2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic"

Transkript

1 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen fra de tryksager, som produceres i vores hus. Vores holdning er klar - vi er og vil fortsat være førende på miljøområdet. Vores konstante søgen efter forbedringer og nye muligheder har resulteret i, at vi i dag kan tilbyde vores kunder Svanemærkning, EU-Blomst-mærkning og FSC - eller PEFCmærkning af deres tryksager. Endvidere har kunderne mulighed for at få produktet mærket som klimakompenseret. Disse miljømærker kombineret med vores EMAS- og ISO certificering giver vores kunder mulighed for at vælge en løsning med minimal miljøbelastning. Miljøindsatsen er under konstant udvikling hos Stibo Graphic. I august 2012 vedtog EU-kommissionen kriterierne for brug af EU-miljømærket Blomsten på tryksager. Kriterierne for EU-miljømærket Blomsten på tryksager var længe undervejs, og vi ser vedtagelsen af kriteriedokumentet som et positivt tiltag for miljøet i den europæiske grafiske industri i almindelighed. Stibo Graphic påbegyndte straks efter vedtagelsen af kriterierne processen med ansøgning om licens til brug af EU-Blomsten og opnåede i marts 2013 licens til mærkning af husstandsomdelte reklamer som det første heatsettrykkeri i Europa. Et vigtigt skridt for Stibo Graphic, som er og vil være førende på miljøområdet. Med den opnåede licens til EU-Blomsten kan vi således producere hustandsomdelte reklamer med den laveste miljøafgift, jævnfør reklameafgiftsloven, som i skrivende stund er under behandling. Det er endnu ikke afgjort, om reklameafgiften bliver indført. I Stibo Graphic har vi siden midten af halvfemserne arbejdet målrettet på at reducere miljøbelastningen fra tryksagsfremstillingen, og der er opnået imponerende resultater. Forbruget af papir, trykfarve og energi er således mindsket markant, ligesom forbruget og udledningen af opløsningsmidler i dag på det nærmeste er historie. Det er fortsat vores opfattelse, at man bør vurdere alle relevante miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv. Derfor beskriver denne miljøredegørelse både de direkte og indirekte miljøpåvirkninger ved fremstilling af tryksager, ligesom vi præsenterer resultaterne af vores hidtidige miljømål og handlingsplaner for fremtidige miljøindsatser. Du kan også læse om Stibo Graphics miljøledelsessystemer og miljømærker samt få indblik i, hvordan vi arbejder med at reducere vores miljøpåvirkninger. God læselyst! Med venlig hilsen Søren Henriksen, direktør Stibo Graphic, 18. september 2013 FSC C Dette er den tolvte EMAS-redegørelse fra Stibo Graphic, der omfatter perioden til Målgruppen for miljøredegørelsen er primært vores kunder og medarbejdere. Redegørelsen er den 18. september 2013 verificeret af Det Norske Veritas, Danmark A/S, der har akkrediteringsnummer Næste miljøredegørelse udkommer senest november EMAS-verificeringen og denne redegørelse omfatter Stibo Graphics trykkeri, der har adresse på Saturnvej 65, DK-8700 Horsens. Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Leder Miljø sort på hvidt Miljøpolitik Direkte miljøpåvirkninger. Energiforbrug. Papirforbrug. Indirekte miljøpåvirkninger. Skovbrug. Papirproduktion. Distribution. Færdiggørelse og genbrug Påvirkningen af klimaet detaljer

3 3 ISO CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV Business Assurance, Danmark A/S REG.NO. DK ISO er den mest dominerende miljø ledelsesstandard i verden. En certificering efter ISO sikrer, at miljøledelsessystemet har udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetencer samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO minder meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. ISO certificeringen revideres en gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden når de fastsatte mål, der er opstillet i systemet. Stibo Graphic blev første gang ISO certificeret i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU s miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed overholde kravene til ISO 14001, men derudover også kortlægge og gøre noget ved de indirekte miljøforhold fra produkter og serviceydelser. Ifølge Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambitiøse miljøledelsesordning, som en virksomheds miljøledelsessystem kan blive certificeret efter, og er derfor den ultimative blåstempling af virksomhedens miljøarbejde. Stibo Graphic blev første gang EMAS-registreret i FSC (Forest Stewardship Council ) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk for svarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryk sagen bidrager til velforvaltet og miljø venligt skovbrug. For at opnå FSC-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene. PEFC er skovindustriens eget certificeringssystem og har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. PEFC er en sporbarhedscertificering, som sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren. Stibo Graphic blev PEFC-certificeret i Stibo Graphic blev i 2000 FSCcertificeret som verdens første heatsettrykkeri. Miljø sort på hvidt Et utal af miljøcertificeringer og miljømærker er ikke et mål i sig selv. Hos Stibo Graphic er optimalt samspil mellem udvalgte certi ficeringer og mærker det middel, der gør, at vi kan tilbyde vores kunder tryksager, der be laster miljøet mindst muligt i hele produktets livscyklus. Miljøledelsessystemerne ISO ) og EMAS 2), som Stibo Graphics ledelse er garant for, binder alle vores aktiviteter sammen og sikrer en systematisk indsats for reducering af miljøbelastningen. Derudover har vores kunder mulighed for at mærke deres tryksager med FSC, PEFC, Svane eller EU-Blomsten. 1) ISO 14001: ) Forordning (EF) nr. 1221/2009

4 TRYKSAG EU Ecolabel: DK/28/001 Svanemærket er et frivilligt nordisk miljømærke, som sikrer, at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning, som tryksagen har på omgivelserne. Dette gælder lige fra fremstilling af papir til genbrug af den færdige tryksag. Svanemærket er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO og Svanemærket sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic fik licens til svanemærkning for første gang i ClimateCalc er en europæisk klimaberegnings model, som grafiske virksomheden kan anvende til at beregne klimabelastningen fra både virksomheden og den enkelte tryksag. Klimaregnskabet giver Stibo Graphic overblik over virksomhedens samlede klimabelastning og an giver de væsentligste indsatsområder. Samtidig kan ClimateCalc udregne den enkelte tryksags klimabelastning, hvorved Stibo Graphic kan rådgive kunden om valg af f.eks. papir, der kan reducere tryksagens CO 2 - udledning. Desuden kan Stibo Graphic også tilbyde at klimaneutralisere den enkelte kundes tryksager. ClimateCalc er baseret på INTERGRAFs europæiske grafiske standard for beregning af klimabelastningen fra grafisk produktion. EU-Blomsten er et frivilligt europæisk miljømærke, etableret af EU-kommissionen i Mærket sikrer, at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning, som tryksagen har på omgivelserne. Dette gælder lige fra fremstilling af papir til genbrug af den færdige tryksag. EU-Blomsten er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO og EU-Blomsten sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic opnåede i marts 2013 licens til mærkning af husstandsomdelte reklamer som det første heatsettrykkeri i Europa. Stibo Graphic blev klimacertificeret første gang i november 2009.

5 5 Miljøpolitik Har du grøn samvittighed? > Hos Stibo Graphic kan du mærke miljøet. Vores holdning er klar: Vi er og vil fortsat være blandt de førende på miljøområdet denne holdning præger virksomheden både teknologisk og miljømæssigt. Vores kunder kan derfor med god samvittighed kommunikere med deres målgruppe, vel vidende at deres udgivelse er produceret hos en af verdens mest miljøbevidste grafiske virksomheder. Miljøet er vigtigt for alle. For dig, for Stibo Graphic og for den verden, vi lever i. Når man vælger Stibo Graphic som sin samarbejdspartner, vælger man en virksomhed, som har FSC-og PEFC-sporbarhedscertifikat, licens til svane- og blomstmærkning og er certificeret i forhold til både ISO og EU s miljøledelsesordning EMAS. Vores fokusområder er papir- og energiforbrug. Vi står sammen med vores kunder i en fælles indsats for et renere miljø og arbejder til stadighed på at reducere vores påvirkning af det omgivende miljø med nye miljøtiltag. Konstant søgen efter nye mål har ført os derhen, hvor vi står i dag. Men det kan altid blive bedre, og det arbejder vi på hver eneste dag. Stibo Graphic vil også i fremtiden yde en dedikeret indsats på miljøområdet og gå forrest påvirke udviklingen og åbne for dialog med interesseparter i fremtidige miljøtiltag. Stibo Graphic samarbejder naturligvis med myndighederne og andre eksperter inden for miljøområdet for til enhver tid at overholde gældende miljølove

6 6 Direkte miljøpåvirkninger Stibo Graphic anvender udelukkende trykteknikken vådoffset til fremstilling af tryksager, og der trykkes både i heatset og i arktryk. I heatset foregår trykprocessen ved, at trykfarven påføres samtidigt på begge sider af en papirbane, der efterfølgende passerer igennem en tørresektion, som tørrer farven. Herefter skæres og foldes papirbanen til færdige trykark i falsen. I arktryk trykkes et enkelt ark ad gangen i en proces, hvor der først trykkes på den ene side af papiret, hvorefter papiret vendes i trykmaskinen, så der med det samme kan trykkes på den anden side. Der er mulighed for lakering med både vandbaseret lak og UV-hærdende lak. Miljøpåvirkningerne fra trykprocessen er de påvirkninger, som vi har bedst mulighed for at minimere, idet vi selv har direkte kontrol over processen. Disse miljøpåvirkninger betegnes derfor som de direkte miljøpåvirkninger. De væsentligste miljøpåvirkninger ved trykprocessen er papirforbrug og energiforbrug, og Stibo Graphic betragter begge som væsentlige indsatsområder. Vi fokuserer dog samtidig på andre områder som f.eks. brug af kemikalier og organiske opløsningsmidler. Siden midten af 1990 erne har vi arbejdet målrettet på at udfase brugen af isopropanol i fugtevandet på rotationsmaskinerne, et mål, som blev nået i Desuden arbejder Stibo Graphic løbende med at reducere forbruget af afvaskningsmidler baseret på organiske opløsningsmidler og forbruget af trykfarve.

7 7 Figur 1 Totalt energiforbrug MJ/produceret enhed År Direkte miljøpåvirkninger Energiforbrug > Energiforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning i Stibo Graphics trykkeri. Ved energifremstilling afbrændes bl.a. fossile brændsler, der medfører udledning af CO 2 en udledning, som formodes at medføre den drivhuseffekt, som påvirker hele jordens klima. Udviklingen i Stibo Graphics energifor - brug fremgår af figur 1, mens energiforbrugets betydning for Stibo Graphics samlede klimaregnskab fremgår af side 11. På trods af at Stibo Graphic i de senere år har gennemført projekter, der har reduceret virksomhedens samlede gasforbrug med ca. 50 %, afspejles dette ikke fuldt ud i figur 1, som derimod viser et øget energiforbrug i regnskabsåret 09/10. Dette skyldes, at flere færdiggørelsesopgaver end tid ligere håndteres in-house. Der er dog ikke tale om en større miljøbelastning, da produktionen og dermed også elforbruget er flyttet fra underleverandører til Stibo Graphic. Samtidig kan vi med højere grad af in-houseproduktion producere med både mindre spild og mindre behov for distribution. Når energiforbruget således falder i de efterfølgende regnskabsår er der altså tale om en forbedret netto energieffektivitet, da mængden af færdig gørelsesopgaver er steget i disse år, samtidig med at energiforbruget falder. Vi har sat som mål at reducere mængden af naturgas på maskine 7 med 20 % inden ultimo 4. kvartal 2012/2013 i forhold til maskinens tidligere gasforbrug. Målet er nået, idet der er opnået en besparelse i gasforbruget på maskine 7 på 33 %. Vi har sat som mål at reducere elforbruget til lækagetab i trykluftsystemet med 17 % inden udgangen af Målet er nået, idet der er realiseret en besparelse på 22 % efter gennemførelse af projektet. Vi har sat som mål at reducere energiforbruget til rumvarme, der fremstilles via gasfyr med 10 % ved udgangen af regnskabsåret 13/14. Besparelsen søges opnået ved optimering af varmegenvindingen på trykmaskinerne. Papirforbrug > Hos Stibo Graphic har vi stor fokus på papirspildet, da det er den absolut væsentligste miljøpåvirkning pga. et stort energiforbrug ved papirproduktionen. Samtidig er papirproduktionen også den væsentligste kilde til emissionen af CO 2 ved fremstillingen af tryksager. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet Indirekte miljøpåvirkninger. Det er vores mål løbende at reducere papirs pildet i vores produktion ved optimering og effektivisering samt tekniske forbedringer. Derudover er der fastsat specifikke mål for reduktion af makulaturen til første indretning på M4, M5 og M6 på 20 % ved udgangen af regnskabsåret 13/14.

8 8 Indirekte miljøpåvirkninger En væsentlig del af miljøpåvirkningerne i forbindelse med fremstillingen af tryksager forekommer andre steder end i trykkeriet. Det drejer sig blandt andet om miljøpåvirkninger ved produktion af råvarer, genanvendelse af papir og transport. Disse miljøpåvirkninger betegnes som Stibo Graphics indirekte miljøpåvirkninger, idet vi ikke har direkte kontrol over dem. Nedenfor har vi kort beskrevet, hvorledes de forskellige indirekte miljøpåvirkninger belaster miljøet. De indirekte miljøpåvirkningers bidrag til Stibo Graphics samlede klimaregnskab fremgår af side 11. Skovbrug > Papir fremstilles som bekendt af træ, der miljømæssigt set er en ideel råvare, da det er en fornyelig ressource. Dog er skovdriftens miljømæssige påvirkning afhængig af de metoder, som anvendes ved dyrkning af skoven. Gødning, sprøjtemidler og skovbrugsmaskiner samt genplantning er nogle af de forhold, der har betydning for påvirkningen af miljøet. Papiret, som vi anvender hos Stibo Graphic, er hovedsageligt produceret af træ fra Nordeuropa. For at minimere miljøpåvirkningerne ved skovdriften er der etableret forskellige certificerings-ordninger for sporbarhed og drift af skovbrugene, deriblandt FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Et sporbarhedscertifikat bidrager til velforvaltet skovbrug, beskyttelse af miljøet, bevaring af biologisk mangfoldighed, og at der tages hensyn til skovarbejdere, lokalbefolkning og den oprindelige befolkning. For at opnå sporbarhedscertifikat kræves det, at virksomheden kan spore papiret tilbage i forsyningskæden. Det kunne Stibo Graphic som det første heatsettrykkeri i verden, og allerede i år 2000 fik vi certifikat til at mærke tryksager med FSC. Stibo Graphic betragter skovbrug som et miljømæssigt væsentligt indsatsområde. For at fremme en forsvarlig drift af skovbruget har vi haft som mål at FSC-mærke yderligere tre ordrer inden udgangen af 2012 et mål, som blev nået. Vores nye mål er at FSC- eller PEFC-mærke endnu tre ordrer inden udgangen af Papirproduktion > Fremstilling af papir kræver mange ressourcer, såvel fornyelige i form af træfibre som ikke fornyelige i form af tilsætnings- og hjælpestoffer. Papirproduktionen omfatter både fremstilling af papirmasse og den egentlige papirproduktion processer, som er forbundet med et stort energiforbrug. Desuden medfører papirproduktionen udledning af forskellige stoffer til luft og vand, der kan påvirke miljøet. Papirproduktion er den aktivitet i en tryksags livscyklus, der har miljømæssigt størst betydning. Som det fremgår af side 11, udgør selve papirproduktionen ca. 60 % af Stibo Graphics samlede klimaregnskab. Det papir, der anvendes på Stibo Graphic, medfører en gennemsnitlig emission af CO 2 på 489 kg per ton papir. Forbruget af papir, der ligger til grund for beregningerne, udgør 68 % af den indkøbte papirmængde i regnskabsåret 2012/2013. Produktion af andre materialer > Foruden papirproduktion er der også andre materialer og råvarer, der bidrager væsentligt til den samlede miljøbelastning. De væsentligste er fremstillingen af trykfarver og trykplader.

9 9 Indirekte miljøpåvirkninger Distribution > Distribution er en miljømæssigt vigtig parameter i en tryksags samlede livscyklus. Betragter man alene papiret i tryksagen, vil der være transport fra skovbrug til papirfabrikken og videre til trykkeriet. Fra trykkeriet vil tryksagen blive sendt til kunden og derefter distribueret videre til forbrugeren. Endelig er der transport af papiraffald såvel fra fremstilling af tryksagen som fra forbrugeren. Det er vanskeligt at kortlægge den samlede miljøpåvirkning fra transport ved fremstilling af tryksager. Handlen med papir og papiraffald er international, hvilket gør det kompliceret at få overblik over den samlede transport fra træfibrene i skoven til genbrug af papirfibrene. Dermed er det også svært for både tryksagsindkøbere og trykkerier at træffe et miljømæssigt fornuftigt valg af leverandører ved alene at betragte transporterne i relation til de geografiske forhold. Som trykkeri har Stibo Graphic dog mulighed for at påvirke miljøbelastningen fra transporterne via den interne kørselsplanlægning, men vi kan ikke direkte påvirke måden, som transporten foregår på, ligesom vi slet ikke har nogen indflydelse på slutdistributionen. Som ordreproducerende virksomhed er det desuden ikke altid muligt at etablere en miljømæssigt optimal transport af såvel råvarer som færdige produkter. Færdiggørelse og genbrug > Færdiggørelsen af tryksagen har betydning for miljøet, bl.a. når papiret skal oparbejdes til genbrugspapir en proces, der sker, ved at returpapiret opløses i vand, der er tilsat forskellige hjælpestoffer. Derefter gennemløber papirmassen en række processer med det formål at fjerne så meget lim, trykfarve og andre urenheder som muligt. Nu kan papirmassen anvendes til fremstilling af genbrugspapir. Det er derfor en miljømæssigt stor fordel, at de materialer, der anvendes til færdiggørelsen, er nemme at separere fra i genbrugsprocessen. På den baggrund har Stibo Graphic deltaget aktivt i et projekt, der havde til formål at afklare, hvilke egenskaber en genbrugsvenlig lim skal have. Projektet blev ledet af et af Europas førende forskningsinstitutter inden for genbrug af papir, og projektet medførte, at de lime, vi i dag anvender i vores bogbinderi, kan fjernes i genbrugsprocessen. Det er til stadighed til diskussion, om genbrugspapir eller papir, der fremstilles af nye fibre, er det mest miljøvenlige. Det er vores overbevisning, at tryksager, der er nemme at genbruge, minimerer miljøbelastningen, da de kræver færre ressourcer, reducerer affaldsmængden og giver en bedre papirkvalitet efterfølgende.

10 10 Figur 2 Gennemsnitlig CO2-udledning i kg per ton produkt 148 Transport af papir 122 Fremstilling af trykfarve og lak Transport af produkter samt medarbejdertransport Fremstilling af trykplader, hjælpestoffer og brændsel Forbrænding af naturgas, benzin og diesel 215 Køb af elektricitet 1003 Fremstilling af papir Påvirkning af klimaet Grafisk produktion påvirker miljøet på en række forskellige områder, hvoraf klimapåvirkningen er et væsentligt område. Stibo Graphic har valgt at rapportere virksomhedens samlede klimaregnskab fordelt på de forskellige aktiviteter ved grafisk produktion. Der findes flere forskellige metoder til opgørelse af CO 2 -emissionen fra et produkt, og dermed er der også en risiko for, at resultaterne af beregningerne kan variere fra metode til metode. En af de væsentligste parametre ved opgørelse af CO 2 -emissionen er afgrænsningen af bereg- ningerne, da det har afgørende betydning, om f.eks. CO 2 -emissionen fra råvareproduktionen er medtaget eller ej. Stibo Graphic blev i 2011 klimacertificeret til brug af beregningsmodellen ClimateCalc som den første grafiske virksomhed i Europa. ClimateCalc er baseret på INTERGRAFs europæiske grafiske standard for beregning af klimabelastningen fra grafisk produktion. Derved bliver det muligt at sammenligne Stibo Graphics klimapræstation med andre europæiske grafiske virksomheder. Stibo Graphic har i Figur 2 angivet den gennemsnitlige emission af CO 2 fra fremstilling af 1 ton tryksager med henblik på at synliggøre, hvor de væsentligste kilder til CO 2 -udledning er. Der kan dog være store forskelle fra tryksag til tryksag, specielt afhængigt af hvilke papirkvaliteter der indgår i den enkelte tryksag. Såfremt kunderne gerne vil kende den eksakte emission fra fremstillingen af deres produkt, opfordres de til at rette henvendelse til Stibo Graphic med henblik på at få foretaget en konkret klimaberegning for deres produkt.

11 11 detaljer DATA OVER FORBRUG OG AFFALD 2010/ / /2013 Parameter Enhed Total Nøgletal Total Nøgletal Total Nøgletal Elektricitet tryk 1) GWh Elektricitet bogbind 2) GWh Naturgas rumvarme 1) 1000 m Naturgas tryk 1) 1000 m Vand 1) 1000 m Alkohol 1) tons Fugtevandstilsætning 1) kg Ikke flygtige afvaskere 1) m Flygtige afvaskere 1) Brændbart affald tryk 3) tons Papiraffald til genbrug tryk 3) tons Papiraffald til genbrug bogbind 4) tons Trykfarveaffald 5) tons Flydende affald fra trykning 5) tons Affald fra pladefremstilling 6) tons NØGLEINDIKATORER EMAS III 2010/ / /2013 Parameter 7) Enhed Total Nøgletal Total Nøgletal Total Nøgletal Samlet direkte energiforbrug 8) GJ Årlig massestrøm af materialeforbrug 9) tons Samlet årligt vandforbrug 8) m Samlet årlig affaldsproduktion 8) tons Samlet årlig produktion af farligt affald 8) tons Samlet årlig emission af drivhusgasser 8) tons CO 2 eq Samlet årlig luftemission af NO 8) X tons Samlet årlig luftemission af SO 8) 2 tons DATA FOR MILJØMÅL 2011/ /2013 Enhed Naturgas maskine 7 Nm Trykluft lækagetab kwh Rumvarme - andel naturgas % Makulatur M4 indeks 100 Makulatur M5 indeks 100 Makulatur M6 indeks 100 STATUS I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN > Trykkeriet har lovgivningsmæssigt status som godkendelsespligtig virksomhed og skal årligt foretage målinger af luftemissionerne. Derudover er trykkeriet underlagt lovgivningskrav vedrørende spildevand og affald. Lovgivningen er overholdt på disse områder. Der er i september måned 2012 foretaget emissionsmålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen på maskine 4, 5, 6 og 7. Som det fremgår af tabellen, er grænseværdierne overholdt for alle maskinerne. MÅLEPARAMETER Grænseværdi Maskine 4 Maskine 5 Maskine 6 Maskine 7 Enhed TOC mg/nm 3 20 <2 <3 <7 <4 CO mg/nm NO x mg/nm ) Forbrugt mængde. Nøgletal er forbrugt mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Forbrugt mængde. Nøgletal er forbrugt mængde per produceret enhed indekseret med året 2001/2002 sat til ) Afleveret mængde. Nøgletal er afleveret mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Afleveret mængde. Nøgletal er afleveret mængde per produceret enhed indekseret med året 2001/2002 sat til ) Produceret mængde. Nøgletal er mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Produceret mængde. Nøgletal er mængde per areal trykplade indekseret med året 2000/2001 sat til ) Nøgleindikator for biodiversitet vurderes ikke som værende relevant for virksomhedens aktiviteter. 8) Nøgleindikatorer er indekseret med året 2008/2009 sat til ) Der afrapporteres kun data i form af indekstal for denne parameter.

12 Stibo Graphic tilbyder trykløsninger til udgivere af magasiner, kataloger og reklametryksager. Vi er en del af Stibo Koncernen, der med divisionerne Stibo Printing Division (Stibo Graphic, Color Print og Scanprint), Stibo Systems og CCI Europe er en af Skandinaviens største kommunikationsvirksomheder. Koncernen arbejder globalt gennem datterselskaber i Europa, Nord - amerika samt Fjernøsten og beskæftiger ca. 850 medarbejdere. 08/DK copyright 2013 Stibo A/S. All rights reserved. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne miljøredegørelse, er du velkommen til at kontakte os. Stibo Graphic Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic St. Kongensgade 72 DK-1264 København K Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic Universitetsgata 14 NO-0164 Oslo Norge Tlf.: (+ 45) Stibo Graphic Ingmar Bergmans gata 4 SE Stockholm Sverige Tlf.: (+45)

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Lad os hjælpe dig på vej

Lad os hjælpe dig på vej miljöbroschyr_dk_081112:layout 1 08-11-12 13.52 Sida 1 Lad os hjælpe dig på vej Miljøspørgsmål er ikke altid lette at håndtere eller forstå. Der er mange aspekter at tage hensyn til, når man vil gøre miljøvenlige

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Miljøredegørelse 2011 1

Miljøredegørelse 2011 1 Miljøredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse side 3 Nøgleoplysninger side 4 Sådan fremstiller vi Rockwool side 5 Særlige forhold side 6 Miljøpolitik side 8 Miljømål 2011 og opfyldelse

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 10 2001 Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil Ninna Johnsen Grafisk Arbejdsgiverforening Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Denmark Mogens Larsen CEO Date: 10. august 2014 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere