2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic"

Transkript

1 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen fra de tryksager, som produceres i vores hus. Vores holdning er klar - vi er og vil fortsat være førende på miljøområdet. Vores konstante søgen efter forbedringer og nye muligheder har resulteret i, at vi i dag kan tilbyde vores kunder Svanemærkning, EU-Blomst-mærkning og FSC - eller PEFCmærkning af deres tryksager. Endvidere har kunderne mulighed for at få produktet mærket som klimakompenseret. Disse miljømærker kombineret med vores EMAS- og ISO certificering giver vores kunder mulighed for at vælge en løsning med minimal miljøbelastning. Miljøindsatsen er under konstant udvikling hos Stibo Graphic. I august 2012 vedtog EU-kommissionen kriterierne for brug af EU-miljømærket Blomsten på tryksager. Kriterierne for EU-miljømærket Blomsten på tryksager var længe undervejs, og vi ser vedtagelsen af kriteriedokumentet som et positivt tiltag for miljøet i den europæiske grafiske industri i almindelighed. Stibo Graphic påbegyndte straks efter vedtagelsen af kriterierne processen med ansøgning om licens til brug af EU-Blomsten og opnåede i marts 2013 licens til mærkning af husstandsomdelte reklamer som det første heatsettrykkeri i Europa. Et vigtigt skridt for Stibo Graphic, som er og vil være førende på miljøområdet. Med den opnåede licens til EU-Blomsten kan vi således producere hustandsomdelte reklamer med den laveste miljøafgift, jævnfør reklameafgiftsloven, som i skrivende stund er under behandling. Det er endnu ikke afgjort, om reklameafgiften bliver indført. I Stibo Graphic har vi siden midten af halvfemserne arbejdet målrettet på at reducere miljøbelastningen fra tryksagsfremstillingen, og der er opnået imponerende resultater. Forbruget af papir, trykfarve og energi er således mindsket markant, ligesom forbruget og udledningen af opløsningsmidler i dag på det nærmeste er historie. Det er fortsat vores opfattelse, at man bør vurdere alle relevante miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv. Derfor beskriver denne miljøredegørelse både de direkte og indirekte miljøpåvirkninger ved fremstilling af tryksager, ligesom vi præsenterer resultaterne af vores hidtidige miljømål og handlingsplaner for fremtidige miljøindsatser. Du kan også læse om Stibo Graphics miljøledelsessystemer og miljømærker samt få indblik i, hvordan vi arbejder med at reducere vores miljøpåvirkninger. God læselyst! Med venlig hilsen Søren Henriksen, direktør Stibo Graphic, 18. september 2013 FSC C Dette er den tolvte EMAS-redegørelse fra Stibo Graphic, der omfatter perioden til Målgruppen for miljøredegørelsen er primært vores kunder og medarbejdere. Redegørelsen er den 18. september 2013 verificeret af Det Norske Veritas, Danmark A/S, der har akkrediteringsnummer Næste miljøredegørelse udkommer senest november EMAS-verificeringen og denne redegørelse omfatter Stibo Graphics trykkeri, der har adresse på Saturnvej 65, DK-8700 Horsens. Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Leder Miljø sort på hvidt Miljøpolitik Direkte miljøpåvirkninger. Energiforbrug. Papirforbrug. Indirekte miljøpåvirkninger. Skovbrug. Papirproduktion. Distribution. Færdiggørelse og genbrug Påvirkningen af klimaet detaljer

3 3 ISO CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEM DNV Business Assurance, Danmark A/S REG.NO. DK ISO er den mest dominerende miljø ledelsesstandard i verden. En certificering efter ISO sikrer, at miljøledelsessystemet har udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter og fordeler ansvar og kompetencer samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO minder meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. ISO certificeringen revideres en gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden når de fastsatte mål, der er opstillet i systemet. Stibo Graphic blev første gang ISO certificeret i EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU s miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed overholde kravene til ISO 14001, men derudover også kortlægge og gøre noget ved de indirekte miljøforhold fra produkter og serviceydelser. Ifølge Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambitiøse miljøledelsesordning, som en virksomheds miljøledelsessystem kan blive certificeret efter, og er derfor den ultimative blåstempling af virksomhedens miljøarbejde. Stibo Graphic blev første gang EMAS-registreret i FSC (Forest Stewardship Council ) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk for svarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryk sagen bidrager til velforvaltet og miljø venligt skovbrug. For at opnå FSC-certificering kræves det, at såvel leverandøren af råvarer som producenten kan spore papiret tilbage i forsyningskæden og derved garantere, at det anvendte materiale lever op til kravene. PEFC er skovindustriens eget certificeringssystem og har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. PEFC er en sporbarhedscertificering, som sikrer, at materialeforbruget til PEFC-certificerede tryksager kan følges gennem hele forarbejdningskæden fra skoven til forbrugeren. Stibo Graphic blev PEFC-certificeret i Stibo Graphic blev i 2000 FSCcertificeret som verdens første heatsettrykkeri. Miljø sort på hvidt Et utal af miljøcertificeringer og miljømærker er ikke et mål i sig selv. Hos Stibo Graphic er optimalt samspil mellem udvalgte certi ficeringer og mærker det middel, der gør, at vi kan tilbyde vores kunder tryksager, der be laster miljøet mindst muligt i hele produktets livscyklus. Miljøledelsessystemerne ISO ) og EMAS 2), som Stibo Graphics ledelse er garant for, binder alle vores aktiviteter sammen og sikrer en systematisk indsats for reducering af miljøbelastningen. Derudover har vores kunder mulighed for at mærke deres tryksager med FSC, PEFC, Svane eller EU-Blomsten. 1) ISO 14001: ) Forordning (EF) nr. 1221/2009

4 TRYKSAG EU Ecolabel: DK/28/001 Svanemærket er et frivilligt nordisk miljømærke, som sikrer, at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning, som tryksagen har på omgivelserne. Dette gælder lige fra fremstilling af papir til genbrug af den færdige tryksag. Svanemærket er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO og Svanemærket sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic fik licens til svanemærkning for første gang i ClimateCalc er en europæisk klimaberegnings model, som grafiske virksomheden kan anvende til at beregne klimabelastningen fra både virksomheden og den enkelte tryksag. Klimaregnskabet giver Stibo Graphic overblik over virksomhedens samlede klimabelastning og an giver de væsentligste indsatsområder. Samtidig kan ClimateCalc udregne den enkelte tryksags klimabelastning, hvorved Stibo Graphic kan rådgive kunden om valg af f.eks. papir, der kan reducere tryksagens CO 2 - udledning. Desuden kan Stibo Graphic også tilbyde at klimaneutralisere den enkelte kundes tryksager. ClimateCalc er baseret på INTERGRAFs europæiske grafiske standard for beregning af klimabelastningen fra grafisk produktion. EU-Blomsten er et frivilligt europæisk miljømærke, etableret af EU-kommissionen i Mærket sikrer, at tryksagen fra vugge til grav overholder skrappe krav til den påvirkning, som tryksagen har på omgivelserne. Dette gælder lige fra fremstilling af papir til genbrug af den færdige tryksag. EU-Blomsten er din garanti for, at tryksagens belastning på miljøet er minimal. Vores kombination af ISO og EU-Blomsten sikrer, at der er fuld kontrol med både det enkelte produkts og virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Stibo Graphic opnåede i marts 2013 licens til mærkning af husstandsomdelte reklamer som det første heatsettrykkeri i Europa. Stibo Graphic blev klimacertificeret første gang i november 2009.

5 5 Miljøpolitik Har du grøn samvittighed? > Hos Stibo Graphic kan du mærke miljøet. Vores holdning er klar: Vi er og vil fortsat være blandt de førende på miljøområdet denne holdning præger virksomheden både teknologisk og miljømæssigt. Vores kunder kan derfor med god samvittighed kommunikere med deres målgruppe, vel vidende at deres udgivelse er produceret hos en af verdens mest miljøbevidste grafiske virksomheder. Miljøet er vigtigt for alle. For dig, for Stibo Graphic og for den verden, vi lever i. Når man vælger Stibo Graphic som sin samarbejdspartner, vælger man en virksomhed, som har FSC-og PEFC-sporbarhedscertifikat, licens til svane- og blomstmærkning og er certificeret i forhold til både ISO og EU s miljøledelsesordning EMAS. Vores fokusområder er papir- og energiforbrug. Vi står sammen med vores kunder i en fælles indsats for et renere miljø og arbejder til stadighed på at reducere vores påvirkning af det omgivende miljø med nye miljøtiltag. Konstant søgen efter nye mål har ført os derhen, hvor vi står i dag. Men det kan altid blive bedre, og det arbejder vi på hver eneste dag. Stibo Graphic vil også i fremtiden yde en dedikeret indsats på miljøområdet og gå forrest påvirke udviklingen og åbne for dialog med interesseparter i fremtidige miljøtiltag. Stibo Graphic samarbejder naturligvis med myndighederne og andre eksperter inden for miljøområdet for til enhver tid at overholde gældende miljølove

6 6 Direkte miljøpåvirkninger Stibo Graphic anvender udelukkende trykteknikken vådoffset til fremstilling af tryksager, og der trykkes både i heatset og i arktryk. I heatset foregår trykprocessen ved, at trykfarven påføres samtidigt på begge sider af en papirbane, der efterfølgende passerer igennem en tørresektion, som tørrer farven. Herefter skæres og foldes papirbanen til færdige trykark i falsen. I arktryk trykkes et enkelt ark ad gangen i en proces, hvor der først trykkes på den ene side af papiret, hvorefter papiret vendes i trykmaskinen, så der med det samme kan trykkes på den anden side. Der er mulighed for lakering med både vandbaseret lak og UV-hærdende lak. Miljøpåvirkningerne fra trykprocessen er de påvirkninger, som vi har bedst mulighed for at minimere, idet vi selv har direkte kontrol over processen. Disse miljøpåvirkninger betegnes derfor som de direkte miljøpåvirkninger. De væsentligste miljøpåvirkninger ved trykprocessen er papirforbrug og energiforbrug, og Stibo Graphic betragter begge som væsentlige indsatsområder. Vi fokuserer dog samtidig på andre områder som f.eks. brug af kemikalier og organiske opløsningsmidler. Siden midten af 1990 erne har vi arbejdet målrettet på at udfase brugen af isopropanol i fugtevandet på rotationsmaskinerne, et mål, som blev nået i Desuden arbejder Stibo Graphic løbende med at reducere forbruget af afvaskningsmidler baseret på organiske opløsningsmidler og forbruget af trykfarve.

7 7 Figur 1 Totalt energiforbrug MJ/produceret enhed År Direkte miljøpåvirkninger Energiforbrug > Energiforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning i Stibo Graphics trykkeri. Ved energifremstilling afbrændes bl.a. fossile brændsler, der medfører udledning af CO 2 en udledning, som formodes at medføre den drivhuseffekt, som påvirker hele jordens klima. Udviklingen i Stibo Graphics energifor - brug fremgår af figur 1, mens energiforbrugets betydning for Stibo Graphics samlede klimaregnskab fremgår af side 11. På trods af at Stibo Graphic i de senere år har gennemført projekter, der har reduceret virksomhedens samlede gasforbrug med ca. 50 %, afspejles dette ikke fuldt ud i figur 1, som derimod viser et øget energiforbrug i regnskabsåret 09/10. Dette skyldes, at flere færdiggørelsesopgaver end tid ligere håndteres in-house. Der er dog ikke tale om en større miljøbelastning, da produktionen og dermed også elforbruget er flyttet fra underleverandører til Stibo Graphic. Samtidig kan vi med højere grad af in-houseproduktion producere med både mindre spild og mindre behov for distribution. Når energiforbruget således falder i de efterfølgende regnskabsår er der altså tale om en forbedret netto energieffektivitet, da mængden af færdig gørelsesopgaver er steget i disse år, samtidig med at energiforbruget falder. Vi har sat som mål at reducere mængden af naturgas på maskine 7 med 20 % inden ultimo 4. kvartal 2012/2013 i forhold til maskinens tidligere gasforbrug. Målet er nået, idet der er opnået en besparelse i gasforbruget på maskine 7 på 33 %. Vi har sat som mål at reducere elforbruget til lækagetab i trykluftsystemet med 17 % inden udgangen af Målet er nået, idet der er realiseret en besparelse på 22 % efter gennemførelse af projektet. Vi har sat som mål at reducere energiforbruget til rumvarme, der fremstilles via gasfyr med 10 % ved udgangen af regnskabsåret 13/14. Besparelsen søges opnået ved optimering af varmegenvindingen på trykmaskinerne. Papirforbrug > Hos Stibo Graphic har vi stor fokus på papirspildet, da det er den absolut væsentligste miljøpåvirkning pga. et stort energiforbrug ved papirproduktionen. Samtidig er papirproduktionen også den væsentligste kilde til emissionen af CO 2 ved fremstillingen af tryksager. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet Indirekte miljøpåvirkninger. Det er vores mål løbende at reducere papirs pildet i vores produktion ved optimering og effektivisering samt tekniske forbedringer. Derudover er der fastsat specifikke mål for reduktion af makulaturen til første indretning på M4, M5 og M6 på 20 % ved udgangen af regnskabsåret 13/14.

8 8 Indirekte miljøpåvirkninger En væsentlig del af miljøpåvirkningerne i forbindelse med fremstillingen af tryksager forekommer andre steder end i trykkeriet. Det drejer sig blandt andet om miljøpåvirkninger ved produktion af råvarer, genanvendelse af papir og transport. Disse miljøpåvirkninger betegnes som Stibo Graphics indirekte miljøpåvirkninger, idet vi ikke har direkte kontrol over dem. Nedenfor har vi kort beskrevet, hvorledes de forskellige indirekte miljøpåvirkninger belaster miljøet. De indirekte miljøpåvirkningers bidrag til Stibo Graphics samlede klimaregnskab fremgår af side 11. Skovbrug > Papir fremstilles som bekendt af træ, der miljømæssigt set er en ideel råvare, da det er en fornyelig ressource. Dog er skovdriftens miljømæssige påvirkning afhængig af de metoder, som anvendes ved dyrkning af skoven. Gødning, sprøjtemidler og skovbrugsmaskiner samt genplantning er nogle af de forhold, der har betydning for påvirkningen af miljøet. Papiret, som vi anvender hos Stibo Graphic, er hovedsageligt produceret af træ fra Nordeuropa. For at minimere miljøpåvirkningerne ved skovdriften er der etableret forskellige certificerings-ordninger for sporbarhed og drift af skovbrugene, deriblandt FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Et sporbarhedscertifikat bidrager til velforvaltet skovbrug, beskyttelse af miljøet, bevaring af biologisk mangfoldighed, og at der tages hensyn til skovarbejdere, lokalbefolkning og den oprindelige befolkning. For at opnå sporbarhedscertifikat kræves det, at virksomheden kan spore papiret tilbage i forsyningskæden. Det kunne Stibo Graphic som det første heatsettrykkeri i verden, og allerede i år 2000 fik vi certifikat til at mærke tryksager med FSC. Stibo Graphic betragter skovbrug som et miljømæssigt væsentligt indsatsområde. For at fremme en forsvarlig drift af skovbruget har vi haft som mål at FSC-mærke yderligere tre ordrer inden udgangen af 2012 et mål, som blev nået. Vores nye mål er at FSC- eller PEFC-mærke endnu tre ordrer inden udgangen af Papirproduktion > Fremstilling af papir kræver mange ressourcer, såvel fornyelige i form af træfibre som ikke fornyelige i form af tilsætnings- og hjælpestoffer. Papirproduktionen omfatter både fremstilling af papirmasse og den egentlige papirproduktion processer, som er forbundet med et stort energiforbrug. Desuden medfører papirproduktionen udledning af forskellige stoffer til luft og vand, der kan påvirke miljøet. Papirproduktion er den aktivitet i en tryksags livscyklus, der har miljømæssigt størst betydning. Som det fremgår af side 11, udgør selve papirproduktionen ca. 60 % af Stibo Graphics samlede klimaregnskab. Det papir, der anvendes på Stibo Graphic, medfører en gennemsnitlig emission af CO 2 på 489 kg per ton papir. Forbruget af papir, der ligger til grund for beregningerne, udgør 68 % af den indkøbte papirmængde i regnskabsåret 2012/2013. Produktion af andre materialer > Foruden papirproduktion er der også andre materialer og råvarer, der bidrager væsentligt til den samlede miljøbelastning. De væsentligste er fremstillingen af trykfarver og trykplader.

9 9 Indirekte miljøpåvirkninger Distribution > Distribution er en miljømæssigt vigtig parameter i en tryksags samlede livscyklus. Betragter man alene papiret i tryksagen, vil der være transport fra skovbrug til papirfabrikken og videre til trykkeriet. Fra trykkeriet vil tryksagen blive sendt til kunden og derefter distribueret videre til forbrugeren. Endelig er der transport af papiraffald såvel fra fremstilling af tryksagen som fra forbrugeren. Det er vanskeligt at kortlægge den samlede miljøpåvirkning fra transport ved fremstilling af tryksager. Handlen med papir og papiraffald er international, hvilket gør det kompliceret at få overblik over den samlede transport fra træfibrene i skoven til genbrug af papirfibrene. Dermed er det også svært for både tryksagsindkøbere og trykkerier at træffe et miljømæssigt fornuftigt valg af leverandører ved alene at betragte transporterne i relation til de geografiske forhold. Som trykkeri har Stibo Graphic dog mulighed for at påvirke miljøbelastningen fra transporterne via den interne kørselsplanlægning, men vi kan ikke direkte påvirke måden, som transporten foregår på, ligesom vi slet ikke har nogen indflydelse på slutdistributionen. Som ordreproducerende virksomhed er det desuden ikke altid muligt at etablere en miljømæssigt optimal transport af såvel råvarer som færdige produkter. Færdiggørelse og genbrug > Færdiggørelsen af tryksagen har betydning for miljøet, bl.a. når papiret skal oparbejdes til genbrugspapir en proces, der sker, ved at returpapiret opløses i vand, der er tilsat forskellige hjælpestoffer. Derefter gennemløber papirmassen en række processer med det formål at fjerne så meget lim, trykfarve og andre urenheder som muligt. Nu kan papirmassen anvendes til fremstilling af genbrugspapir. Det er derfor en miljømæssigt stor fordel, at de materialer, der anvendes til færdiggørelsen, er nemme at separere fra i genbrugsprocessen. På den baggrund har Stibo Graphic deltaget aktivt i et projekt, der havde til formål at afklare, hvilke egenskaber en genbrugsvenlig lim skal have. Projektet blev ledet af et af Europas førende forskningsinstitutter inden for genbrug af papir, og projektet medførte, at de lime, vi i dag anvender i vores bogbinderi, kan fjernes i genbrugsprocessen. Det er til stadighed til diskussion, om genbrugspapir eller papir, der fremstilles af nye fibre, er det mest miljøvenlige. Det er vores overbevisning, at tryksager, der er nemme at genbruge, minimerer miljøbelastningen, da de kræver færre ressourcer, reducerer affaldsmængden og giver en bedre papirkvalitet efterfølgende.

10 10 Figur 2 Gennemsnitlig CO2-udledning i kg per ton produkt 148 Transport af papir 122 Fremstilling af trykfarve og lak Transport af produkter samt medarbejdertransport Fremstilling af trykplader, hjælpestoffer og brændsel Forbrænding af naturgas, benzin og diesel 215 Køb af elektricitet 1003 Fremstilling af papir Påvirkning af klimaet Grafisk produktion påvirker miljøet på en række forskellige områder, hvoraf klimapåvirkningen er et væsentligt område. Stibo Graphic har valgt at rapportere virksomhedens samlede klimaregnskab fordelt på de forskellige aktiviteter ved grafisk produktion. Der findes flere forskellige metoder til opgørelse af CO 2 -emissionen fra et produkt, og dermed er der også en risiko for, at resultaterne af beregningerne kan variere fra metode til metode. En af de væsentligste parametre ved opgørelse af CO 2 -emissionen er afgrænsningen af bereg- ningerne, da det har afgørende betydning, om f.eks. CO 2 -emissionen fra råvareproduktionen er medtaget eller ej. Stibo Graphic blev i 2011 klimacertificeret til brug af beregningsmodellen ClimateCalc som den første grafiske virksomhed i Europa. ClimateCalc er baseret på INTERGRAFs europæiske grafiske standard for beregning af klimabelastningen fra grafisk produktion. Derved bliver det muligt at sammenligne Stibo Graphics klimapræstation med andre europæiske grafiske virksomheder. Stibo Graphic har i Figur 2 angivet den gennemsnitlige emission af CO 2 fra fremstilling af 1 ton tryksager med henblik på at synliggøre, hvor de væsentligste kilder til CO 2 -udledning er. Der kan dog være store forskelle fra tryksag til tryksag, specielt afhængigt af hvilke papirkvaliteter der indgår i den enkelte tryksag. Såfremt kunderne gerne vil kende den eksakte emission fra fremstillingen af deres produkt, opfordres de til at rette henvendelse til Stibo Graphic med henblik på at få foretaget en konkret klimaberegning for deres produkt.

11 11 detaljer DATA OVER FORBRUG OG AFFALD 2010/ / /2013 Parameter Enhed Total Nøgletal Total Nøgletal Total Nøgletal Elektricitet tryk 1) GWh Elektricitet bogbind 2) GWh Naturgas rumvarme 1) 1000 m Naturgas tryk 1) 1000 m Vand 1) 1000 m Alkohol 1) tons Fugtevandstilsætning 1) kg Ikke flygtige afvaskere 1) m Flygtige afvaskere 1) Brændbart affald tryk 3) tons Papiraffald til genbrug tryk 3) tons Papiraffald til genbrug bogbind 4) tons Trykfarveaffald 5) tons Flydende affald fra trykning 5) tons Affald fra pladefremstilling 6) tons NØGLEINDIKATORER EMAS III 2010/ / /2013 Parameter 7) Enhed Total Nøgletal Total Nøgletal Total Nøgletal Samlet direkte energiforbrug 8) GJ Årlig massestrøm af materialeforbrug 9) tons Samlet årligt vandforbrug 8) m Samlet årlig affaldsproduktion 8) tons Samlet årlig produktion af farligt affald 8) tons Samlet årlig emission af drivhusgasser 8) tons CO 2 eq Samlet årlig luftemission af NO 8) X tons Samlet årlig luftemission af SO 8) 2 tons DATA FOR MILJØMÅL 2011/ /2013 Enhed Naturgas maskine 7 Nm Trykluft lækagetab kwh Rumvarme - andel naturgas % Makulatur M4 indeks 100 Makulatur M5 indeks 100 Makulatur M6 indeks 100 STATUS I FORHOLD TIL LOVGIVNINGEN > Trykkeriet har lovgivningsmæssigt status som godkendelsespligtig virksomhed og skal årligt foretage målinger af luftemissionerne. Derudover er trykkeriet underlagt lovgivningskrav vedrørende spildevand og affald. Lovgivningen er overholdt på disse områder. Der er i september måned 2012 foretaget emissionsmålinger i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen på maskine 4, 5, 6 og 7. Som det fremgår af tabellen, er grænseværdierne overholdt for alle maskinerne. MÅLEPARAMETER Grænseværdi Maskine 4 Maskine 5 Maskine 6 Maskine 7 Enhed TOC mg/nm 3 20 <2 <3 <7 <4 CO mg/nm NO x mg/nm ) Forbrugt mængde. Nøgletal er forbrugt mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Forbrugt mængde. Nøgletal er forbrugt mængde per produceret enhed indekseret med året 2001/2002 sat til ) Afleveret mængde. Nøgletal er afleveret mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Afleveret mængde. Nøgletal er afleveret mængde per produceret enhed indekseret med året 2001/2002 sat til ) Produceret mængde. Nøgletal er mængde per produceret enhed indekseret med året 2000/2001 sat til ) Produceret mængde. Nøgletal er mængde per areal trykplade indekseret med året 2000/2001 sat til ) Nøgleindikator for biodiversitet vurderes ikke som værende relevant for virksomhedens aktiviteter. 8) Nøgleindikatorer er indekseret med året 2008/2009 sat til ) Der afrapporteres kun data i form af indekstal for denne parameter.

12 Stibo Graphic tilbyder trykløsninger til udgivere af magasiner, kataloger og reklametryksager. Vi er en del af Stibo Koncernen, der med divisionerne Stibo Printing Division (Stibo Graphic, Color Print og Scanprint), Stibo Systems og CCI Europe er en af Skandinaviens største kommunikationsvirksomheder. Koncernen arbejder globalt gennem datterselskaber i Europa, Nord - amerika samt Fjernøsten og beskæftiger ca. 850 medarbejdere. 08/DK copyright 2013 Stibo A/S. All rights reserved. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne miljøredegørelse, er du velkommen til at kontakte os. Stibo Graphic Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic St. Kongensgade 72 DK-1264 København K Danmark Tlf.: (+45) Stibo Graphic Universitetsgata 14 NO-0164 Oslo Norge Tlf.: (+ 45) Stibo Graphic Ingmar Bergmans gata 4 SE Stockholm Sverige Tlf.: (+45)

2013/2014. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2013/2014. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2013/2014 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 LEDER Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

2014/15 AT SKABE MED OMTANKE

2014/15 AT SKABE MED OMTANKE 2014/15 AT SKABE MED OMTANKE INDHOLDSFORTEGNELSE 03/ LEDER 04/ MILJØ SORT PÅ HVIDT 06/ MILJØPOLITIK 07/ DIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER. ENERGIFORBRUG. PAPIRFORBRUG. 09/ INDIREKTE MILJØPÅVIRKNINGER. SKOVBRUG.

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse 2009

Miljø- og klimaredegørelse 2009 Miljø- og klimaredegørelse 2009 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING t bedre klima! å tryksager som produceres på papirkvaliteter fra Map er uden Map Danmarks webadresse

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse 2010

Miljø- og klimaredegørelse 2010 Miljø- og klimaredegørelse 2010 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING t bedre klima! å tryksager som produceres på papirkvaliteter fra Map er uden Map Danmarks webadresse

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

EMAS-Miljøredegørelse

EMAS-Miljøredegørelse EMAS-Miljøredegørelse 2013 1 EMAS-redegørelsen for Rosendahls A/S verificeres og påtegnes af: DS Certificering A/S med akkrediteringsnummer DK V 6003. Denne redegørelse dækker perioden: 01.01 2013 til

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Miljøredegørelse 2008

Miljøredegørelse 2008 Miljøredegørelse 2008 prinfoholbækhedehusene-køge -ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

EMAS Miljøredegørelse

EMAS Miljøredegørelse EMAS Miljøredegørelse 2011 2 Esbjerg Albertslund Odense EMAS-redegørelsen for Rosendahls A/S verificeres og påtegnes af: DS Certificering A/S med akkrediteringsnummer DK V 6003. Denne redegørelse dækker

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 portfolio 2012 Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 Info om bogen Betegnelse : Design med Viden Omfang : 192 sider

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere

Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere Papir spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Vi bruger mere papir end nogensinde. Grundlæggende er papirproduktion baseret på fornyelsesbare og biologisk nedbrydelige råmaterialer,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse ét komplet grafisk hus

Miljø- og klimaredegørelse ét komplet grafisk hus Miljø- og klimaredegørelse 2011 - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 PEFC/09-31-022 000165 Indholdsfortegnelse Miljø- og Klimaredegørelse 2011....................................................................

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

PAPIR TIL MILJØVENLIGE

PAPIR TIL MILJØVENLIGE MILJØVENLIGT PAPIR TIL MILJØVENLIGE VIRKSOMHEDER DET KAN GODT VÆRE EN MILJØVENLIG HANDLING AT BRUGE PAPIR FOLK VED DET BARE IKKE. Hervé Poncin Chief Operating Officer hos Antalis Som en førende international

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Lad os hjælpe dig på vej

Lad os hjælpe dig på vej miljöbroschyr_dk_081112:layout 1 08-11-12 13.52 Sida 1 Lad os hjælpe dig på vej Miljøspørgsmål er ikke altid lette at håndtere eller forstå. Der er mange aspekter at tage hensyn til, når man vil gøre miljøvenlige

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse ét komplet grafisk hus

Miljø- og klimaredegørelse ét komplet grafisk hus Miljø- og klimaredegørelse 2012 - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 PEFC/09-31-022 000165 Indholdsfortegnelse Miljø- og Klimaredegørelse 2012.... 4 Miljø- og Klimapolitik for

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Miljøredegørelse 2006

Miljøredegørelse 2006 Miljøredegørelse 2006 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Indhold 2 3 18 31 19

Indhold 2 3 18 31 19 TRYK, JA TAK Indhold 2 Forord 3 10 argumenter for tryk 14 De tre myter 15 Fakta om tryksager og ressourcespild 16 Fakta om tryksager og skovdød 17 Fakta om produktion af tryksager og forurening 18 Stil

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

AT BYGGE MILJØRIGTIGT

AT BYGGE MILJØRIGTIGT AT BYGGE MILJØRIGTIGT En håndbog for dig, DER tænker på fremtiden INDHOLD AT TÆNKE PÅ MILJØET ER AT TÆNKE PÅ FREMTIDEN...03 MILJØMÆRKEDE MATERIALER GOD KVALITET...04 HOLDBART TRÆ TIL UDENDØRS BRUG...05

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Version 5.9 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Miljømærkning Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag?... 1 Hvorfor

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

EMAS - praktiske anliggender

EMAS - praktiske anliggender EMAS - praktiske anliggender Indhold Trin i miljøledelse... 0 Miljøredegørelsen... 1 Beskrivelse af virksomheden... 2 Miljøpolitik og ledelsessystem... 3 Beskrivelse af virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger...

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kom i gang - et værktøj

Kom i gang - et værktøj Miljøprojekt Nr. 549 2000 Kom i gang - et værktøj Miljøstyring - Branchepakke for grafisk branche Grafisk Arbejdsgiverforening Miljøafdeling Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar

DEN GRØNNE, HVIDBOG. Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar DEN GRØNNE, HVIDBOG Papir et væsentligt element i en virksomheds sociale ansvar Har du nogensinde tænkt over, hvor miljøvenligt jeres papir er? HVORFOR BØR ORGANISATIONER OGSÅ TÆNKE INDKØB AF PAPIR IND

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere