Temperaturvariationer i fjeldet og dets betydning for plantelivet. Bente J. Graae, Institutt for Biologi, NTNU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturvariationer i fjeldet og dets betydning for plantelivet. Bente J. Graae, Institutt for Biologi, NTNU"

Transkript

1 Temperaturvariationer i fjeldet og dets betydning for plantelivet Bente J. Graae, Institutt for Biologi, NTNU

2 Effekter af klimaændringer er på dagsordenen Men hvad ved vi om klimaet betydning for floraen?: Palaeoøkologiske studier viser at der er tæt sammenhæng mellem vegetationsudbredelse og klimaændringer Vegetations/plante-udbredelse er også tæt korreleret med det nuværende klima Planter responderer på temperatur og fugtighed på mange måder (vækst, fenology, spiring) Plantedækket påvirker økosystemerne dramatisk hvilket medfører feedback mekanismer til klimaet

3 Men meget vi ikke kan forudsige Hvor hurtigt vil vegetationen ændre sig? Hvilke arter er vindere og tabere ved dramatiske klimaændringer? Hvor gode muligheder har forskellige arter for at tilpasse sig der hvor de er? Hvor gode muligheder har arter for at flytte sig til passende nye temperatur lommer? Hvor invasible er forskellige vegetationstyper og hvad bestemmer invasibiliteten? Hvordan vil fremtidens vegetationstyper se ud? Hvordan vil dette påvirke økosystemprocesser og services?

4 Fjeldvegetationen er speciel Temperatur begrænser Direkte: Vækst Blomstring Frøudvikling Spiring Overlevelse Vegetationssammensætningen Indirekte: Næringskredsløb Vandtilgængelighed Andre organismer (pollinatorer, herbivorer) Hurtig respons Langsommere respons

5 Fjeldvegetationen er speciel Sommer: Vækst Blomstring Frøudvikling Spiring Overlevelse Vinter: Overlevelse Frøhvile => rekruttering Hvilken temperatur begrænser? Vegetationssammensætningen Sommer: Næringskredsløb Vandtilgængelighed Andre organismer (pollinatorer, herbivorer) Vinter: Næringskredsløb Vandtilgængelighed Andre organismer (pollinatorer, herbivorer)

6 Nuværende udbredelse Ny udbredelse Temperaturs betydning for planters evne til at flytte udbredelse Evne til: producere (mange spiredygtige) frø Sprede frø Bryde frøhvile, spire Kimplanteetablering Afhænger af: Klima, Populations størrelse, Næringsstoffer, pollinatorer, herbivorer, pathogener. Morfologiske tilpasninger, sprednings vektorer Klima, lys, jordbund Klima, lys, næringsstoffer pathogener, herbivorer

7 Invasibilitet resistens/modstand mod etablering af nye individer Allelopati Konkurrence Strukturel modstand F. eks. Ingen åbninger, tykt strølag

8 Studier i koloniseringsevne i relation til temperatur: Vanskeligt at bestemme hvor stor den direkte effekt af klimaet er på kimplanter og hvor stor den indirekte effekt er via miljøet Vanskeligt at forudsige ændringshatighed Også vanskeligt at vide om sommerklima er vigtigere end vinterklima Dette snakkede jeg om her i 2011 så nu til noget nyt

9 Lemming og mus i skandinaviske fjelde. Satelitbillede af Narvik-Kiruna region Olofsson et al. Nature Climate Change 2012

10 Lemming og mus i skandinaviske fjelde => masser af kimplanter året efter masseforekomster af gnavere Masterstudie Kristin Odden Nystuen (Vejledere Nina Eide, Graciela Rusch, Marianne Evju og Bente Graae)

11 Fjeldvegetationen er speciel Store temperaturvariationer i topografisk komplekse landskaber sammenlignet med i flade

12 Temperaturmålinger langs højdegradient i Abisko Graae et al. Oikos 2012

13 Decoupling ændres med breddegrad i skov Abisko Frankrig

14 Brug af klimadata i økologiske klimaeffektstudier fra ifølge Web of Science Graae et al. Oikos 2012

15

16 Grunden til at der ikke er thermophilisation i lavlandskove er at disse har fået tættere kronedække (lavere temperatur) ikke nødvendigvis fordi skovarterne ikke kan følge med klimaændringerne

17 Tromsø Drivers on ecosystem dynamics Genetic diversity and phytogeography Bråthen, Alsos Trondheim Evolutionary ecology Population genetics Community ecology Plant ecophysiology Graae, Stenøien, Austrheim, Armbruster, Speed, Strimbeck, Westergaard Bergen Paleoecology Community ecology Population ecology Vandvik, Birks, Grytnes. Århus Ecoinformatics (modelling with large datasets) Svenning, Lenoir, Ejrnæs, Nygård Ås Plant animal interactions Effects of environmental change Totland, Klanderud Upsala Pollination Sletvold The Stay or Go network Abisko (Umeå University) Climate impacts on ecosystems and plant communities Milbau, Dorrepaal Linköping Population genetics Hagenblad Copenhagen Plant physiology, Community ecology Macroecology and evolution Michelsen, Bruun Stockholm Population dynamics Community ecology Hylander, Ehrlén

18 Hvorfor er temperaturvariationen på lille skala vigtig? Night temperatures Day temperatures Ccl: Short-distance escapes are available for plants to persist locally amidst unfavorable regional climatic conditions suggesting plant biodiversity to be less endangered than is expected by climate warming projections Furka pass in the Swiss Alps: Using high-resolution thermal imaging, Scherrer and Körner (2010) have shown that mean temperature during day time can range from 6 to 24 C within this small area (b) Introduction Materials Methods Results Conclusions

19 German Centre for Integrative Biodiversity Research 12th meeting on vegetation databases Leipzig, 4th- 6th March 2013

20 Tre hovedformål med Lenoir et al. artiklen CiT range ( C) Δ CiT ( C) Δ global T ( C) Måle temperaturvariationen (CiT range) indenfor 1-km 2 enheder (som i WorldClim, Analysere forholdet mellem CiT range og terræn variable (højdeforskelle, kompleksitet, etc.) på 1-km opløsning Teste om turnover i CiT er større end den turnover vi ville have opnået ved brug af traditionelle globale interpolerede temperaturer fra WorldClim.? 1 km 1 km CiT CiT range? 500 km Elevation range (m) Introduction Materials Methods 55 NResults Conclusions 60 N 70 N 65 N 80 N 75 N 60 N 55 N 70 N 65 N 80 N 75 N 30 E 25 E 30 E 500 km Distance (m)?

21 Plot-scale data vegetation ruter fra Skandinavien 138 af disse med data fra tilhørende mikroklimaloggere MAT ( C) N 80 N 500 km 500 km 75 N Elevation (m) N N N N 30 E 30 E 25 E 25 E Introduction Materials Methods Results Conclusions

22 Gridded data 12 gennemsnitlige månedstemperaturer grid med 1- km opløsning (WorldClim) 1 digital højde model grid med 33-m opløsning (ASTERGDEM) ( C Dec (MMT12) Nov (MMT11) Oct (MMT10) Sep (MMT9) Aug (MMT8) Jul (MMT7) Jun (MMT6) May (MMT5) Apr (MMT4) Mar (MMT3) Feb (MMT2) Jan (MMT1) ) 1 km For hver 1-km 2, beregnedes: eler, slopr, northr, eastr, expor and roughm Introduction Materials Methods Results Conclusions (m)

23 Bottom-up model for at beregne CiT Ellenberg averaged value: EaV (T) = 3 70 N 65 N 80 N 75 N 1-km 2 spatial unit 70 N 65 N 80 N 75 N 500 km 500 km (m) N 60 N 0 0 Julitemperatur fra data-logger: LmT = 9 C 55 N 55 N 25 E 25 E 30 E 30 E Introduction Materials Methods Results Conclusions

24 Temperaturvariation i 1-km 2 ruter er fra 0 to 7 C km 2 WorldClim enheder brugt til at beregne temperatur variation Temperatur variationen er i gennemsnit 2.1 C (SD = 0.97 C) Introduction Materials Methods Results Conclusions

25 Terrænkompleksitet øger temperatur variationen Temperaturvariationen er størst ved N, hvor landskabet er mest komplekst i syd- og midtnorge Temperaturvariationen når man bruger 1km 2 er 1.97 C (SD = 0.84 C) i flade landskaber (Danmark) og 2.68 C (SD = 1.26 C) i komplekse landskaber Elevation range (m) Introduction Materials Methods Results Conclusions

26 Hvad har vi lært af dette Finkornet (1 km 2 ) temperaturvariation findes og kan være en buffer ved klimaopvarmning selv i flade landskaber og kan give refugier for arter der skal overleve ikke-favorable klimaperioder. Stor-skala artsudbredelsesmodeller ignorerer denne temperaturvariation og tenderer at overestimere fremtidig migrationsafstande og biodiversitetstab Til diskussion: På den ene side reflekterer CiT måske bedre temperaturer der påvirker plantesamfunnsdynamikker end korttidsmålinger af temperatur med loggere fordi det kan give et mere langsigtigt billede af de rådende temperaturer. På den anden side så underestimerede CiT variationen i sammenligning med variationen målt af loggerne. Introduction Materials Methods Results Conclusions

27 Hvad gør temperaturvariationerne for planterne i landskabet? Øget landskabstopografisk kompleksitet giver flere nicher => mulighed for flere arter => mulighed for refugier Øget kompleksitet betyder at individerne indenfor samme art kan opleve mere varieret klima => hvert individ må være mere plastiske eller => individer i en population må have stor genetisk diversitet med individer tilpasset de forskellige temperaturnicher. Stor genetisk diversitet kan betyde stor fænotypisk diversitet => eller måske en kombination?

28 Er fjeldvegetationen plastisk eller lokalt tilpasset? Temperaturresponser til det komplekse landskab/ændret klima Plastiske: Det enkelte individ kan tilpasse sig til at vokse og reprodusere under forskellige temperaturer Lokal tilpasset: Det enkelte individ er tilpasset det miljø det forekommer i og genetiske selektionsprocesser foregår når klimaet ændres Hurtig respons Langsommere respons

29 Øystein Hjorthol Opedal og Emmanuel Gardiner Masteropgaver (vejledere Armbruster og Graae) Hvordan påvirker topografisk kompleksitet artsdiversitet og fenotypiske variation? Hvordan påvirker topografisk kompleksitet fænotypisk plasticitet?

30 Mikroklimatisk variation i 5 flade og 5 topografisk komplekse områder i Finse

31 Artsantal er større i komplekse landskaber særligt på stor skala

32 Harerug Bistorta vivipara havde tendens til mere variation i komplekse landskaber - Men ikke Aksfrytle Luzula spicata

33 Fenotypisk plasticitet Væksthusexperiment med 16 Bistorta-bulbiller fra hver af de ti områder udsat for forskellige vandingsfrekvens

34

35 Konklusioner Master studier af Opedal og Gardiner Topografisk komplekse landskaber har større temperatur og fugtighedsvariation end flade landskaber Komplekse landskaber har også større artsdiversitet Harerug (men ikke aksfrytle) er mere variable i komplekse landskaber end i flade Harerug planter reagerede lige plastisk på jordfugtighed uafhængigt af hvor komplekst landskab de kom fra

36 Stay or Go processer og klimaændringer Hvad nu: Ikke flere penge til møder og rejser fra Nordforsk Men godt samarbejde fortsat. Armbruster et al arbejder på en artikel om hvordan landskabstopografi kan påvirke arterne der vokser forskellige landskaber Bruun, 2xBirks, Alsos et al. arbejder på artikel om hvordan vi kan kombinere samfunnsøkologiske, paleoøkologiske og fylogeografiske data til at afsløre hvilke arter der er gode stayers og hvilke der er gode goers.

37 Et andet Master studie (Nora Osler): Hvordan påvirker klima dimensionerne af blåklokke Campanula rotundifolia L. (vejledere Diekmann, Graae og Pelabon) Lavland Højland

38 Hvorfor er blåklokke lav og storblomstret i højlandet og høj og småblomstret i lavlandet? Og hvad sker når klimaet ændres? Er den fenotypiske variation set I Campanula rotundifolia udtryk for plasticitet eller lokal tilpasning? Hvilke træk varierer mest blomster træk eller vegetative træk? Reagerer planter nær deres kolde temperaturgrænse anderledes end planter længere fra deres temperaturgrænse når klimaet ændres?

39 Væksthus eksperiment Frø samlet af Johanne Maad i 2005 i Dovre Population L 510 m.o.h. Population H 1100 m.o.h. Dyrket i væksthus i 2006 pollineret med kendte far planter indenfor hver population (Johanne Maad og Scott Armbruster) I Noras forsøg indgik 30 genetiske familier fra hver af de to populationer L og H

40 x Frø sået i november 2009 Tyndet i januar 2010 Studeret fra marts maj 2010 Fem blomsterdimensioner målt Mængde af blomster og knopper Rosetdiameter, plantehøjde, blad areal, SLA (3 uger efter første blomst åbnede sig) Overjordisk biomasse høstet og vejet 11 C 19 C L: 30 families x 5 repl. L: 30 families x 5 repl H: 30 families x 5 repl. H: 30 families x 5 repl 300 plants 300 plants

41 Resultater Højlands planter havde c. 10% større blomsterdimensioner end lavlands planter Blomsterdimensioner mindskede c 10% med opvarmning Dvs. både lokal tilpasning og plasticitet Alle blomstertræk var tæt korrelerede og generelt viste blomsterdimensioner lille variation.

42 Resultater antal blomster Antal blomster næsten 4-dobledes ved opvarmning og mest i lavlandsplanter Dvs. Masser af plasticitet og mest i lavlandsarter

43 Resultater vegetative træk Lavlandsplanter 10-20% større end højlandsplanter Opvarmning mere end 4- doblede biomassen i planterne Størst effekt i lavlandsplanter Dvs masser af plasticitet og lidt mere i lavlandsplanter (lokal tilpasning)

44 Konklusioner og implikationer Vegetative træk er meget plastiske (særligt i lavlandsplanter) Blomster dimensioner er meget mindre plastiske og viser noget lokal tilpasning Opvarmning øger vækst og blomsterantal. Pga den højere plasticitet har lavlandsplanter en fordel i et varmere klima.

45 Stadig meget at afdække om planternes skæbne i en varmere verden Tak til Stay or Go (Nordforsk) særligt Jonathan Lenoir og Scott Armbruster og Master studenterne Nora Osler Kristin Odden Nystuen Øystein Hjorthol Opedal Emmanuel Gardiner -og til Pieter De Frenne Og til jer som lyttede i aften

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr.

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Limfjorden i 100 år Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 578 (Tom side) Danmarks

Læs mere

Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv

Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T A f d e l i n g e n f o r T e r r e s t r i s k Ø k o l o g i B i o l o g i s k I n s t i t u t Kandidatspeciale

Læs mere

Jordbund og klima på Grønland

Jordbund og klima på Grønland Jordbund og klima på Grønland Af Bo Elberling Jordbunden er en vigtig del af et økosystem, som repræsenterer et lager af næringsstoffer og vand, der er helt afgørende for liv i og på jorden. Næringsstofferne

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

Skemalægning med genetiske algoritmer Datalogisk speciale, RUC 2/6/2009 Skrevet af: Flemming R.P. Rasch Vejleder: Henning Christiansen

Skemalægning med genetiske algoritmer Datalogisk speciale, RUC 2/6/2009 Skrevet af: Flemming R.P. Rasch Vejleder: Henning Christiansen Skemalægning med genetiske algoritmer Datalogisk speciale, RUC 2/6/2009 Skrevet af: Flemming R.P. Rasch Vejleder: Henning Christiansen 2 Resume: I dette speciale præsenteres skemalægning som et datalogisk

Læs mere

Detektering af planters kunstlysudnyttelse

Detektering af planters kunstlysudnyttelse Faglig slutrapport for projektet: Detektering af planters kunstlysudnyttelse Niels Erik Andersson Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Havebrugsproduktion 2008 Projektidentifikation:

Læs mere

Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture

Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture Specialerapport af Helle Thuesen Oktober 2010 Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Vejledere:

Læs mere

Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet...

Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet... Forord...2 Problemfelt og problemformulering...5 Metode...7 Projektets skala...7 Mikroniveauet...8 Mesoniveauet...9 Makroniveauet...9 Indsamling klimadata og data til brug i egne kort...10 Udarbejdelse

Læs mere

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark

Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Fornyelse af en kollektiv forretningsmodel: Undersøgelse af sms ordning blandt de kommunale tandplejer i Danmark Kasper Vilstrup Roldsgaard, EMIT-LS Bocconi University, cand.merc.mib Copenhagen Business

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen December 2008 Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Rapport 3 2008 Af

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten. Miljøprojekt nr. 1418, 2013

Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten. Miljøprojekt nr. 1418, 2013 Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten Miljøprojekt nr. 1418, 2013 Titel: Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten Forfattere:

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Agerhønens biologi og bestandsregulering

Agerhønens biologi og bestandsregulering Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 666, 2008 Agerhønens biologi og bestandsregulering En gennemgang af den nuværende viden [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper. Jesper Fredborg Huric Larsen

Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper. Jesper Fredborg Huric Larsen Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper Jesper Fredborg Huric Larsen Maj 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT Speciale Lars Holdensen L 10202 September 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknologi

Læs mere

Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution.

Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution. Erhversøkonomisk Institut Bachelorafshandling, HA int Tysk Vejleder: Steen Nielsen Forfatter: Alexander Volker Erich Rambow Profit Optimering igennem optimeringer af Supply chain og distribution. Aarhus

Læs mere

Organisationsdesign i en foranderlig verden.

Organisationsdesign i en foranderlig verden. Organisationsdesign i en foranderlig verden. Hvordan designer en moden organisation, en helt ny underorganisation, i et totalt nyt forretningsområde og hvordan implementeres denne nye underorganisation.

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Barrieren i den interkulturelle kommunikation

Barrieren i den interkulturelle kommunikation Student Kasper Andersen 2013.04.30 Aarhus School of Business and Social Sciences Professor Jakob Lauring Tegn uden mellemrum 99.004 Barrieren i den interkulturelle kommunikation Indholdsfortegnelse Abstract...

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Vurdering af to kommercielt tilgængelige farvestof solcelle-modulers effektivitet og transparens

Vurdering af to kommercielt tilgængelige farvestof solcelle-modulers effektivitet og transparens Vurdering af to kommercielt tilgængelige farvestof solcelle-modulers effektivitet og transparens Simon Kaare Larsen Andreas Dan-Hua Svendsen Kasper Alexander Brauner Hansen Per Nielsen RUC 2013. Hus 14.1

Læs mere