Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre"

Transkript

1 Die Fremde (2010, instr. Feo Aladag). D i e F r e m d e Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre A f Ozgur Yaren Med Angst essen Seele au f{ 1974, Angst æder sjæle op) var Fassbinder den første i Tyskland til at tage indvandring op på film. Siden fulgte andre film om indvandrernes barske virkelighed i Europa, men i løbet af bare to årtier blev disse film stemplet som pligtfilm 1og kritiseret for at anskue deres subjekter i direkte relation til sociale krisetilstande, og at forsøge at artikulere problemer og løsninger på problem er i forhold til en grundlæggende m odsætning mellem centrum og margin, hvide og ikke-hvide grupper (Malik 1996: 203-4, og senere tillige Goktiirk 1999; Gemiinden 2004; Burns 2007). Takket være det offentlige støttesystem, co-produktioner med tv og filmfestivalkredsløbet, som tilskyndede filmskaberne til at anlægge et socialt bevidst perspektiv - et socialarbejderperspektiv (Goktiirk 55

2 Die Fremde 2003) - fulgte den første generation af indvandrerfilmskabere loyalt pligtfilm - modellen. Resultatet var realistiske film, som for det meste fremstillede offergjorte, tavse, pacificerede og udbyttede indvandrerfigurer. Budskabet var som regel, at det var umuligt for gammel-europæere og indvandrere at leve sammen, fordi forholdet mellem de to grupper byggede på udbytning, fremmedgørelse og kulturchok. Et par årtier senere, i slutningen af 1990 erne, var der instruktører - mange af dem ex-pats, andengenerationsindvandrere og bindestregs-identiteter - der gjorde op med dette endimensionale perspektiv. De tidligste film fra denne nye generation af instruktører var først og fremmest ghetto- eller banlieue-film2, der udspillede sig i indvandrerghettoer i storbyernes udkant.3 Karaktererne var som regel et mix af de stereotyper, der optrådte i de tidlige film: indvandrere som tavse ofre eller småkriminelle. Selv om de i m odsætning til i de første film nu kunne både tale og handle, var deres ord og handlinger ikke tilstrækkelige til at redde dem ud af ghettoerne. Først efter denne ghettocentriske fase (Mennel 2002: 134) kunne indvandrerfilmen nyde hybriditetens glæder. Det skete i en lang række film af mange forskellige instruktører og med mange forskellige temaer, stiltræk, produktionsforhold og varierende grader af identifikation med indvandreridentiteter. Det er derfor vanskeligt at kategorisere disse film under ét, men de gjorde det klart, at 70 ernes og 80 ernes tårevædede og depressive indvandrerdram aer nu var gået af mode.4 Indvandrerforhold og hybride identiteter var ikke nødvendigvis det centrale i disse nye film. Nu var det blot mulige temaer blandt mange andre. De fleste af 5 6 det ny årtusindes indvandrerfilm prom o verede multikulturalisme med et vist mål af optimisme og håb, og mange af dem blev betragtet som en integreret del af den nationale filmkunst. D et hørte dog til sjældenhederne, at de ligefrem indskrev sig i den tyske post-genforenings konforme konsensus-film, men i denne gruppe finder man også film, der kan siges at udtrykke optimisme i forhold til mulighederne i et velstående og fredeligt forenet Europa i kølvandet på EU-udvidelserne. D et gælder f.eks. kom edier som franske Chouchou (2003, instr. Merzak Allouache), tyske Kebab Connection (2004, instr. A nno Saul) og den svenske skuespiller Helena Bergstroms instruktørdebut, Se upp fo r dårarna (2007). Tyrkisk-tyske Fatih Akin er den mest frem trædende instruktør fra denne periode.5 Akins værk følger ret nøje den skitserede udvikling fra førstegenerationsindvandrer-dram aer og ghettofilm til hybriditetens glæder. Hans debutspillefilm, Kurz und Schmerzlos (1998, Short Sharp Shock), er en etnisk fokuseret ghettofilm, hvor tre unge mandlige indvandrere, kaldet tyrken, serberen og grækeren, sidder fast i ghettoen, havner i kriminalitet og møder et tragisk endeligt. Solino (2002) fortæller indvandringens historie, mens Gegen die Wand (2004, M od muren) er et indvandrerdrama om en pige, der undertrykkes af sin tyrkiske familie. M ed sin stilistiske udformning og sine opfindsomme twists afviger den im idlertid m arkant fra tidligere film om indvandrerkvinder som ofre. A u fder anderen Seite (2007, På himlens kant) er et komplekst dram a med mange lag. Og endelig er der komedierne Im Juli (2000, In July) og især Soul Kitchen (2009), som langtfra udelukkende kan defineres som indvandrerfilm. Men ikke alene følger Akins værk den skitserede udviklingslinje, hans film er

3 af Özgür Yaren Soul Kitchen (2009, instr. Fatih Akin). samtidig et udtryk for indvandrerfilmens integration i den europæiske mainstreamfilm. Efter årtier med endimensionale skildringer af indvandrere i et koldt og fjendtligt Europa kan m an langt om længe tale om urbane rum, hvis mylder af tilfældige møder kan ses som et mikrokosmos af en verden, der i stadig stigende grad er kendetegnet ved mobilitet og rodløshed og ved sammenstødet mellem eller sam m ensmeltningen af kulturer. (Goktiirk 2000: 65). Denne nye bølge skildrede mange forskellige slags karakterer og brugte dem som metaforer på flydende identiteter - som f.eks. Kutlug Atamans Lola und Bilidikid (1999) og Ay e Polats Auslandstournee (1999), der begge blander spørgsmål om etnisk, kulturel og seksuel identitet. Den ulykkelige indvandrer vender tilbage. I de senere år er indvandrerfilmens udvikling imidlertid blevet udfordret af de ændrede økonomiske og sociale vilkår i Europa. Vi oplever nu en bølge af xenofobi, der næres af recession og arbejdsløshed på den ene side, og af islams stigende synlighed i det offentlige rum, islamofobi og post 9/11-terrortrusler på den anden. Over hele Europa får højre-ekstrem i stiske partier større magt og bærer ved til det xenofobiske bål med deres symbolske m agtdem onstrationer - som det schweiziske forbud mod minareter og det franske mod burkaer - og deres monomane krav om en strammere indvandrerpolitik. Frankrig og Tysklands højreorienterede regeringer har kundgjort multikulturalis- 57

4 Die Fremde Lola und Bilidikid (1999, instr. Kutlug Ataman). mens kollaps, og Frankrig er ligefrem skredet til masseudvisning af romaer. Uforfærdede figurer som Thilo Sarrazin, Berlins tidligere finansminister, taler ud om integrationsproblemerne og anklager (muslimske) indvandrere for at være mentalt tilbagestående fremmede, som avler små tørklædebærende piger og er uvillige til at lade sig integrere i det tyske samfund (Follath 2010). Sarrazins bog, Deutschland schafft sich ab, bygger sine racistiske idéer på genetik. At den blev en bestseller, er en reminder om, at den slags tanker påkalder sig foruroligende stor opmærksomhed i den offentlige sfære i Europa. Fra at have været et kosmopolitisk land med religionsfrihed er Tyskland gradvist blevet en stat, der er domineret af overdreven frygt og udviser ansatser til at 5 8 blive et islamofobisk samfund, skriver Der Spiegel-journalisten Erich Follath (Follath 2010). Hans kommentar kan bredes ud til hele Europa. Situationen i bl.a. Frankrig, Østrig og Holland udviser således klare paralleller til den tyske. På den baggrund diagnosticerer den tyrkiske Nobelpristager Orhan Pam uk Europa som grebet af angst og ligefrem panik, mens det søger at bevare sine stolte kulturtraditioner, skumme fløden af de rigdomme, det henter i den ikkevestlige verden, og bevare de fordele, det har vundet i kraft af så mange århundreders klassekonflikt, kolonialisme og interne krige. (Pam uk 2010). På denne ophedede baggrund er debatterne vedrørende kulturel forskel, tilpasning og integration mere livlige end nogensinde før. Patriarkalsk vold mod kvinder og religiøst funderet tvang over for kvinders påklædning er debattens mest

5 afozgur Yaren 40 m2 Deutschland (1986, instr. Tevfik Ba er). synlige og svidende omdrejningspunkter. Feo Aladags Die Fremde (2010), som handler om æresdrab, skal ses på baggrund af disse overophedede diskussioner. Filmen vakte stor opmærksomhed, dels på grund af sine æstetiske kvaliteter og sin berømte hovedrolleindehaver, Sibel Kekilli (som er kendt både for sin fine præstation i Akins Gegen die Wand og for sin tidligere karriere som pornofilmstjerne), men måske også fordi den netop bevægede sig ind på dette meget følsomme område. Den har vundet priser på en række festivaler og blev valgt som Tysklands kandidat til prisen for bedste ikke-engelsksprogede film ved den 83. Oscar-uddeling. En væsentlig årsag til filmens popularitet er formentlig, at den fremstiller indvandrerkvinder som ofre. Med sin historie om Umay, en ung tyrkisk kvinde, der først bliver undertrykt af sin eksmand og siden af sin egen familie, er Die Fremde et tårevædet drama, der lægger afstand til det sidste tiårs mere optimistiske indvandrerfilm og griber tilbage til traditionen fra Helma Sanders-Brahms Shirins Hochzeit (1975, Shirins Wedding), Tevfik Ba ers 40 m2 Deutschland (1986) og Hark Bohms Yasemin (1988). Fra de senere år indskriver tillige Yilmaz Arslans art film Yara (1998) og Rolf Schiibels tv-melodrama Zeit der Wiinsche (2005, manus: Tevfik Ba er) sig i denne tradition. Kvindelige ofre. Ifølge Goktiirk har der været en generel tendens til, at fortællinger om tyrker i det tyske samfund har fokuseret på relationer mellem kønnene. At udfri stakkels tyrkiske kvinder fra indespærring, underkastelse og sågar prostituti 59

6 on har været en populær fantasi (Goktiirk 2000: 69). I Shirins Hochzeit flygter den unge Shirin til Tyskland efter et arrangeret ægteskab i hendes fattige landsby i Anatolien, men det lykkes hende ikke at finde kæresten M ahmut. I stedet mister hun sit job og bliver straks prostitueret. I Yasemin lever den unge tyrkiske titelkarakter et skizofrent liv mellem tysk og tyrkisk kultur. Hun bliver et offer for patriarkalske kulturkoder, men reddes af sin tyske elsker. Og i 40 m2 Deutschland bliver Turna, umiddelbart efter sin ankomst til Tyskland, spærret inde i en lille lejlighed af sin mand - uden mulighed for at komme ud før mandens pludselige død. Ifølge Sabine Hake gjorde disse frem stillinger af tyrkisk essens det muligt for tyskerne at kanalisere deres egen skyldfølelse over i historier om etnisk diskrim i nation og undertrykkelse - historier, som er problematiske, fordi de fremstiller den tyrkiske kvinde som det kvintessentielle offer (Hake 2002: 191). Denne kritik må ses i lyset af den postkoloniale kritik af den måde, hvorpå tredjeverdenskvinder er blevet genstandsgjort og reduceret til subaltern status. Goktiirk forklarer: Tyrkiske kvinder i Tyskland er i særlig grad blevet genstand for en dobbelt andengørelse. De forventes at finde en stemme og et rum, hvilket angiveligt nægtes dem i den undertrykkende, patriarkalske kultur, de kommer fra. Den kritiske interesse, de påkalder sig, tjener ofte til at bekræfte hykleriske fortællinger om redningsaktioner, befrielse og vestliggørelse. (Goktiirk 2000: 66). Prototypen på denne indvandrerkvinden- som-offer -film, Tevfik Ba ers 40 m2 Deutschland, satte også den æstetiske standard for disse film: mørke og klaustrofobiske rum, undereksponerede billeder og low- key lyssætning, dramatiske kontraster mellem tavse kvinder og højtråbende mænd, og mellem smækkende og låste døre. I de nævnte eksempler forsøger indvandrerfam ilier desperat at opretholde den patriarkalske undertrykkelse i et Europa, hvor lighed mellem kønnene er en social norm, der står under både politiets og de offentligt ansatte socialarbejderes beskyttelse. I de fleste tilfælde er indvandrerkvinderne ofre for dette kultursammenstød, og de klaustrofobiske rum en af de primære ikonografier, der karakteriserer den transnationale film som genre. Det gælder især film lavet af tyrkiske og iranske filmskabere i eksil. (Naficy 2000: 205-6). Indespærringen udspiller sig i små, mørke rum, i trange, deprimerende indvandrerlejligheder og i ghettoer, der skilles ud fra resten af byen (og det europæiske rum ) i kraft af rygter, fordømmelse og social eksklusion. De mandlige indvandrere ser ikke ud til at have nogen problemer med at bo i disse omgivelser. I de tidligere socialarbejder - indvandrerfilm, havde de også problemer, men i takt med, at den almindelige opfattelse af indvandrere har ændret sig fra kultursammenstødsofre til fremmede indtrængere, der ikke ønsker at tilpasse sig, har de ikke længere nogen grund til at være utilfredse. De virkelige ofre er indvandrerkvinderne, som vil (eller tvinges til at) forlade dette giftige rum. Deres forsøg på at bryde ud krones imidlertid ikke altid med held. De kvindelige karakterer er (ligesom deres moustache-prydede søstre i de tidlige indvandrerfilm) tragiske heltinder, der er skæbnebestemte til at tabe. Deres handlinger leder dem ikke bedre steder hen. At vende tilbage til hjemlandet løser ikke nødvendigvis deres problemer. For hjem landet er ophav til de små patriarkalske indvandrer-øer i det europæiske rum, hvor alt synes frosset i en statisk kronotop.

7 Et transnationalt melodrama. Ifølge Ham id Naficy ligner den transnationale film melodramaet, der betragtes som en feminin genre bundet til hjemmet og karakteriseret ved følelser, ubevægelighed, omsluttede rum og indespærring (Naficy 2000: 211). Hake bekræfter denne lighed: Kodningen af andethed i melodramatisk form, inklusive konventionelle kønsroller, var særlig markant i film, der formidlede deres dramatiske konflikter i rumlige termer i form af udvisninger, deportationer og illegale grænsekrydsninger. (Hake 2002: 190). I såvel narrativ struktur som stil følger Die Fremde dette på én gang transnationale og melodramatiske mønster, der indledtes med 40 m2 Deutschland. Et mønster, hvor heltindens handlinger m ødes med fjendtlighed, og som uvægerligt ender tragisk. Filmen fortæller historien om Umay, der stikker af fra sin voldelige ægtemand i Istanbul og tager sin lille søn med sig. Hun søger tilflugt i forældrenes lejlighed i Berlin, men hendes uventede ankomst skaber problemer for familien, der er splittet mellem sociale konventioner og deres elskede Umay. I et forsøg på at genoprette familiens gode ry beslutter Umays forældre at sende deres barnebarn tilbage til hans far i Tyrkiet. Dét får Umay til at bryde op igen og forsøge at starte et nyt liv alene. Skønt det lykkes hende at finde et job, en kæreste, der er glad for hendes søn, og at blive optaget på universitetet, leder hendes behov for familiens kærlighed hende til en række mislykkede forsøg på genforening. Hendes far rejser hjem til Tyrkiet for at søge råd hos slægtens ældre: Løsningen er et æres- drab. Umays lillebror, Acar, udpeges til jobbet, og end ikke faderens hjerteanfald, der ellers blødgør ham i forhold til datteren, kan stoppe den igangsatte proces. Da det mislykkes for Acar, tager hans storebror over og angriber Umay, men kommer ved et uheld til at stikke Umays søn ned i stedet. I filmens tårevædede slutning vandrer Umay bort med sin søns livløse krop i armene, tilsyneladende fast besluttet på ikke at gøre flere forsøg på at forsone sig med sin familie. At det igen og igen mislykkes for Umay at genoprette det gode forhold til familien, taler sit eget tydelige sprog om et kronisk fastlåst univers og uforanderlige identiteter. Uanset hvor meget hun prøver, er Umay forudbestemt til at tabe, eftersom hendes skæbne er dikteret af historiens ekstremt essentialistiske og fatalistiske verdenssyn. Hvert af Umays forsøg på at tilnærme sig sin familie m øder m odstand fra et af familiemedlemmerne. Først fra hendes ægtemand, så fra hendes far og mor, og til sidst fra de to brødre. En narrativ struktur, der bygger på en sådan ophobning af gentagelser, finder vi ellers snarere i exploitationfilm end i socialt bevidste film, som skal henlede opmærksomheden på et givet problem og undertiden også bruges i undervisningssammenhænge. Die Fremdes persongalleri rum m er dog også uafhængige, succesrige og fuldt ud integrerede indvandrerkvinder. Umays veninde Atife og hendes chef, Gül, fungerer som rollemodeller såvel for Umay som for filmskaberens målgruppe. Men ej heller disse karakterer kan forhindre h o vedpersonens tragiske skæbne. Den tyske Bundeszentral fur Politische Bildung (BPB) satte Die Fremde på listen over værdifulde film til undervisningsbrug og fremhæver i det hæfte, der er udarbejdet til filmen, især Atife og Gül som uafhængige indvandrerkvinder (selv om vi ingen anelse har om Atifes etniske oprindelse, men hendes usædvanlige navn antyder, at hun formentlig har en anden etnisk baggrund end tysk). De modsatrettede kræfter i dette fastlå

8 Die Fremde ste univers kommer direkte til udtryk i den filmiske iscenesættelse. Når Umay befinder sig i sit oprindelige miljø, hvad enten det er i Tyrkiet eller Tyskland, er pladsen omkring hende trang. Hun fremstilles ofte i billeder, der er snævert beskåret, befolket af uskarpe figurer eller silhuetter og indrammet af gardiner eller døre til begge sider. Uden for miljøet forsvinder disse begrænsninger, når hun f.eks. sammen med veninden Atife eller kæresten Stipe færdes i byens parker eller andre åbne rum. Også lyssætningen bruges kom positorisk til at fremhæve de diametralt modsatte verdener. Man ser Umays søn og hendes kæreste Stipe lege med morgenmaden i den nye lejligheds rummelige køkken, hvor lyset falder ind ad store vinduer, der forbinder rum m et udenfor med lejlighedens indre. Scenen er i stærk kontrast til de scener, der udspiller sig i de tyrkiske familiers hjem. Disse er kendetegnet ved mørke rum og trange gange, uden kontakt med verden udenfor. I de glædesløse og nervøse middagsscener bruges lokalt ovenlys til at skabe en glasklokke-effekt, som forstærker følelsen af isolation og indespærring. Konkluderende må det konstateres, at den binære m odsætning mellem indespærring og frihed, mørke og lys tegner et billede af skarpt afgrænsede og isolerede, etniske enklaver i det europæiske rum. Konklusion. Die Fremde er den seneste i en række af (transnationale) indvandrerfilm, der skildrer indvandrerkvinder som ofre. Umay er blot endnu en tragisk og afmægtig heltinde. Som sine forgængere tager Die Fremde udgangspunkt i en essentialistisk defineret og skarpt opdelt Die Fremde (2010, instr. Feo Aladag).

9 afözgür Yaren statisk verden, hvor kontrasten mellem de forskellige miljøer er enorm. Man støder sjældent på grå nuancer i dette m elodramatiske univers, hvor alt er enten sort eller hvidt. Filmen opstiller således en skarp modsætning mellem et lyst europæisk rum befolket af frie, smilende mennesker og et m ørkt etnisk rum forgiftet af patriarkalsk vold. Ingen af dette forgiftede rums mutte ansigter tilhører frie individer. Inden for fortællingens ramme er der ingen af dem, der er bærere af positive værdier. For de etniske karakterer synes den eneste udvej at være frivillig forvisning og isolation fra den etniske identitet. M ed deres fremstilling af indvandrerkvinder som ofre støtter disse film derfor op om Europas populistiske og xenofobiske kræfter og disses tale om uforenelige verdener og multikulturalismens fallit. Når D ie Fremde har fået så stor offentlig opmærksomhed, skal det således ses i lyset af den nylige genopblussen af diskussionerne om uforenelighed og fejlslagen integration. Ganske vist er patriarkatets kvindelige ofre på ingen måde noget, europæiske højrefløjsekstremister som Geert Wilders har fundet på. De paragraffer i den tyrkiske straffelov, der karakteriserede æresdrab som en formildende omstændighed, blev først ophævet så sent som i 2005 som led i bestræbelserne på en tilpasning til EU. Kritiske røster kræver en yderligere stram ning af loven, men i mellemtiden fortsætter æresdrabene ufortrødent. Ironisk nok associeres de voldelige overgreb på kvinder m ed forskellige etniske grupper alt efter, hvor man befinder sig. Som det fremgår af bl.a. Die Fremde, forbinder m an i Tyskland især æresdrab m ed landets tyrkiske indvandrergrupper, m ens fænomenet i Tyrkiet bliver brugt i den ophedede debat mellem tyrkiske og kurdiske nationalister. Den tyrkiske klum Die Fremde (2010, instr. Feo Aladag). meskriver Ertugrul Ozkok hævder således, at æresdrab ikke er et tyrkisk problem, men et problem, der relaterer sig specifikt til den østlige (kurdiske) og især sydøstlige (kurdiske og arabiske) del af Tyrkiet (Ozkok 2006). Tyrkiske film- og tv-produktioner om østlige (kurdiske) feudale familier, der begår æresdrab, udspringer af og reproducerer denne overbevisning. Det er im idlertid interessant at bemærke, hvordan de kvindelige ofre både i Tyskland og i Tyrkiet bruges til at støtte op om andethedsdiskurser, og hvordan den gruppe, der ses som de Andre i én kontekst, bliver den andetgørende gruppe i en anden. At dømme efter de interviews, Feo Aladag har givet om sin film, vil det være urimeligt at beskylde hende for at andetgøre indvandrere. Men trods sine gode hensigter bidrager hun med sin film blot til at befæste det billede af indvandrere, som den nye tyske films socialt bevidste værker og de transnationale pligtfilm i sin tid bragte til torvs. Oversat af redaktionen. 63

10 Die Fremde Noter 1. Sarita Malik var den første til at bruge udtrykket pligtfilm om den tidligste fase af diaspora-/migrantfilm. Hun hævder, at disse problemorienterede film i løbet af 80 erne afløses af film, der i højere grad dyrker hybriditetens glæder, men understreger, at begge typer kan eksistere side om side i kraft af institutionel støtte (1996: 215). I forbindelse med tysktyrkiske filmskabere nævner Sabine Hake to tendenser: film, der bekræfter en essentiel forskel baseret på etnicitet, og film, der udforsker nye former for kulturel hybriditet (Hake 2002: 190). 2. Karakteristiske eksempler på ghettofilm er franske Le thé au harem d Archiméde (1985, Og hva så?, instr. Mehdi Charef) og La Haine (1995, Hadet, instr. Mathieu Kassovitz), samt, fra Tyskland, Fatih Akins Kurz und Schmerzlos (1998, Short Sharp Shock), Thomas Arslans Geschwister (1997) og Dealer (1999) samt Lars Beckers KanakAttack (2000). Inspireret af amerikanske ghettofilm skabte alle disse film og mange andre en subgenre med mange fælles motiver, stereotyper og konventioner. 3. Nok var ghettofilmene den dominerende sub genre i 1990 ernes indvandrerfilm, men der var også andre typer. Værd at nævne her er ikke mindst de historisk orienterede franske film af instruktører med nordafrikansk baggrund - som Yamina Benguiguis dokumentariske Mémoires d immigrés, l héritage maghrébin (1997) og Bourlem Guerdjous Vivre au paradis (1999, Living in Paradise). 4. Det gjaldt måske ikke pligtfilmene som sådan, men deres popularitet gik markant tilbage i 1990 erne. 5. Der er dog også en del andre tyske filmskabere med tyrkiske rødder, så som Thomas Arslan (Geschwister 1997; Dealer 1999; Der Schöne Tag 2001; Aus der Ferne 2006; Ferien 2007), Neco C^elik (Alltag 2002; Urban Guerillas 2003; Hinter der Tür 2004), Ydmaz Arslan (Langer Gang 1992; Yara 1998; Fratricide-Brudermord 2005), Hussi Kutlucan (Summer in Mezra 1991; Ich Chef Du Turnschuh 1998; Drei Gegen Troja 2005), Yüksel Yavuz (Aprilkinder 1998; Kleine Freiheit 2003), Züli Aladag (Elefantenherz 2002) samt kvindelige filmskabere som Ay e Polat (Auslandstournee 1999; En Garde 2004), Buket Alaku (Anam 2001; Eine Andere Liga 2005; Freundinnen fürs Leben 2006), Sülbiye Günar (Karamuk 2002; Saniye s Lust 2004) og Nuray ahin (Die Letzte Patrone 1999; Folge der Feder 2004). (Yaren 2008: ). Litteratur Burns, Rob (2007). Towards a Cinema of Cultural Hybridity: Turkish-German Filmmakers and the Representation of Alterity. In: Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 15 (1), s Follath, Erich (2010). Germany is Becoming Islamophobic. Spiegel Online Gemünden, Gerd (2004). Hollywood in Altona: Minority Cinema and the Transnational Imagination. In: Agnes C. Mueller (red.): German Popular Culture, How American it is? Ann Arbor: University of Michigan Press, s Goktiirk, Deniz (2000). Turkish Women on German Streets: Closure and Exposure in Transnational Cinema. In: Myrto Konstantarakos (red.): Spaces in European Cinema. Exeter og Portland: Intellect, s Goktiirk, Deniz (2003). Turkish Delight - German Fright: Unsettling Oppositions in Transnational Cinema. In: Karen Ross og Deniz Derman (red.): Mapping the Margins: Identity, Politics and the Media. New Jersey: Hampton Press, s Hake, Sabine (2002). German National Cinema. London og New York: Routledge. Malik, Sarita (1996). Beyond Ihe Cinema of Duty? The Pleasures of Hybridity: Black British Film of the 1980s and 1990s. In: Andrew Higson (red.): Dissolving Views: Key Writings on British Cinema. London: Cassell, s Mennel, Barbara (2002). Bruce Lee in Kreuzberg and Scarface in Altona: Transnational Ghettocentrism in Thomas Arslans Brothers and Sisters and Fatih Akins Short, Sharp Shock. In: New German Critique 87, s Naficy, Hamid (2000). Phobic Spaces and Liminal Panics: Independent Transnational Film Genre. In: Ella Shohat og Robert Stam (red.): Multiculturalism, Postcoloniality, and Transnational Media. New Jersey: Rutgers, s Pamuk, Orhan (2010). The Souring of Turkeys European Dream. The Guardian, Ôzkôk, Ertugrul (2006). Asil Kiirt Sorunu Bu ( Dette er det virkelige kurdiske problem ). Hürriyet, Yaren, Ôzgür (2008). Altyazili Rüyalar: Avrupa Gôçmen Sinemasi ( Undertekstede drømme: Europæiske migrationsfilm ). Ankara: De Ki.

11 Bend It Like Beckham (2002, Bedre end Beckham, instr. Gurinder Chadha). At være eller ikke være... britisk... Gurinder Chadha, Meera Syal og indisk-britisk populærkultur A f Eva Jørholt Jeg opfatter mig selv som britisk, eller måske snarere walisisk. Jeg er fremstillet i Wales Den talende er vel en år, accenten er umiskendeligt walisisk, men hans hud er væsentligt brunere end den gennemsnitlige walisers. Nordirsk, sådan vil jeg betegne mig selv, og det har jeg det rigtig godt med. H er er accenten så irsk, som den kan blive, men igen kan man ikke undgå at lægge mærke til, at den unge kvinde er en del brunere, end de norm alt er det i Nordirland. Jeg foretrækker at blive kaldt skotskpakistansk frem for britisk. Alderen og hudfarven er cirka den samme som for de to førstes vedkommende, men accenten er denne gang klingende skotsk. Endelig udtrykker en ung kvinde - af tilsvarende alder og hudfarve - på det 65

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7 1 Den besidderiske kærlighed 3 Fortællingerne 4 Kontroltabet 4 At spille den besidderiske kærlighed 6 Monologerne 7 Dine opgaver i løbet af scenariet 7 Værktøjer 10 2 Den besidderiske kærlighed Scenariet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI

Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark Dansk demografisk forening, 22.april, 2010 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Studie FSE 2-årig post doc. Denne præsentation: Kapitel til Routledge antologi Artikel,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE PERKER NIVEAU: 9.-10.klasse, gymnasiet og HF GENRE: novellefilm LÆNGDE: 28 minutter, Danmark 2002 INSTRUKTØR: Dennis Petersen Dette undervisningsmateriale er en bearbejdet

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe

Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe Heksemor Lidt om eventyret Hans og Grethe Eventyret Hans og Grethe handler om to søskende, en dreng og en pige, som to gange på moderens opfordring og mod faderens vilje efterlades af deres forældre ude

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? Hvad står jeg for? Hvem er jeg? Vil jeg giftes? Og med hvem? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2016 Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. 27-11-2016 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2016. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. Der er ingen overraskelser. At følge kirkeårets gang er som at genbruge en gammel julekalender. Vi ved på forhånd hvilke

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

PÅ DANSK VED STEFFEN RAYBURN-MAARUP

PÅ DANSK VED STEFFEN RAYBURN-MAARUP PÅ DANSK VED STEFFEN RAYBURN-MAARUP dansk udgave Klim 2013 2012 Jennifer Egan Sort boks er oversat af Steffen Rayburn-Maarup efter den amerikanske originaludgave Black Box. Omslagsdesign: Christian Hvid

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU

Kategorisering i psykiatrien. Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Kategorisering i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Post.doc, Institut for antropologi, KU Mit forskningsprojekt Steder Retspsykiatrisk afdeling, SHH Almen psykiatrisk afdeling,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere