Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen"

Transkript

1 Religionshistorie Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionernes betydning Religioner har efter alt at dømme været en del af menneskets kultur siden forhistorisk tid, og det er ikke forkert at sige, at religionshistorie også er kulturhistorie. I vore dage kommer religioner gang på gang i fokus i samfundsdebatten, i storpolitik og i mangfoldige internationale konflikter. I det moderne Danmark kan man konstatere, at det religiøse liv blomster på mange og ofte nye måder, såvel i Folkekirken som i en lang række andre religioner og religiøse bevægelser. Der er ofte tale om nye ritualer og praksisformer, inspiration fra andre religiøse traditioner eller blot ændringer, der søger at komme den moderne tids vilkår i møde. Intet tyder på, at religioner vil forsvinde eller miste deres tiltrækningskraft i fremtiden, og kendskab til andre religioner og deres historie er nødvendigt for at forstå mange af de politiske og religiøse konflikter, der udspiller sig såvel herhjemme som i resten af verden. Fagets oprindelse Mennesker har filosoferet og beskæftiget sig med religiøse spørgsmål siden oldtiden, men den videnskabelige udforskning af religion går kun tilbage til midten af 1800-tallet. I forbindelse med de moderne naturvidenskabers fremmarch og Darwins evolutionslære opstod religionshistorien som en videnskab, der mente at kunne kortlægge menneskets religiøse udvikling fra det mest primitive stade frem til det højest udviklede, som typisk var ensbetydende med forskerens eget samfund. Denne evolutionistiske indstilling er forlængst forladt, og faget er i dag kendetegnet ved en mangfoldighed af synsvinkler og teoretiske tilgange. Hvad er religionshistorie? Faget religionshistorie er det videnskabelige og sammenlignende studium af religioner i deres historiske, kulturelle og sociale sammenhæng. Det er videnskabeligt i den forstand, at religioner ses som et studieobjekt, der underkastes en akademisk og metodisk analyse. Religionshistorikere undgår at fælde værdidomme, såsom at bedømme, om religioner er sande eller falske, eller om religiøse bevægelser er rettroende eller kætterske. I stedet tager man det udgangspunkt, at religionerne faktisk eksisterer og giver mening for deres udøvere. Man betragter religioner som kulturelt konstruerede systemer, uden at tage stilling til, om de afspejler en bagvedliggende guddommelig virkelighed eller ej. Faget er desuden 1

2 komparativt, dvs. sammenlignende, i den forstand, at det undgår at se religioner som enestående fænomener. Alle religioner har en udviklingshistorie, som har formet sig i samspil med ændrede samfundsforhold, kontakt med andre religioner og ideer, samt interne brud og nyskabelser. Således kan stort set alle religiøse fænomener ses afspejlet i parallelle eller lignende udviklinger andetsteds. Skriftlige kilder I princippet dækker religionshistorien alle religioner, både fortidige og nutidige, blot skal der eksistere kildemateriale på området. Det anvendte kildemateriale har altid overvejende været tekster, som så vidt muligt læses på originalsproget, og som i mange tilfælde giver god indsigt i religioners historiske udvikling. Tekstlæsningen rejser dog også en række kildekritiske spørgsmål, som ikke må overses. Ved gamle tekster kan der være tale om problemer med datering og status i kulturen, idet mange gamle tekster er anonyme og uden tidsangivelse. Dernæst er der spørgsmålet om ægtheden af de tilgængelige tekster, deres repræsentativitet m.v. I alle tilfælde også ved helt moderne tekster er det nødvendigt at underkaste kildematerialet en opmærksom kritik for at kunne give en holdbar tolkning. Alligevel er tekster en af de sikreste og bedst anvendelige kildetyper til religionshistorien. Andre kilder Tekstkilder suppleres med en række andre kildetyper. Arkæologien er af stor betydning for forskning i oldtidsreligioner, det være sig tempelruiner, gravfund, offerpladser, vasemalerier eller indskrifter af forskellig art. I nyere tid har rejseberetninger og etnografisk materiale kunnet tjene som kilder. Det drejer sig her om tekster, der er skrevet af udenforstående, men da de omhandler kulturer og folkeslag uden en skriftlig tradition, er det dem, der må bruges. I nutiden tager religionsforskeren foruden skriftlige kilder en bred vifte af andre materialer i brug, såvel billeder, film og musik som egne interviews og observationer. Nye kildetyper rejser nye problemer, og da kildematerialet er fagets grundlag, vil en skarp kildekritik til enhver tid være nødvendig. Fagets metoder Religionshistorie er, som navnet antyder, nært beslægtet med faget historie, og historiske metoder er vigtige i religionshistorien. Blot må man huske, at historisk ikke nødvendigvis betyder fortidigt religionshistorikere beskæftiger sig også med religiøse udviklinger i samtiden. Endvidere nyder faget gavn af metoder og indsigter fra antropologi, sociologi og psykologi, samt andre discipliner i det omfang det er gavnligt. Der er således tale om et fag, der går på strandhugst efter brugbare metoder i beslægtede discipliner, og overordnede teoretiske synsvinkler er ofte fulgt med fra andre fagområder. Skal man tale om 2

3 en regulær religionshistorisk metode, må det være det komparative perspektiv, som opfattes som afgørende for en videnskabelig forståelse af religioner. Således kan religionshistorikeren se, at en hyggelig dansk konfirmation og et voldsomt omskæringsritual hos de indfødte australiere skønt de ikke ser ud til at have noget til fælles begge er eksempler på en ungdomsindvielse, der markerer og ritualiserer, at man går fra barneliv til voksentilværelse. Som en af fagets historiske grundlæggere, Friedrich Max Müller ( ), udtrykte det: He who knows one, knows none hvis man kun kender én religion, kender man ikke fænomenet religion. Grundkurset Grundkurset består af tre moduler, som hver især strækker sig over ti gange, og som udbydes vekselvis. Grundkurset har til formål at give en bred og varieret indføring i religionshistorien med kendskab til et antal betydningsfulde religiøse traditioner. De tre grundmoduler er: - Asiens religioner: Hinduisme, buddhisme og religion i Kina. Kurset indfører i de store asiatiske religiøse traditioner fra forhistorisk tid til nutiden. - Mellemøstens religioner: Zarathustrisme, jødedom, kristendom og islam. Kurset indfører i de vigtigste af de religioner, der har blomstret i og omkring Mellemøsten gennem mere end 3000 år. - Religioner i Europas oldtid: Nordisk, keltisk, græsk og romersk religion. Kurset indfører i de betydeligste af de religioner, der blomstrede i Europa inden kristendommen blev dominerende. Emnekurser På emnekurserne, der typisk strækker sig over ti gange, bliver der mulighed for at gå i dybden med et af emnerne fra grundmodulerne eller behandle et mere tværgående religionsfagligt emne. Som eksempler på, hvad der i de senere semestre har været udbudt, kan nævnes: - Buddhismen som asiatisk religion og verdensreligion - Kabbalah og jødisk mystik - Menneskeofringer, mumier og hellige bjerge: Religion i Mesoamerika og Andes-området - Muslimer i hverdagens virkelighed: Mellem kultur, tradition og religion - Nye religioner: fra gnostikere og auralæsere til intergalaktiske mestre - Zionisme: Religiøs længsel og politisk mål - Hinduismen: religion, politik og kultur - Jødedom, kristendom og islam: kvindesyn og kønsroller 3

4 Forelæsningsrækker Forelæsningsrækker, der normalt strækker sig over fem gange, giver en alment tilgængelig, afrundet fremstilling af et videnskabeligt emne, et religionshistorisk fænomen eller en religiøs tradition. Der kan være tale om en enkelt eller flere forskellige forelæsere, og der kræves ingen særlige forudsætninger. Litteratur Vejledende litteraturliste for den, der vil orientere sig om faget. Speciallitteratur vil blive givet på de enkelte kurser. Butler, Jean & Thomas Hoffmann (red.): Gads leksikon om islam (Gads Forlag, København 2008) Fibiger, Marianne Qvortrup & Gina Gertrud Smith (red.): Gads Religionsleksikon (Gads Forlag, København 1999) Jensen, Tim, Mikael Rothstein & Jørgen Podemann Sørensen (red.): Gyldendals Religionshistorie. Ritualer, mytologi, ikonografi, 2. udgave (Gyldendal, København 2011) Rothstein, Mikael (red.): Politikens håndbog i verdens religioner (Politikens Forlag, København 2000 og senere oplag) Nielsen, Peter Boile (red.): Religionshåndbogen (Gad, København 1985) Stefansson, Finn & Asger Sørensen (red.): Gyldendals Religionsleksikon. Religion/Livsanskuelse (Gyldendal, København 1979 og senere udgaver) Tekster i oversættelse Alster, Bendt og Christian Lindtner (red.): Gads religionshistoriske tekster (Gad, København 1984 og senere oplag) Andreasen, Esben (red.): Buddhismen introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder (Gyldendal, København 2002) 4

5 Koranen, oversat af Ellen Wulff (Vandkunsten, København 2006) Skovgaard-Petersen, Jakob (red.): Moderne islam. Muslimer i Cairo, 3. udgave (Gyldendal, København 2007) Tuxen, Poul (red.): Verdensreligionernes Hovedværker i oversættelse (København, 2. udg., 1953) Ny udgave: Verdensreligionernes Hovedværker (Spektrum, København 1998 og senere) Sørensen, Jørgen Podemann (red.): Skriftløse folks religioner (Gad, København 1988). 5

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich.

Antikken. Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Antikken Studieleder: Ekstern lektor, cand.mag. Henrik Fich. Der kan være mange forskellige grunde til, at man vil beskæftige sig med antik kultur: Nogle har været på ferie i Italien eller Grækenland og

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge?

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? I kataloget, som du sidder med i hånden, er der 300 forskellige hold, du kan melde dig til. Men hvad skal man nu vælge?

Læs mere

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål Religion B Valgfag Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Billedkunst og AT. Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode.

Billedkunst og AT. Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode. Billedkunst og AT Billedkunst tilhører det humanistiske hovedområde og følgelig gælder også her grundlæggende den hermeneutiske metode. Specifikt gælder: Fagets primære emner er billeder på flade, skulptur,

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Etableringen af universiteterne

Etableringen af universiteterne være nyttig. Middelalderens glæde ved opfindelsen, ved løsningen af praktiske problemer, har præget den vestlige kultur lige siden. Middelalderen forbindes ofte med ørkesløse disputationer diskussioner

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Læreplan for Religion og filosofi

Læreplan for Religion og filosofi Læreplan for Religion og filosofi *********** A: Formål og Introduktion A2 Religion og filosofi - december 2004 Formålet for undervisningen i religion og filosofi (Jf. 22 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

T A B U. 24. årgang nr. 2 september 2012

T A B U. 24. årgang nr. 2 september 2012 T A B U 24. årgang nr. 2 september 2012 1 Indhold Velkommen 3 Temaløse indlæg - Religionsdefinitioner i praksis 4 - Interview: Hvad med religionsikonografien, Podemann? 6 - Omskæring, transkønnethed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Temaramme 7 IKT og kommunikation i en kulturel kontekst 7 Kurser og mål 7 Metode 9 Videnskabsteori 9 Struktur til metode 9 Projektets

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst.

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst. FAGBESKRIVELSE: GAMMEL TESTAMENTE Faget Det Gamle Testamente har som sit emne de 39 skrifter i Det Gamle Testamente. Disse skrifter studeres i udvalg på originalsproget for hovedpartens vedkommende på

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

TOTEM. Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

TOTEM. Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Nummer 2, Årgang 9 Efterår 2006 TOTEM Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Tidsskriftet og forfatterne,

Læs mere

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af:

Dansk Kvindesamfund. - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet. Udarbejdet af: Dansk Kvindesamfund - kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet Udarbejdet af: Nina Christine Lundbye Kirstine Kaasgaard Poulsen Mette Liv Skovgaard Vejleder: Anette Warring Historie 1. Modul,

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 28

D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Filosofisk leksikon 231

Filosofisk leksikon 231 Anmeldelser KNUD MICHELSEN, SØREN HARNOW KLAUSEN & GERT POSSELT (red.): Filosofisk leksikon. Den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. København

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere