92 gruppens nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "92 gruppens nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 og andre sager vedrørende internationalt miljø og udvikling. 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Madsnedøgade København Ø T F E INDHOLD NR D REGERINGSGRUNDLAGET: NEDSKÆRING AF DEN MULTILATERALE BISTAND 1 MILJØ: SE INNOVATION OG KONKURRENCEEVNE 2 INTENS KAMP OM EU S KLIMAPOLITIK ANSVARLIGHEDEN SYNES AT SEJRE 3 AFGIFT PÅ FLYBRÆNDSTOF 4 KINA SATSER PÅ BÆREDYGTIG VÆKST - HVAD GØR EU? 4 USA SPÆNDER BEN FOR ENIGHED VED FN S KVINDEKOMMISSIONS SAMLING 5 DANSK ÅBNING AF FN-TIÅRET FOR UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 6 GLOBALT NETVÆRK OM FN-TIÅRET FOR UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 7 ARRANGEMENTER 8 REDAKTION 10 Regeringsgrundlaget: Nedskæring af den multilaterale bistand Af Vagn Berthelsen, IBIS VK-regeringen fastlægger en nedre grænse for Danmarks udviklingsbistand på 0,8%. Ikke overraskende men alligevel skuffende Det betyder, at der skal skæres ned i bidragene til FN, EU eller Verdensbanken og Valutafonden. Det kommer på et tidspunkt, hvor det internationale sam- Regeringsgrundlaget har et afsnit om Danmarks internationale indsats. VK-regeringen fastlægger en nedre grænse for Danmarks udviklingsbistand på 0,8%. Ikke overraskende men alligevel skuffende i en tid, hvor der på mange fronter arbejdes på at sætte bistandsprocenten i vejret. EU Kommissionen ventes således senere på måneden at fremsætte forslag om, at EU skal nå op på minimum 0,51%. Det andet element der springer i øjnene er, at Danmarks bidrag til de multilaterale udviklingsorganisationer skal underkastes et kritisk eftersyn og bringes på niveau med ligesindede lande. Det betyder, at der skal skæres ned i bidragene til FN, EU eller Verdensbanken og Valutafonden. Den melding er nok en debat værd: Det er et opgør med en årtier gammel borgfred om fifty-fifty i fordelingen af bistanden på det bilaterale og det multilaterale. Det kommer på et tidspunkt, hvor det internationale samfund, i hvert fald verbalt, er enige i behovet for et styrket FN og hvor der skal tages stilling til en række reformforslag i løbet af Regeringsgrundlaget siger da også, at Danmark vil opruste vor indsats i FN (dog med eftersætningen med en forstærket menneskerettighedsenhed i Udenrigsministeriet ). 1

2 fund, [..] er enige i behovet for et styrket FN skal [..] eftersynet retfærdiggøre en forstærket indsats i Afrika, som der ellers ikke er råd til, når rammen er nede på 0,8%. Det kommer også på et tidspunkt, hvor Danmark og andre donorer skubber kraftigt på for at harmonisere bistanden, hvilket jo netop burde være et argument for en styrket multilateral rolle. Og endelig kan det nævnes, at der allerede er skåret kraftigt ned i bidragene til nogle af FN-organisationerne, herunder ILO og UNESCO. Der har været og er basis for kritik af ineffektive indsatser i multilaterale organisationer, og derfor bør et kritisk eftersyn ej heller afvises. Men det er betænkeligt, at konklusionen er givet på forhånd og det rejser spørgsmålet, om eftersynet primært skal retfærdiggøre en forstærket indsats i Afrika, som der ellers ikke er råd til, når rammen er nede på 0,8%. Miljø: se innovation og konkurrenceevne Af Kim Carstensen, WWF Verdensnaturfonden klimapolitikken gøres afhængig af USA [..] og i udviklingspolitikken signaleres [..] en ubehagelig sammenkobling af bistanden med de hjemlige klimaforpligtelser. regeringsgrundlaget[..] snakker[..] faktisk om, at der skal lægges vægt på miljøteknologi og vedvarende energi som led i den øgede satsning på forskning og udvikling. Udfordringen er at [..] overbevise [..] Hvis man skal lede i regeringsgrundlaget efter politiske mål, der får betydning for de kommende års arbejde for det globale miljø, er det ikke miljøafsnittet, man skal kigge i. Det er heller ikke afsnittet om udviklingspolitik. Bevares, der står vigtige ting begge steder. Miljøafsnittet siger f.eks., at regeringen vil arbejde for, at EU sætter nye klimamål for perioden efter 2012, og at den fortsat vil have fokus på kemikaliepolitikken. Og udviklingsafsnittet bekræfter, at det fortsat er en prioritet for regeringen at give lidt ekstra penge til det globale miljø efter de dramatiske nedskæringer siden Men begge steder er der ugler i mosen: klimapolitikken gøres afhængig af USA og de store u-lande, og i udviklingspolitikken signaleres der stadig en ubehagelig sammenkobling af bistanden med de hjemlige klimaforpligtelser. Alt det er der ikke meget nyt i. Og det virkelig interessante står faktisk et helt andet sted, nemlig i afsnittet om Danmark i den globale økonomi, som anviser regeringens virkelige topprioriteter, som handler om innovation og konkurrenceevne. Her er regeringen fuldstændig på linje med udviklingen i EU, hvor næsten al snak om bæredygtighed er druknet i en vedvarende talestrøm om vækst og beskæftigelse. Det interessante er dog, at regeringsgrundlaget i forlængelse af den brede politiske aftale om EU's forfatningstraktat faktisk snakker om, at der skal lægges vægt på miljøteknologi og vedvarende energi som led i den øgede satsning på forskning og udvikling. Og at EU (også) ses som et instrument til bedre miljøbeskyttelse, ikke bare i Eu- 2

3 om, at bæredygtighed [..] er en central del af enhver ansvarlig strategi for Danmarks placering i den globale økonomi. ropa, men også med et globalt ansvar. Hvis vi skal bruge regeringsgrundlaget til noget positivt for det globale miljø, er det den dagsorden vi skal påvirke. Udfordringen er at kunne overbevise regering og erhvervsinteresser om, at bæredygtighed ikke er en udviklingsfjendsk utopi, men en central del af enhver ansvarlig strategi for Danmarks placering i den globale økonomi. Intens kamp om EU s klimapolitik ansvarligheden synes at sejre Af John Nordbo, 92-gruppen EU [..] understreger den førerrolle, som unionen har i de internationale klimaforhandlinger. 92-gruppen har opfordret statsministeren til at støtte, at EU går efter at reducere de rige landes udledninger af drivhusgasser med 30% i 2020 og betydeligt mere i Det vil demonstrere, at EU tror på og arbejder for at skabe velfungerende velfærdssamfund, som ikke er EU s miljøministre blev i sidste uge enige om nye mål for begrænsning af udslip af CO2 og andre klimagasser. Målet er, at de rige landes udslip skal reduceres med 15-30% i 2020 og 60-80% i Med udspillet understreger EU den førerrolle, som unionen har i de internationale klimaforhandlinger. Ingen andre industrilande har meldt så markant ud. Vedtagelsen af de nye mål foregik ikke uden sværdslag. EU- Kommissionen og en række syd- og østeuropæiske medlemslande var yderst tøvende i forhold til at melde mål ud på nuværende tidspunkt. Især Italien har i den seneste tid modarbejdet EU s fælles klimapolitik. Danmark var sammen med lande som Tyskland, Storbritannien og Frankrig med til at sikre, at kunne sætte sig de nye mål. Miljøministrenes mål forventes bekræftet af EU s stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råds møde d marts. Organisationerne i 92-gruppen har opfordret statsministeren til at støtte, at EU går efter at reducere de rige landes udledninger af drivhusgasser med 30% i 2020 og betydeligt mere i Modelberegninger viser nemlig, at der skal reduktioner i den størrelsesorden til at sikre opfyldelse af EU s mangeårige målsætning om at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer til maksimalt 2 grader Celcius ift. det førindustrielle niveau. 92-gruppen har også opfordret regeringen til at arbejde for, at EU selv sætter sig som mål at reducere sine udledninger af drivhusgasser med 40% i Det vil demonstrere, at EU tror på og arbejder for at skabe velfungerende velfærdssamfund, som ikke er dybt afhængige af fossile brændsler, og det er vigtigt, hvis mellemindkomstlande som Kina og Brasilien skal begynde at påtage sig mærkbare forpligtelser i det internationale klimasamarbejde. 3

4 dybt afhængige af fossile brændsler Der er endnu ikke udsigt til, at USA vil påtage sig forpligtelser, men et ambitiøst europæisk klimamål vil netop være en udstrakt hånd til USA, som har øget sine udledninger kraftigt i de senere år og derfor vil få overordentlig svært ved at reducere sine udledninger i samme omfang som EU. Afgift på flybrændstof Af Christian Ege, Det Økologiske Råd Derimod fremgår det ikke, om den danske regering overhovedet har ytret sig i sagen. Det [..] er ikke realistisk at forestille sig, at USA vil gå med på en international afgift, En afgift på flybrændstof ville være et kombineret middel til begrænsning af drivhuseffekt og forøgelse af u- landsbistanden, Den franske og tyske regering har foreslået at lægge en afgift på flybrændstof i EU og anvende provenuet til bekæmpelse af fattigdom og sygdomme i Afrika. Forslaget blev positivt modtaget af bl.a. England og Holland på mødet blandt EU's økonomiog finansministre den 17. februar. Derimod fremgår det ikke, om den danske regering overhovedet har ytret sig i sagen. 18 organisationer i 92-gruppen har derfor skrevet til finansminister Thor Petersen og opfordret kraftigt til, at den danske regering bakker op om forslaget. Forslagets tilhængere har tilkendegivet, at de støtter, at EU om nødvendigt går enegang. Det finder vi helt afgørende, da det ikke er realistisk at forestille sig, at USA vil gå med på en international afgift, når man ser på USA s linie i de internationale klimaforhandlinger og forhandlingerne sidste år i ICAO. Også beslutninger i den amerikanske kongres gør det usandsynligt. En afgift på flybrændstof ville være et kombineret middel til begrænsning af drivhuseffekt og forøgelse af u-landsbistanden, som jo såvel i EU som på globalt plan ligger langt under det mål på 0,7% af BNP, som de rige lande har forpligtet sig til i FN. Flytrafikken bidrager med 2-3% af de samlede udslip af CO 2. Men da flyene udsender deres udstødning i stor højde, har den en 3 gange så stor skadelig indflydelse på klimaet. Samtidig er flybrændstof som noget af det eneste undtaget fra brændstofafgifter, og det er en af de hurtigst voksende sektorer for brug af fossile brændsler. Der er prognoser, der peger på, at flytrafikkens andel af de samlede udslip kan tredobles i løbet af de næste to årtier. Kina satser på bæredygtig vækst - hvad gør EU? Af Michael Minter, Danmarks Naturfredningsforening På den netop afsluttede Nationale Folkekongres fremlagde den kinesiske regering et arbejdsprogram, der skal bidrage til at 4

5 den kinesiske regering [..] fremlagde et arbejdsprogram, der skal bidrage til at vende kursen fra råkapitalisme til bæredygtig vækst. EU-Kommissionen har på forhånd lagt op til, at miljøet skal køres ud på et sidespor. Kommissionen [..] opdager [..] tilsyneladende ikke, at miljøbarnet har en livstruende sygdom, EU bliver ikke verdens mest konkurrencedygtige økonomi ved at køre miljøet ud på et sidespor. vende kursen fra råkapitalisme til bæredygtig vækst. Kinas præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao understregede, at Kina bør fremskynde reformen af landets irrationelle økonomiske struktur, bl.a. ved at prioritere øget ressource- og energieffektivitet, forebyggelse og kontrol af vand- og luftforurening, bedre arealanvendelse og konsekvent håndhævelse af gældende miljøregler. På forårstopmødet den marts skal EU s politiske ledere revidere EU s egne økonomiske reformer under den såkaldte Lissabon-strategi. Topmødet skal også træffe beslutninger om EU s klimapolitik. EU-Kommissionen har på forhånd lagt op til, at miljøet skal køres ud på et sidespor. I sin præsentation af Kommissionens forslag til revision af Lissabon-strategien sammenlignede José Manuel Barroso de tre dimensioner af bæredygtig udvikling med sine tre børn. Han elsker alle tre, men han vælger at fokusere på det syge barn (økonomien) indtil han er rask igen. Mens Kommissionen har al opmærksomhed rettet mod økonomi-barnet, som blot er forkølet, opdager den tilsyneladende ikke, at miljø-barnet har en livstruende sygdom, som på sigt vil gå ud over hele familiens helbred. Den 7. marts sendte 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen et brev til statsministeren med opfordring om, at forårstopmødet helt i tråd med EU s forfatningstraktat og den brede politiske aftale om Danmark i det udvidede EU - behandler EU s mål om bæredygtig udvikling med samme seriøsitet som spørgsmålet om økonomisk vækst og konkurrenceevne. Organisationerne giver en række konkrete bud på, hvilke beslutninger Danmark bør arbejde for, herunder: Øget brug af markedsbaserede virkemidler på miljøområdet, bindende handlingsplaner for offentlige grønne indkøb, en handlingsplan for afskaffelse af subsidier, der skader miljøet eller udviklingsmulighederne for de fattige lande og konkrete mål for EU s drivhusgasreduktioner efter EU bliver ikke verdens mest konkurrencedygtige økonomi ved at køre miljøet ud på et sidespor. Og da slet ikke nu, hvor miljøbevidstheden i Kina er på fremmarch. USA spænder ben for enighed ved FN s Kvindekommissions Samling Af Mette Bloch Hansen, Kvindernes U-landsudvalg Efter en uges intense forhandlinger og hårdt arbejde fra NGO siden ved FN Kvindekommissionens 2005 samling, lykkedes det 5

6 Tilbage står, at det lykkedes USA at stjæle dagsordnen og forhale [..] arbejdet i de officielle forhandlinger. Kofi Annan indledte samlingen med at understrege, at samtlige 2015 mål rummer en kønsdimension Kvinder og kønsdimensionen skal [..] integreres i de nationale budgetter, de makroøkonomiske politikker og når der forhandles handelsaftaler f.eks i WTO. at få vedtaget en kort politisk erklæring, som bekræfter vedtagelserne fra Beijing og +5 opsamlingen i Alle lande på nær USA havde på forhånd accepteret kompromis teksten. USA satte en kæp i hjulet ved endnu engang at bringe abortspørgsmålet ind i drøftelserne. Tilbage står, at det lykkedes USA at stjæle dagsordnen og forhale substantielt fremadrettet arbejde i de officielle forhandlinger. Det lykkedes også USA at markere, at enigheden fra Kairo topmødet om reproduktiv sundhed og rettigheder vakler, og at USA har tænkt sig at benytte enhver lejlighed til at så tvivl om disse rettigheder. Kvindekommissionssamlingen rummede dog også en række vigtige diskussioner om, hvordan implementeringen af Beijing handlingsplanen kan intensiveres samt hvordan det kan sammenkædes med arbejdet for at nå 2015 målene. Kofi Annan indledte samlingen med at understrege, at samtlige 2015 mål rummer en kønsdimension og at sikring af kvinders menneskerettigheder er afgørende for at nå udviklingsmålene. Fra NGO side blev det pointeret, at det er påkrævet at sikre fuld opmærksomhed på Beijinghandlingsplanens 12 kritiske områder for at kvalificere 2015 måls indikatorerne. Det er desuden afgørende at insistere på analyse af de overordnede samfundsmæssige magtstrukturer, der nationalt og globalt fastholder kvinder i en underordnet position. Det er centralt både for at gøre op med uligheden mellem kønnene og for alvor at få udryddet fattigdommen, at kvinder sikres lige adgang til økonomiske ressourcer og medbestemmelse på alle niveauer. Kvinder og kønsdimensionen skal derfor også integreres i de nationale budgetter, de makroøkonomiske politikker og når der forhandles handelsaftaler f.eks. i WTO. Dansk åbning af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Af Christina Nielsen, Øko-net Det er navnlig vigtigt, at regeringerne signalerer et stort ansvar Vi må lære, hvis jorden skal bære. Sådan lød titlen på konferencen, der officielt åbnede FN s internationale tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark den marts I åbningstalen fastslog Pernille Blach Hansen, medlem af Folketingets Udannelsesudvalg (S), at det er afgørende for den videre proces, at der bliver taget ansvar. Det er navnlig vigtigt, at regeringerne signalerer et stort ansvar, understregede Carl Lindberg, ordfører i den svenske Kommittén för Utbilding för Hållbar Utveckling, da UBU er en dobbeltproces med både top-down- og bottom-up-bevægelse. 6

7 Regeringen har ikke gjort en direkte indsats for at følge op på de internationale mål om at integrere miljø og udvikling i uddannelsessystemet. Heldigvis tog konferencens deltagere ansvar for at føre processen videre I den forbindelse er det oplagt at efterspørge et mere aktivt ansvar fra den danske regering, hvis indsats i forbindelse med tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling indtil videre har begrænset sig til en kommende folder og en hjemmeside. Regeringen har ikke gjort en direkte indsats for at følge op på de internationale mål om at integrere miljø og udvikling i uddannelsessystemet. Med det in mente var det også ærgerligt, at undervisningsminister Bertel Haarder ikke havde valgt at deltage i konferencen. Flere oplægsholdere forholdt sig skeptiske til den øgede brug af tests i folkeskolen, der er skrevet ind i det nye regeringsgrundlag også her ville det have været interessant at få ministeren selv på banen. Heldigvis tog konferencens deltagere ansvar for at føre processen videre ved at udarbejde en rapport i samspil med Øko-net, der var arrangør af konferencen. Håbet er, at rapporten efterfølgende kan danne grundlag for en national strategi for UBU. Og ikke mindst, at den vil blive starten på et frugtbart netværkssamarbejde med virtuelt konferencerum på hvor bl.a. undervisere og beslutningstagere kan bidrage til den proces, der gør UBU10 til en god historie. Globalt netværk om FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Af Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net Visionerne blev formuleret flot [..] i den fælles udmelding: Ahmedabad Deklarationen Konferencen, [..] var [..] et forum, hvor [..] man kunne dele erfaringer og viden omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Visionerne blev formuleret flot ved den internationale konference for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Indien den januar Den fælles udmelding fra deltagerne blev Ahmedabad Deklarationen: Vi [..] er alle elever såvel som lærere [..]. Alle må vi slås med, hvordan man lever og arbejder på en måde, der beskytter miljøet, forbedrer social retfærdighed og fremmer økonomisk retfærdighed for nuværende og fremtidige generationer. Vi må lære at løse konflikter, skabe et omsorgsfuldt samfund og leve i fred. Konferencen, hvor der deltog mere end 900 personer fra mere end 50 lande, var planlagt som et forum, hvor deltagere fra regeringer, undervisere, NGO er og andre interessenter kunne mødes og dele erfaringer og viden omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Målet var at gøre status over, hvad der er gjort indtil nu, men også for at klarlægge kursen i det videre arbejde. En workshop på konferencen var arrangeret af det japanske 7

8 Fra Danmark til Indien til Japan er der global handling i NGO-netværket for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. netværk ESD-J, der har til formål at skabe et samarbejde mellem japanske NGO er, der sammen kan skabe et bæredygtigt samfund. Samtidig arbejder ESD-J også på at skabe et netværk i mellem japanske NGO er og internationale organisationer. ESD-J arbejder nu på at organisere en international/asia-pacific netværkskonference i 2005 i Tokyo. Konferencen skal være det første skridt til at opbygge et internationalt netværk omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som skal give mulighed for at kommunikere med en bred vifte af forskellige aktivister og organisationer over hele verden. Fra Danmark til Indien til Japan er der global handling i NGO-netværket for FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. ARRANGEMENTER VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Torsdag d. 17. marts kl Oplæg: Marianne Jelved, Steen Gade og Jørgen Nørgaard Kl Generalforsamling i Det Økologiske Råd Se: Tilmelding: GØR FATTIGDOMMEN TIL HISTORIE I 2005 Den 19. marts 2005 Kl. 10: Ibis, Nørrebrogade 68 B, Kbh. N Globaliserings-seminar hos Ibis. Bliv opdateret på bl.a målene, forhandlingerne i WTO, reform af EU s sukkerordninger og gældseftergivelse. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest den 14. marts til Klaus Uhre på eller tlf DEBATMØDE OM VIRKNINGERNE AF EU'S SUKKERPOLITIK PÅ ULANDENE Mandag den 11. april 2005 kl , 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Nærmere oplysning om indhold, indledere, tilmelding m.m. kan læses på eller kontakt VIRKNINGERNE AF EU'S LANDBRUGSPOLITIK FOR SUKKER - AL- TERNATIV ERHVERVSUDVIKLING PÅ LOLLAND-FALSTER Tirsdag den 12. april kl Teatersalens mødelokaler 1. sal Torvet Nykøbing F. Nærmere oplysning om indhold, indledere, tilmelding m.m. kan læses på eller kontakt 8

9 U-LANDENES MULIGHEDER FOR UDVIKLING GENNEM HANDEL - I lyset af de rige landes egne erfaringer med handel og udvikling. Den 14. april 2005 Kl. 19:00. Ibis, Nørrebrogade 68 B, Kbh. N. Debatmøde med Jan Pedersen, lektor ved Afd. for Historie på Københavns Universitet, Laurids Lauridsen, professor i udviklingsstudier fra RUC og John Nordbo, formand for Ibis. LIBERALISERING AF SUNDHEDSSERVICES I U-LANDE - BETALER KVINDERNE PRISEN? Søndag d. 17. april 2005, Kl , Rosenørns Allé 12, 5. sal, 1634 København V. Seminaret foregår på engelsk. Deltagelse koster 60,00 kr. inkl. bespisning og materiale. Seminaret vil give en introduktion til GATS aftalen. Med oplæg fra bl.a. Nadia van der Linde, Koordinator, Women's Global Network for Reproductive Rights, Holland og Eva Otero Dorado, økonom, ISCOD- UGT, Madrid Spanien. For program se Tilmelding nødvendig, senest torsdag d. 14. april 2005: Kvindernes U- landsudvalg tlf , eller Arrangør: Kvindernes U-landsudvalg og Jordemoderforeningen. DEN DANSKE UDDANNELSESBISTAND Den 20. april 2005 Kl. 19:00 Sted: Annonceres senere. Hold venligst øje med Udfordringer og perspektiver for Danidas indsats for uddannelse KONFERENCE OM CYKLING, MOTION, SUNDHED OG MILJØ Onsdag d. 27. april kl , Schacksgade 39, Odense C Arr.: Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, FDB, Dansk Cyklist Forbund m.fl. Se: Tilmelding: HJÆLPER VERDENSBANKEN OG IMF MED AT BEKÆMPE FATTIG- DOM? Den 28. april 2005 Kl. 19:00. Sted: Ibis, Nørrebrogade 68 B, Kbh. N. Deltag selv i debatten om Danmarks rolle i institutionerne. Panelet vil bestå af: Repræsentant fra Nationalbanken og Finansministeriet, som repræsenterer Danmark i IMF. Nanna Hvidt, chef for Udenrigsministeriets kontor for FN og Verdensbanken. Peter With, koordinator for Nord/Syd koalitionens ALPEprogram. Troels Lund Poulsen, Udenrigspolitisk ordfører for Venstre. Jørn Jespersen, Udenrigspolitisk ordfører for Socialistisk Folkeparti. Arrangeret af Globaliseringsgruppen i København. Øko-kalenderen på Øko-info bringer nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet: 9

10 REDAKTION Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92- gruppen, Ida Thuesen og Constance Hegner, WWF Verdensnaturfonden. Tidligere numre kan ses på Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til 10

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6 nr. 6 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 4

92 gruppens nyhedsbrev nr. 4 nr. 4 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING Oktober 2009 Nr. 62 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer...

G20 topmøde i London... 7 Trafikforliget er ikke så grønt... 7 Status på krisen ved World Social Forum i Belem... 8 Arrangementer... Hvem skal trække læsset?... 1 For svagt klimaudspil fra EU bringer klimaaftale i fare... 2 Klima: Forureneren skal betale ikke blot give lån... 3 Nøglen til en retfærdig klimaaftale... 4 Grøn skattereform

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009 24-11-2009 1 TIRSG DEN 24. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere

Biologisk mangfoldighed - opgaver står i kø for den nye regering... 2. MS: Ny regering har historisk mulighed... 3

Biologisk mangfoldighed - opgaver står i kø for den nye regering... 2. MS: Ny regering har historisk mulighed... 3 WWF: Danmark skal gå foran i klimapolitikken... 2 Biologisk mangfoldighed - opgaver står i kø for den nye regering... 2 MS: Ny regering har historisk mulighed... 3 Større krav til virksomhedernes samfundsansvar...

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Sådan får du drømmejobbet. NYheder og debat om udviklingsbistand. Maj Nr. 03/2008

Sådan får du drømmejobbet. NYheder og debat om udviklingsbistand. Maj Nr. 03/2008 Gallup: Danskernes opbakning til bistanden falder Et flertal i befolkningen mener, at udviklingsbistanden ender i forkerte lommer, og at størstedelen går til administration, viser ny Gallup-undersøgelse.

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI nr. 2 15. årgang JUNI 2008 tema Viden vender verden Uddannelser og bæredygtig udvikling Grønne Universiteter Forskning

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Klimaforandringer: For sent at sætte ind?

Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Klimaforandringer: For sent at sætte ind? Ministeren og miljøforkæmperen Klodens klimakterium Syv nye oliesøstre Ingen vej uden om atomkraft? Guide til det russiske parlamentsvalg Lars P. Poulsen-Hansen

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL. 15-19

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

79. møde. Onsdag den 26. april 2006 (D) 6069. Meddelelser fra formanden

79. møde. Onsdag den 26. april 2006 (D) 6069. Meddelelser fra formanden FTTM079.FM Page 6069 Wednesday, August 9, 2006 1:44 PM Onsdag den 26. april 2006 (D) 6069 Meddelelser fra formanden 79. møde Onsdag den 26. april 2006 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene. (Spørgetiden).

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere