NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 U G E 17 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard AT RETTE SMED FOR BAGER Bliver den københavnske Metro en ny gigantskandale? Flere med indsigt i både politik, transport og økonomi er så småt begyndt, at rumle med udsagn om en ny, gigantisk IC4-skandale, og flere andre, bla. denne redaktør, er, måske på et mindre sagligt grundlag, tilbøjelige til at følge disse sortseere, der forudser denne nye skandale, og det allerede på et tidspunkt, hvor IC4-skandalen endnu ikke har peaket, som det vist hedder på nudansk. Mit indlæg skal derfor, som altid når det handler om medieformidlingens stormtropper tages med et kilo salt, og primært betragtes som et personligt partsindlæg, med alt hvad det indebærer, men min grundholdning til Metroen er klar: den er en fejltagelse af dimensioner. Den er dårlig planlagt, den har rod i finansieringen, den har rod i tidshorisonten og, ikke mindst: rod i juraen. Damoklessværd Juraen er et Damoklessværd, der, fra første dag, har hængt over hele projektet og skabt undren i vide kredse og med god grund! I Danmark er der tradition for, at der ikke foretages en beskeden udgravning til et kommunalt lokum eller bygges et Gigacenter i byens udkant, uden adskillige folkehøringer og læserbreve for og imod et givet projekt. Lytter magthaverne ikke, og gennemfører de et givet projekt, kan der blive tale om repressalier, der kan indebære dypning i tjære og rulning i fjer eller, i det mindste, at personer, der ikke lyder Folkets Vilje, vil være politisk fortabte. Det kaldes en demokratisk proces og er forbandet irriterende, bl.a. fordi folket sjældent har den dybe fagindsigt, men så, til gengæld, så meget mere har en voldsom følelsesmæssig attitude, der sagtens kan kompensere for den manglende indsigt.

2 Smed for bager Lad mig slå fast med det samme, at skylden, hvis man kan tale om en sådan, ligger ikke udelukkende hos Metroen; dens bestyrelse, direktion eller medarbejdere. Den ligger hos politikerne på Christiansborg. Når vi bygger en bro, laver en ny motorvej, eller køber IC4-tog hos en flok italienske amatører, der ikke er i stand til at producere et løbehjul, så er det politikere, der har taget beslutningerne. Og her er devisen altid, at den pågældende indkøber (den siddende regering) køber billigt, fordi det lyder godt, at kunne fortælle borgerne (vælgerne) at denne regering fører en forsvarlig, økonomisk politik. Citatet gælder, stort set, alle regeringer siden 1. Puniske Krig. Det har også været en uvane, gennem de seneste 20 år, at regeringer omgiver sig meningsdannere, spin-doktorer, rådgivere, augurer og andre spåmænd/kvinder af tvivlsom kaliber, men som dog alle har ét til fælles: at styrke den siddende regering, den enkelte politikers og, ikke mindst, sit eget image. Professionel rådgivning Det er millioner, der hvert år, forsvinder, bogstavlig talt, ud i den blå luft. Det skal dog retfærdigvis understreges, at der også (Gudskelov) bliver brugt mange penge på god rådgivning, hentet hos de mange, seriøse rådgivningsfirmaer, der er skudt op, som champignon på en våd efterårsdag. De er dyre: men de virker som regel! For det største problem er ofte, at for at få et klart og entydigt svar, må man være i stand til at stille et klart formuleret spørgsmål, hvilket ofte er svært, da de fleste politikere jo ikke er besiddelse af en uddannelse, der gør dem i stand til at stille visse spørgsmål. Demokratiets svøbe. Heldigvis er de fleste rådgivningsfirmaer ofte i stand til selv at stille spørgsmål, der så kan bekræftes af politikerne. Igen: demokratiets svøbe, men nødvendigt i et demokratisk retssamfund som det danske. Så når der skydes på Metroen, dvs. bestyrelsesformanden, Henning Christophersen, eller direktionen, dvs. adm. direktør Henrik Plougmann Olsen, så er det ofte at rette smed for bager. Ikke, at de - bestyrelse og direktion - ikke begår fejl, for det gør de sikkert, men det har jeg ikke umiddelbart faglig indsigt nok til at kloge i, men kan kun, igen, understrege, at substansen (ansvaret) for Metroen: anlæg, tidshorisont, økonomi, osv., ligger hos politikerne. Den seneste udvikling viser desværre, at der nu er en indledt en skyttegravskrig, hvor politikere, eksperter og Metroen selv, har indledt spredte skuddueller, for at skyde skylden på hinanden. Det hedder ansvarsforflygtigelse og er ganske udbredt, især i politiske kredse. Metroen var, tilbage i 1992, tænkt som et succesprojekt, i lighed med broerne Øresund og Storebælt, men foreløbig leder projektet tanken hen på affæren i Svinebugten (Cuba) i 1961, hvor den nyvalgte amerikanske præsident, John F. Kennedy, efter nederlaget, udtalte de berømte ord: en succes har tusind fædre, men en fiasko er forældreløs. Fokus på Metroen Medierne følger naturligvis projektet på nærmeste hold, og vi vil da ikke stå tilbage for de store drenge i klassen, men vil også forsøge, at give vore mange læsere en smule indsigt i den efterhånden noget spegede affære. I de følgende udgaver af Nyhedsbrevet vil vi derfor forsøge, at finde nye vinkler på historien og gennem interviews med politikere, folk fra Metroen, rådgivere og eksperter orientere om den fortsatte udvikling omkring Metroen. Vi modtager naturligvis også gerne artikler og kommentarer fra vore læsere.

3 KONFERENCE: BYUDVIKLING OG LETBANER SOM NØGLEN TIL VÆKST En konference om byudvikling og letbaner blev afholdt 10. april hos Berlingske med deltagelse af blandt andre transportminister Magnus Heunicke (S). På konferencen var der fokus på den udvikling, der allerede nu finder sted i de kommende letbanebyer i Danmark: Aarhus, Odense og på den københavnske vestegn. Der blev også præsenteret oplæg om Bybanen i Norges næststørste by, Bergen, og om de nuværende og kommende svenske letbanebyer. Morten Engelbrecht fra letbaner.dk, deltog også i konferencen og har sendt os følgende artikel: SPÆNDENDE KONFERENCE Konferencen blev afholdt af Berlingske i samarbejde med Region Hovedstaden og Danske Anlægsentreprenører Af Morten Engelbrecht Byudvikling og mobilitet er essentielt for, at det moderne samfund kan fungere og for at der skabes vækst. Etablering af nye letbaner sætter erfaringsmæssigt gang i byudviklingen med tilhørende investeringer i bolig- og erhvervsbyggeri og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Det var baggrunden for den store interesse for konferencen, der havde samlet over 80 deltagere. Foruden de mange kommuner, regioner og trafikselskaber, som nu er ved at etablere letbaner i Danmarks tre store byer, deltog også repræsentanter for Danske Anlægsentreprenører, Dansk Byggeri, Naturstyrelsen, trafikselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, letbaneleverandører, Kunstakademiets Arkitektskole, arkitektfirmaer og interesseorganisationer. Programmet: Bestyrelsesformand for Danske Anlægsentreprenører Henrik Styrup bød velkommen. Det var meget positivt, at transportminister Magnus Heunicke kunne afse tid til at give deltagerne et indblik i politikernes vilje til økonomisk at bidrage til etablering af letbaner. Ministeren var meget opmærksom på, at letbaner vil bidrage til en positiv byudviklingen i Danmarks store byer. Partner i PwC Christian Klibo fulgte op med et indlæg om, hvordan letbaner øger byernes attraktionsværdi og vækst med afsæt i undersøgelser af, hvad der er differentierende for byers udviklings- og vækstpotentiale. Skandinaviske perspektiver Jens Forsmark, samordnare for Spårvagsstäderne i Sverige, fortalte om organisationens medlemmer og deres arbejde for, at det skal blive lettere at bygge letbaner (som stadig hedder sporvogne i Sverige) og få dem finansierede. Derudover fik vi et indblik i planlægningen af nye letbaner i de tre skånske byer Lund, Malmø og Helsingborg. Projektdirektør for bybanen i Bergen Roger Skoglie, orienterede om den betydning, letbanen i Bergen havde haft for investeringerne og byudviklingen, og om hvordan bybanen påvirkede trafikstrømmende samt erhvervs- og boligudviklingen. Udviklingen i Aarhus og Odense Projektleder i Midttrafik Ole Sørensen fortalte om letbanesamarbejdets plan Samspil 2025, som vil give et markant løft til et sammenhængende kollektivt transporttilbud. Her integreres de statslige planer for baneudbygning, planerne for letbanens nye etaper, busbetjeningen og Parker&Rejs-anlæg i ét sammenhængende net. Om letbanens betydning for byudviklingen i Aarhus fortalte afdelingsarkitekt i Aarhus kommune Niels-Peter Mohr. Aarhus byråd vil skabe en by, der påtager sig rollen i udviklingen af velfærdssamfundet, og hvor der

4 skabes vækst med tættere og mere koncentrerede byområder og en ny, forbedret infrastruktur, herunder etablering af letbanen. Letbanen bliver rygraden i Odense, fortalte letbanechef for Odense letbane, Mogens Hagelskær. Frem mod 2025 investeres der ca. 25 mia.kr. i Odense. Presset på infrastrukturen bliver derfor øget på grund af de mange tilflyttere og nye arbejdspladser, og deltagerne på konferencen fik et spændende indblik i, hvordan Odense letbane vil binde byen og de mange udviklingsprojekter sammen. Udviklingen i Hovedstadsregionen: Letbane Ring 3 Bestyrelsesformand for Letbane Ring 3, Anne Grete Holmsgaard fortalte om fem gode grunde til at elske letbanen i Ring 3. Det var forfriskende at høre en bestyrelsesformand udtrykke sin kærlighed til et projekt, der skal udvikle Vestegnsområdet. Derefter gav projektchef i Metroselskabet Tove Frederiksen deltagerne et spændende indblik i fremtidens trafikknudepunkter og på byudviklingen i de kommende stationsnære områder. Som fortsættelse heraf fortalte projektleder for Ringbysamarbejdet, Marianne Bendixen om Vision Ringbyen, der skal udvikle hele området langs Ring 3. Her ligget et potentiale med et areal, der er tre gange så stort som Ørestaden. Man fik også et indblik i samarbejdet mellem kommunerne, og forventningerne til letbanens effekt på byudviklingen og de konkrete muligheder i de kommende år for byfornyelse af områderne langs banen. Hovedstadsområdet Professor ved DTU Transport, Otto Anker Nielsen, havde en spændende præsentation af de nyeste analyser af potentialet for letbaner i Hovedstadsområdet. Det skal ses som en opfølgning af den tidligere udsendte Analyse Flere letbaner i Hovedstadsområdet, der blev udgivet i marts 2013 af Region Hovedstaden. Programmet sluttede med et indlæg af Formanden for Miljø- og Trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), der på en meget inspirerende måde fortalte om, hvordan grøn trafik skaber en bæredygtig udvikling. Det er mit indtryk, at der blev skabt mange kontakter i den positive atmosfære på konferencen en atmosfære, som Berlingske havde sørget for i form af optimale konferencefaciliteter og traktementer. Bl.a. kan jeg fortælle, at der blev skabt nye kontakter mellem deltagere fra Danmark og Sverige. ALDRIG HAR SÅ MANGE REJST OVER ØRESUNDSBRON I gennemsnit passerede personrejsende Øresundsbron enten i tog eller bil i løbet af Det er det højeste antal nogensinde og en fordobling af antal rejsende i forhold til 2001 det første hele kalenderår efter åbningen af den faste forbindelse over Øresund. Det er flere togrejsende, der er årsag til de nye rekordtal, for mens antal passagerer i togene bliver stadigt flere,

5 bliver der færre biler på broen. Finanskrisen gav et fald i antallet af togrejsende i 2009, men er siden da steget år for år. I dag rejser i gennemsnit 17 procent flere med toget over Øresund end i Antal af bilrejsende er i samme periode faldet 4 procent. Det stigende antal togpassagerer og det faldende antal biler på Øresundsbron gør Øresundstrafikken grønnere. 46 procent af alle rejsende over Øresundsbron tager i dag toget i 2009 var det 41 procent. - At antallet af rejsende over Sundet når nye rekorder, viser, at der stadig er et enormt potentiale i Øresundsregionen. Det sker jo samtidig med, at økonomien stadig døjer med eftervirkningerne af finanskrisen, udtaler Senior Advisor Britt Andresen, Öresundskomiteen. AIR/RAIL EN NØDVENDIG SYMBIOSE Nødvendigheden blev understreget på en konference den 27. marts Af chefredaktør Knud Meldgaard Hvis der stadig, blandt folk i rejse- og transportbranchen, skulle eksistere en opfattelse af, at fly og tog er indædte konkurrenter, så lad mig oplyse om, at dette ikke er tilfældet. Nødvendigheden af et samarbejde, på europæisk plan, blev understreget og fremhævet på en konference i Københavns Lufthavn den 27. marts, der var arrangeret af EU GREEN STRING CORRIDOR i tæt samarbejde med Københavns Lufthavn og med fokus på den kommende Femern-forbindelse og samarbejdet i STRING. Samarbejdet mellem de to transportformer har været længe under vejs, men i dag er alle enige om, at nok kan man stadig konkurrere, på en lang række områder, men et snævert samarbejde mellem fly og tog vil i fremtiden være mere almindeligt end for bare få år siden, hvor alle snævert varetog sine egne interesser nidkært. Femern/Kastrup Når Femern-forbindelsen åbner i 2021 vil Kastrup Lufthavn udvide sit optageområde ganske betydeligt og togstrækningen Malmø, København, Hamburg, med tilslutning fra Oslo, Gøteborg og Stockholm vil her spille en betydelig rolle i den europæiske transportkorridor sammen med en række europæiske lufthavne. Kastrup Lufthavn spiller allerede nu en stor rolle: europæisk som oversøisk, og rollen bliver ikke mindre i fremtiden. Mere end 2,5 millioner indbyggere, i området omkring Sjælland, Fyn og Skåne, gør Kastrup til en stadig voksende og betydende faktor, ikke bare i Skandinavien, men på europæisk plan. Bedre togforbindelser Med Femern-forbindelsen og flere højhastighedstog fra Sverige og Norge vil rejsemønstret ændre sig i de kommende år og de store, europæiske lufthavne, som f.eks. Frankfurt, vil etablere et stadig tættere samarbejde med de europæiske togoperatører. Frankfurt Lufthavn har allerede i dag et tæt samarbejde med DB og Lufthansa har deres egen togforbindelse mellem Køln og Frankfurt.

6 Med Københavns strategiske placering i korridoren, fra Haparanda i nord, til Palermo i syd, vil denne position kunne betyde et boost i vor anstrengte økonomi, med deraf følgende arbejdspladser, etc. etc. Udvikling kommer dog ikke af sig selv, den skal skabes af bl.a. fremsynede politikere og vil derfor, i de nærmeste år, kræve nytænkning, betydelige investeringer i infrastrukturen, betydelige investeringer i nye tog til DSB og en kraftig økonomisk donation til Banedanmark, så det danske jernbanenet, incl. nye sikkerhedssystemer og andet isenkram, kommer i en sådan stand, at de lever op til den standard, der arbejdes på i resten af Europa. Fremtiden kommer af sig selv, men fremskridtet skal der arbejdes med. FLERE USA-REJSENDE I CPH Marts bød især på flere rejsende til USA, Stockholm og Aalborg fra Københavns Lufthavn. London er dog stadig en sikker nummer et. Fire nye USA-ruter inden for det seneste år kan tydeligt aflæses i passagerstatistikken for Københavns Lufthavn i marts måned. - Det var en fin vækst, vi havde i marts, og specielt trafikken til USA havde en stærk måned med en vækst på hele 61 procent takket være Norwegians nye ruter til Los Angeles, New York og Fort Lauderdale samt helårseffekten af SAS San Francisco-rute. Det styrker vores knudepunkt, siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn. SAS-ruten til flower power-byen åbnede i april sidste år og Norwegian-ruterne til Guds eget land blev indviet i november sidste år. Marts måneds trafiktal i Københavns Lufthavn viste en samlet stigning på 4,8 procent sammenlignet med samme måned i fjor. År til dato er trafikken vokset med 4,3 procent i Nordens største lufthavn. Rejsefattige helligdage Et kig i kalenderen viser, at påsken i år ligger i april og sidste år lå i marts. Det påvirker Københavns Lufthavns passagertal i marts i år ligesom det gjorde det i lufthavnene i Aalborg og Billund. - Væksten i marts var positivt påvirket af, at påsken med sine mange rejsefattige helligdage i år først falder i april. Kort sagt kan man sige, at den sene påske gav en god marts, mens det er forventet, at april derfor bliver svagere. Omkring påsken og de øvrige helligdage i foråret er der også flere fritidsrejsende og færre businessrejsende end normalt, skriver lufthavnen i en pressemeddelelse. Fraværet af helligdage i marts påvirkede derfor både indenrigstrafikken og transfertrafikken positivt. Antallet af indenrigspassagerer steg med 14,9 procent, og transfertrafikken steg med 10,0 procent. London var som vanligt største destination ud af København med knap rejsende. Men Stockholm og Aalborg tegnede sig for månedens største stigninger i top 10 med vækst på henholdsvis 18,6 og 16,7 procent. En del af forklaringen på de store stigninger skal dog også findes i påskens placering, da der er tale om destinationer med en stor andel af forretningsrejsende. Kilde: check-inn.dk

7 INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER Banedanmark inviterer til informationsmøde Invitationen til evt. leverandører, drejer sig om to bro-entrepriser på Lolland-Falster og Sydsjælland i forbindelse med anlæggelsen af Ringsted-Femern Banen. For at gøre plads til et ekstra spor mellem Vordingborg og Holeby og elektrificering fra Ringsted til Holeby, skal Banedanmark udvide, erstatte eller forlænge eksisterende broer på strækningen. I alt skal der fra slutningen af 2015 laves arbejde på 56 broer, fordelt på to udbudspakker på henholdsvis 41 og 15 broer for at gøre jernbanen klar til øget hastighed og elektrificering. Heraf er de 36 broer sporbærende, mens de resterende er vejbærende. Lokale entreprenører - Det er omfattende broarbejder, vi skal i gang med på Ringsted-Femern Banen. Derfor inviterer vi til informationsmøde, hvor leverandører fra ind- og udland kan få gennemgået indholdet i de to udbudspakker og få mulighed for at stille spørgsmål. Det vil samtidig være en oplagt mulighed for mindre lokale entreprenører til at komme i dialog med de større spillere på markedet, siger Jens Ole Kaslund, projektdirektør i Banedanmark. De to udbudspakker er netop annonceret i EU-Tidende, og bud på opgaverne skal være Banedanmark i hænde efter sommer. Ringsted-Femern Banen er et af Banedanmarks store anlægsprojekter, der frem mod 2020 skaber Fremtidens Jernbane, der skal gøre det muligt at fordoble passagerantallet og godstransporten. Når banen står færdig i 2021 vil det være muligt at køre 200 km/t mod de nuværende 120/160 km/t, hvorved rejsetiderne bliver markant sat ned. Informationsmødet finder sted den 28. april kl i Banehuset, Amerikas Plads 15 i København. Mødet vil blive afholdt på engelsk. For at deltage skal man tilmelde sig senest den 22. april på adressen New member of the Board of Directors for J. Lauritzen A/S At the annual general meeting last week, Jesper T. Lok, President & CEO of DSB (Danish Rail) was elected as new member of the Board of Directors of J. Lauritzen Mr. Lok has been President & CEO of DSB since April Prior to that, Mr. Lok was President & CEO of Svitzer, part of the Maersk Group from 2004 until March Previously, Mr. Lok worked for A. P. Moller Maersk from 1987 until 2004 and held various managerial positions in Taiwan, Pakistan and Nigeria. Mr. Lok holds an MBA from Nova University, Tokyo, Japan and has attended various executive courses at IMD in Switzerland and at Harvard, Kellogg and Columbia in the USA..

8 ETT JA NÄRMARE FYRA SPÅR MELLAN MALMÖ OCH LUND Klartecken till Trafikverket Miljödepartementet har idag gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för en utbyggnad av Södra stambanan söder om Lund, från två till fyra spår. Jättebra att vi nu får möjlighet att fortsätta processen med den viktigaste åtgärden för järnvägstrafiken i södra Sverige, konstaterar Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket. En utbyggnad förbättrar både kapaciteten på den åtta kilometer långa hårt belastade sträckan och närmiljön för de boende avsevärt. Det här är ett efterlängtat beslut, så det känns väldigt bra just nu, säger Marie Minör, Trafikverkets projektledare för utbyggnad till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv. Vi analyserar beslutet efter hand som vi får ta del av hela innehållet och villkoren i det. Närmast förestående är fortsatt arbete med järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Om allt flyter på är det cirka 2,5 år kvar till byggstart. Byggtiden beräknas till fem år. Läs mer om projekt Flackarp-Arlöv fyra spår på Trafikverkets hemsida. Blå Tåget Skandinaviska Jernbanor 45 FÖRETAG VILL KÖRA PÅ DE SVENSKA JÄRNVÄGARNA Sammanlagt 45 företag vill köra nästa år. När ansökningstiden för att få tider i tågtidtabellen för 2015 gick ut natten mot tisdag finns bland annat ansökningar från SJ, MTR Nordic, Veolia och Skandinaviska Jernbanor. Det ser ut att bli fortsatt konkurrens på sträckan Göteborg Stockholm där nykomlingen från i år, MTR Nordic AB, vill utöka sina turer med två avgångar per dag. Exempel på andra aktörer som lämnat in ansökningar är SJ AB, Veolia Transport Sverige AB och Skandinaviska Jernbanor AB. Såväl nationellt som regionalt sker vissa förändringar med tillkommande turer. Av de totalt 45 ansökningarna söker 20 för att köra persontåg och 16 för att köra godståg. Resterande nio ansökningar avser kapacitet för uppställning, parkering, samt Trafikverkets eget behov av banarbeten. Förra året sökte 46 företag tid i spåren. Säkerhet Alla tågbolag som uppfyller krav på säkerhet och ekonomisk bärkraft kan ansöka om tider för att få trafikera de svenska järnvägarna. Ansökningstiden gick ut natten mot tisdag. Nu startar konstruktionsarbetet för att skapa tågtidtabellen för Vår ambition är alltid att i möjligaste mån tillgodose tågbolagens ansökningar men kan samtidigt inte tillåta så mycket trafik och arbeten i spåren så att vi riskerar hållbarheten. Vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in. Det är trångt på spåren och på många sträckor har vi nått maxtaket, säger Jonas Westlund på Trafikverket. Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för arbeten i spår. Trafikverkets tidtabellskonstruktörer samråder med järnvägsföretagen för att fördela plats på spåren. Om utrymmet inte räcker för alla som har sökt ska Trafikverket prioritera den trafik som bedöms ge störst samhällsekonomisk nytta. Ett utkast till tågplanen presenteras för de sökande den 7 juli. Tågplanen fastställs den 26 september och den nya tidtabellen för nästa år börjar gälla den 14 december 2014

9 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd presenterar den nationella transportplanen vid en pressträff i Rosenbad. NATIONELLA TRANSPORTPLANEN FASTSTÄLLD Regeringen har fastställt den nationella transportplanen för Den ekonomiska ram som riksdagen har beslutat om för planperioden är 522 miljarder kronor. Den fördelas på 155 miljarder kronor till drift och underhåll av väg, 86 miljarder till drift och underhåll av järnväg, och 281 miljarder till utveckling av transportsystemet. Av nyinvesteringarna görs 70 procent i järnväg och 30 procent i väg. Utöver de statliga anslagen tillkommer cirka 67 miljarder kronor i åtgärder som finansieras genom trängselskatt och avgifter, samt ytterligare omkring 18 miljarder genom medfinansiering från kommuner, regioner och företag. Största projektet är Ostlänken för höghastighetståg Drygt 150 investeringsprojekt pekas ut i den nationella transportplanen. Det största projektet är ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm/Järna och Linköping (Ostlänken). Några andra satsningar för ökad kapacitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet är utbyggnad till fyra spår Malmö Lund, dubbelspår på Västkustbanan, satsningar på godsstråken genom Skåne och Bergslagen samt utbyggnad av Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Investeringar görs också för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägsystemet genom exempelvis Förbifart Stockholm och genom att flaskhalsar byggs bort längs till exempel E20 i Västra Götaland, E22 i Skåne, E4 i Småland och E10 i Norrbotten. Utpekade satsningar utöver Trafikverkets förslag Regeringen har pekat ut några ytterligare satsningar utöver Trafikverkets förslag i underlaget till transportplanen. Det är ökade medel för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan Gävle Sundsvall, ökat driftbidrag till Inlandsbanan, utbyggnad av hela E20 genom Västra Götaland till mötesfri väg, ombyggnad av E10 i Gällivare kommun, investeringsstöd till flygplats i Sälen, fullständig utredning av en östlig trafikled runt Stockholms innerstad, utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm, och åtgärder för utveckling av kollektivtrafik och transportkapacitet i Skåne. Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Hvis du ikke længere ønsker at modtage Nyhedsbrevet, beder vi dig venligst sende os en mail:

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden T R A N S - L O G I S T I K Debat & Nyheder om Transport, Logistik & Infrastruktur i Öresund- og FemernRegionen U G E 39 På sporet af fremtiden DSB skal fungere på konkurrencevilkår uden at glemme de sociale

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 43 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Beflyvning på Lolland Falster Bluewater og PostNordic i samarbejde COWI på opkøb i England Læs side 2 Læs side

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

EN METROPOL I PROVINSEN

EN METROPOL I PROVINSEN Claus Rehfeld Moshøj, 4. september 2014 EN METROPOL I PROVINSEN LETBANEN I AARHUSOMRÅDET AARHUS LETBANE DANMARKS FØRSTE LETBANE VELKOMMEN PÅ FORSIDEN ØKONOMISK STORMVEJR APRIL 2014 3 MEN DER ER INDGÅET

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

IKKE NOGEN URIASPOST Køligt overblik og faglig indsigt er det vigtigste som chef for Banedanmark

IKKE NOGEN URIASPOST Køligt overblik og faglig indsigt er det vigtigste som chef for Banedanmark UGE 48 * 2015 ORIENTERING OG DEBAT OM TRANSPORT * LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I EU Per Jacobsen, kommende direktør hos Banedanmark Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard IKKE NOGEN URIASPOST

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU Øresundsundersøgelsen 2015 Hjalmar Christiansen Transport DTU Formål for Øresundsundersøgelsen At skabe et konsistent billede af trafikken over Øresund Alle transportformer Alle operatører På en ensartet

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE?

HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE? Organiseringen af den kollektive trafik i Greater Copenhagen HVORDAN FÅR VI MERE OG BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK FOR PENGENE? Af Per Als, Otto Anker Nielsen, Claus Hedegaard Sørensen, Per Homann Jespersen FILOSOFI

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Jakob Høj, Tetraplan A/S Projektets formål Opdrag for Region Skåne Udarbejde et aktuelt tilgængelighedsatlas

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015

CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: 1 million flere rejsende i Københavns Lufthavn i 2015 I 2015 rejste flere end 26,6 millioner gennem Københavns Lufthavn. Det er en stigning på en million sammenlignet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

VI SKIFTER NAVN ØRESUNDSMAGASINET bliver til TRANSEUROPA

VI SKIFTER NAVN ØRESUNDSMAGASINET bliver til TRANSEUROPA UGE 33 * 2015 ORIENTERING OG DEBAT OM TRANSPORT * LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I EU VI SKIFTER NAVN ØRESUNDSMAGASINET bliver til TRANSEUROPA Af chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard Navneskiftet er et led

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Region Syddanmark Oplæg g v. Karsten Madsen. November 2011

Region Syddanmark Oplæg g v. Karsten Madsen. November 2011 Region Syddanmark Oplæg g v. Karsten Madsen November 2011 Det vil Region Syddanmark Styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En hærvejsmotorvej

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere