Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den årlige udvidelsespakke bestående af fremskridts- og strategirapporterne for de nuværende og mulige fremtidige kandidatlande: Kroatien, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien samt de øvrige lande på det vestlige Balkan. Kommissionen gør med sine rapporter status på, landenes opfyldelse af de tre Københavns-kriterier om politiske, økonomiske og juridiske krav for tiltrædelse. Udover en statusopgørelse indeholder rapporterne ændringsforslag til de europæiske tiltrædelsespartnerskaber 1 samt det flerårige finansielle rammeprogram. I dette notat gives en gennemgang af rapporternes hovedkonklusioner om hvor langt de enkelte kandidat- og ansøgerlande er nået i tiltrædelsesprocessen. Kandidat lande På nuværende tidspunkt er Tyrkiet, Kroatien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM) tildelt status som kandidatlande. Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og Kroatien begyndte den 3. oktober Forhandlingerne med FYROM er endnu ikke gået i gang. Tiltrædelsesforhandlingerne er selve kernen i tiltrædelsesprocessen, hvis formål er, at kandidatlandene skal vedtage, gennemføre og anvende EU-retten. EU-retten er opdelt i kapitler, der hver især dækker et bestemt område. På baggrund af Kommissionens anbefalinger træffer Rådet afgørelse om eventuel åbning af et kapitel. Når et kapitel åbnes er der tale om fastsættelse af kriterier der ønskes opfyldt indenfor de forskellige retsområder hvilket det pågældende land derefter skal 1 De Europæiske tiltrædelsespartnerskaber indeholder en prioritering, som forberedelserne til tiltrædelsen skal koncentreres om i lyset af de politiske og økonomiske kriterier og en medlemsstats forpligtelser 1/5

2 gennemføre. Forhandlingsrammen fastsætter, at tiltrædelsesforhandlingerne kan udsættes, hvis der forekommer en overtrædelse af de principper, som EU bygger på. Kommission kan dermed suspendere forhandlingerne, og fastsatte betingelserne for genoptagelse af forhandlingen. Dette er bl.a. tilfaldet i Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger. Tyrkiet Kommissionen vurderer, at Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger er godt på vej. Siden forhandlingerne blev indledt den 3. oktober 2005 er fire ud af de femogtredive forhandlingskapitler åben til forhandling 2. Et kapitel 3 er blevet midlertidigt suspenderet grundet Tyrkiets manglende anerkendelse af Cypern indenfor rammerne af EU-Tyrkiets toldaftale. Samtidig blev der lavet forbehold for åbningen af otte af de resterende kapitler. På trods af suspenderingen af et antal af de mere tunge kapitler, forventes det, at to kapitler vil blive åbnet for forhandling den 18. december For så vidt angår de politiske kriterier fremhæves det, at begrænsede fremskridt er opnået i Tyrkiets politiske reform i løbet af Den nye regering opfordres bl.a. til at prioritere ytrings- og religionsfrihed. Endvidere understreges behovet for at prioritere kampen mod korruption, retssystemet, kollektive rettigheder, børnerettigheder, ligestilling og kulturelle rettigheder. Ydermere opfordrer Kommissionen Tyrkiet og Irak, til at behandle de seneste tids spændinger i forhold til Irak, an med respekt for de gældende internationale regler. Tyrkiet opfordres i den forbindelse også at finde en løsning på vedvarende sociale og økonomiske problemer i Sydøsttyrkiet. Det vurderes, at Tyrkiet har en fungerende markedsøkonomi. Landet har i 2007 oplevet økonomisk vækst, formået at reducere sin gæld og tiltrukket udenlandske investeringer. Der advares dog mod den stigende inflationsrate samt de strukturelle problemer på arbejdsmarkedet, hvor især kvindernes adgang til arbejdsmarkedet har vist sig at være svær. Det har vist sig, at Tyrkiet har øget sin evne til at opfylde kravene til medlemskab af EU. Dog har Tyrkiets fortsatte manglende efterlevelse af den såkaldte Statistik, erhvervs- og virksomheds politik, budget kontrol. Videnskab og forskning Sundhed og forbrugerbeskyttelse samt trans-europæiske netværker. 2/5

3 tillægsprotokol til Ankara-aftalen ført til, at forhandlingerne om otte forhandlingskapitler blev suspenderet. De øvrige forhandlingskapitler vil heller ikke kunne afsluttes før Tyrkiet efterlever tillægsprotokollen fuldt ud. I praksis er forklaringen på den manglende efterlevelse af tillægsprotokollen til Ankaraaftalen Tyrkiets manglende anerkendelse af Cypern. Det er på nuværende tidspunkt uforudsigeligt, hvor forhandlingsprocessen ender, men det forventes at vare år før der kan blive tale om et eventuelt medlemskab. På trods af de mange forskellige udmeldinger fra forskellige europæiske statsoverhoveder forsætter EU s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet, dog i et langsommere tempo end før. Kroatien Tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien startede den 3. oktober 2005 og rapporterne fastslår, at Kroatien stort set følger planen i sin forberedelse til optagelse i EU. På nuværende tidspunkt er fjorten kapitler åben til forhandling, hvoraf to har været lukket midlertidigt. Der forventes at der vil blive fastsat en dato for Kroatiens tiltrædelse i løbet af Ifølge rapporten opfylder Kroatien fortsat de politiske kriterier. Dog understreges det, at områder såsom reform af retsvæsenet og kampen mod korruption stadig ses som en udfordring, på trods af den fortsatte indsats indenfor disse områder. Rapporterne lægger også op til en øget indsats til minoritetsrettigheder. Endvidere opfordres til at øge indsatsen med henblik på forfølgelse af krigsforbrydere samt det regionale samarbejde vedrørende grænserne. For så vidt angår de økonomiske kriterier har Kroatien haft økonomisk vækst samtidig med, at makroøkonomisk stabilitet har været sikret. Kroatien formåede at reducere sin offentlige gæld og en lav inflations rate er blevet sikret. Der advares for det høje statsstøtteniveau. Samtidig er der brug for en opstramning af skattepolitikken, som skulle hjælpe med at reducere Kroatiens udlandsgæld. Gennemførelsen af EU s acquis communautaire foregår efter planen og i nogle sektorer får Kroatien ros for sine fremskridt på det lovgivningsmæssige område. Især på transport- og miljøområdet har Kroatien fastholdt en positiv gennemførelsesproces. Der er dog behov for en øget indsats på skatteområdet samt i forhold til udbudsprocedurerne. 3/5

4 Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (FYROM) FYROM ansøgte om EU-medlemskab i marts 2004 og fik status som kandidatland i december Rapporten fremhæver at FYROM har taget yderligere skridt i sin opfyldelse af de politiske og økonomiske Københavner-kriterier. Specielt for sine fremskridt inden for det retslige område samt bekæmpelsen af korruption får FYROM ros. Dog fastslås det, at politiske spændinger står i vejen for reformprocessen. Det fastslås, at FYROM nærmer sig opfyldelsen af de gældende markedsøkonomiske krav. FYROM vurderes at kunne konkurrere på markedet inden for den nærmeste fremtid, hvis landet formår at gennemføre dens planlagte reformpakke. Indtil videre har landet bevaret økonomisk stabilitet, solid økonomisk vækst og en lav inflationsrate. Dog udpeges den høje arbejdsløshed, svage institutionelle rammer samt retssystem som problematiske områder i forhold til opfyldelsen af de økonomiske kriterier. Rapporten fastslår, at FYROM er blevet bedre til at opfylde kravene til medlemskab af EU. På trods af, at FYROM opfylder de kortsigtede målsætninger i den Europæiske Partnerskabsaftale, kritiseres FYROM for en manglende evne til at sikre en effektiv implementeringsproces især i forhold til håndhævelse af EU-lovgivningen. Der er især behov for arbejdskraft for at forbedre landets administrative kapacitet og samtidig sikre implementeringen af dets Stabilisering og associeringsaftale. Ansøgerlande EU har gentagne gange bekræftet sin interesse for, at Albanien, Bosnien og Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo 5 bliver medlemmer af EU, forudsat at de opfylder tiltrædelseskriterierne. Vestlige Balkan Det konkluderes, at udviklingerne inden for EU s tiltrædelse har været ulige mellem landene på det vestlige Balkan. Overordnet ser Kommissionen Kosovos fremtidige status, opnåelse af politisk stabilitet i Bosnien & Hercegovina samt demokratiets genindførelse i Serbien som de næste store udfordringer for det vestlige Balkan. 5 Som defineret i Sikkerhedsrådet resolution /5

5 Et af de store spørgsmål for det vestlige Balkan vedrører Kosovos status. I den forbindelse konkluderes det, at Serbien stadig ikke samarbejder fuldt ud med FN's Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien i Haag. Rapporten kritiserer Kosovo for at være plaget af korruption samt for landets ineffektive offentlige administration. Den 17. november 2007 vandt Hashim Thaci s, Kosovos Demokratiske Parti (PDK), provinsens valg og bekræftede intentionerne om at erklære uafhængighed snarest efter den 10. december, hvilket er den frist der er sat af det internationale samfund, for at opnå en forhandlet løsning for Kosovo 6. Flere EU lande har advaret Kosovo mod at erklære uafhængighed på egen hånd, grundet en frygt for destabilisering i regionen. Udover Spanien, Grækenland, Cypern, Rumænien og Slovakiet støtter et flertal af EU-lande et uafhængigt Kosovo. Der forventes mere klarhed omkring udviklingen i EU s forhold til landene på det vestlige Balkan i starten af 2008, når Kommissionen kommer med forslag til de næste skridt. Det forventes, at forslagene vil være præget af et ønske om at fuldføre Stabiliserings- og associeringsaftaler (SAA) med alle lande på det vestlige Balkan inden udgang af Ikrafttrædelsen af SAA er det første formelle skridt mod optagelse i EU. På nuværende tidspunkt mangler Serbien og Bosnien & Hercegovina at underskrive SAA. Næste skridt Ministerrådet vil drøfte EU s fremtidige udvidelsesplaner på baggrund af rapporterne. Hovedvægten i drøftelserne ventes at koncentrere sig om situationen i Kroatien og Tyrkiet samt Kosovos status. Den danske regering har indtil videre lagt op til en stram og ansvarlig proces i overensstemmelse med den opstrammede forhandlingsramme for tiltrædelsesprocessen. Med venlig hilsen Pytrik Oosterhof, (3632) 6 Kosovo har været administreret af FN siden juni /5

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union

Kommissionens udtalelse. om Bulgariens ansøgning. om medlemskab af Den Europæiske Union ENDELIG Kommissionens udtalelse om Bulgariens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 1 Indhold a) Forord Ansøgning om medlemskab Baggrund for udtalelsen Udtalelsens indhold A. INDLEDNING b) Forbindelser

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2014 SWD(2013) 800 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document SWD(2013) 800 final du 13.11.2013 Concerne toutes les versions linguistiques (correction du

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. december 2005 (10.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 NOTE fra: til: Vedr.: den østrigske og den finske delegation delegationerne Rådets arbejdsprogram for

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.200 KOM(200) 28 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2014. {SWD(2015) 115 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2014. {SWD(2015) 115 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2015 COM(2015) 290 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Gennemførelse af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2014 {SWD(2015) 115

Læs mere

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere