For snart tyve år siden fejede den fredelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For snart tyve år siden fejede den fredelige"

Transkript

1 1 EN BLOMST FRA ROSEN- TRÆET Af Thomas Wegener Friis og Helmut Müller-Engbergs Da DDR brød sammen, skaffede CIA identiteter på tusindvis af østtyske agenter. En snes af dem dukkede senere op hos PET. For snart tyve år siden fejede den fredelige revolution over den Tyske Demokratiske Republik (DDR). Demonstranter krævede en stopper for det østtyske Ministerium for Statssikkerhed (MfS) Stasi. Stasi i produktionen lød det fra gaderne. Den forhadte statssikkerhed havde udviklet sig til symbolet på hele det undertrykkende regime i Østtyskland. Statssikkerhedens egne folk forsøgte at reformere sig, men regeringspartiet SED/PDS havde allerede kort efter Murens fald skrevet Stasi på tabskontoen og koncentrerede sig om partiets egen overlevelsesplan. Da spillet var ude for MfS, var næste træk at slette alle beviser. Ikke mindst udlandsefterretningstjenesten Hauptverwaltung A (HV A) havde held med at destruere meget store dele af sit arkiv. Derved var ikke mindst tjenestens agentnet i Vesten der udgjorde godt halvdelen af Østtysklands spioner i udlandet slettet. Det viste sig imidlertid, at efterretningstjenesten i det store og hele kunne have sparet sig det arbejde. Sidst på året 1992 fik CIA fingrene i en kopi af HV A s kartoteker. 1 Dermed fik den amerikanske tjeneste et fuldstændigt overblik over både dæknavne og de borgerlige navne på titusindvis af DDR-agenter verden over. I 1990 erne tilbød CIA at dele sin viden med sine partnertjenester i Vesten. Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Østrig og ikke mindst Tyskland var blandt de lande, der fik et tilbud fra amerikanerne. Tyskland modtog de første informationer fra den amerikanske efterretningsskat i foråret I de følgende år kørte operation Rosenholz tilbageførslen af kopier af de østtyske kartoteker. Først fik efterretningstjenesten, sidenhen også Stasi-arkiverne del i byttet. Tyskerne fik med CIA s mellemkomst kendskab til ikke mindre end godt vesttyske HV A-agenter 2 og østtyske. 3 Desuden fik tyskerne navnene på næsten personer, der af den ene eller anden grund havde været registreret af østtyskerne. Det hele fyldte intet mindre end 381 cd-rom er.

2 2 ARBEJDERHISTORIE NR Rosenholz rosentræ var altså navnet på den tyske tilbageføringsoperation; ikke den oprindelige betegnelse for de østtyske dokumenter. I den brede offentlighed er betegnelsen Rosenholz dog efterhånden blevet synonym med de østtyske kartoteker, hvorfor den også er anvendt i denne artikel også når det drejer sig om informationer udvekslet mellem Danmark og USA; endskønt denne udveksling ikke gik under navnet Rosenholz. I Danmark stiftede man for alvor bekendtskab med betegnelsen Rosenholz, da en EU-embedsmand, den tidligere østtyske spion Lenz (XV/6991/75), i julen 1999 blev arresteret. Han endte med at tilbringe 115 dage i varetægtsfængsel. Herefter droppede anklagemyndigheden sagen mod ham med henvisning til forældelse. Dermed toppede opgøret med tidligere agenter for Østblokken i Danmark. Sagen mod Lenz var resultatet af flere års heftig politisk debat og en halvhjertet politisk proces. Den danske håndtering af Rosenholz var karakteristisk. De fleste lande førte en eller ganske få symbolske eller eksemplariske sager. Man lod i det store og hele de gamle spionsager hvile. Det gjaldt også for Tyskland. Af de cirka agenter og 376 kontaktpersoner, der stadig var aktive i Vesttyskland lige før murens fald, endte det forende Tyskland med at dømme blot 181 spioner, heraf kun 62 til længere straffe end to år. Rosenholz vigtigste værdi for de lande, der modtog dem, var, at det neutraliserede spionagetruslen fra de tidligere agenter, man var i stand til at identificere. Rosenholz Det amerikanske arkivkup bestod først og fremmest af tre slags dokumenter: F 16-kartotekskort F 22-kartotekskort Statestikbögen F 16-kartotekskortene indeholder de helt grundlæggende informationer om de personer, som HV A af den ene eller anden grund havde i kikkerten. Det drejer sig i Tysklands tilfælde om identiteter, som skal fraregnes folk, der på grund af dobbeltnavne blev opført to gange, samt dele af et såkaldt Arbeitskartei med navnene på HV A-føringsofficerer, 4 som amerikanerne er kommet til at blande sammen med F 16-kartoteket. Tilbage står registreringen af ægte personer. F 16-kortene indeholder informationer om personens borgerlige navn 5, fødselsdato, og -sted, personnummer, statsborgerskab, adresse, job, arbejdsgiver samt følgende operationsdata: HV A, arkivsignatur og registreringsnummer. Sidstnævnte nummer er nøglen videre rundt i HV A s databaser og kartoteker. I tilgift kan kortene indeholde enkelte yderligere oplysninger. Forkortelsen HP (Hauptperson) betød som regel, at det drejede sig om en agent, der var opført i systemet under flere forskellige identiteter. Øvrige identiteter var falske eller operative, HP-navnet var typisk det korrekte. Foruden dette kan kortene være påstemplet Dokument, Information, Pirat, Lawine, System. De to første handlede som regel om identiteter. Som regel var en person med stemplet Information identitetsdonor til falske dokumenter. Undtagelsesvis er der dog også påført identitetsmodtageren. Kortene med stemplet Pirat indeholder personer, som østtyskerne frygtede var afsløret gennem afhopningen af løjtnant Werner Stiller fra HV As Afdeling XIII. Afhopningen var et af de største slag mod den interne sikkerhed, HV A oplevede, efter Berlinmuren var opført. Lawine havde en lignende baggrund. Det drejede sig om personer, som HV A frygtede, at Werner Teske kunne have angivet til Vesten. Teske var blevet afsløret, arresteret og henrettet, da han i 1981 forberedte en afhopning. System var slutteligt persondata, østtyskerne havde delt med deres østeuropæiske partnere gennem SOUD-systemet. 6 F 22-kortene er oversigter over enkelte operationer. De indeholder foruden det førnævnte vigtige registreringsnummer også agenternes dæknavne. Desuden giver kortene oplysninger om, hvem der førte en sag, hvornår og til

3 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 3 Eksempel på F 16-kartotekskort for agenten Jörg Meyer. Efter ønske fra Die Behörde der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik er Stasi-officerernes identitet beskyttet. (Foto: BStU) hvem den skiftede hænder, samt hvornår den var blevet lukket og arkiveret. Slutteligt fortæller de, hvilken type sag det drejede sig om; IMA (Inoffizielle Mitarbeiter Akte A) var en betegnelse for agenter, der virkede som kilder, residenter, hververe eller instruktører; OPK (Operative Personenkontrolle) dækkede som regel over den tidligste fase af et agentforløb. I alt havde HV A 28 forskellige operationskategorier. 7 En særlig kategori under IMA var kontaktpersoner (KP), der ellers ofte betragtes som personer, der endnu ikke befandt sig i et bevidst agentforhold til den østtyske tjeneste. Rosenholz har imidlertid vist, at endog succesfulde agenter blev ført som kontaktpersoner, typisk af sikkerhedshensyn. 8 Fra dokumenterne af typen Statistikbögen eller profiler er det muligt at trække en lang række informationer ud om agenterne i Vesten. Deres borgerlige navne figurerer ikke, men de kan fremfindes ved at krydse profilerne med F 16-kortene. Profilerne foreligger imidlertid udelukkende for året Stasi-arkivet fik profiler på vesttyskere, mens den tyske kontraefterretningstjeneste Bundesamt für Verfassungsschutz fik I alt skønnes der at være samlet set profiler hos CIA. Profilerne deler sig i kategori A (tyskere: i alt 1.890) og B (andre udlændinge end tyskere: i alt 585). Profilerne giver information om seks forskellige forhold: 1. Informationer om agenten (Angaben zum IM) 2. Sagens operative udvikling (Zur operativen Entwicklung des Vorgangs) 3. Personlige informationer om agenten (Persoenliche Angaben zum IM)

4 4 ARBEJDERHISTORIE NR Målinstitutioner (Objekte) 5. Loyalitet og sikkerhed (Zuverlässigkeit und Sicherheitsprobleme) 6. Kommunikation (Verbindungsvesen) På baggrund af de informationer var det muligt at tegne et klart billede af agenterne, deres muligheder og deres svagheder. Første felt indeholder dæknavn, registreringsnummeret og typen af operation (Kategorie). Informationer der også kunne genfindes andre steder i systemet. Beskrivelsen af den operative udvikling indeholder; hvem der havde tippet agenten, om hvervningen var foretaget af en anden agent eller af en efterretningsofficer, samt om hvor hvervningen fysisk var foretaget. I DDR eller i det såkaldt OPG (Operationsgebiet operationsområdet), altså i Vesten. Hvad angik hvervningsårsagerne viser de vesttyske sager et klart billede: havde politiske årsager til at være agenter, 324 økonomiske grunde, 147 personlig årsager, 67 fremmed flag, 9 20 selvangivere, 5 afpresning. 10 Hvad angår de personlige informationer, kan profilerne fortælle, hvilket køn, hvilken nationalitet og hvilken civilstand agenten havde, samt hvor han eller hun det var som regel en han boede. Yderligere kan man læse, hvilke fremmedsprog vedkommende beherskede, hvilket job han besad samt om hans formue. Det sidste var bredt forstået og kunne for eksempel indeholde den operativt vigtige henvisning til, om agenten havde eget firma eller egen bil. Under punkt fire er spionagemålet for agenten opført, altså hvilken institution vedkommende var i stand til at hente informationer fra. På baggrund af profilinformationerne fra de vesttyske agenter har det været muligt at tegne et ret nøjagtigt billede af infiltration af Bonn-republikkens centrale administrative institutioner. Således havde HV A i skæringsåret agenter med adgang til udenrigsministeriet, tre til Forbundskanslerkontoret, ni til Bundesnachrichtendienst, 19 til Forbundsdagen, tre til CDU-ledelsen og 12 til den socialdemokratiske ledelse. Der var med andre ord tale om en meget stærk holdopstilling i det østtyske agentteam i toppen af det vesttyske politiske system. 11 Under punktet Loyalitet og sikkerhed blev risikoen ved agenterne målt og vejet. Blandt de vesttyske agenter, der foreligger data på, er det påfaldende, hvor mistænksomme HV A var over for deres egne folk. Væsentligt under halvdelen, 39 procent, havde tjenesten fuld tillid til. Af deciderede dobbeltagenter regnede østtyskerne kun med, at de havde en havkat i hyttefadet, altså blot godt en halv promille. 12 I spørgsmålet om sikkerhed havde HV A ti forskellige parametre, der påvirkede en agents status. De drejede sig først og fremmest om forskellige forbindelser (rejser eller familie) i DDR eller andre kommunistiske lande. Påfaldende mange østtyske agenter, 212, altså mere end ti procent, havde i deres liv været kortvarigt i myndighedernes søgelys af politiske årsager. Hele 16 personer regnede man med blev aktuelt efterforsket, og to fik deres telefoner og post overvåget. Kommunikationsmiddel Antal Dækadresse i DDR 984 Instruktør 786 Ensidet radiokontakt 221 Chiffering 189 Usynligt blæk 148 Koder 74 Personlig kurerforbindelse 59 Kortbølge signalsystem Panorama 43 Døde postkasser i tog 42 Mikratfotografi 41 Døde postkasser 26 Telefonoverførsel HD 21 Kortbølge radio Horizont 17 Dobbeltsidet kortbølge radio 15 Upersonligt materialetransport 12 Dækadresse i operationsområdet 12 Fordeling af kommunikationsmidler for 1890 vesttyske agenter. En agent kunne råde over flere forskellige.

5 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 5 Jörg Meyers F 22-kort. Efter ønske fra Die Behörde der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicher- heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik er Stasi-officerernes identitet beskyttet. (Foto: BStU) Fordelingen af forskellige kommunikationsformer viser overraskende, at under halvdelen af agenterne havde kontakt til en tilrejsende instruktør, mens kontakten via dækadresse i DDR var langt mere almindeligt. Statistikken viser også, at gammelkendte spionmetoder som døde postkasser hemmelige gemmesteder i 1988 var på vej ud af den almindelige virksomhed. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at under ti procent brugte den gode gamle usynlige blæk. Profilerne på dette punkt viser også et andet alment kendt spionfænomen fra populærkulturen, nemlig at de falske pas ikke var særlig udbredt; i hvert fald ikke blandt spionerne. Blot 134 havde et ekstra vesttysk eller vestberlinsk falsk pas, og kun 12 af de 1890 et internationalt pas. Til gengæld havde HV A et uhyre stort antal dobbeltidentiteter til de østtyske eller andre østeuropæiske agenter og officerer, der rejste over til agenterne, nemlig cirka Profilernes kommunikationsstatistik indeholder et sidste væsentligt punkt, nemlig fortegnelser over hvilke agenter tjenesten kunne regne med, hvis det internationale politiske klima strammede til agenter og kontaktpersoner kunne DDR regne med i fredstid. I en kriseperiode ville blot 413 holde ved. I krigstid ville der kun være 182 tilbage. Det er her særligt interessant, at der blandt disse er tre kontaktpersoner, som man oprindeligt ikke troede var rigtige agenter. Der kan imidlertid ikke herske tvivl om, at de tre kontaktpersoner Gerhard, en pension i Kempten, Sepler, en arbejdsløs mand i München med forbindelse til Bundesnachrichtendienst, og Pioner, en underofficer i forsvarsministeriet, ikke blot var agenter, men også specielt uddannede til krigstilfældet. 14

6 6 ARBEJDERHISTORIE NR Analyser af Rosenholz-materialet kan således give et enestående overblik over, hvordan det østtyske netværk var fordelt og virkede i praksis. Da historien blot ligger tyve år tilbage, er der en ganske stor sandsynlig for, at forskning i dette område også har relevans i det 21. århundrede. Østeuropa har nok ændret sig fundamentalt siden dengang, men Vesten, som HV A opererede i, er i vidt omfang forblevet det samme. De efterfølgende informationer om det danske Rosenholz stammer fra DIIS-samlingen i PET s arkiv. Det er de dokumenter, som Dansk Institut for Internationale Studier lod afklassificere i forbindelse med udredningen om Danmark under den Kolde Krig. Samlingen er i dag også tilgængelig for andre forskere. Danskerne Op gennem 1990 erne fik også PET en mindre del af den amerikanske arkivskat. Det var en del af en generel politik, at CIA var villige til at dele med venligtsindede stater, såfremt de var interesserede. Sverige skulle i den forbindelse have modtaget 900 navne, hvoraf godt 50 kunne identificeres som agenter. 15 Det danske udbytte var en hel del mere magert, hvilket kunne vidne om, at man fra dansk side ikke var særligt interesserede i materialet. Senest i 1995 havde PET de første 14, et antal der samlet set steg til 20. Det drejer sig om agenter, der havde været aktive i 1970 erne og 1980 erne, formodentlig fordi 1988-profil blev brugt til identifikationen. De danske Rosenholz -agenter eller Inoffizielle Mitarbeiter (IM) fordelte sig i HV A som følger: Afdeling II (Spionage mod partier, organisationer og Kirken i Vesttyskland): IM Rita (XV/1711/69) Afdeling III (Spionage fra DDR-ambassaderne): IM Käfer (XV/598/83) Afdeling IV (Militærspionage): IM Lars (XV/1557/87) Afdeling VI (Opklaring af operative rejseforbindelser ): IM Elch (XV/1571/85) Afdeling X (Aktive tiltag, desinformation): IM Ole (XV/699/86) Afdeling XI (Nordamerika og amerikanske institutioner): IM Nord (XV/3976/81) Afdeling XII (NATO og EF): IM Nixe (XV/2481/81) IM Lenz (XV/6991/75) IM Nelly (XV/2738/79) IM Hubig (XV/123/78) IM Filius / Hansen (XV/7731/60) IM Elan (XV/1713/72) IM Lerche (XV/1714/72) IM Thor (XV/2315/70) IM Stoppel (XV/5618/84) IM Bende (XV/5618/84) IM Axel (XV/4295/81) Afdeling XIII (Spionage mod grundforskning) IM Gast (XIII/733/72, og XV/733/72) IM Hagen (XV/8413/81) Afdeling XIV (Industrispionage inden for elektronik, optik og EDB) IM Nielsson (eller Nielson )(XV/6413/82) De danske agenter samlede sig fortrinsvis i Afdeling XII. Det skyldtes, at HV A s danmarkskontor var placeret her fra midten af 1970 erne. Her fandt man også Oberstløjtnant Heinz Becker, der alene tegnede sig for syv af Rosenholz-folkene. Inden for industrispionagen var blot tre agenter, til trods for at netop industrispionage spillede en konstant voksende rolle for DDR, og slugte godt fyrre procent af HV A s kræfter i 1980 erne. 16 Den lette danske industri var imidlertid ikke umiddelbar kompatibel med den østtyske, hvilket kan forklare de få industrispioner. For langt hovedparten af de danske agenter gjaldt, at det drejede sig om ukendte personer. 17 I SIRA-databaser 18 er der muligt at måle, hvor mange større rapporter agenterne sendte til Østberlin. Informationskvoten for de danske Rosenholz-agenter var vidt forskellige. Enkelte indbragte kun relativt få, som venstrefløjsaktivisten IM Elan, der arbejdede for HV A fra og igen fra I løbet af de første tre år leverede han otte rapporter, koncentreret omkring situationen i forskellige

7 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 7 Bagsiden af agenten Roland Schulz' F 22-kort. Heraf fremgår det, at agenten i Danmark var usynlig selv inden for Ministeriet for Statssikkerhed. Kom der forespørgsler om ham fra andre afdelinger, skulle de ikke uden videre få at vide, at han arbejdede for HV A. Det tyder på, at han havde en særlig mission for HV A i Østjylland. Efter ønske fra Die Behörde der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik er Stasi-officerernes identitet beskyttet. (Foto: BStU) dele af venstrefløjen, DKP, Vietnambevægelsen og blandt maoisterne. 19 Til sammenligning afrapporterede den kendte DDR-agent Jörg Meyer alias IM Wolfgang Schmidt (I/848/67), der i årene opererede i Danmark og hvervede en dansk kvinde i Udenrigsministeriet, også kun elleve rapporter i SIRA. Rapport-topscorerne blandt de danske agenter var agenterne Lenz (96 informationer), Hagen (68 informationer), Nielsson (63 informationer) og Elch (49 informationer). Lenz (XV/6991/75) blev hvervet allerede som attenårig med henblik på en karriere i EF-administrationen, hvilket han faktisk nåede i midten af 1980 erne. 20 På sin vej dertil brugte han blandt andet tiden på at spionere mod det danske udenrigsministerium, der var kilden til langt størsteparten af hans indleveringer til HV A. IM Hagen gummispionen fra Odense leverede fra 1982 til rapporter og dokumenter i SIRA. Hans speciale var tekniske hints til DDR-industrien om gummi og kileremsproduktion. Karakteristisk for mistroen til agenterne skulle Hagen levere op til 68 dokumenter og fungere som agent i syv år, før HV A opgraderede ham fra næsthøjest troværdighedsniveau troværdig til niveauet loyal. 21 Også IM Nielsson arbejdede for DDR s industrispionage. Han havde forbindelse til firmaet Allimex, der drev en omfattende handel med Østblokken med ef-

8 8 ARBEJDERHISTORIE NR tertragtede elektronikvarer. Hans tjenester for HV A gik også i den retning. I årene 1983 til 1989 er han i SIRA registreret for en indlevering af dokumenter samt embargobelagte produkter, som i november 1984 en 16-bit computer 8000 Model 11 inkl. skærm, tastatur, båndoptager og manualer, som HV A-analytikerne anså for at være af stor militær og økonomisk betydning for Østtyskland. Agenten Elch adskilte sig fra de øvrige mest leverende kilder i Rosenholz ved, at de informationer, han bragte, sjældent var fortrolige. Hans 49 informationer er blot for årene Herefter fortsatte Elch dog sin aktivitet frem til DDR s sammenbrud. De informationer, han kunne skaffe, var såkaldte Regimeinformationer, altså viden om, hvordan administration og daglige liv i de kapitalistiske lande udfoldede sig. Hvordan anmeldte man for eksempel en flytning? Hvordan kom man til at arbejde på Grønland? Hvordan var det tyske mindretal organiseret? Spørgsmålene kunne umiddelbart virke fuldstændig harmløse, men Elch arbejdede for HV A s Afdeling VI. Det var tjenestens rejsebureau. De forberedte indsatsen af DDR-agenter i Vesten og langvarige udslusninger. For at få en østtysker til korrekt at udfylde en vesttysk eller dansk identitet skulle en lang række forudsætninger være opfyldt. Hvis man lavede en fodfejl kunne årelange, dyre og risikable operationer, som Jörg Meyers indslusning i Danmark, gå i vasken. Forudsætningen for succes var detaljeret planlægning og kendskab til livet i et kapitalistisk samfund. Betragter man gruppen af danske Rosenholz-agenter i sin helhed springer flere fællestræk i øjnene. Først og fremmest var agenter, der havde forbindelse med eller spionerede mod venstreorienterede miljøer, påfaldende overrepræsenteret. Desuden var der i gruppen også en stor andel af agenter, hvis opgaver bestod i at holde netværket ungdommeligt og friskt. Agent Lenz spionerede aktivt mod det danske udenrigsministerium. Derved var han faktisk atypisk for gruppen som helhed. I sine tidligste år som østtysk agent sendte Lenz dog informationer om blandt andet det maoistiske Kommunistisk Forbund Marxister Leninister og om indre forhold i DKP. Både Lenz og moren IM Nelly havde deres baggrund i DKP og havde derfor gode muligheder for at rapportere herfra. Som nævnt havde aktivisten Elan venstrefløjen som sin foretrukne jagtmark og ikke mindst maoisterne. Det gjaldt ligeledes for IM Hubig og IM Thor. Netop Maoismen blev særligt i 1970 erne anset for at være et problem af de regerende kommunistpartier i Østeuropa, der afholdt flere topmøder for at diskutere den maoistiske fare for den kommunistiske bevægelse. HV A skrev om emnet: De vesteuropæiske maoistiske organisationer har af Kinas Kommunistiske Parti fået til opdrag at understøtte den officielle kinesiske udenrigspolitik og at underminere de kommunistiske partier i deres lande, at ødelægge dem og bringe dem på Pekings kurs. Hertil kom, at et stort antal af organisationerne har desuden aktive forbindelser til imperialistiske efterretningstjenester. 22 HV A s fokus på dette område støttede med andre ord op om de kommunistiske statspartiers politik i forhold til den kommunistiske bevægelse i Vesteuropa. En politik, der i hovedtræk gik ud på at holde venstrefløjspartierne samlet og under kontrol eller på linje med Moskva. Det var på mange måder en politik, der havde dilemmaer og paradokser indbygget i sig, for en stram kontrol med broderpartierne lagde netop ikke altid op til samarbejde og aktionsenhed med andre arbejderpartier. Derfor var der nok at tage sig til for efterretningstjenesten, hvis den skulle understøtte den del af Østtysklands og de kommunistiske landes udenrigspolitik. Det kan også aflæses i SIRA-databasen, hvor netop den danske venstrefløj bredt forstået var det største selvstændige tema for rapporter fra Danmark i perioden Foruden de nævnte agenter var Rosenholz-agenten Lerche aktiv imod Socialistisk Folkeparti og aktiv i fagbevægelsen. Blandt Rosenholz-folkene var der ingen agenter i Socialdemokratiet, omend Lenz - sagen viste, at HV A havde øje for partiet, da

9 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 9 en af partiets unge folk fra 1980 erne dukkede op under Lenz dæknavn. 24 Desuden havde DDR s ambassade legale efterretningsfolk, som eksempelvis officererne Herbert (XV/1619/75), Hille (VI/641/68) eller Hofer (XV/1899/72), som alle holdt et vågent øje med socialdemokraterne. Et andet markant træk ved det danske Rosenhol z-netværk er fremtidsperspektivet. Den konstante foryngelse af et illegalt netværk var en løbende proces. Såfremt agenterne ikke konstant var oppe på tæerne og skaffede nye agenter, ville netværket gradvis forældes og til sidst gå i opløsning. I 1980 erne, hvor Rosenholz-agenterne var aktive, var det netop et problem for HV A. Fascinationen af den socialistiske utopi, der havde været stærk i 1970 erne, var ved at aftage. Det var ifølge DDR s sidste spionchef Werner Grossmann et problem. 25 De såkaldte 68 ere havde været en stor gevinst for DDR, men nu da revolutionsromantikken var vigende, fremstod DDR som et stagnerende og autoritært gerontokrati. Derfor blev det vanskeligere at hverve folk på det foretrukne politiske grundlag. I Danmark var behovet for foryngelse vigtigt, idet den gennemsnitlige hvervningsalder på 37 år lå et godt stykke over denne generelle på 32 år. HV A havde imidlertid taget højde for, at der var behov for at arbejde fremtidsrettet, idet ikke mindre end hver fjerde af agenterne nemlig agenterne Ole, Lars, Stoppel, Hagen og Nielsson var indsat som hververe. Desuden er der blandt Rosenholz-folkene et klart fokus på uddannelsessektoren. Særligt universiteter tiltrak HV A. Atter hver fjerde havde deres gang her; Nixe og Nord på Aarhus Universitet, Thor og Bende på Københavns Universitet, og Hubig på Roskilde Universitetetscenter. Derudover så havde Ole rettet sin opmærksomhed bredt mod fagskoler, Lars mod gymnasier og universiteter, samt Elch mod universiteter og kollegier i København. Filius havde studenter- og ungdomsorganisationer som sit mål. 26 Det er vigtigt at erindre, at Rosenholz - folkene langt fra omfatter hele HV A-aktiviteten i Danmark. Først og fremmest var de aktive de to sidste årtier af den Kolde Krig. Men Fordeling af hvervningsårsager for Rosenholzagenterne i procent Ideologiske årsager (70) Materielle årsager (15) Personlige årsager (5) Fremmede flag (5) Ukendt (5)

10 10 ARBEJDERHISTORIE NR derudover er der både danskere og tyskere, som virkede for HV A, som ikke var indeholdt i det sparsomme udbytte fra CIA. Det gjaldt den indslusede DDR-agent Schult alias IM Handke (VI/1363/64), der var i Danmark i perioden , hvorefter han og hans kone fortsatte deres agentvirke i Brasilien. 27 Ligeså mangler IM Roland Schulz, der i 1980 erne blev indsluset og slog sig ned i Østjylland. 28 Og hvad med IM Solist bag hvilket dæknavn aktivisten Otto Sand skulle gennem sig? Eller IM Peter (XV/3418/67), som den succesfulde føringsofficer Manfred Elisath hvervede i 1967 Elisath der i øvrigt også førte journalisten Flemming Sørensen (IM Flame ) og overgav ham til den ledende medarbejder, Karl Nippe, der førte ham til senest 1979? Rosentræets tidlige forår? Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET, skrev i 2006 i sin erindringsbog Hånden, at han ikke kunne forstå, hvordan de to journalister Per Michaelsen og Mette Herborg med stor dygtighed og slidsomt arbejde kunne skrive om danske STASI-kontakter i Ekstra Bladet og i bøgerne STASI og Danmark og Ugræs. Han fortsatte: Det lagde pres på PET, at to ihærdige journalister var hurtigere og bedre til at skaffe informationer om STASI. Det kunne ingen forstå. 29 Bonnichsen satte i sin bog fingeren på to centrale punkter: 1) Stasi-afsløringerne satte PET under pres og 2) journalisternes metoder var næsten uforståelige. De to journalisters bøger var kun yderst sjældent forsynede med fodnoter, hvilket gjorde det endnu vanskeligere at forstå, hvor avancerede deres arbejdsmetoder virkelig var. Allerede i deres første bogs Stasi og Danmark første sider, bliver det faktisk rigtigt spændende. På bogens indledende sider har de en liste over dæknavne og de sande identiteter på agenter i bogen. Det er selvsagt et nyttigt værktøj i en spionhistorie. Men de mest interessante personer i denne sammenhæng er faktisk en række agenter, som forfatterne påstår ikke at have identiteten på. De beskrives blot som Dansk Stasiagent. Det drejer sig om de danske Rosenholz-folk Gast og Nelly. Desuden er det en anden gruppe af agenter Enkel, Esbjørn, Edgar og Eugen. 30 De optræder ikke inde i bogen, men at der er noget ganske særlig ved netop dem, får læseren et klart indtryk af. Michaelsen og Herborg har nemlig valgt i slutningen af deres indledning at spørge ud i det offentlige rum, hvem der gemmer sig bag netop de identiteter. At netop de linjer havde en ganske særlig betydning fremgår også af, at Bonnichsen på første side i sit kapitel, Fortiden vender tilbage, godt ti år senere præcis hæfter sig ved de dæknavne: Det var rigtigt, som det også stod i bøgerne, at der var en del dæknavne, der kunne forbindes med danske statsborgere, men som stadig var uden ejermand. 31 Men hvorfra kendte de to journalister dæknavnene, og hvorfra vidste de, at det havde noget med Danmark at gøre? I Stasi-arkivet fik man først i december 1998 altså to år efter Stasi og Danmark styr på dæknavnene på ikke-tyske HV A-agenter. Det skete ved hjælp af SIRA. Rosenholz fik de først i løbet af Det er derfor næsten umuligt, at Stasi-arkiverne før 1996 har udleveret informationer om Nelly og Gast. Der er derimod tre alternative kilder: De tidligere Stasi-officerer CIA PET Per Michaelsen havde forbindelse til folk fra HV A. Men hvilken interesse havde de i at ryge deres tidligere agenter ud? Det har netop været kendetegnende for de tidligere østtyske føringsofficerer, at de som hovedregel har holdt hånden over deres agenter og folk, der kunne mistænkes for at være østtyske spioner. Det kunne naturligvis også være CIA s hovedkvarter i Langley, der følte sig kaldet til at indvie Ekstra Bladets journalister i Rosenholz hemmeligheden. Men i 1995/1996, hvor bogen formodes at være blevet skrevet, var der ikke mange uden for efterretningstjenesternes

11 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 11 Statistikbogen for topagenten Topas (alias Rainer Rupp), der sad i NATO s hovedkvarter og blandt andet leverede informationer om Danmarks forsvar. (Foto: BStU)

12 12 kreds, der kendte til CIA s fantastiske fund. Så hvorfor skulle den amerikanske efterretningstjeneste vælge at udlevere deres informationer til to mere eller mindre tilfældige danske journalister? Et forhold taler både imod, at CIA eller de gamle HV A-folk, nemlig de nævnte agentnavne, der startede med E. Det var ikke, som de to journalister fejlagtigt opgiver, Stasiagenter, men derimod agenter for DDR-militære efterretningstjeneste. Deres arkiver var endnu grundigere ødelagt end Stasi-arkiverne. Heldigvis (for historikerne) havde mistilliden i det østtyske regime været så stor, at Statssikkerheden massivt havde infiltreret deres militære søstertjeneste. Derfor er det i dag muligt at rekonstruere dele af det militære agentnetværk med hjælp fra spejl-akter fra statssikkerhedens Hovedafdeling I, der havde ansvaret for den østtyske hær. Herfra kan man fastslå, at Edward var studerende i Århus, og Esbjørn var studerende i København. 32 Det er imidlertid lidet sandsynligt, at disse dokumenter blev udleveret i midten af 1990 erne, for personakter havde for BStU absolut prioritet ved den trinvise åbning af arkivet. Sags-akte er derimod først gennemarbejdet og åbnet senere. Og information om den militære efterretningstjeneste stammede i hovedreglen fra sags-akte. Det er ej heller sandsynligt, at de tidligere HV A-folk skulle ligge inde med agentinformationer fra Hovedafdeling I. Et sted flyder informationer om såvel de danske Rosenholz-folk og de østtyske militæragenter sammen. Hos PET havde man allerede i 1993 fået informationer om østtyske militærspioner fra den Kolde Krigs tid. 33 Rosenholz-folkene Nelly og Gast havde PET senest identificeret i oktober og november Det var med andre ord tids nok til, at de kunne nå at optræde i en Michaelsen og Herborgs bog i 1996, såfremt dæknavnene skulle være tilhvisket fra den kant. Det åbner imidlertid andre problemer, da informationerne på daværende tidspunkt endnu ikke var afklassificeret. ARBEJDERHISTORIE NR Hvem ville sætte PET under pres? Uanset hvem, der løftede sløret for Rosenholzfolkene, så havde det helt givet en effekt. I marts 1992 havde daværende PET-chef Hanne Bech Hansen et møde med Justitsministeriets departementschef for at diskutere spørgsmålet om en nyåbning af Stasi-sagerne. Der er imidlertid ikke meget, der tyder på, at PET interesserede sig for spørgsmålet. Til trods for at man modtog materiale fra Rosenholz-sagerne fra amerikanerne, så er det et åbent spørgsmål, hvorfor man ikke undrede sig over de beskedne antal eller undersøgte sagen videre. DIISudredningen fra 2005 beskrev forløbet således: Der er foretaget politimæssig efterforskning også i samarbejde med udenlandske myndigheder, hvilket i fald har bidraget til opklaring af identitetsmæssige misforståelser. Men kronologien er ikke helt klar. Afhøringer af agenterne Elch, Hubig eller Käfer i henholdsvis 2001 og 2002 altså seks og syv år efter Rosenholz-identiteterne kom til Danmark tyder på, at efterforskningen godt kunne være en del år under vejs. 35 Om den politiske proces skrev Bonnichsen om justitsministrene i 1990 erne: Erling Olsen (S) havde andre ting at tænke på [...] Bjørn Westh (S) synes efter nogle få prøvesager ikke at det var anstrengelserne værd med en systematisk gennemgang [...] Frank Jensen (S) blev næsten overhalet indenom, før han reagerede. 36 Selvom Bonnichsen ikke er sikker på, hvorvidt en tidligere handlen ville have ført til domfældelser, så spores der i teksten en vis frustration i det danske intelligence community over processen. Det blev formodentlig ikke mindre aktuelt med nedsættelsen af PETkommissionen i 1999, der rettede skytset mod PET s mulige lovovertrædelser i stedet for tidligere østagenter. Således sagde Jørgen Bro, tjenestens tidligere næstkommanderende: Jeg og flere af mine kolleger føler, at den undersøgelse, der nu sættes i gang, vender det hele på hovedet. Vi er fortørnede over, at de mennesker, der havde viet hele deres liv til fremmede diktaturer, nu skal sætte os på anklagebænken og gøre sig til dommere over os.

13 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET 13 Forsiden af Roland Schulz' F 22-kort. Efter ønske fra Die Behörde der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik er Stasiofficerernes identitet beskyttet. (Foto: BStU) Spørgsmålet er naturligvis, hvorvidt den frustration også herskede tidligere, og om den var så stor, at nogen følte sig kaldet til at give Ekstra Bladets folk nogle ideer? I givet fald, hvor mange? I 1995 ville det være en relativ sikker ting at gøre. På daværende tidspunkt ville det næppe falde ret mange ind selv i deres vildeste fantasi, at PET-arkiverne en dag ville blive åbnet, således at den korrekte kronologi i forholdet Michaelsen/Herborg og PET måtte fremkomme. Der herskede netop ikke et kapløb mellem de to parter som Bonnichsen antyder, for PET var allerede velinformerede inden journalisterne fik skrevet deres bog. Men fra politisk hold ønskede man ikke at handle før efter næsten 10 år og det skyldes ikke mindst Ekstra Bladets pres. Men hvem skabte i sidste ende det pres? Der er ingen tvivl om, hvem presset var rettet mod. Det var den siddende radikale-socialdemokratiske regering, der stod for skud. Det var særligt tydeligt i den nævnte bog Stasi og Danmark. Meget store dele af bogen handlede ret beset ikke om Stasi, men arbejdede med andre kilder og antydede Stasi-kontakter og bød ind med årsagsforklaringer, der ikke nødvendigvis var belæg for i Stasi-materialet. Et af målene for de to journalisters skyts var den siddende justitsminister Bjørn Westh. I bogens afsnit Fik alt betalt i Østberlin fortalte Michaelsen og Herborg om et delegationsbesøg i Østberlin i forbindelse med forhandlinger mellem vestlige socialdemokratier og østlige kommunistpartier. Det var ikke noget, der var iscenesat endsige styret af DDR s efterretningstjeneste. Det lykkes dog forfatterne ved antydningens kunst at skabe en fornemmelse af, at her sker noget højest suspekt, der på en eller anden led havde noget at gøre med HV A. Hvad er nu det?, tænker læseren, er ham Bjørn Westh styret. Også kobles

14 14 ARBEJDERHISTORIE NR denne følelse til spørgsmålet om Stasi-sager, idet journalisterne skriver: Fra dansk side deltog udover Lasse Budtz folketingsmand Bjørn Westh i dette udenomsparlamentariske samarbejde med fjendtlige østmagter. Bjørn Westh er i dag Danmarks justitsminister og chef for Politiets Efterretningstjeneste. I en fodnote hertil forsøger journalisterne ikke at dokumentere deres informationer. I stedet rettede de et ekstra stød mod justitsministeren. Skønt Danmark siden Tysklands forening har haft fire justitsminister, som qua deres taburet har været chefer for Politiets Efterretningstjeneste (PET) [ ] har der ikke været rejst tiltale mod nogen dansk statsborger for efterretningsvirksomhed til fordel for MfS. 37 Dermed lykkedes det at slå en bro mellem socialdemokratiske kontakter til Østtyskland og manglende vilje til at give PET frie tøjler til at gå gang med de tidligere agenter. Rosentræ som brænde til bålet Rosenholz-akterne er siden deres fremkomst i starten af 1990 erne blevet brugt meget effektivt. Først og fremmest af de vestlige efterretningstjenester, som succesfuldt neutraliserede de agenter, de blev bekendte med. I Danmark drejede det sig om 20 udvalgte HV A-agenter, i Tyskland neutraliseres godt agenter i Øst- og Vesttyskland. Det var ikke målet at føre en lang række retssager mod de tidligere spioner. Det skete hverken i USA, i Norden og dårligt nok i Tyskland. I stedet førte man ganske få symbolske sager, der både viste offentligheden og de tidligere agenter, at muligheden for retsforfølgelse eksisterede. Rosenholz-agenterne fik også en politisk dimension. Både i de lande, hvor man valgte at afsløre dem og der, hvor man holdt sig tilbage. I Danmark dukkede der allerede meget tidligt informationer op fra Rosenholz. Det skete i en kampagne mod den siddende S-Rregering, der ifølge Hans Jørgen Bonnichsen også pressede PET. Så meget desto mere interessant er det at efterspørge, hvem der leverede informations-ammunitionen. Tilbage står den videnskabelige nytte af Rosenholz. Ved hjælp af dokumenterne er det muligt at rekonstruere de østtyske netværker. Derved er det muligt at gennemføre empiriske studier af et illegalt netværk, der vil bibringe nyttig viden til effektiv spionage og terrorbekæmpelse. Studiet af, hvordan HV A-netværkerne udviklede sig, reproduceredes og virkede i deres daglige kommunikation, kan derved både bidrage til en styrket forståelse af den Kolde Krig, og af hvordan illegale netværker virker i dag og i fremtiden. Forudsætningen for den fulde udnyttelse af de forhåndenværende akter er, at de vestlige efterretningstjenester giver deres viden fri. Det første og vigtigste skridt skete ved åbningen af Rosenholz-akterne i Stasiarkivet. Endskønt de 20 danske sager kun er en del af HV A-netværket i Danmark, så er PET s åbning af arkivet i denne sammenhæng en pionerhandling. I de øvrige vesteuropæiske lande har der hersket en mur af tavshed om spionerne fra den Kolde Krig. Åbningen af de danske arkiver har vist, at åbenhed er muligt, og det er derfor et både modigt og vigtigt skridt. Det kan være med til at indlede den tredje Rosenholz-etape, hvor forskerne får mulighed for tage over, hvor politikerne og efterretningsfolkene har sluppet. Noter 1. Helmut Müller-Enbergs, Thomas Wegener Friis: The CIA Catch of the Century. I Müller-Enbergs, Wegener Friis: The catch of the century. Middelfart 2009, s For hele DDR-perioden. 3. Blot for året Fra 1970 erne og frem. 5. Altså ikke dæknavn 6. Helmut Müller-Enbergs: Rosenholz. Eine Quellenkritik. Berlin 2007, s Jf. Helmut Müller Enbergs: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 2: Anleitung für die Arbeit mit Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin Jf. Rosenholz. Probleme mit der Kartei der DDR-Spionage. I: Timmermann, Heiner (Hg.): Die DDR in Europa zwischen Isolation und Öffnung. Münster 2005, s

15 EN BLOMST FRA ROSENTRÆET Personen var ikke bevidst om, at vedkommende var blevet hvervet af den østtyske tjeneste, men troede det eksempelvis drejede sig om et andet land eller en reel eller fiktiv organisation. 10. Helmut Müller-Enbergs: Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Teil 3: Statistik. Berlin Helmut Müller-Enbergs: Rosenholz. Eine Quellenkritik. Berlin 2007, s Ibid. 13. Helmut Müller-Enbergs: Rosenholz. Eine Quellenkritik. Berlin 2007, s Ibid, s Björn Cederberg: Kamrat spion. Om Sverige i Stasiarkivet. Stockholm S Georg Herbstritt, Bundesbürger im Dienste der Staatssicherheit. Berlin 2006, s Jf. PETs arkiv: DIIS-samling: Nr. 261, 262, 247, 230, 216, 217, 211, 209, 157,155, 154, SIRA står for System zur Informationsrecherche der HV A og var HV A s informationssøgningssystem. SIRA indeholder informationer fra 1970 erne og 1980 erne. SIRA består af tre deldatabaser. Den største stammer fra HV A s analyseenhed, Afdeling VII, og indeholder godt poster med informationer fra cirka 4500 forskellige kilder. De to øvrige databaser dækker HV A s Afdeling IX, der havde ansvaret for at infiltrere vestlige efterretningstjenester og fra tjenestens industrispionage, den såkaldte Sektor Wissenschaft und Technik. Omfanget er på henholdsvis og poster med informationer fra og 300 kilder. 19. BStU: SIRA TDB 12. Reg. Nr. XV/1713/ Werner Grossmann: Den sidste spionchef. Middelfart 2004, s BStU: SIRA TDB Reg. Nr. XV/8413/ BStU: HV A 124: S : Information über Aktitvitäten und Struktur maoistischer Organisationen in Westeuropa Jf. Thomas Wegener Friis: GDR intelligence in Denmark. I Müller-Enbergs, Wegener Friis, Mackrakis: HV A. Myth, legend and reality. London Lenz-Sagen breder sig til S-toppen. Ekstra Bladet Werner Grossmann: Den sidste spionchef. Middelfart 2004, s Thomas Wegener Friis: Das dänische Rosenholz. I: Horch & Guck. Nr , s BStU: SIRA TDB Reg. Nr. VI/1363/ PETs arkiv: DIIS-Samlingen Nr. 253: Roland Schulz. 29. Hans Jørgen Bonnichsen: Hånden. En PET- og politikønnike. København 2006, s Per Michaelsen, Mette Herborg: Stasi og Danmark. Viborg 1996, s Hans Jørgen Bonnichsen: Hånden. En PET- og politikønnike. København S BStU: HA I 1653: Übergabe-/Übernahmeprotokoll. Januar PET s arkiv: DIIS Nr. 153: Geicke-sagen. Jf. Danmark under den Kolde Krig. København Bd. 3. S PET s arkiv: DIIS Nr Nelly , Gast PET s arkiv DIIS Nr. 157, 216, 211: Käfer, Hubig, Elch. 36. Hans Jørgen Bonnichsen: Hånden. En PET- og politikønnike. København 2006, s Per Michaelsen, Mette Herborg: Stasi og Danmark. Viborg 1996, s Abstract Thomas Wegener Friis and Helmut Müller- Engbergs: A Rosewood Flower, Arbejderhistorie 1/2009, pp In 1992 the CIA acquired microfilms with the file card systems of the East German Intelligence service Hauptverwaltung A (HV A). The file cards were later publicly known as Rosenholz. 267,000 people were registered by the HV A 2,485 of these agents were still active in the West in The card gave away the cover names and the real identities of the GDR spies as well as key operational information. This knowledge was in the 1990's shared with other Western intelligence services, and the major part of the security threat from the former East German agent was neutralized. 20 Agent identities were shared with Danish PET. Some of this information shortly after turned up in a book about the Stasi and Denmark. Where did the authors get their information? And why? Thomas Wegener Friis, ph.d., adjunkt og netværkskoordinator ved Center for Koldkrigsstudier, Syddansk Universitet. Helmut Müller-Enbergs, dr.phil. og HCA-gæsteprofessor ved Center for Koldkrigsstudier, Syddansk Universitet. Til daglig seniorforsker ved die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. og

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget:

Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 157 Offentligt 1 Samråd den 7. juni 2016 kl. 14.00-15.00 Besvarelse af samrådsspørgsmål P fra Kulturudvalget: Hvad kan statsministeren oplyse

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

OPSÆTNING DIAGRAM. Spioner. Spionmestre

OPSÆTNING DIAGRAM. Spioner. Spionmestre OPSÆTNING Lav to hold med nogenlunde samme antal spillere og evner. For at spille et normalt spil skal man være minimum 4 spillere (2 hold med 2 spillere). Spilvarianter med 2 og 3 spillere kan læses på

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere