Det spanske EU-formandskab - en åbning for Tyrkiet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det spanske EU-formandskab - en åbning for Tyrkiet?"

Transkript

1 ANALYSE Februar 2010 Det spanske EU-formandskab - en åbning for Tyrkiet? Peter Seeberg Spanien har i en årrække markeret sig som varm tilhænger i EU-debatten om Tyrkiets mulige optagelse. Det forventes derfor, at der i foråret 2010, hvor Spanien har EU-formandskabet, i det mindste kommer nyt liv i diskussionen om Tyrkiets skæbne hvad angår optagelse i EU. Det forekommer dog næppe sandsynligt, at der skulle ske større fremskridt, for slet ikke at tale om egentlige gennembrud. Det skyldes dels EU's egen udvikling, hvor en række store udfordringer, som har at gøre med EU's indre, institutionelle udvikling, formentlig vil lægge en dæmper på mulighederne for, at EU flytter sig afgørende i væsentlige spørgsmål knyttet til EU's relationer til Mellemøsten. Dels skyldes det en udbredt europæisk modstand mod optagelse af Tyrkiet. Tyrkiet kan ses som et symbol på en aktuel udenrigspolitisk stilstand for EU, der forstærkes af, at den nye EU-kommission lige er tiltrådt og har brug for at finde sine egne ben i et komplekst og modsætningsfyldt EU-system. En ny undersøgelse, foretaget i et samarbejde mellem tyrkiske og europæiske forskere, kaster interessant nyt lys over optagelsesspørgsmålet, netop som det spanske EU-formandskab har påbegyndt sit arbejde.

2 Peter Seeberg: Det spanske EU-formandskab en åbning for Tyrkiet? 2 Tyrkiet, Spanien og den nye EU-kommission Den 14. januar 2010 åbnedes et nyt EU-informationscenter i det centrale Istanbul i samarbejde med det tyrkiske handelskammer. Centret er nummer 16 i en række af centre, der siden etableringen af et EU-informationscenter i Gaziantep i 1996, er blevet oprettet i større tyrkiske byer. Centrene har til opgave at informere om EU og unionens politik samt at gennemføre kulturelle aktiviteter, udstillinger mv. Centrene kan ses som et udtryk for, at der uanset den begrænsede udvikling i optagelsesforhandlingerne foregår mange aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til EU og hvad EU repræsenterer. Det er et af EU-kommissionens mange arbejdsfelter at sørge for, at der foregår aktiviteter, der informerer og skaber opmærksomhed om EU og hvad EU står for. Meget tyder på, at mangel på kendskab til EU er et udbredt fænomen i EU's nærområder og selvom information i sig selv jo ikke i sig selv indebærer nogen styrkelse af EU's udenrigspolitiske rolle, er det omvendt givet, at manglende viden kan bidrage til, at der ingenting sker. I de næste fire år vil en ny EU-kommission være en central aktør i udviklingen af EU's relationer til resten af verden. Den tjekkiske politiker og diplomat Štefan Füle bliver Kommissær for Udvidelsesspørgsmål og Den Europæiske Naboskabspolitik (ENP) og vil dermed afløse østrigske Benita Ferrero-Waldner, der har besiddet posten i en periode, hvor udvidelserne i høj grad har sat dagsordenen for en stor del af EU-kommissionens arbejde og hvor ENP for alvor har udviklet sig, bl.a. ved at de mange aftaler med 16 ikke-europæiske ENP-stater er blevet undertegnet. Füle vil utvivlsomt have brug for at sætte sig grundigt ind i sit ressort-område og alene på grund af, at EU-kommissionen er nytiltrådt, er der god grund til at forvente, at det uanset gode spanske intentioner vil være svært at få noget gennemført. Tyrkiet og EU i ny undersøgelse Det hører med til historien, at af gode grunde deltager Tyrkiet ikke i ENPsamarbejdet. Derimod er Tyrkiet i gang med en optagelsesprocedure, som sigter mod at landet bliver medlem af EU, men som meget vel kan ende med en situation, hvor Tyrkiet bliver tilbudt en form for privilegeret medlemskab, der formmæssigt minder om en ENP-løsning, dvs. en aftale med EU, hvor Tyrkiet på en lang række områder har adgang til EU s institutioner og markeder, men uden at landet bliver egentligt medlem af EU. Det er der udbredt stemning for i bl.a. Frankrig og Tyskland, mens mere protyrkiske positioner gør sig gældende i Spanien, Polen og England. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget i august-september 2009 i de nævnte fem EU-

3 Peter Seeberg: Det spanske EU-formandskab en åbning for Tyrkiet? 3 stater og netop er publiceret. Som det omtales i undersøgelsen, er det sådan, at både i Tyskland og Frankrig står der store centrum-højre partier bag modstanden imod optagelse af Tyrkiet i EU. Men det er ikke bare dette vilkår, der er grunden til den i EU udbredte modstand noget synes at tyde på, at Tyrkiet er blevet en slags prügelknabe for europæisk modstand mod alt hvad der er ukendt og ikke-europæisk. Undersøgelsen refererer således en Eurobarometerundersøgelse for, at selv et land som Serbien, som indtil videre har status som potentielt kandidat-land, rangerer højere end Tyrkiet på en liste over de mindst-ønskede lande i EU, idet Tyrkiet simpelthen indtager den laveste placering af alle. Hvis man opsummerer resultaterne af undersøgelsen hvad angår holdningen til tyrkisk EU-medlemskab i Frankrig, England, Polen, Spanien og Tyskland, træder følgende mønster frem. For det første synes det at være et spørgsmål om lederskab. Mange respondenter svarer ifølge undersøgelsen, at de politiske ledere jo udgør deres kilde til både viden og holdninger og siden de politiske ledere (specielt i Frankrig og Tyskland) er imod, er de det også. For det andet synes det at være et spørgsmål om kultur(forskelle). Der foregår en omfattende kulturalisering af den europæiske diskussion om holdninger til Tyrkiet. Og uanset at den europæiske offentlighed opfatter økonomisk velfærd og demokrati som de væsentligste komponenter i europæisk identitet, kommer kulturelle normer og værdier frem i forreste linje, når europæerne former deres opfattelser om Tyrkiet. Således gælder ifølge undersøgelsen, at hos dem, der støtter tyrkisk optagelse, er økonomiske faktorer næsten lige så vigtige som kulturelle faktorer (33,9% mod 37,8%) hvad angår den skepsis, der alligevel måtte være respondenterne. Omvendt gælder, at hos dem, der er imod optagelse, opfattes de kulturelle faktorer som langt vigtigere (her fremhæver 20,7% økonomiske årsager, mens 45.6% fremhæver kulturelle årsager). For det tredje viser undersøgelsen, at alder er en væsentlig udslagsgivende faktor. Yngre europæere er langt mere positive over for optagelse af Tyrkiet i EU end ældre europæere. Der synes således at være en lineær sammenhæng mellem alder og modstand mod optagelse af Tyrkiet i EU: 57% af alle respondenter mellem 18 og 24 støtter tyrkisk optagelse, mens 35,2 af alle over 65 er for. Omvendt er 38,9% mellem 18 og 24 imod tyrkisk optagelse, mens 56,2% over 65 er imod. Der er tilsyneladende ikke nogen væsentlig forskel mellem kønnene hvad angår holdningen til tyrkisk optagelse. Endelig synes uddannelsesniveau at have stor betydning ikke overraskende er de højst uddannede mest positive over for tyrkisk optagelse.

4 Peter Seeberg: Det spanske EU-formandskab en åbning for Tyrkiet? 4 Endelig synes den politiske højre-venstre dimension at være særdeles vigtig. De europæere, der er for at Tyrkiet kommer til at udgøre en del af EU, befinder sig helt overvejende på centrum-venstresiden. Det samme er tilfældet for den grønne del af vælgerskaren. Europæiske vælgere, der befinder sig i centrum-højre feltet tenderer til at være mere kritiske over for Tyrkisk optagelse, mens ultra-højre segmentet er direkte fjendtligt indstillet over for tyrkisk medlemskab af EU. Det er interessant, at der generelt (uanset den markante aldringsproces i Europa), ikke er tillid til, at Tyrkiets relativt unge befolkning vil bidrage til at forstærke Europas arbejdsstyrke dette mener 50%, mens 42% er mere positive. 54% er af den opfattelse, at tyrkisk medlemskab ikke vil bidrage til at forebygge et Clash of Civilizations, mens 42 mener, at det vil Tyrkiet kunne. Ligeledes er der overvægt af stemmer (53% mod 46%), som peger på, at Tyrkiets økonomiske dynamik ikke vil styrke EU i den globale magtkamp. Omvendt er der også variable, hvor Tyrkiet opfattes mere positivt. Således mener 47%, at Tyrkiets stærke militær vil bidrage til EU's sikkerhed, mens 34% er af den modsatte opfattelse. Og hvor 59% mener, at Tyrkiet som medlem af EU ville styrke EU's magt i den islamiske og tyrkiske verden markant, mener 46% det modsatte. Spanske muligheder Den spanske udenrigsminister Miguel Angel Moratinos udtalte for nylig i et interview, at tyrkisk medlemskab ville indebære flere fordele end ulemper: There may be difference of opinions between EU member states (over Turkish membership), but all have agreed to wait and watch the negotiations. Videre gjorde Moratinos gældende, at Turkey is a part of the European family of peoples. It is better to have Turkey inside the EU than to leave it standing outside. Interessant nok fremhæver Moratinos, i god overensstemmelse med holdningerne oven for hvad angår de sidstnævnte variable, at EU betragter Tyrkiet som en partner af stor strategisk betydning og peger desuden på, at Tyrkiet har et omfattende netværk i Mellemøsten, som (underforstået) EU kan have stor nytte af. Dette vil således være relevant, da det ifølge Moratinos vil være et af det spanske formandskabs centrale prioriteter at søge en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Måske kan netop den mellemøstlige dimension vise sig at være en interessant mulighed for at skabe lidt positiv stemning omkring Tyrkiets aktuelle rolle og status i forholdet til EU. Som undersøgelsen refereret oven for viser, er der udtalt modstand mod Tyrkiets optagelse i EU uanset de allerede i oktober

5 Peter Seeberg: Det spanske EU-formandskab en åbning for Tyrkiet? påbegyndte optagelsesforhandlinger og uanset, som Moratinos udtaler i interviewet refereret i New York Times, at de europæiske stater måtte have aftalt at vente og se hvad optagelsesforhandlingerne bringer. Dette er nemlig langt fra korrekt: europæiske politikere såvel i sværvægtsklassen (Nicolas Sarkozy) som i letvægtsklassen (Bent Bendtsen) har siden 2005 gjort gældende, at EU burde tage konsekvensen og opgive løftet til Tyrkiet. I den forbindelse kan det godt være, at det spanske formandskab vil søge at samle den sympati, der måtte findes i Europa for tyrkisk medlemskab, omkring nogle udenrigspolitiske muligheder og perspektiver med relation til Mellemøsten. Og måske er det derfor Tyrkiet i disse måneder så energisk forfølger en udenrigspolitisk dagsorden, der vender mod øst. Det handler om at smede, mens jernet (eller rette hjertet) er varmt det for tyrkisk optagelse varmt bankende spanske formandskabs-hjerte. Litteratur Aras, Bülent, Jad Chabaan, Özge Genç, Ebru Ilhan (2009): State and Anti-System Party Interactions in Turkey and Lebanon: Implications for European Policy, EuroMeSCo Paper 82. European Commission: Delegation of the European Union to Turkey, Press Release, 2010: EU opens new information centre in Istanbul: ml?mode=12&pid=0&aid=3307&languageid=2. Hülsse, R. (2006). "Cool Turkey: Solving the Image Problem to Secure EU Membership." Mediterranean Politics 11(3): Turkey belongs in Europe EU president Spain, New York Times, 24 Januar Yilmaz, Hakan, Bogazizi University, Department of Political Science and International Relations, Center or European Relations (Project Coordinator); Erdogan, Emre, Avrupa ile Diyalog Dernegi-Dialoge with Europe Association; Esteban, Francisco Javier Penas, Autonomous University of Madrid, Department of Political Science and International elations (2010): Problems of Europeanization and European Perceptions of Turkey as a Future Member State, Promotion of Civil

6 Peter Seeberg: Det spanske EU-formandskab en åbning for Tyrkiet? 6 Society Dialogue Between EU and Turkey Universities Grant Scheme (CFCU- TR /03). Önis, Zia (2009): Conservative Globalism at the Crossroads: The Justice and Development Party and the Thorny Path to Democratic Consolidation in Turkey, Mediterranean Politics, Vol. 14, No. 1, Stikord Lande: EU, Tyrkiet, Spanien Emner: optagelsesforhandlinger, EU's udenrigspolitik, Tyrkiet og Mellemøsten Anslag:

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. Hus: 22.2 Projekttitel: Spændingsfeltet mellem Tyrkiets politiske vision og nationale værdier The tensions between Turkey's political

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

! " #!# $ %&&% $ %&&' 1

!  #!# $ %&&% $ %&&' 1 1! "#!# $%&&% $%&&' !"#$ ( 2 !"#$ ( )!*+,%&&' -./01 /.23 4&.5%6&&.2$ 7-8+'6'6%9696 - :!! -;;!! 7 -$ ".23 $/4

Læs mere

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner red. Jørgen Goul Andersen www.valg.aau.dk maj 2007 1 Kapitel 1. Samfundskonflikter,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Civilisationernes sammenstød

Civilisationernes sammenstød Simon Kruse Rasmussen: Civilisationernes sammenstød Om religionens renæssance i den politiske debat Eksamensopgave Juni 2005 I faget European Cultures and Self-Perception Janne Bleeg Jensen Antal anslag

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

Kulturkamp eller politisk realisme. Danmarks Mellemøstpolitik i transatlantisk perspektiv. af Lars Erslev Andersen, Seniorforsker

Kulturkamp eller politisk realisme. Danmarks Mellemøstpolitik i transatlantisk perspektiv. af Lars Erslev Andersen, Seniorforsker Kulturkamp eller politisk realisme Danmarks Mellemøstpolitik i transatlantisk perspektiv af Lars Erslev Andersen, Seniorforsker Brief Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 2100 København

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser

Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser 25. september 2006 L:\TEKST\FORLAG\CJJ\Endelig Chatrines Ph.D\akf version.doc/jp Det naturlige valg? En analyse af unges valg af tekniske og naturvidenskabelige fag og uddannelser af Cathrine Jespersen

Læs mere

Organiseret eller ej

Organiseret eller ej Institut for Marketing og organisation Cand.Merc.Marketing Kandidatafhandling Forfatter: Jannick Andersen 300568 Vejleder: Tino Bech-Larsen Organiseret eller ej En analyse af fagforeningsmedlemskab med

Læs mere

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden

Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Nordicom-Information 36 (2014) 1, pp. 65-72 Debatt Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden Dansk mediepolitik til debat Henrik Søndergaard Mediepolitik i Danmark påkalder sig normalt ikke synderlig

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang INDHOLD 04 06 08 10 Håb forude for danske medarbejdere Danske præstationer sendt til tælling Arbejdsglæde & Præstationskultur Tag Pink med på arbejde

Læs mere

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere