Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso 14001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001"

Transkript

1 5/2008

2 medlemsblad for Cabin Attendants Union Udgiver CAU, Amager Strandvej 418, 2770 Kastrup, Tlf , Fax , Dir , Ansvarshavende Redaktør Jørn Flintholm Fink Oplag 1500 stk. Næste nummer september 2008 Materialefrist 10. september 2008 Annoncepriser 1/4 side /2 side /1 side Foto bl.a. SAS Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf Miljøcertificeret efter iso Leder Den store sommerferieperiode er ved at nærme sig sin afslutning. Sommeren 2008 er forløbet helt anderledes end normalt. Normalt er sommerferieperioden kendetegnet ved at ressourcerne er yderst stramme, kendt for at være meget hektiske og ikke mindst kendt for at presse sidste dråbe ud af cabincrew. Men sådan var sommeren 2008 slet ikke. Nej, her var der et overskud af ressourcer, et overskud der gjorde det muligt at få en compdag når det virkeligt gjaldt, et overskud der tilså at vi på de mest hektiske ruter næsten altid havde mere end minimum crew og et overskud der har gjort det muligt for crew at give det lille ekstra som kendetegner SAS kabinepersonale og som vores passagerer sætter så umådelig stor pris på - et kendetegn som SAS har fået øje på, for i skrivende stund har jeg modtaget et flot postkort fra SAS, hvor vores PR-afdeling præsenterer en ny kampagne der skal promovere vores flotte selskab under mottoet så godt som hjemme Men sommeren 2008 har formodentligt sat sig spor i SKC hårdtprøvede økonomi. Men spørgsmålet, hvor dybe? Når ressourcerne er tilstrækkelige giver det genklang i sygefraværet, når CC afholder comp-dage afvikler SKC samtidig gæld. Sidst men ikke mindst er jeg overbevist om at vores passagerer får en bedre oplevelse af deres flyvetur med SAS, en positiv oplevelse der vil øge genkøbseffekten hos kunden. Måske lige det ekstra der gør at kunden klikker på SAS næste gang de logger ind på billigbilletter.dk. Alt sammen noget der må give stof til eftertanke, og som ikke lige umiddelbart kan stilles op i et regneark. Men vi har store udfordringer forude, og vi slipper nok ikke for at se på regneark foreløbig. Luftfartsindustrien er midt i den værste krise i mange år, en krise der må forventes at medføre yderlige tiltag fra SAS' side. SAS seneste halvårsregnskab er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort, finansmændene venter i spænding og rygterne er allerede begyndt et svirre omkring hvad SAS næste tiltag bliver! Indtil vi ved nøjagtigt hvad fremtidens udfordringer bringer, må vi væbne os med toldmodighed og se hvilken vej vinden blæser. Men lad os dog håbet at vi er.. SÅ GODT SOM HJEMME Med venlig hilsen Jørn Fink

3 formanden Gode kolleger, Spanair CAU udtrykker den dybeste medfølelse med vore spanske kolleger og deres pårørende. Som cabin crew ved vi om nogen, at vort job i bund og grund drejer sig om at redde passagererne ud i tilfælde af et havari. Vore kolleger i Spanair fik desværre nok ikke den mulighed, da havariet var af en så kraftig karakter, at der ikke var noget at redde. Os der arbejder i kabinen ved, at hver evig eneste flyvning vi tager af sted på, kan risikere at ende på samme måde, og derfor bliver vi helt naturligt påvirket når der sker en ulykke som den i Spanien. Ud over ens egen frygt eller uro, skal vi også forholde os til vore nærmestes nervøsitet og uro. Vi skal forholde os til vore børn og ægtefæller som muligvis gerne ser at vi stopper med at flyve. Vid at det er naturligt at være nervøs og urolig, og at det er noget der rammer os alle en gang i mellem. Som cabin crew har vi et meget professionelt forhold til vort sikkerhedsrelaterede job, og vi viser dagligt at vi kan håndtere det. Vi er brandfolk, men i modsætning til brandfolk på jorden, skal vi, hvis det går galt, først deltage i ulykken før vi kan starte vores job. Det lever vi med, det vi dog ind i mellem mangler, er respekt fra vores arbejdsgiver og omgivelser. Sørg for at vi er nok cabin crew ombord, og sørg for at vi har det nødvendige sikkerhedsudstyr, så skal vi nok påtage os vores ansvar. Besparelser SAS ledelse har endnu engang meddelt at man vil sætte i gang med yderligere besparelser. Man vil sætte fly på jorden, aflyse ruter samt kræve ændringer i de gældende overenskomster med de ansattes faglige organisationer. Den danske presse har skrevet at SAS ledelse krævede besparelser på 10-15%, dette har ledelsen dementeret. I CAU må vi blot konstatere, at vi allerede før sommerferien førte de første forhandlinger med SKC, hvor kravet netop var 15% besparelse! Disse forhandlinger fortsætter her i september. I forbindelse med forhandlingerne har CAU nedsat en forhandlingsdelegation som består af Karin Ligaard, Brian Daugaard, Charlotte Halvorsen, Jakob Esposito, Anna-Lena Gustafsson og undertegnede. At SAS ledelse stiller krav til de ansatte om besparelser er forståeligt og forventelig i den dybt alvorlige situation, som selskabet er i. Hvad der derimod ikke er acceptabelt er, at det indikeres at problemerne skyldes de eksisterende aftaler, som dels skulle være for dyre samt forhindre en effektiv udnyttelse af de ansatte. Dette er på ingen måde korrekt. Produktiviteten for CC ligger lige nu op mod de 700 BLH pr år, og ift. trafikprogrammet, så er det faktisk en rigtig god produktivitet. CAU tvivler på, at produktiviteten kan hæves yderligere, med mindre SAS ændrer på trafikprogrammet. SAS har opnået produktivitetsforbedringer i størrelsesordenen på ca. 30 % siden Det kan selvfølgelig mærkes i de schedules som CC flyver. Sammenholdt med de tal som SLV er kommet ud med omkring antal øgning i antallet af arbejdsskader, så kan der være en sammenhæng mellem arbejdsskader og produktivitet, og CAU vil have øget fokus på denne del i det fremtidige arbejde. Den branche vi arbejder i har det dårligt, den kan faktisk siges at være syg i både krop og sjæl. Ingen andre brancher er så let påvirkelig for udsving i brændstofpriser, økonomisk afmatning etc., i ingen andre brancher er det en fast del af dagligdagen at sælge produktet billigere end det det koster at producere det, i ingen andre brancher med den type erhvervskultur er det så let som i flyvning til stadighed at finde nyt risikovilligt kapitalindskud. Sammenlagt en branche, hvor det er meget svært at tjene penge. Stort set alle flyselskaber er i store finansielle problemer og må sætte fly på jorden, lukke ruter og afskedige de ansatte, det er således ikke et isoleret SAS problem. SAS har derimod det problem, at der igen og igen dukker retssager op, hvor man har forbrudt sig mod gældende national eller international lovgivning. Sager, som i flere omgange har betydet bøder i trecifrede millionstørrelser. En del af disse sager er endnu ikke afsluttet og ligger stadig som en bombe under firmaet. Ledelsen ønsker, at vi som faglige ledere skal tage ansvar, og det er vi fuldt ud villige til. Blot er det for os nødvendigt at se at ledelsen selv begynder at leve op til deres eget ansvar, og tilse at de personer der ikke gør dette, men tværtimod påfører firmaet store tab, må tage konsekvensen af deres inkompetence og forlade selskabet. Da jeg for kort tid siden tillod mig at fremføre ovenstående i et avisinterview, indledte SAS en disciplinærsag mod mig, en disciplinærsag, som kunne være endt med min afskedigelse. Baggrunden for denne disciplinærsag var, at jeg efter deres opfattelse havde handlet illoyalt over for selskabet. Jeg er af den opfattelse, at de personer der påfører SAS millionbøder er illoyale over for samtlige ansatte i selskabet. Disciplinærsagen fandt i øvrigt en blød landing. Ud over besparelseskrav på 15%, har SAS planer om at reducere bemandingen på vore langruter. Gennemføres en sådan reducering vil det få uoverskuelige arbejdsmiljøkonsekvenser for CC, samtidig med at det vil få en umiddelbar negativ indvirkning på den service vi kan tilbyde vore kunder. CAU har lavet beregning på hvad SAS ville kunne spare ved at reducere størrelsen af besætningerne på vore langrutefly. Ud fra disse beregninger må vi konstatere, at besparelsen ikke på nogen måde står mål med de negative konsekvenser af en sådan reduktion. Besparelsen vil være i størrelsesordenen 0,5 til 1 % af de totale CC omkostninger! Ikke noget der redder SAS. CAU er fuldt ud klar over den uro, som den økonomiske krise medfører for de ansatte, frygten for nedskæringer, kombineret med frygten for at miste sit job gør, at rigtig mange går rundt og har det rigtig dårligt. CAU har endnu ikke oversigt over hvad langtidseffekten af situationen vil blive, men kan forsikre om at vi vil gå rigtig langt for at bevare flest muligt i arbejde og for at redde vores fælles arbejdsplads. Lige så snart der foreligger en afklaring vil vi vende tilbage med yderligere og mere præcis information. Med venlig hilsen Verner Verner Lundtoft Jensen (Formand) 3

4 Bestyrelsesindlæg Info fra ressourcegruppen Så er hovedferien, og dermed sommerferien, ved at være slut. Det har været en stille sommer uden de store problemer med bemandingen. I Sverige havde man problemer med at bemande langruterne, men ville ikke have hjælp fra os i CPH. Man valgte at flyve med 9 mand på flere ruter ud af Stockholm og tilpassede lasten til nedbemandingen. I Norge har man også lidt problemer i august måned med at bemande sin andel af langruterne, og her har man valgt at lade os i CPH hjælpe til. Derfor købes der fridage primært i weekenderne i august. Denne forklaring er til de af jer, der undrer sig over, at vi er for mange og der alligevel skal købes fridage. Deltid og orlov Grundet besparelser er der sat fly på jorden og det skaber selvfølgelig en overtallighed. SAS udlyste derfor en deltidsog orlovsbidding i juli måned. Der er kun få der har meldt ind (ca. et snit på 12 FTE'er per måned). Alle der har ønsket deltid eller orlov har fået dette opfyldt indtil maj Hvis der er flere af Jer der måtte ønske deltid eller orlov, er I velkommen til at kontakte ressourceafdelingen i SAS, så kan de se hvor der er plads. Når vi kommer til maj næste år, udløber de fleste deltidskontrakter, og for at kunne få et nogenlunde fremforhold og kunne planlægge sit liv, skal der en almindelig deltidsbidding ud inden oktober i år. SAS og CAU er enige i dette og vi skal mødes i september for at bestemme hvorledes denne bidding skal se ud, og hvad løbetiden skal være på deltidskontrakterne. Der er fuld forståelse for at CC har behov for et længere fremforhold end 1 år, og vi håber på at kunne komme overens på dette punkt, så det bliver til gavn for CC og dermed også for SAS, idet de får mere tilfredse medarbejder. Overtallighed Der har ikke været de store problemer med underbemanding i denne sommer og kommer heller ikke til at blive det resten af Som det ser ud resten af året, er vi i et mindre overskud som svinger fra i de forskellige måneder resten af året. Dette forsøger SAS at mindske ved at udlægge F3, F0 og F7Sdage i henhold til vores aftale. Det vil sige, at jer der har flere end 9 F7Sdage kan risikere at få udlagt disse, med mindre i selv bidder dem i den nærmeste fremtid. For F3 of F0 dagene gælder, at SAS kan udlægge 4 per måned, på de af jer der har mere end 7 i banken. Så få checket jeres kompensationsdagsbank og bid dagene, eller skriv dem i mappen, så I får indflydelse på hvor dagene lægges. 4 Omskoling Vi er enige med SAS om, at alle skal have min. 2 kortrutetyper, og derfor kommer alle der i dag kun flyver AL90, på kursus til deres 2 kortruteflytype indenfor de næste 12 måneder. Dette giver en større fleksibilitet og der med sænkede omkostningerne for SAS, når der skal laves slinger og der kommer omdisponeringer. Dog kan man sige, at det kan gå hen og betyde en masse recurrentkurser, idet der er større risiko for at CC løber ud af kvalifikation. Dette burde dog kunne løses ved, at have blandede slinger, og ved at sikre xx % langruteflyvning per kvartal, som så også vil betyde xx % kortruteslinger. Muligvis er der ikke behov for at alle flyver 2 kortrutetyper, men vi ønsker, at få fordelt arbejds-belastningen jævnere, og jeg tror, at det til at starte med bedst lader sig gøre, ved at alle har så ens udgangspunkt som muligt. Skulle det vise sig ikke at blive tilfældet, må vi forsøge at afdække, hvad der så kan tænkes at påvirke fordelingen i den forkerte retning. Brian arbejder hele tiden med at opdatere CC, der er på orlov, kommer tilbage fra orlov, skal på kurser, har deltid osv. Han sørger nøje for, at de retningslinjer der er udstukket følges og at de rette sættes op på kurserne, så ingen bliver sprunget over af den ene eller anden årsag. Det er et kæmpearbejde, som kræver meget tid og jeg derfor har overleveret til Brian. Omskolingerne efter sommerferien går også snart i gang. Der kommer følgende kurser: 6 AL kurser, hovedsageligt CC der kommer tilbage fra barsel, nogle er fra OSL, og ARN-basen. Som det ser ud nu er den sidste der kommer på langt i denne omgang fra maj 2007, og der er således kun 52 der ikke har fået opfyldt deres 1 prioritet om at flyve AL. 2 A2 kurser, hovedsageligt de AP der flyver AL90, og enkelte der er over 182 cm, som dermed ikke kan flyve CRJ. 4 CRJ kurser fra slutningen af november og ind i december, disse CC er endnu ikke opsat, da det ikke er forhandlet endnu, det eneste der er sikkert er, at det bliver CC under 182 cm. F7Sdagssagen Da vi i foråret lavede et forlig på de fleste brud, SAS havde lavet, var der et brud der skilte sig ud. SAS placering af F7Sdagene bl.a. midt i fridage. Det er vores holdning, at produktionsfridagene skal udlægges efter produktionen og dermed kan F7Sdagene ikke udlægges midt i det hele inden schedulerelease. Sagen venter på at komme for arbejdsretten og det kan tage tid. Så til de af jer, der ikke kan forstå, at I intet har hørt: Det tager tid.! SUBPARTQ og BL5-18 Så blev de nye regler indført og der hersker stadig tvivl omkring langruterne. Vi har rettet henvendelse til SLV, som enten behandler vores henvendelse eller har sendt den videre til STK. Det drejer sig bl.a. om den måde vi i dag flyver Bangkok på, her er vi uenige med SAS tolkning og denne sag ligger hos SLV til behandling. Så er der SK938 den 19. juli, som endte på 17 timers arbejdsdag som ville modsvare 123 points i det gamle system. Denne sag er kørt videre til behandling i STK. Vi kommer med nærmere information når disse sager bliver afgjort, så

5 Bestyrelsesindlæg I behøver ikke rette henvendelse desangående. Dette kan nemlig også godt TAGE TID! Vi arbejder på at udsende materiale til jer, som skal gøre det lettere for jer at lære de ny regler, men inden vi har en afklaring på tolkningerne fra de forskellige instanser, kan vi ikke gøre dette færdigt. I hører fra os. Hvis der er noget i er i tvivl om, angående jeres flyvninger, kan I altid få ind på portalen, under crew services flight duty/ roster duty calculation. Herunder kan I indsætte en dato og gå ned i details, og derefter i rule conflict. Hvis der så er tvivlsspørgsmål til de conflicts der dukker op, kan I kontakte os eller SAS. BL7 Der har været lidt tvivl omkring BL7, da mange af de erfarne tror, at det betyder at man ikke kan bruges til noget og dermed har fri. Jeg kan henvise til forklaringerne i CTT'en på portalen, hvor der står, at dette er en BL dag med duty limitations. Det er altså en hjælp til trafikvagten og disponeringen, så de kan se at CC ikke kan bruges til hvad som helst denne dag. For jer er det en helt almindelig BL dag. Arbejdstimer på 7 dage Der har været en del henvendelser angående om man kan have over 42 timer på 7 dage? Ja det kan man, det er IKKE 7 rullende dage at de 42 timer tælles, men som der står i vores aftale: Maksimalt tilladte planlagt tjenestegøringstid på kortruter er inkl. natopvurdering som følger: Planlægning Afvikling Tjenestegøringsperiode a) b) c) 10 tm. 12 tm. Pr. 24 tm. rullende a) 14 tm. Pr. 7 X 24 tm. d) 42 tm. 44 tm. a.) Tjenestegøringstiden må udvides med op til én tm., når tjenestegøringen afsluttes med passiv overførsel. b.) Tjenestegøringstiden må udvides 2 gange pr. 7 x 24 tm. rullende med op til 2 tm., forudsat der ikke er mere end fire legs i tjenestegøringsperioden. i. Hvis tjenestegøringstiden er udvidet efter stk. b) skal der planlægges med fuldt mealstop på 1:30 tm.. I modsat fald må der max. være tre legs i tjenestegøringsperioden. ii. Max. 4 tjenestegøringsperioder pr. kalendermåned må udvides efter stk. b). For CC på 50% deltid max 2. Evt. tjenestegøringsperioder efter L. Charter; langrute stk. 2. modregnes i antal udvidelser pr.kalendermåned.. c.) Det er ikke tilladt at kombinere a) og b) i samme tjenestegøringsperiode. d.) Regnet fremad fra tjeneste påbegyndes (check-in) efter fridagsperiode. e.) (Dette separate punkt træder først i kraft fra 1. maj 2007) Tjenestegøringstiden må max planlægges til 1620 tm. pr. ferieår; 01. maj 30. apr. i. For CC på deltid reduceres denne begrænsning proportionelt. f.) CC, som i tjenestegøringsblok flyver efter L. Charter; langrute stk 2., kan ikke i tjenestegøringsblokken før eller efter udvide tjenestegøring efter ovenstående stk. b), når der mellem de omhandlede tjenestegøringsblokke kun er minimum slingefridage. Checkout efter kl I skal huske at der står følgende i vores aftale: Check-out efter kl. 02:00 på hjemmebase må ikke efterfølges af ny check-in i samme kalenderdøgn. Dette skal I være specielt opmærksomme på, når I flyver natcharter, da der er en del af disse, og de ofte rammes af forsinkelser, som gør, at I checker ud efter kl Dette medfører altså, at I ikke kan have noget produktion samme dag i lander. Uafklarede sager Vi har nogle uafklarede sager, og vi skal nok komme med information omkring udfaldet af disse så snart der foreligger et resultat. Det var alt for denne gang. Jeg håber, at de fleste har haft en dejlig sommer og har nydt tiden væk fra arbejdet og sammen med de nærmeste. Brian, Jakob og jeg selv har ferie resten af august og indtil 5. september, men I kan altid rette henvendelse til kontoret eller en fra ressourcegruppen. Med venlig hilsen ressourcegruppen, som består af: Karin Ligaard, Brian Daugaard, Jakob Esposito, Charlotte Halvorsen, Mikkel R. Hansen og Anika Axelson 5

6 CAU Info fra CAU Sundhedsforsikring SAS har valgt at skifte leverandør til vores sundhedsforsikring. Dette er der tidligere sendt information ud om. Vi vil i den forbindelse minde om, at hvis du har tilmeldt ægtefælle/samlever samt børn, bliver disse ikke automatisk overført til den nye forsikring i Skandia. Det betyder, at du skal huske at overføre de, som du har tilmeldt i Codan, til Skandia. Blanket finder du via SAS portalen, som skal printes ud, ifyldes og sendes til Belle Balance A/S, Bomuldsgade 4., 2.sal, 2500 Valby, att.: Laila Jørgensen. Personlig pensionskonsultation Fremover vil JH Assurance have fast kontordag i CAU s lokaler sidste torsdag i hver måned. Første gang er den 31. august. Her kan du få en personlig samtale om dine pensionsforhold. Til mødet er det en god ide at medbringe dine pensionspapirer. Du skal bestille tid hos sekretariatet på telefon Ny arbejdsmiljøkoordinator Bestyrelsen har på sit ordinære møde i august konstitueret Charlotte Halvorsen som arbejdsmiljøkoordinator. Med indførsel af de nye arbejdstidsregler givet i det såkaldte subpart Q, indførsel af nye procedurer for safety demo under taxiing m.v., finder bestyrelsen det nødvendigt i langt højere grad at overvåge eventuelle forringelser af CC's arbejdsmiljø. CAU's arbejdsmiljøkoordinator vil fremover i samarbejde med miljørepræsentanterne intensivere indsatsen på dette område. CAU PÅ BASEN CAU vil, som tidligere oplyst, fremover være repræsenteret på basen. Første gang bliver fredag 5. september, og fremover vil man kunne møde en CAU-repræsentant på basen hver fredag i tidsrummet kl Der vil forinden blive oplyst, hvilken repræsentant, der vil være til stede, så medlemmerne ved opslag på CAU's hjemmeside kan gøre sig bekendt med, hvem vedkommende er. Vi glæder os til at møde vores medlemmer og kolleger på basen. OBS! OBS! OBS! Ændringen af sundhedssikringen pr. 1. oktober 2008 Ordningen i Codan Care er opsagt af SAS med virkning fra 1. oktober Det betyder, at din sundhedsforsikring i Codan Care automatisk ophører pr. denne dato. Tilsvarende gælder forsikringen af din husstand, hvis den er tilmeldt. Herefter vil det i stedet være Skandia Lifeline, der står for forsikringen, og du kan ikke længere henvende dig til JH Assurance vedrørende din sundhedsforsikring. Du skal som udgangspunkt selv sørge for at tilmelde dig den nye forsikring i Skandia, da overflytning som udgangspunkt IKKE sker automatisk. Dette gælder også tilmeldte i din husstand. Er din sundhedssikring obligatorisk, skal du dog ikke foretage dig noget vedrørende din dækning som ansat, idet SAS sørger for flytning fra Codan til Skandia, men du skal fortsat selv sørge for videreførsel af dækningen til eventuelt tilmeldte i din husstand. Du kan læse mere om den nye forsikring i det materiale, som du har modtaget fra SAS. Læs mere på https://sas.flexvalg.dk Venlig hilsen Bestyrelsen CAU BYDER VELKOMMEN Vibeke Sagfossen Alexandra Julin 6

7 Bestyrelsesindlæg Nyt senioritetsnummer Så blev det tid til nye senioritetsnummer igen. Jeg havde en intention om, at der skulle gå nogle år før vi skulle skifte numre igen. I mellemtiden er der mange CC, som har valgt at ophøre ansættelse som cabin crew i SKC, og derfor trængte listen til at blive ryddet op. Jeg vil opfordre jer til at checke om I har fået den rigtige placering på listen. Senioritetslisten er tilgængelig på CAU s medlemssider. Har du spørgsmål til din placering på listen så send en mail til Medlemsdata Husk at du kan logge dig ind på CAU s medlemssider. Her kan du blandt andet opdatere din adresse, hvis du skulle være flyttet siden sidst. Den adresse du har stående i systemet, er også den adresse som CAU sender post til. Så spar din fagforening for unødig returpost og dermed penge, og opdatér din adresse. Det gør du ved at logge dig ind klik på mine medlemsdata og i nederste højre hjørne klikker du på ret. Så retter du dine data, og klikker på send så får vores sekretariat direkte besked. Her kan du også opdatere din mailadresse, hvis du skulle have ændret denne, samt dit mobilnummer til når CAU udsender SMS beskeder til medlemmerne. CAU mappe Din CAU mappe bliver opdateret med nye standbyregler i scheduleringsfasen, restferiepoint 2008/2009, MIR s kontaktoplysninger og aftalen om kritisk sygdomsforsikring. Så skulle din mappe være fuldt opdateret. Info om aflønningsbestemmelser finder du på medlemssiderne på cau.dk Med venlig hilsen AP Brian Daugaard 7

8 Bestyrelsesindlæg Hotelnyt Chicago Efter utallige rapporter fra jer om diverse problemer på vores nuværende hotel i Chicago er det endelig lykkedes CAU at overtale de andre foreninger til, at vi den 5. september 2008 flytter tilbage til vores gamle hotel Radisson, der har skiftet ejer og navn. Hotellet ligger lige ved siden af det nuværende. Adresse og navn findes på CAU s hjemmeside. Personalet er det samme, og de har udtrykt deres glæde over, at vi vender tilbage, og det er et af de få hoteller, hvor crew føler sig 100 % velkommen. Da vi evaluerede hotellet, virkede de oprigtige, og vi er sikre på, at rapporterne vil forsvinde, og alle vil være tilfredse med valget. Hotellet er nyrenoveret, dvs. nymalede og nymøblerede. De CC som har boet der før ved, at værelserne er store, og der er ingen larm fra gaden. Der findes pool på toppen af bygningen med den flotteste udsigt over byen og Michigan Lake. Fitness rum findes også. Crew anvender bestemte rum på hver etage. De godkendte rumsnumre kan du finde på CAU s hjemmeside. Tokyo Der har været start problemer med vores nye hotel i Tokyo. Rapporterne har drejet sig om dårlige engelskkundskaber i receptionen, ingen 24 timers roomservice og kun BBC som engelsksproget tv-kanal. Vi har bedt SAS om at undersøge problemerne, og vi håber, at vi snarest har løst dem. Grunden til at vi er flyttet er, at det gamle hotel ikke levede op til aftalen, da det lå for langt ude for muligheder for transport, restauranter, fritidsmuligheder og ikke mindst lidt shopping. Vi vil godt samtidig takke for alle de tilbagemeldinger, der er kommet og kommer fra jer. Uden disse vil vi ikke være i stand til løbende at evaluere hotellerne. SAS kontrollerer ikke hotellerne, crew bor på, men regner med, at vi som crew kommer med tilbagemeldinger, hvis der skulle være uregelmæssigheder. Så derfor: bliv endelig ved med at skrive til os om jeres hoteloplevelser; både de mindre positive og også gerne de positive. Vi bruger alle jeres tilbagemeldinger i vores vurderinger af, hvordan vi skal håndtere hotelsituationen. Dette specielt nu hvor vi har skiftet og skifter hoteller i Chicago og Tokyo. Med venlig hilsen Hotelkarlene Brian Daugaard og Søren Johansen 8

9 Bestyrelsesindlæg Standby Aftalen omkring standby har været velfungerende de sidste mange år, selvom det er den tid, vi som cabin crew bryder os mindre om pga. uforudsigeligheden. I standby-aftalen mellem CAU og SAS for både kortrute- og langrutestandby står der: Quote: SAS forpligter sig til at fordele standby-perioder mellem individer i respektive scheduleringsgrupper. unquote. CAU får mange henvendelser fra medlemmer som synes, at de har haft mange standby dage, og med rette. Der er eksempler på, at medlemmer har fået flere standby end aftalen stipulerer, mens andre har fået næsten alle deres standby dage udlagt i de første 6 måneder af året. Der er så andre eksempler på medlemmer som næsten ingen standby dage har haft. Det virker ret absurd, at SAS ikke kan finde ud af at fordele standby ligeligt; hvorfor skal CAU lave yderligere begrænsende aftaler, hvor t. ex. CC kun kan have 17 pr. halve år eller 9 pr. kvartal for, at SAS kan finde ud af at overholde denne del af standby aftalen. Ved adskillige lejligheder har vi anmodet SAS om, at antal schedulerede standby eller blanke dage skrives på den trykte schedule eller antallet er angivet andetsteds i SAS portalen. Dertil har SAS planningchefen svaret, at der ikke er plads på den trykte schedule. Denne argumentation holder dog ikke. SAS er meget gode til at holde øje med antal kompensationsdage etc. så hvorfor ikke også med antallet af standby og blanke dage. Vi vil i ressourcegruppen arbejde videre for, at antal schedulerede standby og blanke dage bliver tilgængelige for medlemmerne. Vi har modtaget en del forespørgsler omkring standby aftalen, og vil derfor lige kort beskrive standby-aftalen i scheduleringsfasen: Standby kortrute CC som flyver kortrute kan på 100 % tjenestegøringstid have 35 standby dage på den trykte schedule pr. kalenderår, og heraf kan 5 være strø-standby. Er du på deltid så reduceres antal standby dage proportionelt, så CC på 80 % har 28 dage. Standby langrute CAU har lavet en prøveordning i indeværende år for CC som flyver langruter. Det betyder, at der kan scheduleres én standby-line (over 5 dages standby i træk) på max. 25 dage (gælder også for CC på deltid, da deltidsfridagene udlægges i standbyperioden); hertil kan scheduleres op til 20 standby dage(80 % deltid 16 dage) i blokke(max. 5 standbydage i træk), heraf max. 5 dages strø-standby. Der skal være mindst 56 dage imellem 2 standby-line, og mindst 30 dage imellem standby-line og standby-blok. Ved overgangen til den nye ordning ses der bort fra standby-lines i 2007, hvad angår, at medlemmer ikke kan planlægges til standby-line i samme måned 2 år i træk. Dette er for at undgå, at det er de samme medlemmer, der har standby i t. ex. december hvert år. Slutteligt - er du ny på langruterne så må du først have standby efter 2 måneder på langruter og/eller 3 ture. Blanke dage For medlemmer der både flyver kortrute eller kort/langrute kan 15 blanke dage udlægges pr. kalenderår. Dog tæller BLdage udlagt i perioderne i påsken, jul og nytår ikke med. Med venlige hilsener AP Brian Daugaard Ressourcegruppen vil gerne have en melding fra dig, hvis du mener, at du har haft rigtig mange standby-dage i de første 6 måneder af året. Tovholderen i dette er 9

10 MIR Sørg for at have et godt arbejdsmiljø når du håndterer penge Vil du gøre din arbejdsdag lettere Giv dig selv lettere adgang til pengene når du sælger på Cloud Shop Se professionel ud når du håndterer penge For at lette dit arbejde om bord anbefales det at: SCC medbringer en pung, gerne flere Altid at have penge nok med til slingen (alle poser behøves ikke åbnes på samme tid) Holde orden i pungen, så alt er let og overskueligt, evt. ved at sætte dymotape i de forskellige rum. Aflevere pungen sådan som du selv ønsker at modtage den Tage mod betaling på kredit kort. Det er hurtigt og nemt Der findes 3 slags poser med penge; GUL indeholder USD DKK - NOK SEK ORANGE indeholder EUR DKK NOK SEK RØD indeholder - DKK Med venlig hilsen MiR 10

11 MIR Hvad arbejder dine MIR repræsentanter med Arbejdskader APV på basen APV MD APV A320 APV A340 APV CRJ Caution CC arbejdsbelastning CDRS Crew meal Ergonomi IT upd af portalen Kantinen Monitors Nye CC Nødudstyr OBT Relation oxford academy Service Psykisk arb.miljø Service concept kort Service koncept lang Service koncept charter Uniform Udstyr Jesper, Elsebeth Lars, Bjørn Bjørn, Henrik Bibi, Henrik Charlotte, Jesper,Elsebeth Charlotte, Henrik Bibi Lars, Charlotte, Bjørn Jesper Elsebeth, Lars Jesper, Bibi Lars, Bjørn Elsebeth, Lars Elsebeth, Bibi, Jesper Jesper, Bibi Bibi Jesper, Bjørn Elsebeth, Bibi Lars, Henrik Lars, Bjørn, Charlotte Jesper, Elsebeth, Charlotte Bjørn, Charlotte, Bibi Lars, Charlotte Jesper, Lars Fra venstre Henrik Parelius, Bjørn Heedegaard, Charlotte Hempel, Lars Skov, Elsebeth Rasmussen, Jesper Mikckleit og Bibi Juul-Hansen. 11

12 Medlemsindlæg Kære Verner og Co. Jeg synes bare lige jeg havde fået en pludselig lyst til at kommentere jer, jeres indsats, jeres positioner og jeres påklædning (kasketter osv.) er 37, så tænk på Verner han er jo mindst 100 J, så han må virkelig være på forkant med mange ting og det kommer vel mig til gode da han jo er MIN FORMAND for CAU. Jeg vil starte med Jer: sikke dog en flok pragtfulde mennesker som jeg sammen med resten af CAU s medlemmer har valgt ind i bestyrelsen til at varetage og tilgodese vores interesser, jeg er glad for det blev jer og ikke andre Jeres pålædning: Ja til det kan jeg kun sige at gik man rundt i det samme tøj, sko og KASKETTER hver dag, ja så kan man hurtigt syne hen og blive grå, kedelig og lidt ligegyldig, så fint nok venner, bare glæd jer på til opgaven det er det i sidder der for.. Jeres indsats: Når jeg kommer forbi indimellem hos jer og bliver mødt med venlighed og tid til at snakke med mig, kan det godt se ud som jeres indsats er begrænset, men nu vælger jeg jo så også at komme i de rolige timer og ikke i peak hour når tingene brænder på og i sidder i møder og forhandlinger, for der har jeg søreme ikke tænkt mig at komme for der ligger jeg jo trygt hjemme i Faaborg og sover i min seng. Jeres positioner: Ja, personligt har jeg tusinde jern i ilden og nogle gange ild i jernet. Men har med min livserfaring (kun 37 år) har jeg fundet ud af at bevæge mig rundt omkring og ikke være så snæversynet og påståelig. Det jeg oplever rundt omkring i min fritid og på mit arbejde sortere jeg og gemmer og bruger så på de rigtige tidspunkter, det gør jo ikke noget at sætte sig selv i en position hvor man kan være på forkant med de ting og ændringer der konstant sker i ens liv. Jeg synes selv det går rimeligt taget i betragtning af jeg kun Til sidst vil jeg tilføje at jeg altid har været en KÆMPE fagforeningsmodstander i min tid som tjener og da jeg startede i SAS stillede jeg spørgsmålstegn ved mange ting CAU gjorde og besluttede, om det var berettiget mener jeg jo det var i de fleste tilfælde, men som jeg siger til Emma H (den mindste) træk vejret Emma H, ind igennem næsen og ud igennem munden 3 gange, så slapper du mere af. Det er jo så igen alderen og erfaringen der er med til at man har det sådan, men jeg ville ønske at jeg havde haft den viden jeg har i dag så havde jeg nok valgt at holde min kæft flere gange. Så Verner og Co, i har alderen og roen og viden så bare gi den gas, i har i hvert fald min fulde støtte. M.v.h. A/S Lars Helmark Manden i ballonen. En mand i en varmluftsballon indså, at han var faret vild. Han gik ned i højde og fik øje på en kvinde på jorden. Han gik endnu lavere, og råbte til kvinden: Undskyld, kan du hjælpe mig? Jeg har aftalt at mødes med en ven for en time siden, men jeg ved ikke, hvor jeg er henne? Kvinden på jorden svarer: Du befinder dig i en varmluftsballon, ca. 30 fod over havet på nordlig breddegrad, og vestlig breddegrad. Du må være tekniker, sagde manden. Det er jeg, svarede kvinden, men hvordan vidste du det? Tja, sagde manden. Alt, du sagde, er nok teknisk korrekt, 12 men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge oplysningerne til, og faktum er, at jeg stadig ikke ved, hvor jeg er. Din hjælp har kun gjort, at jeg nu er blevet endnu mere forsinket. Kvinden på jorden svarede: Du må sidde i ledelsen. Det gør jeg, svarede manden, men hvordan kunne du vide det? Det er enkelt. Du ved ikke, hvor du er, eller hvor du skal hen. Du kommet derop ved hjælp af en masse varm luft. Du har indgået en aftale som du ikke er i stand til at overholde, og du forventer, at mennesker under dig skal løse dine problemer. Faktum er, at du befinder dig i samme situation, som før du traf mig, men nu er det pludselig min fejl!

13 Medlemsindlæg Kære kolleger, langt fra de fleste af jer, men alligevel flere end på andre flytyper Jeg har været i firmaet i 4 år og på langt 1,5. På Q4 og MD har jeg aldrig oplevet det her fænomen, som på langture med nogle kolleger. Kolleger der møder op halvirritable og anser det som sin fornemste pligt at lade det gå udover stemningen i kabinen og finde nogle at forfølge med deres dårlige humør og brokkeri. Kolleger som blander sig i andre kollegers arbejde i stedet for at passe sin egen position. Vi har været på kulturel turn around med 3 ros og 1 forbedring, men ingen benytter sig af det og udfører det korrekt alligevel og isf ender det som kulturel turn off ifa snerren, irritabilitet, dominerende adfærd når de pludselig kaster sig over deres kolleger og beordrer og bare tror at det kan de tillade sig den adfærd usagt. Stewarder som måske er inspireret af Hells Kitchens Gordon Ramsey. Jeg kan nævne en episode med en steward som gik amok nede bagi smadrede ovnplader i gulvet i hysteri, fik kollega til at græde og efterkontrollerede at alle gjorde deres job rigtigt f.eks. ved at vække en kollega i hvile tiden for at spørge hvornår toiletterne sidst var rengjort. Gee!...Og for det ikke skal være løgn roste han os "menige" AH efter at have forpestet stemningen på turen og hvor man egentlig bare havde lyst til at sige: Til purseren som talte med ham om den her adfærd forklarede han at han havde været meget værre som om det ændrede oplevelsen til et succeskriterie. Jeg har respekt for faglig kompetence, men de som har den kører ikke ledelse eller galley med diktatur, derimod med overskud og venlighed og dermed en psykisk god stemning og arbejdet i kabinen glider også som en leg. Vi har en purser ombord til det ledelsesmæssige i kabinen. Vi har et par stewarder med galleyansvar men ikke nødvendigvis gør dem til ledere selvom en del af dem ynder at køre deres indre forestilling om en purser wanna be af med nedladenhed, dikteren, ja Hells Kitchen light. Jeg har ikke engang oplevet pursere, der leder på den måde. Jeg har hørt den der mange gange med at " Ja lunten er kortere på langt" men jeg går altså ikke på arbejde for at blive snerret af eller lade en irritation gå udover mig bare fordi folk er trætte eller har problemer på hjemmefronten og af en kollega jeg har gennemgået de nøjagtig samme procedurer for at ku arbejde i kabinen pludselig gør det til fornemste opgave at bestemme hvad jeg skal eller hvad andre skal isf blot at passe sit arbejde. Alt det her synes jeg skaber en dårlig stemning. Det kan være det er derfor at tilfredshedskurven har været nedadgående for passagererne. Det er helt sikkert at på de langture hvor folk passer sit, hvor ingen skal lege domini eller purser uden at være det og folk ikke har personlige problemer så de er irritable og snerrer er absolut de bedste ture. Der går alt legende let og heldigvis er der flest af dem. Men der er altså en del af det andet. På andre langruteflyvninger kan stemningen være helt anderledes dejlig og man kan ligefrem glemme at man er på arbejde og langt hjemmefra. Sådan er det altid på MD eller var det på Q4 men på langt er kvaliteten af arbejdsoplevelsen en blandet fornøjelse. Kære kollegaer, jer der gerne vil bestemme dagsordenen med AS eller AH position. Søg purserstilling og bliv langt bedre til at være ledere og indtil da: "Fej venligst foran egen position før du fejer hen og snerrer ad andres" Mange hilsener Githa Schultz

14 Medlemsindlæg Cabin Clear Maria, en af mine piger efter hun havde været med børnehaven i skoven og var kommet gående med begge hænder i hendes smækbukser, i ved der oppe ved klappen, og faldt over en gren. Overført svarer det til at vi ved en safety demonstration skal have fat i de røde dimser hvor man kan fylde mere luft i redningsvesten og der bliver lavet en opbremsning eller vi bliver påkørt, så er der kun en ting at tage fra med og det er hovedet. Maria var så lidt heldig for hun landede i en blød skovbund, vi vil jo nok ikke slippe så billigt med alt det der stikker ud i en mellemgang på et fly. Men tøv ikke venner, jeg har lavet en sang til de mennesker der træffer sådanne hovedløse beslutninger omkring at der må laves safetydemo mens der taxies bare for at spare 30 sekunder, det kan være at de så bedre kan forstå hvad de har besluttet når de ikke vil lytte til sund fornuft fra CAU og MIR. Melodi: Nede i dalen en lille hytte lå... En gang var der et fly der skulle ud på tur Besætningen anede ikke at faren lå på lur SAS havde nemlig sagt til at dem At folkene sku hurtigt hjem Så SAFETY en det var den slem og den sku de bare glem Så Trunten hun rejste sig og smilte bredt og vidt Kaptajnen kørte rigtig stærkt så det var noget skidt. Pludselig måt han stoppe op Flyet gav et vældig hop Trunten lagde sig i midtergangen med sin krop Trunte hun ringede ind og meldte straks sig syg Bandeordne væltet ned som en pluds lig byge Nu måtte hun sku slappe af At sætte sig ned på sig bag Det var der ingen mening i var det som SAS de sag de Fru Larsen, ja hun blev nu også rigtig sur Tænk at Trunte skadede sig på så n en lille tur Nu må du se at tænk dig om faren ku du vel godt se kom me Du er ikke jo ansat til at ha hænderne i lom men Moralen i denne sang den kommer lige om lidt Når andre de bestemmer ting kan det bli rigtig hedt At være stewardåsen Som vrikker lidt med måsen Hun ved jo intet selvom hun har fingrene i saucen Mange hilsner og pas nu på. A/S Lars Helmark Farvel Ja, så blev det min tur til at sige farvel en sætning jeg for 3 år siden aldrig havde troet skulle komme fra mig. Livet former sig ikke altid som man planlægger, og alt kan ændres på sekunder. Jeg har efter en svær tid besluttet, at tiden er inde til at prøve noget nyt. En ikke let beslutning. 14 Når jeg kikker op på flyene der passerer over min have fortryder jeg et øjeblik min beslutning for hvor finder man bedre kollegaer. Men så er det jeg må huske mig selv på mit nye liv, hvor ord som standby, feriebidding (har aldrig foretaget en) og lign. ikke findes. Har sammen med en veninde startet et firma der producerer børnetekstiler. Jeg kan fanges på denne mail: og facebook Masser af kys og kram til jer alle. Forhenværende A/S Mettemarie From PS: Den egentlige grund til jeg holder op: mit hold begynder at blive pursere så er man gammel, rigtig gammel ;-)

15 Annoncer Vind 1 års træning plus personligtræner!! værdi kr ,- Kom op til en prøvetime i Well Club fitness center, Amager Strandvej 122 og du er med i konkurrencen. SAS Medlemspris kun kr. 250,- FERSK FYNSK LAMMEKØD! Vi har fået så mange lam i år, at jeg kan tilbyde økologiske, dyrlægekontrollerede, ferske, parterede lam ca. 1. november! Pris: Kr. 60,- pr. kg (slagtevægt kg) Levering: Ved lufthavnen på aftalt dato/tidspunkt ca. 1. november. Send en eller ring, og jeg tilsender bestillingsmateriale. Cornelia Cederstrøm Privat Tlf: /

16 Untitled /06/08 9:26:03 Fyringsrunde på job Rynker signalerer erfaring, men de kan være for dybe Lidt for meget sol n age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når du har tid. Tel , Årene som alenemor Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal blot tage annoncen her med. KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K. ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Patienter og henvisende tandlæger siger:

Patienter og henvisende tandlæger siger: Patienter og henvisende tandlæger siger: April 2016 Specialtandlæge Pernille Egdø og hendes usædvanligt venlige og veloplagte personale er en ren fornøjelse at visitere - også selv om man byder på fri

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj.

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Nyhedsbrev nr 16. Kære alle sammen Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Vi har taget en omtale med

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008.

8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 8. klasse, Søborg Privatskole. FIANL gennemskrivning, januar 2008. 1. EXT. SKOLEGÅRDEN. DAG/FRIKVARTER Maria(14), Anna(14) går hånd i hånd hen ad skolegården, og snakker om lækre drenge. De ser den super

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere