Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune"

Transkript

1 SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: Fax. dir.: EAN nr.: Sagsid: A Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune tilbydes der modersmålsundervisning til skoleelever på baggrund af to lov og -beslutningsgrundlag. For det første tilbydes der modersmålsundervisning til børn af EUborgere, da kommunerne lovmæssigt er forpligtiget til at give disse børn et tilbud om modersmålsundervisning. For det andet eksisterer der en lokal beslutning i Ballerup kommune, hvor der tilbydes modersmålsundervisning i et vist omfang til skoleelever, som er børn af ikke EU-borgere. Dette notat skal give et kort rids over modersmålsundervisningen i Ballerup kommune og angår primært den modersmålsundervisning, som ikke er lovpligtig, og dermed er der fokus på den lokale udmøntning af modersmålsundervisningen. Sidst i notat gives et rids af rammerne for modersmålsundervisningen i Ballerup kommune over de sidste 12 år. Status for modersmålsundervisning august 2014 Den økonomiske ramme for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune udgør for budgetår kr. Indenfor dette budget skal Ballerup Kommune tilbyde børn af EU-borgere modersmålsundervisning, og i praksis tager ca elever imod dette tilbud. Desuden tilbydes der modersmålsundervisning til børn af ikke EU-borgere fra Klasse i det omfang, det er Side 1

2 muligt på baggrund af den økonomiske ramme. I praksis er der tale om ca. 50 børn. Rammer for modersmålsundervisningen for ikke EU borgere I Ballerup kommune oprettes der årligt ca. 5 hold i modersmålsundervisning for børn af ikke EU-borgere. Aldersgruppen er fra Klasse og der oprettes hold efter de sprog, hvor der tilmeldes flest børn. Omkring maj sendes der en mail ud til alle forældre via forældre-intra, hvor forældrene kan tilmelde deres børn til modersmålsundervisning. Dette gælder både EU-sprog og ikke EUsprog. Ca forældre tilmelder deres børn til modersmålsundervisning, og omkring 60 børn får et tilbud. I praksis betyder det, at der ikke oprettes et hold for 2 kinesiske børn, men for 8 albanske børn. I tilmeldingsproceduren beskrives vilkår og rammer for modersmålsundervisningen meget klart. Eleverne tilbydes 2 lektioner undervisning svarende til 1,5 timer om ugen over 40 uger. Undervisere og undervisningssted Alle lærere, som varetager modersmålsundervisningen, er læreruddannede i Danmark, og alle underviser i deres eget modersmål. Undervisningen er placeret enten om eftermiddagen eller lørdag formiddag. I takt med at børnene får længere skoledag forventes det, at al undervisning placeres lørdag formiddag. Undervisningssted foregår på Parkskolen i Ballerup midtby organiseret under Pædagogiske Center og Afsnit for pædagogik og læring. Forældreopbakning Der er stor forældreopbakning omkring modersmålsundervisningen. I 2008 blev der lavet en grundig evaluering af forældrenes holdning til modersmålsundervisningen på baggrund af spørgeskemaer, og 100 % af de adspurgte forældre tillagde modersmålsundervisning høj betydning i forhold til faktorer som: Side 2

3 Det er vigtigt at udvikle sit modersmål Det er vigtigt i forhold til udviklingen af dansk Det er vigtigt i forhold til kommunikationen i familien Det er vigtigt at kunne flere sprog Generelt fastholder forældregrupperne den samme positive indstilling til modersmålsundervisning, og der stilles ofte spørgsmål til forvaltningen, om rammerne for modersmålsundervisningen kan udvides til flere alderstrin og til nye sproggrupper. Endvidere har forældregruppen i tyrkisk nedsat et forældreråd, som bl.a. har afholdt en tyrkisk fest for børn og voksne i foråret 2014 med ca. 40 fremmødte. Oprettede hold i modersmålsundervisning Nedenfor ses en skematisk oversigt over udviklingen omkring modersmålsundervisningen de sidste 10 år for ikke EU-sprog: Tilmeldinger til modersmålsundervisningen Skoleår / sprog Tyrkisk Serbisk Albansk Spansk Arabisk Makedonsk 2004/2005 X X /2006 X X /2007 X X /2008 X X /2009 X X X /2010 X X X X /2011 X X X X X /2012 X X X X X /2013 X - X X X /2014 X - X X X /2015 X - X X X (X) 1 Som det kan ses af tabellen, sker der et skifte omkring , hvor der på baggrund af en politisk beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget åbnes op for, at der tilbydes modersmålsundervisningen i andre sprog end tyrkisk og serbisk. 1 Pt. arbejdes der på at få en kvalificeret lærer til at undervise i makedonsk. Side 3

4 Antal tilmeldte for skoleåret Skoleår / sprog Tyrkisk Albansk Arabisk Spansk Makedonsk 2014/ Økonomi Der er som tidligere nævnt afsat kr. i budgetår 2014 til modersmålsundervisning. Hvert hold koster godt kr. pr. år. Hertil kommer at det koster ca kr. pr. barn (af en EUborger), der henvises til undervisning i andre kommuner. Modersmålsundervisningens indvirkning på tosprogede elevers skolepræstationer Overordnet set konkluderer hovedparten af den samlede forskning, at der er en overvejende positiv effekt af modersmålsundervisning i forhold til at fremme skolepræstationer. Men der hersker ikke enighed om dette, og der er forskere, som mener, at den positive effekt af modersmålsundervisningen ikke er ordentligt bevist. I 2011 udgav AFK (Anvendt KommunalForskning) undersøgelsen Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige, som var bestilt af Skolerådets formandskab. I undersøgelsen peges der på, at modersmålsundervisningen ser ud til at have en positiv effekt på skolepræstationer, men en større og tilbundsgående undersøgelse efterspørges. På denne baggrund har Undervisningsministeren iværksat et stort forskningsbaseret forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning ( ), som skal undersøge, hvilken type undervisning, der har størst effekt på tosprogede elever skolepræstationer. Heri indgår fx forsøg med modersmålsundervisning, og Ballerup Kommune deltager i forskningsprogrammet. Det forventes, at resultaterne af forskningsprogrammet kan give nogle entydige svar på modersmålsundervisningens indvirkning på skolepræstationer i en dansk sammenhæng. Side 4

5 Det skal dog understreges, som undersøgelsen fra AFK viser, at modersmålsundervisning ikke er en modsætning til at lære dansk, og at ekstra undervisningstid i sig selv kan have en positiv effekt på tosprogede elevers skolepræstationer. Baggrunden for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune Historisk rids Et flertal i Folketinget vedtog i maj 2002 at afskaffe kommunernes pligt til at tilbyde modersmålsundervisning (ikke EU-sprog), og som konsekvens heraf bortfaldt det statslige tilskud. Ballerup kommune afprøvede først en model med brugerfinansieret modersmålsundervisning med det resultat, at ingen tilmeldte sig. I 2003 beslutter Skole- og Uddannelsesudvalget at oprette 2 kombinationsstillinger på 2 skoler med modersmålsundervisning i serbisk og tyrkisk (de største sproggrupper i Ballerup) i kombination med dansk som andetsprog og øget skolehjemsamarbejde. Endvidere blev det vedtaget, at den øvrige modersmålsundervisning kunne oprettes ved behov og mod brugerfinansiering; der blev dog ikke oprettet hold med brugerfinansiering. I 2008 fremlægges en evalueringsrapport om modersmålsundervisningen for Skole- og Uddannelsesudvalget, hvor kombinationsstillingerne anbefales at fortsætte. Samtidig er der et ønske fra flere sider af, at der oprettes hold i andre sproggrupper end tyrkisk og serbisk, og det besluttes, at der skal oprettes modersmålsundervisning i nye sprog, hvis der er elever nok til at oprette et hold og under hensynstagen til den økonomiske ramme. Det betyder, at brugerfinansieringsdelen frafalder. Rapporten vedtages og der ønskes en evaluering igen i Der oprettes et hold i albansk fra I 2010 fremlægges en evaluering af modersmålsundervisning, hvor det fremgår, at der er problemer omkring konstruktionen af de 2 oprindelige kombinationsstillinger i tyrkisk og serbisk. Det er svært at finde en kvalificeret lærere til den ene stilling og for at fastholde modersmålsundervisningen ansættes løst ansatte lærere. Dermed mister den oprindelige tanke med kombinationsstillingerne sin betydning. Side 5

6 Samtidig er der fortsat et politisk ønske om at give modersmålsundervisning til flere sprog (ikke EU-sprog) så længe det sker indenfor den samlede økonomiske ramme. Fra 2010/2011 oprettes der yderligere hold i spansk og arabisk. Samtidig ophører kombinationsstillingen på Hedegårdsskolen. Fra 2014 undersøges mulighederne for at oprette et hold i makedonsk. Side 6

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen)

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder, 5 procesgruppemøder og 2 møder med følgegruppen. Arbejdsgruppen har, på baggrund af drøftelser af

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere