Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver COPYRI GHT endomsmægl medl"

Transkript

1 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p Sagn udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ ehu 2p an a2007be ggende æpå ande, nd øbmu ghed, S a on,bø ne n u onm Be ggende bø ne en g a medg ønneom ådemedbæn em F em åo a up andogmege,oghapænegu ek a nd n S uep anbade æ e eb gg S opho d uemedhøj o e R g gpænåben ø enmedudga o gha e 1 a Bade æ e eso e æ e e2 æ e I en å ægge Dej gnem ogo ue g -ogbagha es u opbe a E manbo gg æd g a em ebo gen d g V g g n ma on Dgø eopmæ om på,aenøba a e,h dennea eneund eeaøb,e bud æ g,ogaæ g e p g e aaccep e budde,he ee om de må eæ eo en emme emedudbud å ene Med endeej endommæg ep æen æ g,ogan eæ ådg beggepa ammehande Købop d ed aøgeegenj u d, nan eambgge en ådg n m Ana gej endommæg La E man V on2 0 E SO GHTDE- endommæg enmed em aels de1

2 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p V on2 0 E SO TS Sagn udg md 3 Da o20 03 GHTDE- endommæg enmed em aels de1b

3 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p V on2 0 E SO TS Sagn udg md 3 Da o20 03 GHTDE- endommæg enmed em aels de1c

4 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p V on2 0 E SO TS Sagn udg md 3 Da o20 03 GHTDE- endommæg enmed em aels de1d

5 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p Sagn udg md 3 Da o20 03 endomda a S u,b d,p anogand eanende ebeg ænn endommen A ea V a,1 amg endom pe unda ea ø ge Beboe eej endom G Måben e unda eaudgø BBRej medde e e -h I ø ge aej F ed und Bgn Kommune a ea ø ge 8 boppesundbb,oppesundb -ada Ma n o B z one Zone a u A men and n an æg( d g e Hoedbgbebga Vand Vej K oa ea Na u ga Va me n a a on 2007 Op ø ombgge å BBR 427m2 0m2 BBRej medde e e N 1 d Lo a p ann 100 N 2 d Ved æg G undej en eng den, en æen d T ge pan ende 70m2 Vu d og ej endomæ d a O en gu d p O en gej endomæ d H ag undæ d E ej bo gæ d G und ag ej dæ d a G unda e o æ d Kæ d a ea 2013 Udn e age age Bo ga eaa And ebgn 0m2 70m2 140m2 0m T behø Dea a,a ø gende edeæ endehå deh dea og øø emed ø g( ab a ) O n, am ogep ade,emhæ e, ø e e ab,op a ema ne Ø ge edeæ endehå deh dea og øø emed ø g e V on2 0 E SO EL Hhen eø g ej endommenb ad bogen GHTDE- endommæg enmed em aels de2

6 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p Sagn udg md 3 F ho d F p æm en,d ndgåej udg enba epåkon e bud( n ampog ne )hohuej ne F P æm endæb and-oghuej,h udodæe SampJa I ne Ja Rø adeja F beho d Da o20 03 And e ho daæen gbe dn endommennuæ ende ho d F e ab Sæ ge ho ded en F b uga hæ geudg Å ga me b ug Udg F b ug696m3 Udg enb egneå endommenp mæ ea me dena u ga endommenupp endea me dej BBR Op n ne amm aen g mæ e Ø geudg ed ø endeej endommend oged geho de e Købgø eopmæ om på,ad æ eudg en g,and,e op g gee na n an æg, e and e b uga hæ ge ho dam øbendeed geho de e,ogad eudg e emgåah en a gop en b uga hæ geudg e ej udg T and app bgge en gennemga,e n a a on app ogen g mæ n T and app ogand ebgge en app Den e ggende and app ndeho d en ho d a a e K2,K3e U N E n a a on app Den e ggendee n a a on app ndeho d en ho d a a ek2,k3e U N En g mæ n D e ggen g mæ n a03 02 meden g a a onb V on2 0 E SO GHTDE- endommæg enmed em aels de3

7 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p udg 1å endoma Hu endomæ d a G undej en udg a 1å pan eb eeoga g pan eb ee Sagn udg md 3 Da o20 03 P å Kon an behoedøb Kon an p udbe a Ha ej e p æm e T n a g a øde Ia Gæ duden øbeummen I en B egn ab u o ne opåbagg unda anda d nan am æ geop n om nan Dgø eopmæ om påaej endommæg en h o en emåammen æggeej udg medb u o ne o de edena neb u o ne o de eneden om a å edea ene nan om o n D a ej udg en ægge denne de e ab egnedenam edemåned gebo gudg H udo d æ e b uga hæ geudg Udbe a 115 B u oe ej udg md åNe oe ej udg 8 492md å 30, 36% B u oudg en gmeddenam ede de e bundemeden anda d nan uden ad agoge u ej udg, b uga hæ geudg am øbende ed geho de ene oudg en gmedb u oudg ene ad aga a emæ g ad agdad a eom en anda d nan, den e æ de e unneopnå S anda d nan S anda d nan enuda bej deud a ø gende udæ n Kon anudbe a på5% aden on an e øbeum op unde næ me e 5 dogm n mum 25 Dop age ea ed ånop denma ma e åneg æne denpågæ dendeej endom a eg e oom ea ed ånog ea ed ob ga onm Løbe den30å Lånee on ba ob ga on ånmed a en e,da d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låneba epåd hø endeob ga on,h u 100e næ me eh und B egn da o ea ed ån20 03 F e øbeummenb egneebo g ånlånehaen øbe dpå30å Lånea d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låne a æ e u pa,og en en a æggeh a a den1 2,1 5,1 8og1 1 1om deennemn g en eade6ene eo en ggj emåned Na ona ban en a n eud ån bo g må ønmod ag em Gennemn en enop unde næ me e a ep ocenog ægge3p ocen po n Næ æ end en epåbo g ånba epådeennemn g en e p oden Sæ geop n om nan Ihenho d oom m d a aej endom m måej endommæg en euda bej dee adeuda bej de nan ag, geom ej endommæg en emå m d e nan V on2 0 E SO GHTDE- endommæg enmed em aels de4

8 A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T Fax www emanbo g d n g d Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p Sagn udg md 3 Da o20 03 Op n om e ende ån,d ano agepå ebe e Lå a V on2 0 E SO Rea ed pe Re gæ d Ob e gæ d Kon an - Va u a Ren e 1å æ d Kon på d de e Re - ÅOP Sa do a øbe d d agon o Sæ geo age e å Ga an - Kon an e e egu GHTDE- endommæg enmed em aels de5

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND V a,1 am Kon an 3 295 udg p md 4 Udbe a 165 B N e ej udg 16 309 12 954 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G m2 Kæ dm2 En g Sag 169 2 3 1968 993 137 E 275MN130450 Kon a M enn e en T 4300 Ema m en n e en@danbo g d Ana

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 895 udg p md 2 Udb a 95 B N j udg 9 343 7 377 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 175 1 3 1970 1 246 D 27820140088 Kon a And Lau dn T 86962525 Ema and au dn@danbo g d Ana gj ndommæg And

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 998 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere