Forord til videnskabsfag klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord til videnskabsfag 3.-5. klasse."

Transkript

1 Forord til videnskabsfag klasse. Målet med faget Grundlag for undervisningen for geografi, biologi og fysik/kemi i udskolingen At eleverne med udgangspunkt i deres egen omverden, udvikler praktiske færdigheder og opnår en forståelse for naturfaglig tankegang og metode. At eleverne øves i, at perspektivere mellem det regionale, det globale og det universale og udvikler en forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Idékatalog til arbejdsformer: fælles demonstrationsforsøg forsøg i grupper individuelle forsøg gruppeopgaver, evt. ud fra Cooperative Learning klassegennemgang elevfremlæggelser (individuelt og i grupper) logbog plancher fælles klasseprojekter portfolio mindmap begrebskort

2 3. klasse naturvidenskab Fagområde Trinmål Faglige mål Metode Vand undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is der smelter, vand der fryser, og vand der fordamper. give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder vand. undersøge og skelne om ændringer i stoffer er endelig, eller om de kan gendannes, herunder omdannelse af vand mellem de tre tilstandsformer. redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand. vandets tre tilstandsformer vand som forudsætning for liv drikkevand vandets kredsløb vandmolekylets egenskaber overfladespænding verdens vandressourcer spildevand Forslag til materiale: Bogen om vand, Natek 3, s.40-53, med tilhørende kopisider. Evt. besøg på eksperimentariet i deres vandafdeling, med tilhørende undervisningsmateriale. Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand. Elektricitet give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder elektricitet. give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet. elektricitet i hverdagen før og nu elektriske kredsløb elpærer og elektromotorer forskellige stoffers ledningsevne Forslag til materiale: Natek 3, s.26-39, med tilhørende kopisider. Fordel evt. i kopper der ligger el i videnskabs-

3 undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne. redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder energi. kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. elektriske ledninger isolering kortslutning sikkerhed i forbindelse med elektricitet forskellige elektriske installationer, fx lysafbryder og lysdæmper. verdens energiressourcer vedvarende energi energispareråd skabet. Begynd evt. med mindmap eller begrebskort Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Kortlære - Danmark beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne kende signaturer for land, sø, hav og bjerg ved brug af atlas og kort redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort, herunder hvad der kendetegner de fire klimazoner og deres plantebælter. fysiske/topografiske kort temakort enkel korttegning signatur længde- og breddegrader verdenshjørnerne de syv verdensdele klimazoner og plantebælter. lokalområdet. land/by trafikårer Danmarks geografiske udformning: Øer, have, grænser, topografi og bydannelse. udvalgte stednavne i Norden og Europa Forslag til materiale: Natek 3, s.72-87, med tilhørende kopisider. Atlas på lærerarbejdsværelset Seterra er installeret på skolens PC er (Spil til indlæring af geografiske lokaliteter som f.eks. byer, lande osv) Tur i lokalområdet

4 kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner kende de syv verdensdele og kunne udpege dem på et verdenskort kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Norden og Europa sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer Bevægelse fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat. kende månens bevægelse omkring Jorden og Jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets længde og årstider, månens faser undersøge og beskrive hverdagsfænomener, herunder magnetisme redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår kende til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng hermed. relativitet i bevægelse tyngdekraft centrifugalkraft gnidningsmodstand/gnidning svarme. solens, jordens og månens indbyrdes bevægelser. solens påvirkning af jorden (lys og temperaturer). Magnetisme jordens magnetfelt kompasset magneter i hverdagen enkel pladstektonik, vulkaner og jordskælv. Forslag til materialer: Fra Natur til Teknik, 3-4 klasse, s.4-25; 34-35, med tilhørende lærervejledning og kopisider. Model af jord og måne står i fysiklokalet Lav en eddike/natron vulkan Kompasskattejagt sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og

5 Jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet. Stenlære sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form og farve. jordens indre opbygning bjerge og bjergarter bjergarternes dannelse mineraler stens forskellige former og farver. klassifikation af de almindeligste stenarter i Danmark: Granit, gnejs, sandsten og flint. sand kornstørrelse Forslag til materialer: Fra Natur til Teknik, 3-4 klasse, s Med tilhørende lærervejledning og kopisider Inddrag sten, evt. på tur Hak og held syre over Si og sorter brug stenluppene fra videnskabsskabet

6 4. klasse naturvidenskab Fagområde Trinmål Faglige mål Metode Sol og Vind Anvende bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling. Temperatur, Solfanger, vedvarende energikilder, Kende til miljøproblemer lokalt og globalt, samt give eksempler på hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi. energi overførsel, energimodtager, solceller, stjerner, vind, og vandmøller. Lufts egenskaber Materialer: Natek 4 side 4-19 med tilhørende kopisider Evt. besøg på eksperimentariet i deres vindafdeling, med tilhørende undervisnings-materiale. Luft og åndning Kende oxygen, kuldioxid samt næringsstofferne protein, fedt og kulhydrater. Kende vigtige stoffers anvendelse og kredsløb. Kende til at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne, herunder kulstof, oxygen og hydrogen. Kunne forklare hovedtræk af dyrs og planters samspil ved fotosyntese og ånding med vægt på udveksling af kuldioxid og oxygen. Fortælle om menneskets kropsfunktioner fx åndedrættet. Undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is der smelter, vand der fryser / Fotosyntesen, oxygen, hydrogen, kulhydrater, kuldioxid, respiration kvælstof, tilstandsformer, og forbrænding. Lufts egenskaber Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Materialer: Natek s med tilhørende kopisider Inddrag skolens udearealer incl. Søen Inddrag evt. corpus fra biologi Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis

7 fordamper og forbrænding af starinlys. Mekanik Undersøge og vurdere stoffers forskellige egenskaber, herunder styrke, samt mulighed for genbrug. Undersøge og beskrive hverdagsfænomener. Mad Beskrive enkle og vigtige regler for sund levevis. Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer sund livsstil. Kunne sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer. Kunne læse og vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik Begrunde valg der fremmer egen sundhed og trivsel Sortere og navngive materialer og stoffer fra hverdagen. Spire og gro Beskrive udvalgte planter fra nærområdet Beskrive planters livscyklus gennem året Plante (rod, stængel, blad og blomst) Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen. Forbinde en plantes dele med dens hovedfunktioner, Konstruktioner, buer, hvælvinger, broer, vægtstænger, og tandhjul. Madpyramiden, vegetarer, proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer, mineraler, økologi, kilojoule, kostråd, tilsætningsstoffer og varedeklaration. Frø, planters livscyklus, celler, styrkevæv, sikar, vedkar, rødder, fotosyntese, spalteåbninger, fødekæde Materialer: Natek 4: med tilhørende kopisider Lad dem finde trekanter, firkanter og buer på skolen inde som ude. Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Materialer: Natek 4 side med tilhørende kopisider Lav eleverne lave forskellige former for mad. Sund som usund Materialer. Natek 4 side Med tilhørende kopisider Inddrag lokalområdet

8 herunder blomst og frøsætning. Grønlands klima Kende forskellige klimazoner og plantebælter på termatiske kort, herunder hvad der kendetegner de fire klimazoner og deres plantebælter, herunder typiske husdyr. Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verdenen, herunder Norden og Europa. Beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som, vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder. Ækvator, klimabælter, tundra, Arktis, areal, indbyggertal, bygder, og gletsjere. Besøg evt. botanisk have Plant Materialer: Natek side Med tilhørende kopisider Besøg evt. zoologisk museum

9 5. klasse naturvidenskab fagområde trinmål Faglige mål metode Kortlære Redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer Landzone, byzone, hovedvej Signatur, verdenshjørner, Materialer: Kunne anvende enkle kort, faglige signaturer og lokalplan, verdenshjørnerne Levevilkår, fattigdom, Anvende kort, både ældre og nye til kultur, Tematiske kort, informationssøgning om områdets udvikling, herunder verdensdele, verdenshave, gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet kunne ændre brændpunkter sig Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden Beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige udviklingstrin i forhold til egne levevilkår Sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed de repræsenterer Kende de syv verdensdele og kunne udpege dem på et verdenskort Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder norden og Europa Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden, herunder stednavne for verdens brændpunkter, kæmpebyer og verdenshavene. Atlas på lærerarbejdsværelset Seterra er installeret på skolens PC er (Spil til indlæring af geografiske lokaliteter som f.eks. byer, lande osv) Tur i lokalområdet Miljø, råstoffer Sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier Sortere udvælge og anvende materialer og stoffer, både Affaldssortering, losseplads, genbrugsstation, råstoffer, genbrug, forbrændingsanlæg, Materialer fra vestforbrændingen Besøg på

10 syntetiske og naturskabte Kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse Give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer papir. Kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemiaffald Redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport Give eksempler på hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening Anvende begrebet bæredygtig udvikling rensningsanlæg, nedbrydning, naturressourcer, organisk/uorganisk, bæredygtig udvikling vestforbrændingen eller rensningsanlæg. Universet Kende månens bevægelse omkring Jorden, og Jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets længde og årstider, månens faser Gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning Månefaser, tidevand, årstider, planeter, solsystemet, dværgplaneter, asteroidebælte Materialer Natek 5 side50-69 med tilhørende lærervejledning og kopisider. Model af jord og måne står i fysiklokalet Foredrag om hver planet Rummet.dk incl deres

11 Konstruktion Kende til, at alt stof i verden består af et begrænset antal grundstoffer og kende få grundstoffers navne herunder kulstof, oxygen, hydrogen og jern Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur Beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige tider Give eksempler på hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker Klima Give eksempler og forholde sig til mediernes fremstilling af vejr, sundhed og naturkatastrofer Kende til forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort, herunder hvad der kendetegner de fire plantebælter, herunder typiske husdyr Sammenligne geografiske mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele Kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner H, O 2, CO 2, N 2, Fe, fotosyntese, næringssalte, lille C, naturens konstruktioner, menneskets konstruktioner, teknologi Vejr, naturkatastrofer, klimazoner, plantebælter, tematiske kort, verdensdele, levevilkår hydrotermfigur rumspil Tycho.dk Rundetårn.dk Afslut evt. forløbet med besøg på planetariet Fra natur til teknik - konstruktion med tilhørende kopisider fra lærervejledning Deduktiv / induktiv undervisning. Vekselvirkning mellem teori og praksis Materialer: Natek 5 side med tilhørende kopisider fra lærervejledning Inddragelse af aktuelle nyheder Forklar forskellen på vejr og klima Kildekritik

12 Dmi.dk Besøg evt. eksperimentariet Arbejdsmåder og tankegange: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt kategorisere undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle regler, herunder at alt levende indeholder vand, og at metaller er gode ledere for strøm og varme formidle mundtligt og skriftligt egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier forstå og anvende grafisk information i form af enkle diagrammer og kurver.

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole År 1 Uge 33-40 Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag LÆRERVEJLEDNING Mød verden livet i fattige lande Lærervejledning Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder & Kaare Øster Redaktør: Thomas Meloni Rønn Layout:

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi!

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi! Undervisningsplan med slut- og delmål for fysik-kemi Fagets udvikling Formål Formålet for undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden, oplevelser og indsigt om fysiske og kemiske forhold.

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - december 2004 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

13/14. Præsentation af den interne skole ved Kastaniegården. Skole- og Behandlingshjemmet Kastaniegården SOF Københavns kommune 13/14

13/14. Præsentation af den interne skole ved Kastaniegården. Skole- og Behandlingshjemmet Kastaniegården SOF Københavns kommune 13/14 13/14 Præsentation af den interne skole ved Kastaniegården Skole- og Behandlingshjemmet Kastaniegården SOF Københavns kommune 13/14 Forord Kastaniegården er en skole og behandlingshjem, der drives af Københavns

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-7 eller hele publikationen. side Forord 2 Kapitel 1 Lærervejledning 3 Kapitel 2 Energien og mennesket 5 Kapitel 3 Energien og samfundet 8 Kapitel

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere