Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Campus Vejle, VUC Hf2 Historie, niveau B og samfundsfag, niveau C og religion, niveau C Søren Andersen(1.hf(y10), Kirsten Skov Jensen(x10-2.hf, y10) og Jytte Stistrup Lauritzen (x og y10) X10, Y101. HF Y10(sammenlagt klasse) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb X10 1.hf Titel 1 Titel 2 Titel 3 Hist: Intro, Projekt sundhed(x10), Det traditionelle og det moderne Danmark Fællestema: Individ, religion og stat Synopsis: Fokus på familie Fællestema: Tyrkiet Synopsis: Fokus på demokrati og islam Y10 1.hf Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Hist: Europa og Danmark fra antikken, Middelalder Fællestema: Det traditionelle moderne og senmoderne samfund og identitetsdannelse. Hist: Danmark , Samf.: Globalisering Synopsis: Fokus på Familien Fællestema: Tyrkiet og tyrkerne i Europa Hist: Europa og Danmark, Middelalder til 1914, Overblik Y10 2.hf (sammenlagt klasse) Titel 8 Titel 9 Titel 10 Hist: Europæisk historie og ideologi og velfærdsstat Fællestema: Vestlige værdier og identitet. Det gode samfund? Fællestema: Kina - Områdestudie Side 1 af 17

2 Titel 1 Indhold 1. Hist: Intro, Projekt sundhed: x10, Det traditionelle og det moderne Danmark Anvendt litteratur: Historie: Middelalder/Traditionelt samfund og Industrialiseringen /Det moderne samfund (Historie) Carl-Johan Bryld, Fra oldtid til nutid, s , 51-58, , , Bente Thomsen, At sky det jordiske, s Mikkelsen & Kahl, Pest over Danmark s. 7, 27-33, 43-51, , tekst 1-3, 5-6. Hansen m.fl. Danmark i tusind år, , tekst F. Hansen, Kilder til levestandarden i Danmark , s Ole Hyldtoft m.fl., Det industrielle Danmark , s , Omfang Anvendt uddannelsestid: 28 lektioner af 50 min. Dansk historie og identitet i traditionel og moderne samfund Sundhedstemaet var introducerende tema for flere fag i uge Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Pararbejde bl.a. temasider inden for temaet via nettet Gruppearbejde Mundtlige oplæg Retur til forside Side 2 af 17

3 Titel 2 Fællestema: Individ, religion og stat Synopsis: Familien:x10 2. Indhold Anvendt litteratur: Historie: Vikingetid, den tidlige kristendom, reformationen og familien i det traditionelle samfund (Middelalderen blev dækket i foregående tema) Carl Harding Sørensen m.fl. Vikinger og togter s. 6-13, Carl-Johan Bryld, Danmark fra oldtid til nutid. S , 80-87, Hansen m.fl. Danmark i tusind år, s , Bjørn Matsen & O.B. Petersen, Vikinger. Indsigt og Udsyn, s , Danmarkshistoriskoversigt.systime.dk, tekst 15, Peder Palladius og prostitutionen ( ), tekst 18, En hekseproces (1600-tallet), Anne Lourup-sagen i Ribe. Løkke & Faye Jacobsen, Familieliv i Danmark s (Bondefamilien) Samfundsfag: Individ, kultur og stat i det senmoderne samfund med fokus på familien Jørgen Vinding, Basissamf.dk, 3.udg.2.oplæg s Gregers Friisberg, Dit samfund tjek det ud, 2.udg. 1.oplæg s (Familieformer) Supplerende: Berlingske Tidende, Livet er dit eget ansvar Politiken, Når det normale har snævre rammer. Politiken, Nu vil pigerne være læge drengene vil stadig være ingeniør. Berlingske Tidende, Manden er blevet praktisk unødvendig. Fyns Stiftstidende, Turistbørn og bonusfamilie Religion: Religion: Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Som optakt til forløbet: En præsentation af faget religion, herunder fagets metoder og fagets centrale begreber med fokus på Ninian Smarts model over religionernes 7 dimensioner s i Kultur og samfund af Reimick m.fl. Baggrundsstof til selve forløbet: Reimick m.fl. Kultur og samfund s og Ludvigsen & Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund s (historisk oversigt) kopi Tekster til det traditionelle: Du gav mig, O Herre. Salme 675 (Kultur og samfund s. 100) samt salmevers af Jacob Knudsen og N.F.S. Grundtvig i det læste baggrundsstof (s.15 i Ludvigsen & Mikkelsen) Martin Luther: om det almindelige præstedømme, 1520 (kultur og samfund s.128) Biskop Kresten Drejergaard, Odense: Reformationens konsekvenser på langt sigt (kultur og samfund s. 131) Religiøs billedkunst: Gregormessen, 1479, Århus Domkirke og Alterbordsforside 1561, Torslunde Kirke (Kultur og samfund s. 130) Side 3 af 17

4 Joseph Fiennes film: Luther, 2003 Tekster til det moderne: Galileo Galilei: Brev til Elia Diodati, 1633 (kopi) Ludwig Feuerbach: Den religiøse projektion, 1844 (kopi) Friedrich Nietzsche: Mordet på Gud, 1882 (kopi) I.P. Jacobsen: af Niels Lyhne, 1880 (Kultur og samfund s. 101) Inklusiv sekulariseringsoversigt (kopi) Tekster til det senmoderne: Peter Lüchau: Troens store gryde, Politiken 4. marts 2006 (kopi) Manuel Vigilius: Mig og Gud og Mig, Ud & Se, oktober 2004 (kopi) Illustration af slikmutter i det religiøse supermarked (kopi) Michael Rothstein: Den ugudelige religionshistoriker, Jyllandsposten 10. okt.2002 Synopsistekster: Uddrag af K. Nissen: Ja til vielse af registreret partnerskab, Kristeligt Dagblad, 18/ inklusiv videoklip med Karsten Nissen fra 2008 Er homosex synd? uddrag af S. Ravnsborg: Sex eller synd Politiken 18/ Forslag til velsignelse af homosexuelle par, uddrag fra de danske biskoppers forslag, Politiken 22/ Kristeligt Dagblad, , Valentin og Phillippa har to mødre. Løkke & Faye Jacobsen, Familieliv i Danmark, 1997 s , tekst 11 og s. 194, tekst 36 (Nicolaus Palladius ægteskabsregler, 1557 og Gravide brude, 1880). Omfang Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 50 min (Hist), 20 lektioner af 50 min (samf.) 16 lektioner af 50 min (rel.) Identitetsdannelse i traditionelt, moderne og senmoderne samfund (Fælles) Religiøse og politiske brud i dansk perspektiv (Hist og re) Identitetsdannelse og socialisation (Sa og re) Reformationen et eksempel på et religiøst brud. Fra begyndende modernisering og sekularisering med reformationen (jf. Drejergaard) over religionskritikken i 1800-tallet til afsekularisering, individualisering, pluralisme og det religiøse supermaked. Klasseundervisning Par- og gruppearbejde Virtuelle arbejdsformer: Powerpoint til synopsis Projektarbejdsform: Synopsis Side 4 af 17

5 Titel 3 Indhold Fællestema: Tyrkiet Synopsis: Fokus på demokrati og islam: x10 Anvendt litteratur Historie/Samfundsfag: Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet Vestergård Jacobsen, A. Jensen & B.K. Sørensen, Kultur- & samfundsfagsbogen, 1.udg. 2. oplæg s.10-27, Tyrkiet og Europa, historie og s , Det tyrkiske samfund, samfundsfag. Samfundsfag: Danmark Politik: Jørgen Vinding, Basissamf.dk, 3. udg. 2. oplæg, 2008 s , Vestergård Jacobsen, A. Jensen & B.K. Sørensen, Kultur- & samfundsfagsbogen, 1.udg. 2. oplæg s , Det tyrkiske samfund, samfundsfag. Supplerende: Politiken, , Det syge Europas raske mand. Information, , Ankara har selektiv omgang med rettigheder Kristeligt Dagblad, , Minareter er vore baronetter Berlingske Tidende, , Den tyrkiske kløft DVD er: DR1, Med slør og høje hæle Mod Europa Den europæiske tyrker Religion: Islam i Tyrkiet Jacobsen, Jensen og Sørensen: Kultur & samfundsfagsbogen, Columbus 2009 afsnit om islam og islamiske grupper i Tyrkiet s med fokus på alevierne og med inddragelse af Van Genneps overgangsritual (s.38) Uddrag fra Kate Østergaard: Islam, Gyldendel 2006 s sp (om koranen, profeten Muhammed, den hellige tid og retsvidenskab, herunder tro og religiøs praksis (6 trosartikler og 5 søjler) og begrebet sharia. Tekster: Kaldelsen (kopi) og Profetens natterejse og himmelfart (kopi) inklusiv teksterne s. 28, 29, 32, 33 og i afsnittet islam og islamiske grupper i Tyrkiet (korantekster om den lille og store jihad med vægt på sidstnævnte i forbindelse med fælles andagt, dervishritualet og cem-ritualet). Desuden interviews med muslimer i Danmark s med inddragelse af tekster fra Kultur og samfund en materialesamling: tekst 127, 128 og 133. Islamopfattelser, herunder fundamentalisme og euroislam: Tariq Ramadans råd til samarbejde i Danmark, Jyllandsposten 11. nov med inddragelse af moderne sharia (kopi fra Foman: Muslimernes religion s ) og tekster om islam og demokrati s i Kultur og samfund en materialesamling Den islamiske vækkelse (50 min.) DR 2. juli 1999 (med fokus på Tyrkiet) Islam som drivkraft s i Steiner Jensen og Rugberg Rasmussen: Mellemøsten, Systime 2009 Dansende dervisher (forskellige klip fra Synopsis: Side 5 af 17

6 En tyrkisk stemme , oprindeligt trykt i Washington Post Kate Østergaard, Danske religioner, Islam, 2007, tekst 54 (interview med Ayub om sufisme og tekst 71 (interview med Muhammed om demokrati) Lene Jeppesen & Peter Seeberg, Det moderne Tyrkiet, 1998, s. 51, 52-53, Vores ed og De 6 pile. Jyllands Posten, , Meld klart ud til Tyrkiet. Omfang Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner af 50 min (hist/samf), 12 lektioner af 50 min. (samf. om DK) 16 lektioner a 50 min. og 8 lektioner a 45 min. (re.), Områdestudie (Fælles) Det gode samfund (Fælles) Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv(hist) Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden (hist) Demokrati, deltagermuligheder, politiske beslutninger og menneskerettigheder (sa) Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling (sa) Islams historie og udvikling (om koranen, profeten Muhammed, den hellige tid og retsvidenskab, herunder tro og religiøs praksis (6 trosartikler og 5 søjler) og begrebet sharia) (re) Islam i Tyrkiet (mellem tradition og fornyelse) med fokus på begrebet sufisme og på de muslimske broderskaber, herunder alevierne. Og på forholdet mellem islam og demokrati i det moderne Tyrkiet (re) Islam i Danmark (tradition og fornyelse) med fokus på demokrati og integration og på unge muslimer og deres strategier for at skabe en identitet i Europa (re) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Par- og gruppearbejde Virtuelle arbejdsformer: Powerpoint til synopsis Projektarbejdsform: Synopsis Titel 4 Hist: Europa og Danmark. Antikken, Middelalder: y10 Side 6 af 17

7 Indhold Omfang Væsentligste arbejdsformer Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Hist: Grubb, Ulrik m.fl. Overblik, s Løkke, Anne m.fl. Familieliv i Danmark s , tekst 1(Katekismus, 1538), s , tekst 11(Nicolaus Palladius Ægteskabsregler, 1557) Bonne Larsen & smitt, Danmarks historisk oversigt s Udleverede tekster: Rigs vandring - Skånske lov om hor - Dronning Margrethe instruerer Erik af Pommern - Niels Bredal, Børnespejlet Anvendt uddannelsestid: 28 lektioner af 50 min.(hist) Dansk historie og identitet Europas historie fra antikken til i dag Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Hist: Søren Andersen Side 7 af 17

8 Titel 5 Indhold Fællestema: Det traditionelle moderne og senmoderne samfund og identitetsdannelse. Hist: Danmark , Samf.: Globalisering: y10 Synopsis: Fokus på Familien Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Historie: Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på HF, s Løkke, Anne, M.fl. Familieliv i Danmark s , (tekst27,28), (tekst 35,38), (tekst 39-44), (tekst 46), (tekst 48-56). Video: Af jord er du kommet Samfundsfag: Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på HF, s Religion: Religion: Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund Som optakt til forløbet: En præsentation af faget religion, herunder fagets metoder og fagets centrale begreber med fokus på Ninian Smarts model over religionernes 7 dimensioner s i Kultur og samfund af Reimick m.fl. Baggrundsstof til selve forløbet: Reimick m.fl. Kultur og samfund s og Ludvigsen & Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund s (historisk oversigt) kopi Tekster til det traditionelle: Du gav mig, O Herre. Salme 675 (Kultur og samfund s. 100) inklusiv salmevers af Jacob Knudsen og N.F.S. Grundtvig i det læste baggrundsstof (s.15 i Ludvigsen & Mikkelsen) Martin Luther: om det almindelige præstedømme, 1520 (kultur og samfund s. 128) Biskop Kresten Drejergaard, Odense: Reformationens konsekvenser på langt sigt (kultur og samfund s. 131) Religiøs billedkunst: Gregormessen, 1479, Århus Domkirke og Alterbordsforside 1561, Torslunde Kirke (Kultur og samfund s. 130) Joseph Fiennes film: Luther, 2003 Tekster til det moderne: Galileo Galilei: Brev til Elia Diodati, 1633 (kopi) Ludwig Feuerbach: Den religiøse projektion, 1844 (kopi) Friedrich Nietzsche: Mordet på Gud, 1882 (kopi) I.P. Jacobsen: af Niels Lyhne, 1880 (Kultur og samfund s. 101) Inklusiv sekulariseringsoversigt (kopi) Tekster til det senmoderne: Peter Lüchau: Troens store gryde, Politiken 4. marts 2006 (kopi) Manuel Vigilius: Mig og Gud og Mig, Ud & Se, oktober 2004 (kopi) Illustration af slikmutter i det religiøse supermarked (kopi) Side 8 af 17

9 Michael Rothstein: Den ugudelige religionshistoriker, Jyllandsposten 10. okt.2002 Synopsistekster: Lene Kühle, På rådhuset, i Kirken Eller helt ude i skoven? Vielsesbemyndigelse i Danmark, Jytte Larsen, Ikke et ord om kærlighed (uddrag) www. Kvininfor.dk Vielser af homosexuelle to synspunkter: Uddrag af K. Nissen: Ja til vielse af registreret partnerskab, Kristeligt Dagblad, 18/ inklusiv videoklip med Karsten Nissen fra 2008 Er homosex synd? uddrag af S. Ravnsborg: Sex eller synd Politiken 18/ Forslag til velsignelse af homosexuelle par, uddrag fra de danske biskoppers forslag, Politiken 22/ Omfang Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner af 50 min. eller 36 lektioner af 50 min. 16 lektioner (re) Identitetsdannelse i traditionelt, moderne og senmoderne samfund (Fælles) Religiøse og politiske brud i dansk perspektiv (Hist og re) Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Søren Andersen Titel 6 Fællestema: Tyrkiet og tyrkerne i Europa(y10) Synopsis: Side 9 af 17

10 Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Jacobsen, Jørgen Vestergaard, m.fl., Kultur og Samfundsfagsbogen, Columbus s , Necef, Mehmet Ümit, Tyrkiet Historie (Red: Lars Erslev Andersen m.fl. Mellemøsthåndbogen, Syddansk Universitets Forlag, 2005, DVD: Gallipoli. Det moderne Tyrkiets mytologiske slag Religion: Islam i Tyrkiet Religion: Islam i Tyrkiet Jacobsen, Jensen og Sørensen: Kultur & samfundsfagsbogen, Columbus 2009 afsnit om islam og islamiske grupper i Tyrkiet s med fokus på alevierne og med inddragelse af Van Genneps overgangsritual (s.38) Uddrag fra Kate Østergaard: Islam, Gyldendel 2006 s sp (om koranen, profeten Muhammed, den hellige tid og retsvidenskab, herunder tro og religiøs praksis (6 trosartikler og 5 søjler) og begrebet sharia. Tekster: Kaldelsen (kopi) og Profetens natterejse og himmelfart (kopi) inklusiv teksterne s. 28, 29, 32, 33 og i afsnittet islam og islamiske grupper i Tyrkiet (korantekster om den lille og store jihad med vægt på sidstnævnte i forbindelse med fælles andagt, dervishritualet og cem-ritualet). Desuden interviews med muslimer i Danmark s med inddragelse af tekster fra Kultur og samfund en materialesamling: tekst 127, 128 og 133. Islamopfattelser, herunder fundamentalisme og euroislam: Tariq Ramadans råd til samarbejde i Danmark, Jyllandsposten 11. nov med inddragelse af moderne sharia (kopi fra Foman: Muslimernes religion s ) og tekster om islam og demokrati s i Kultur og samfund en materialesamling Den islamiske vækkelse (50 min.) DR 2. juli 1999 (med fokus på Tyrkiet) Islam som drivkraft s i Steiner Jensen og Rugberg Rasmussen: Mellemøsten, Systime 2009 Dansende dervisher (forskellige klip fra Synopsistekster: Artikel 1 og 2 s i Kultur- samfundsfagsbogen inklusiv uddrag fra Lasse Ellegaard: Med Gud i hælene, 2007s (re) Omfang Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 50 min. 22 lektioner (re) Områdestudie: Tyrkiet - Islams historie og udvikling (om koranen, profeten Muhammed, den hellige tid og retsvidenskab, herunder tro og religiøs praksis (6 trosartikler og 5 søjler) og begrebet sharia) (re) - Islam i Tyrkiet (mellem tradition og fornyelse) med fokus på begrebet sufis- Side 10 af 17

11 me og på de muslimske broderskaber, herunder alevierne. Og på forholdet mellem islam og demokrati i det moderne Tyrkiet (re) Kulturmøder - Islam i Danmark (tradition og fornyelse) med fokus på demokrati og integration og på unge muslimer og deres strategier for at skabe en identitet i Europa (re) Væsentligste arbejdsformer Anden lærer! Klasseundervisning Par- og gruppearbejde Projektarbejdsform: Synopsis Titel 7 Hist: Europa og Danmark, Middelalder til 1914, Overblik( y10) Side 11 af 17

12 Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Hist: Grubb, Ulrik, Overblik. S Udleverede tekster: Knud d. Helliges Gavebrev Innocens d. III. Opfordring til at drage på korstog Uddrag af Machiavelli, Fyrsten Hans kroning, Eventyret om Columbus August d. Stærke Miranda, Besøg i fængslet, 1788 DVD: Thomas Münster Fra Osmannerriget til Tyrkiet Afsnit af Europas Historie Omfang Anvendt uddannelsestid: 28 moduler af 50 min. Dansk historie og identitet Europas historie fra antikken til i dag. Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Søren Andersen Side 12 af 17

13 Titel 8 Indhold Hist: Europæisk historie og ideologi Samf: velfærdsmodeller Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Historie Grubb, Ulrik, Overblik s , 68-79, Frederiksen, Peter, Grundbog i historie. Verdenshistorie indtil s (i uddrag, Perikles om forfatningen og Den gamle oligark) Helles, Knud, Romerriget, s.48-50, Ciciero, Kortfattet vejledning i valgkamp Thiedecke, Johnny, Ansigt til ansigt med grækerne. S , Thiedecke, Johnny, Europa i opbrud s , Hobbes og Lockes samfundstanker. Samfundsfag Winding, Jørgen, Basissamf.dk. s Supplerende: FynskeMedier, , Når tal bliver til gode historier Faktalink om opinionsundersøgelser (Uddrag) WA ,"Når friheden løber løbsk og bliver asocial". Valgmøde med Soc.Dem, SF, Rad.V. DF. Omfang Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 min. (Hist, samf.) Hist. Hovedlinjer i europæisk historie fra antikken til i dag Natur, teknologi og produktion i historisk og nutid perspektiv Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv Samt. Politiske ideologier Vældværd og fordeling Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Paneldebat med politikere Titel 9 Fællestema: Vestlige værdier og identitet Det gode samfund? Side 13 af 17

14 Indhold I historie- fokus på Tysklands historie. I religion fokus på kristendom Synopsis: Fokus på stat vs. individ Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Historie Bryld, Carl-Johan & Haue, Herry, Den nye verden, , s , Vesteuropa og s , Østeuropa. Knudsen, Peter m.fl., Tyskland fra Rødhætte til Rammstein, s.10-37, 41,44-45, 47-59, 65-77, , Lammers, Karl Christian, Tyskland efter murens fald 1989, s DVD er: Bader Meinhoff komplekset (indledningen), Das Leben der Anderen Samfundsfag Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op!2010. S , Kap.2, Danmark i Verden og s , Kap. 6, Det politiske system i Danmark. Jakobsen, Lone Sandholt, m.fl. International politik.2006, s Mazanti-Sørensen, Kjeld, Ideologier og diskurser. Sprog, magt politik s.87-97(populisme) Pinowsky, Pia, Terrorens mange ansigter, 2003, s (Terror i 1970 erne) Supplerende: Information, , Berlinmuren skabte balance i Europa. Information, , Kina bliver storebror i forhold til Rusland. Information, , Tysk politi efter afsløring af nazi-terrorcelle. WA, , Lang vej hjem. USA/Libyen. WA, , Hækkeløberne fra Østberlin (i uddrag) Religion: Baggrundsstof: s i Religion og kultur en grundbog, 2005 Inklusiv oversigt over skrifterne i GT og NT Samt kort med illustration af de geografiske lokaliteter som Jesus vandrede i. Tekster: Den apostolske trosbekendelse, Folkekirken.dk 1.mos. 17, mos. 19,1-20,17 og luk. 22,7-20 (om pagtstanken) 1. mos. 3 og Rom. 5,12-18 (om syndefaldet) inklusiv moderne tolkninger heraf: Dorothee Sölles Syndefald, arbejde og kærlighed (kopi) samt Amos Oz: uddrag fra En fortælling om kærlighed og mørke, 2005 (kopi) Mar. 1,1-14, 2, og 2, 23-3,6// Matt. 5, 1-2, og 38-48// Luk. 10,25-37 og Matt. 20, 1-15 (Jesu forkyndelse) Samt moderne tolkninger af sammenhængen mellem kristne værdier og identitet, i en dansk og tysk kontekst. Svend Bjerg: Den barmhjertige samaritaner, fra Kristendom i nutid s Søren Krarup: Næstekærlighed og kristendom, fra Kristendom i nutid s Svend Auken: I er jordens salt og verdens lys, fra Materialesamlingen s N.H. Arendt og A. Brink: Hvordan opfyldes kærlighedsbudet? Fra Kuplen s P. Tillich: Vi er accepteret: Om temaet synd og nåde, fra Mennesket og magterne en tekstsamling s Side 14 af 17

15 Marc Rothemund: Sophie Scholl, 2005 Omfang Væsentligste arbejdsformer Synopsistekster: Politiken, , Per Ramsland, Kristendommen skal have konsekvenser. Information, , Asger Baunsbak-Jensen, Det farlige værditomrum. Knudsen, Peter m.fl., Tyskland fra Rødhætte til Rammstein, 2010, s. 78, , Tekst 14, 17. Anvendt uddannelsestid: 2x20 lektioner af 45 min. (hist+samf) 22 lektioner (re) Ideologiernes kamp i det 20 århundrede(hist) Syreformer i historisk og nutidigt perspektiv(hist) Demokrati, deltagermuligheder, politiske beslutninger og menneskerettigheder(samf) Det gode samfund (fællesfagligt) Politiske brud i europæisk perspektiv Kristendommens tidlige historie (trosbekendelsen, treenigheden og pagtstanken). Tro og praksis (problem- og løsningsmyten samt ritualer og dogmer) Etik og næstekærlighed (Jesus forkyndelse, nytolkning af jødedommen) Sammenhæng ml. kristne værdier og identitet, herunder næstekærlighed og politik Klasseundervisning Gruppearbejde Pararbejde Projektarbejde - synopsis Side 15 af 17

16 Titel 10 Indhold Fællestema: Kina Områdestudie Synopsis: Buddhisme - før og efter Mao Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Historie: Holm, Mette, Kina fra kejserdømme til kapitalisme. kilde 33, En rødgardist beretning. Bonne Larsen, Henrik & Thorkil Smitt, Kina efter 1840, s. 6-15, Nedergaard, Peter, Kina - en grundbog i politik og økonomi s.7-15, Reimick, Sofie, m.fl. Kultur og samfund. En materialesamling til kultur- og samfundsfag på HF s , tekst , , Østergaard, Clemens Stubbe, Kinas eksperimenter. Reformer og stormagtsstatus? s Kristeligt Dagblad, , Kirsten Giftekniv på kinesisk. WA , Alene i Kina. Mig, mig, mig WA , Meritorkrati Information, , Dødsdom. Kinesisk folkehelt får dødsdom. Information, , Kinas tibetanske problem Samfundsfag: Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! s ,Kap. 9, Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark. Nedergaard, Peter, Kina- en grundbog i politik og økonomi.2011.s , Samfundsstatistik s. 71,80-81, tabel 15.1, 15.2, 16.3, 16.4 Supplerende: Information, , Kina er ikke klar til at være supermagt. Information, , EU-boykot af iransk olie får ringe effekt. Politiken, , Jeg er træt af at have en dårlig dag hverdag. Information, , Kan brugerbetaling lette vores velfærdskvaler? WA, , Når lønnen er en pizza. Religion: Baggrundsstof: Kultur og samfund grundbogen s Tekster: Portræt af en lægbuddhist, s. 190 inklusiv tekster fra materialesamlingen ( , 171 og 174) Baggrundsstof til buddhismen i Kina fra Esben Andreassen: Buddhismen i Kina, Systime 2006 s inklusiv udvalgte tekster (tekst 1-5, 9, 13, 22, 26 og 36) Kim Ki-Duks film: Forår, sommer, efterår, vinter. og forår, 2005 Uddrag fra Peter Elsass dvd: Buddhas veje samtaler med tibetanske buddhiser, 2011 Synopsis: Bie C. & Munk M., Buddhismen. Klassiske og nutidige kilder, Om Vipassana meditation. Berlingske Tidende, , Hun vil så gerne ligne en fra Vesten. Larsen, Henrik Bonne & Smitt, Thorkil, Kina efter Riget i midten i fokus på ny, heri Kurt Boelsgaard om Kulturrevolutionen, 1967, s Side 16 af 17

17 Omfang Væsentligste arbejdsformer Retur til forside Anvendt uddannelsestid: 2x9 lektioner af 45 min.(hist+samf), 18 lektioner (re) Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden(hist) Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv(hist) Økonomiske sammenhænge(samf) Sociale og kulturelle forskelle, herunder velværd og fordeling(samf) Globalisering og kulturmøde (fællesfagligt) Områdestudium(fællesfagligt) Religionernes udbredelse i Kina aktuelt og betingelser for religionsudøvelsen (re) Buddhismen som Kinas største religion (re) Maoismen og buddhismen efter Mao (re) Klasseundervisning, Gruppearbejde, Pararbejde, projekt - synopsis Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF VUC Hf2 Kulturfag Iman Hassani, Tomas

Læs mere

Udviklingsseminar 2004

Udviklingsseminar 2004 MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. INDHOLD: - Indledning side 1 - Forslag til organisering af det to-årige forløb side 2 - Forslag til tre-faglige forløb side 14 8.-10. september 2004 blev

Læs mere

MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF.

MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. INDHOLD: - Indledning side - Forslag til organisering af det to-årige forløb side - Forslag til fælles-faglige forløb side 8.-10. september 2004 blev udviklingsseminar

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014-15 VestegnenHFVUC hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1b hi, 2b hi, 3b hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Titler i Sætsamling og Informationssamling for udskolingen til Dialogdag 31. marts. Marts 2006

Titler i Sætsamling og Informationssamling for udskolingen til Dialogdag 31. marts. Marts 2006 Titler i Sætsamling og Informationssamling for udskolingen til Dialogdag 31. marts. Marts 2006 Center for Undervisningsmidler København - Frederiksberg Titler i Sætsamlingen til udskolingen 15. Madsen

Læs mere

M e t o d e r, i d e e r o g u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e r t i l g r u n d s k o l e l æ r e r e

M e t o d e r, i d e e r o g u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e r t i l g r u n d s k o l e l æ r e r e Nyhedsbrev Global Undervisning 11. årgang 2007 29 Tema: MELLEMØSTEN En region med mange nuancer M e t o d e r, i d e e r o g u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e r t i l g r u n d s k o l e l æ

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Historie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Handelsskolen

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

nr. 203 december 2014 tema: Vikingerne i nyt lys

nr. 203 december 2014 tema: Vikingerne i nyt lys nr. 203 december 2014 tema: Vikingerne i nyt lys Anmeldelser Noter 203 december 2014 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen af bogen Henrik Wiwe Mortensen & Lars Peter Visti Hansen: Verden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ISLAMFORSKNING Nummer 3: Årgang 3: 2008. Islam, muslimer & uddannelse

TIDSSKRIFT FOR ISLAMFORSKNING Nummer 3: Årgang 3: 2008. Islam, muslimer & uddannelse TIDSSKRIFT FOR ISLAMFORSKNING Nummer 3: Årgang 3: 2008 Islam, muslimer & uddannelse ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Ph.d.-stipendiat Brian Arly Jacobsen. REDAKTØRER Ph.d. Inge Liengaard og cand. mag. Tallat Shakoor,

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere