Kan vi lære noget af Japan og omvendt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi lære noget af Japan og omvendt?"

Transkript

1 Kan vi lære noget af Japan og omvendt? Noter og refleksioner fra velfærdsteknologisk studietur til Japan i april /maj 2013 Af Gunilla Mandsfelt Eriksen, Cand. Arch. Industriel Designer, MPK Projektleder LAB Social Inklusion, Designskolen Kolding

2 Formål med turen I Danmark har kommuner i løbet af de sidste par år sendt delegationer til Japan eller Korea for at studere velfærdsteknologiske løsninger, der kan afhjælpe funktionsnedsættelser hos borgere, der lever i eget hjem eller på institution. Mange af disse teknologier har fundet vej til danske kommuner, og bliver i øjeblikket afprøvet og testet for at se, om de kan anvendes i en dansk sammenhæng. I foråret 2013, besluttede LAB for Social Inklusion sig derfor for at sende to medarbejdere til Japan, for at komme bag om teknologierne og en forståelse af hvorledes et komparativt civilsamfund, med en anden kulturel baggrund, men samme demografiske udvikling som vi står med i Danmark, forholder sig til the aging society. Turen var meget tankevækkende, og gav anledning til en række nye spørgsmål og vinkler på hvordan ideer om udvikling af velfærd og et godt ældreliv, kan antage andre dimensioner, når man krydser kulturelle og nationale grænser. Størst indtryk gjorde vores kilders stille bekymring for hvem der skal tage sig af de ældre i fremtiden. Dernæst at der tilsyneladende ikke er nogen national strategi for hvad, der kan gøres for at imødekomme de ældres behov, og endelig at virksomhedernes udviklingsaktiviteter, for en stor del, er frakoblet indsigter om deres brugeres reelle behov. Denne rapport er baseret på undertegnedes egne noter og fortolkninger af de samtaler, som vi havde. Samtalerne foregik på engelsk og med tolk, og blev indledt som en åben dialog - oftest ved at vi først forklarede vores ærinde ved hjælp af nøgleord som social inklusion og aging sociaty, suppleret med en præsentation af LAB for Social Inklusion - hvorefter vores kilder tog tråden op i forhold til den vinkel, som de mente, at de kunne byde ind med. Vasketoiletter afprøvet i Århus Kommune Vaskerobot afprøvet i Horsens Kommune Robotsæl afprøvet i Københavns Kommune Det var ikke alle, som havde et bud på, hvordan man kan imødekomme behov i forhold til aging sociaty, og ingen nævnte robotteknologi som en løsning, medmindre vi tog emnet op. Til gengæld kom vi omkring diskussioner af metoder og rådgivning, som kan bidrage til at løse de udfordringer, som vil opstå i løbet af ganske få år i både Japan og Danmark. Og opsummeret har vi meget at lære af Japan, når det gælder teknologiudvikling og servicedesign. Men japanske velfærdsleverandører kunne også lære af de danske erfaringer med at debattere både udfordringer og etiske dilemmaer gennem inddragelse af brugere og interessenter, i udviklingsprocessen, til gavn for udvikling af velfærdsteknologi, der giver mening for alle. Gunilla Mandsfelt Eriksen LAB for Social Inklusion, Dessignskolen Kolding Side 2

3 Baggrund Japan har et velfærdssystem, hvor vestlige systemer har haft en stor påvirkning. Systemet bygger på en kombination af de systemer vi kender til og traditionelle japanske værdier, hvor familien er i centrum. Det sociale system dækker tre hovedområder; sundhed, pension og arbejdsløshed. Systemet bliver betalt halvt af offentlige ydelser og halvt af privat opsparinger fra virksomheder og ansatte. Dog vil der i Japan, lige som i Danmark, i løbet af et årti opstå en række problemer i systemet. Japan har omtrent 20% der er over 65 år Andelen af ældre bliver større og arbejdsstyrken mindre. Dette betyder større udgifter til ældreplejen, men færre til at betale dette. I Japan udgjorde ældre over 65 år i ,8 % af befolkningen. Ifølge FN vil dette tal være 25 % i 2020, hvilket vil betyde kraftigt forøgede udgifter til pensioner, plejehjem og lægemidler. Dette tal er påvirket af at det i Japan er blevet mere acceptabelt at leve alene, både ung som gammel. Fødselsraten er blevet påvirket af dette, og er gennem de sidste par år faldet markant. Forventninger til turen Demografisk udvikling i Japan På grund af Japans høje teknologiske kompetencer og udbredte anvendelse af teknologier, havde vi en forhåbning om at få en række spændende og inspirerende møder med forskere, virksomheder og designere, omkring deres vinkel på hvordan de ser på fremtidens behov, samt udveksling af erfaringer omkring ældreforskning og inddragelse af borgere eller interessenter i udviklingsprocessen. Udpluk fra introduktionsbrev We are working to set up visits that will show us how the technologies work and the possibilities for increasing self-sufficiency; the paradigm from passive to active as well as some of the ethical dilemmas entailed in this paradigm. Side 3

4 Program Vores program blev sammensat af en privat kontakt, Mr. Takuto Motomura, som ud fra en beskrivelse af vores ønsker og forventninger, både aftalte møder med relevante personer, arrangerede transport og overnatning. Turen blev planlagt således at vi havde base i Tokyo, og bevægede os med tog og fly til henholdsvis Kyoto, Osaka og Kobe. I alt havde vi 21 møder med personer, der alle havde en eller anden form for tilknytning til enten design, forskning eller udvikling af velfærdsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelser. Vi havde stor glæde af Takuto Motomuras netværk, som betød at mange forskellige døre blev åbnet for os, Takuto Motomura ledsagede os desuden personligt på alle rejser, deltog i møder og fungerede som tolk efter behov. Ken Endo, SONY Computer Science Lab. Nedenfor ses en visualisering af de steder vi besøgte, og de aktiviteter som vi gennemførte på studieturen. Aktiviteter i Tokyo, Kyoto, Osaka og Kobe Mariko Taniguchi, Tadashi Koike, OMRON Takram Design Engineering Japan Institute of Design Promotion OMRON Healthcare Sightseeing i Kyoto Osuma Tseturo Museum Research i elektronik forretninger Center for Science and innovation Policy Studies Besøg af traditionelt japansk landsbyhus Udflugt til Kamakura SONY Computer Science Laboratories Sightseeing i Kyoto Child Chemo House Hakuhoudo Innovation Laboratory Osaka Gas CO. Research i boligvarehus Tokyo 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 30/4 2/5 Kyoto 28/4 29/4 OSAKA 1/5 1/5 kobe 1/5 Kokuyo Furniture Panasonic Center Fischmarket Tokyo Sightseeing i Kyoto Proffessor Noboru Konno CUUSOO system Gradie Corporation AXIS Communication Dept. Fuji Xerox Future Center Michiyo og Tetsuro Usuba Eight Rent, Winglet Research i elektronik forretninger Nursing Home Consultancy Side 4

5 Præsentation af vinkler Nedenfor ses et skema med kategorisering af de vinkler, som vores kilder bidrog med, på de forskellige møder. Farvekoderne afspejler underkategorier, som er uddybet under skemaet. Research Kvantitativ og kvalitativ forskning - rød Deskresearch -grøn Bruger/observationsstudier- mørk blå Undervisning Forelæsning og vejledning af studerende -lilla Kompetenceudvikling af kunder/brugere -gul Konsulent rådgivning Rådgivning af kunder mørk grå Design af produkter - lys grå Producent Producerer fysiske produkter gul Udvikling/innovation Facilitering lilla Innovation LAB Social Innovation lys blå Brugervinkel Indsigt gennem forskning mørk grå Indsigt gennem egne erfaringer - lys grå Design formidling Planlægning af designudstillinger - mørk blå Deltager på udstillinger rød Side 5

6 Hvordan bliver the aging society italesat i Japan? It is not nice to get old in Japan, fortæller den pensionerede, Mrs. Usuba, med et bekymret udtryk I ansigtet. En udtalelse der skulle vise sig at være et tilbagevendende tema, i løbet af de mange interessante og givende samtaler, som vi havde i løbet af studieturen. Med en hastigt stigende andel af ældre, og et tilsvarende dalende fødselstal, skulle man ellers tro at vi ville møde et samfund, der nok var anderledes rent kulturelt, men som havde samme interesse for at imødekomme de velfærdsmæssige behov i forhold til en aldrende befolkning, som vi har herhjemme i Danmark. Besøg hos ægteparret Mr. og Mrs. Usuba Vi fik imidlertid en anden forståelse med hjem. Det skyldes først og fremmest, at vores velfærdsydelser bliver finansieret 100% gennem vores skat, mens man i Japan selv skal betale helt op til 50 % af velfærdsydelserne. For det andet synes velfærdsdebatten slet ikke at have det samme fokus, som vi oplever herhjemme, angiveligt fordi det ikke har nogen politisk interesse, og fordi interesseorganisationer ikke har den samme gennemslagskraft, som x Ældresagen eller Dansk Handicap Forbund har det i Danmark. Ifølge flere af vores kilder har den Japanske regering slet ikke noget bud på, hvordan den skal løse udfordringen med the aging society, selvom situationen blev beskrevet således af privatkonsulenten Mr. Shigenobu Ukoka,: They are building nursing homes, a year, but there is no one to take care. Shigenobu Ukoka, ved hvad han taler om, for han har i de sidste mange år gjort sig til specialist i rådgivning omkring faciliteter og prisklasser på forskellige japanske nursing homes, en service der kan købes af pårørende, der søger efter et passende plejehjem til deres pårørende. En anden kilde, Mr. Haruhito Matsunami, forsker fra Osaka Gas Company udtrykte sig på denne måde We have to do something. Japanese people are avoiding the topic. We are too busy to look at ourselves we are exhausted. Im really worried. But I have no solutions to the question, lød det resigneret. Den eneste som så optimistisk på situationen var Mr. Koichi Hasegawa, Center for Science and innovation Policy Studies. Ifølge hans vurdering vil virksomheder uden tvivl kunne løse udforingerne med hjælp fra teknologi. Hans forklaring var at Japan op igennem de sidste 50 år har bevist, at de kan løse komplekse opgaver med specialviden, kompetencer og know how. Og ja. Japan er først og fremmest teknologidrevet, derfor vil fremtidens velfærdsydelser i høj grad være båret at teknologi, for som Koichi Hasegawa, sagde: Japanese people never doubt technology, but sometimes their doctor. Telepresence teknologi - Osaka University Robot til kognitiv træning - KIST Assisterende teknologier - Honda Side 6

7 Anvendelse af ældreforskning og brugerindsigter Who is the aging people? Spørgsmålet blev stillet af forskeren Ms Aico Shimizu, og skal illustrere at Japanske virksomheder slet ikke har tradition for at spørge sig selv hvem brugerne af deres produkter egentlig er, endsige bruge kvalitativ ældreforskning, som inspiration til at udvikle nye produkter eller services. Aico Shimizu, er foruroliget over om fremtidens ældre vil blive ladt I stikken. Ifølge de japanske traditioner er det familiens ældste søn, der tager sig af de ældre pårørende. En situation, der er uholdbar i længden, for hvor 80 % af alle ældre japanere døde i deres eget hjem tilbage i 1950erne, så dør 80 % af alle ældre på hospitalet i dag. We are good at technology, but we need some human thinking, fastslår forskeren, og fortæller ivrigt om sit forskningsprojektet Aging Matters, der blev påbegyndt tilbage i Projektets omdrejningspunkt var en gruppe på i alt 30 borgere, i alderen +65, fra henholdsvis by, provins og landområder. De blev alle interviewet og observeret i deres eget hjem, med det formål at kunne give svar på, hvad der kendetegner Japans aldrende befolkning. Ifølge Aico Shimizu viste resultaterne, at de ældre ikke bryder sig om at blive stigmatiseret som gamle. De føler sig for en stor del stærkere og sundere, end de yngre generatioer, og de klarer deres udfordringer med ensomhed, tab af funktionalitet eller tab af indtægt med forbløffende opfindsomhed. Samme resultat kom Mr. Haruhito Matsunami, fra Osaka Gas Company frem til. I en dybdegående undersøgelse blandt fire ældre borgere, viste det sig at de ældre foretrækker at være noget for nogen. They want to contribute, fortæller Haruhito Matsunami. På det følelsesmæssige plan klarer kvinderne sig bedst, fordi de har familien og relationer i nærmiljøet. Det er straks sværere med mændene, der har arbejdet hårdt og dedikeret for den samme virksomhed. I undersøgelsen optrådte der fx en mand, som fik genoptrykt sine visitkort fordi de var svært for ham at mangle den identitet, som hans arbejde havde givet ham. Japanske virksomheder kan lære noget af at inddrage forskning og designmetoder, men der er lang vej endnu, sagde alle de kilder, som arbejdede med designmetoder, brugerundersøgelser og ældreforskning. But some politicians has to get ill first mente Mr. Shinji, Yajima, fra Japan Institute of Design Promotion, og henviste til at Japan primært arbejder med ingeniørdrevet udvikling, og at det ikke vil blive ændret før design og brugerinddragelse kommer på den politiske dagsorden, ligesom vi oplever det i Danmark. Side 7

8 Eksempel på anbefalinger og koncepter Nedenfor ses anbefalinger til fire nye servicekoncepter som blev udviklet i Aging Matters pojektet, i samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder. 1. Relationer 2. tryghed Ny identitet som pensionist For mange mænd er det traumatiserende at stoppe med at arbejde. Anbefalingen er derfor at sørge for at mænd får hjælp til at genopbygge identitet og relationer til familie og nabolag. Sikkerhed og nabohjælp 3. Shopping 4. Måltid Bytte service Anbefalingen er at udvikle en service til enlige kvinder i storbyen, der har behov for at vide at der er nogen som kommer til hjælp hvis de falder om en dag. Flexibelt madkoncept Som pensionist er pengene meget små. Anbefalingen er at udvikle en bytteservice hvor man kan bytte møbler, bøger, musik etc. Anbefalingen er at udvikle et madkoncept der passer til den enlige og til hvis den enlige får besøg af pårørende. Designerfaringer med udvikling af velfærdsteknologier I et kontorfælleskab Tokyo, møder vi designeren Mr. Ayumu Isomura, som driver virksomheden Gradie Corporation. Designeren har en fortid I Fuji film som usability designer, men er i dag selvstændig, og beskæftiger sig med ældre og mobilitet. Ayumu Isomura har igennem længere tid researchet på transportmuligheder, som er tilgængelige for de ældre japanske borgere. Researchen viste at udbuddet af japanske transporthjælpemidler dels er sparsomme, og dels bliver iscenesat som omsorgsteknologi, I ll try to avoid the soft image, and get rid of the stigma, lyder det fra Ayumu Isomura. som mener, at ældre ikke ønsker at se sig selv som hjælpeløse. Alternativ udformning af rollator I forhold til Europa og USA er Japan langt bagud med hensyn til at kunne tilbyde produkter eller services, der sikrer de ældre mobilitet. På baggrund af denne indsigt har Ayumu Isomura, arbejdet med et sammenklappelig elektrisk transportmiddel, gp1, der kan bruges på gaden, når benene bliver trætte, og som samtidig kan transporteres i et overfyldt undergrundstog. Men det er ikke let at finde sponsorer til at komme videre med projektet. It is difficult. We have not been accustomed to buy that kind of products, fortæller designeren, og uddyber, at det er svært, at indføre nye radikale vaner og produkter: We are good at doing things automatically, but when it comes to changing to new habits, we are very skeptical, forklarer designeren. Populær gangstøtte med hjul Anderledes forholder det sig med den internationale virksomhed OMRON, som har sit hovedsæde i Kyoto, hvor vi fik en Side 8

9 rundvisning. Med sine i alt ansatte, er virksomheden en stor spiller, og helt i front med udvikling, produktion og salg af elektriske apparater herunder healthcare systems. Virksomheden har sin egen research and development afdeling, og inddrager i stor udstrækning interessenter og brugere i sine udviklingsaktiviteter. Selv kalder de deres udviklingsproces for inklusive design, og på rundvisningen så vi både udviklingsafdelingens prototypeværksted, simulations sengestuer, test laboratorier og samtalerum med overvågningsfunktioner. Mr. Tadashi Koike, som til dagligt er general manager for designafdelingen, fortæller om OMRON s nye blodtryksmåler til private, Welnesslink: It is a simple device with few buttons, and it can be operated by anyone. Wellnesslink kommunikerer via trådløs GPS teknologi, kan videresende en patients blodtryk direkte til egen læge. Meningen er at patienten, sammen med lægen, altid har styr på sit blodtryk. Men akkurat som herhjemme, så har OMRON oplevet, at det kan være svært at afsætte produktet, hvis lægen ikke kan se nogen økonomisk fordel: Right now, doctors have no motivation to use the system. The authorities are thinking about changing the system, but there has been no actions, lyder det ærgeligt fra Mr. Tadashi Koike. Showroom i OMRON Mødefacilitet i OMRON Inkluderende design og hverdagsteknologi Som en del af vores research, foretog vi observationer i gademiljøet, i butikker samt hjælpemiddel forhandlere. Vores forventning om at opleve et blomstrende marked for hjælpemiddel teknologier til private hjem, blev ikke helt indfriet, hvilket muligvis kan tilskrives, at disse teknologier, bliver markedsført via kanaler, som vi ikke havde lejlighed til at undersøge. På gadeplan syntes hjælp til blinde at have en meget høj prioritet. Overalt var der tydelige markeringer i vejbelægningen i kombination forskellige slags akustiske signaler ved både fodgængerovergang og rulletrapper. Der var også rigt med muligheder for at få sig et hvil, da byerne generelt er indrettet med mange sidde/hvilepladser. Modsat herhjemme mødte vi til gengæld ingen som anvendte en rollator eller elektriske scooter. De fleste gik med stok eller brugte en indkøbstaske med hjul som støtte. Udvalg af dekorerede stokke På offentlige toiletter er det mere reglen end undtagelsen, at der er toilet med indbygget brus og skyl. Som turist er det en sand fornøjelse at skulle benytte et offentligt toilet, fordi de fremstår som meget hygiejniske og rene. Det eneste problem kan være skiltningen af toilettets mange funktioner. Side 9

10 Det er nemlig ikke altid lige let at gætte sig til hvilken knap der udløser hvilken funktion. I butikker med elektrisk udstyr findes toiletter i forskellige prisklasser med mere eller mindre ekstraudstyr som varme i toiletsædet, lys i kummen, akustiske lyde, samt automatisk vip i toiletbræt. Supertoiletterne har været på markedet i mere end 10 år, og vældig populære både i det offentlige rum og private hjem. Der står ikke noget om energi- og vandforbrug, og det er egentlig interessant taget i betragtning at vi gør en dyd ud af at spare på vandet. Afdelingen for robotstøvsuger er mangfoldig på variationer men mest populær er afdelingen for massagestole hvor man kan møde trætte kunder, som tager sig en lille lur i de vibrerende og velpolstrede stole. Vi stødte også på en decideret hjælpemiddelforhandler, som lignede et slags salgskontor, hvor man kunne ringe ind og bestille forskelligt udstyr. Brochure materialet viste, at de bl.a forhandlede produkter fra virksomheden FranceBed, som udvikler Health and well-being products, men pga. sprogbarrierer, var det vanskeligt at få præcise informationer om hvem og hvordan, man kunne handle i butikken. Funktionspanel på toilet med dusche Udvalg af forskellige dusche toiletter Visionsværksteder for virksomheder In this room we build new concepts, indskyder Mr. Taro Sengoku, fra Fuji Xerox Future Center og slår ud med armene i rummet med fleksible møbler og whiteboard tavler på væggene. Det er vigtigt at kunderne forstår, at der i dette rum bliver udstukket en ny kurs, pointerer Taro Sengoku med henvisning til resten af rummet, der er indrettet med maritime elementer som koøje, måger i loftet og redningkranse. Adskillige af de kilder vi talte med, beskæftigede sig med at facilitere metoder, til at tænke nyt og anderledes. Det foregår i såkaldte Future LAB/Centers, hvor betalende virksomheder, som har behov for at tænke innovativt, i forhold til fx den forventede ændring af behov og købekraft. The trigger was Apple, begrunder Taro Sengoku, der har kunder som Hitachi, Toyota og Toshiba. The japanese are good at adding new features to a product, but we must learn from Apple, because they are good at cutting features, forklarer Taro Sengoku, og fortsætter med at fortælle om bilindustrien, som i øjeblikket forsøger at imødekomme den aldrende befolkning, med nye typer af biler, som har høj aktiv sikkerhed. Future Center - Fuji Xerox Future Center - Osaka Gas Co. Side 10

11 Professor Mr. Noboru Konno udtrykker den aktuelle udfordring således: Its all about recreating the meaning of the aging society. Ifølge professoren, mærker han også en begyndende bevidsthed hos de større virksomheder, om at den traditionelle og gamle forståelser af kunder og markedssegmentering ikke er holdbar længere. Der er brug for nytænkning og professor Noboru Konno tilbyder derfor konsulentrådgivning, i Knowledge Creating Management, der fører til nye forståelser af marked og forbruger. Right now, the big companies are worried about the market because it is shrinking, ridser Noboru Konno op, og hentyder til at der i 2050 vil være mill færre indbyggere i Japan. Professoren arbejder primært med innovation ved at forbedre virksomhedernes evne til at dele oplevelser og erfaringer med andre. Det bliver gjort i en styret proces og med opbakning fra ledelsen, og med omtanke for hvem der skal kultiveres til at overtage implementeringsprocessen ellers falder det hele til jorden, understreger Noboru Konno. The Knowledge Spiral - SCI model Panasonic Center i Tokyo et kig ind i fremtiden Rundvisningen på Panasonic Center, var en imponerende demonstration af hvordan en stor virksomhed, med rådighed over teknologier til energifremstilling, belysning, overvågning, trådløse kommunikationsplatforme og sundhedsteknologier kan få ud af at sætte alle sine systemer sammen. Hele bygningen var dedikeret til fremtiden, hvilket på smukkeste vis blev illustreret af en meget delikat model af faciliteterne nede i ankomsthallen. Vi fik et indblik i Panasonics Smart City Solutions og blev præsenteret for byggeprojektet Fujisawa Sustainable Smart Town, som er planlagt til at stå færdigt i Byen kommer til at ligge et ved Fujisawa City Kanagawa Prefecture, og skal demonstrere, hvor grøn en by kan være, når forskellige teknologier er bygget sammen. På vores rundvisning så vi eksempler på en hospitalsseng, som kunne bruges som kørestol, loftsbelysning med indbygget teknologi som betød at sundhedspersonale kunne hente relevant informationer ned til en tablet, uden at være opkoblet til en computer, samt en holografisk display skærm til undervisning, og som kunne bruges til at visualisere indre organer på. Panasonic Center - Tokyo RoboticBed - Panasonic Healthcare Div. Side 11

12 Refleksioner og læring I Japan bliver man generelt forkælet med et højt serviceniveau. Det oplever man på restauranten, i butikken og på gaden. Desuden, havde vi en oplevelse af, at der er maskiner til alle slags behov. Automater hvor man kan købe kolde drikke, varm mad, paraplyer, billetter, blade etc. Og det er ikke så mærkeligt. For Japan er det land, med flest der automater pr. indbygger - i runde tal 5.5 mill. maskiner. Men det lader ikke til, at de er sat op for at spare på ansatte. Fx er alle undergrundsstationer bemandet med personale, som gerne hjælper til, hvis man ikke kan finde ud af at købe sin billet i automaten. En anden bemærkelsesværdig ting er, at de mange maskiner alle er funktionsduelige, uden at være udsat for nogen form for hærværk. Det gælder i øvrigt også gader, pladser og de offentlige toiletter, som er pinligt rene og velholdte. Drikkevareautomat i Tokyo Selv de hjemløses private ejendomme får lov til at være i fred. Det er ikke ualmindeligt, at der står bylter stablet sirligt op på banegården eller i parkområde, uden nogen form for opsyn. Det kunne fortælle noget om at der er respekt for den private ejendomsret, og at man ikke ødelægger eller stjæle ting for sjov skyld. Samtidige er nærpolitiet meget synlig i gadebilledet. De holder til i letgenkendelige bygninger og benytter hvide cykler som transportmiddel. Det giver en stor tryghed når man færdes i byen, og det kunne vi godt lære noget af hjemme i Danmark. Hellere for meget end for lidt Folk er yderst venlige og hjælpsomme, og der hvor sproget bliver en barriere, er der adskillige skilte som viser hvordan man skal gebærde sig. Dog er der nogen gange er der så mange skilte, at det kan være svært for en udlænding at orientere sig ordentligt. Måske er det bare karakteristisk for Japan, at man er så optaget af at levere en god service, at man foretrækker den personlige betjening, hellere opstiller et skilt for meget end et skilt for lidt. Det er i hvert tilfælde meget behageligt, at man altid kan komme i kontakt med nogen, som oven i købet er villige til at hjælpe en. Moderne storbyliv Selvom japanere for en stor del betragter sig som ikke religiøse, så er det forbløffende, så meget som sandsigersker, spåkoner og lykkebringende figurer fylder i dagligdagen. Det kunne ses på vores sightseeingture ved templerne hvor der var trængsel omkring boderne med forudsigelser, røgelsespinde og effekter, ja selv i varehuset havde spåkonen sit eget lille hjørne af butikken. Men på den anden side, så lod det til at de fleste japanere tager let på det, for i morgen er der en ny dag, og man kan jo altid opsøge en anden sandhedskilde eller købe en ny forudsigelse. Paraplyautomat i Tokyo Forudsigelser bindes alle på en stang Side 12

13 Kæledyr i mærkevaretøj Hvis man skal tro på det gamle mundheld om at hunde ligner deres ejere, så er hundeejere i Tokyo og Kyoto meget modebevidste. En anden interessant oplevelse var de mange hunde, der bliver iklædt forskellige slags tekstiler og fodtøj, og det er tankevækkende at forretninger med hunde- og kattetøj er langt mere synlige, end fx forretninger med hverdagshjælpemidler til ældre. Drømmen om det gode liv på landet En hel del af dem vi talte med, kom ind på hvilken betydning atomkraftværket ulykken i Fukushima havde haft for dem. Det var som om at mange overvejede at tage deres liv op til revision. For nogen var det et ønske om mere nærhed med familien, for andre var det drømmen om at flytte på landet, og dyrke grøntsager, mens nogen gik op i grønne energiformer. Bemærkelsesværdigt er at der tilsyneladende er en kløft mellem generationerne, en afstand, der muligvis er blevet forstørret af de yngre generationers bekymrende fremtidsudsigter, samt konsekvenserne af det løbske atomkraftværk. For nok er den japanske selvforståelse at teknologi kan klare alt. Men tragedien og de konsekvenser der siden hen er dukket op, viser at der på mange måder er behov for at tænke nyt og anderledes omkring hvordan man løser fremtidens behov på en meningsfuld måde. Velfærdsteknologi og fremtid - hvad kan vi lære? Der er ingen tvivl om at vi skal stå tidligt op, hvis vi i Danmark skal have indflydelse på velfærdsteknologiudviklingen i fremtiden. Spørgsmålet er om vi herhjemme kan være tilfredse med at aftage teknologier, der er så langt i udviklingen, at vi kun får lov til at justere eller tilpasse funktioner, som det fx er tilfældet med den automatiske robotvasker og robotter til kognitiv træning. Dyr med kjoler er et almindeligt fænomen Interiør fra traditionelt landsbyhus Faren er at de teknologier, der er og vil være tilgængelige nu og i nær fremtid, bygger på de Kinesiske, Koreanske og Japanske virksomheders antagelser om vores behov. Og spørgsmålet er om det frakobler vores danske tradition for at invitere dem, der bliver berørt af de nye teknologier, med i debatten omkring ønsker og visioner for det gode arbejds- og ældreliv. Et fremtidsscenarie der rummer mulighed for at vi bliver reduceret til at være et salgskontor for japanske produkter, uden mulighed for at spørge os selv, om vi kunne komme op med alternative løsninger? Kontakt for mere information LAB for Social Inklusion, Designskolen Kolding Gunilla Mandsfelt Eriksen Hân Pham Side 13

14 Bilag Program for studietur Søndag d Ankomst Tokyo Udflugt til Kamakura Mandag d Tokyo Kokuyo Furniture Future LAB og fremtidens kontorlandskab CUUSOO system, an elephant design company Userdriven Innovation IT platform Mrs. Michiyo og Mr. Tetsuro Usuba Aftensmad i privat bolig hos ægtepar i Tokyo Tirsdag d Tokyo Takram Design Engineering Metodeudvikling og facilitering af ideprocesser Japan Institute of Design Promotion Indblik i politisk dagsorden og designstrategi Onsdag d Tokyo Panasonic Future Center Fremtidens løsninger til offentlig og privat sektor Gradie Corporation Mobility design til ældre i fremtiden Eight rent Pilotafprøvning af winglet Formidling af plejehjem til pårørende Torsdag d Tokyo SONY Computer Science Laboratories Kunstigt ben/social innovations projekt Hakuhoudo Innovation Laboratory Ældreforskning af japanske indbyggere Fredag d Tokyo Bytur i Tokyo Lørdag d Kyoto OMRON Healthcare Produktion af velfærdsteknologiske produkter Besøg af templer i Kyotos omegn Besøg hos familie i et traditionelt japansk hus Søndag d Kyoto Besøg af templer og zenhaver i Kyotos omegn Mandag d Kyoto På egen hånd i Kyoto Tirsdag d Tokyo Mr. Noboru Konno. Ph.D. Professor Facilitering af Knowledge Creating Management Fuji Xerox Future Center Facilitering af innovationsprocesser Onsdag d Osaka/Kobe Osuma Tseturo museum Indblik i Astro Boy universet og mangaens far Kobekød Spise på autoriseret kobekød restaurant Research i elektronikvarehus Torsdag d Osaka/Kobe Child Chemo House Rekonvalens af kræftramte børn og familier Osaka Gas CO. Research og behavior observation Fredag d Hjemrejse Danmark AXIS Communication Dept. Social innovation i.forb. Fukujima jordskælvet Side 14

15 Supplerende Kilder ) ing.dk/artikel/kommunal-test-robotstovsugere-er-noget-skrammel article/293524?autoplay=1&video_id= billeder Alle fotos er private pånær følgende billeder, der er hentet fra nettet: Side 2 Side 3 Side 6 Side 11 Side 15

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre

Titelblad. Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Titelblad Information Projekttitel: Tid til velfærdsteknologi - en kritisk analyse af implementering af velfærdsteknologi til ældre Gruppe nr. 19 Roskilde Universitet Den Humanistisk Teknologiske Bacheloruddannelse

Læs mere

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen

Velfærdsteknologi. nye hjælpemidler i ældreplejen Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen 2 ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Pr oj ek t eterr eal i s er etmeds

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Brugerdreven innovation og metoder til udvikling af velfungerende sidde- og hvilemøbler med brugeren i centrum

Brugerdreven innovation og metoder til udvikling af velfungerende sidde- og hvilemøbler med brugeren i centrum Brugerdreven innovation og metoder til udvikling af velfungerende sidde- og hvilemøbler med brugeren i centrum Et projekt under Regeringens program for brugerdreven innovation Fase 1 & 2: aug. - dec. 2007

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion

Nr. 1 September 2011. Design og. interaktion Nr. 1 September 2011 Design og interaktion Indhold Godt design opstår i et tæt samarbejde Interview med designer Hanne Larsen 4 Gamedesign på legepladsen Jess Uhre Rahbek, videnskabelig assistent, Knowledge

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG 1 2 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG INDHOLD

Læs mere

Klimaforandringer en ny formidlingsramme?

Klimaforandringer en ny formidlingsramme? Klimaforandringer en ny formidlingsramme? Ny viden om formidling i det uformelle læringsmiljø, baseret på 3 ugers studietur til USA 9. 28. juni 2008 Cand. Pæd. Erik Jørgensen leder af skoletjenesten Indhold

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Privat vækst, offentlig implementering

Privat vækst, offentlig implementering Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere