Serviceerhvervenes internationale interesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceerhvervenes internationale interesser"

Transkript

1 Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder, som udgør to tredjedele af medlemmerne. 1 Serviceerhvervene har interesser både på nærmarkeder og vækstmarkeder Hele 88 pct. af de internationale virksomheder har aktiviteter i Europa, jf. figur 1. Men serviceerhvervene har også klare interesser i andre regioner. I BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) er 37 pct. aktive. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har klare ambitioner om at øge aktiviteterne yderligere. To tredjedele forventer at øge deres internationale aktiviteter over de kommende to år. Heraf regner 40 pct. med at øge aktiviteterne på nye markeder, hvor de ikke er til stede i dag. og ambitiøse ekspansionsplaner Tekniske handelshindringer, problemer med at finde samarbejdspartner i udlandet og bureaukrati er blandt de vigtigste barrierer for international succes. Men ekspansionsplanerne trues af handelsbarrierer Figur 1 Hvor er de internationalt orienterede medlemsvirksomheder aktive? 88% 39% 33% 23% Asien Nord- Mellem- og Sydamerika Afrika og Mellemøsten Europa 1 Dansk Erhverv Fakta August 2011 To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter Dansk Erhvervs Fakta 2012

2 Former for internationale aktiviteter Eksport fra Danmark til kunder i udlandet er den mest udbredte form for international aktivitet blandt Dansk Erhvervs medlemmer, jf. figur 2 nedenfor. Men internationale aktiviteter dækker over mere end det. Mange medlemsvirksomheder sælger til kunder i udlandet via egen butik eller kontor i udlandet, og mange har egen eller outsourcet produktion i udlandet. Også salg ved midlertidig tilstedeværelse i udlandet, fx konsulentrejser er hyppigt anvendte. Virksomhederne har omfattende internationale aktiviteter Figur 2 Medlemmernes internationale aktiviteter Eksport fra Danmark til kunder i udlandet 82% Salg til kunder via egen enhed i udlandet 40% Salg ved midlertidig tilstedeværelse i udlandet 31% Produktion i udlandet via outsourcing til udenlandsk virksomhed 28% Produktion via egen enhed i udlandet 16% Salg til udenlandske kunder, som opholder sig i Danmark 15% Forskning / udvikling via egen enhed i udlandet 14% Forskning / udvikling i udlandet via outsourcing til udenlandsk virksomhed 8% DANSK ERHVERV 2

3 Undersøgelsen viser desuden, at 15 pct. har salg til udenlandske kunder, som opholder sig i Danmark. Det er typisk medlemsvirksomheder indenfor sundheds- og turismeområderne. Endelig har en mindre andel forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet. Både nærmarkeder og vækstmarkeder er vigtige Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemmer er ikke overraskende godt i gang på nærmarkederne. Næsten 90 pct. af virksomhederne har internationale aktiviteter i forhold til andre europæiske lande (se figur 1). Sverige, Norge og Tyskland topper listen som vist i figur 3. USA står også højt på listen, idet en tredjedel af medlemsvirksomhederne har aktiviteter her. Europa topper listen, men mange har også internationale aktiviteter på fjernmarkeder Men mange har også godt fat i vækstmarkederne. Kina og Indien er de vigtigste blandt disse markeder. Derudover har omkring en ud af otte medlemsvirksomheder aktiviteter i relation til andre vigtige vækstmarkeder som Thailand, Singapore, Brasilien, Rusland, Tyrkiet, Vietnam og Sydafrika. Ser vi BRIK-landene, så har i alt 37 pct. af de adspurgte virksomheder internationale aktiviteter på disse markeder. Godt en ud af tre virksomheder er aktive på BRIK markederne DANSK ERHVERV 3

4 Figur 3 Hvilke lande er omfattet af de internationale aktiviteter i dag? Asien Europa Kina 27 pct. Sverige 6 Indien 17 pct. Norge 62 pct. Thailand 16 pct. Tyskland 58 pct. Singapore 15 pct. Finland 37 pct. Japan 14 pct. Storbritannien 36 pct. Vietnam 13 pct. Holland 34 pct. Sydkorea 10 pct. Polen 33 pct. Indonesien 10 pct. Tyrkiet 14 pct. Filippinerne 8 pct. Rusland 14 pct. Bangladesh 8 pct. Andre 24 pct. Pakistan 5 pct. Andre 3 pct. Nord- Syd- Afrika og Mellemøsten Mellemamerika USA 31 pct. Sydafrika 13 pct. Canada 14 pct. Egypten 8 pct. Brasilien 14 pct. Nigeria 7 pct. Mexico 8 pct. Andre 8 pct. Andre 1 pct. Note: Svarkategorien Andre europæiske lande dækker over en lang række lande, hvoraf ingen lande skille sig markant ud. DANSK ERHVERV 4

5 Positive fremtidsforventninger Serviceerhvervene er optimistiske, når de kigger et par år ud i fremtiden. Således vurderer to ud af tre virksomheder, som har medvirket i undersøgelsen, at deres internationale aktiviteter vil øges over de kommende to år, jf. nedenstående figur. Figur 4 Forventninger til internationale aktiviteter de kommende 2 år To ud af tre medlemsvirksomheder, der har internationale aktiviteter, forventer, at de vil blive mere omfattende i løbet af de kommende år 66% 30% 4% Mere omfattende Uændrede Mindre omfattende Af disse forventer 87 pct., at det vil ske ved øgede aktiviteter på de eksisterende markeder; 40 pct. forventer at øge deres internationale aktiviteter på nye markeder. 40 pct. vil i gang på nye markeder Figur 5 viser fordelingen af de nye markeder, som virksomhederne er interesserede i. Det fremgår, at der er interesse for en lang række markeder både i Europa, Asien, og i Nord- og Sydamerika. Navnlig er der interesse for nærmarkederne i Norden, Tyskland, Storbritannien og Holland, samt USA, Canada og de fire BRIK-lande. Desuden lader der til at være en vis interesse for Indonesien, Sydafrika, Polen og Tyrkiet. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 5 Hvilke lande har man ambitioner om at omfatte med nye aktiviteter? Asien Europa Indien 13 pct. Norge 22 pct. Kina Tyskland 20 pct. Indonesien 7 pct. Sverige 13 pct. Pakistan 4 pct. Storbritannien 13 pct. Singapore 2 pct. Holland 13 pct. Sydkorea 2 pct. Finland 11 pct. Thailand 2 pct. Polen Filippinerne 2 pct. Rusland Bangladesh 2 pct. Tyrkiet 7 pct. Andre 24 pct. Nord- Syd og Mellemamerika Afrika og Mellemøsten USA 18 pct. Sydafrika 7 pct. Canada Andre 4 pct. Brasilien Andre 4 pct. Handelsbarrierer kan bremse væksten Medlemsvirksomhederne oplever en række barrierer og hindringer for deres internationale aktiviteter. Det gælder både tekniske handelsbarrierer som høje toldsatser, nationale særkrav og standarder, diskrimination, korruption og kulturelle barrierer. Figur 6 viser, at de tre største udfordringer vedrører tekniske handelshindringer, problemer med at finde samarbejdspartnere i udlandet og langsommelige bureaukratiske forhindringer. Dette skal selvsagt ses i lyset af, at der vil være væsentlige forskelle imellem forskellige lande. Mange virksomheder oplever handelsbarrierer, bl.a. i form af tekniske handelshindringer, diskrimination og told, samt langsommeligt eller snørklet bureaukrati DANSK ERHVERV 6

7 Figur 6 Barrierer for internationale aktiviteter Love og regler Tekniske handelshindringer (f.eks. standarder, licenser, certificering, mv.) Ulige konkurrence og diskrimination: Virksomheden gives ikke samme vilkår som lokale virksomheder Høje toldsatser i lande uden for EU Begrænsninger vedr. etablering af virksomhed i udlandet og ejerskabsforhold Manglende markedsadgang for levering af serviceydelser Offentlige udbud: Begrænsninger i adgang til at byde eller 'køblokalt' regler til fordel for lokale virksomheder Intellektuelle ejendomsrettigheder: Manglende beskyttelse og/eller håndhævelse af regler Forhold i samfundet Svært at finde partner i udlandet Bureaukrati: F.eks. langsom og bebyrdende behandling af ansøgninger og overregulering Sprog og kultur Korruption Krav til etik og miljø Andre begrænsninger Begrænset adgang til finansiering Begrænset kendskab til eksportmarkeder Begrænset adgang til arbejdskraft med internationale kvalifikationer Begrænset adgang til rådgivning 23 pct. 13 pct. 13 pct. 6 pct. 6 pct. 18 pct. 17 pct. 13 pct. 3 pct. 14 pct. 12 pct. 3 pct. DANSK ERHVERV 7

8 OM DETTE FAKTABLAD Undersøgelsen og faktabladet er udarbejdet af chef for EU og international afdeling Kristoffer Klebak og konsulent Malthe Munkøe. OM DANSK ERHVERVS FAKTA Dansk Erhvervs Fakta er Dansk Erhvervs baggrundspublikation, der nøgternt og kort fremstiller sager med aktuel samfundsmæssig relevans. Dansk Erhvervs Fakta udkommer løbende og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen med faktabladet er at bidrage til faktuelt videngrundlag, der kvalificerer beslutningsgrundlaget i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Skulle der derfor forekomme faktuelle fejl eller unøjagtigheder i faktabladet, vil disse blive rettet eller præciseret hurtigst muligt. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Fakta med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER Medlemsundersøgelsen er gennemført via internetbaserede spørgeskemaer i perioden 27. oktober februar Spørgeskemaet er sendt til medlemmer af Dansk Erhverv, som i forbindelse med tidligere spørgeskemaundersøgelser har svaret, at de har internationale aktiviteter. De resultater, som er omtalt i dette faktablad er baseret på svar fra 168 virksomheder, som svarede bekræftende på, at de har internationale aktiviteter. Den samlede svarprocent på undersøgelsen var 19. KONTAKT Henvendelser angående faktabladets indhold og Dansk Erhvervs holdning til international handel kan ske til chef for EU og international afdeling Kristoffer Klebak på eller tlf DANSK ERHVERV 8

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Til. Erhvervsstyrelsen. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER

Til. Erhvervsstyrelsen. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2014 CASESTUDIE BARRIERER OG TENDEN- SER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER CASESTUDIE BARRIERER OG TENDENSER FOR DANSK EKSPORT AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Konkurrencekraft og innovation

Konkurrencekraft og innovation Januar 2006 Konkurrencekraft og innovation - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 2.-3. februar 2006 Strategi for stærk konkurrencekraft og innovation 1 Vores evne til

Læs mere