gjaldt det endvidere den store internationale spejderlejr, som fandt sted ved Holstebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gjaldt det endvidere den store internationale spejderlejr, som fandt sted ved Holstebro."

Transkript

1 Nr. 4 - oktober 2012 PÅ SOMMERLEJR I NORDEN Gennem generationer og uanset vejr og vind er der en god nordisk tradition blandt ungdommen for at drage på sommerlejr for at nyde samværet med andre unge i den frie natur. Det gælder de mange tusinde unge fra hele Norden, som deltager i musikfestivaler bl.a. flere steder i Danmark, og i år gjaldt det endvidere den store internationale spejderlejr, som fandt sted ved Holstebro. Den lokale Foreningen NORDEN - afdeling var under spejderlejren aktivt med og præsenterede et nordisk underholdningsprogram, som beskrives yderligere i tekst og fotos inde i bladet side 13. Nordisk Sommerlejr 2012 med deltagelse fra NORDEN - lokalafdelinger i flere nordiske lande, fandt i år sted i Olafs fjördar i den nordøstlige del af Island, og her ses de 37 deltagere. Fra Danmark deltog 12 unge i alderen år samt en rejseleder. Læs mere om sommerlejren side 21.

2 Indhold OBS: Udgivelsestidspunkter NORDEN Nu udkommer i januar, april, juni og oktober. Redaktionel deadline for nr. 1/2013: 15. november Nr. 4 - oktober 2012 Side 3: Lederartikel Side 4: Nye beboere i Malmøgade Side 5-7: Må styrke den demokratiske bevidsthed Når nordiske sprog flytter grænser Side 8-9: Nordisk samarbejde gå aldrig glip af en god krise Side 10-12: Tema: Venskabsbyer i Norden Samarbejde mellem venskabsbyer skal være dynamisk Venskabsbyaktiviteter uden NORDEN - medvirken Side 13 : NORDEN med på den store spejderlejr Side 14 : Norden visar stor ansvarstagande Side 15: Side 16: Side 17 Side 18: NR -kritik af Pussy Riot sagen og nordisk ministermøde Lokalafdeling på kræmmermarked Vänder pantfrågan til statsministrana Nordisk Kulturuge på Rude Strand Sproghjørnet Tettare nordisk samarbejde om helse og forsvarspolitik Social dumping skal kortlægges Side 19-20: Grønland ved en skillevej Side 21: Nordisk sommerlejr i Island Side 22-23: Interview af dronning Margrethe Stop for 65 års venskabsbysamarbejde Side 24: Kunstinteressen startede i hjemmet Side 25 Finlands historie, kunst og design Side Bagside: Tema: Litteratur i Norden Afholdsbevægelsen i Norden - en stærk folkelig strømning En kongelig affære som nordisk priskandidat Poesi så englene synger Det begyndte med en gravsten Islandsk vinder af NR - musikpris Nyt Nordatlantisk Hus i Odense Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendivis Foreningen NORDENs holdning. Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Nu modtages pr. e-post eller på CD med print af teksten vedlagt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser. Informationsudvalg: Georg Møller (formand), Lizzie Moe og Flemming Thøgersen. Redaktionen sluttet 15. september NYT FRA REDAKTIONEN Netop vendt hjem fra en spændende reportagerejse til Grønland gør man naturligvis sine overvejelser om fremtiden for rigsfællesskabet mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Vil vi stadig være 3 i 1 eller nærmer vi os en situation med tre selvstændige stater? I artikler i dette - og kommende nr. af NORDEN Nu vil jeg forsøge at tage pulsen på denne udvikling, men det korte svar må være, at der er ingen tvivl om at både udviklingen og selvstyreområderne selv vil arbejde sig i retning af større selvstændighed - et rigsfællesskab på en ny måde. Det kan forhåbentlig ske gennem en positiv udvikling - og ikke afvikling af fællesskabet - hvor der samtidig må tages højde for den stigende globale interesse for Grønlands naturrigdomme. Med de problemer af bl.a. sikkerheds - og udenrigspolitisk karakter, som denne udvikling kan skabe og som tværtimod vil kræve en intensivering af forbindelserne mellem Grønland og Danmark. Der var der da også enighed om mellem rigsfællesskabets tre politiske ledere under rigsmødet i Sydgrønland i slutningen af august. Det kunne i hvert fald konstateres ved selvsyn, at Grønland er inde i en rivende udvikling både erhvervsmæssigt, boligmæssigt og kulturelt. Det lover godt for fremtiden for Grønlands indbyggere og dermed også for rigsfællesskabet. Der savnes dog en Foreningen NORDEN- organisation i Grønland til fremme af det nordiske samarbejde - også med de øvrige NORDEN - afdelinger og landsforeninger i de nordiske lande. Her kunne både FNF og NORDEN - afdelinger med kontakt med venskabsbyer i Grønland være gode fødselshjælpere! Med efterårshilsen Preben Sørensen MOTTO : KENDSKAB GIVER VENSKAB UDGIVER Foreningen NORDEN i Danmark Malmøgade København Ø tlf l Fax dk ANSVARSH. REDAKTØR Preben Sørensen Sundgade 3, 6400 Sønderborg. tlf layout kennclarke.com OPLAG ISSN-NUMMER TRYK KLS GRAFISK HUS A/S Læs også foreningens hjemmeside

3 Lederartikel Foreningen NORDEN skal generobre venskabsbysamarbejdet Af Arne Nielsen landsformand Foreningen NORDEN skabte for 73 år siden venskabsbysamarbejdet. Især efter anden verdenskrig kom der for alvor gang i venskabsbysamarbejdet på det folkelige plan, og senere kom kommunerne også med i samarbejdet på invitation af foreningen. Venskabsbysamarbejdet er foreningens ikke kommunernes. Det glemmer vi nok i disse år, når en del kommuner efter den seneste kommunalreform har nedlagt deres venskabsbysamarbejde. Det er selvfølgelig trist, at de ikke længere vil være med. Men en katastrofe er det ikke. Hvis vi ønsker samarbejdet fortsat, så er det os, der bestemmer. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge kommunerne med, men de kan ikke hindre os i at fortsætte det folkelige venskabsbysamarbejde, der så mange steder er en fast og vigtig del af det lokale arbejde. Og vi er ikke tvunget til at tage nye venskabsbyer, heller ikke, hvis kommunerne i et andet nordisk land bliver sammenlagt. Det er et venskabsbysamarbejde ikke et venskabskommunesamarbejde. Nu er der ikke to nordiske venskabsbykæder, der fungere ens. Et virvar af forskellige initiativer ser dagens lys og formerne, indholdet og intensiteten er helt forskellig. Det er det, der gør det til et spændende samarbejde. Og det skal fortsættes. Kendskab giver venskab og gode aktivitetsmuligheder, rejser og venner for livet. Vi kan selvfølgelig finde på nye former være mere innovative. Men passer det mere traditionelle til temperamentet, så skal vi ikke være flove over det. Det vigtigste er, at der sker noget i venskabsbysamarbejdet, at der bliver knyttet endnu flere bånd, at vi får flere lokale kræfter inddraget: Folkedansere, sportsudøvere, kor, orkestre, frimærkesamlere, ornitologer og også gerne skoler, ungdomsskoler, menigheder. Det er mangfoldigheden, der giver et vitalt samarbejde mellem de nordiske venskabsbyer og en bred deltagelse giver god grobund for nye medlemmer til foreningen. Selvfølgelig vil vi gerne beholde kommunerne i samarbejdet, men der, hvor kommunerne er vrangvillige, fortsætter vi festen. Vi har endnu ikke hørt om en fest, der er sluttet eller blevet dårligere, fordi den vrangvillige gik hjem. Tværtimod! Så giv det en chance.

4 Tema: Folkeoplysning i Norden Nye beboere i Malmøgade Som tidligere bebudet har dele af landsforeningens kontorer i Malmøgade i København fået nye beboere fra 1.august i år. De pågældende lokaler blev i sommerens løb gjort klar til de nye lejere fra Foreningen Nordens Forbund, FNF, som flyttede over Øresund fra organisationens hidtidige domicil i Malmø. Allerede nu kan det konstateres at det tætte samarbejde mellem landsforeningen og FNF naturligt nok er blevet styrket, når man til daglig sidder dør om dør. Hvad er FNF? Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: NORDEN, Dansk forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Foreningen Norden på Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Norden, norsk forening for nordisk samarbejd, Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom (FNU). Formål Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer som NORDEN - foreningerne har gjort for sit nationale arbejde. Forbundets højeste besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden foreninger, med Arne Nielsen som formand i Medarbejdere FNF s medarbejderstab består af Kristín Ólafsdóttir, generalsekretær, Larisa Fediv, økonomiassistent,thomas Henriksen, Norden i skolen, Carl-Mikael Teglund, Nordisk Biblioteksuge, medens følgende arbejder med Nordjobb-projektet: Fredrik Jakobsen, programchef, Jacob Mellåker, informatør, og José Pérez Johansson, virksomhedsudvikler. Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og Biedriba Norden Latvija (Foreningen Norden i Latvia) og Norden foreningen i Petrozavodsk. Her ses Kristín Ólafsdóttir, FNF s generalsekretær i telefonmøde med Fredrik Jakobsen, projektleder for Nordjobbprojektet. 4 NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER 2012

5 Må styrke den demokratiske bevidsthed Tema: Folkeoplysning i Norden -med Folkemødet på Bornholm som et opløftende eksempel -Globalisering, konkurrence og individualisering presser folkeoplysningen i disse år. Det hele drejer sig om vækst og beskæftigelse, mens alt hvad man skal bruge til at være en aktiv og myndig borger i sin fritid bliver presset - og dermed også folkeoplysningen, siger DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariatsleder, Trine Bendix Knudsen, i en samtale på hendes kontor på Frederiksberg. -Det er svært at bevise, at et højskoleophold også har positiv betydning for nationalproduktet, det er svært at måle nytten af fordybelsen og fællesskabet. Men det er helt nødvendigt at styrke den demokratiske bevidsthed, og her var Folkemødet på Bornholm i juni et opløftende eksempel med deltagere dels aktører dels tilhørere fra øen og andre dele af landet. -Vi var indbudt af regionskommunen som en af partnerne bag arrangementet og præsenterede bl.a. et Speakers Corner sammen med Bornholms Tidende, ligesom en række medlemsorganisationer bl.a. Foreningen NORDEN var repræsenteret på en fælles stand. Det er netop ikke blot en byfest, men et arrangement for dem, der er interesserede i samfundet og herunder i politik. -Derfor må vi tage bolden op og tage stilling til, hvor vi vil placere os for fortsat at spille en rolle og have en eksistensberettigelse. Der er jo stadig nicher for den enkelte både i arbejdslivet og i fritiden, ligesom mange lever anderledes og har oplysningsbehov på en anden måde. -Derfor må vi også se indad og drøfte tanker om ny bevægelse i folkeoplysningen, og det sker bl.a. i en tænketank med tidligere minister Marianne Jelved som formand. I denne kreds af 10 personer drøftes således, hvordan man gendanner holdningsmennesket, sammenhængskraften i samfundet, bæredygtighed og international solidaritet Trine Bendix Knudsen, cand. scient. adm. Har ledet sekretariatet siden Har tidligere haft sit virke i bl.a. Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Udviklingscentret for Folkeoplysning - og Voksenundervisning. -Få dage efter Folkemødet havde 10 repræsentanter for for det frivillige arbejde i folkeoplysningen lejlighed til at deltage i dronningens havefest på Fredensborg Slot, som en flot anerkendelse af det frivillige oplysningsarbejde rundt om i landet, fortæller hun videre. Ny bevægelse i folkeoplysningen Samrådet rundede i fjor 70-året for starten under 2. verdenskrig og markerede jubilæet med bl.a. en strategidebat under det årlige repræsentantskabsmøde og med udgivelsen af et debathæfte om folkeoplysningens udfordringer og muligheder med titlen Drastiske ændringer er nødvendige. -Hundrede tusinder af mennesker deltager hvert år i de aktiviteter som vores medlemsorganisationer tilbyder og organiserer. Som sådan er både aftenskoler, højskoler, andre skoleformer og foreninger stadig en succes, men samtidig føler mange folkeoplysere sig presset af tiderne, af brugerne, af politikerne- og af økonomien. NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

6 Tema: Folkeoplysning i Norden Fakta om Dansk Folkeoplysnings Samråd Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. I bestyrelsen sidder bl.a. repræsentanter for de 5 landsdækkende oplysningsforbund. Udover de egentlige medlemsorganisationer har DFS også en række partnerskabs-medlemmer. Gruppen omfatter foreninger og organisationer indenfor folkeoplysningen, som ikke opfylder alle krav til egentligt medlemskab eller organisationer, som DFS ønsker at samarbejde særligt tæt med. DFS arbejder for at synliggøre de folkeoplysende skoler og foreningers indsats, taler folkeoplysningens sag, repræsenterer folkeoplysningens interesser over for andre organisationer, over for politikere og over for embedsmænd bl.a. som medlemmer af en række offentlige nævn og udvalg som f.eks. Fonden, Teknologirådet, Pressenævnet og UNESCO`s Nationalkommission. Organisationen formidler erfaringer fra folkeoplysningens mangfoldige tilbud, faciliterer netværk mellem folkeoplysende landsorganisationer, skoler og foreninger og etablerer samarbejde med andre dele af forenings- og undervisningsverdenen. DFS skubber til udvikling og nytænkning ved at analysere og udvikle ideer og metoder til fornyelse af folkeoplysningen, tilbyder kvalificeret konsulentbistand samt støtter eksperimenter og projekter økonomisk. - emner der også blev drøftet på et sommerkursus på Grundtvigs Højskole, fortæller Trine Bendix Knudsen. I debatten indgår også en nyt manifest for folkeoplysningen i fremtiden, udarbejdet i fællesskab af Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum. Det nordiske samarbejde -Det internationale samarbejde handler i høj grad om kontakten - og samarbejdet med lignende folkeoplysnings-samråd i de øvrige nordiske lande. Det er ikke et fælles nordisk sekretariat, men organisationerne mødes to gange årligt for uformel udveksling af erfaringer. Ved det ene af disse møder deltager også repræsentanter for folkeoplysende organisationer i de baltiske lande, især fra Estland. -Der er forskellig struktur for samrådene i de andre nordiske lande og også forskel på finansiering af det folkeoplysende arbejde, hvor f.eks. aftenskolevirksomheden i Sverige er en statsopgave,medens det herhjemme er kommunerne, der klarer dette. -Men vi arbejder ud fra samme værdigrundlag og oplever således den lidt pressede dagsorden for virksomheden også i de andre nordiske lande. Den løbende erfaringsudveksling om nye tiltag og om den nationale lovgivning på vores område er fortsat en vigtig del af vores nordiske samarbejde, understreger sekretariatslederen. Det lokale samarbejde -Samarbejdet på lokalt plan mellem de forskellige folkeoplysende foreninger og skoler dag sker i stigende grad gennem lokale Folkeoplysnings Samråd, som i dag findes i 52 kommuner rundt om i landet. Vi vil gerne understøtte dette arbejde fra centralt hold- ikke mindst efter at kommunerne atter har fået pligt til et etablere lokale Folkeoplysningsudvalg. Værter og ordstyrere ved Speakers Corner under Folkemødet var journalisterne Vibeke Rask Grøn og Mette Vibe Utzon. Både politikere og folkeoplysere var blandt talerne (Foto:Flemming Gjedde, DFS). -Det skete i forbindelse med en revision af Folkeoplysningsloven i fjor, hvor DFS naturligvis var en aktiv medspiller for at få forbedret loven bedst muligt. Det skete desværre ikke med hensyn til økonomien - mange kurser har så høj en egenbetaling at det fortsat er svært for dem, der måske trænger mest - de mindrebemidlede at få råd til at deltage. -Men vi fik altså atter gjort udvalgene lovpligtige, og der er nu også skabt mulighed for partnerskaber mellem organisationer og kommuner om lokale kampagne-aktiviteter af forskellig art f.eks. på energi-området, fortæller Trine Bendix Knudsen, som trods alt ser optimistisk på fremtiden for folkeoplysningen både på lokalt, nationalt og nordisk hold, hvis organisationerne formår at forny sig i takt med samfundsudviklingen. 6 NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER 2012

7 Når nordiske sprog flytter grænser Tema: Folkeoplysning i Norden Øget interesse for undervisning i andre nordiske sprog På Studieskolen i København med elever årligt er mottoet Når sprog flytter grænser, og det gælder også i stigende grad andre nordiske sprog, fortæller koordinatoren for denne del af skolens sprogundervisning, Jonas Hall - Nørregaard. -Det er således helt tydeligt, at etableringen af Øresundsbroen har haft positiv betydning for vore svensk-kurser med både herboende udlændinge der vil lære svensk og danske studerende, der efterfølgende vil følge et semester på en læreanstalt i Malmø eller Lund. -Det gælder også danskere, som arbejder i Sverige, og derfor vil forbedre deres sprogkundskaber. Endelig har vi også hyggeelever, som blot vil kunne mere svensk, når de tager jævnligt på indkøb i Malmø! I en samtale i Studieskolens moderne lokaler i Borgergade 12 i byens centrum, fortæller koordinatoren videre, at Folkeuniversitet i Malmø også har svensk-kurser for danskere, og i det hele taget har skolen et godt samarbejde med Folkeuniversitet i både Sverige og Norge f.eks. via internettet. -Skolen er udsprunget af det danske Folkeuniversitet og er nu en selvstændig sprogskole, med holdundervisning i 35 sprog på mindre hold dag og aften og med start af kurser 6 gange årligt. Skolens undervisning omfatter tre hovedområder: Kurser i fremmedsprog, dansk for udlændinge samt business sprogtræning(sidstnævnte tilbydes også virksomheder i Århus -området). lige former for kulturfremstød med bl.a. debataftener om det pågældende land og sprog. -Flere undervisere er freelance eksterne lektorer, som typisk også er undervisere på Københavns Universitet. Digitalt fremstød Jonas Hall Nørregaard fortæller videre, at Studieskolen netop har iværksat et stort projekt med støtte fra Københavns kommune, hvor vi vil benytte de digitale medier til at tilbyde sprogundervisning over hele landet også som fjernundervisning. -Det vil kunne understøtte det individuelle behov hos kursisterne - også ved brug af Skype, hvor man får skræddersyet sin ene - undervisning i det valgte sprog, uanset hvor man er bosat i landet. -Det er det fantastiske ved folkeoplysning, at det samler mennesker med alle mulige baggrunde. Dette er noget meget unikt i Norden, som vi bør værne om, slutter sprogkoordinatoren. Det kan tilføjes, at Studieskolen har et godt ry blandt alle grupper af interesserede bl.a. fordi den stod for danskundervisningen af prinsesserne Mary og Alexandra Sprogkoordinator, cand. mag. Jonas Hall - Nørregaard -Undervisningen i nordiske sprog omfatter kurser i islandsk, grønlandsk, finsk og svensk og periodevis også norsk. Der er 1-2 undervisere pr. sprog fra de pågældende lande, og der tilbydes både korte og lange kurser tilpasset behovet for den enkelte kursist. Der er som regel tale om små kursushold, dog ikke under 5 deltagere af hensyn til økonomien. -Som et led i folkeoplysningen med deraf følgende tilskud tilstræber vi, at kurserne ikke bliver for dyre for kursisterne, typisk koster et kursus spredt over 12 uger kr. -Så der kan være tale om kurser i grønlandsk med 5-6 deltagere eller et kursus i islandsk med op til 20 deltagere. I øjeblikket kører der således i alt 7 kurser i andre nordiske sprog med i alt ca. 100 deltagere. Vi holder også forskel- NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

8 Nordisk samarbejde De nordiske lande står over for store udfordringer. Vores økonomi kører i et lavt gear, ledigheden stiger og vi udsættes for en stadig stigende konkurrence fra vækstlande som Kina og Indien. Læg dertil den offentlige sektors besparelser på velfærdsområdet. Den gode nyhed er, at et styrket samarbejde mellem de nordiske lande kan byde på mange løsninger, der kan få os ud af den aktuelle krise. Af Peter Fjerring Norden har været god til at drage nytte af samarbejde med omverdenen. Skal vi fortsat stå stærkt internationalt, kræver det mere, ikke mindre, nordisk samarbejde. (Foto: Magnus Fröderberg/norden.org). Styrket erhvervssamarbejde På engelsk har man en vending, der lyder never waste a good crisis (gå aldrig glip af en god krise). Det lyder umiddelbart ulogisk. Mange af dem, der på den ene eller anden måde er ramt af disse års økonomiske krise, har nok lidt svært ved at se det positive i situationen. Men den engelske vending går på lidt af det samme, som når vi danskere siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Skal vi skabe løsninger, der kan bringe os ud af den aktuelle krise, kan det meget vel indebære en styrkelse af det nordiske samarbejde. Hvad skal vi leve af i Norden? Det er i hvert fald ikke traditionel industriproduktion. Det nordiske erhvervsliv er derfor på udkik efter nye forretningsområder. Nogle af de lande, der som Kina og Indien har en stærk økonomisk udvikling, har også fået flere penge til at udvikle deres offentlige sektor. Det er et område, hvor Norden står stærkt. De nordiske lande modtager i disse år et stort antal besøgsgrupper fra hele verden de vil lære, hvordan vi har indrettet vores samfund. Udover at det er godt med interesse udefra, ligger der her et spirende marked for de nordiske virksomheder inden for hospitalsinventar, velfærdsteknologi, miljøudstyr og rådgivning. De nordiske lande kan drage nytte af at arbejde sammen om denne form for såkaldt systemeksport, frem for hver især at foretage parallelle indsatser på området. De nordiske lande har mange gange før arbejdet sammen om eksportfremstød og nordiske stande på internationale messer. Men spørgsmålet er, om vi ikke bør styrke det samarbejde. De nordiske lande har 25 millioner indbyggere, der tilsammen udgør verdens 10. største økonomi. Et styrket erhvervssamarbejde i Norden vil på mange måder stille vores virksomheder stærkere på de globale markeder. Væk med grænsehindringer En anden ting, der kan sætte gang i væksten, er at fjerne eksisterede hindringer for, at lønmodtagere arbejder i et andet nordisk land. Der findes stadig en del barrierer inden for skat, social sikring og manglende anerkendelse af visse professioner. Det kan gøre det svært at tage et job i et andet nordisk land. Nordisk Råd fortjener ros for sammen med de nationale parlamenter at have sat fart på afskaffelsen af grænsehindringerne. Disse grænsehindringer i Norden hæmmer den vækst, som vi alle ønsker. Man burde for mange år siden have afskaffet grænsehindringerne, men behovet for vækst har givetvis været med til at sætte skub i arbejdet med at eliminere dem. Viden fra nordiske lande I de nordiske lande står den offentlige sektor ikke bare over for besparelser, foranlediget af den økonomiske krise. Men også med en befolkningsudvikling der betyder, at vi fremover får flere borgere på pension og færre på arbejdsmarkedet til at betale skat. I Norden har vi altid været gode til velfærd, miljøbeskyt- 8 NORDEN NU NR.4 OKTOBER 2012

9 gå aldrig glip af en god krise telse og uddannelse. Skal vi udvikle den offentlige sektor, så vi også fremover står stærkt, ligger der et stort potentiale i, at de nordiske lande bliver bedre til at indhente viden og erfaringer hos hinanden. Et godt eksempel er det tidligere omtalte projekt, som Ministeriet for Børn og Undervisning har søsat under overskriften Ny Nordisk Skole. Projektet skal skabe debat om udvikling af folkeskolen, dagtilbud og ungdomsuddannelser med udgangspunkt i erfaringer fra andre nordiske lande. Formålet med Ny Nordisk Skole er at finde frem til de bedste idéer og erfaringer i de nordiske landes uddannelsessystemer. Her i efteråret skal et oplæg om Ny Nordisk Skole diskuteres på en række møder rundt omkring i Danmark, hvorefter nogle af forslagene, der er kommet frem gennem projektet, skal føres ud i livet. Fornyelse af venskabsbysamarbejdet Muligheden for udvikling ved at de nordiske lande bliver bedre til at lære af hinanden ikke bare omkring folkeskolen, men også på andre områder indeholder nye perspektiver for venskabsbysamarbejdet mellem kommuner i de nordiske lande. De danske kommuner har tilsammen 500 venskabsbyer i udlandet, først og fremmest i de nordiske lande. Det nordiske venskabsbysamarbejde har fungeret godt i rigtig mange år og har især dannet ramme om mellemfolkelig udveksling inden for skole, kultur og foreningsliv. Men mange kommuner efterlyser fornyelse af samarbejdet. Og at styrke udvekslingen af viden og erfaringer mellem de nordiske kommuner kan i de kommende år give venskabsbysamarbejdet en tiltrængt vitaminindsprøjtning. Nogle gange vil venskabsbysamarbejde være den rette form for nordisk samarbejde mellem kommuner. Men det er naturligvis også muligt at arbejde sammen gennem andre former: Projekter, studieture, medarbejderudveksling og konferencer. Udveksling af viden og erfaringer retter sig mest mod kommunernes medarbejdere. Men forvaltningsmæssigt og mellemfolkeligt samarbejde udelukker ikke hinanden. Brug for mellemfolkelig kontakt Der er stadig brug for mellemfolkelig kontakt. Vores styrke er netop, at det nordiske samarbejde ikke kun indebærer kontakt mellem politikere, embedsmænd og erhvervsledere. Samarbejdet omfatter også borgere, foreninger og uddannelsesinstitutioner. For eksempel har vi stadig brug for skoleudveksling mellem de nordiske lande. Hvert år starter nye elever i skolen, og gennem nordiske aktiviteter for børn og unge lægges grunden til, at vi i Norden også fremover kan have et stærkt erhvervsliv, arbejdsmarked og velfærdssamfund. Skal vi komme godt ud af den økonomiske krise, kræver det mere, ikke mindre, nordisk samarbejde. Det forhold, at vi befinder os i en krisetid, kan derfor meget vel føre noget positivt med sig. Mellemfolkelig kontakt omfatter også borgere, foreninger og uddannelsesinstitutioner, som her ved Folkemødet i Bornholm i sommer. NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

10 Tema: Venskabsbyer i Norden Samarbejdet mellem venskabsbyer skal være dynamisk - og det skal fortsat bidrage til en positiv udvikling af kommunen, understreger international koordinator i Gladsaxe - Med 17 venskabsbyer i 15 lande er det internationale samarbejde på kommunalt plan forholdsvis stort i Gladsaxe, og det er på demokratisk vis besluttet at bevare dette antal indtil videre. Det er min - og min kollega Fuldmægtig Minna Olsen, cand. Thine Buch Laursens mag. og international koordinator opgave at sørge for, at der bliver tale om et dynamisk samarbejde, som ikke må stagnere, understreger fuldmægtig Minna Olsen i en samtale hos Internationalt Sekretariat på Gladsaxe Rådhus. Kommunen har siden 1952 haft et internationalt engagement med mange gode relationer til kommuner i udlandet. Det startede med de nordiske lande gennem Foreningen NORDEN. Senere kom Narsaq til i Grønland. De fleste venskabsbyer ligger i Europa - dog med byen Taito i Tokyo, Japan, som en undtagelse. - En vigtig del af dette samarbejde er personaleudveksling med venskabsbyerne, og i 2012 lancerede kommunens Personaleudvekslingsudvalg med repræsentation fra alle forvaltninger, et nyt koncept med større fokus på fagligheden. Dette fortsætter også næste år, fortæller Minna Olsen. - Nu kan medarbejdergrupper på to til fire personer fra alle afdelinger blandt de kommunale ansatte, med samme eller nært beslægtede fagområder, søge om deltagelse i en personaleudveksling med besøg i en venskabsby om foråret og genbesøg i Gladsaxe om efteråret. - Sekretariatet organiserer det praktiske inklusive et fagligt program i venskabsbyen, medens det ved genbesøget er den pågældende gruppes opgave at sammensætte et relevant program. Udvekslingen foregår fra tirsdag til fre- dag inklusive transporttid, og den pågældende afdeling bevilges fire arbejdsfri dage til besøg og genbesøg. - Vi har fået meget fine tilbagemeldinger blandt andet om to SOSU-assistenters besøg i den hollandske venskabsby Apeldoorn ved Amsterdam, om to rådhusbetjentes besøg i Sutton ved London og om tre bibliotekarers studiebesøg i den skotske venskabsby Renfrewshire/Paisley ved Glasgow. Alle grupper skal efterfølgende orientere på vores hjemmeside om deres oplevelser og udbytte af studieturen, ligesom det kommunale personaleblad BROEN løbende orienterer om denne del af venskabsbysamarbejdet. Tre uger i Grønland Et særligt kapitel i kommunens venskabsby-samarbejde udgør Narsaq i Grønland, som er en del af Kommune Kujalleq, Sydgrønlands Kommune. I februar i år var kontoreleverne Josephine Kreibke og Josefine Grièse på tre ugers udstationering i den grønlandske kommune for at få indblik i, hvordan en offentlig forvaltning fungerer i et helt andet samfund, end dét de oplever til daglig. Politikere på studieture - En anden vigtig del af venskabsby-samarbejdet er erfaringsudvekslinger mellem politikere og mellem embedsmænd om faglige emner inden for de forskellige kommunale forvaltninger. For eksempel har kommunens Børne- og Undervisningsudvalg været i Ski i Norge for at studere pædagogiske principper. - Alle byrådets stående udvalg tager én gang i valgperioden på et studiebesøg. Oftest går turen til en venskabsby. Økonomiudvalget var sidste år i Solna i Sverige for at studere etablering af letbane, hvilket borgmester Karin Søjberg Holst yderligere har studeret i Norge. Minna Olsen fortæller videre: - Gladsaxe har i juni været vært for Stort Nordisk Ven- 10 NORDEN NU NR.4 OKTOBER 2012

11 Kontoreleverne Josephine Kreibke og Josefine Grièse på studiebesøg i Grønland Tema: Venskabsbyer i Norden Deltagerne i det nordiske venskabsbymøde i Gladsaxe så bl.a. en flot gymnastikopvisning i den nye Gyngemosehal. skabsbymøde med 24 deltagere fra Solna, Ski og Pirkkala. Møderne holdes på skift hvert andet år, dels med et fagligt tema - i år var det om affaldshåndtering - dels med forskellige institutionsbesøg. Denne gang besøgte vi den nye Gyngemosehal, hvor vi blandt andet fik en flot gymnastikopvisning. -Der bliver ved en sådan lejlighed samtidig holdt et venskabsbymøde på politisk plan. Her giver borgmestrene en orientering om den aktuelle politiske og økonomiske situation i deres by. Desuden drøfter de konkrete projektforslag til det fremtidige samarbejde mellem venskabsbyerne. Det næste nordiske venskabsbytræf finder sted i Pirkkala i Skoler og foreninger - Vi har et godt samarbejde med Gladsaxe Internationale Venskabsforening, der er en selvstændig forening, som i lighed med andre lokale foreninger, som Foreningen NORDEN, og Gladsaxe-borgere kan søge om rejsetilskud (for en gruppe på minimum 4 personer bosiddende i kommunen) og om tilskud til besøg fra en venskabsby. - Vi vil gerne styrke relationerne mellem skoler i venskabsbyerne og i Gladsaxe. Derfor har kommunen ansat lærer Marianne Månsson til at hjælpe lærere og elever med at skabe kontakt til skoler i venskabsbyerne; en del skoleklasser tager hvert år på lejrskole i venskabsbyerne. - Også idrætsforeninger tager på turné, kor holder stævner, orkestre spiller til byfester i venskabsbyerne, så der er hvert år mange udvekslinger og andre aktiviteter mellem Gladsaxe-borgere og borgere i kommunens venskabsbyer, slutter den internationale koordinator. NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

12 Tema: Venskabsbyer i Norden Mange venskabsby-aktiviteter uden NORDEN - medvirken Når en lokal venskabsbyforening træder i stedet I Gladsaxe kommune lidt nord for København er situationen på venskabsby-området den lidt paradoksale, at kommunen i forhold til sit indbyggertal på ca har landets største antal venskabsbyer - nemlig 17 men uden at den lokale Foreningen NORDEN - afdeling har synderlig indflydelse på den nordiske del af samarbejdet. -Der har gennem mange år eksisteret en Gladsaxe International Venskabsforening, som netop har til formål at fremme samarbejdet med kommunens venskabsbyer, med i øjeblikket byrådsmedlem Lars Abel som formand. Foreningen arrangerer også egne udlandsture - men helst syd på og ikke til de nordiske lande siden år 2002, hvor turen gik til Pirkkala i Finland, fortæller formanden for Foreningen NORDEN s lokalafdeling for Gladsaxe-Herlev, Ruth Mølgaard Olsen. I en samtale i familiens hyggelige bolig på Solnavej (opkaldt efter Gladsaxe s svenske venskabsby en forstad til Stockholm), fortæller hun, at lokalafdelingen da samarbejder med venskabsforeningen gennem en kontaktperson, men det er jo ikke det samme som et direkte samarbejde med kommunen, som var mere udbredt tidligere bl.a. i daværende borgmester Tove Schmidts tid: -Vi vil således gerne have mulighed for at deltage i nogle af de venskabsby-møder/konferencer på nordisk plan, som kommunen er engageret i- bare som passiv lyttere og også for at høre de nordiske sprog. -Desværre er de lokale skoler og de pågældende klasser ofte mere interesserede i studieture til lande uden for Norden bl.a. til Gladsaxe s britiske venskabsbyer, Sutton nær London og Renfrewshire/Paisly ved Glasgow. -Det skal endvidere nævnes, at eet af vores problemer i lokalafdelingen, hvad angår kontakten med de tre nordiske venskabsbyer, Ski nær Oslo i Norge, Pirkkala ved Tampere i Finland og som nævnt Solna i Sverige, er mangel på tilsvarende lokalafdelinger i disse byer, som vi tidligere havde god kontakt med, fortæller formanden videre. Om lokalafdelingen hvor der skete en sammenlægning af afdelingerne i Gladsaxe og Herlev i 2002, fortæller hun slutteligt, at der ikke er det store boom af nye medlemmer, men det gælder jo også andre foreninger. Hun glæder sig over den svenske tv-serie Anno 1790 der blev vist i dansk tv i forsommeren - både ved at høre sproget og for at høre om tiden dengang rent historisk. Ruth Mølgaard Olsen, formand siden 1977 for NORDEN - afdelingen, der blev startet i 1949 med skoledirektør Thorkild Hansen som den første formand. Hun er desuden kendt flere steder som en spændende H. C. Andersen - fortæller og fortolker. Hun har dog i juni deltaget i et fest arrangement med bl.a. gymnastikopvisning i en ny sportshal, i forbindelse med et nordisk venskabsby-træf i Gladsaxe, hvor embedsmænd og politikere bl.a. drøftede miljøspørgsmål som affaldshåndtering samt vejprojekter. Ingen lokalafdelinger -Det skal også anerkendes, at vi som andre lokale organisationer kan søge om rejsetilskud og om tilskud ved besøg fra en venskabsby. I min tid som dansklærer ved Gladsaxe skole har jeg selv haft forskellige skoleklasser på studiebesøg bl.a. til Island, Gotland, Norge og på en overlevelsestur i Skåne-området, fortæller Ruth Møllgaard Olsen, der gennem årene desuden flere gange har fungeret som tolk ved besøg fra de nordiske venskabsbyer. 12 NORDEN NU NR.4 OKTOBER 2012

13 Foreningen NORDEN var med på den store spejderlejr i Holstebro Tekst: Frode Riber. Fotos: Ritta Klok Lauritsen Den hidtil største spejderlejr nogensinde i Danmark blev afholdt i Holstebro i uge 30. Der deltog ca spejdere fra alle korps: grønne, gule, blå,lyseblå, brune og sorte, samlet i en stor fælleslejr. Desuden deltog en del udenlandske gæster. Indenfor syv timer ankom ca. 504 busser med spejdere plus hundredvis af campingvogne og private biler frivillige var med til at afvikle lejren, heraf traktorførere til at bringe tonsvis af mad og fornødenheder rundt i lejren, hvor der var etableret nye veje, indlagt vand, el og internet. Der var desuden etableret 6 bytorve med cafeer, restauranter og scener til optræden i store telte. Et af de store café telte var bestyret af norske spejdere. Her havde Foreningen NORDEN i Holstebro den ene aften arrangeret en to timers underholdning, hvor vi kunne "vise flaget" og fortælle om Foreningen NORDEN kombineret med nordisk underholdning. Færøiske Dagnhild og Søren spiller og synger færøske sange. Så er der gang i underholdningen: Norsk/dansk dans v. "Kom og dans". NORDEN NU NR.4 OKTOBER

14 Norden visar stort ansvarstagande för den globala ekonomin De nordiska finansministrarna har vid sitt möte i Ministerrådet för Ekonomi och Finans i Oslo den 2 juli 2012 understrukit vikten av att även fortsättningsvis visa stort ansvarstagande och internationellt engagemang för den långsiktigaekonomiska politiken. Samtidigt menar ministrarna att ytterligare åtgärder som ökar tillväxt och konkurrenskraft är avgörande för framtiden. - Framtiden för EU är beroende av ett ekonomisk-politiskt ansvarstagande för att återställa trovärdigheten för den globala ekonomin. De nordiska länderna uppvisar ett starkt ledarskap och ansvarstagande när det gäller ordning och reda i de offentliga finanserna och finansiell stabilitet. Dock krävs det ytterligare ansträngningar för att öka konkurrenskraften. Vi måste öka takten för att stimulera tillväxten, öka sysselsättningen och förstärka välfärden, framhåller ministerrådet i ett uttalande. Den höga ungdomsarbetslösheten är en utmaning som har stort fokus i de nordiska länderna. Ministerrådet beslutade att en utgåva av den ekonomiskpolitiska tidskriften Nordic Economic Policy Review (NEPR) med temat Fler unga i arbete i Norden kommer ges ut våren 2013, kopplat till det kommande svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. NEPR belyser ekonomiskpolitiska frågor ur ett nordiskt perspektiv och ökar möjligheterna för fördjupade diskussioner om aktuell ekonomisk politik. Under den globala finansiella och ekonomiska krisen har soliditeten hos många finansinstitutioner ifrågasatts och förtroendet för den internationella finansmarknaden har skadats. Nordiska finansinstitutioner har bättre soliditet än många andra länders institutioner, men också i Norden kan det finnas ett reellt behov av att stärka kapitalkraven baserat på erfarenheterna från krisen. De nordiska länderna är starkt engagerade i arbetet med att stabilisera finansmarknaden och ska fortsätta sitt samarbete om reglering av finansmarknaden. Samarbetet kan stärkas när länderna ska genomföra Basel III och CRD IV/CRR-regelverket. - Ett gemensamt tillvägagångssätt vid implementeringen av det nya EU-regelverket är möjligt, och på många sätt önskvärt, uttalade ministerrådet under mötet. Ministerrådet ser positivt på samarbetet mellan de nordiska länderna och att de, inom ramen för nationell rätt och EU-lagstiftning, ser på möjligheterna att finna en gemensam syn på de kommande EU-reglerna om likviditetskrav. Det kan även vara fördelaktigt att undersöka möjligheterna för ett system för ömsesidigt erkännande av kapitalkrav (så kallad reciprocitet och värdlandsreglering) samt ett samarbete kring möjligheterna till gemensamma kriterier och praxis för att godkänna de metoder som bankerna använder för att beräkna kapitalkrav (både standard och IRB-metoden). Finansministrarna gav även stöd till arbetet med att vidareutveckla förslag till hur insatser i centrala finansiella institutioner kan samordnas för att stödja finansieringen av gröna företag och investeringar. Arbetet är en del av det uppdrag om grön tillväxt som getts av de nordiska statsministrarna i november (Norden.org) Dansk deltager i Oslo-mødet: Økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager. FOTO: Trine Søndergaard. 14 NORDEN NU NR.4 OKTOBER 2012

15 Nordisk Råd - kritik af Pussy Riot sagen Politikere fra Nordisk Råd appellerer til de russiske myndigheder om at genoptage sagen mod Pussy Riot. Demokrati og ytringsfrihed er en forudsætning for vækst, lød meldingen fra de nordiske lande til Rusland på en parlamentarisk Østersøsamling i Skt. Petersborg den 27. august. Parlamentarikere fra de nordiske lande tog ordet på det årlige Baltic Sea Parliamentary Forum (BSPC) med en appel om at omstøde dommen mod den russiske punkgruppe Pussy Riot. Gruppen blev idømt to års fængsel for et anti-putin stunt i en russisk kirke tidligere på året. - Vi sætter stor pris på dialogen omkring Østersøen. Stabilitet og samarbejde giver vækst, men det er vigtigt at respektere de demokratiske spilleregler for at sikre den udvikling. Og her er ytringsfriheden helt central, også når folk siger ting, man ikke bryder sig om, sagde Nordisk Råds præsident, Kimmo Sassi, under debatten på konferencen. Han blev suppleret af en række nordiske politikere. - Dommen mod Pussy Riot er helt ude af proportion. Ytringsfriheden er en grundlæggende menneskeret og som parlamentarikere er det vores pligt at forsvare den. Dialogen mellem landene er uhørt vigtig, men vi må også vove at diskutere, der hvor vi er grundlæggende uenige, sagde Benny Engelbrecht fra den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd, sekunderet af Hans Wallmark fra de konservative og Nordisk Råds vicepræsident Sylvia Modig fra den venstregrønne gruppe i Rådet. De tyske parlamentarikere på mødet bakkede op om den nordiske kritik: Pussy Riot har formærmet mange med Benny Engelbrecht deres provokation, men der er ikke tale om en forbrydelse og vi er bekymret over strafudmålingen, sagde Franz Thönnes fra den tyske Bundestag i debatten. BSPCs præsident, Valentina Pivnenko fra den russiske Duma hævdede derimod, at de russiske domstole er uafhængige og Pussy Riot havde fået den straf de fortjente for deres antikulturelle tiltag og hooliganisme. BSPC samler parlamentarikere fra Norden, Tyskland, Polen og Rusland, som i år samledes i Sankt Petersborg til sin 21. konference under overskriften Samarbejde for en bæredygtig udvikling af Østersøregionen. Nordiske forsvars- og udenrigsministre mødtes i Norge For første gang nogensinde samledes alle de nordiske forsvars- og udenrigsministre. Det skete 2-3. september i Bodø i Nordnorge, på initiativ af den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre. Mødet mellem de nordiske forsvars- og udenrigsministre havde blandt andet fokus på Arktisområdet og de nordlige dele af Norden. - Vi har enorme arealer og ressourcer i nord og området er vigtigt for udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Denne del af verden bliver stadig vigtigere med tanke på transport, naturressourcer og turisme. Hele verden ser mod nord, men vi bor her. Det må vi være bevidste om og vi må være i førersædet, når det gælder udviklingen, udtalte Støre i forbindelse med mødet. NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

16 NR-politiker vänder pantfrågan till statsministrarna Lokalafdeling på kræmmermarked Den politiska viljan att inrätta ett nordiskt pantsystem för returflaskor och -burkar kvarstår. Nu tänker en rad politiker i Nordiska rådet rikta sig direkt till de nordiska statsministrarna och samarbetsministrarna i ett nytt försök att få fart på ärendet. Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott samt miljö- och naturresursutskottet strålade den 27. juni samman på Åland för att diskutera nästa steg i riktning mot ett nordiskt pantsystem. Utskotten beslutade dels att upprätthålla rekommendationen om ett nordiskt pantsystem, dels lyfta frågan om Åland kunde fungera som bas för ett pilotprojekt.. (Norden.org.) Den aktive NORDEN-afdeling i Langeskov på Fyn deltager hvert år i et stort kræmmermarked med ca. 300 stande fra hele landet. Markedet starter med Gule Ærter torsdag aften til alle de kræmmere, der har stand på markedet og fortsætter de næste tre dage i fortættet markeds atmosfære. Der bydes således på gratis morgenkaffe og silde- bord samt med gøglergudstjeneste om søndagen, i år endda med et gøglerbryllup. Lokalafdelingen har sammen med Forsand i Norge og venskabsbforeningen i Malmø en fælles stand, hvor nordmændene sælger laks, svenskerne sælger svensk honning og sennep, og lokalafdelingens aktivister sælger grøntsager, norsk brun ost og kaffe med brød.derudover hjælper deltagerne i det store markedstelt. -En travl weekend, men med mange gode oplevelser for vore aktiv-deltagende medlemmer, og med en fin økonomi for vores forening, fortæller lokalafdelingens bestyrelse som har sendt bl.a. dette foto fra årets marked. Nordisk kulturuge på Rude Strand februar 2013 Også i 2013 byder Foreningen NORDEN og Rude Strand Seniorhøjskole på Nordisk kulturuge på Rude Strand i samarbejde med Nordisk informationskontor i Flensborg på Nordisk kulturuge på Rude Strand. Der vil være foredrag om nordisk litteratur, kultur og historie samt om mulighederne for et fremtidigt nordisk samarbejde. Programmet er endnu i støbeskeen, men vi kan allerede nu afsløre, at der vil bl.a. være foredrag af: Forfatteren Jens Smærup Sørensen, der bl.a. vil fortælle om sin prisbelønnede roman, Mærkedage. Forfatteren Merete Lindstrøm, Norge, der i 2012 vandt Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Dage i stilhedens historie. Forfatteren Gunnar Staalesen, Norge, kendt for bl.a. Bergenstrilogien vil lede os På sporet af det 20. århundrede. Anette Jensen, leder af Nordisk informationskontor i Flensborg vil foretage punktnedslag i den nyeste nordiske litteratur. Pris for dagene på Rude Strand: Ca. kr ,- 16 Tidl. NORDEN højskoleforstander NU Torbjørn NR.4 Berg OKTOBER vil fortælle om 2012RUDE STRAND Seniorhøjskolen sin opvækst i et multietnisk samfund i Finnmark. Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen NOR- DEN Danmark vil fortælle om Norden i globaliseringen. Professor Uffe Østergaard, Copenhagen Business School, vil fortælle om det nordiske i historisk perspektiv. Stjernekokken Julien Wincentz Risbourg, Spisehuset 56 Grader i København og medlem af NACL (Nordic Academy og Culinary Leisure) vil fortælle om Nordisk mad, og vi skal naturligvis også indtage en Nordisk middag, kreeret af Julien Winzentz Risbourg i samarbejde med højskolens køkken. Koncert med Nordens Tone - Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene. Billedkunstneren Jon Gislasson vil fortælle om sit arbejde med kunsten. ½-dagstur til Søhøjlandet med Ry og Gl.Rye, hvor vi besøger Galleri Gislasson samt Sankt Sørens Kirke, hvor reformationen i Norden tog sin begyndelse. Kursusledere Arne Nielsen, landsformand Foreningen NORDEN Danmark & højskoleforstander Aage Augustinus. Kystvejen Odder tlf

17 Henrik Hagemann Lidt om Island og det islandske sprog For i hvert fald de mere modne danskere er Island og det islandske sprog i særlig grad forbundet med sagaerne og håndskriftsagen. Med god grund. Om udleveringen af håndskrifterne skrev Sture Näslund en fortrinlig artikel i et tidligere nummer af NORDEN Nu, så ikke mere om den sag her. Men sagaerne! De islandske sagaer er Islands og Nordens bidrag til Foto: Rie Neuchs verdenslitteraturen i middelalderen. Ingen af de andre nordiske sprog har tilnærmelsesvis så rig og spændende en litteratur i middelalderen som islandsk. Vi husker jo flere af de markante formuleringer som fx Ham var jeg værst, som jeg elskede mest, som Gudrun siger da hun på sine gamle dage bliver spurgt af sin søn om hvem af sine fem mænd hun har elsket højest. Hvis ikke det er et markant udsagn med viden om mulige dybder i kærlighed, ved jeg ikke hvad et markant udsagn er. Læs bare om Kjartan og Gudrun i Laxdæla Saga og om Gunnar i Njals Saga igen; de kan sagtens holde til det selv om der er gået ca. 800 år siden de blev nedskrevet. At sagaerne har spillet en enorm rolle også i Danmark, ses bl.a. af de mange oversættelser og gendigtninger. Men det er alligevel N.M. Petersens Historiske Fortællinger om Islændingenes Færd hjemme og ude, udg , der har bestemt danskernes opfattelse af sagastil. Spændende, nøgternt og stramt komponeret. Vore dages islandske sprog er som skriftsprog næsten helt identisk med sagasproget hvad sætningsbygning, bøjning og stavemåder angår. Derfor accepterer vore islandske venner heller ikke nogen skarp sondring mellem oldislandsk og nyislandsk, for islændingene læser jo sagaerne i den oprindelige sprogdragt uden særlige vanskeligheder. Men selvfølgelig er der sket en hel del både med ordstof og udtale. Islændingene har haft en ret striks holdning til låneord; hvor det har været muligt og rimeligt, har man dannet hjemlige ord til nye fænomener: sími telefon (tråd), útvarp radio (jvf. med norsk krinkasting), sendiherra ambassadør (sendeherre). I mine øjne er det interessant at islændingene ikke som danskerne er præget af provinsielt snobberi og selvkolonisering i forholdet til andre sprog. Man har fastholdt at islandsk er et levende kultursprog der dækker alle livets områder og også litterært holder man fanen højt. Hvad der dog ikke bliver skrevet af fortrinlig litteratur også i vore dage. Nutidens islandske forfattere læses og sælges fint i Danmark de er nemlig gode. Det hører med i billedet af det islandske sprog og dets status gennem historien at med reformationen i tallet blev ikke dansk, men islandsk kirkesprog. Allerede i 1584 foreligger der en oversættelse til islandsk af hele Bibelen. Interessant, for Island var jo dengang et såkaldt norsk biland lige som Færøerne, og i Norge og på Færøerne blev dansk kirkesprog efter reformationen. Navngivning i islandsk er anderledes end i det øvrige Norden: Man hedder sit fornavn og er sit efternavn; det skal forstås på den måde at man bliver navngivet med et fornavn evt. to og bliver så yderligere defineret med sin fars navn i genitiv + et efterhængt son eller dóttir. Jón Ólafssons søster kan hedde Kristín Ólafsdóttir; de er begge børn af Ólafur Pétursson. Efternavnet er altså ikke et slægtsnavn som det har været hos os siden en gang i 1800-tallet, det er et såkaldt patronymikon. Enkelte slægtsnavne findes dog. En logisk konsekvens af dette er at når man laver navnelister, alfabetiseres man efter fornavn, ikke efter efternavn. Det bør vi i de andre nordiske lande huske på, for det er lidt fornærmende når vi ikke respekterer indholdet i islandsk navneskik. For os er det påfaldende at der er temmelig stor afstand mellem skriftbilledet og lydbilledet i vore dages islandsk. Man har flere bogstaver som vi ikke har, nemlig lange vokaler markeret med et accenttegn (á, é, í, ó, ú og ý); de udtales i flere tilfælde som diftong /au/, /je/, /ou/, og man har bogstaverne Þ og đ, begge oprindelig efter en norsk skrivemåde i 1200-tallet og senere kraftigt støttet af sprogforskeren Rasmus Rask (sprogvidenskabens Linné) skønt de ud fra en sprogsystematisk betragtning kan anses for at være såkaldt kombinatoriske varianter af /t/ og /d/; men de har fået lige så selvfølgelig en status i islandsk som alle andre bogstaver. En del tegnkombinationer har deres egen udtale: /ll/ udtales /dl/, personen Páll skal altså have sit navn udtalt / paudl/; /rn/ udtales /dn/, personen Árni skal altså have sit navn udtalt /audni/; /fl/ udtales /bl/, lufthavnen Keflavík hedder altså /keblavík/; /fn/ udtales /bn/, höfn (=havn) udtales /høbn/. Og så bør man lige være opmærksom på at den trykstærke stavelse i ordene altid er første stavelse. NORDEN NU NR.4 SEPTEMBER

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2016-2017 Nordisk klassisk musik og eventyr Tirsdag den 23. august, onsdag 24. august, torsdag den 25. august, alle dage kl. 19-20 Sted: Lotzes Have, 5000

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret. BORGMESTERENS AFDELING Sekretariat og HR Aarhus Kommune

Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret. BORGMESTERENS AFDELING Sekretariat og HR Aarhus Kommune Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret politik Side 1 af 6 1. Baggrund Aarhus Kommune indgår i en lang række internationale forbindelser og samarbejdsrelationer. Disse omfatter

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer.

Tilstede: Sekretariatet foretog optælling af delegerede. Resultatet var 42 delegerede fra 23 medlemsorganisationer. DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Gl. Kongevej 39 E, 2. tv, 1610 København V Tlf. 33 15 14 66 Fax 33 15 09 83 www.dfs.dk dfs@dfs.dk Den 23. april 2009 Beslutningsreferat af Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskabsmøde

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen.

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet Jan Karnøe 27. maj 2008 Udkast Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Det følgende er et oplæg til politisk drøftelse af fremtiden for venskabsbysamarbejder

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2017-2018 Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge kort efter afslutningen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 22. september 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 20. september kl. 09.30 12.00 & kl. 13.00 15.30 i Lahti, Finland Lokale: Sibeliushuset,

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nordisk venskabsbysamarbejde

Nordisk venskabsbysamarbejde Nordisk venskabsbysamarbejde Venskabskommunesamarbejdet med: Svelvik, Vadstena, Nådendal, Vesturbyggd Adm. revideret den 21. april 2015 af Anna Hellesøe Indhold Indledning... 2 Det nordiske venskabskommunesamarbejde...

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest Torben Voss Dansk Politisk Manifest 2014 Transport Togrute i mellem Frederikshavn Karlskrona Kungsbacka. DSB IC-rute Frederikshavn-København udvides, så det forsætter over Øresundsbroen med endestationer

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere