2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand"

Transkript

1 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning var stemmeprocenten for hele landet 70, Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand Valgdeltagelsen var præcis den samme blandt de stemmeberettigede mænd som blandt de stemmeberettigede kvinder. Af de i alt stemmeberettigede mænd og stemmeberettigede kvinder afgav mænd og kvinder deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7 for såvel mænd som kvinder. Valgdeltagelsen var lavest blandt de yngste og ældste vælgere. Stemmeprocenten for de årige - førstegangsvælgere ved et kommunalvalg - var således 61,0, den var 62,6 for de årige, og for de ældste vælgere på 80 år og derover var stemmeprocenten 52,3. Valgdeltagelsen var højest blandt de årige og årige. Stemmeprocenterne for disse to aldersgrupper var hhv. 80,2 og 82,3. Valgdeltagelsen var markant højere blandt de stemmeberettigede, der var gifte, end blandt dem, der var ugifte, fraskilte og enker/enkemænd. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede, der var gifte, var således 80,0, mens den for dem, der var ugifte, fraskilte og enker/ enkemænd var hhv. 63,9, 63,5 og 64, Valgdeltagelsen fordelt efter statsborgerskab Af de i alt stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget 1997 var de danske statsborgere. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemme- procent på 71,8. Af de stemmeberettigede udenlandske statsborgere afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 48,5. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere end blandt de danske statsbor- gere. Den største gruppe af stemmeberettigede udenlandske statsborgere var gruppen af tyrkiske statsborgere på i alt personer. Af disse afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent på 73,7. De stemmeberettigede tyrkiske statsborgere havde således en lidt højere valgdeltagelse end de danske statsborgere. De øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, er grupperne af statsborgere fra Iran, Somalia, Vietnam, Irak og Libanon samt gruppen af statsløse. Blandt disse var valgdeltagelsen højest for de i alt 583 stemmeberettigede somaliske statsborgere, og lavest for de i alt 314 stemmeberettigede libanesiske statsborgere. Stemmeprocenterne for disse to befolkningsgrupper var hhv. 54,0 og 32,8. Stemmeprocenten for de 931 stemmeberettigede statsløse var 46,3, for de 675 stemmeberettigede iranske statsborgere 40,9, for de 543 stemmeberettigede vietnamesiske statsborgere 42,4, og for de 499 stemmeberettigede irakiske statsborgere 44,5.

2 De største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, er grupperne af statsborgere fra Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland. Blandt disse var stemmeprocenten højest, 56,6, for de 602 stemmeberettigede tyske statsborgere og lavest, 46,3, for de 695 stemmeberettigede norske statsborgere. For de 665 stemmeberettigede britiske statsborgere og 355 stemmeberettigede svenske statsborgere var stemmeprocenterne hhv. 47,5 og 53, Valgdeltagelsen fordelt efter herkomst Af de i alt stemmeberettigede i Århus Kommune ved kommunalvalget 1997 var de stemmeberettigede af dansk herkomst. Af disse afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent på 72,2. (For en nærmere forklaring af begrebet herkomst se bilag 1.) Af de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst afgav de deres stemme svarende til en stemmeprocent blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst på 52,9. Valgdeltagelsen var således markant lavere blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Den største gruppe af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var gruppen af stemmeberettigede af tyrkisk herkomst på i alt personer. Af disse afgav deres stemme svarende til en stemmeprocent på 72,9. De stemmeberettigede af tyrkisk herkomst havde således en lidt højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede af dansk herkomst. De øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, er grupperne af stemmeberettigede af libanesisk, iransk, vietnamesisk, polsk, irakisk og somalisk herkomst. Blandt disse var valgdeltagelsen højest for de i alt 643 stemmeberettigede af somalisk herkomst, og lavest for de i alt stemmeberet- tigede af vietnamesisk herkomst. Stemmeprocenterne for disse to befolkningsgrupper var hhv. 54,6 og 43,1. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede af libanesisk herkomst var 43,5, for de stemmeberettigede af iransk herkomst 46,8, for de 859 stemmeberettigede af polsk herkomst 45,6, og for de 655 stemmeberettigede af irakisk herkomst 44,0. De største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, er grupperne af stemmeberettigede af norsk, svensk, tysk og britisk herkomst. Blandt disse var stemmeprocenten højest, 65,3, for de stemmeberettigede af tysk herkomst og lavest, 51,5, for de 717 stemmeberettigede af britisk herkomst. For de 878 stemmeberettigede af norsk herkomst og de 655 stemmeberettigede af svensk herkomst var stemmeprocenterne hhv. 52,8 og 62, Valgdeltagelsen fordelt efter varighed af bopæl i Århus Kommune Valgdeltagelsen var lavere for de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i Århus Kommune i få år, end for dem, der havde boet i kommunen i mange år. Stemmeprocenten for de i alt stemmeberettigede ved kommunalvalget, der havde boet i Århus Kommune i mindre end 4 år, var således 62,7, mens den var 67,3 for de i alt stemmeberettigede, der havde boet i kommunen i 4-9 år, og 73,6 for de resterende stemmeberettigede, der havde boet i kommunen i 10 år eller mere.

3 De stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet i Århus Kommune i mindre end 4 år, havde en stemmeprocent på 64,6. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet i kommunen i 4-9 år, var noget højere: 69,6, mens de stemmeberettigede danske statsborgere, der havde boet 10 år eller mere i kommunen, havde den højeste stemmeprocent: 74,1. For de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere ses et lignende billede. For grupperne af stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet i kommunen i 4-9 år hhv. i 10 år eller mere, var valgdeltagelsen på samme niveau som for de tilsvarende grupper af danske stats- borgere. Stemmeprocenterne for de to grupper af tyrkiske statsborgere var hhv. 69,4 og 75,5. For de forholdsvis få (77) stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der havde boet kortest tid (0-3 år) i kommunen, var stemmeprocenten noget lavere end for den tilsvarende gruppe af danske statsborgere, nemlig 57,1. For nogle af de øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande var det ikke de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, som havde den højeste valgdeltagelse. Den højeste valgdeltagelse blandt de stemmeberettigede somaliske, irakiske, libanesiske og polske statsborgere havde således de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i kommunen i 4-9 år. Blandt de stemmeberettigede iranske og vietnamesiske statsborgere samt blandt de stemmeberettigede statsløse var det de længstboende (10 år eller mere) i kommunen, der havde den højeste valgdeltagelse, og dem, der havde boet kortest tid (0-3 år) i kommunen, der havde den laveste valgdeltagelse. For de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere fra de nordiske lande og EU-landene, grupperne af statsborgere fra Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, ser man den samme tendens som blandt de stemmeberettigede danske statsborgere: jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. Stemmeprocenterne for de stemmeberettigede af dansk herkomst, der havde boet i Århus Kommune i hhv. 0-3 år, 4-9 år og 10 år eller mere, var hhv. 64,9, 70,4 og 74,5. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst ses et lignende billede. Stemmeprocenterne for de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der havde boet i Århus Kommune i hhv. 0-3 år, 4-9 år og 10 år eller mere, var således hhv. 56,5, 67,7 og 75,3. For nogle af de øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de såkaldte flygtninge/indvandrerlande, grupperne af stemmeberettigede af libanesisk, iransk, vietnamesisk og polsk herkomst, var det ligeledes de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, som havde den højeste valgdeltagelse. For gruppen af stemmeberettigede af somalisk herkomst var det derimod de stemmeberettigede, der havde haft bopæl i kommunen i 4-9 år, der havde den højeste valgdeltagelse. Og for gruppen af stemmeberettigede af irakisk herkomst havde de stemmeberettigede, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen, den laveste valgdeltagelse. Af de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der kommer fra de nordiske lande og EU-landene, ser man blandt grupperne af stemmeberettigede af svensk,

4 tysk og britisk herkomst den samme tendens som blandt de stemmeberettigede af dansk og tyrkisk herkomst: jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. For gruppen af stemmeberettigede af norsk herkomst var det de stemmeberettigede, der havde boet i Århus Kommune i 4-9 år, der havde den højeste valgdeltagelse. Denne var lidt højere end valgdel- tagelsen blandt de stemmeberettigede af norsk herkomst, der havde boet længst (10 år eller mere) i kommunen. 2.5 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp Valgdeltagelsen var markant lavere for de stemmeberettigede, der i løbet af 1997 havde modtaget kontanthjælp, end for de stemmeberettigede, der ikke havde modtaget kontanthjælp. Blandt de i alt stemmeberettigede, der i løbet af 1997 modtog kontanthjælp, var stemmeprocenten således 47,4, mens stemmeprocenten for de resterende stemmeberettigede var 72,4. Af de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp i 1997, var de danske statsborgere. Stemmeprocenten for disse var 47,7, mens den for de øvrige stemmeberettigede danske statsborgere var 73,1. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var meget høj sammenlignet med valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de i alt 483 stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med tyrkisk statsborgerskab var således 68,1, mens stemmeprocenten som nævnt var 47,7 for kontanthjælpsmodtagerne med dansk stats- borgerskab. For de 952 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der ikke modtog kontant- hjælp i løbet af 1997, var stemmeprocenten 76,5. Valgdeltagelsen blandt de 503 stemmeberettigede statsborgere fra Somalia, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var også højere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de stemmeberet- tigede kontanthjælpsmodtagere med somalisk statsborgerskab var således 54,7. De øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog kontanthjælp i 1997, var gruppen af statsløse kontanthjælpsmodtagere samt grupperne af kontanthjælpsmodtagere med iransk, irakisk, vietnamesisk og libanesisk statsborgerskab. Blandt disse grupper af kontanthjælpsmodtagere med udenlandsk statsborgerskab var valgdeltagelsen på niveau med eller lavere end for kontanthjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab. Lavest var stemmeprocenten, 32,7, for de 260 stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med libanesisk statsborgerskab. Af de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp i 1997, var de af dansk herkomst. Stemmeprocenten for disse var 47,5, mens den for de øvrige stemmeberettigede af dansk herkomst var 73,5. De stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, havde en meget høj valgdeltagelse sammenlignet med de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af dansk herkomst. Stemmeprocenten for de i alt 577 stemmeberettigede kontanthjælpsmod-

5 tagere af tyrkisk herkomst var således 67,9, mens stemmeprocenten som nævnt var 47,5 for kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der ikke modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var stemmeprocenten 75,1. Valgdeltagelsen blandt de 523 stemmeberettigede af somalisk herkomst, der modtog kontanthjælp i løbet af 1997, var også højere end valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af somalisk herkomst var således 54,7. De øvrige store grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog kontanthjælp i 1997, var grupperne af kontanthjælpsmodtagere af libanesisk, iransk, vietnamesisk og irakisk herkomst. Stemmeprocenterne for disse grupper af kontanthjælpsmodtagere af udenlandsk herkomst lå mellem 43,8 og 46,4, dvs. lidt under stemmeprocenten på 47,5 for kontant- hjælpsmodtagerne af dansk herkomst. 2.6 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af førtidspension Valgdeltagelsen var noget lavere for de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i valgmåneden november 1997, end for de stemmeberettigede, der i denne måned ikke modtog førtidspension. Blandt de i alt stemmeberettigede, der i november 1997 modtog førtidspension, var stemmeprocenten således 61,3, mens stemmeprocenten for de resterende stemmeberettigede var 71,2. Af de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i november 1997, var de danske statsborgere. Stemmeprocenten for disse var 62,0, mens den for de øvrige stemmeberettigede danske statsborgere var 72,3. Den største gruppe af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var gruppen af førtidspensionister med tyrkisk statsborgerskab. Valgdelta- gelsen blandt de i alt 93 stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var højere end valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede førtidspen- sionister med dansk statsborgerskab. Stemmeprocenten for de stemmeberettigede førtidspen- sionister med tyrkisk statsborgerskab var således 73,1, mens stemmeprocenten som nævnt var 62,0 for førtidspensionisterne med dansk statsborgerskab. For de stemmeberettigede tyrkiske statsborgere, der ikke modtog førtidspension i november 1997, var stemmeprocenten 73,7. De øvrige grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension i november 1997, var forholdsvis små. Valgdeltagelsen blandt de største af disse grupper var alle markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister med dansk statsborgerskab. Af de stemmeberettigede, der modtog førtidspension i november 1997, var de af dansk herkomst. Stemmeprocenten for disse var 62,3, mens den for de øvrige stemmeberettigede af dansk herkomst var 72,7. Den største gruppe af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, var gruppen af førtidspensionister af tyrkisk herkomst. Valgdeltagelsen

6 blandt de i alt 99 stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, var højere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Stemmeprocenten for førtidspensionisterne af tyrkisk herkomst var således 71,7, mens stemmeprocenten som nævnt var 62,3 for førtidspensionisterne af dansk herkomst. For de stemmeberettigede af tyrkisk herkomst, der ikke modtog førtidspension i november 1997, var stemmeprocenten 72,9. Med en enkelt undtagelse var valgdeltagelsen blandt de øvrige større grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension i november 1997, markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Undtagelsen var gruppen af stemmeberettigede førtidspensionister af tysk herkomst, der havde en stemmeprocent på 70, Sammenfatning I nedenstående er der en kort opsummering af de karakteristiske træk ved vælgeradfærden blandt de danske og udenlandske statsborgere ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus Kommune. Nogle af de karakteristiske træk er nævnt ovenfor, andre kan man finde beskrevet i det følgende afsnit, afsnit 3. Hvad angår sammenhængen mellem de stemmeberettigedes alder og deres valgdeltagelse, så viser undersøgelsen, at de yngste, de årige, og de ældste, de 80 årige og derover, havde den laveste valgdeltagelse. Den højeste valgdeltagelse finder man blandt de årige. Totalt set var der ingen forskel på valgdeltagelsen for de stemmeberettigede mænd og kvinder. Men inden for de enkelte aldersgrupper kan man se en mere eller mindre markant forskel på de to køns valgdeltagelse. Størst var forskellen i de ældste aldersgrupper, de årige og de 80 årige og derover, hvor valgdeltagelsen blandt mændene var markant højere end blandt kvinderne. Omvendt kan man se, at i aldersgruppen år var valgdeltagelsen lidt højere blandt kvinder end blandt mænd. Betragter man de stemmeberettigedes civilstand, viser det sig, at de gifte stemmeberettigede skiller sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end ugifte, fraskilte og enker/ enkemænd. Af de fire civilstandsgrupper var det kun inden for gruppen af enker/enkemænd, at der var en betydelig forskel på mænds og kvinders valgdeltagelse. Enkemænds valgdeltagelse var således markant højere end enkers. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere betragtet under ét var markant lavere end blandt de stemmeberettigede danske statsborgere. Valgdeltagelsen varierer dog meget med de udenlandske statsborgeres nationalitet. Blandt de store grupper af stemme- berettigede udenlandske statsborgere var der én, gruppen af tyrkiske statsborgere, der skilte sig ud ved at have en valgdeltagelse på niveau med de stemmeberettigede danske statsbor- geres. For de øvrige store grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, både dem, der var statsborgere i de øvrige nordiske lande, EU-landene og Nordamerika, og dem, der var statsborgere i flygtninge/indvandrerlandene, var valgdeltagelsen markant lavere end blandt de stemmeberettigede danske statsborgere. Betragter man de stemmeberettigede fordelt efter herkomst, er billedet mht. valgdeltagelsen stort set det samme som for fordelingen efter statsborgerskab. Valgdeltagelsen blandt de

7 stemmeberettigede af udenlandsk herkomst betragtet under ét var således markant lavere end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Ser man på de enkelte grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var der to af disse, der havde en valgdeltagelse på niveau med valgdeltagelsen for de stemmeberettigede af dansk herkomst. Det var grupperne af stemmeberettigede af tyrkisk og pakistansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt de øvrige større grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst var lavere end blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst. Valgdeltagelsen varierer dog meget med de stemmeberettigedes herkomst. Således var der både blandt de nordiske lande, EU-landene og flygtninge/indvandrerlandene herkomstlande med stemmeberettigede med en meget lav valgdeltagelse, og herkomstlande med stemmeberettigede med en forholdsvis høj valgdeltagelse. Betragter man sammenhængen mellem varigheden af de stemmeberettigedes bopæl i Århus Kommune og deres valgdeltagelse, er den generelle tendens, at jo længere varighed af bopæl i kommunen des højere valgdeltagelse. Det gælder blandt de stemmeberettigede danske statsborgere og blandt de stemmeberettigede udenlandske statsborgere betragtet under ét. Og det gælder blandt de stemmeberettigede af dansk herkomst såvel som blandt de stemmeberettigede af udenlandsk herkomst betragtet under ét. Der er dog nogle af de store grupper af stemme- berettigede udenlandske statsborgere (grupperne af stemmeberettigede statsborgere fra Somalia, Irak, Libanon og Polen) og nogle af de store grupper af stemmeberettigede af uden- landsk herkomst (grupperne af stemmeberettigede af somalisk, irakisk og norsk herkomst), hvor det ikke var de længstboende i kommunen, der havde den højeste valgdeltagelse. Valgdeltagelsen blandt de stemmeberettigede, der modtog de sociale ydelser: kontanthjælp og førtidspension, var markant lavere end blandt de stemmeberettigede, der ikke modtog disse sociale ydelser. Mest markant var forskellen i valgdeltagelsen mellem de stemmeberettigede, der modtog kontanthjælp, og dem, der ikke modtog kontanthjælp. Blandt de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog kontanthjælp, skilte gruppen af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med tyrkisk statsborgerskab sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med dansk statsborgerskab. De stemmeberettigede kontanthjælps- modtagere med somalisk statsborgerskab havde også en højere valgdeltagelse end kontant- hjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab, mens valgdeltagelsen blandt de øvrige store grupper af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere med udenlandsk statsborgerskab var på niveau med eller lavere end blandt kontanthjælpsmodtagerne med dansk statsborgerskab. Valgdeltagelsen blandt de største grupper af stemmeberettigede udenlandske statsborgere, der modtog førtidspension, var med en enkelt undtagelse markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister med dansk statsborgerskab. Undtagelsen var gruppen af stemmeberettigede førtidspensionister med tyrkisk statsborgerskab, som havde en noget højere valgdeltagelse end førtidspensionisterne med dansk statsborgerskab. Betragter man de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister fordelt efter herkomst, er billedet mht. valgdeltagelsen stort set det samme som for fordelingen efter statsborgerskab.

8 Blandt de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog kontanthjælp, skilte gruppen af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af tyrkisk herkomst sig ud ved at have en markant højere valgdeltagelse end de stemmeberettigede kontanthjælpsmod- tagere af dansk herkomst. Også de stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af somalisk herkomst havde en højere valgdeltagelse end kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt de øvrige store grupper af stemmeberettigede kontanthjælpsmodtagere af udenlandsk herkomst var lidt lavere end blandt kontanthjælpsmodtagerne af dansk herkomst. Valgdeltagelsen blandt hovedparten af de største grupper af stemmeberettigede af udenlandsk herkomst, der modtog førtidspension, var markant lavere end blandt de stemmeberettigede førtidspensionister af dansk herkomst. Undtagelserne var grupperne af stemmeberettigede førtidspensionister af tyrkisk og tysk herkomst, der begge havde en noget højere valgdeltagelse end førtidspensionisterne af dansk herkomst. Konkluderende kan således siges, at undersøgelsen af valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus Kommune indikerer, at en social og økonomisk marginalisering er forbundet med en lav valgdeltagelse. Således havde de yngste og ældste aldersgrupper en lavere valgdeltagelse end de øvrige aldersgrupper. De vælgere, der ikke var gifte, havde en lavere valgdeltagelse end de gifte. De vælgere, der havde boet kort tid i kommunen, havde en lavere valgdeltagelse end dem, der havde haft bopæl i kommunen i længere tid. Udenlandske statsborgere, med undtagelse af de tyrkiske statsborgere, havde en lavere valgdeltagelse end de danske statsborgere. Vælgere af udenlandsk herkomst, med undtagelse af vælgere af tyrkisk og pakistansk herkomst, havde en lavere valgdeltagelse end vælgere af dansk herkomst. Og endelig havde kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister en lavere valgdeltagelse end de vælgere, der ikke modtog disse sociale ydelser.

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn

3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn 3.9 Valgdeltagelsen fordelt efter modtagelse af kontanthjælp og køn I tabel 9 er der en opgørelse over valgdeltagelsen for den gruppe af stemmeberettigede, der har modtaget kontanthjælp i løbet af valgåret

Læs mere

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7.

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE. Nr. 7. Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Februar 1999 VALGDELTAGELSEN VED KOMMUNALVALGET DEN 18. NOVEMBER 1997 I ÅRHUS KOMMUNE x Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der 222.182

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag til rapporten Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. De baggrundsvariable, der er anvendt

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for forebyggende hjemmebesøg er nedenstående

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Gribskov Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden &

Læs mere

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark

Unge på offentlig forsørgelse. i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Unge på offentlig forsørgelse i Østdanmark Nøgletal for Odsherred Kommune December 2008 Rambøll Management A/S Beskæftigelsesregion Nørregade 7A Hovedstaden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Indvandrere i Danmark 2007

Indvandrere i Danmark 2007 Indvandrere i Danmark 2007 1 2 Indvandrere i Danmark 2007 Udgivet af Danmarks Statistik December 2007 Oplag: 400 Printet hos ParitasDigital Pris: Trykt udgave: Pris: 130,00 kr. inkl. 25 pct. moms Kan købes

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje 1 Denne rapport giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Gennemgang af målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mv.

Gennemgang af målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Gennemgang af målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2017 www.ballerup.dk Overordnet 80% Andelen som de aktivitetsparate udgør af målgrupen

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND Nr. 1.11 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST 1. JULI 1998 FORDELT PÅ LOKALSAMFUND x Pr. 1. juli 1998 boede der 19.055 udenlandske statsborgere i Århus Kommune. Dette er en stigning på 514 personer i

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere