STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR DECEMBER 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond Statens Kunstfond beretning 2003 Statens Kunstfond 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration side 2 Beretning fra bestyrelsen side 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg side 9 Uddelinger udvalget for kunst i det offentlige rum side 10 Uddelinger - indkøbs- og legatudvalget side 12 Indkøbte værker side 16 Beretning fra litteraturudvalget side 24 Uddelinger side 24 Beretning fra tonekunstudvalgene side 28 Uddelinger udvalget for den klassiske musik side 29 Uddelinger udvalget for den rytmiske musik side 33 Fællesuddelinger side 36 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget side 38 Uddelinger side 38 Indkøbte værker side 41 Beretning fra arkitekturudvalget side 45 Uddelinger side 45 Beretning fra film- og teaterudvalget side 48 Uddelinger side 48 Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser side 51 Modtagere af livsvarige kunstnerydelser side 51 Regnskab for finansåret 2003 side 53

2 FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2005 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstre Forfatter Rolf Bagger Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Jytte Andersen Udpeget af Socialdemokratiet Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstre Konsulent Erik Agergaard Udpeget af Socialistisk Folkeparti Journalist Per Breindahl Udpeget af Kristeligt Folkeparti Psykoterapeut Gunhild Legaard Udpeget af Dansk Folkeparti Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Fhv. borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Martin Geertsen Udpeget af Københavns Kommune Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af de humanistiske fakulteter Mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Kirsten Thorup Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Louis Jensen Udpeget af forfatterforeningerne Dramatiker Peter Asmussen Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund 2

3 Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Komponist John Frandsen indtil maj 2003 Komponist Peter Bruun fra maj 2003 Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Docent Hans Abrahamsen Udpeget af musikkonservatorierne Cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Thomas Clausen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Billedhugger Lene Rasmussen Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Guldsmed Kim Buck Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Grafiker Inge Lise Westman Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Jytte Høy indtil juni 2003 Billedkunstner Karen Kjær Laursen fra juni 2003 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Niels Guttormsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Tekstildesigner Marie-Louise Rosholm indtil februar 2003 Cand.arch. Lise Vejse Klint fra februar 2003 Udpeget af Danske Designere Arkitekt Søren Bøgh Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum indtil maj 2003 Udpeget af Teaterrådet Sceneinstruktør Søren Iversen Udpeget af Teaterrådet 3

4 Bestyrelsen for 2003 Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Komponist Irene Becker Arkitekt Hans Peter Hagens Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Keramiker Ole Jensen Forfatter Henning Mortensen indtil november 2003 Forfatter Camilla Christensen fra november 2003 Udvalgene for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2004 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Ingvar Cronhammar Udpeget af repræsentantskabet Landskabsarkitekt Steen Høyer Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Martin Erik Andersen Udpeget af repræsentantskabet Museumsinspektør, fil.kand. Bo Nilsson Udpeget af kulturministeren Litteraturudvalget Forfatter Henning Mortensen, formand indtil november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Camilla Christensen, konstitueret formand fra november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Professor Sven Hakon Rossel Udpeget af kulturministeren Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Sven Erik Werner Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars Muhl Udpeget af repræsentantskabet Komponist Henrik Strube Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Keramiker Ole Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet 4

5 Arkitekt og designer Michael Honoré Bloch Udpeget af repræsentantskabet Kunsthistoriker, dr. phil. Jorunn Veiteberg Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Hans Peter Hagens, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Christoph Stroschein Udpeget af kulturministeren Film- og teaterudvalget Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Udpeget af repræsentantskabet Scenograf Karin Betz Udpeget af repræsentantskabet Professor, filminstruktør Carl Henrik Svenstedt Udpeget af kulturministeren 5

6 Sekretariatsmedarbejdere Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Mette Sloth Møller Afdelingsleder Birgitte Jensen Kontorfuldmægtig Kirsten Krogh Kontorfuldmægtig Pia Dedenroth Overassistent Trine Christiansen Registrator Claus Bohne Overassistent Soraya Bourguiba Fuldmægtig Vibeke Friis-Jensen Studentermedhjælper Inge Henningsen Konsulent Lise Søgaard Sørensen Fondens adresse: Kongens Nytorv København K Telefon Telefax

7 BESTYRELSENS BERETNING Året 2003 har været usædvanligt for Statens Kunstfond, der oplevede den største omvæltning i sin snart 40-årige historie. En ny lov, der trådte i kraft 1. juli 2003, har etableret en ny struktur med Statens Kunstfond og Kunstrådet som de to sidestillede "armslængdeorganer" i det nye tostrengede statslige kunststøttesystem. Samtidig er de mange mindre sekretariater for de hidtidige kunststøtteorganer blevet fusioneret til en ny samlet Kunststyrelse, der fremover skal sekretariatsbetjene Statens Kunstfond og det nye Kunstråd. For så vidt betyder den nye struktur ikke, at der er blevet ændret i principperne for Statens Kunstfonds virke. Det er fortsat fondens overordnede mål at fremme dansk skabende kunst. Men alligevel skabte omdannelsen af Statens Kunstfond fra en selvstændig institution til en selvstændig søjle i Kunststyrelsen betydelig bekymring hos bestyrelsen, hos Repræsentantskabet og hos kunstnere og kunstnerorganisationer. Generelt har der været bekymring for, om Statens Kunstfond kan bevares i den nye organisationsform som en klart profileret institution, der kan varetage sine opgaver og spille den rolle, institutionen har haft i dansk kultur gennem mange år. Ved et repræsentantskabsmøde forud for den nye ordnings ikrafttræden formulerede bestyrelsens næstformand, billedkunstneren Sys Hindsbo, denne bekymring: "Må jeg fremføre et ængstelsens suk, forhåbentlig lidt overdrevet. Ca. halvdelen af denne forsamling er også i repræsentantskabet for det nye Kunstråd, og det er mest til jer, jeg henvender mig. Jeg vil bede jer om at øve jer i tredelingen: Den skabende kunst, den udøvende kunst og den formidlede kunst, man kan også fristes til at sige den formidlende kunst. Her i kunstfonden tager vi os af den skabende kunst, den der skal levere gods og indhold til de andre instanser. Der er ikke så megen opmærksomhed, så megen festivitas, så megen tværfaglighed og udveksling og internationalitet i de allerfleste skabendes liv. Mange får end ikke "skabt" deres egen karriere, men de skaber det, andre næres af. Min triste forestilling er billedet af en gøgeunge, otte gange større end sin stedmoder, en rørsanger, kunne man forestille sig, som står oven på ryggen af den og fodrer og fodrer. Det er ikke fordi jeg ikke er glad for alle disse tiltag, men jeg frygter at alt det, der ligner kunst vil blive det vigtigste. Alle disse effektive og elegante kanaler vil føre en strøm af næsten homøopatisk fortyndede produkter ud i verden, ledsaget af smukke kataloger med dokumentation fra enhver lille fase af værkernes tilblivelse. En betydningskunst er nu kommet ved siden af formidlingskunsten. Det er disse ledsagende nye kunstformer, der kan få mig til at frygte for "den rene skaben", som mange er henvist til, fordi de enten ikke er af denne verden, for sky, for upraktiske, for beskedne eller hvad ved jeg. Jeg frygter for deres ørenlyd, for at man ikke har tålmodighed med dem, at man glemmer at se deres hensigt. Nu kunne jeg jo opfattes som en Hieronimus, det er vel også lidt sandt, men mit ærinde er ikke status quo, men at man skal tage vare på det langsommelige sted, hvor kunstens fremspring er, og ikke lade det og Statens Kunstfond absorbere af det store maskineri, som Kunstråd og Kunststyrelse forekommer mig at være. Tænk hvis vores opbygning kunstfondens blev underbundet, som kunne man fristes til at sige, en lille gris' testikler, der så til sidst i et ubemærket øjeblik faldt af som to små rosiner." Sys Hindsbo undskyldte sin landlige kastrationsmetafor, men advarslen og bekymringen var allerede året før to gange blevet fremført over for kulturministeren. I henvendelser fra kunstfondens repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med fondens rådgivning af ministeren ved behandlingen af hans lovforslag om ny kunstsstøttestruktur med oprettelse af et samlet Kunstråd og en Kunststyrelse som administrativ betjeningsinstans for fond og råd. Begge henvendelser understreger, at der er - og også fremover bør være - forskel på kunststøtteopgaverne efter på den ene side kunstfondsloven og på den anden side musikloven, teaterloven, litteraturloven og billedkunstloven, som er det grundlag, det nye Kunstråd bygges på. Og at det derfor er af afgørende betydning for et sammenhængende og balancerende samlet nyt kunststøttesystem at fastholde en klar skillelinje mellem, hvad der er kunstfondens opgaver, og hvad der bliver Kunstrådets opgaver. Repræsentantskab og bestyrelse understreger i forlængelse heraf, at det vil være afgørende for Statens Kunstfonds fortsatte funktion i overensstemmelse med sin lovgivning og opgavevaretagelse at kunne fastholde en samlet fælles sekretariatsbetjening af Statens Kunstfonds udvalg, bestyrelse og repræsentantskab i det store nye administrative organ Kunststyrelsen. Med fusionen og sammenflytningen til Kunststyrelsen er Statens Kunstfonds sekretariatsbetjening imidlertid blevet splittet og fordelt rundt i Kunststyrelsens forskellige faglige centre mv. Det har givet en række medlemmer af fondens repræsentantskab anledning til sammen med Dansk Kunstnerråd at inddrage Folketingets Kulturudvalg i spørgsmålet: om dette er i overensstemmelse med Folketingets forudsætning for den nye kunststøttestruktur som en tostrenget struktur med Statens Kunstfond som det ene uafhængige armslængdeorgan opretholdt og videreført uændret, idet fondens arbejde skulle fortsætte som før med hensyn til lovgrundlag og virksomhed. Folketingets Kulturudvalg har haft en drøftelse med ministeren, hvilket har resulteret i en henvendelse fra ministeren til Kunststyrelsens direktør om, at den fremtidige sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond skal tilrettelægges i dialog med fondens bestyrelse. Bestyrelsen har på foreløbig to møder enigt tilkendegivet, at der er brug for et fælles sekretariat for Statens Kunstfond, for at fondens udvalg og bestyrelse kan manifestere sig samlet om det fælles udgangspunkt og grundlag for fondens støtte til den skabende kunst, som det fremgår af kunstfondsloven. Bestyrelsen håber, at dens synspunkter vil blive taget alvorligt, og ser dialogen med Kunststyrelsens direktør som en hovedopgave for det kommende og afsluttende år i sin udvalgsperiode. Det har taget tid under de nye omstændigheder at nå dertil, hvor bestyrelsen kan siges at opleve sin og 7

8 Statens Kunstfonds faktiske eksistens under de nye omstændigheder: på nuværende tidspunkt et halvt år efter sammenflytningen er det lykkedes at få tilvejebragt et brevpapir, hvis brevhoved viser brevmodtageren, at dette er et svar på en ansøgning eller anden henvendelse stilet til Statens Kunstfond og der er oprettet en hjemmeside for Statens Kunstfond på Kunststyrelsens netsted. Men hvis man går til Kunststyrelsens adresser på Kongens Nytorv 3 eller i Peder Skramsgade 8, er der stadig intet, der røber, at hér arbejder og mødes Statens Kunstfond. Den anden store opgave i forbindelse med implementeringen bliver arbejdet med at få tilvejebragt en arbejdsdeling mellem det nye tostrengede statslige kunststøttesystem med Statens Kunstfond og Kunstrådet som to sidestillede organer, der har forskellige opgaver, men som vil skulle samarbejde med hinanden. Statens Kunstfond støtter den skabende kunst inden for alle former for kunstnerisk skabende virksomhed både kunstarter der ligger inden for Kunstrådets virkefelt, men også kunstarter, der ikke støttes af Kunstrådet. Kunstfondens støtte er som udgangspunkt rettet mod kunstneren, formålet er at give kunstneren arbejdsro til kommende skabende arbejde, uden at der stilles krav om nogen bestemt produktion. I nogle sammenhænge kan Statens Kunstfond dog også støtte kunstneres arbejde med bestemte værker. Kunstrådet støtter på den anden side både den skabende og den udøvende kunst samt i et vist omfang også amatør- og undervisningsaktiviteter. Kunstrådets støtte er som udgangspunkt rettet mod produktion og formidling af kunstneriske aktiviteter, arrangementer og begivenheder i indland og udland. I nogle af Kunstrådets sammenhænge vil der også være tale om støtte som retter sig mod den enkelte kunstner, men i så fald primært i forbindelse med bestemte kunstneriske aktiviteter eller formidling heraf. Drøftelserne af en hensigtmæssig og sammenhængende arbejdsfordeling mellem fondens tremandsudvalg og rådets fagudvalg vil begynde snarest i det nye år. På baggrund af en ophedet avisdebat, som startede for godt et års tid siden med skarpe udsagn fra bl.a. kulturministeren om nepotisme, kammerateri og fætter-kusine-økonomi i Statens Kunstfonds tildelinger af kunstnerstøtte, bad ministeren i foråret 2003 Økonomistyrelsen om at foretage en uvildig undersøgelse af kunststøtteordningerne , som administreres af Statens Kunstfond, Musikrådet, Teaterrådet, Litteraturrådet og Billedkunstrådet (disse fire råd udgøres fra 2003 af Kunstrådet) og biblioteksafgiften, som administreres af Bibliotekstilsynet. Ministeren ønskede et systemeftersyn. Undersøgelsen blev offentliggjort i december 2003, og dens resultater har fået ministeren til at afkræfte forestillingerne om, at Statens Kunstfonds legater går til en snæver kreds af kunstnere. Undersøgelsen viser en betydelig spredning af kunststøtten, halvdelen af de kunstnere, som har fået støtte i tiårsperioden, har kun fået støtte én gang, 4 ud af 5 har modtaget støtte 1-3 gange i perioden, 1 ud af 5 har modtaget støtte mere end tre gange og 7 kunstnere har fået støtte i alle periodens ti år. At en kunstner får tildelt legat eller anden støtte flere gange over en tiårsperiode, ser bestyrelsen som en bekræftelse på det danske kunststøttesystems lykkelige konsensus mellem skiftende kunstfondsudvalg - og andre kunststøtteorganers om de betydelige danske kunstnere, der ud fra deres kunstneriske værks kvalitet, bør støttes økonomisk til deres videre skabende arbejde. Ministeren lægger op til at undgå fremtidige mytedannelser ved at skabe den størst mulige åbenhed om den måde, som Statens kunstfond uddeler sine midler. Den dialog tager vi gerne, idet vi dog mener, at Statens Kunstfond gennem alle årene først og fremmest gennem sine årsberetninger med offentliggørelse af alle støttemodtagere, antal ansøgninger samt udvalgenes overvejelser om årets tildelinger har gjort det meget klart for offentligheden, hvordan fonden arbejder og forvalter sine midler. Et andet emne, som har både Statens Kunstfonds bestyrelses og repræsentantskabs og nu også kulturministerens bevågenhed, er de livsvarige kunstnerydelser. Ministeren har udtalt, at han vil gå i dialog med fonden om at få udarbejdet en mere hensigtsmæssig ordning inden for de givne økonomiske rammer. Bestyrelse og repræsentantskab har allerede gennem det sidste års tid arbejdet med spørgsmålene for at finde frem til en bedre ordning for de livsvarige ydelser, og repræsentantskabet afholdt i november 2003 et temamøde om emnet, hvor yderligere synspunkter kom frem. For bestyrelsen og repræsentantskabet står det dog klart, at det bliver en vanskelig og meget langsigtet opgave, hvis en forbedret ordning skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Næste år ser ud til at blive et meget travlt og arbejdsomt år for Statens Kunstfonds bestyrelse. Vi håber på mere ro omkring vores arbejde, end vi har haft i dette år. Sidst på året 2004 fylder Loven om Statens Kunstfond 40 år. Det vil bestyrelsen fejre med udgivelsen af en jubilæumsbog med historie, meninger, synspunkter og dokumentation. Peter Schepelern, formand 8

9 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG I dette andet år af vores periode har vi oplevet en del omvæltninger. Der er fra politisk hold blevet sat spørgsmålstegn ved udvalgenes faglige hæderlighed, og fondens offentlige beretninger og regnskaber har endnu engang besvaret dette spørgsmål detaljeret! Desuden har vi beklageligvis måttet konstatere, at den gedigne kultur, som i fyrre år har bundet kunstfondsinstitutionen sammen er blevet antastet ved en uforståelig opsplitning. Det er sket som følge af en politisk beslutning, der efterfølgende ikke er konsekvent gennemført i praksis. Den valgte paralellitet mellem Kunstrådet og Statens Kunstfond er kun halvt gennemført på fondens bekostning, og det har naturligvis sine omkostninger, hvor værkerne igen taber til formidlingen. Det ville være en direkte fortielse, ikke at nævne dette, som noget der har berørt os dybt. Udvalget for kunst i det offentlige rum har haft et travlt år. Det offentlige rum er jo ikke så omfattende i Danmark, og især dette forhold bevirker, at forandringer, for ikke at tale om nedslidning, har indflydelse på det enkelte menneskes synsfelt og vilkår. Som indlæg i debatten om udtrykket og indholdet i det offentlige rums kunst, har udvalget iværksat en række tværfaglige projekter i lidt større bymæssig sammenhæng. Projekterne har mødet med vandet som fælles tema. Fredericia har modtaget en plan til, hvordan by og havn flettes sammen. Projektet, som er etableret i et samarbejde med fondens arkitekturudvalg, viser hvorledes byen og byens borgere kan møde en moderne, aktiv havnevirksomhed, således at der opstår klarhed, overblik og oplevelse i modsætning til forvirring, lukkethed og usikkerhed. En gruppe bestående af to billedkunstnere, en landskabsarkitekt og en byplanlægger har skabt denne løsning. Sønderborg havn afventer en manual. En gruppe bestående af billedkunstnere, designer, arkitekter, landskabsarkitekt og bykulturforsker, syv i alt, udarbejder denne. Projektet er sat i værk i samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg og arkitekturudvalg. Dette projekt er eksempel på havnens forvandling til bymæssige formål som boliger, institutioner og service, hvor det særlige potentiale i beliggenheden udnyttes, samtidig med at de nye planer griber den gamle bystrukturs logik. Kolding åløb bliver forhåbentlig aktiveret og udstyret med mange små broer, hvorved oprindelige smutveje gendannes og fornemmelsen af en sammensyning af byens to dele opstår. To billedkunstnere, en landskabsarkitekt, en arkitekt og en designer står for planlægningen af dette projekt, der prøver at gøre den tidligere arbejdsplads og bagside langs åløbet til en attraktiv forside ved at udnytte åens vandkraft. Dette projekt udspringer af et samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg. Vi afventer skitseforslag til en udsigts- og udflugtsplads ved Hvide Sande. Hertil er en arkitekt, en landskabsarkitekt og en billedkunstner valgt. Idéen i dette projekt er at finde det enkle og storladne i det tilsyneladende lokale og anonyme møde mellem byens bagside, klitten og havet og tydeliggøre dette dramatiske møde i hverdagen. Udvalget har desuden behandlet en lang række ansøgninger, hvoraf en række eksempler skal nævnes. Horsens nye statsfængsel skal kunstnerisk bearbejdes af tre billedhuggere og en maler. Anlægget fremstår landskabeligt med en række mindre landsbyenheder, der hver for sig bliver behandlet ud fra en overordnet tanke om helhed, fællesskab og individuelt særpræg. I forbindelse med restaureringen af Veng Kirke bliver kirkens enkle rumlige opbygning fremhævet, blandt andet ved åbningen af et vindue i apsis, kalkmalerier og alteret bliver ligeledes afdækket. Lyset og alteret bliver fokus i en helhedsorienteret rumlig bearbejdning, der skal give forslag til glasmaleri, alterrenovering og altersølv, knæfald, lyssætning og farver i en samlet rumkomposition. Hertil er valgt en billedkunstner og en arkitekt. Byrådssalen i Hammel skal omskabes samtidig med, at salen har fået udvidet sit program til også at omfatte anden og mere fleksibel mødevirksomhed end den traditionelle byrådssal. Projektet omfatter hele rummet inklusive belysning og møblering - et projekt der kan lade sig gøre i kraft af samarbejdet mellem udvalget for kunsthåndværk og design og vores udvalg. Til opgaven er valgt en tekstilkunstner og en designer. Tidligere udvalgs igangsatte projekter er blevet afleveret og skitseforslag bedømt. Alt det som de forrige udvalg også har taget sig af, blot vil hvert udvalgs nye kombination udvise lidt andre retninger og præferencer. Udvalget har fra i år etableret en ny og længe savnet praksis. Vi har besluttet at bevilge penge til et eftersyn af de mange værker rundt om i landet, som er støttet af Statens Kunstfond. Først og fremmest som en hjælp til modtagerinstitutionerne i forbindelse med varetagelsen af deres forpligtelse til værkernes vedligehold. Det er vores anbefaling, at kommende udvalg vil fortsætte denne praksis. Indkøbs- og legatudvalget I Statens Kunstfonds årsberetning fra 1999 udtrykte formanden for de to billedkunstneriske udvalg, Mogens Møller, store forventninger til det lovforslag, der bl.a. omhandlede den udvidede kunststøtte. Konsekvenserne heraf kan vi nu tydeligt mærke i det ene af de billedkunstneriske udvalg, indkøbs- og legatudvalget. Nemlig at der tidligt i en kunstnerisk proces er mere økonomisk dækning, at der voves mere, at flere kunstgallerier dukker op, og at værkerne ofte får et efterliv i form af kataloger eller små bøger. Der er brug for flere skribenter, som nu også kan få et honorar. Der er ikke blevet flere kunstnere som nogen frygtede. Tværtimod kræver det overblik og professionalisme at få det udbytte af produktionsstøtteordningen, som forventes. Alt dette er glædeligt, men det udvider også det kvalificerede felt, som Statens Kunstfond bevæger sig i. Derfor har vi også i år måttet sande, at vi havde alt for få penge at købe ind for. Nu kunne man måske 9

10 mene, at det var påfaldende, at staten både skal betale til et værks tilblivelse og også betale for erhvervelse af værket bagefter; men her er det jo så viseligt, at kunstneren leverer sin produktionsstøtte tilbage ved salg. Produktionsstøtten foranlediger også at kunstfondens arbejdslegater bliver brugt til deres egentlige formål, nemlig at give kunstneren mulighed for at få en periode med ro og tid til at udvikle nye tankegange og udtryk. Sys Hindsbo, formand Martin Erik Andersen Ingvar Cronhammar Steen Høyer Bo Nilsson UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2003 modtaget 53 ansøgninger, hvoraf 10 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER Hammel Byrådssal I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Designer Susanne Christophersen Tekstilkunstner Nina Hart Herning Kommune Parkeringskælder Billedkunstner Thorbjørn Lausten Horsens, Statsfængslet på Enner Mark Billedkunstner Peter Hentze Billedkunstner Øivind Nygaard Billedkunstner Kirsten Ortwed Billedkunstner Hanne Varming Holmslands Kommune, Hvide Sande Billedkunstner Marianne Hesselbjerg Arkitekt Carsten Juel-Christiansen Landskabsarkitekt Torben Schønherr København Universitet Amager, Det Arnamagnæanske Institut Billedkunstner Jytte Rex Ålborg Told og Skat Billedkunstner Jens Haaning Veng Klosterkirke Arkitekt Jens Bertelsen Billedkunstner Erik A. Frandsen UDFØRELSE IGANGSAT I 2003 Beløbene angiver fondens tilsagn Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint Roskilde Amts Sygehus Køge Billedkunstner Freddie A. Lerche Billedkunstner Poul Pedersen OPGAVER AFSLUTTET I 2003 Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen Københavns Universitet Amager, Institut for Kunsthistorie, Dans og Teatervidenskab Billedkunstner Jes Fomsgaard København Universitet Amager, Institut for Nordisk Filologi Billedkunstner Merete Barker Viborg Musiksal Billedkunstner Hjördis Haack 10

11 Århus Store Torv Billedkunstner Elisabeth Toubro Århus Tekniske Skole Midtbyskolen Billedkunstner Doris Bloom TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER Roskilde Kommune Broprojekt Fredericia Havn I samarbejde med arkitekturudvalget: Udarbejdelse af idéplan for havneområde Arkitekt Christoffer Harlang Arkitekt Poul Ingemann Billedkunstner Søren Jensen Landskabsarkitekt Rikke Munck Petersen Kolding Kommune I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Udarbejdelse af idéplan for åforløb Scenograf, billedkunstner Kirsten Dehlholm Landskabsarkitekt Kristine Jensen Arkitekt Gitte Juul Billedkunstner Sophia Kalkau Keramiker Ann Lilja Udstillingsprojekt Kunst Rum Kirke Billedkunstnere Ruth Campau, Anette Harboe Flensburg, Helle Frøsig, Leonard Forslund, Michael Thejll 11

12 UDDELINGER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2003 modtaget 689 ansøgninger, hvoraf 151 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 27 præmieringer, 12 legater til ældre fortjente kunstnere og 24 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årigt stipendium Claus Egemose Jørgen Fog John Kørner Toni Larsen Henrik Olesen Tal R. (Rosenzweig) Arbejdslegat Claus Steen Andersen Finn Thybo Andersen Søren Andreasen Malene Bach Lone Bank Kerstin Bergendal Camilla Louise Berner Trine Boesen Jens Bohr Milena Bonifacini Jørgen Borg Luca Bortolotti Jes Brinch Annette Brix Ole Broager Lars Buchardt Ruth Campau Henrik Capetillo Claus Carstensen Vivi Christensen Bjørnstjerne Christiansen Johannes Christoffersen Kristian Dahlgård Lars Dan Svend Danielsen Lene Desmentik Ulla Diedrichsen Benny Dröscher Torben Ebbesen Erik Enevold Mikkel Olaf Eskildsen Jakob Fenger Ida Frederikke Ferdinand Rigmor Bak Frederiksen Peter Frimand Gurli Gottlieb Signe Guttormsen Inger Hanmann Lise Harlev Jeppe Hein Henriette Heise Annette Holdensen Signe Jais Dorte Jelstrup Veo Friis Jespersen Jan Johansen Elle Klarskov Jørgensen Elsebeth Jørgensen Finn Richardt Jørgensen Marianne Jørgensen Kristine Kemp Pontus Kjerrman Peter Kjær Eva Koch Jakob Kolding

13 Jette Gejl Kristensen Peter Land Jakob Tue Larsen Nina Larsen Peter Kruse Larsen Niels Lomholt Karin Lorentzen Tatiana Maria Lund Rikke Luther Hans Erik Madsen Karen Gabel Madsen Pernelle Maegaard Lars Mathisen Henrik Menné Michael Mørk Egon Bjerg Nielsen Rasmus Nielsen Tina Maria Nielsen Lis Nogel Kaj Nyborg Camilla Nørgård Hans Pauli Olsen Olof Olsson Lars Pedersen Thomas Poulsen/FOS Carina Randløv Jesper Rasmussen Lilibeth Cuenca Rasmussen Steen Møller Rasmussen Lars Ravn Ane Mette Ruge Sebastian Schiørring Jeanette Schou Marika Seidler Bettina Serup Jacob Aue Sobol Nina Sten-Knudsen Jasper Sebastian Stürup Tommy Støckel Margrete Sørensen Rikke Ravn Sørensen Jon Sørvin Lisbeth Thingholm Ivar Tønsberg Mette Vangsgaard Ane Vester Gitte Villesen Anne Fro Vodder Kirstine Vaaben Ragna Wehding Karin Westerlund Poul Winther Ebbe Wittrup Erik Øckenholt Claus Ørntoft Ingvil Hareide Aarbakke Legat til efterladte efter bildende kunstnere Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen

14 Minna Gyrithe Holmskov Inger Kingo Jensen Merete Agergaard Jensen Birthe Jørgensen Ebba Koch Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Ursula Nielsen Evelyn Oldenburg Else Schwalbe Bodil Leon Aalykke Legat til ældre fortjente kunstnere Grete Balle Albert Bertelsen Erik Enevold Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Hans Jørgen Nicolaisen Erik Ortvad Projektstøtte Else Ploug Isaksen til Human Sites, sammen med Bodil Sohn Bodil Sohn til Human Sites, sammen med Else Ploug Isak Præmiering Lise Blomberg Andersen i anledning af udstillingen "Øjets Ekko" Jens Bertelsen for Jens Bertelsens og Niels Guttormsens fælles arbejder/modelskitser Viera Collaro for udstillingen Levitation John Davidsen for udstilling i Plakat Museet Lene Desmentik for udstilling Platform 7 Christina Bredahl Duelund for udstilling Platform 7 Vibeke Glarbo for deltagelse i udstilling Transit:CPH Niels Guttormsen for Niels Guttormsens og Jens Bertelsens fælles arbejder / Modelskitser Jørgen Hansen for udvikling af særlige udstillingsmontrer Peter Holst Henckel for udstilling The Green House Effect, Rum 2 Marianne Hesselbjerg for udstilling på Charlottenborgs Udstillingsbygning Jytte Høy for udstilling "Tankens Museum" 14

15 Dorte Jelstrup for installationen "In my dreams we Fly" Sophus Ejler Jepsen for udstilling Shake and Bake Eske Kath for udstilling My Tsunami Esben Klemann for udstilling Shake and Bake Jørgen Carlo Larsen for installation, Decembristerne Freddie A. Lerche for udstilling, Den Frie Udstillings Bygning Karin Lorentzen for skulpturen Ressonans Henrik Menné for udstilling Shake and Bake Sabina Mlejnek for udstilling Øjets Ekko John Olsen for udstilling Fra Sved til Svale Jesper Rasmussen for udstilling i Charlottenborgs Udstillingsbygning Erik Steffensen for udstilling Amerikanske Billeder Lise Nørholm Thomsen for "174 gouacher i ramme", Overgaden Carina Zunino for udstilling Platform 7 Kathrine Ærtebjerg for udstilling "Øjets Ekko" Rejselegat Kenneth A. Balfelt Jens Bohr Claus Carstensen Jacob Noel Christensen Johannes Cramer-Møller John Davidsen Søren Elgaard Johanne Foss Nils Erik Gjerdevik Marianne Grønnow Nils Viga Hausken Torben Huss Astrid Kruse Jensen Berit Heggenhougen Jensen Anne Mette Jobim S. Jochimsen Esben Klemann Lisbet Nielsen Dick Nyhuus Martin Richard Olsen Darek Ostrowski Mette Perregaard Peter Rössell Judith Stage

16 Erik Steffensen Lene Stæhr Poul Skov Sørensen Hanne Lise Thomsen Mette Ussing Erik Varming Christian Vind Inge Lise Westman Kathrine Ærtebjerg INDKØBTE VÆRKER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG AKVAREL Hanne Sejrbo Nielsen "Dalarhest, glas og citron" 2002, akvarel / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København ANDET Eli Benveniste "Aftryk uden ejer" 2003, glasrelief / Galerie Anne Marie, København Viera Collaro "White neon square" 2003, neonrør / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens "Min mors gulvtæppe" 1990, emalje på jernplade / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jeppe Hein "No presence" 2003, neontubes og sensor / Galleri Nicolai Wallner, København Anita Jørgensen "Sammensat forløb no.7" 2003, bly og gummi / Galerie Asbæk, København Lars Ravn "Det løse" 2002, papircollage / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "Ferrum Vivum I og II" stål / 2 stk. á "Relief" stål / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Mette Winckelmann "Types of relations" 2003, objekt af stof i ramme / Clausens Kunsthandel, København FILM Jesper Just "This love is silent" 2003, DVD ed.1/3 / Galleri Christina Wilson, København Lilibeth Cuenca Rasmussen 16

17 "Seeing Pilar" 2002, video / Kunsthallen Brænderigården FOTO Jørgen Borg 2002, foto / 4 stk. á , foto / 2 stk. á , foto / 2 stk. á Århus Kunstbygning Mads Gamdrup "Renunciation" 2002, colorseparated C-print on diasel / Niels Stærk, København Græskar 2002, farvefoto / Skjul 2002, farvefoto / Hytte 2002, farvefoto / Grønthøster 2002, farvefoto / Lokkefugle 2002, farvefoto / Blå presenning 2002, farvefoto / Kunstmuseet Trapholt, Kolding Finn Reinbothe Louisiana installations 2001, foto / 7 stk. á Kulturministeriets Udstillingshus Overgaden, København Jacob Aue Sobol "Tiniteqilaag I, II, III og IV" 2002, foto / 4 stk. á "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning GRAFIK Lone Arendal "Sommerfugl" 2000, linoleumstryk monotypi / Galleri Weinberger, København Johanne Foss "Kidefu, kvinde og børn II Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / "Masaisteppe I Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / Galerie Dahl, København Peter Hentze "Hustruelefanter" unikatryk / 4 stk. á "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bendt Ulrich Sørensen "Banale udsagn I (magt)" 2003, træsnit på papir / "Banale udsagn II (økonomi)" 2003, træsnit på papir / "Banale udsagn III (krig)" 2003, træsnit på papir / Danske Grafikere, København Poul Skov Sørensen 17

18 koldnålsradering / 4 stk. á Århus Kunstbygning MALERI Lise Blomberg Andersen "Somewhere in Sisimiut" 2001, olie på lærred / "Fugle Tårnet" 2001, olie på lærred / "Help me be good to you" 2001, olie på lærred / Mogadishni Klaus Bahnsen "Giraf" 2003, akryl på kanvas / Kunstneren Niels Bonde "Uønskede ferniseringsgæster" 2002, akryl på PVC / Galerie Asbæk, København Kaspar Kaum Bonnén 2002, maling på lærred / , maling på lærred / Galerie Mikael Andersen, København Claus Carstensen "Alien nation 112" 2003, akryl, spray og tempera på lærred / Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Alba S. Enström "Andy Warhol and Jan by the electric chair" 1999, olie på lærred / "Vertigo" 2002, olie på masonit / Galleri Paul Kleefeld, København Ida Frederikke Ferdinand 2002, olie på aluminium / , olie på aluminium / 2 stk. á Galleri Strandgade, København Anette Harboe Flensburg 2003, olie på lærred / , olie på lærred / 2 stk. á , olie på lærred / Museumsbygningen, København Kai Führer "And all that jazz" olie på lærred / 3 stk. á Århus Kunstbygning Mogens Gissel "Landskab m. 19 domkirker VIII" 2002, papir på kappaplade / "Landskab m. 19 domkirker XI" 2002, papir på kappaplade / "Landskab m. 19 domkirker XVII" 18

19 2002, papir på kappaplade / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Nils Erik Gjerdevik 2003, mix. media på papir / 3 stk. á Niels Stærk, København Hanne Gottlieb "Hjemmefra 4" 2003, akryl på lærred / "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Lars Folke Grenaae 2003, lak på aluminium / 2 stk. á Galleri Carsten Frøkjær, København Signe Guttormsen "Reset c" 1999, akryl på træ / "Reset g" 1999, akryl på træ / "Reset k" 1999, akryl på træ / Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Kjeld Hansen 2003, olie på lærred / , olie på lærred / , olie på lærred / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Jørgen Teik Hansen olie på lærred / olie på lærred / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Henrik Have "Dage med Ellen" 1997, akryl på masonite / "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Kristofer Hultenberg 2002, akryl på plade / Galleri Ægidius, Randers Claus H. Jensen 2003, pigment, akryl på lærred / Galleri Specta, København Maja Lisa Engelhardt Jensen "Skystøtte" 2003, farve på papir, monotypi / 4 stk. á Galleri Weinberger, København Morten Ernlund Jørgensen 2003, akryl på lærred / 2 stk. á "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning "Parcel 1" 2003, olie på lærred / "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København 19

20 Anders Kirkegaard "Stor engel" 2002, olie på lærred / Århus Kunstbygning Elmer 2002, maling på lærred / 2 stk. á Galleri Tom Christoffersen, København Karin Birgitte Lund "Palestrina IV" 2002, blyant og guache / "Kammeraterne", Den Frie Udstillings Bygning, København "Udsnit I" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Udsnit J" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Udsnit K" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Lisbeth Nielsen Lyrstrand "Boks 1" 2001, akryl på lærred / Århus Kunstbygning Søren Martinsen "Skorstenene" akryl og olie på lærred / Galerie Asbæk, København Bodil Nielsen "Pale Red Morning" 2002, akryl på lærred / "Biotopical, Green" 2002, akryl på lærred / Galerie Møller Witt, Århus Rolf Munck Petersen "Victor Natura" olie på lærred / "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København Lars Ravn "Prøvefrise m. Aopolis" 2002, akryl og olie på masonite / "Kors og jødisk kirkegård" 2002, akryl og olie på masonite / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Niels Reumert "Kulturel Globalisering" olie på lærred / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Inge Reusch "Ørkenby" 2002, olie på lærred / 2 stk. á Galleri Carsten Frøkjær Hans Christian Rylander "Skitsebillede" 2003, akryl, olie på lærred / "Decembristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bodil Sohn "Living room" akryl på lærred / 8 stk. á

21 Århus Kunstbygning Bent Sørensen "36 kvadrater" 2003, olie på masonit / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Maria Thorsen "Roser med snor" 1999, olie på træ / Clausens Kunsthandel, København Nils Vollertsen 2003, oliekridt på karton / 2 stk. á , oliekridt på karton / 5 stk. á , oliekridt på karton / 2 stk. á , oliekridt på karton / , oliekridt på karton / , oliekridt på karton / 600 Galleri Trap, København Torgny Wilcke 2002, olie på lærred i to dele / Christoffersen art, København Troels Wörsel 2003, akryl på lærred / Galleri Susanne Ottesen, København Eva Öhrling 2002, akryl på lærred / , akryl på lærred / Galerie Møller Witt, Århus SKULPTUR Thomas Bang "Forsøg" 2003, aluminium og træ / Stalke Galleri, København Ib Braase Skulptur 1983, træ, ler og papir / Skulptur 1983, træ, ler, papir m.m. / Skulptur 1983, træ, ler og papir / Skulptur 1983, træ og metal / Skulptur 1983, metalske, ler og papir / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Veo Friis Jespersen "Tegn, 2002" 2002, aluminium og birkefiner / Veksølund, Veksø Lars Bent Petersen "Stereotyp indvandrer 1:1 21

22 2002, ståltråd, gips og flamingo / Galerie Mikael Andersen, København Bjørn Poulsen "Limbus, ingen er en Ø" bilslanger, lastvognslanger og plast / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "2 relieffer på hylde" stål / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København TEGNING Regnar Jensen "Elisabeth, Kirsten, Egon og Anette" tegning / "Opstilling" tegning / 2 stk. á "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Steffen Jørgensen "Konstruktionstegning" blyant på papir / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Christian Lemmerz 2003, blyant på papir / , rødkridt på papir / 8 stk. á , akvarel og blyant på papir / Galleri Faurschou, København Tomas Lagermand Lundme tegning / 300 Galleri Projekt, København Al Masson "Salon" 2003, tush på papir / 16 stk. á "Efterårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Hanne Sejrbo Nielsen "Krukke og løg" 2002, tegning / "Antiloper" 2002, tegning / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Rømer "Erik Fischer: Manden med Leen" 1978, blyant på papir / "Natpragtstjerner" 1974, blyant på papir / "Balkon Damer" blyant på papir / , blyant på papir / "Sukker=anium" 1976, blyant på papir / , blyant på papir / "Interiør" 1973, blyant på papir / , blyant på papir /

23 1976, blyant på papir / Galleri Åhuset, Køge TEKSTIL Niels Bonde "Ferniseringen" 2002, unikatæppe / Galerie Asbæk, København 23

24 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det litterære udvalg indledte 2003 med at blive involveret i en offentlig polemik i et par af de store dagblade og i tv. Lige før årsskiftet blev såvel tidligere som det nuværende litterære tremandsudvalg offentligt beskyldt for kammerateri og nepotisme i sin uddelingspraksis, hvilket udvalget ikke mente at kunne sidde overhørigt. Efter megen tøven, idet vi ikke mener, at de siddende udvalgs opgave er at diskutere eller polemisere, men derimod at koncentrere sig om uddelingerne af midlerne fra Statens Kunstfond, så vi os nødsaget til at imødegå angrebene på både de tidligere og de nuværende udvalgs personlige såvel som faglige integritet og fastholde, at vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med både bogstav og ånd i Loven om Statens Kunstfond. Polemikken resulterede i, at Kulturministeren i forsommeren 2003 bad Økonomistyrelsen om at undersøge Statens Kunstfonds tildelinger gennem de sidste ti år. Det har ikke været særlig befordrende for årets udvalgsarbejde at være under mistanke for urimelig fordelingspraksis, og vi er derfor glade, om end ikke overraskede, over konklusionen på den rapport, Økonomistyrelsen offentliggjorde kort før jul: Der er ikke og har ikke været tale om nepotisme i udvalgenes arbejde. Især det første halvår var på den baggrund temmelig turbulent. Og turbulensen er ikke blevet mindre - men dog anderledes - af, at Statens Kunstfond efter sommerferien administrativt har fået fælles adresse og sekretariat med Kunstrådet i Kunststyrelsen på Kongens Nytorv. Til trods for denne uro både udadtil og indadtil, der har krævet en stor del af udvalgets opmærksomhed i år, har vi i det litterære udvalg dog gennemført årets uddelinger med fornøjelse over endnu engang at kunne tilgodese en række kvalificerede forfattere af såvel bred som smal litteratur med arbejds- og/eller rejselegater. I alt har udvalget modtaget 361 ansøgninger, heraf er 122 blevet imødekommet. Desuden har vi givet to skønlitterære forfattere hver et treårigt arbejdsstipendium. Vi har fastholdt de legatstørrelser, vi arbejdede med i vores første udvalgsår, og har i lighed med sidste år måttet konstatere, at vi af økonomiske grunde ikke har været i stand til tilgodese alle kvalificerede ansøgninger. Vi valgte at undlade præmieringer af enkeltværker i foråret 2003 og har i skrivende stund endnu ikke færdigbehandlet præmieringerne for efterårets udgivelser. Udvalget har i år givet forslag til en enkelt skønlitterær forfatter til livsvarig ydelse, et forslag Statens Kunstfonds repræsentantskab har godkendt og videregivet med sin indstilling til Kulturministeriet. Endelig har vi valgt at tildele et legat til efterladte efter forfattere til enken efter en forfatter. Det litterære udvalg har samarbejdet med tonekunstudvalgene om PROJEKT LYRIK-MUSIK 2003, hvor ti, fortrinsvis yngre, forfattere, der inden for de seneste år har modtaget legater fra Statens Kunstfond, har fået økonomisk støtte fra udvalget til at skabe tekster til musikalske værker i samarbejde med ti yngre komponister. Vi giver imidlertid æren for projektets praktiske realisering og succes til tonekunstudvalgene, der påtog sig arbejdet med at få projektet op at stå med orkestre, spillesteder og øvrige samarbejdspartnere, så syv af de ti værker kunne uropføres i dagene omkring årets Spil Dansk Dag den 30. oktober. Resten af værkerne er planlagt til uropførelse i forbindelse med Spil Dansk dagen Endelig beklager vi, at udvalgets formand, Henning Mortensen, af private grunde har set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv fra den 1. december Camilla Christensen er udpeget som ny formand, og udvalgets to resterende medlemmer glæder sig til at samarbejde med forfatteren Ib Michael, som vil være det litterære udvalgs tredje medlem i udvalgets tredje og sidste beskikkelsesår. Henning Mortensen, formand Camilla Christensen Sven Hakon Rossel UDDELINGER LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har i 2003 modtaget 361 ansøgninger, hvoraf 122 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere. 3-årigt stipendium Peter Adolphsen Ulrikka S. Gernes Arbejdslegat Naja Marie Aidt Solvej Balle Hanne Richardt Beck Claus Beck-Nielsen Efie Beydin Jens Blendstrup Morten Blok Thomas Boberg Klavs Bondebjerg Jytte Borberg Anne-Louise Bosmans Bodil Bredsdorff Niels Brunse Peter Christensen

25 Stig Dalager Ole Dalgaard Ken Denning Christian Dorph Erik Ebert Jakob Ejersbo Christina Englund Jens-Martin Eriksen Niels Frank Lars Frost Simon Fruelund Per Gammelgaard Katrine Marie Guldager Kirsten Hammann Alan Hammerlund Leif Hasle Rasmus Heiberg Helle Helle Merete Pryds Helle Lene Henningsen Christina Hesselholdt Sulaima Lea Hind Leif Hjernøe Sven Holm Henriette Houth Peter Huss Ole Hyltoft T. S. Høeg Helle Højland Peter Højrup Lotte Inuk F. P. Jac Henrik Juul Jensen Thøger Jensen Erling Jepsen Søren Jessen Mikael Josephsen Christian Jungersen Pia Juul Hans Otto Jørgensen Ole Korneliussen Lis Vibeke Kristensen Birgitte Krogsbøll Thomas Hvid Kromann Torben Lange Ole Henrik Laub Pablo Henrik Lønskov Llambías Tomas Lagermand Lundme Niels Lyngsø Anne Lise Marstrand-Jørgensen Mette Moestrup Carsten René Nielsen Henrik Nordbrandt Dorthe Nors Helle Nyberg Mads Nygaard Marius Nørup-Nielsen Ursula Andkjær Olsen Inge Pedersen Arne Herløv Petersen Peter Poulsen Tóroddur Poulsen Gorm Frederik Rasmussen Marina Cecilie Roné Peter Rønnov-Jessen Morten Sabroe Aleksandar Sajin Aase Schmidt Jens Asbjørn Seehuusen Niels Simonsen

26 Jan Sonnergaard Nicolaj Stochholm Camilla Stockmarr Ulrikka Strandbygaard Sabine Celeste Svendsen Anders Søgaard Morten Søndergaard Pia Tafdrup Jan Thielke Søren Ulrik Thomsen Mikkel Thykier Tomas Thøfner Morti Vizki Jesper Wung-Sung Legat til efterladte efter forfattere Helle Kastberg Bjerregaard Ruth Malinowski Lise Ring Else Schaldemose Chili Turéll Katrine Ussing Inger M. Woel Præmiering Birthe Arnbak for "Det leende træ" Morten Blok for "Kabinet " Klavs Bondebjerg for "Luften omkring dine læber" Otto Steen Due for "Odyseen" Erling Jepsen for "Kunsten at græde i kor" Vagn Lundbye for "Trefoldighedsbarn" Mette Moestrup for "Golden Delicious" Gorm Frederik Rasmussen for "Natbarber" Rejselegat Muniam Alfaker Lone Andrup Jesper Berg Angela Brink Jeppe Brixvold Stig Dalager Ole Dalgaard Jette Drewsen Nina Foighel Sissel-Jo Gazan Rolf Gjedsted Mads Storgaard Jensen Christian Jungersen Kenneth Krabat Kristina Hagen Stoltz Hjørdis Varmer Maj-Britt Willumsen Grzegorz Wróblewski Bestillingshonorar 26

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jon Bang Carlsen (formand), Kathrine Windfeld, Rasmus Heisterberg.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jon Bang Carlsen (formand), Kathrine Windfeld, Rasmus Heisterberg. 22. april 2014 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film Møde nr. 2 Mødedato: 9. og 10. april 2014 Tidspunkt: Kl. 10 16 den 9. april, kl. 10 14 den 10. april Sted: Lokale 6 og Lokale F, Kulturstyrelsen REFERAT

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

30. december 2012 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst 1 Pernille Rasmussen, Stars and

30. december 2012 BK Enghavens julestævne resultatliste Nr. Navn & klub S1 S2 S3 HDC Total X'er Gevinst 1 Pernille Rasmussen, Stars and 1 Pernille Rasmussen, Stars and Strikes 300 300 276 15 891 26 6.000,- kontant 2 Thomas Larsen, BK Skive 300 300 285 0 885 26 3.500,- kontant 3 Torben Jørgensen, BK Outsiders 290 300 280 15 885 18 2.000,-

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere