GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE"

Transkript

1 «Bruger_Initial»

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING... 4 FODRING AF VILDE DYR FORSIKRING... 4 FORURENING... 4 FÆLLESHUSET... 4 FÆLLESOMRÅDE OG HAVER... 5 HUSDYR... 5 MUSIK OG MASKINER... 5 KLAGER. 6 ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER...så hjælper vi dig gerne!... 6

3 GENERELT Afdelingen skal være et godt sted at bo et sted hvor alle kender alle et sted hvor alle hilser på alle et sted hvor der er plads og rum for alle et sted hvor man både kan være privat og kan mødes til fællesaktiviteter. Husordenen er et regelsæt, der angiver de muligheder og begrænsninger, der gør, at der bliver plads og rum til det fællesskab, som størrelsen af vores afdeling indbyder til. Husordenen er vores redskab til at skabe god ro og orden blandt beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved minimere omkostningerne til vedligeholdelse. Det er den enkelte beboers ansvar, at gæster overholder husordenen. Afdelingens husorden er vedtaget og godkendt op et ordinært beboermøde og kan kun ændres på et ordinært beboermøde. AFFALD Affald håndteres efter de til enhver tid gældende kommunale regler. Vi har 3 molokker til affald. Én til husholdningsaffald, der skal være indpakket eller i poser, én til pap og papir samt én til glas. Det er vigtigt, at denne affaldssortering overholdes. Ligeledes er det vigtigt, at ALT affald ender i molokken. Kemikalier, olie, maling, gift, elektronikaffald og andre miljøskadelige stoffer må IKKE kommes i molokkerne. Beboerne skal selv sørge for bortskaffelse af disse miljøfarlige stoffer ved at bruge kommunens genbrugspladser. om, hvornår storskrald afhentes. Tidligst dagen før afhentning må storskrald sættes på flisearealet ved siden af flaskemolokken. Hvis afhentningen svigter, skal den enkelte beboer selv afhente sit eget storskrald, og evt. opbevare det til næste afhentning eller selv sørge for bortskaffelse. Afdelingen råder over en trailer, der kan lånes til bl.a. bortskaffelse af haveaffald. Traileren kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen. Den enkelte beboer skal selv sørge for bortskaffelse af sit haveaffald. ANSØGNINGER Ansøgninger vedrørende lejemålet sendes til boligforeningens administration, som i samarbejde med afdelingsbestyrelsen behandler disse. ANTENNER/PARABOLER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originale kabler og stik. Udvendige antenner og paraboler må ikke opsættes uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligforeningens administration. BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE Motorkørsel må ske med største hensyntagen til børn og beboernes sikkerhed og efter færdselslovens bestemmelser. Hvidkildevej er 40-gade. Det betyder, at der er tale om et opholds- og legeområde, hvor man må opholde sig på gadearealet, og max. hastigheden er 15 km/t. Afdelingen er tilmeldt kommunens storskraldsordning. Beboerne får meddelelse 3

4 Parkering skal ske i de afmærkede båse og på en sådan måde, at parkeringskapaciteten udnyttes optimalt. Opgasning, langvarig tomgang og anden unødig motorstøj skal undgås. Det er beboernes ansvar, at gæster overholder dette. Campingvogne og trailere må kun i højst 2 døgn henstilles i parkeringsbåsene. Lastvogne og busser med en egenvægt på over 3500 kg. må ikke parkeres i afdelingen. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i parkeringsområdet. CYKLER, KNALLERTER M.M. Henstilling af cykler, knallerter m.m. skal ske sådan, at de ikke er til gene for de øvrige beboere og således, at passagen på fortovet er uhindret. Der henvises til brug af det aflåselige cykelskur ved nr. 16. DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING Der må ikke foretages ændringer. FODRING AF VILDE DYR Fodring af omstrejfende katte er strengt forbudt. Fodring af fugle skal ske på foderbræt. For ikke at tiltrække rotter og mus må foderet ikke lægges på jorden. FORSIKRING Afdelingens ejendomsforsikring dækker skader på boligen opstået ved almindelig brand, brandskade, vandskade, indbrud eller forsøg på indbrud. Afdelingens forsikring dækker IKKE skader på beboerens indbo eller ejendele som følge af ovenstående hændelser. Heller ikke ved vandskade på indbo eller anden privat ejendom som følge af radiatoreller rørsprængning dækkes af afdelingen. Det er derfor meget vigtigt, at du har tegnet en husstands- eller familieforsikring (indboforsikring). Afdelingen har desuden tegnet en glas- og kummeforsikring. FORURENING Forurening af fællesarealerne medfører pligt til omgående at rydde op efter sig. Vær opmærksom på, at der hverken i bolig, skure eller haver må opbevares ting, som f.eks. ved lugt eller brandfare kan være til gene eller fare for afdelingen eller dens beboere. FÆLLESHUSET Fælleshuset kan lejes af beboerne i afdeling 53 til selskabelige arrangementer og overnatning. Regler for leje og benyttelse samt inventarliste kan fås ved henvendelse til varmemesterkontoret, der varetager al administration vedrørende fælleshuset. FÆLLESOMRÅDE OG HAVER På Hvidkildevej har vi et fællesområde og et privatområde. Fællesområdet er parkeringsarealet, fortovet og torvet, hvor fælleshuset og legepladsen er centrum. Dette fællesområde er vores ansigt udadtil. Her skal være orden og en vis ensartethed. 4

5 På fortovet, ud for den enkelte lejlighed, er det tilladt at opstille en bænk eller et mindre bord/stolesæt og krukker/kummer med blomster eller planter. Dog skal færdsel på fortovet være uhindret. Der må ikke opsættes baldakiner, markiser eller lignende eller etableres faste blomster på torvesiden. Havesiden er privatområdet, hvor der er mulighed for individuel tilpasning af det lejede. Hensyn til naboer skal veje tungt. Efter forudgående skriftlig og godkendt ansøgning, kan der opsættes markiser, baldakiner, drivhuse eller hegn omkring terrasse. Hegnet omkring terrassen må maksimalt have en højde på 160 cm. Der gives ikke tilladelse til udestuer eller overdækning af terrasser. Ligusterhækkene må ikke fjernes og individuelle tilpasninger må ikke hæmme væksten af hækkene. Såfremt der anlægges stationære bede, skal der søges om dette. Ansøgningen sendes til boligforeningens administration vedlagt udførlig beskrivelse af lejerens projekt. Når der gives tilladelse til individuelle tilpasninger af det lejede, så vil det af tilladelsen fremgå, om lejeren ved fraflytning skal retablere det lejede, således at det fremstår som beskrevet i byggeprojektet. Individuelle tilpasninger skal altid fremstå godt vedligeholdt. Græsplænen skal klippes regelmæssigt. Bede og hække skal renholdes for ukrudt. Ligusterhækken skal klippes mindst 1 gang årligt og senest 15. september. Hækkens højde skal være 160 cm. Ved klipning af hækken skal der tages hensyn til evt. rugende fugle. Haver og terrassearealer må ikke benyttes til opbevaring af gamle møbler, affald eller lignende. HUSDYR Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen den er husdyrfri. Dog kan man i en periode af højst 7 døgn passe ét husdyr for venner eller familie. Der skal søges skriftligt om tilladelse til pasning af et sådan husdyr. Disse husdyr skal altid føres i snor og må ikke luftes eller gås tur på afdelingens område. Endvidere må disse husdyr ikke være til gene for øvrige beboere. Ansøgningen sendes til afdelingsbestyrelsen, og den skal indeholde oplysninger om arten af husdyret samt pasningsperiodens længde. Der gives ikke tilladelse til gentagne ansøgninger. Akvariefisk og burfugle er ikke husdyr og kan frit holdes i det omfang, det ikke generer øvrige beboere. Det er ikke tilladt at holde slanger, reptiler, krybdyr, edderkopper, skorpioner og lignende. Udendørs voliere til fugle må ikke etableres. MUSIK OG MASKINER Støjende maskiner må kun benyttes i tiden Der må ikke spilles musik for åbne vinduer eller på udendørs anlæg. 5

6 KLAGER Dialog er bedre end konflikt. Hvis du føler dig generet af dine medbeboere og ikke selv kan løse problemerne ved at tale med vedkommende, kan en evt. klage afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Klager, som vedrører grovere misligholdelse af lejemålet, overgives til administrationen til videre behandling. ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER - så hjælper vi dig gerne I mange tilfælde kan du hente råd og vejledning hos afdelingens varmemester. Du er ligeledes meget velkommen hos boligforeningens administration, eller du kan rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, hvos du har spørgsmål om afdelingen. Vedtaget på beboermøde d

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang

Ordensreglement for afd. 14 - Navervang Ordensreglement for afd. 14 - Navervang ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken 20. januar 2015 Fælles leveregler. En boligforening udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere