TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation"

Transkript

1 TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation

2 VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og forholde sig til hjernedøden og spørgsmålet om organdonation. Denne pjece henvender sig til pårørende, der har et familiemedlem, som er hjernedød. Den er skrevet for at forklare om hjernedøden, og pjecen fortæller også om muligheden for organdonation. Den prøver at besvare nogle af de spørgsmål, der kan opstå. Pjecen bygger på erfaringer fra pårørende, der har stået i samme situation, og den er tænkt som et supplement til samtalerne med personalet på afdelingen. Denne pjece skal ikke erstatte den personlige samtale mellem det sundhedsfaglige personale og de pårørende. Formålet er kun at skabe den bedste baggrund for samtalerne på afdelingen.

3 HVAD ER HJERNEDØD?

4 Hjernedød er et uigenkaldeligt ophør af alle hjernens funktioner på grund af akut svær hjernesygdom eller hjerneskade. Hvis man er hjernedød, er man død også selv om kroppens funktioner midlertidigt bevares ved hjælp af en respirator. En person, der er hjernedød, kan ikke tænke, drømme eller føle. En hjernedød person kan ikke vende tilbage til livet. HVAD ER ÅRSAGEN TIL HJERNEDØD? Hjernedød kan indtræde efter hjerneblødninger, ulykkestilfælde med svære kvæstelser i hjernen, hjernesvulster eller ved hjertestop i for lang tid. HVORDAN KONSTATERES HJERNEDØD? Hjernedøden konstateres ved to hjernedødsundersøgelser med minimum en time imellem. Begge undersøgelser udføres af to læger, der undersøger, om hjernens funktion er ophørt. Undersøgelsen gennemføres først, når årsagen til skaden er fastslået, og enhver anden påvirkning af hjernen, f.eks. forgiftning, medicin, lav kropstemperatur m.m., er udelukket. Ved undersøgelsen konstaterer de to læger, om patienten reagerer på smertestimulation, kraftigt lys i øjnene og berøring af hornhinden. Lægerne prøver også at se, om patienten reagerer, når der skylles med koldt vand i øret. Bagefter irriteres svælget og luftrøret for at se, om der kommer brækreflekser eller hoste. Til sidst undersøger de, om patienten kan trække vejret uden hjælp fra en respirator. Patienten erklæres for hjernedød, hvis der ikke er nogen reaktion ved nævnte undersøgelser. I visse situationer, fx ved lav kropstemperatur, kan hjernedøden konstateres ved hjælp af en røntgenundersøgelse af hjernens blodforsyning. Det vil altid være en speciallæge, der afgør, hvilken undersøgelse der skal anvendes.

5 HVORDAN KAN HJERTET SLÅ, NÅR HJERNEN ER DØD? Når en person er hjernedød, kan hjertet fortsætte med at pumpe blod og ilt rundt i kroppen, bl.a. fordi respiratoren sikrer, at vejrtrækningen holdes i gang. Men selv med respirator vil hjertet dog altid holde op med at slå, i de fleste tilfælde inden for få timer eller døgn, fordi blodtrykket falder. KAN DER VÆRE REFLEKSER FRA KROPPEN, NÅR HJERNEN ER DØD? Ja, det vil fortsat være muligt at se og mærke kropsreflek ser, f.eks. hjerteslag, tarmlyde, blæretømning og sveddannelse samt i nogle tilfælde refleksbevægelser af arme og ben. Refleksbevægelserne kommer fra rygmarven og er ikke styret fra hjernen. Hjernen er død, og kropsreflekserne er ikke tegn på liv. Nogle pårørende bliver forskrækkede over at se disse kropsreflekser, især hvis man ikke er forberedt på det. ER DET MULIGT, AT PATIENTEN KUN ER I KOMA? Nej. Hjernedød er ikke det samme som koma. En patient i koma fortsætter med at have hjerneaktivitet. En patient i koma kan vågne op. Det kan en hjernedød person aldrig. En hjernedød har ikke aktivitet i hjernen. Når hjernedøden indtræder, er der derfor ingen mulighed for, at den afdøde kan vende tilbage til livet. ER ALLE MULIGHEDER FOR BEHANDLING FORSØGT? Før patienten erklæres hjernedød, har lægerne forsøgt alt, hvad der er muligt for at redde patientens liv. Der findes ingen behandling, der kan bringe personen tilbage til livet, efter at hjernedøden er indtrådt. KAN EN PERSON, DER ER HJERNEDØD, FØLE SMERTE? Nej. Når et menneske er død, er det ikke muligt at føle smerte.

6 NÅR HJERNEDØDEN ER ERKLÆRET, BLIVER ORGANDONATION EN MULIGHED Når et menneske erklæres hjernedød, vil det som oftest være i forbindelse med en pludselig ulykke, en stor blødning i hjernen, eller en akut opstået sygdom. Som pårørende er man uforberedt og dybt chokeret. I denne ulykkelige situa tion skal lægen informere om muligheden for organdonation. Der er ikke ubegrænset tid til at tage stilling, da det kun er muligt at holde organernes funktion i gang i en kort pe riode, efter at hjernedøden er indtrådt. Det er muligt, at lægen bringer spørgsmålet om organdonation op, inden hjernedødsundersøgelsen er lavet. I så fald vil det være på et tidspunkt, hvor lægerne forgæves har forsøgt alle mulig heder for at helbrede patienten, og hvor der ikke længere er nogen mulighed for, at patienten overlever. HAR DEN AFDØDE TAGET STILLING TIL ORGANDONATION? Personalet vil først undersøge, om den afdøde er registreret i donorregistret på Rigshospitalet. Derefter vil de pårørende blive spurgt, om afdøde har efterladt et udfyldt donorkort eller anden skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse. Det er muligt, at patienten til donorregistret eller på donorkortet har foretaget en afkrydsning, så tilladelsen forudsætter de pårørendes accept. De pårørende skal så være enige i beslutningen, for at der må udtages organer. Har patienten ikke afkrydset i feltet om pårørendes accept, vil de pårørende blive informeret om afdødes beslutning. HVIS AFDØDE SKAL VÆRE ORGANDONOR Hvis der er sagt ja til organdonation, vil den afdøde få tilført væske og medicin for at forberede operationen. Afdøde vil også fortsat være i respirator for at sikre, at der kommer ilt til organerne. Det vil være muligt for de pårørende at være hos den afdøde under størsteparten af forberedelserne til organdonation. Lægerne vil foretage nogle undersøgelser, der skal sikre, at afdødes organer er velegnede til transplantation. Fælles for undersøgelserne er, at de foretages på sygestuen.

7 MULIGHED FOR ORGANDONATION Ifølge loven må der ikke udtages organer, medmindre der eksisterer et utvetydigt ja fra patienten og/eller de pårørende. Hvis afdøde ikke er registreret i donorregistret, ikke bærer et donorkort eller ikke har fortalt om sin holdning til organdonation, vil det være de nærmeste pårørende, der bliver bedt om at give tilladelse til organdonation. Som pårørende står man over for at skulle vælge en af fire muligheder. Man kan: Give fuld tilladelse. Personalet vil altid kunne oplyse, hvilke organer og væv der er tale om. Give begrænset tilladelse. Det betyder, at kun nogle organer og væv må anvendes. Meddele, at man ikke ønsker at tage stilling. Nedlægge forbud. Det betyder, at ingen organer og intet væv må anvendes til transplantation.

8 HVOR LANG TID TAGER EN ORGANDONATION? Der kan gå op til 12 timer eller mere, fra beslutningen om organ donation er truffet, til operationen er overstået. Det skyldes den lange forberedelse, der går forud for operationen, samt den tid, der skal bruges til at udtage organerne. I mellemtiden kontaktes de mennesker, der skal modtage organerne. HVORDAN FOREGÅR OPERATIONEN? Operationen foregår på en operationsstue. For at undgå refleksbevægelser i kroppen vil den afdøde få medicin under operationen. Under operationen vil kirurger fra sygehusene, hvor organerne skal modtages, komme og udtage et eller flere organer. Herefter lukkes såret. Operationen tager mellem 3 og 7 timer. Respiratoren slukkes på operationsstuen, og den afdøde kommer tilbage til intensivafdelingen eller til kapellet. De pårørende har herefter mulighed for at tage afsked med den afdøde. I meget få tilfælde vil lægerne under operationen konstatransplantation. Skulle dette være tilfældet, vil de pårørende tere, at eller flere af afdødes organer ikke kan anvendes til blive informeret.

9 AFSKEDEN

10 Uanset om afdøde skal være organdonor, vil det være meget tungt at sige farvel til en nær pårørende, der er død. Uanset hvornår man vælger at tage afsked, kan man bede om, at der er en præst til stede. Præsten kan være god til at samtale med og til at forestå et afskedsritual. Personalet vil være behjælpelig med at arrangere afskeden i samråd med de nærmeste pårørende og vejlede om de praktiske forhold ved dødsfaldet. Hvis afdøde skal være donor, kan man enten vælge at tage afsked inden eller efter operationen eller både før og efter. AFSKED FØR OPERATIONEN Tager man afsked inden operationen, vil der fortsat være farve i kinderne hos den hjernedøde. Hjertet vil slå, og brystkassen vil hæve og sænke sig. Det skyldes bl.a., at respiratoren stadig er tændt. Umiddelbart vil det se ud, som om patienten kun sover. Patienten er stadig varm, men faktum er, at patienten er død og ikke vil kunne vågne op igen. AFSKED EFTER OPERATIONEN Vælger man at tage afsked efter operationen, vil patienten være kold og bleg. Respiratoren og afdelingens udstyr vil være fjernet. For nogle kan det være vigtigt at se den afdøde, når hjertet ikke længere slår, og vejrtrækningen er stoppet. AFSKEDEN, HVIS PATIENTEN IKKE SKAL VÆRE ORGANDONOR Et nej til organdonation bliver respekteret på lige fod med et ja. Hvis man siger nej, vil lægen efterfølgende slukke for respiratoren. Det betyder, at der ikke længere tilføres ilt til kroppen. Herefter vil hjertet ophøre med at slå efter kort tid. De pårørende kan være hos patienten, når respiratoren slukkes, og være til stede, når hjertet holder op med at slå. HVAD SKER I TIDEN EFTER? Sorg opleves forskelligt fra menneske til menneske, og det vil derfor være forskelligt, hvilken hjælp man har behov for. Mange afdelinger tilbyder pårørende en samtale, 1-3 måneder efter dødsfaldet.

11 HVIS DER BLIVER BEHOV FOR EN PSYKOLOG For nogle pårørende kan det være meget vanskeligt at komme gennem sorgen, og der kan blive brug for professionel hjælp til at komme videre i livet. Via egen læge kan pårørende blive henvist til en psykolog. HVAD ER RESULTATET AF ORGANDONATIONEN? For nogle pårørende kan det være vigtigt at få at vide, hvordan det er gået de patienter, der har modtaget organerne. Hvis man ønsker det, vil de fleste afdelinger sende et brev eller ringe til de pårørende for at fortælle, hvordan organtransplantationen er gået. Man kan ikke få at vide, hvem der har modtaget organerne, men man kan ofte få oplyst alder og køn. HVOR FINDES DER FLERE OPLYSNINGER OM HJERNEDØD OG ORGANDONATION? Sundhedsstyrelsens hjemmeside: indeholder yderligere information, bl.a. donorfolderen: Organdonation tag stilling sammen med dine nærmeste. Læs også mere om organdonation og transplantation: Dansk Center for Organdonation på samt på Oplysning om Organdonations hjemmeside

12 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Telefax Ny udgave trykt 10/13 Rosendahls Schultz Grafisk a/s

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Intern vejledning fra neurointensivafdeling, Aarhus Universitetshospital Udarbejdet af Inge Haahr Langdahl og Mette Berner Stausholm neurointensivafdeling,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet Se på mig jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn 1 INDHOLD Se på mig jeg taler til dig! Se på mig jeg taler til dig!...3 Tingene

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere