2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand"

Transkript

1 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning var stemmeprocenten for hele landet 70, Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand Valgdeltagelsen var præcis den samme blandt de stemmeberettigede mænd som blandt de stemmeberettigede kvinder. Af de i alt stemmeberettigede mænd og stemmeberettigede kvinder afgav mænd og kvinder deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7 for såvel mænd som kvinder. Valgdeltagelsen var lavest blandt de yngste og ældste vælgere. Stemmeprocenten for de årige - førstegangsvælgere ved et kommunalvalg - var således 61,0, den var 62,6 for de årige, og for de ældste vælgere på 80 år og derover var stemmeprocenten 52,3. Valgdeltagelsen var højest blandt de årige og årige. Stemmeprocenterne for disse to aldersgrupper var hhv. 80,2 og 82,3. Valgdeltagelsen var markant højere blandt de stemmeberettigede, der var gifte, end blandt dem, der var ugifte, fraskilte og enker/enkemænd. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede, der var gifte, var således 80,0, mens den for dem, der var ugifte, fraskilte og enker/ enkemænd var hhv. 63,9, 63,5 og 64, Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab Af de i alt stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget 1997 var de danske statsborgere. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemme- procent på 71,8. Af de stemmeberettigede udenlandske statsborgere afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 48,5. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere end blandt de danske statsbor- gere. Den største gruppe af stemmeberettigede udenlandske statsborgere var gruppen af tyrkiske statsborgere på i alt personer. Af disse afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent på 73,7. De stemmeberettigede tyrkiske statsborgere havde således en lidt højere valgdeltagelse end de danske statsborgere. De øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, er grupperne af statsborgere fra Iran, Somalia, Vietnam, Irak og Libanon samt gruppen af statsløse. Blandt disse var valgdeltagelsen højest for de i alt 583 stemmeberettigede somaliske statsborgere, og lavest for de i alt 314 stemmeberettigede libanesiske statsborgere. Stemmeprocenterne for disse to befolkningsgrupper var hhv. 54,0 og 32,8. Stemmeprocenten for de 931 stemmeberettigede statsløse var 46,3, for de 675 stemmeberettigede iranske statsborgere 40,9, for de 543 stemmeberettigede vietnamesiske statsborgere 42,4, og for de 499 stemmeberettigede irakiske statsborgere 44,5.

2 De største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, er grupperne af statsborgere fra Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland. Blandt disse var stemmeprocenten højest, 56,6, for de 602 stemmeberettigede tyske statsborgere og lavest, 46,3, for de 695 stemmeberettigede norske statsborgere. For de 665 stemmeberettigede britiske statsborgere og 355 stemmeberettigede svenske statsborgere var stemmeprocenterne hhv. 47,5 og 53, Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst Af de i alt stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget 1997 var de stemmeberettigede af dansk herkomst. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 72,2. (For en nærmere forklaring af begrebet herkomst se bilag 1.) Af de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst på 52,9. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Den største gruppe af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var gruppen af stemmeberettigede af tyrkisk herkomst på i alt personer. Af disse afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent på 72,9. De stemmeberettigede af tyrkisk herkomst havde således en lidt højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede af dansk herkomst. De øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, er grupperne af stemmeberettigede af libanesisk, iransk, vietnamesisk, polsk, irakisk og somalisk herkomst. Blandt disse var valgdeltagelsen højest for de i alt 643 stemmeberettigede af somalisk herkomst, og lavest for de i alt stemmeberet- tigede af vietnamesisk herkomst. Stemmeprocenterne for disse to befolkningsgrupper var hhv. 54,6 og 43,1. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede af libanesisk herkomst var 43,5, for de stemmeberettigede af iransk herkomst 46,8, for de 859 stemmeberettigede af polsk herkomst 45,6, og for de 655 stemmeberettigede af irakisk herkomst 44,0. De største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, er grupperne af stemmeberettigede af norsk, svensk, tysk og britisk herkomst. Blandt disse var stemmeprocenten højest, 65,3, for de stemmeberettigede af tysk herkomst og lavest, 51,5, for de 717 stemmeberettigede af britisk herkomst. For de 878 stemmeberettigede af norsk herkomst og de 655 stemmeberettigede af svensk herkomst var stemmeprocenterne hhv. 52,8 og 62, Valgdeltagelsen fordelt efter varighed af bopæl i Århus Kommune Valgdeltagelsen var lavere for de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i Århus Kommune i få år, end for dem, der havde boet i kommunen i mange år. Stemmeprocenten for de i alt stemmeberettigede ved kommunalvalget, der havde boet i Århus Kommune i mindre end 4 år, var således 62,7, mens den var 67,3 for de i alt stemmeberettigede, der havde boet i kommunen i 4-9 år, og 73,6 for de resterende stemmeberettigede, der havde boet i kommunen i 10 år eller mere.

3 De stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet i Århus Kommune i mindre end 4 år, havde en stemmeprocent på 64,6. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet i kommunen i 4-9 år, var noget højere: 69,6, mens de stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet 10 år eller mere i kommunen, havde den højeste stemmeprocent: 74,1. For de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere ses et lignende billede. For grupperne af stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet i kommunen i 4-9 år hhv. i 10 år eller mere, var valgdeltagelsen på samme niveau som for de tilsvarende grupper af danske stats- borgere. Stemmeprocenterne for de to grupper af tyrkiske statsborgere var hhv. 69,4 og 75,5. For de forholdsvis få (77) stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet kortest tid (0-3 år) i kommunen, var stemmeprocenten noget lavere end for den tilsvarende gruppe af danske statsborgere, nemlig 57,1. For nogle af de øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande var det ikke de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, som havde den højeste valgdeltagelse. Den højeste valgdeltagelse blandt de stemmeberettigede somaliske, irakiske, libanesiske og polske statsborgere havde således de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i kommunen i 4-9 år. Blandt de stemmeberettigede iranske og vietnamesiske statsborgere samt blandt de stemmeberettigede statsløse var det de længstboende (10 år eller mere) i kommunen, der havde den højeste valgdeltagelse, og dem, der havde boet kortest tid (0-3 år) i kommunen, der havde den laveste valgdeltagelse. For de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere fra de nordiske lande og EU-landene, grupperne af statsborgere fra Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, ser man den samme tendens som blandt de stemmeberettigede danske statsborgere: jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. Stemmeprocenterne for de stemmeberettigede af dansk herkomst, der havde boet i Århus Kommune i hhv. 0-3 år, 4-9 år og 10 år eller mere, var hhv. 64,9, 70,4 og 74,5. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst ses et lignende billede. Stemmeprocenterne for de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der havde boet i Århus Kommune i hhv. 0-3 år, 4-9 år og 10 år eller mere, var således hhv. 56,5, 67,7 og 75,3. For nogle af de øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, grupperne af stemmeberettigede af libanesisk, iransk, vietnamesisk og polsk herkomst, var det ligeledes de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, som havde den højeste valgdeltagelse. For gruppen af stemmeberettigede af somalisk herkomst var det derimod de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i kommunen i 4-9 år, der havde den højeste valgdeltagelse. Og for gruppen af stemmeberettigede af irakisk herkomst havde de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, den laveste valgdeltagelse. Af de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, ser man blandt grupperne af stemmeberettigede af svensk,

4 tysk og britisk herkomst den samme tendens som blandt de stemmeberettigede af dansk og tyrkisk herkomst: jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. For gruppen af stemmeberettigede af norsk herkomst var det de stemmeberettigede, der havde boet i Århus Kommune i 4-9 år, der havde den højeste valgdeltagelse. Denne var lidt højere end valgdel- tagelsen blandt de stemmeberettigede af norsk herkomst, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen. 2.5 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp Valgdeltagelsen var markant lavere for de stemmeberettigede, der i løbet af 1997 havde modtaget kontanthjælp, end for de stemmeberettigede, der ikke havde modtaget kontanthjælp. Blandt de i alt stemmeberettigede, der i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var stemmeprocenten således 47,4, mens stemmeprocenten for de resterende stemmeberettigede var 72,4. Af de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp i 1997, var de danske statsborgere. Stemmeprocenten for disse var 47,7, mens den for de øvrige stemmeberettigede danske statsborgere var 73,1. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var meget høj sammenlignet med valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de i alt 483 stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med tyrkisk statsborgerskab var således 68,1, mens stemmeprocenten som nævnt var 47,7 for kontanthjælpsmodtagerne med dansk stats- borgerskab. For de 952 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der ikke modtog kontant- hjælp i løbet af 1997, var stemmeprocenten 76,5. Valgdeltagelsen blandt de 503 stemmeberettigede statsborgere fra Somalia, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var også højere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de stemmeberet- tigede kontanthjælpsmodtagere med somalisk statsborgerskab var således 54,7. De øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog kontanthjælp i 1997, var gruppen af statsløse kontanthjælpsmodtagere samt grupperne af kontanthjælpsmodtagere med iransk, irakisk, vietnamesisk og libanesisk statsborgerskab. Blandt disse grupper af kontanthjælpsmodtagere med udenlandsk statsborgerskab var valgdeltagelsen på niveau med eller lavere end for kontanthjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab. Lavest var stemmeprocenten, 32,7, for de 260 stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med libanesisk statsborgerskab. Af de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp i 1997, var de af dansk herkomst. Stemmeprocenten for disse var 47,5, mens den for de øvrige stemmeberettigede af dansk herkomst var 73,5. De stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, havde en meget høj valgdeltagelse sammenlignet med de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af dansk herkomst. Stemmeprocenten for de i alt 577 stemmeberettigede kontanthjælpsmod-

5 tagere af tyrkisk herkomst var således 67,9, mens stemmeprocenten som nævnt var 47,5 for kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der ikke modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var stemmeprocenten 75,1. Valgdeltagelsen blandt de 523 stemmeberettigede af somalisk herkomst, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var også højere end valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af somalisk herkomst var således 54,7. De øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog kontanthjælp i 1997, var grupperne af kontanthjælpsmodtagere af libanesisk, iransk, vietnamesisk og irakisk herkomst. Stemmeprocenterne for disse grupper af kontanthjælpsmodtagere af udenlandsk herkomst lå mellem 43,8 og 46,4, dvs. lidt under stemmeprocenten på 47,5 for kontant- hjælpsmodtagerne af dansk herkomst. 2.6 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af førtidspension Valgdeltagelsen var noget lavere for de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i valgmåneden november 1997, end for de stemmeberettigede, der i denne måned ikke modtog førtidspension. Blandt de i alt stemmeberettigede, der i november 1997 modtog førtidspension, var stemmeprocenten således 61,3, mens stemmeprocenten for de resterende stemmeberettigede var 71,2. Af de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i november 1997, var de danske statsborgere. Stemmeprocenten for disse var 62,0, mens den for de øvrige stemmeberettigede danske statsborgere var 72,3. Den største gruppe af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var gruppen af førtidspensionister med tyrkisk statsborgerskab. Valgdelta- gelsen blandt de i alt 93 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var højere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede førtidspen- sionister med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede førtidspen- sionister med tyrkisk statsborgerskab var således 73,1, mens stemmeprocenten som nævnt var 62,0 for førtidspensionisterne med dansk statsborgerskab. For de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der ikke modtog førtidspension i november 1997, var stemmeprocenten 73,7. De øvrige grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var forholdsvis små. Valgdeltagelsen blandt de største af disse grupper var alle markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister med dansk statsborgerskab. Af de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i november 1997, var de af dansk herkomst. Stemmeprocenten for disse var 62,3, mens den for de øvrige stemmeberettigede af dansk herkomst var 72,7. Den største gruppe af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, var gruppen af førtidspensionister af tyrkisk herkomst. Valgdeltagelsen

6 blandt de i alt 99 stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, var højere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Stemmeprocenten for førtidspensionisterne af tyrkisk herkomst var således 71,7, mens stemmeprocenten som nævnt var 62,3 for førtidspensionisterne af dansk herkomst. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der ikke modtog førtidspension i november 1997, var stemmeprocenten 72,9. Med en enkelt undtagelse var valgdeltagelsen blandt de øvrige større grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Undtagelsen var gruppen af stemmeberettigede førtidspensionister af tysk herkomst, der havde en stemmeprocent på 70, Sammenfatning I nedenstående er der en kort opsummering af de karakteristiske træk ved vælgeradfærden blandt de danske og udenlandske statsborgere ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus Kommune. Nogle af de karakteristiske træk er nævnt ovenfor, andre kan man finde beskrevet i det følgende afsnit, afsnit 3. Hvad angår sammenhængen mellem de stemmeberettigedes alder og deres valgdeltagelse, så viser undersøgelsen, at de yngste, de årige, og de ældste, de 80 årige og derover, havde den laveste valgdeltagelse. Den højeste valgdeltagelse finder man blandt de årige. Totalt set var der ingen forskel på valgdeltagelsen for de stemmeberettigede mænd og kvinder. Men inden for de enkelte aldersgrupper kan man se en mere eller mindre markant forskel på de to køns valgdeltagelse. Størst var forskellen i de ældste aldersgrupper, de årige og de 80 årige og derover, hvor valgdeltagelsen blandt mændene var markant højere end blandt kvinderne. Omvendt kan man se, at i aldersgruppen år var valgdeltagelsen lidt højere blandt kvinder end blandt mænd. Betragter man de stemmeberettigedes civilstand, viser det sig, at de gifte stemmeberettigede skiller sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end ugifte, fraskilte og enker/ enkemænd. Af de fire civilstandsgrupper var det kun inden for gruppen af enker/enkemænd, at der var en betydelig forskel på mænds og kvinders valgdeltagelse. Enkemænds valgdeltagelse var således markant højere end enkers. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere betragtet under ét var markant lavere end blandt de stemmeberettigede danske statsborgere. Valgdeltagelsen varierer dog meget med de udenlandske statsborgeres nationalitet. Blandt de store grupper af stemme- berettigede udenlandske statsborgere var der én, gruppen af tyrkiske statsborgere, der skilte sig ud ved at have en valgdeltagelse på niveau med de stemmeberettigede danske statsbor- geres. For de øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, både dem, der var statsborgere i de øvrige nordiske lande, EU-landene og Nordamerika, og dem, der var statsborgere i flygtninge/indvandrerlandene, var valgdeltagelsen markant lavere end blandt de stemmeberettigede danske statsborgere. Betragter man de stemmeberettigede fordelt efter herkomst, er billedet mht. valgdeltagelsen stort set det samme som for fordelingen efter statsborgerskab. Valgdeltagelsen blandt de

7 stemmeberettigede af udenlandsk herkomst betragtet under ét var således markant lavere end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Ser man på de enkelte grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var der to af disse, der havde en valgdeltagelse på niveau med valgdeltagelsen for de stemmeberettigede af dansk herkomst. Det var grupperne af stemmeberettigede af tyrkisk og pakistansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt de øvrige større grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var lavere end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Valgdeltagelsen varierer dog meget med de stemmeberettigedes herkomst. Således var der både blandt de nordiske lande, EU-landene og flygtninge/indvandrerlandene herkomstlande med stemmeberettigede med en meget lav valgdeltagelse, og herkomstlande med stemmeberettigede med en forholdsvis høj valgdeltagelse. Betragter man sammenhængen mellem varigheden af de stemmeberettigedes bopæl i Århus Kommune og deres valgdeltagelse, er den generelle tendens, at jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. Det gælder blandt de stemmeberettigede danske statsborgere og blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere betragtet under ét. Og det gælder blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst såvel som blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst betragtet under ét. Der er dog nogle af de store grupper af stemme- berettigede udenlandske statsborgere (grupperne af stemmeberettigede statsborgere fra Somalia, Irak, Libanon og Polen) og nogle af de store grupper af stemmeberettigede af uden- landsk herkomst (grupperne af stemmeberettigede af somalisk, irakisk og norsk herkomst), hvor det ikke var de længstboende i kommunen, der havde den højeste valgdeltagelse. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede, der modtog de sociale ydelser: kontanthjælp og førtidspension, var markant lavere end blandt de stemmeberettigede, der ikke modtog disse sociale ydelser. Mest markant var forskellen i valgdeltagelsen mellem de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp, og dem, der ikke modtog kontanthjælp. Blandt de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog kontanthjælp, skilte gruppen af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med tyrkisk statsborgerskab sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. De stemmeberettigede kontanthjælps- modtagere med somalisk statsborgerskab havde også en højere valgdeltagelse end kontant- hjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab, mens valgdeltagelsen blandt de øvrige store grupper af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med udenlandsk statsborgerskab var på niveau med eller lavere end blandt kontanthjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab. Valgdeltagelsen blandt de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension, var med en enkelt undtagelse markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister med dansk statsborgerskab. Undtagelsen var gruppen af stemmeberettigede førtidspensionister med tyrkisk statsborgerskab, som havde en noget højere valgdeltagelse end førtidspensionisterne med dansk statsborgerskab. Betragter man de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister fordelt efter herkomst, er billedet mht. valgdeltagelsen stort set det samme som for fordelingen efter statsborgerskab.

8 Blandt de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog kontanthjælp, skilte gruppen af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af tyrkisk herkomst sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede kontanthjælpsmod- tagere af dansk herkomst. Også de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af somalisk herkomst havde en højere valgdeltagelse end kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt de øvrige store grupper af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af udenlandsk herkomst var lidt lavere end blandt kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt hovedparten af de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension, var markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Undtagelserne var grupperne af stemmeberettigede førtidspensionister af tyrkisk og tysk herkomst, der begge havde en noget højere valgdeltagelse end førtidspensionisterne af dansk herkomst. Konkluderende kan således siges, at undersøgelsen af valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus Kommune indikerer, at en social og økonomisk marginalisering er forbundet med en lav valgdeltagelse. Således havde de yngste og ældste aldersgrupper en lavere valgdeltagelse end de øvrige aldersgrupper. De vælgere, der ikke var gifte, havde en lavere valgdeltagelse end de gifte. De vælgere, der havde boet kort tid i kommunen, havde en lavere valgdeltagelse end dem, der havde haft bopæl i kommunen i længere tid. Udenlandske statsborgere, med undtagelse af de tyrkiske statsborgere, havde en lavere valgdeltagelse end de danske statsborgere. Vælgere af udenlandsk herkomst, med undtagelse af vælgere af tyrkisk og pakistansk herkomst, havde en lavere valgdeltagelse end vælgere af dansk herkomst. Og endelig havde kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister en lavere valgdeltagelse end de vælgere, der ikke modtog disse sociale ydelser.

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

De forsikrede indvandrere og efterkommere

De forsikrede indvandrere og efterkommere De forsikrede indvandrere og efterkommere En analyse af indvandrere og efterkommere i arbejdsløshedskasserne Af Camilla Blæsbjerg, tidligere studentermedhjælper i LO, Jan Eriksen, arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 November 2012 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Udarbejdet for Bornholms Regionskommune af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

Læs mere

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse

N OTAT. Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse N OTAT Almene boliger beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse I dette notat belyses beboersammensætningen i de særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Revideret 2013

Læs mere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/03

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere