Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du klage over sundhedsvæsenet?"

Transkript

1 Vil du klage over sundhedsvæsenet?

2 Indhold Vejledning om klagemuligheder Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet? Hvordan klager du? Tilbud om dialog Hvor og hvordan foregår dialogen? Efter dialogen Hvor får du mere at vide? Klage over serviceniveau på sygehusene Klage over andre forhold hos praktiserende sundhedspersoner 6 Ønsker du erstatning? Klager over afslag på erstatning Særlige klageregler på det psykiatriske område

3 Vejledning om klagemuligheder Hvis du føler, at du har været udsat for en fejl, eller på anden måde er blevet dårligt behandlet, er det altid en god idé at tale med personalet om det. Dels for at afklare eventuelle misforståelser, dels for at give afdelingen mulighed for at rette op på forholdene. Du kan også tale med en patientvejleder fra Patientkontoret i Region Nordjylland. Patientvejlederen kan yde klagevejledning. Derudover kan du få hjælp til formulering af en klage: REGION NORDJYLLAND Regionssekretariatet - Patientkontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf.: Telefontid dagligt fra kl Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde Klager over sundhedspersonalets faglige arbejde behandles af Patientombuddet: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Tlf.: Telefontid dagligt kl

4 Du kan ved Patientombuddet klage over: Navngivne sundhedspersoners faglige arbejde (disciplinærklage). Med fagligt arbejde menes f.eks. undersøgelser, behandling og pleje samt information, samtykke og tavshedspligt. Et behandlingsforløb på offentlige sygehuse, privathospitaler og hos praktiserende læger/speciallæger samt en række andre sundhedspersoner (forløbsklage). Afgørelser om aktindsigt Afgørelser på visse konkrete patientrettigheder, bl.a. frit eller udvidet frit sygehusvalg, overskridelse af de maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme, afslag på befordringsgodtgørelse m.fl. Den form for klage, du vælger, påvirker din mulighed for at klage efterfølgende: Hvis du vælger at udarbejde en disciplinærklage, kan der ikke efterfølgende klages til Patientombuddet over forløbet uanset udfaldet af disciplinærklagen. Hvis du vælger at udarbejde en forløbsklage, og du får medhold, kan du efterfølgende klage over en navngiven sundhedsperson (disciplinærklage). Gives der ikke medhold i forløbsklagen, er der ikke mulighed for senere at lave en individklage vedrørende samme forløb. Du kan ikke lave en disciplinærklage og en forløbsklage samtidig. Patientombuddet er en selvstændig og uvildig forvaltningsmyndighed. Patientombuddet vurderer, om den sundhedsperson eller det forløb, der er klaget over, har levet op til almindelig god standard. Hvis Patientombuddet vurderer, at det faglige arbejde har været under normen for almindelig anerkendt faglig standard, kan din klage eventuelt udløse kritik. Patientombuddets afgørelser kan ikke ankes, ligesom Patientombuddet ikke kan tilkende erstatning. En klage skal være indsendt inden 2 år efter det tidspunkt, hvor der første gang opstod mistanke om, eller der burde være opstået mistanke om en fejl. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på fem år. Ved afgørelser på visse konkrete patientrettigheder er klagefristen 4 uger. 4

5 Hvem kan klage til Patientombuddet? Den person, der har modtaget behandling, er klageberettiget, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af en anden person, forening, advokat eller lignende. For børn under 15 år kan forældremyndighedsindehaveren klage. Børn, der er fyldt 15 år, kan selv klage. Hvis en patient afgår ved døden, kan de nærmeste pårørende klage på afdødes vegne. Hvordan klager du? På Patientombuddets hjemmeside kan du udskrive og evt. udfylde et klageskema. Du kan desuden ringe efter et klageskema hos Patientombuddet eller på Patientkontoret. Det udfyldte klageskema sendes herefter elektronisk eller i brev til Patientombuddet. Tilbud om dialog Hvis du har klaget til Patientombuddet over en navngiven sundhedsperson eller et forløb, bliver du tilbudt en dialog med regionen. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet om en dialog. Et ja til dialog ændrer ikke ved din ret til at få din klage afgjort af Patientombuddet efterfølgende. Hvis du siger nej til tilbuddet om dialog, fortsætter behandlingen af din klage uden videre. Dialogen med regionen kan give dig en mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål, du måtte have til den behandling, du har modtaget. Der bliver desuden mulighed for at få en forklaring på, hvorfor behandlingen forløb, som den gjorde. Dialogen kan måske føre til, at du får afklaret dine spørgsmål. Dialogen kan eventuelt også føre til, at regionen ændrer og forbedrer tilrettelæggelsen af en behandling. Hvor og hvordan foregår dialogen? Hvis du siger ja til tilbuddet om en dialog, vil regionen kontakte dig telefonisk eller skriftligt. Regionen kan også vælge at invitere dig til et møde. Det er det sted, du har klaget over, der afgør, hvor og hvordan dialogen kommer til at foregå, samt hvem der skal deltage i dialogen. Du har ret til at tage en anden person med til dialogen, f.eks. en pårørende, en bekendt eller lignende. Hvis du ikke kender nogen, der kan bistå dig, har du mulighed for at kontakte Patientkontoret, som eventuelt kan give dig kontaktoplysninger til patientorganisationer eller frivillige bisiddere, som kan hjælpe. 5

6 Efter dialogen Regionen skal afholde dialogen inden for 4 uger. Når de 4 uger er gået, vil regionen bede dig om at oplyse, om du fortsat ønsker at fastholde din klage. Hvis du ønsker at fastholde din klage efter dialogen, bliver behandlingen af din klagesag straks genoptaget ved Patientombuddet. Hvis du vælger ikke at fastholde din klage efter dialogen, bortfalder din klagesag. Dette forhindrer dig dog ikke i at rejse klagen på et senere tidspunkt, så længe det er inden for de almindelige klagefrister. Hvor får du mere at vide? På Patientombuddets hjemmeside www. patientombuddet.dk, kan du finde yderligere information, samt vejledninger om bl.a.: Klagemuligheder Sagsgangen i patientklager Dialog med regionen Klage over serviceniveau på sygehusene Hvis du ønsker at klage over serviceniveau, de fysiske rammer, sundhedspersoners adfærd, ventetider eller lignende, kan du sende klagen til den relevante afdelingsledelse, sygehusledelsen eller til Region Nordjylland. Adresser findes på Klage over andre forhold hos praktiserende sundhedspersoner Hvis du ønsker at klage over andet end sundhedsfaglige forhold hos praktiserende sundhedspersoner f.eks. egen læge, speciallæge eller fysioterapeut, skal du sende en klage inden 6 uger efter det forhold, der giver anledning til klagen. Samarbejdsudvalget mellem det speciale, det drejer sig om og Primær Sundhed behandler klagen. Du skal sende klagen til: Region Nordjylland Primær Sundhed Att: Sekretariatet Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Øst 6

7 Ønsker du erstatning? I Patientforsikringen kan du søge om erstatning, hvis du er blevet skadet som følge af undersøgelse, behandling eller den medicin du har fået. Skaden må ikke skyldes din sygdom. Du kan også søge om erstatning, hvis du har urimeligt mange gener efter en behandling. På Patientforsikringens hjemmeside kan du se, hvordan du søger erstatning. Klager over afslag på erstatning Har du fået afslag på erstatning fra Patientforsikringen, kan denne afgørelse ankes til Patientskadeankenævnet. På Patientskadeankenævnets hjemmeside kan du finde yderligere information. Hvis du har fået afslag fra Patientforsikringen for skader, der skyldes et lægemiddel, kan afgørelsen ankes til lægemiddelskadeankenævnet. På laegemiddelskadeankenaevnet.dk kan du finde yderligere information. Særlige klageregler på det psykiatriske område Der er særlige klageregler i forbindelse med klager over frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Psykiatriloven fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af tvang under indlæggelse på et psykiatrisk sygehus. Patienter, der undergives tvang, får beskikket en patientrådgiver. Denne vejleder og rådgiver patienter om alle forhold i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling og skal bistå patienten med en eventuel klage over tvang. En klage over tvang indbringes for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland. Nævnets afgørelser, for eksempel vedrørende frihedsberøvelse og tvangsfiksering, kan indbringes for retten. Nævnets afgørelser, vedrørende for eksempel tvangsbehandling, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn. Du kan få nærmere oplysninger på Patientkontoret. 7

8 Patientkontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Ø September 2011

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere