænkning af Guiseppe Gargani om at medtage Tyrkiet blandt modtagerlandene for programmerne Socrates og Ungdom for Europa III. Samtidig vedtog Parlamentet den 15. december 1999 Doris Packs betænkning om de nye ungdomsprogrammer, der skal iværksættes i Det bliver muligt for tredjelande at deltage i disse programmer (artikel 10) og navnlig Tyrkiet i henhold til procedurer, som aftales nærmere med dette land. 18 PE /rév.3

19 e) Kommissionens rapporter om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse og tildeling af status som ansøgerland - Sidst i december 1998 forelagde Kommissionen sin første rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse på grundlag af artikel 28 i associeringsaftalen. I rapporten konstateres visse underskud i det politiske system, særlig hvad angår militærets rolle i det politiske liv, beskyttelsen af mindretal og retsvæsenets uafhængighed. På det økonomiske område understreges den private sektors dynamiske karakter, men det bemærkes også, at der endnu er for stor mangel på makroøkonomisk stabilitet og for stor statslig indblanding i den tyrkiske økonomi, særlig inden for banksektoren. Kommissionen fastslår, at det kun er Tyrkiet selv, der kan forbedre situationen vedrørende styrkelsen af demokratiet og beskyttelsen af menneskerettighederne og rettighederne for mindretal. - Den 13. oktober 1999 forelagde Kommissionen sin anden periodiske rapport om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse (med henblik på Det Europæiske Råds møde i Helsinki). I denne rapport følges samme metodologi som i den foregående, idet man overholder princippet om ligebehandling af ansøgerlandene. I konklusionerne understreger man de alvorlige mangler navnlig med hensyn til de politiske kriterier fra København samt nødvendigheden af, at Tyrkiet opnår makroøkonomisk stabilitet og viderefører reformprogrammerne på det strukturelle og det juridiske område. Det fremgår således, at der ikke hersker enighed om at give Tyrkiet status som ansøgerland i hele den politiske klasse i Europa. Tyrkiet skal - i lighed med de øvrige ansøgerlande - fremlægge et nationalt program for indførelsen af Fællesskabets regelværk, og når der træffes beslutning om egentlige forhandlinger, vil den samme procedure som for de øvrige ansøgerlande blive anvendt, også med hensyn til økonomisk bistand. * * * Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg Kontoret for internationale og institutionelle anliggender Kilder: - Citerede officielle dokumenter (Kommissionen, Parlamentet) - Le Monde - Agence Europe - Oxford analytica - Revue de la presse turque (Kommissionens delegation i Ankara) 19 PE /rév.3

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM

Af Anita Vium - direkte telefon: OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\maj-2001\ost-a-05-01.doc Af Anita Vium - direkte telefon: 3355 7724 OPTAGELSESFORHANDLINGERNE SKRIDER FREM Forhandlingerne om de østeuropæiske ansøgerlandes optagelse i EU skrider

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0182 Bilag 1 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler BBP Sagsnr. 2014-15113 Doknr. 133997 Dato 08-04-2014 Notat til Folketingets Europaudvalg: Makrofinansiel assistance fra

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.4.2004 KOM(2004) 189 endelig Forslag til AKT OM TILPASNING AF BETINGELSERNE FOR DEN FORENEDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere