EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING"

Transkript

1 EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

2 FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer dit liv sig på en række områder. Du skal først og fremmest vænne dig til at have hjælperne hos dig enten i mange timer om dagen eller ligefrem døgnet rundt. Du skal også vænne dig til at være meget afhængig af dem og af det behandlingsudstyr, de skal overvåge. Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de første spørgsmål, der helt naturligt dukker op i den situation. For at skabe størst mulig tryghed og bidrage til en god start for både dig som bruger og for dine nye hjælpere, vil vi derfor på de følgende sider kort gennemgå nogle af de emner, der efter vores erfaring kan skabe den største usikkerhed og måske også frustration i den første tid med en hjælpeordning. Pjecen besvarer selvfølgelig langtfra alle spørgsmål, der kan opstå, og du er altid velkommen til at henvende dig til os for at få mere at vide. Vi ønsker dig god fornøjelse med læsningen og ser frem til et godt samarbejde. Pernille Kromann Sams, afdelingsleder Jens Hornemann, administrerende direktør Bruger - Hjælper Formidlingen 2

3 200 brugere med omkring 1500 hjælpere. Med denne store erfaring kan du føle dig i trygge hænder, når du i fremtiden skal samarbejde med os og vore hjælpere om din overvågning. Det er i den forbindelse vigtigt for os, at du er opmærksom på, at hele vores tilrettelæggelse af arbejdet i dit hjem foregår efter overordnede juridiske og sundhedsfaglige retningslinjer, som vi er uden indflydelse på. Vi skal således bl.a. sikre, at kravene til arbejdsmiljølovgivning og regulering af hjælpernes arbejdstider og vagtlængder er nøje opfyldt. Du skal derfor regne med, at den maksimale vagtlængde på din ordning vil være 12 timer. OM BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN Din samarbejdspartner, Bruger - Hjælper Formidlingen (BHF), er Danmarks største private leverandør af hjælpeordninger til respiratorisk overvågning og personlig hjælp og pleje. Vi blev etableret i 1996 og har administreret respiratorordninger i mere end 15 år. For tiden har vi aftaler med Region Hovedstaden og Region Sjælland om drift af ordninger for ca. Planlægningen af hjælpernes arbejdstid skal ske i overensstemmelse hermed. Tilsvarende skal vi sørge for, at sundhedsmyndighedernes pålæg om, at dine hjælpere altid skal være inden for syns- og høreafstand til dig altid efterleves selvfølgelig af hensyn til din sikkerhed. Så selvom vi altid vil gøre vores yderste for at indrette ordningen efter dine behov det er selve formålet med behandling og overvågning i eget hjem og hele ideen i vores arbejde er der altså nogle rammer og vilkår, der skal respekteres. 3

4 OM OPBYGNINGEN AF DIT HJÆLPERHOLD Når BHF skal opbygge og sammensætte et hjælperhold til din ordning, er det dig, der er hele omdrejningspunktet. Afhængig af det antal timer, du skal overvåges, vil dit hold komme til at bestå af mellem 4 og 8 personer (ca.). Vi er meget opmærksomme på, at netop denne del af de mange forandringer, du skal igennem, kan virke overvældende. Vore rådgivere, som vil være dine og dit nye holds faste kontaktpersoner i BHF, indleder rekrutteringen med et eller flere møder med dig, hvor du kan fortælle om dine ønsker og forventninger til de kommende medarbejdere. Det er selvfølgelig helt afgørende, at vi finder hjælpere, som på en naturlig og behagelig måde kan arbejde sammen med dig og opholde sig i dit hjem, sådan at du både kan føle dig tryg ved behandlingen og leve et selvstændigt og privat liv ved siden af. Også her drejer det sig om, at du skal have den bedste behandling i dine egne rammer og under hensyn til, at dit hjem også er en arbejdsplads. Det er dit liv, og det skal du leve i dit hjem og udenfor uden at føle, at du stadig er indlagt på hospitalet. Det er ikke altid let. Derfor er denne del af forberedelsesarbejdet også meget vigtig, og vi bliver ved, indtil du er tilfreds. Der er flere måder at udvælge og møde egnede ansøgere på. Vi aftaler med dig, hvordan du helst vil have, at det skal foregå. Dit første hjælperhold gennemgår både praktisk og teoretisk oplæring på RCØ, mens du er indlagt. Hvis der på et senere tidspunkt, når du er kommet hjem, bliver ansat nye hjælpere hos dig, skal de også på teorikursus på RCØ, mens den praktiske oplæring bliver varetaget af dine erfarne hjælpere i samarbejde med dig. Tryghed og patientsikkerhed har afgørende betydning for hjemmerespiratorbehandlingen. Derfor må ingen hjælpere være alene på vagt hos dig, før de har gennemført praktisk oplæring og været på de obligatoriske RCØ-kurser. 4

5 OM HVERDAGSLIVET DERHJEMME OG SAMARBEJDET MED DINE HJÆLPERE OG DIN RÅDGIVER Når du er blevet udskrevet og kommer hjem, begynder hverdagen med hjemmebehandling og samarbejdet med hjælperne. For at støtte dig og hjælperne bedst muligt, bliver I som sagt tilknyttet en fast rådgiver i BHF. Rådgiveren er ansvarlig for driften på din ordning, og du kan altid henvende dig her med spørgsmål og kritik af enhver slags. Vores rådgiversystem er til for dig, og vi vil bede dig om hellere at stille for mange end for få spørgsmål. Du skal være tryg og ordningen skal fungere til dit bedste. Ved spørgsmål og problemer, som er direkte knyttet til din respiration, vil du desuden komme i kontakt med en af vores sygeplejesker, der har særlige sundhedsfaglige kvalifikationer. Rådgiveren vil deltage i regelmæssige personalemøder, hvor du og hjælperne har lejlighed til at drøfte store og små problemstillinger og aftale en vagtplan for en længere periode - ofte 6 uger. Personalemøderne bliver skiftevis afviklet i dit hjem og hos BHF i København. Vi gør det på denne måde, fordi det efter vores erfaring kan være nyttigt, at hjælperne en gang imellem har mulighed for at være alene, når de drøfter deres arbejde. En solid vagtplanlægning er vigtig for hjælperne og for din tillid til, at der altid er kendte hjælpere på vagt hos dig. Vi forventer således også, at dine fastansatte hjælpere træder til, hvis en kollega med kort varsel må melde fravær ved sygdom eller andre uventede hændelser. Heldigvis dækker kollegerne hinanden i de fleste tilfælde, men det kan ske, at vi må sende en vikar, som ikke er en fast del af dit hold. I den situation tilstræber vi selvfølgelig at finde en vikar, der kender dig i forvejen fra tidligere besøg. Og uanset om du i helt sjældne tilfælde skulle få en vikar, der ser dig for første gang, kan du være helt tryg. Vikarerne er altid uddannede og har fået en grundig introduktion til dig og din ordning, før vi sender dem ud til dig. 5

6 Vigtigst at understrege for dig er, at du kan være fuldstændig sikker på, at der altid vil være en hjælper på vagt. BHF yder selvfølgelig ubetinget garanti for vagtdækningen hos dig. For altid at kunne levere vikarer til vores respiratoriske ordninger, herunder også din, kan der ind imellem komme nye hjælpere på følgevagter, som ikke nødvendigvis skal ansættes hos dig. Formålet er at give vikarerne de praktiske færdigheder, der skal til, for at kunne fungere som respiratorisk hjælper, selvom de ikke er fast knyttet til en enkelt ordning. Følgevagtordningen for vikarer er således i det lange løb til alle brugeres bedste. Overvågningen foregår i dit private hjem. Samtidig er hjælperne jo på arbejde, og dermed er dit hjem i en vis forstand også en arbejdsplads med de regler, der gælder her. Det betyder bl.a., at vi i samarbejde med dig og dine medarbejdere er forpligtet til en gang imellem og senest efter tre år at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), som skal sendes til regionen. Vi er også forpligtede til at følge op, hvis der skulle være arbejdsmiljøproblemer i vurderingen, som bør løses. OM AT LEVE SIT EGET LIV MED OG UDEN OVERVÅGNING Som sagt er det jo hele ideen med hjemmerespiratorordningen, at du så vidt som overhovedet muligt skal kunne leve et normalt liv ved siden af den ret omfattende behandling, som overvågning i 12 eller 24 timer i døgnet nu engang er. Det er på godt og ondt en meget indgribende forandring i dit liv, at du og dit hjem pludselig skal stå åbent for mennesker, som du er blevet afhængig af, men som du nok ikke ellers ville have inviteret indenfor. Derfor er det også vigtigt, at du er opmærksom på de muligheder, der er, for at du kan fortsætte dine aktiviteter og fastholde din uafhængighed og dit privatliv også med en respiratorbehandling. 6

7 OM REGION HOVEDSTADENS OG KOMMUNENS ROLLER OG ANSVAR Din respiratoriske ordning er tildelt efter afgørelse (ordination) på RCØ. Alt efter dit behov for overvågning herunder om du benytter maskebehandling eller er tracheostomeret har du typisk fået ordineret overvågning i nattetimerne eller i hele døgnet. I mange tilfælde især ved døgnovervågning forsøger regionen at indgå aftale med din hjemkommune om, at de respiratorhjælpere, der alligevel er hos dig, også kan udføre plejeog hjælpeopgaver, som du er visiteret til efter Serviceloven. Det er vigtigt at forstå, at de aftaler, der indgås, bestemmer, hvilke opgaver hjælperne må udføre. Nogle kommuner ønsker dog at løse pleje- og hjælpeopgaverne med egne medarbejdere. Når det er sådan, må respiratorhjælperne kun overvåge din respiratoriske behandling. Det kan være vanskeligt at forstå (og måske acceptere), men skyldes sektorafgrænsninger, som BHF og hjælperen er helt uden indflydelse på. Det er i den forbindelse værd at huske på, at hvis en hjælper i den bedste mening måske påtager sig plejeopgaver, der egentlig skal løses af kommunen, kan der i værste fald opstå juridiske og måske forsikringsmæssige problemer, der er helt uoverskuelige for alle parter. Kommunen har også ansvaret for at sørge for den praktiske indretning af dit hjem, således at det er forberedt på, at du kommer hjem efter din indlæggelse. Vi anbefaler her, at du samarbejder med RCØs socialfaglige rådgivere, således at du kan blive udskrevet til de bedst mulige rammer i dit hjem. På næste side har vi indsat en lille figur, som prøver at illustrere, hvilke myndigheder der bestemmer hvad i forhold til din hjælpeordning. 7

8 ANSVARSFORDELING OG ROLLER - når du har hjælpeordning med respiratorisk overvågning Sundhedslov Servicelov RHO har det administrative ansvar for din hjælpeordning. RCØ ordinerer respiratorisk behandling og har ansvar for instruktion og tilsyn. Du er bruger eller patient Hjemkommuen visiterer til pleje og praktisk hjælp - ofte gennem aftale med RHO. Samfinansiering Behandlingsansvaret er uddelegeret af RCØ til BHF s hjælpere Alle andre merudgifter, som skyldes din funktionsnedsættelse (til rejser, indretning af hjemmet mv.) kan dækkes af kommunen efter 100 8

9 OM AT GØRE NOGET AF DET, ALLE ANDRE GØR - MEN MED DEN RESPIRATORISKE BEHANDLING I RYGSÆKKEN Selvom din ordinerede behandling oftest omtales som hjemmerespiratorordning, er du naturligvis berettiget til at medtage din respiratoriske overvågning til ethvert formål og enhver aktivitet uden for hjemmet, når det er forsvarligt i forhold til din behandling. Det kan være på din uddannelse eller på dit arbejde. Det kan også være til almindelige fritidsinteresser, familiebesøg, og hvad man ellers foretager sig i det daglige. Du har også mulighed for at bringe den respiratoriske behandling med på rejser og ferier. Der er dog en række andre forhold end de rent respiratoriske, som sætter visse rammer og begrænsninger for dine aktiviteter uden for hjemmet. Hvis du er visiteret til kommunal hjælp og pleje efter Servicelovens 83 eller 95, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at rejse til udlandet, idet hjælp og pleje efter de nævnte er defineret som hjemmehjælp, der kun kan ydes til borgere, der opholder sig i Danmark. I de allerfleste tilfælde vil du som supplement til hjemmehjælpen - være berettiget til ledsagelse uden for eget hjem efter Servicelovens 97. Ledsageordningen, der højst kan udgøre 15 timer pr. måned, kan du benytte til sociale og kulturelle aktiviteter, familiebesøg, ferier og andre formål helt efter dit eget ønske. Du skal søge din kommune om at få tildelt ledsagetimer. Ledsagelsen vil i de allerfleste tilfælde blive leveret af den hjælper, der alligevel overvåger dit respiratoriske udstyr. Du har dog altid mulighed for at rejse og holde ferie i Danmark. Vær opmærksom på, at hvis det er den kommunale hjemmepleje, der leverer ydelserne efter Serviceloven, skal din hjemkommune træffe aftale med feriekommunen om, at man herfra tilbyder hjælp og pleje under dit ophold. Kontakt din rådgiver og få hjælp til at få styr på aftalerne, før du rejser. Hvis du har kommunal støtte efter Servicelovens 96 (BPA), er du ikke omfattet af begrænsningerne i adgangen til udlandsrejser. Det skyldes, at kommunen har vurderet, at du har et aktivt liv med behov for omfattende støtte både i og udenfor hjemmet og altså dermed eventuelt også ved rejser og ophold i udlandet. 9

10 Den respiratoriske hjælp følger dig som sagt derhen, hvor du befinder dig. Vær dog opmærksom på, at hvis du ønsker at rejse ud af landet, skal du altid i god tid før du rejser - orientere RCØ og indhente en helbredsserklæring og rejsepapirer på dit respiratoriske udstyr og huske at medbringe det på rejsen. Godkendelsen sikrer dig f.eks. imod at blive afvist i lufthavnen med henvisning til, at man ikke tør tage dig med om bord på et fly. eller længere ture og rejser, for at få klarhed over, om kommunen vil bidrage. Du bør selvfølgelig også altid henvende dig til din rådgiver og få hjælp til at finde ud af dine rettigheder, og hvordan du og hjælperne skal forholde sig. Vi beder dig blot om at gøre det i så god tid, at vi sammen kan nå at finde den rigtige løsning. Hvis der er udgifter forbundet med, at du tager hjælpen med dig, er det enten dit eget eller din kommunes ansvar at dække dem. Se mere om det i næste afsnit om 100 og dækning af merudgifter. Det er altså aldrig regionens opgave at betale for f.eks. diæter eller transportudgifter til dine hjælpere, og som leverandør til regionen har BHF heller ingen muligheder for at træde til. Husk altid at henvende dig til din kommune, førend du beslutter dig for at tage på kortere 10

11 OM DÆKNING AF MERUDGIFTER GENNEM KOMMUNEN I SERVICELOVEN Merudgifter til rejser og aktiviteter udenfor hjemmet er selvfølgelig ikke de eneste ekstraomkostninger, der er forbundet med en funktionsnedsættelse og en hjælpeordning i eget hjem. Efter Servicelovens 100 skal kommunen dække alle nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse generelt, når de opstår på grund af dit handicap. Det er dog en forudsætning, at omkostningerne ikke kan afholdes efter anden lovgivning. Bestemmelsen er vigtig, fordi den betyder, at det ikke er regionen, der er forpligtet til at betale dine merudgifter, også selvom det er regionens respiratorhjælpere, der arbejder hos dig. Det er derfor heller ikke BHF, der kan betale, fordi vi leverer overvågning m.v. efter aftale med regionen. 11

12 De eneste udgifter, regionen dækker, er driftsomkostninger med tilknytning til selve respiratorordningen altså handsker og andre anskaffelser, der er knyttet til den respiratoriske hygiejne, og så selvfølgelig reparation og evt. udskiftning af respiratorisk udstyr. 100 kan, som allerede nævnt, dække udgifter til aktiviteter udenfor hjemmet. Reglerne er dog også udarbejdet med henblik på omkostninger til indretning af dit hjem, f.eks. således at du kan bevæge dig uhindret rundt måske i en kørestol eller på anden måde og således, at dine hjælpere kan løse deres opgaver i et godt og forsvarligt arbejdsmiljø. Bevilling af merudgifter efter 100 beror imidlertid i høj grad på et kommunalt skøn. Du skal også være opmærksom på, at adgangen til dækning bortfalder, når du kommer til alderen for den almindelige folkepension (65 eller 67 år). Vi foreslår, at du henvender dig til din kommune for så hurtigt som muligt at få råd og vejledning om dine muligheder efter 100. Hvis du er særligt interesseret, kan du læse mere om mulighederne efter 100 på Ankestyrelsens hjemmeside under Principafgørelser. Afgørelserne her er truffet på baggrund af anker over kommunale afgørelser og har så generel karakter, at man kan forvente, at kommunerne i almindelighed skal følge dem. Som på alle andre områder, er du selvfølgelig også her meget velkommen til at henvende dig til din rådgiver, der så godt som overhovedet muligt vil hjælpe med at udrede dine muligheder. København tlf Aarhus tlf formidlingen.dk

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere