1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris)."

Transkript

1 1945: Anden Verdenskrig slutter. Den Kolde Krig starter. Europa og verden deles nu op i to, Øst - Vest. Sovjetunionen og USA bliver nye rivaliserende supermagter. Sovjet ønsker krigsskadeserstatninger af Østtyskland og Østeuropa. USA giver Marshall-hjælp til Vesttyskland og Vesteuropa. Modydelse: Modtagerlandene forpligter sig til at have demokrati, markedsøkonomi og fri samhandel med USA. 1948: For at sikre den rette anvendelse af støtten, kræver USA oprettelse af OEEC (i dag kendt under navnet OECD - med hovedsæde i Paris). 1950: Schuman-erklæringen: Den franske udenrigsminister Robert Schuman, foreslog i en tale inspireret af den franske økonom og embedsmand Jean Monnet, en integration af Vesteuropas kul- og stålindustrier. 1952: Krig i Europa (senest 2. verdenskrig) samt USA s krav om oprettelse af OEEC, inspirerer i 1951 til oprettelse af den såkaldte Kul- og Stålunion (Det Europæiske Kulog Stålfællesskab, EKSF) mellem 6 lande: Frankrig, Vesttyskland, Italien og Beneluxlandene, med start fra Ved at sammensmelte de traditionelle krigsindustrier hos specielt arvefjenderne Frankrig og Tyskland, havde man et håb om at undgå fremtidig krig i Europa. 1954: Den vesteuropæiske union (WEU) blev oprettet, dvs. ønske om et forsvarssamarbejde. 1958: Kul- og Stålunionens 6 lande underskriver den 25. marts 1957 Rom-traktaten i Rom om etablering af EEC (European Economic Community - på dansk: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF) samt Euratom (dvs. atomsamarbejde), med start fra I formålsparagraffen ønskes bl.a. en stadigt snævrere union mellem de europæiske folk. EF-domstolen oprettes. Fælles landbrugspolitik og ydre toldmur bliver senere aftalt. På længere sigt ønskes endvidere fri bevægelighed af varer, tjenester, arbejdskraft og kapital (Det Indre Marked). 1960: Som modstykke til De 6 (EEC) oprettes De 7 (European Free Trade Association, EFTA). Medlemslande var Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige og Østrig). DK følger UK pga. landbrugseksporten. 1967: EEC bliver til EC (European Community - på dansk: De Europæiske Fællesskaber, EF). Dvs. en sammenslutning af EEC, Euratom samt Kul- og Stålunionen. 1970: En ekspertgruppe nedsættes under ledelse af Luxembourgs stats- og finansminister Pierre Werner, med henblik på at oprette en økonomisk- og monetær union. Resultatet blev den såkaldte Werner-plan til samordning af de økonomiske politikker. 1972: Valutaslangen indføres. De seks medlemmer af EF aftaler at begrænse marginen for kurssvingninger mellem deres valutaer til +/- 2,25 %. 1973: Efter folkeafstemning den 2. oktober 1972, bliver Danmark medlem af EF pr , sammen med Storbritannien og Irland. Norge siger nej tak ved en folkeafstemning. Det officielle argument for et dansk ja var økonomi - og især den vigtige landbrugseksport til Storbritannien. Politiske argumenter benægtes. Frankrig havde to gange tidligere forhindret Storbritanniens medlemskab. 1

2 1975: Topmøder mellem stats- og regeringscheferne foregår nu via Det Europæiske Råd. Opretter bl.a. en europæisk fond for regionaludvikling, og udvider samarbejdet med de såkaldte AVS-lande (Afrika, Vestindien og Stillehavet) om samhandel. 1979: Valutaslangen afløses af EMS en (European Monetary System). Det nye europæiske valutasystem skulle baseres på den europæiske valutaenhed, ECU (European Currency Unit). Bliver senere til Euroen. Der er i starten kun tale om et samarbejde mellem de enkelte medlemslande. 1981: Grækenland bliver medlem af EF. 1983: Stats- og regeringscheferne i Det Europæiske Råd underskriver en højtidelig erklæring om Den Europæiske Union. 1986: Spanien og Portugal bliver medlemmer af EF. Den Europæiske Fælles Akt om ændring af Rom-traktaten blev underskrevet. Formålet var at indføre det indre marked. Folketinget i DK siger først nej. Herefter sender statsminister Poul Schlüter (K) EF-pakken (det danske navn) til vejledende folkeafstemning ( ). Bliver så vedtaget. Under valgkampen udtaler Poul Schlüter bl.a. at unionen er stendød. 1989: Murens fald den er kulminationen på de politiske omvæltninger i Østeuropa. 1990: Østtyskland bliver genforenet med Vesttyskland - og hermed nyt medlem af EF. Første fase af ØMU en iværksættes. 1991: Efter et mislykket statskup i august 1991, iværksat af gammelkommunister, bryder Sovjetunionen sammen i december Nye stater dannes på ruinerne, f.eks. Ukraine, dog med Rusland som den dominerende stat. Herudover får Estland, Letland og Litauen deres selvstændighed tilbage. Andre får det ikke, f.eks. Tjetjenien. 1992: Unionen kommer: Maastricht-traktaten undertegnes ved den skelsættende regeringskonference i Maastricht, Holland. Det sker under kommissionsformand Jacques Delors. Som følge heraf ændrer EF navn til EU, Den Europæiske Union. Danmark siger dog først nej til Maastricht-traktaten den 2. juni Herefter indgås Det Nationale Kompromis, dvs. en aftale mellem Folketingets ja- og nej-partier. Efter det danske nej sender Frankrigs præsident Mitterrand Maastricht-traktaten til folkeafstemning, med et lille ja til følge. I dec forhandler Poul Schlüter (K) og Uffe Ellemann-Jensen (V) en aftale hjem ved et topmøde i Edinburgh (Skotland) med de 11 øvrige medlemslande. Dvs. de fire danske forbehold accepteres. 1993: Den 18. maj 1993 sender den nye statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) resultatet af Edinburgh-afgørelsen til folkeafstemning. Resultatet bliver et ja, dvs. dansk tiltrædelse af Maastricht-traktaten - inkl. de fire forbehold (1. Unionsborgerskabet, 2. ØMU ens tredje fase - euroen, 3. Forsvarsområdet, 4. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender). Under valgkampen lover de danske politikere den danske befolkning, at man fremover kun vil pille ved forbeholdene gennem folkeafstemninger. Under dansk EU-formandskab vedtages endvidere de såkaldte Københavnskriterier om EU+. 2

3 1994: Aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) træder i kraft, lige som anden fase af ØMU en indledes. Her gøres klar til indførelse af den nye fælles mønt, bl.a. via oprettelse af EMI - den senere Europæiske Centralbank (ECB). 1995: Sverige, Finland og Østrig bliver medlemmer af EU. Norge siger endnu engang nej ved en folkeafstemning - får i stedet en særaftale (via EØS). Desuden træder Schengenaftalen i kraft, dvs. et samarbejde mellem først Benelux-landene, Frankrig, Tyskland samt Spanien og Portugal om bl.a. fri bevægelighed over grænserne. 1997: Amsterdam-traktaten indgås i 1997 ved regeringskonference i Amsterdam, Holland. Betragtes som en finjustering af Maastricht-traktaten. Der bliver endvidere vedtaget forskellige forslag, der skal lette overgangen til den tredje fase i ØMU en, lige som der vedtages en resolution om vækst og beskæftigelse som baner vejen for, at man kan indlede udvidelsesprocessen med Øst- og Centraleuropa. 1998: Amsterdam-traktaten godkendes i Danmark ved folkeafstemning den 28. maj : ØMU ens tredje fase (euroen) træder i kraft, hvorved kurserne mellem eurolandene fastlåses. ECB styrer herefter den fælles pengepolitik. Europa-Kommissionen, under ledelse af Jacques Santer, presses til at træde tilbage efter anklager om svindel. Efter borgerkrigen på Balkan, bliver Det Europæiske Råd bl.a. enige om at arbejde hen imod en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). 2000: Et særligt topmøde i Det Europæiske Råd vedtager Lissabon-processen, dvs. hensigtserklæring om at styrke EU s økonomiske position. DK siger nej til at indføre euroen ved folkeafstemningen den 28. september Nice-traktaten indgås ved regeringskonference i Nice, Frankrig. Hermed forsøger man at bane vejen for den kommende udvidelse af EU med lande fra Central- og Østeuropa. Man vedtager bl.a. nye stemmevægte i Ministerrådet og EU-Parlamentet og ændrer på antallet af kommissærer. 2001: Nice-traktaten underskrives den 26. februar 2001, men træder først i kraft efter at Irland stemmer ja - i anden omgang (2002). DK tiltræder Schengen-samarbejdet. 2002: Den nye fælles mønt, euroen, bliver sat i omløb den i 12 EU-lande: Finland, Irland, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland, Østrig, Portugal, Spanien, Italien og Grækenland. Sverige og UK står ligesom DK udenfor, men får en særlig aftale om fastkurssamarbejde, ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2). Den nye statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) står i spidsen for Danmarks EUformandskab, der i dec ender succesfuldt med den store udvidelse mod øst. 10 lande får en aftale om optagelse, mens Rumænien og Bulgarien må vente indtil 2007 eller Tyrkiet får kun en dato for en dato (dec. 2004). 2004: Optagelse den 1. maj 2004 af de 10 nye EU-lande: Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Cypern og Malta. Magtkamp mellem parlament og kommission om udnævnelse af ny kommission - som parlamentet vinder. Den nye kommissionsformand bliver José Manuel Barroso, Portugal. 3

4 2004: Efter grundig forberedelse i et såkaldt europæisk konvent, under ledelse af den tidligere franske præsident Valéry Giscard d Estaing, underskrives i Rom den 29. oktober 2004 Traktaten om en Forfatning for Europa, den såkaldte forfatningstraktat. 2005: Terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2005 fører bl.a. til regeringsskift i Spanien, hvor den nye socialistiske statsminister, Zapatero, er imod Spaniens deltagelse i Irak-krigen, der blev indledt af USA i Forfatningstraktaten i krise, da to af EU s grundlæggerlande, Frankrig og Holland, stemmer nej ved folkeafstemning. Afstemning i Storbritannien udskydes på ubestemt tid, mens den planlagte afstemning i DK aflyses. Tænkepause indledes. Tyrkiet og Kroatien starter tiltrædelsesforhandlingerne med EU den 3. okt. 2005, efter topmøde dramatik, hvor Østrig krævede Kroatien med som betingelse for at acceptere forhandlinger med Tyrkiet. Også Bosnien-Hercegovina og Makedonien er på vej ind i varmen, lige som Serbien og det nye selvstændige land Montenegro, overvejes. 2006: Tænkepausen om forfatningstraktaten forlænges med et år. Udvidelsesstrategi besluttet på topmødet i Det Europæiske Råd i december 2006 (dvs. forsigtighed i forhold til optagelse af flere medlemmer af EU), samt overvejelser om fælles migrationspolitik og samarbejde om bekæmpelse af ulovlig indvandring. Forhandlingerne med især Tyrkiet inde i svære problemer, bl.a. på grund af Cypern-spørgsmålet. 2007: Rumænien og Bulgarien bliver medlemmer af EU. Rom-traktaten har 50 års jubilæum den 25. marts 2007, hvilket markeres på et topmøde i Berlin, hvor EU s 27 stats- og regeringschefer under tysk formandskab underskriver en erklæring om EU s mål og værdier. Topmødet i Det Europæiske Råd i Bruxelles i juni 2007, igangsætter endvidere traktatreformprocessen, efter to års tænkepause. Det sker bl.a. efter lederskift i Frankrig og Storbritannien, hvor Jacques Chirac og Tony Blair afløses af henholdsvis Nicolas Sarkozy og Gordon Brown. Den 13. december 2007 underskriver stats- og regeringscheferne ved topmødet i Lissabon den såkaldte Lissabon-traktat. Denne gang vil man ikke sende traktaten til afstemning/godkendelse i fx Frankrig, Holland, Storbritannien og Danmark. Umiddelbart er det kun Irland, der skal afholde folkeafstemning, før den nye Lissabon-traktat som ventet kan træde i kraft i januar Ligesom i den gamle forfatningstraktat ønskes indført 105 nye kompetencer, herunder 32 lovgivningsmæssige. Og der er stadig 68 nye områder med flertalsbeslutninger. I første omgang ønskes indført en fast formand for Det Europæiske Råd, ligesom der som udenrigsminister ønskes udpeget Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Valery Giscard d Estaing, tidligere fransk præsident og formand for konventet forud for forfatningstraktaten, udtalte i en tale den 17. juli 2007 følgende: Indholdet er i realiteten det samme. Juridisk set er der tale om traktater, og som sådan kan de ratificeres af de nationale parlamenter. Men substansen er fortsat forfatningstraktaten. 4

5 2008: Lissabon-traktaten søges nu gennemført uden folkeafstemninger. Dog er der afstemning i Irland den 12. juni 2008, hvilket medfører et nyt nej og dermed en ny krise for forfatningsprocessen. Herefter blev det besluttet at fortsætte ratifikationsprocessen og vende tilbage til spørgsmålet sidst på året. På EU-topmødet den 12. december 2008 lovede Irland således de øvrige EU-medlemslande at ratificere Lissabon-traktaten inden udgangen af Til gengæld får Irland lov til at beholde sin kommissær samt selvstændighed på en række politikområder. 2009: Der afvikles valg til Europaparlamentet den 7. juni 2009, hvorefter portugiseren José Manuel Barroso genvælges som kommissionsformand. I Irland afvikles endnu en folkeafstemning om Lissabon-traktaten den 2. oktober 2009, med det længe ønskede ja til følge. Processen blev endelig afsluttet den 3. november 2009, hvor den tjekkiske præsident som den sidste af de 27 EU-lande skrev under på Lissabon-traktaten, således at traktaten kunne tråde i kraft den 1. december Inden da enedes regeringslederne desuden om at udpege den regerende belgiske statsminister og føderalist Herman van Rompuy til EU s første præsident samt den tidligere engelske Labour-minister og EUhandelskommissær Catherine Ashton til EU s første såkaldte udenrigsminister. 2010: I februar 2010 godkender Europaparlamentet den nye kommission, herunder den nye danske klimakommissær Connie Hedegaard. En umiddelbar vigtig opgave for den nye kommssion er at få styr på Grækenlands store budgetproblemer, der bl.a. har svækket euroen i forhold til amerikanske dollars. Udover Grækenland har også Irland, Spanien og Portugal store problemer med statens budget. Derfor blev der i oktober 2010 givet grønt lys for et arbejde der skal ende med en ændring af Lissabon-traktaten. Traktatændringen kommer efter pres fra Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den skal danne grundlaget for at oprette en permanent krisemekanisme, som skal kunne redde eurolande med økonomiske problemer. 2011: Fortsat budgetkrise i specielt Grækenland rokker ved euroens stabilitet og dermed hele det europæiske projekt. Og da Storbritanniens premierminister David Cameron sidst på året endvidere blokerer for en ny traktat for alle medlemslande, arbejdes der videre med en såkaldt finanspagt, hvor de 17 eurolande (samt andre lande der ønsker at være med) skærper deres finanspolitiske disciplin samt indfører sanktioner overfor lande de bryder reglerne. Danmark overvejer deltagelse, under respekt for både Grundloven samt de fire danske forbehold. Kroatien bliver på topmødet den 9. december 2011 lovet medlemskab af EU som medlem nummer : Danmarks nye statsminister Helle Thorning-Schmidt overtager EU-formandskabet fra 1. januar I januar stemmer Kroatien ja til optagelse i EU pr. 1. juli I februar aftales til oktober oprettelse af en europæisk stabilitetsmekanisme, ESM. Formålet er at støtte lande i euroområdet, når det er nødvendigt for at sikre den finansielle stabilitet. I marts måned giver Det Europæiske Råd Serbien kandidatstatus. På EU-topmødet sidst i juni aftales en ny Vækst- og beskæftigelsespagt til 120 mia. kr., der har til formål at genskabe tilliden til økonomien. EU modtager den 10. december 2012 Nobels Fredspris 2012 ved en ceremoni i Oslo. EU hædres for 60 års arbejde til fremme af fred, demokrati og menneskerettigheder. 2013: Finanspagten træder i kraft. 5

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Europa-Kommissionen Repræsentationen i Danmark, Maj 2013 Så afsted til Sherwood Engang var det nærmest en britisk dyd at tage fra de rige og give til de fattige.

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

Europa Vidensmagasinet for unge

Europa Vidensmagasinet for unge Europa Vidensmagasinet for unge Den Europæiske Union Dette vidensmagasin med tilhørende lærerhæfte findes på internettet på europa.eu/teachers-corner/index_da.htm bookshop.europa.eu Europa-Kommissionen

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EU S DILEMMAER TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD 02 TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD Den 3.

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Økonomisk-politisk kalender

Økonomisk-politisk kalender Økonomisk-politisk kalender Den økonomisk-politiske kalender for perioden ultimo 2003-2008 indeholder en summarisk oversigt over vigtige økonomisk-politiske indgreb og begivenheder, der kan have betydning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere

DE DANSKE FORBEHOLD OVER FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udviklingen siden 2000

DE DANSKE FORBEHOLD OVER FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udviklingen siden 2000 DE DANSKE FORBEHOLD OVER FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udviklingen siden 2000 2 Indhold LISTE OVER FIGURER, BOKSE, TABELLER OG GRAFER... i FORKORTELSER... iv FORORD... vi INTERVIEW- OG TAKKELISTE... vii RESUMÉ...

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere