1. udgave 1. oplag 2013 ISBN ISBN (trykt udgave)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udgave 1. oplag 2013 ISBN 978-87-559-5076-4 ISBN 978-87-559-1269-4 (trykt udgave)"

Transkript

1

2 Eiler Jensen: Hvad er tid? En indføring i læsning af ungdomsbogen Den syvende engel Eiler Jensen og Haase & Søns Forlag 2013 Omslag og sats: Haase & Søns Forlag 1. udgave 1. oplag 2013 ISBN ISBN (trykt udgave) Billedliste Side 6: foto af Anders Clausen; 11, 28: stoltzedesign; 14, 18: Wikipedia Commons. Kopiering tilladt ved behørig angivelse af kilde. Haase & Søns Forlag

3 EILER JENSEN HVAD ER TID? En indføring i læsning af ungdomsbogen Den syvende engel HAASE & SØNS FORLAG

4 INDHOLD Indledning 5 Om Lasse Bo Jensen 6 Om Den syvende engel 7 Omslaget 10 Genre 11 En apokalyptisk roman 13 De syv dødssynder (Saligia) 17 Tiden 22 Litterære referencer (symboler) 27 Skorpionen 28 Opgaver til Lasse Bo Jensen: Den syvende engel 30 Links 32

5 INDLEDNING UNGDOMSLITTERATUREN er kendetegnet ved i overvejende grad at være realistisk. I 2009 debuterede Lasse Bo Jensen som skønlitterær forfatter med romanen Den syvende engel. Det er noget så sjældent som en fantastisk fortælling for unge. Selv om romanen naturligvis knytter an til det eventyrlige og til kampen mellem det gode og det onde, har Lasse Bo Jensen andre hensigter med sin roman end blot at skrive om det fantastiske. Den syvende engel er således også båret af et væld af filosofiske referencer. Det handler dette hæfte om. I 2013 udkom fortsættelsen af Den syvende engel: De udødeliges by, som igen er en filosofisk roman om en rejse i tiden måske mere end en rejse over tid. Den syvende engel og De udødeliges by indgår i en trilogi (David og Kilian-trilogien), hvor den overordnede reference er begrebet tid. Den første bog går tilbage i tid, den anden bevæger sig fremad i tiden, og den sidste bog, som forventes at udkomme i 2014, vil ifølge forfatteren hovedsageligt foregå i nutiden. I det følgende vil vi se på Lasse Bo Jensens Den syvende engel. I forbindelse med udarbejdelsen af dette hæfte har jeg haft fornøjelsen af at snakke med forfatteren om hans bøger i en urmagers værksted. Det er blevet til en række små videoer, der kan ses på youtube.com. Qr-koder findes på s. 32. Lasse Bo Jensen er langtfra ene om at skrive om filosofiske temaer i disse år. Bølgen af romaner, som kredser om det filosofiske, kan siges at være blevet skudt i gang i år 2000, da Janne Teller udsendte sin fremragende ungdomsbog Intet. Siden er fx udkommet Christoffer Boserup Skovs fine romanserie om drengen Sebastian: Sebastian og skrivemaskinen (2009), Hvad skete der, Sebastian? (2010), Hvor kommer du fra, Sebastian? (2011) og Hvem bestemmer, 5

6 Sebastian? (2013). I 2013 er ligeledes udkommet Gertrude Kiels Tidsjagten. Filosofiske temaer berøres også i Kenneth Bøgh Andersens tetralogi Den store djævlekrig ( ) er endvidere året, hvor vores store tænker og filosof Søren Kierkegaard ville være fyldt 200 år. Og på selve fødselsdagen, den 5. maj, udkom en biografi af Rikke May Kristthorsson: Hvem Søren var Kierkegaard? Biografien er en sjælden genre i børnelitteraturen, men denne bog giver et fint indblik i den store tænkers liv og værk. OM LASSE BO JENSEN LASSE BO JENSEN blev født 1963 i Vordingborg, hvorfra han også er student. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og cand.mag. fra Københavns Universitet med hovedfag i historie og sidefag i filosofi. I sit professionelle liv har han arbejdet som gymnasielærer, bl.a. ved Espergærde Gymnasium, men helliger sig nu forfattergerningen. Han er far til to børn og bor på Østerbro i København. Har tidligere skrevet en bog om fordomme og fjendebilleder i historien: Fremmed og fordærvet (Samleren, 1999) og voksenromanen Forbandelse (Gyldendal, 2013). Desuden de to førnævnte ungdomsromaner Den syvende engel (Haase & Søns Forlag, 2009) og De udødeliges by (Haase & Søns Forlag, 2013). 6

7 OM DEN SYVENDE ENGEL 14-ÅRIGE DAVID OVERVÆRER en dag sammen med sin godmodige ven Rune, hvad der ligner et røveri i en guldsmedeforretning. Politiet ankommer hurtigt og arresterer en gammel og forhutlet mand. Den gamle råber op imod himlen: Saligia! Saligia! Saligia!, inden han køres væk. Under den modstand, han yder inden arrestationen, falder en rund, sølvglinsende genstand ud af hans kappe og ruller hen ad fortovet. David samler den op. Inden ordensmagten kører af sted med den gamle, vender han sig og stirrer direkte ind i øjnene på David, der føler det, som om han får et elektrisk stød: Det var et brændende blik, der ætsede gennem kød og knogler. Verden omkring ham forsvandt, bilerne, regnen, menneskemængden, alt smeltede bort og efterlod ham helt alene i et mørkt rum. Han mærkede noget, der rev i næsen, en kras stank af svovl, som når man futter en hel æske tændstikker af, og en skinger hyletone ramte hans ører, først fjernt og dæmpet, men snart overdøvende alt. En søjle af lys slog ned foran ham, og ud af søjlen trådte et vinget væsen med rubinrøde øjne. Det lignede en engel, men ansigtet var livløst som en voksmaske. I den ene hånd holdt væsenet et matglimtende horn, som det førte op mod munden i mekaniske rykvise bevægelser. Det blæste i hornet, og hyletonen blev overdøvet af en hæslig fanfare, der gik direkte i kroppen, løb gennem nervetråde, sener og muskelfibre (s. 7). Sikken et varsel! Om ikke mindre end dommedag! Det er da også en apokalyptisk bog, læseren skal stifte bekendtskab med. Den tingest, David har samlet op, viser sig at være en tidsma- 7

8 skine.hvad den skal bruges til, finder han ud af, da den underlige mand, der smed den, kort efter åbner en urmagerforretning i nærheden af Davids hjem. Det viser sig, at urmageren hedder Albert Kronbruch (af kronos: græsk for tid og Bruch: tysk for brud, dvs. brud med tiden), og at han kommer fra Den Forbandede By, der befinder sig i middelalderen. Her har han sammen med fyrsten Kilian (af chiliasme: forestilling om et tusindårsrige) konstrueret et ur (og en tid), som holder de mennesker, der bor i byen, fast i et cirkulært og koncentrisk tidsforløb. Tiden i Den Forbandede By er nu uden udvikling og indrettet efter de syv dødssynder i intervaller, der hensætter folk i en tilstand af henholdsvis hovmod, grådighed, utugt, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab. Oprindeligt skulle tiden være indrettet efter de syv kardinaldyder (tro, håb, kærlighed, klogskab, retfærdighed, styrke og mådehold). Da denne ændring til et ondskabens tusindårsrige går op for Kronbruch, fortryder han sin medvirken. Han flygter og havner så lige midt i Davids verden. Her udser han David til at være den, der skal hjælpe ham. Den gamle urmager beder David om at rejse tilbage til Den Forbandede By for at udfri den af ondskaben. Det bliver til mange rejser frem og tilbage til byen, hvor han blandt andet møder alkymisten Goldstein og hans smukke datter, Rebekka. David ser nu med egne øjne det rædselsfulde liv, der udfolder sig efter dødssynderne, hver gang det stort konstruerede ur slår. Folk bevæger sig som hypnotiserede zombier i denne by, som de ikke kan forlade. De få, der prøver, dør, før de når ret langt væk, hvilket er den dramatiske konsekvens af den koncentriske tidsindretning. Langsomt føres David ind i, hvordan byen»lever sit liv«, og af Kronbruch får han besked om, at han kan hjælpe byen ved skaffe sig adgang til tårnet, hvor uret befinder sig, og herfra skal han fjerne ægget, som er en nøgle til opløsning af denne fastholdte tidskonstruktion. 8

9 David får uret at se ved at trænge gennem muren til tårnet. Han skal ramme på et særligt tidspunkt mellem urets klokkeslag, og derfra kan han glide gennem muren. Det lykkes ham at fjerne ægget, hvorefter Goldstein laver det om til mørkt stof. Dette skal nu lægges tilbage i uret, og det skal ske, inden den syvende engel når at blæse i sin dommedagsbasun, for så har vi apokalypsen over os. Det lykkes alt sammen som det skal David får ram på Goliath! Læst på denne måde er dette»bare«en hæsblæsende fortælling om en opgave, der skal udføres, og ligner derved overfladisk set en fantasy-fortælling. Men den er mere end det, og tiden er det helt overordnede tema: Tiden er ikke noget, man leger med. Den er dødsensfarlig. Mange gode mennesker er blevet ødelagt, fordi de ikke kunne holde sig fra tiden. Tro mig, jeg ved, hvad jeg taler om (s. 27). Hvilke former for tid lever vi med/i? Dels er der jo den lineære tidsopfattelse, som rummer forestillingen om en begyndelse (skabelse, big bang) og en afslutning, og der er den cirkulære tidsopfattelse, som vi ubesværet arbejder med i hverdagen (fx døgnet, året og kirkeåret). Men i denne fortælling arbejder man med en konstruktion af tiden baseret på et værdisystem (de syv dødssynder), som har statisk karakter. Kronbruch bliver mellemleddet mellem livet i Den Forbandede By og nutiden, hvis tid også spiller en rolle. Faderen har fx et ur, der er styret fra Frankfurt, og som derfor går vældig præcist undtagen når David har gjort sine rejser, så farer viserne rundt i ren ustyrlighed. Derudover opererer romanen med andre filosofiske emner såsom René Descartes»cogito-argument«hvad vil det sige at være til? (jeg tænker, altså er jeg) samt fænomener som alkymi, fri vilje, etik, ontologi og teodice-problemet. 9

10 Og vigtigt er det også, at imellem de to virkelighedsplaner, som romanen udfolder sig i og imellem, er det onde en entitet (som følge af det godes fravær), der findes i begge lejre. Kilian er ikke bare en figur i Den Forbandede By. Han kan forbande en hvilken som helst by, et hvilket som helst sted og til en hvilken som helst tid Sagen er nemlig, at Kilian besidder forførerens mange egenskaber: Han kan både smiske, true og argumentere men samtidig er han, som også romanen afslører, sårbar, hvis man har mod og held til at kildre hans forfængelighed. Endelig er Den syvende engel også en roman om at blive voksen: Forældre er ikke umiddelbart dem, der ved alting bedst, og forelskelse er som bekendt både en skøn og lidelsesfuld passion, der kan få unge mennesker til at»vågne«. Dette er også tilfældet for hovedpersonen i bogen. Og Saligia, som Kronbruch råber? Det er såmænd et ord sammensat af det første bogstav i hver af synderne: Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Acedia. OMSLAGET BOGENS FORSIDEILLUSTRATION består af tre dele: Den nederste er en urskive. Midterdelen er en horisont, hvor solen ses gå enten op eller ned, og en kirke med skib og højt tårn ses som en silhuet i det bagfra kommende sollys. Øverst ses en vinge. Den nederste del, urskivens frontside, er transparent, og igennem den ses selve urværket. I skivens yderkant ser man, hvorledes skiven er inddelt i timer og mindre enheder; der er således to mindre knapper mellem hver timeangivelse. Vi ser timeangivelserne I og II. Fra skivens centrum udgår de to visere, time- og minutviserne. 10

11 Midterdelen udgør som nævnt en sol, der står nær horisonten og eftersom dette er en apokalyptisk roman (en fortælling om dommedag), kan man ræsonnere, at det sandsynligvis er en nedgående sol. En afbildning af en kæmpevinge antageligt en englevinge dækker stort set hele den øverste tredjedel af forsideillustrationen. Og engle er ligesom uret en væsentlig faktor i denne roman. De engle, der er tale om, er Herrens skytsengle, som der findes syv af. Som der står i Apokalypsen (Johannes Åbenbaring), er det ensbetydende med Jordens undergang, når den syvende engel har stødt i sin basun. Ud over disse fænomener består forsiden af forfatternavnet Lasse Bo Jensen, og en skorpion (se mere om skorpionen som symbol og dens betydning side 28-29) er anbragt mellem forfatternavnet og romanens titel. Så er der titlen: Den syvende engel, og endelig nederst i omslagsbilledets bund ses forlagets navn: HAASE. Forsideillustrationen må siges at være præcis i forhold til de temaer, som romanen gennemspiller. Tiden og undergangen. GENRE MAN KAN KARAKTERISERE Lasse Bo Jensens roman som en fantastisk fortælling. Gyldendals åbne encyklopædi skriver om genren: Den fantastiske fortælling er en kortere eller romanlang fortælling, hvori overnaturlige fænomener med foruroligende realisme rokker ved hverdagsvirkeligheden. 11

12 Den er således forskellig fra trylleeventyret, hvor det overnaturlige er forud accepteret. I 1700-tallet henførtes det fantastiske dels til Orienten i efterligninger af Tusind og én nat, dels til middelalderens gotiske litteratur. I 1800-tallet var den fantastiske fortælling ofte en protest mod bornert forstandsdyrkelse, således hos E.T.A. Hoffmann og hans litterære efterkommere B.S. Ingemann, H.C. Andersen, Edgar Allan Poe og Nikolaj Gogol; et senere mønstereksempel er Henry James The Turn of the Screw (1898). I 1900-tallet har den fantastiske fortælling spillet en stor rolle, og bl.a. Franz Kafka, Jorge Luis Borges og Dino Buzzati har været genstand for teoretiseren, bl.a. af Tzvetan Todorov. I den realistisk dominerede danske prosalitteratur har den fantastiske fortælling været en outsider som i Karen Blixens Syv fantastiske Fortællinger (1935, opr. Seven Gothic Tales), senere aktualiseret af Villy Sørensen med Sære historier (1953) og Ufarlige historier (1955). Et eksempel i stort format er Poul Vads Kattens anatomi (1978). Den syvende engel er en fantastisk fortælling på den måde, at den dels opererer med et let genkendeligt, og altså realistisk, univers, et moderne samfund. Samtidig har fortællingen tidsrejsen som et afgørende fortællemoment. Det rejsemål, som fortællingen rummer den middelalderlige, forbandede by opererer med en tid, som er anderledes og fantastisk. Dels er tiden, hvad vi godt kender til, cyklisk, dels er den koncentrisk, og det kender vi ikke til. Derudover er de mennesker, som lever i byen, nærmest hypnotisk fastholdt i tidens gang, som styrer samfundet. Endelig er løsningen på konflikten det, der gør, at samfundet i sidste øjeblik undgår den helt store katastrofe, skabt ved alkymi. Selv om alkymi er et velkendt og velbeskrevet fænomen fra 12

13 middelalderen, er der dog noget magisk ved den, især i denne fortællings regi. EN APOKALYPTISK ROMAN APOKALYPSE ER ET GRÆSK ord, der betyder åbenbaring eller afsløring. I Bibelen findes flere apokalypser, fx Daniels Bog i Det Gamle Testamente og Johannes Åbenbaring i Det Nye Testamente. Ved apokalypse forstås som regel, at noget går under. Typisk for disse fortællinger er en række voldsomme undergangsfantasier, beskrevet i et eruptivt billedsprog således som det ses i Johannes Åbenbaring. I moderne betydning ses apokalypsen ofte som verdens undergang. Men apokalypse skal nok snarere ses som en parallel til det nordiske mytologiske begreb Ragnarok. Noget bukker under, for at nyt kan opstå. Vi ser nærmere på apokalypsen i Johannes Åbenbaring og begynder med historien om de to vidner (11,1-14): Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig:»stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det; men lad templets ydre gård være, og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i toogfyrre måneder. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens Herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tæn- 13

14 Den syvende engel forkynder, at Guds Rige er nær. Maleri af ukendt maler fra ca tallet. kelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herre blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i tre og en halv dag, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, der bor på jorden.«men efter de tre og en halv dags forløb kom der livsånde fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem:»kom herop!«og de steg op til himlen i skyen, 14

15 mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiendedel af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt syv tusind mennesker; og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det andet ve er forbi. Snart kommer det tredje ve. Og i de efterfølgende vers blæser den syvende engel i den syvende basun (Åb. 11,15-19): Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde:»verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.«og de fireogtyve ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud og sagde:»vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge. Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden.«og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl. Det apokalyptiske element i Den syvende engel ses tydeligt i dette uddrag fra bogens start: Det var et brændende blik, der ætsede gennem kød og knogler. Verden omkring ham forsvandt, bilerne, regnen, menneskemængden, alt smeltede bort og efterlod ham helt alene i et 15

16 mørkt rum. Han mærkede noget, der rev i næsen, en kras stank af svovl, som når man futter en hel æske tændstikker af, og en skinger hyletone ramte hans ører, først fjernt og dæmpet, men snart overdøvende alt. En søjle af lys slog ned foran ham, og ud af søjlen trådte et vinget væsen med rubinrøde øjne. Det lignede en engel, men ansigtet var livløst som en voksmaske. I den ene hånd holdt væsenet et matglimtende horn, som det førte op mod munden i mekaniske rykvise bevægelser. Det blæste i hornet, og hyletonen blev overdøvet af en hæslig fanfare, der gik direkte i kroppen, løb gennem nervetråde, sener og muskelfibre (s. 7). Sikken et varsel! Om ikke mindre end dommedag. Her i begyndelsen af romanen aner David ikke, at alt dette skal blive en næsten-realitet. Det sker først i romanens slutning. David hører om Den Forbandede By gennem Kronbruch, som kommer fra denne middelalderlige by, hvor tiden med et næsten hypnotisk greb og med indretningen af tiden holder folk fast i deres levevis, der er koncentreret om de syv dødssynder. Den eneste måde, denne fastholden kan bringes til ophør på, er gennem en påvirkning af uret. I romanen forklarer Kronbruch David, at hvis det endelige sammenbrud skulle ske og apokalypsen indtræffe, vil det også ske for den moderne verden. David forstår det ikke, for den moderne verden er jo foreliggende, og Den Forbandede By er i den grad fortid. Men Kronbruch har mere ret, end David kan begribe, hvilket kan ses ved at læse kapitlerne (s. 381 ff). 16

17 DE SYV DØDSSYNDER (SALIGIA) FORESTILLINGEN OM de syv dødssynder kan spores tilbage til munkebevægelsen. I ca. år 300 opstår klosterlivet, ved at munke bosætter sig i afsondrethed for at ruge over tilværelsen og troen i god afstand fra fristelser, der kan føre bort fra troen. Ordet munk kommer af det græske monachos, som betyder eneboer. Man kan hævde, at munke var eneboere, der levede i et trosfællesskab. Det fælles var troen på Gud og Jesus, og ellers levede de alene, fattigt, kysk og lydigt. Munkene boede ofte i store, slotslignende huse, som blev kaldt klostre (kloster kommer af det latinske claustrum, som betyder»indelukke«). Munkene beskæftigede sig med tanker om deres tro, men også om, hvad der kunne føre bort fra troen, og det blev blandt andet til tankerne om de syv dødssynder, som man faktisk ikke betragtede som andet end uheldige anlæg i sindet. Det var med andre ord ikke noget, der blev lagt så stor vægt på, som man senere kom til. Men de syv dødssynder er altså synder, og at synde betyder: at leve bortvendt fra Guds nåde. Og gør mennesket det, er det hjemfaldent til straf og har følgelig behov for tilgivelse (fx i form af den sidste olie). Dødssynderne er: Superbia (hovmod) Avaritia (griskhed) Luxuria (nydelsessyge) Invidia (misundelse) Gula (frådseri) Ira (vrede) Acedia (ladhed) 17

18 Suberbia, en af de syv dødssynder. Kobberstik udført i 1500-tallet af Pieter Bruegel. De syv dødssynder står i kontrast til de syv kristne dyder, som er retfærdighed, standhaftighed, mod, klogskab, tro, håb og kærlighed. Disse dyder bygger på de fire græske kardinaldyder med tilføjelse af tro, håb og kærlighed. Og dog ikke helt for kardinaldyden mådehold er udskiftet med standhaftighed. Men hvordan betragtes de syv dødssynder i dag? Tidligere biskop i Roskilde stift, Jan Lindhardt, siger om synderne i vore dage (Lindhardt, 2001), at synden ikke længere er synlig (end ikke i kirken bortset fra i liturgien og i teksterne). Det er 18

19 snarere således, at synderne er blevet dyder. Det betyder, at det enkelte menneske sagtens kan tillade sig at være både vred, hovmodig, selvhævdende, grådig, misundelig m.v. Vi lever i en så individualiseret tid, at den enkelte har ret til at hævde sig selv, hvilket i høj grad animerer til egoisme og selvhævdelse, som igen er en fare for et samfundsmæssigt fællesskab. Mennesket vil til enhver tid hævde sin egen frie vilje til at gennemføre sit eget projekt. Det er ifølge Jan Lindhardt en fare for menneskeheden. Han betoner, at der lægges alt for stor vægt på den frie vilje, og hævder som det kristne menneske, han nu engang er, at begreber som skyld, synd og ansvar ikke er spørgsmål om valg, men om indsigt og denne indsigt anser han for at være et grundvilkår. Han mener faktisk, at dette ikke er noget, et menneske kan vælge, men må komme til indsigt om. Indlæst i en sådan kontekst må mennesket fx opgive drømmen om selvdannelse og gå fra jeg til vi, genopfinde og anerkende fællesskabet, der ikke overraskende i Lindhardts optik er ensbetydende med et kristent fællesskab. De syv dødssynder i Den syvende engel Den gamle urmager og alkymist Kronbruch fortæller David, at hans agt var at lave en tidsmåler, som skulle være indrettet efter de syv kristne dyder, men at Kilian snød ham og i stedet indrettede tiden efter dødssynderne. Det betyder, at hvert af tårnurets timeslag påvirker indbyggerne i byen, og de skifter attitude, så den passer med en ny dødssynd: Så er man vred, så hovmodig, så misundelig osv. Det betyder, at livet i byen altid er præget af ufred og fortræd, at folks adfærd opløser ethvert tilløb til fællesskaber, og at de i stedet mobber, åler og forfølger hinanden eller opfører sig selvhævdende. 19

20 David og Kronbruch på besøg i Zoologisk Have I kapitel 19 er David og Kronbruch i Zoologisk Have, og mens urmageren går frem og tilbage mellem»de forstyrrede løver, tigre og leoparder«, udbryder han: Her har du Den Forbandede By, David ( ) Her ser du, hvad Kilian har gjort mennesket til et dyr i et bur. Når klokken slår syv slag til tempo acedia, sygner mennesket hen i dovenskab som denne dorske bunke løver; når klokken slår fem gange til tempo gula, kaster menneskene sig frådsende over alt spiseligt som de to glubske tigre, der ikke sanser andet end at fylde maverne; når klokken slår seks gange til tempo ira, snerrer de af hinanden som de gale leoparder. Og bag det hele står Kilian og svinger pisken som den almægtige domptør (s. 144). Senere, da de står ved abeburet, læser Kronbruch på skiltet følgende: Vi primater (...) Mennesker, menneskeaber, halvaber og spøgelsesaber hører til samme gruppe: Primaterne. Vi primater adskiller os fra de andre pattedyr ved vores fingerfærdighed, vores evne til at lære og vores måder at leve sammen på (s. 145). David prøver, så godt han formår, at forklare Kronbruch om evolutionslæren og Darwin, men Kronbruch mener bestemt, at det her må være Kilians værk. Kronbruch frygter med andre ord, at Kilian ikke bare råder og regerer i Den Forbandede By, men at hans magt rækker ind i Davids verden, den moderne verden; en verden, han vil ødelægge, hvilket han er på vej til med Den Forbandede By. Og det er ikke først og 20

21 fremmest byen eller verden, han vil ødelægge, men menneskene, som han vil underlægge sig. David på besøg i tårnet hos Kilian Da David aflægger Kilian et besøg i tårnet i Den Forbandede By, gør Kilian flere tankevækkende iagttagelser. Den første rammer Albert Kronbruch på et ømt punkt: Jeg tør vædde på, at Albert lige nu sidder under fremmede tidsstrøg og flæber som et pattebarn. Den hykler. Har du tænkt over, hvorfor han egentlig ville bygge tårnuret, David? Han var drevet af hovmod og forfængelighed. Han ville bygge uret over alle ure, uret, der skulle gøre ham berømt i hele den vide verden. Han burde ikke hade mig, for vi ligner hinanden på en prik. Vi er to alen af et stykke. Jeg er hans skygge, og jeg følger ham, hvor han går (s. 184). Da David senere forelægger dette synspunkt for Kronbruch, bringer han urmageren i forlegenhed, for han må erkende, at det faktisk ikke er helt forkert. Siden viser Kilian så sit menneskesyn for fuldt udtræk og det er netop den kynisme, der er så ødelæggende. David siger til Kilian: Menneskene er ikke frie. De har ikke selv valgt at leve under tårnurets herredømme, og de kan ikke rejse væk. Byen er ét stort fængsel. Hertil svarer Kilian: Endelig kommer du med en relevant indvending, David. Jeg var lige ved at blive lidt skuffet over dig. Desværre tager du fejl. Se 21

22 nu godt på menneskene dernede. De har alle frit valgt deres levevej. En har valgt at blive pølsesælger, en anden er blevet tigger, en har skrabet en uhyre formue til sig, en anden bruger sine evner som gøgler. Og nede ved arkaderne har vi alle tidsmunkene, pendulsvingerne, selvpiskerne, månesøstrene (s ). Det ser med andre ord ud til, at folk vælger selv. Men siden siger han: Der er ikke noget, der hedder at være sig selv. Hvis man fjerner begæret og grådigheden og misundelsen og alle de andre drifter, så er der ingenting tilbage. Det er ligesom at skrælle et løg. Hvis man leder efter en kerne, må man lede forgæves. Menneskene er skabt til at tilfredsstille deres behov. Det er det nærmeste, de nogensinde vil komme sand lykke. De er ikke skabt til mere. Hvis de får sære ideer og ikke vil indordne sig, må de spærres inde i fangehullet, så de ikke ødelægger det for alle andre. Vil du måske bilde mig ind, at menneskene er mere lykkelige der, hvor du kommer fra, David? (s ). Det pudsige er her, at Kilian ganske vist indirekte indrømmer, at menneskene har en fri vilje, men skulle de finde på at bruge den, må den knægtes. Sker det mon af hensyn til almenvellet? TIDEN KIRKEFADEREN AUGUSTIN var den, der gjorde tidsbegrebet subjektivt. Han sagde, at han ingen problemer havde med at forstå, hvad tid er bare han ikke skulle forklare sig. 22

23 Og Johan Wolfgang von Goethe mente, at den, der ikke kan føre sit personlige regnskab mindst 3000 år tilbage i tiden,»lever fra hånden og i munden«. Lad os lige gentage citatet fra Den syvende engel, hvor Albert Kronbruch siger til David: Tiden er ikke noget, man leger med. Den er dødsensfarlig. Mange gode mennesker er blevet ødelagt, fordi de ikke kunne holde sig fra tiden. Tro mig, jeg ved, hvad jeg taler om (s. 27). Det giver anledning til at stille to spørgsmål: Hvad er tid? Kan man rejse i tid? Vi spørger sagkundskaben. Hvad er tid? Der findes ikke nogen videnskabelig måde, hvorpå man kan beskrive, hvad tid er. Man må tro, at de fleste har det ligesom kirkefaderen ovenfor. Fx siger den danske fysiker Ulrik Uggerhøj i en artikel (med samme titel som dette hæfte, se qr-kode s. 32), at tid»kan siges at være lig med processer. Tiden kan ikke gå, hvis alting står stille, for i så fald ville et ur eller en detektor jo heller ikke kunne måle noget, og det giver ingen mening.«kan man rejse i tid? Ulrik Uggerhøj siger om fænomenet tidsrejser:»rejser til fremtiden kan lade sig gøre. Men det er straks mere tvivlsomt, om man kan rejse tilbage i tid.«artiklens forfatter, journalisten Sybille Hildebrandt, fortsætter tankegangen og skriver:»ifølge relativitetsteorien kunne der i realiteten godt eksistere såkaldte ormehuller, der er en slags kanal eller genvej mellem fortid og nutid. Sådanne ormehuller skulle opstå og forsvinde momentant, men kunne man 23

24 finde en måde at holde dem åbne på, burde man i princippet kunne nå at rejse igennem dem. Men det, som kan lade sig gøre i teorien, er ikke nødvendigvis realiserbart, for der er utroligt mange ting, der skal gå i opfyldelse, før man kan rejse af sted. Først skulle man finde et ormehul, som man herefter skulle blæse tilstrækkeligt meget op til, at en astronaut kan rejse igennem det. Endelig skal man sørge for at holde ormehullet åbent, hvilket kræver tilstedeværelse af meget store koncentrationer af negativ energi, hvis størrelsesorden svarer til outputtet af et kulkraftværk. Det skal så oven i købet mases ned i en dimension, der svarer til udstrækningen af en proton.det er formentlig ikke muligt, hverken nu eller i fremtiden, så jeg mener ikke, at rejser tilbage i tiden er en realistisk drøm,«siger Ulrik Uggerhøj. I Den syvende engel er to tidsopfattelser præsenteret på samme tid. Den cirkulære og den lineære. Vi kigger først på den cirkulære. Den cirkulære tidsopfattelse Umiddelbart synes det, som om den cirkulære opfattelse kan være en måde at fastholde binde mennesker på. Et væsentligt moment er genkomsten. Målt på året er det jo årstidernes vekslen, der hver gang kommer igen. Efter vinter kommer vår og altings blomstring. Tingene folder sig ud, kommende frugter befrugtes, blomstrer, sætter frugt og modnes, hvorefter først efteråret og dernæst vinterens dvaletilstand sætter ind. Noget tilsvarende kan man sige om kirkeåret, der ligeledes er styret af et cirkulært princip: Kirkeåret i den danske folkekirke begynder den første søndag i advent og slutter den sidste søndag efter Trinitatis. Kirkeåret følger derfor et solår ækvivalent med den sædvanlige gregorianske kalender, dog således at det altid starter på 24

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

De syv dødssynder. Hvad er en dødssynd? Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab

De syv dødssynder. Hvad er en dødssynd? Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab De syv dødssynder Griskhed eller gerrighed Fråseri Vrede Liderlighed Misundelse Hovmod Dovenskab Syndsopfattelsen stammer oldgamle religiøse miljøer og til at begynde med var der mange flere synder end

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere