VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder og vores husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MØLLEPARKEN - DIN AFDELINGSBESTYRELSE - VORES HUSORDEN

2

3 DINE MULIGHEDER I MØLLEPARKEN Boligerne: VESTERPORTS afd. 4, MØLLEPARKEN består af forskellige boliger og lejemål. På Provst Dreslers Vej er der både rækkehuse og 5-etagers blokke. Tillige har vores lokale butik Dagli Brugsen til huse på Provst Dreslersvej. Desuden består Mølleparken af rækkehusene på Elius Andersens Vej, 3 stk. 4-etagers blokke på Bangsbovej samt området Sydbyen på L. P. Houmøllers Vej, som rummer små fritliggende huse, rækkehuse og ældrecenter med plejeboliger og aktivitetscenter. Desuden findes der plejeboliger på Bangsbovej, beskyttede boformer på Koktvedparken/Koktvedstien og Birketoften. Gildesale: På Provst Dreslers Vej ved Dagli Brugsen er der en gildesal til 50 personer, som kan lejes af medlemmer af Vesterport. I Centret i Sydbyen er der en gildesal til 100 personer, som kan lejes af beboere i afd. 4. Beboerhuset på L. P. Houmøllers Vej 180 kan tillige lejes af beboerne i afd. 4, og det kan rumme 40 gæster. Gæsteværelser: Ved Centret i Sydbyen findes 2 gæsteværelser, som kan lejes af medlemmer af Vesterport. Garager: Rundt om på Bangsbovej og Provst Dreslers Vej findes en del garager, som beboerne kan leje til bil, cykler, motorcykler eller en pladskrævende hobby. Ønsker du at benytte dig af ovenstående muligheder, skal du henvende dig i administrationen på Abildgårdsvej 35.

4 Aktiviteter: I Mølleparken er der gode rammer både uden- og indendørs, som giver mulighed for alle, for at igangsætte aktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre. Afdelingsbestyrelsen arrangerer hvert år jule- og fastelavnsfest. Øvrige aktiviteter annonceres i Beboerbladet. Genbrug: På Elius Andersens Vej har Byttebixen til huse. Adgang hertil fås ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Her kan man skille sig af med brugt anvendeligt inventar samt måske finde et møbel eller andet indbo, som man står og mangler.

5 DIN AFDELINGSBESTYRELSE Mølleparken er Vesterports afdeling 4, og som sådan, findes selvfølgelig en afdelingsbestyrelse, der varetager beboernes interesser. Afdelingsbestyrelsen er valgt på beboermøde, der afholdes hvert år. Afdelingsbestyrelsen deltager i udarbejdelsen af vedligeholdelsesplaner, budgetter, fornyelser, og har kontakt til eventuelle fritidsklubber og beboerudvalg samt driftspersonel og administrationen. Ønsker du at have indflydelse på vores afdeling, f.eks. mht. legepladser, fællesarealer, vedligeholdelse af bygningerne osv., så deltag aktivt i indkaldte møder og diverse klubber. Har du forslag eller klager vedrørende vores afdeling, kan du rette skriftlig henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Der holdes afdelingsbestyrelsesmøde én gang hver måned, og du kan i Beboerbladet se, hvem afdelingsbestyrelsen består af. Beboerbladet udkommer fem gange om året, og i bladet er der mange praktiske oplysninger, artikler, læserbreve og information fra alle afdelinger i Vesterport. I Beboerbladet kan du også finde oplysninger vedrørende hvilke viceværter, der er i din afdeling, og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

6 VORES HUSORDEN I Mølleparken ønsker vi et godt naboskab. Vi ønsker, at vores afdeling er velholdt og tager sig godt ud indendørs såvel som udendørs. Det er af stor betydning, at vi tager hensyn til hinanden samt medvirker til at vores boliger og omgivelser bevares i god stand. Vi har derfor lavet en husorden, som skal overholdes af alle, der færdes i afdelingen, så vi kan hjælpe hinanden med at bevare vores afdeling, som et godt sted at bo i. Vesterports motto: Det er godt at bo godt ønsker vi at efterleve i Mølleparken. Følgende alfabetiske husorden er en vejledning i, hvordan vi bevarer vores afdeling og det gode naboskab. HUSORDEN AFDELING 4 MØLLEPARKEN For at bevare godt naboskab, anmodes beboerne om at udvise god skik og orden, og i egen interesse at efterkomme husordenen. AFFALD Der er opsat molokker til dagrenovation, papir og glas. Dagrenovation skal indpakkes i poser, som skal lukkes tæt, inden det lægges i molokken. Der er opsat batterispande rundt om i bebyggelsen. Storskrald henvises til det kommunale affaldsselskab, AVØ Telefon

7 ALTANER Der kan opsættes markiser i samråd med afdelingsbestyrelsen. Ligeledes kommer der retningsliner om, hvilke muligheder, der er godkendt til anvendelse ved afskærmning af glasaltanerne imod indkig, såfremt dette ønskes. Af hensyn til det samlede billede af afdelingen, må der ikke hænge vasketøj på altanen, hvis dette er synligt over altankanten. Det er ikke tilladt at ryste tæpper eller andet ud over altankanten. Støvet lander hos underboen, som ikke vil blive glad for det. Det er ikke tilladt at bruge nogen former for grill på altanen. Beboerne i etagebyggeriet rådes til at flytte ud i de grønne områder, evt. på pergolapladsen ved petanquebanen på Bangsbovej eller de grønne områder på Provst Dreslers Vej for ikke at genere overboerne ved grilning. Der kommer velegnede områder i forbindelse med renoveringen. ANTENNER Paraboler må opsættes på anvist sted, efter forudgående tilladelse fra inspektøren. Betingelsen for opsættelse af parabol er, at de TV-kanaler, man ønsker, ikke kan modtages på anden måde. Der gives kun tilladelse til én parabol pr. lejlighed. Efterhånden som helhedsplanen gennemføres, indføres der nye regler vedr. paraboler, idet der etableres en fælles central placering af disse. CYKLER M.M. Cykler, barnevogne og lignende, skal anbringes i cykel- og barnevognsrummene. Af pladshensyn, er det ikke tilladt at stille knallerter i cykelrummet. Der forefindes særlige rum til knallerter. Kontakt din vicevært.

8 CAMPINGVOGNE Campingvogne må parkeres på parkeringspladserne i 8 dage for klargøring, og 8 dage for tømning. Langtidsparkering af indregistrerede campingvogne kan ske på en dertil indrettet plads på Bangsbovej. FARLIGE STOFFER Det er ikke tilladt at opbevare farlige stoffer såsom benzin, gasflasker, euforiserende stoffer med mere i depotrum. FODRING På grund af gener med fugle og rotter, er det ikke tilladt at lægge foder på altaner/ terrasser, plæner eller andre steder i afdelingen. FORSIKRING Man skal selv sørge for indbo- og ansvarsforsikring. Man er ikke dækket af Vesterports forsikring. GARAGER De fleste steder er der udvendige elstik, som kan bruges til bl.a. støvsugning af bilen. Det er ikke tilladt at benytte disse stik til at etablere strøm inde i garagen. I så fald vil dette blive afmonteret på lejerens regning. HAVER I lejligheder med have har man pligt til at holde haven i ordentlig stand. Hækkene må ikke være højere end 1,8 meter, og de skal holdes fri for græs og ukrudt. Ved rækkehusene og i Sydbyen kan hækplanter erstattes af godkendt plankeværk med max højde 1,6 meter. Ved udvidelse af haven, opsætning af udestuer eller andet, sendes en ansøgning til afdelingsbestyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde træffer afgørelse herom.

9 HUSDYR Det er ikke tilladt at holde husdyr på Bangsbovej og Provst Dreslers Vej. I lejlighederne på L. P. Houmøllers Vej er det tilladt at holde ét husdyr hund eller kat. I lejlighederne på Elius Andersens Vej er det tilladt at holde én hund. Der er begrænset mulighed for pasning af husdyr i alle lejlighederne. Tilladelse hertil opnås ved henvendelse i administrationen. Tilladelse kan max. gives til tre uger årligt. Enkelte timers daglig pasning tæller for en hel dag. Det er vigtigt at vise hensyn til naboerne, og undgå, at disse generes ved pasning af husdyr. KLAGER Klager skal sendes skriftligt til administrationen. MOTOR KØRETØJER Knallerter, motorcykler og biler må kun køre på vejene. Der må kun køres på stierne ved ind- og udflytning dog uden at være til gene for eventuelle udrykningskøretøjer. MUSIK Tag hensyn til naboerne, når der benyttes fjernsyn, musikanlæg, instrumenter og lignende. Ønsker man at afholde en mindre fest for eksempel en fødselsdag eller lignende SKAL man meddele dette til naboerne ved at opsætte opslag i opgangen. I rækkehusene skal dette meddeles naboen mundtligt. Det er lejers pligt at sørge for at gæster opfører sig i henhold til husordenen.

10 PARKERING Der er parkeringspladser rundt om i bebyggelsen. Tag hensyn, når du parkerer bilen. Parkering skal foretages i opmærkede båse og ikke, hvor der er gule striber. Parkering foran garagerne er ikke tilladt. Biler uden nummerplade vil blive fjernet på ejerens regning i samarbejde med politiet. Det er endvidere din pligt at sørge for, at dine gæster overholder reglerne. SKADER Enhver beskadigelse af ejendommen eller dennes inventar skal straks meddeles til viceværten. Kontakt også viceværten ved driftsmæssige problemer i din lejlighed. STØJ Al færdsel på trapperne skal foregå med almindeligt fodtøj. Færdsel med rulleskøjter og lign. er ikke tilladt. Skal der hamres, bores eller på anden måde udføres støjende arbejde, skal dette foregå mellem kl og kl på hverdage og mellem kl og kl på lørdage, samt søn- og helligdage. TRAILER Der er parkeringspladser til trailere på Bangsbovej nr. 4 (ved gavl ud mod Gærumvej) samt på Provst Dreslers Vej bag blokken fra nr TRAPPER Trapperne bliver rengjort af Boligforeningen Vesterport. Står der genstande som fodtøj, blomsterkummer eller lign. i opgangene, bliver der ikke rengjort under disse.

11 VASKERI Vaskeriet er åbent døgnet rundt 365 dage om året. For at undgå ventetid og irritation, skal man tømme vaskemaskinen eller tørretumbleren hurtigst muligt efter brug. Der er mulighed for at reservere vaskemaskiner over internet. Kontakt administrationen for at få en kode. Egne vaskemaskiner må benyttes mellem kl og kl på hverdage, og mellem kl og kl på lørdage, samt søn- og helligdage. Husordenen er revideret september Den skal tages op til revision, senest efter helhedsplanens afslutning. Vedtaget på beboermødet den 8. september Husorden afd

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund

Ordensreglement. Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken - Frederikssund Ordensreglement Maglehøjparken 20. januar 2015 Fælles leveregler. En boligforening udgør et lille samfund sammensat af beboere med forskellig alder, køn,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger.

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Husordensreglement - Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Adgang til lejemålet Da vi ikke har nøgle til din bolig, skal du være hjemme, når ejendomsfunktionæren

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 37 Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for afdeling

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere