SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida DK: SE: NO: EAN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447"

Transkript

1 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida DK: SE: NO: EAN:

2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion... 3 Testprincip... 3 Instrumentoverblik... 5 Hoved/opstartsskærmbillede... 6 Opsætning... 7 Systemopsætning... 8 Testopsætning... 8 Tonegenerator... 9 Rapporttyper... 9 Data test skærmbillede... 9 Wiremap (ledningsdiagram) test skærmbillede Oversigt over Wiremap skærmbilledet Jobs Rapporter Svensk manual Säkerhetsinformation Introduktion Testprincip Instrumentöverblick Huvud-/uppstartsskärmbild Inställningar Systeminställningar Testinställningar Tongenerator Rapporttyper Datatest skärmbild Wiremap (ledningsdiagram) test skärmbild Översikt över Wiremap skärmbilden Jobs Rapporter... 26

3 SignalTEK CT side 3 Dansk/Norsk brugermanual Sikkerhedsinformation Når man anvender SignalTEK CT er det vigtigt at man altid tager højde for generelle sikkerhedsforbehold, så man undgår risiko for brand, stød og skade på personer. Dette inkluderer følgende: Når man forbinder SignalTEK CT til netværk, skal man kontrollere, at der ikke er høje spændinger tilstede i netværket, som kan skade testeren. Brug kun original strømforsyning leveret af Elma Instruments. Forbind aldrig noget telenetværk til nogle af RJ45 portene på testeren. Introduktion Test af installerede datakabler er essentiel i forbindelse med: Godkendelse af at kablerne er i stand til at bære fejlfri Ethernet trafik i henhold til Ethernet standarden. Godkende at kablerne er korrekt forbundet. Minimerer nødvendigheden for support. To tests er essentielle for at opnå denne kvalitetsstandard: En datatest som sender Ethernet trafik gennem kablet og kontrollerer at kablets udførsel er i henhold til IEEE 802.3ab standarden. En Wiremap (ledningsdiagram) test, som kontrollerer at ledningsmonteringen er fri for fejl. SignalTEK CT er en datakabel transmissionstester, med hvilken du kan gøre følgende: Udføre begge ovenstående tests automatisk, måle kabellængden og gemme resultaterne ved tryk på kun én knap. Se resultaterne, identificer fundne fejl og gentest efter reparation, hvis nødvendigt. Udfør og print en rapport som dokumentation for at kablerne er testet korrekt samt en visning af kabellængden. Testprincip En typisk procedure for test og dokumentation af et antal af kabler i et job er: 1. Skriv ind i testeren detaljer på personen som udfører testene og eventuel firmalogo, hvis krævet, for indsættelse i den endelige rapport. 2. Skriv ind i testeren detaljer for selve testjobbet, inklusiv passende kundedetaljer og kabelkategori, hvis krævet, for indsættelse i den endelige rapport. 3. For hvert kablet som skal testes: a. Forbind SignalTEK CT test (hoved) enhed til den ene ende af kablet. b. Forbind SIgnalTEK CT remote enhed til den anden ende af kablet. c. Tryk på / autotest knappen på en af enhederne. d. Sørg for at de 2 udførte tests gennemføres (tager ca. 20 sek. total)

4 SignalTEK CT side 4 e. Gå videre til næste kabel og gentag trin a til d. 4. Når alle de ønskede kabler er testet: a. (valgfrit) Se resultaterne, reparer og lav ny test af fejlkabler. b. Sæt en USB-nøgle i toppen af hovedenheden. c. Gem en rapport til levering til kunde. Remote enhed Hovedenhed

5 SignalTEK CT side 5 Instrumentoverblik USB stik: Bruges til at uploade resultater og downloade brugerlogo og softwareopdateringer Kabelstik: Bruges til at forbinde enhederne med det ønskede kabel som skal testes Ethernet LED: Indikerer at der er tilsluttet Ethernet Aktivitets LED: Indikerer at der er aktivt Ethernet data tilstede Display: Viser opsætninger og resultater Funktionsknapper: Tryk for at aktivere funktionen vist i skærmområdet over knappen Escape knap: Tryk for at returnere til forrige skærmbillede uden at gemme ændringer ENTER knap: Tryk for at vælge nuværende fremhævet skærmfunktion, eller for at godkende ændringer Pile taster: Tryk for at ændre hvilken skærmfunktion eller punkt som er fremhævet Autotest knap: Tryk på denne for at starte autotesten fra testenheden til enden af kablet Power knap: Tryk for at tænde eller slukke enheden

6 SignalTEK CT side 6 Genopladeligt batterimodul: Almindelige ikke genopladelige batterier kan også anvendes. Opladnings LED indikator: Grøn: Lader Blank: Opladning komplet (Blinker) Lader ikke DC Input: Bruges til at tilslutte strømforsyningen/oplader (12VDC, 2,5A) Link LED: Indikerer at remote enheden er forbundet til hovedenheden. Godkend/Fejl LED: Blinker for at fortælle at testen er i gang. Når testen er fuldført indikeres resultatet: Grøn LED: Test godkendt. Rød LED: Test fejlet. Autotest knap: Tryk for at starte autotesten fra remote enheden til ende af kablet Gem LED: Indikerer at resultatet er blevet gemt på testenheden. Batteristatus LED: Grøn: (Power ON) Batteriniveau er tilstrækkelig for brug. Rød: (Power ON) Batteriopladningsniveau er lavt, men stadigvæk funktionsbart. Blank: Power OFF. Power knap: Tryk på denne for at tænde eller slukke remote enheden. Hoved/opstartsskærmbillede Når testeenhederne er forbundet til hinanden og testen påbegyndes (Sker automatisk når enhederne har fundet hinanden) fremkommer nedenstående hovedskærmbillede. (For at returnere til hovedskærmbillede fra en hvilken som helst anden funktion, tryk da på Escape knappen flere gange indtil hovedskærmbilledet fremkommer) Se beskrivelse af opstartsskærm på næste side

7 SignalTEK CT side 7 Hukommelsesstatus: Viser antal af gemte test/total kapacitet. Remote enhed ikon: Indikerer at at remote enheden er forbundet til testenheden. Kabellængde: Viser kabellængden (efter at testen er udført) Batteristatus: Batteri fuldt opladet Batteri 2/3 fuldt Batteri 1/3 fuldt Batteri tomt Strømforsyning/genoplades Nuværende tid Testenheds ikon Data test ikon: Indikerer at data testen er i gang. Fremhæv ikonet ved hjælp af piletasterne og tryk på ENTER for at se detaljer for data testen. Wiremap test ikon: Indikerer at Wiremap testen er i gang. Fremhæv ikonet ved hjælp af piletasterne og tryk på ENTER for at se detaljer for Wiremap testen. Beskrivelsesområde: Viser nuværende aktivitet eller status for testeren. Test status: Klar til at teste Testen er i gang Test godkendt Test fejlet Resultatnavn: Viser navnet på sidst gemte resultat. Job valg: Viser nuværende valgte job. Fremhæv ikonet ved hjælp af piletasterne og tryk på ENTER for at vælge, hvilket job resultaterne skal gemmes i. Jobs: Tryk på F1 (JOBS) for tilgang til JOB menuen. Stop/gem/navn: Tryk på F2 (STOP) for at afbryde testen eller (SAVE) for at gemme resultatet manuelt, eller (NAME) for at redigere/ændre navneformat på de efterfølgende testresultater. Autogem valg: Fremhæv ikonet ved hjælp af piletasterne og tryk på ENTER for at vælge, hvordan resultaterne skal gemmes. Opsætning: Tryk på F3 (SETUP) for at få tilgang til opsætningsmenuen..

8 SignalTEK CT side 8 Opsætning Tryk på SETUP (F3) knappen i opstartsdisplayet Systemopsætning Vælg SYSTEM for at få tilgang til systemopsætningsmenuen: Testopsætning Indsæt detaljer for test person og firma, for brug i testrapporter. Valg af sprog. Sætter præferencer for autosluk, baggrundsbelysning, længdeenheder, dato og tidsformat. Indstilling af tid og dato. Opdatering af software. Alle opsætninger og resultater vil blive tabt. Gem data på USB pind inden softwareopdatering. Viser detaljer og testeren og systemet. Sætter alle opsætning retur til fabriksindstillinger. Alle opsætninger og resultater vil blive tabt. Gem data på USB pind. Justerer/ændrer alle opsætninger som skal bruges i testen Kabeltype: Vælg antal af par og farveskema: Hvis 2-par er valgt, vil datatesten køre ved 100Mb/s. Hvis 4-par er valgt, vil datatesten køre ved 1Gb/s. Skærmtype: Vælg hvordan skærmingen vil påvirke testen: UTP Wiremap test vil kun blive godkendt hvis kabelskærmen ikke er forbundet. STP Wiremap test vil kun blive godkendt, hvis kabelskærmen er forbundet. UTP/STP Skærmen vil ikke påvirke resultatet for Wiremap testen. NVP (Nominel Velocity of Propagation): Præcise længdemålinger afhænger af korrekt opsætning af NVP værdien for det testede kabel. Viser en illustration af kablet baseret på den valgte kabeltype.

9 SignalTEK CT side 9 Tonegenerator SignalTEK CT kan bruges sammen med en kompatibel induktiv søgeprobe. (Kan tilkøbes hos Elma Instruments) for at identificere kabler. SignalTEK CT kan generere forskellige typer af signaler på forskellige kombinationer af pins. Korrekt valg af tonetype og pintype sker lettest ved afprøvning, for at opnå bedste resultater med en specifik probe og især den pågældende kabelsituation. Rapporttyper Vælg den påkrævede rapporttype: Format (Format): o PDF for grafiske rapporter som kan ses eller udskives ved brug af en PDF printer. o CSV for redigerebare rapporter som kan åbnes i et regneark. Størrelse (Size): o FULL så alle detaljer inkluderes (større filer tager længere tid at uploade). o SUMMARY (mindre filer, tager kortere tid at uploade). Resultater (Results): o ALL så alle tests kommer i rapporten. o PASS kun godkendte tests vil komme med i rapporten. o FAIL kun fejlet tests vil komme med i rapporten. Længdemålinger kan inkluderes i rapporten, hvis dette er et krav: Data test skærmbillede Hvis man ønsker eller der kræves flere detaljer om datatesten kan dette opnås ved at man fremhæver data test ikonet på opstartsskærmen og trykker på ENTER. Summary: Viser status for testen

10 SignalTEK CT side 10 Sendte Frames (test): Viser antallet af Ethernet frames sendt igennem kablet. I henhold til at kablet skal overholde sig til Ethernet standard 1Gb/s, frames (indeholdende bits) skal sendes og modtages fejlfrie. Modtaget frames: Viser antallet af fejlfrie modtaget Ethernet frames. Varighed: Viser varigheden af testen. I henhold til at teste op imod Ethernet standarden ved 1Gb/s, skal datatesten køre i 10 sek. Test status: Klar til at teste Testen er i gang Test godkendt Test fejlet Noteringsområde: Viser detaljer for teststatus Frame fejl: Viser antallet af fejlramte modtaget Ethernet frames. En eller flere fejl kan være skyld i at kablet i overholder Ethernet standarden. Tryk på F2 (FAULT) for at vise mulige fejlscenarier Mulige årsager for data test fejl: Overskridelse af kabellængden. Den maksimale tilladelige kabellængde tilladt for Ethernet standarden ved 1Gb/s er 100m. Kabler længere end 100m kan formentlig godt arbejde fejlfrie, men er upålidelige. Selv kabler kortere end 100m kan give datafejl og fejle datatesten, hvis de har andre fejl. Hvis datatesten fejler, kontroller da kabellængden (vist på opstartsskærmen og i Wiremap resultat). Hvis kablet overskrider 100m i længde, anbefales det at man skifter kablet til et kortere. Dårlig snoning (twisting). For optimal udførsel af kablet er det vigtigt af snoningen (twistingen) for hver af de individuelle par er udført korrekt i afslutningen/montagen af kablet, for derved at undgå krydstale, som kan påvirke dataudførslen. Dårlig snoning (twisting) vises ikke som en Wiremap fejl. Hvis datatesten fejler, anbefales det at man inspicerer stikkene og eventuelt monterer dem igen. Dårlig kabelkvalitet. Visse producentmærker af kabler kan give ringere dataudførsel og skabe datafejl, specielt ved længere længder. Hvis datatesten fejler, men Wiremap testen godkendes og længden nærmer sig 100m, anbefales det at kontrollerer kabelkvaliteten. Splittet par. Splittet par kan skabe datafejl eller komplette fejl på kablet når det bærer Éthernet trafik. Kabler som er sammensat af en lang længde uden splittet par, forbundet til en kortere længde med splittet par, vil formentlig ikke dukke op som en Wiremap fejl men kan skabe datafejl og fejl i datatesten. Datafejl kan opstår selv om Wiremap viser at kablet er korrekt forbundet. Derfor er det vigtigt altid at udføre både datatest og Wiremap test for at bevise at kablet møder alle de krævede kvalitetsstandarder. Wiremap (ledningsdiagram) test skærmbillede Hvis der kræves flere detaljer omkring Wiremap testen, kan kan dette opnås ved at man fremhæver Wiremap test ikonet på opstartsskærmen og trykker på ENTER.

11 SignalTEK CT side 11 Oversigt over Wiremap skærmbilledet Viser status og resultat af testen. I dette eksempel er pin 1 og 2 byttet, dette resulterer i en miswire fejl. Ethernet testen er tolerant for sådanne en fejl, så datatesten vil i dette tilfælde blive godkendt. Derfor er det vigtigt både at udføre en datatest og en Wiremap test for at bevise at kablet møder alle de krævede kvalitetsstandarder. Kabeltype: Viser valgte kabeltype fra opsætningsmenuen. Remote enhed pin numre Viser den totale kabellængde Tryk på F1 (RUN) for at køre Wiremap testen for eventuel problemløsning (dette resultat kan ikke gemmes) Test status: Klar til at teste Testen er i gang Test godkendt Test fejlet Viser længden for hvert par (visse par kan være længere end den samlede kabellængde på grund af kabelkonstruktionen. Testenheds pin numre Tryk på F3 (SETUP) for at justerer testopsætningerne Tryk på F2 (FAULT) for at se fejldetaljerne Et splittet par er en ledningsfejl i hvilken hver pin er forbundet til den korrekte pin i den anden ende af kablet, men parrene for pins er forbundet fra ledere fra forskellige snoet par. (Se nedenstående eksempler) Splittet par kan skabe krydstale og datafejl, men er ikke rapporteret som fejl i simple kabeltestere. Den avancerede Wiremap tester i SignalTEK CT kan detektere splittet par, som visse andre testere ikke kan detektere. Splittet par kan starte som en simpel ledningsfejl. I eksemplet herunder er pin 3 og 4 byttet i den ene ende af kablet: Hvis fejlen er repareret i den ende af kablet, hvor fejl er lokaliseret, vil fejlen blive flyttet: Hvis fejlen er repareret i den forkerte ende af kablet, vil ende til ende gennemgangen være korrekt, men et splittet par vil opstå: Dette kabel kan skabe Ethernet datafejl og, hvis det gør, vil det fejle SignalTEK CT datatest.

12 SignalTEK CT side 12 Jobs Testresultater kan organiseres i biblioteker kaldet jobs. Et maksimum af resultater kan gemmes, hver indeholdende et datatestresultat og et Wiremap testresultat, delt indtil et maksimum af 50 jobs. Jobs kan uploades fra testeren til en USB nøgle og det anbefales at dette gøres regelmæssigt så man sikrer sig imod tabt data. Fra fabriksindstillingen vil der blive oprettet MyJob. For at ændre navnet på jobbet, tryk da på F1 (JOBS) på opstartsskærmen, tryk herefter på F1 EDIT, Jobnavnet og up til 8 informationsfelter kan nu udfyldes ved at vælge det ønsket felt med piletasterne og tryk på ENTER. Vær opmærksom på at mellemrum ikke er tilladt i jobnavne og et indtastet mellemrum vil automatisk blive omformet til en _ karakter. Når alle de ønskede detaljer er komplette, tryk da på F2 (APPLY). De valgte detaljer vil nu være inkluderet, når job uploades til USB. For at tilføje et nyt job, tryk på F1 (JOBS) på opstartsskærmen, tryk herefter på F2 (OPTIONS). Vælg NEW og tryk på ENTER. Skriv det nye jobnavn. Informationsfelterne vil automatisk blive kopieret fra det sidste job og kan ændres efterfølgende, hvis ønsket. Vælg det job som skal bruges som det nuværende job ved at fremhæve Job selection boksen på opstartsskærmen ved hjælp af piletasterne, tryk på ENTER og vælg det ønskede job. Ved at vælge Auto save boksen på opstartsskærmen, kan resultater gemmes automatisk, manuelt, eller kun hvis testen er godkendt. Første gang en test kører med et nyt eller tomt job, kan resultatet gemmes manuelt, også selv om Auto save er aktiveret. Dette tillader at formatet af testresultatnavnet kan justeres og bruges for alle efterfølgende resultater. For at justere resultatnavnet, flyt da fremhævelsen til resultatfeltet (result). Piletasterne kan bruges til at forøge/formindske resultatnummeret eller andre numeriske dele af resultatnavnet. Alternativt tryk på ENTER for at ændre resultatnavnet med det fremkomne tastatur. Efterfølgende tests vil bruge samme resultatformatnavn og vil forøge resultatnummeret, når resultatet gemmes. For eksempel: hvis første resultatnavn er sat til Cable0123, vil næste resultatnavn automatisk blive gemt som Cable0124 osv. For at se gemte resultater, tryk på F1 (JOBS) på opstartsskørmen. Joblisten fremkommer. Brug piletasterne til at bladre op/ned i joblisten til ønsket job, tryk på ENTER for at viser resultaterne i det pågældende job. Brug piletasterne til at bladre op/ned i resultatlisten til det ønskede resultat. Tryk på F1 (RENAME) for at ændre navnet på det valgte resultat. Tryk på F2 (DELETE) for at slette det valgte resultat. Tryk på F3 for at vise alle resultater, kun godkendte eller kun fejlresultater. Hvis et kabel skal testes igen, hvis det fx tidligere har fejlet og nu er blevet repareret, vælg resultatet i resultatlisten ved hjælp af piletasterne. Tryk på ENTER. Herefter tryk på F1 (RETEST). Denne funktion returnerer til opstartsskærmen, kører en ny test på kablet og gemmer automatisk resultatet og bruger det valgte navn, overskrivende det gamle resultat.

13 SignalTEK CT side 13 Når et job er færdigtestet kan det uploades fra testeren til en USB nøgle. Vælg det ønskede job i joblisten, tryk på F3 (TO USB). Vælg den ønskede rapporttype og tryk F1 (CONFIRM). Isæt en USB nøgle og tryk på ENTER. Dette flytter ikke jobbet fra testeren, jobbet bliver kun kopieret til USB nøglen, og man kan stadigvæk tilføje flere jobs, hvis ønsket. Alternativt kan alle jobs uploades på én gang ved at trykke på F2 (OPTIONS) i jobmenuen og herefter vælges ALL TO USB i OPTIONS skærmbilledet. Dette skærmbillede tillader også at alle gemte jobs kan blive slettet.

14 SignalTEK CT side 14 Rapporter Rapporter er yderst vigtige fordi de dokumenterer at de testede kabler er brugbar til det specifikke tilfælde, og er en dokumentation for længden af det installerede kabel. For at vælge den ønskede rapporttype, tryk på F3 (SETUP) i opstartsskærmen, vælg REPORTS. For at indsætte dit eget logo i PDF rapporten: fra opstartsskærmen vælges F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER / F1 (LOGO). Isæt en USB nøgle som indeholder et billednavn.png med en maksimal størrelse på 250 x 160 pixels Hvis man ønsker at indsætte detaljer i rapporten: fra opstartsskærmen vælges F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER. Hvis man ønsker at indsætte jobdetaljer i rapporten: fra opstartsskærmen vælges F1 (JOBS) / F1 (EDIT) eller F2 (OPTIONS) / NEW Opsummeringssektionen indeholder detaljer for hver resultat inkluderet i rapporten. Dato og tid for testen er vist i rapporten samt antallet af par, som er valgt i SETUP (2 eller 4), resultatet af Wiremap od datatests, Ethernet raten som kablet kan supportere og de individuelle og totale kabellængder, hvis dette er valgt i SETUP/REPORTS. CAB0001 er et 4-par 568B STP kabel, 52m lang. Her er både Wiremap og datatest blevet godkendt og kablet kan supportere 10Mb/s, 100Mb/s og 1Gb/s. CAB0002 er et 2-par kabel, 49m lang. Her er både Wiremap og datatest blevet godkendt og kablet kan supportere 10Mb/s og 100Mb/s.

15 SignalTEK CT side 15 CAB0003 er et 4-par 568A UTP kabel, 48m lang med pin 1 og 2 som er byttet. Det har fejlet på Wiremap testen, men er godkendt på datatesten. Da Wiremap fejlen ikke er kritisk, kan kablet supportere 10Mb/s, 100Mb/s og 1Gb/s CAB0004 er et 4-par 568A UTP kabel, 120m lang. Det er godkendt på Wiremap testen, men har fejlet datatesten, fordi der er detekteret Ethernet fejl. Kablet kan derfor ikke supportere 1Gb/s. Det kan supportere 10Mb/s eller 100Mb/s, men dette kan ikke garanteres.

16 SignalTEK CT side 16 Svensk manual Säkerhetsinformation När man använder SignalTEK CT är det viktigt att man alltid tar hänsyn till generella säkerhetsregler, så man undgår risk för brand, stöt och skada på personer. Detta inkluderar följande: När man ansluter SignalTEK CT till ett nätverk, skall man kontrollera att det inte finns höga spänningar som kan skada testaren. Använd endast original strömförsörjning levererad av Elma Instruments. Anslut aldrig ett telenätverk till någon RJ45-port på testaren. Introduktion Test av installerade datakablar är viktigt i anslutning till: Godkännande av att kablarna klarar att köra felfri Ethernet-trafik i enlighet med Ethernetstandarden. Godkänna att kablarna är korrekt anslutna. Minimera behovet av support. Två tester är essentiella för att uppnå denna kvalitetsstandard: En datatest som sänder Ethernet-trafik genom kabeln och kontrollerar att kabelns utförande är i enlighet med IEEE 802.3ab standarden. En Wiremap (ledningsdiagram) test, som kontrollerar att ledningsmontaget är felfri. SignalTEK CT är en transmissionstestare för datakablage, med vilken du kan göra följande: Utföra båda ovanstående tester automatiskt, mäta kabellängd och spara resultaten med ett tryck på bara en knapp. Se resultaten, identifiera hittade fel och återtest efter reparation om nödvändigt. Producera och skriva ut en rapport som dokumentation för att kablarna är testade korrekt samt en visning av kabellängden. Testprincip En typisk procedur för test och dokumentation av ett antal kablar i ett job är: 5. Skriv in i testaren detaljer på personen som utför testerna och eventuell företagslogga, som sedan sätts in i rapporten. 6. Skriv in i testaren detaljer för själva testjobbet, inklusive passande kundedetaljer och kabelkategori, om så krävs, som sedan sätts in i rapporten. 7. För varje kabel som skall testas: f. Anslut SignalTEK CT test (huvud) enhet till den ena änden av kabeln. g. Anslut SIgnalTEK CT remote-enhet till den andra änden av kabeln. h. Tryck på / autotestknappen på en av enheterna. i. Se till att de 2 testerna utförs (tar ca. 20 sek. total)

17 SignalTEK CT side 17 j. Gå vidare till nästa kabel och börja om från steg f. 8. När alla önskade kablar är testade: d. (Valfrilt) Se resultaten, reparera och gör nytt test. e. Sätt i ett USB-minne i toppen på huvudenheten. f. Spara en rapport som du sedan kan skicka till kunden. Remote-enhet Huvudenhet

18 SignalTEK CT side 18 Instrumentöverblick Kabelanslutning: Används för att ansluta enheterna med den kabel som skall testas Ethernet-LED: Indikerar att man har anslutit till Ethernet Aktivitets-LED: Indikerar att det finns aktivt Ethernetdata närvarande USB-anslutning: Används för att ladda upp testresultat och ladda ner eventuell företagslogga samt firmwareuppdateringar Display: Visar inställningar och resultat Funktionsknappar: Tryck för att aktivera funktionen som visas i skärmområdet över knappen Escape-knapp: Tryck för att återgå till tidigare skärmbild utan att spara ändringar ENTE- knapp: Tryck för att välja nuvarande markerade skärmfunktion, eller för att godkänna ändringar Pilknappar: Tryck för att ändra vilken skärmfunktion eller punkt som är markerad Autotestknapp: Tryck på denna för att starta autotestet från testenheten till änden av kabeln Power-knapp: Tryck för att slå på eller av enheten

19 SignalTEK CT side 19 Uppladdningsbar batterimodul: Vanliga ej uppladdningsbara batterier kan också användas. Laddningsindikator (LED): Grön: Laddar Blank: Laddning klar (Blinkar) Laddar ej DC Input: Används för att ansluta strömförsörjning/laddare (12VDC, 2,5A) Link LED: Indikerar att remote-enheten är ansluten till huvudenheten. Pass/fail LED: Blinkar för att tala om att testet är i gång. När testet är klart indikeras resultatet: Grön LED: Test godkänt. Röd LED: Test ej godkänt. Autotestknapp: Tryck för att starta autotestet från remote-enheten till änden av kabeln Spara LED: Indikerar att resultatet sparats på testenheten. Batteristatus LED: Grön: (påslagen) Batterinivån är tillräcklig för användning. Röd: (påslagen) Batternivån är låg men kan fortfarande användas. Blank: Avslagen. Power-knapp: Tryck på denna för att slå på eller av remote-enheten. Huvud-/uppstartsskärmbild När testenheterna är anslutna till varandra och testet startas (sker automatiskt när enheterna har hittat varandra) visas nedanstående huvudskärmbild. (För att återgå till huvudskärmbilden från någon annan funktion, tryck då på Escape knappen flera gånger tills huvudskärmbilden visas) Se beskrivning av uppstartsskärm på nästa sida

20 SignalTEK CT side 20 Minnesstatus: Visar antal sparade tester/total kapacitet. Remote-enhet ikon: Indikerar att remote-enheten är ansluten till testenheten. Kabellængde: Viser kabellængden (efter at testen er udført) Batteristatus: Batteri fullt laddat Batteri 2/3 fullt Batteri 1/3 fullt Batteri tomt Strömförsörjning/laddning Nuvarande tid Testenhet ikon Datatest ikon: Indikerar att datatestet är i gång. Markera ikonen med hjälp av pilknapparna och tryck på ENTER för att se detaljer på datatestet. Wiremap-test ikon: Indikerar att Wiremap-testet är i gång. Markera ikonen med hjälp av pilknapparna och tryck på ENTER för att se detaljer på Wiremap-testet. Beskrivningsområde: Visar nuvarande aktivitet eller status för testaren. Teststatus: Klar för test Test är i gång Test godkänt Test ej godkänt Resultatnamn: Visar namnet på senast sparade resultat. Job -val: Visar nuvarande job. Markera ikonen med hjälp av pilknapparna och tryck på ENTER för att välja vilket job resultaten skall sparas i. Jobs: Tryck på F1 (JOBS) för tillgång till JOB-menyn. Stoppa/spara/namn: Tryck på F2 (STOP) för att avbryta testet eller (SAVE) för att spara resultatet manuellt, eller (NAME) för att redigera/ändra namnformat på efterföljande testresultat. Autospara (val): Markera ikonen med hjälp av pilknapparna och tryck på ENTER för att välja hur resultaten skall sparas. Inställningar: Tryck på F3 (SETUP) för att få tillgång till inställningsmenyn.

21 SignalTEK CT side 21 Inställningar Tryck på SETUP (F3) knappen på uppstartsdisplayen Systeminställningar Välj SYSTEM för att få tillgång till systeminställningsmenyn: Testinställningar Ställ in detaljer för testperson och företag, för anv. i testrapporter. Val av språk. Ställer in preferencerna för autoavstängning, bakgrundsbelysning, längdenheter, datum och tidsformat. Inställning av tid och datum. Uppdatering av firmware. Alla inställningar och resultat försvinner. Spara data på ett USB-minne innan firmwareuppdatering. Visar detaljer om testaren och systemet. Återställer alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar och resultat försvinner. Spara data på ett USB-minne. Justerar/ändrar alla inställningar som skall användas i testet Kabeltyp: Välj antal par och färgschema: Om 2 par är valt, kör testaren med 100Mb/s. Om 4 par är valt, kör testaren med 1Gb/s. Skärmtyp: Välj hur kabelskärmningen påverkar testet: UTP Wiremap-test blir endast godkänt om kabelskärmen inte är ansluten. STP Wiremap-test blir endast godkänt om kabelskärmen är ansluten. UTP/STP Skärmen påverkar inte resultatet för Wiremap-testet. NVP (Nominal Velocity of Propagation): Exakta längdmätningar beror på korrekt inställning av den testade kabelns NVP-värde. Visar en illustration av kabeln baserat på vald kabeltyp.

22 SignalTEK CT side 22 Tongenerator SignalTEK CT kan användas tillsammans med en kompatibel induktiv sökprob. (Kan beställas hos Elma Instruments) för att identifiera kablar. SignalTEK CT kan generera olika typer av signaler på olika kombinationer av pins. Korrekt val av tonetyp och pintyp sker enklast med test, för att uppnå bästa resultat med en specifik prob och särskilt gällande kabelsituation. Rapporttyper Välj den aktuell rapporttyp: Format (Format): o PDF för grafiska rapporter som kan ses eller skrivas ut med en PDF-skrivare. o CSV för redigerbara rapporter som kan öppnas i ett räkneark. Storlek (Size): o FULL så alla detaljer följer med (större filer tar längre tid att ladda upp). o SUMMARY (mindre filer, tar kortare tid att ladda upp). Resultat (Results): o ALL så alla tester kommer med i rapporten. o PASS endast godkända tester kommer med i rapporten. o FAIL endast underkända tester kommer med i rapporten. Längdmätningar kan inkluderas i rapporten, om detta är ett krav: Datatest skärmbild Om man önskar eller det frinns krav på flera detaljer om datatestet kan detta uppnås genom att man markerar datatestikonen på uppstartsskärmen och trycker på ENTER. Summary: Visar status för testet

23 SignalTEK CT side 23 Skickade Frames (test): Visar antalet Ethernet frames som skickats. I enlighet med att kabeln skall hålla Ethernetstandarden 1Gb/s, skall frames (innehållande bits) sändas och tas emot utan fel. Mottagna frames: Visar antalet felfria, mottagna Ethernet-frames. Frame-fel: Visar antalet felaktiga, mottagna Ethernet-frames. Varaktighet: Visar varaktigheten av testet. I enlighet med Ethernetstandarden vid 1Gb/s, skall datatestet köra i 10 sek. Teststatus: Klar för test Testet är i gång Test godkänt Test ej godkänt Noteringsområde: Visar detaljer för teststatus Tryck på F2 (FAULT) för att visa möjliga felscenarior Möjliga orsaker vid datatestfel: Överskriden kabellängd. Maximalt tillåten kabellängd enligt Ethernetstandarden vid 1Gb/s är 100m. Kablar längre än 100m kan i vissa lägen också fungera felfritt, men är opålitliga. Även kablar kortare än 100m kan ge datafel och ej godkänna datatestet, om de har andra fel. Om datatestet ej blir godkänt, kontrollera då kabellängden (visas på uppstartsskärmen och i Wiremap resultat). Om kabeln överskrider 100m längd, bör man förkorta den på något sätt. Dålig twistning. För optimal anslutning av kabeln, är det viktigt att twistningen för varje individuellt par är utförd korrekt när kabeln skall kontakteras för att undvika NEXT-fel, som kan påverka dataöverföringen. Dålig twistning visas inte som ett Wiremap-fel. Om datatestet ej blir godkänt, rekommenderar vi att man kontrollerar anslutningarna och eventuellt kontakterar om. Dålig kabelkvalitet. Vissa kabelproducenter har så pass dåliga kablar, att dataöverföringen blir sämre och skapar datafel, speciellt vid längre längder. Om datatestet ej blir godkänt, men Wiremap-testet godkänns och längden närmar sig 100m, bör man kontrollera kabelkvaliteten. Splittade par. Splittade par kan skapa datafel eller totala fel på kabelb när man kör Éthernet-trafik. En kabel som består av en lång längd utan splittade par, ansluten till en kortare längd med splittade par, kommer förmodligen inte att visa sig som ett Wiremapfel men kan skapa datafel och därmed fel i datatestet. Datafel kan uppstå även om Wiremappen visar att kabeln är korrekt ansluten. Därför är det viktigt att alltid utföra både datatest och Wiremap-test för att bevisa att kabeln står upp emot gällande krav. Wiremap (ledningsdiagram) test skärmbild Om man vill se fler detaljer kring Wiremap-testet, kan detta uppnås genom att man markerar Wiremap-ikonen på uppstartsskärmen och trycker på ENTER.

24 SignalTEK CT side 24 Översikt över Wiremap skärmbilden Visar status och resultat av testet. I detta exempel är pin 1 och 2 skiftade. Detta resulterar i ett miswire fel. Ethernet-testet är tolerant för sådana fel, så datatestet kommer i detta fall bli godkänt. Därför är det viktigt att både utföra ett datatest och ett Wiremap-test för att bevisa att kabeln står upp emot gällande krav. Kabeltyp: Visar vald kabeltyp från inställningsmenyn. Remote-enhet pin-nummer Visar total kabellängd Tryck på F1 (RUN) för att köra Wiremap-testet för eventuell problemlösning (detta resultat kan inte sparas) Teststatus: Klar för test Testet är i gång Test godkänt Test ej godkänt Visar längden på varje par (vissa par kan vara längre än den totala kabellängden på grund av kabelkonstruktionen. Testenhet pin-nummer Tryck på F3 (SETUP) för att justera testinställningarna Tryck på F2 (FAULT) för att se feldetaljerna Ett splittat par är ett ledningsfel i vilket varje pin är ansluten till korrekt pin i den andra änden av kabeln, men anslutningarna är gjorda med ledare från olika twistade par. (Se nedanstående exempel) Splittade par kan skapa NEXT- och datafel, men visas inte som fel i små, enkla kabeltestare. Det avancerade Wiremap-testet i SignalTEK CT kan detektera splittade par, som vissa andra testare inte kan detektera. Splittade par kan starta som ett enkelt ledningsfel. I exemplet nedan är pin 3 och 4 skiftade i den ena änden av kabeln: Om felet är reparerat i den ände av kabeln där felet är lokaliserat, kommer felet att flytta: Om felet är reparerat i fel ände av kabeln, kommer end to end genomgången vara korrekt, men ett splittat par kommer uppstå: Denna kabel kan skapa Ethernet datafel och om den gör det, kommer SignalTEK CT datatest ej att godkännas

25 SignalTEK CT side 25 Jobs Testresultaten kan organiseras i bibliotek kallade jobs. Max resultater kan sparas, där varje innehåller ett datatestresultat och ett Wiremap testresultat, indelat i max 50 job. Job kan laddas upp från testaren till ett USB-minne och vi rekommenderar att man gör detta med jämna mellanrum för att undvika att förlora mätdata. Från fabriksinställningen upprättas MyJob automatiskt. För att ändra namn på jobbet, tryck på F1 (JOBS) på uppstartsskärmen, tryck sedan på F1 EDIT. Jobnamnet och upp till 8 informationsfält kan nu fyllas i genom att välja önskat fält med pilknapparna och trycka på ENTER. Var uppmärksam på att mellanrum inte är tillåtet i jobnamn och ett inknappat mellanrum automatiskt blir till ett _ -tecken. När alla önskade detaljer är ifyllda, tryck då på F2 (APPLY). De valda detaljerna kommer nu vara inkluderade, när job laddas upp till USB. För att lägga till ett nytt job, tryck på F1 (JOBS) på uppstartsskärmen, tryck sedan på F2 (OPTIONS). Välj NEW och tryck på ENTER. Skriv in det nya jobnamnet. Informationsfälten kommer automatiskt bli kopierade från det senaste jobbet och kan ändras i efterhand om man så önskar. Välj det job som skall användas som nuvarande job genom att markera Job selection rutan på uppstartsskärmen med hjälp av pilknapparna, tryck på ENTER och välj önskat job. Genom att välja Auto save rutan på uppstartsskärmen, kan resultaten sparas automatiskt, manuellt, eller endast om testet är godkänt. Första gången ett test körs med ett nytt eller tomt job, kan resultatet sparas manuellt, även om Auto save är aktiverat. Detta gör att formatet på testresultatnamnet kan justeras och användas för alla efterföljande resultat. För att justera resultatnamnet, flytta då markeringen till resultatfältet (result). Pilknapparna kan användas för att öka/minska resultatnumret eller andra numeriska delar av resultatnamnet. Alternativt tryck på ENTER för att ändra resultatnamnet med den visade tastaturen. Efterföljande tester kommer att använda samma resultatformatnamn och kommer att öka resultatnumret när resultatet sparas. Till exempel: om första resultatnamnet är Cable0123, kommer nästa resultatnamn automatiskt sparas som Cable0124 osv. För att se sparade resultat, tryck på F1 (JOBS) på uppstartsskärmen. Joblistan visas. Använd pilknapparna för att bläddra upp/ner i joblistan till önskat job, tryck på ENTER för att visa resultaten i det markerat job. Använd pilknapparna för att bläddra upp/ner i resultatlistan till önskat resultat. Tryck på F1 (RENAME) för att ändra namn på det valda resultatet. Tryck på F2 (DELETE) för att radera det valda resultatet. Tryck på F3 för att visa alla resultat, endast godkända eller endast ej godkända resultat. Om en kabel skall testas igen, om den t.ex. tidigare ej blivit godkänt och nu är reparerad, välj resultatet i resultatlistan med hjälp av pilknaparna. Tryck på ENTER. Tryck sedan på F1 (RETEST). Denna funktion återgår till uppstartsskärmen, kör ett nytt test på kabeln och sparar automatiskt resultatet, använder det valda namnet och skriver över det gamla resultatet.

26 SignalTEK CT side 26 När ett job är färdigtestat kan det laddas upp från testaren till ett USB-minne. Välj önskat job i joblistan, tryck på F3 (TO USB). Välj önskad rapporttyp och tryck F1 (CONFIRM). Sätt i ett USB-minne och tryck på ENTER. Detta flyttar inte jobbet från testaren, utan kopierar det bara till USB-minnet. Detta gör att man kan fortsätta att tillföra fler job om man önskar. Alternativt kan alla job laddas upp på en gång genom att trycka på F2 (OPTIONS) i jobmenyn och sedan välja ALL TO USB i OPTIONS skärmbilden. Denna skärmbild tillåter också att alla sparade job kan raderas. Rapporter Rapporter är ytterst viktiga eftersom de dokumenterar att de testade kablarna är användbara för det de skall och är en dokumentation för längden på den installerade kabeln. För att välja önskad rapporttyp, tryck på F3 (SETUP) i uppstartsskärmen, välj REPORTS. För att sätta in din egen logga i PDF-rapporten; från uppstartsskärmen väljs F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER / F1 (LOGO). Sätt i ett USB-minne som innehåller bilnamn.png med en max storlek på 250 x 160 pixlar Om man önskar få med detaljer i rapporten; från uppstartsskärmen väljs F3 (SETUP) / SYSTEM / OWNER. Om man önskar få med jobdetaljer i rapporten; från uppstartsskärmen väljs F1 (JOBS) / F1 (EDIT) eller F2 (OPTIONS) / NEW Summeringssektionen innehåller detaljer för varje resultat i rapporten. Datum och tid för testet visas i rapporten samt antal par som är valt i SETUP (2 eller 4), resultatet av Wiremap och datatest, Ethernetraten som kabeln stödjer samt de individuella och totala kabellängderna, om detta är valt i SETUP/REPORTS.

27 SignalTEK CT side 27 CAB0001 är en 4-pars 568B STP-kabel, 52m lång. Här är både Wiremap och datatest godkända och kabeln stödjer 10Mb/s, 100Mb/s och 1Gb/s. CAB0002 är en 2-pars kabel, 49m lång. Här är både Wiremap och datatest godkända och kabeln stödjer 10Mb/s och 100Mb/s. CAB0003 är en 4-pars 568A UTP-kabel, 48m lång med pin 1 och 2 skiftade. Det är ej godkänt på Wiremap-testet, men är godkänt på datatestet. Då Wiremap-felet inte är kritiskt, kan kabeln stödja 10Mb/s, 100Mb/s och 1Gb/s CAB0004 är en 4-pars 568A UTP-kabel, 120m lång. Den är godkänd på Wiremap-testet, men har ej godkänd på datatestet, eftersom det är ett Ethernet-fel. Kabeln kan därför inte stödja 1Gb/s. Den kan stödja 10Mb/s eller 100Mb/s, men detta kan inte garanteras.

28 SignalTEK CT side 28 TG: , ver 1.

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48

KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48 KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48 DK: 63 98 880 486 SE: 42 199 09 NO: 80 624 00 EAN: 5706445370252 Indhold Dansk/Norsk manual... 6 Introduktion...

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Ideal VDV PRO Dansk/norsk vejledning/manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-33

Ideal VDV PRO Dansk/norsk vejledning/manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-33 Ideal VDV PRO Dansk/norsk vejledning/manual Side 4-14 Svensk manual Sida 15-25 English usermanual Page 26-33 El-nummer: 6398931681/6398931898 EAN-nummer: 5706445471003/5706445470983 Indhold Dansk/Norsk

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 DK: 63 98 206 840 SE: 42 031 29 NO: 80 223 73 EAN: 5706445670000 Indhold Introduktion...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

SignalTEK II. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk

SignalTEK II. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk Spar penge ved køb af en multifunktionstester, som både kan teste kobber, fiber Power over Ethernet (PoE) på samme tid derved eliminieres brugen af flere testinstrumenter på en gang Forøg effektiviteten

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion)

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) DA HDTV Satellit / Kabel Modtagere Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) SV HDTV Satellit / Kabel Mottagare Bruksanvisning PVR del (inspelningsfunktion) Version: 17.03.2014 - Dansk - Svenska Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

NaviTEK II. idealnwd.co.uk. Besparelse af penge da man bruger et multifunktions testinstrument for test af kobber - og fibernetværk

NaviTEK II. idealnwd.co.uk. Besparelse af penge da man bruger et multifunktions testinstrument for test af kobber - og fibernetværk Besparelse af penge da man bruger et multifunktions testinstrument for test af kobber - og fibernetværk Forøget effektivitet ved simpel og hurtigt netværkstest - og problemløsning Reduceret testtid med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 1. Nulstilling af din SPA2102 router Hvis din router har været brugt til andre formål, kan det være en fordel at nulstille den. Derved bringes den tilbage til

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere