STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR DECEMBER 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond Statens Kunstfond beretning 2003 Statens Kunstfond 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration side 2 Beretning fra bestyrelsen side 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg side 9 Uddelinger udvalget for kunst i det offentlige rum side 10 Uddelinger - indkøbs- og legatudvalget side 12 Indkøbte værker side 16 Beretning fra litteraturudvalget side 24 Uddelinger side 24 Beretning fra tonekunstudvalgene side 28 Uddelinger udvalget for den klassiske musik side 29 Uddelinger udvalget for den rytmiske musik side 33 Fællesuddelinger side 36 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget side 38 Uddelinger side 38 Indkøbte værker side 41 Beretning fra arkitekturudvalget side 45 Uddelinger side 45 Beretning fra film- og teaterudvalget side 48 Uddelinger side 48 Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser side 51 Modtagere af livsvarige kunstnerydelser side 51 Regnskab for finansåret 2003 side 53

2 FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2005 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstre Forfatter Rolf Bagger Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Jytte Andersen Udpeget af Socialdemokratiet Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstre Konsulent Erik Agergaard Udpeget af Socialistisk Folkeparti Journalist Per Breindahl Udpeget af Kristeligt Folkeparti Psykoterapeut Gunhild Legaard Udpeget af Dansk Folkeparti Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Fhv. borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Martin Geertsen Udpeget af Københavns Kommune Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af de humanistiske fakulteter Mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Kirsten Thorup Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Louis Jensen Udpeget af forfatterforeningerne Dramatiker Peter Asmussen Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund 2

3 Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Komponist John Frandsen indtil maj 2003 Komponist Peter Bruun fra maj 2003 Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Docent Hans Abrahamsen Udpeget af musikkonservatorierne Cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Thomas Clausen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Billedhugger Lene Rasmussen Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Guldsmed Kim Buck Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Grafiker Inge Lise Westman Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Jytte Høy indtil juni 2003 Billedkunstner Karen Kjær Laursen fra juni 2003 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Niels Guttormsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Tekstildesigner Marie-Louise Rosholm indtil februar 2003 Cand.arch. Lise Vejse Klint fra februar 2003 Udpeget af Danske Designere Arkitekt Søren Bøgh Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum indtil maj 2003 Udpeget af Teaterrådet Sceneinstruktør Søren Iversen Udpeget af Teaterrådet 3

4 Bestyrelsen for 2003 Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Komponist Irene Becker Arkitekt Hans Peter Hagens Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Keramiker Ole Jensen Forfatter Henning Mortensen indtil november 2003 Forfatter Camilla Christensen fra november 2003 Udvalgene for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2004 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Ingvar Cronhammar Udpeget af repræsentantskabet Landskabsarkitekt Steen Høyer Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Martin Erik Andersen Udpeget af repræsentantskabet Museumsinspektør, fil.kand. Bo Nilsson Udpeget af kulturministeren Litteraturudvalget Forfatter Henning Mortensen, formand indtil november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Camilla Christensen, konstitueret formand fra november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Professor Sven Hakon Rossel Udpeget af kulturministeren Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Sven Erik Werner Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars Muhl Udpeget af repræsentantskabet Komponist Henrik Strube Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Keramiker Ole Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet 4

5 Arkitekt og designer Michael Honoré Bloch Udpeget af repræsentantskabet Kunsthistoriker, dr. phil. Jorunn Veiteberg Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Hans Peter Hagens, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Christoph Stroschein Udpeget af kulturministeren Film- og teaterudvalget Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Udpeget af repræsentantskabet Scenograf Karin Betz Udpeget af repræsentantskabet Professor, filminstruktør Carl Henrik Svenstedt Udpeget af kulturministeren 5

6 Sekretariatsmedarbejdere Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Mette Sloth Møller Afdelingsleder Birgitte Jensen Kontorfuldmægtig Kirsten Krogh Kontorfuldmægtig Pia Dedenroth Overassistent Trine Christiansen Registrator Claus Bohne Overassistent Soraya Bourguiba Fuldmægtig Vibeke Friis-Jensen Studentermedhjælper Inge Henningsen Konsulent Lise Søgaard Sørensen Fondens adresse: Kongens Nytorv København K Telefon Telefax

7 BESTYRELSENS BERETNING Året 2003 har været usædvanligt for Statens Kunstfond, der oplevede den største omvæltning i sin snart 40-årige historie. En ny lov, der trådte i kraft 1. juli 2003, har etableret en ny struktur med Statens Kunstfond og Kunstrådet som de to sidestillede "armslængdeorganer" i det nye tostrengede statslige kunststøttesystem. Samtidig er de mange mindre sekretariater for de hidtidige kunststøtteorganer blevet fusioneret til en ny samlet Kunststyrelse, der fremover skal sekretariatsbetjene Statens Kunstfond og det nye Kunstråd. For så vidt betyder den nye struktur ikke, at der er blevet ændret i principperne for Statens Kunstfonds virke. Det er fortsat fondens overordnede mål at fremme dansk skabende kunst. Men alligevel skabte omdannelsen af Statens Kunstfond fra en selvstændig institution til en selvstændig søjle i Kunststyrelsen betydelig bekymring hos bestyrelsen, hos Repræsentantskabet og hos kunstnere og kunstnerorganisationer. Generelt har der været bekymring for, om Statens Kunstfond kan bevares i den nye organisationsform som en klart profileret institution, der kan varetage sine opgaver og spille den rolle, institutionen har haft i dansk kultur gennem mange år. Ved et repræsentantskabsmøde forud for den nye ordnings ikrafttræden formulerede bestyrelsens næstformand, billedkunstneren Sys Hindsbo, denne bekymring: "Må jeg fremføre et ængstelsens suk, forhåbentlig lidt overdrevet. Ca. halvdelen af denne forsamling er også i repræsentantskabet for det nye Kunstråd, og det er mest til jer, jeg henvender mig. Jeg vil bede jer om at øve jer i tredelingen: Den skabende kunst, den udøvende kunst og den formidlede kunst, man kan også fristes til at sige den formidlende kunst. Her i kunstfonden tager vi os af den skabende kunst, den der skal levere gods og indhold til de andre instanser. Der er ikke så megen opmærksomhed, så megen festivitas, så megen tværfaglighed og udveksling og internationalitet i de allerfleste skabendes liv. Mange får end ikke "skabt" deres egen karriere, men de skaber det, andre næres af. Min triste forestilling er billedet af en gøgeunge, otte gange større end sin stedmoder, en rørsanger, kunne man forestille sig, som står oven på ryggen af den og fodrer og fodrer. Det er ikke fordi jeg ikke er glad for alle disse tiltag, men jeg frygter at alt det, der ligner kunst vil blive det vigtigste. Alle disse effektive og elegante kanaler vil føre en strøm af næsten homøopatisk fortyndede produkter ud i verden, ledsaget af smukke kataloger med dokumentation fra enhver lille fase af værkernes tilblivelse. En betydningskunst er nu kommet ved siden af formidlingskunsten. Det er disse ledsagende nye kunstformer, der kan få mig til at frygte for "den rene skaben", som mange er henvist til, fordi de enten ikke er af denne verden, for sky, for upraktiske, for beskedne eller hvad ved jeg. Jeg frygter for deres ørenlyd, for at man ikke har tålmodighed med dem, at man glemmer at se deres hensigt. Nu kunne jeg jo opfattes som en Hieronimus, det er vel også lidt sandt, men mit ærinde er ikke status quo, men at man skal tage vare på det langsommelige sted, hvor kunstens fremspring er, og ikke lade det og Statens Kunstfond absorbere af det store maskineri, som Kunstråd og Kunststyrelse forekommer mig at være. Tænk hvis vores opbygning kunstfondens blev underbundet, som kunne man fristes til at sige, en lille gris' testikler, der så til sidst i et ubemærket øjeblik faldt af som to små rosiner." Sys Hindsbo undskyldte sin landlige kastrationsmetafor, men advarslen og bekymringen var allerede året før to gange blevet fremført over for kulturministeren. I henvendelser fra kunstfondens repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med fondens rådgivning af ministeren ved behandlingen af hans lovforslag om ny kunstsstøttestruktur med oprettelse af et samlet Kunstråd og en Kunststyrelse som administrativ betjeningsinstans for fond og råd. Begge henvendelser understreger, at der er - og også fremover bør være - forskel på kunststøtteopgaverne efter på den ene side kunstfondsloven og på den anden side musikloven, teaterloven, litteraturloven og billedkunstloven, som er det grundlag, det nye Kunstråd bygges på. Og at det derfor er af afgørende betydning for et sammenhængende og balancerende samlet nyt kunststøttesystem at fastholde en klar skillelinje mellem, hvad der er kunstfondens opgaver, og hvad der bliver Kunstrådets opgaver. Repræsentantskab og bestyrelse understreger i forlængelse heraf, at det vil være afgørende for Statens Kunstfonds fortsatte funktion i overensstemmelse med sin lovgivning og opgavevaretagelse at kunne fastholde en samlet fælles sekretariatsbetjening af Statens Kunstfonds udvalg, bestyrelse og repræsentantskab i det store nye administrative organ Kunststyrelsen. Med fusionen og sammenflytningen til Kunststyrelsen er Statens Kunstfonds sekretariatsbetjening imidlertid blevet splittet og fordelt rundt i Kunststyrelsens forskellige faglige centre mv. Det har givet en række medlemmer af fondens repræsentantskab anledning til sammen med Dansk Kunstnerråd at inddrage Folketingets Kulturudvalg i spørgsmålet: om dette er i overensstemmelse med Folketingets forudsætning for den nye kunststøttestruktur som en tostrenget struktur med Statens Kunstfond som det ene uafhængige armslængdeorgan opretholdt og videreført uændret, idet fondens arbejde skulle fortsætte som før med hensyn til lovgrundlag og virksomhed. Folketingets Kulturudvalg har haft en drøftelse med ministeren, hvilket har resulteret i en henvendelse fra ministeren til Kunststyrelsens direktør om, at den fremtidige sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond skal tilrettelægges i dialog med fondens bestyrelse. Bestyrelsen har på foreløbig to møder enigt tilkendegivet, at der er brug for et fælles sekretariat for Statens Kunstfond, for at fondens udvalg og bestyrelse kan manifestere sig samlet om det fælles udgangspunkt og grundlag for fondens støtte til den skabende kunst, som det fremgår af kunstfondsloven. Bestyrelsen håber, at dens synspunkter vil blive taget alvorligt, og ser dialogen med Kunststyrelsens direktør som en hovedopgave for det kommende og afsluttende år i sin udvalgsperiode. Det har taget tid under de nye omstændigheder at nå dertil, hvor bestyrelsen kan siges at opleve sin og 7

8 Statens Kunstfonds faktiske eksistens under de nye omstændigheder: på nuværende tidspunkt et halvt år efter sammenflytningen er det lykkedes at få tilvejebragt et brevpapir, hvis brevhoved viser brevmodtageren, at dette er et svar på en ansøgning eller anden henvendelse stilet til Statens Kunstfond og der er oprettet en hjemmeside for Statens Kunstfond på Kunststyrelsens netsted. Men hvis man går til Kunststyrelsens adresser på Kongens Nytorv 3 eller i Peder Skramsgade 8, er der stadig intet, der røber, at hér arbejder og mødes Statens Kunstfond. Den anden store opgave i forbindelse med implementeringen bliver arbejdet med at få tilvejebragt en arbejdsdeling mellem det nye tostrengede statslige kunststøttesystem med Statens Kunstfond og Kunstrådet som to sidestillede organer, der har forskellige opgaver, men som vil skulle samarbejde med hinanden. Statens Kunstfond støtter den skabende kunst inden for alle former for kunstnerisk skabende virksomhed både kunstarter der ligger inden for Kunstrådets virkefelt, men også kunstarter, der ikke støttes af Kunstrådet. Kunstfondens støtte er som udgangspunkt rettet mod kunstneren, formålet er at give kunstneren arbejdsro til kommende skabende arbejde, uden at der stilles krav om nogen bestemt produktion. I nogle sammenhænge kan Statens Kunstfond dog også støtte kunstneres arbejde med bestemte værker. Kunstrådet støtter på den anden side både den skabende og den udøvende kunst samt i et vist omfang også amatør- og undervisningsaktiviteter. Kunstrådets støtte er som udgangspunkt rettet mod produktion og formidling af kunstneriske aktiviteter, arrangementer og begivenheder i indland og udland. I nogle af Kunstrådets sammenhænge vil der også være tale om støtte som retter sig mod den enkelte kunstner, men i så fald primært i forbindelse med bestemte kunstneriske aktiviteter eller formidling heraf. Drøftelserne af en hensigtmæssig og sammenhængende arbejdsfordeling mellem fondens tremandsudvalg og rådets fagudvalg vil begynde snarest i det nye år. På baggrund af en ophedet avisdebat, som startede for godt et års tid siden med skarpe udsagn fra bl.a. kulturministeren om nepotisme, kammerateri og fætter-kusine-økonomi i Statens Kunstfonds tildelinger af kunstnerstøtte, bad ministeren i foråret 2003 Økonomistyrelsen om at foretage en uvildig undersøgelse af kunststøtteordningerne , som administreres af Statens Kunstfond, Musikrådet, Teaterrådet, Litteraturrådet og Billedkunstrådet (disse fire råd udgøres fra 2003 af Kunstrådet) og biblioteksafgiften, som administreres af Bibliotekstilsynet. Ministeren ønskede et systemeftersyn. Undersøgelsen blev offentliggjort i december 2003, og dens resultater har fået ministeren til at afkræfte forestillingerne om, at Statens Kunstfonds legater går til en snæver kreds af kunstnere. Undersøgelsen viser en betydelig spredning af kunststøtten, halvdelen af de kunstnere, som har fået støtte i tiårsperioden, har kun fået støtte én gang, 4 ud af 5 har modtaget støtte 1-3 gange i perioden, 1 ud af 5 har modtaget støtte mere end tre gange og 7 kunstnere har fået støtte i alle periodens ti år. At en kunstner får tildelt legat eller anden støtte flere gange over en tiårsperiode, ser bestyrelsen som en bekræftelse på det danske kunststøttesystems lykkelige konsensus mellem skiftende kunstfondsudvalg - og andre kunststøtteorganers om de betydelige danske kunstnere, der ud fra deres kunstneriske værks kvalitet, bør støttes økonomisk til deres videre skabende arbejde. Ministeren lægger op til at undgå fremtidige mytedannelser ved at skabe den størst mulige åbenhed om den måde, som Statens kunstfond uddeler sine midler. Den dialog tager vi gerne, idet vi dog mener, at Statens Kunstfond gennem alle årene først og fremmest gennem sine årsberetninger med offentliggørelse af alle støttemodtagere, antal ansøgninger samt udvalgenes overvejelser om årets tildelinger har gjort det meget klart for offentligheden, hvordan fonden arbejder og forvalter sine midler. Et andet emne, som har både Statens Kunstfonds bestyrelses og repræsentantskabs og nu også kulturministerens bevågenhed, er de livsvarige kunstnerydelser. Ministeren har udtalt, at han vil gå i dialog med fonden om at få udarbejdet en mere hensigtsmæssig ordning inden for de givne økonomiske rammer. Bestyrelse og repræsentantskab har allerede gennem det sidste års tid arbejdet med spørgsmålene for at finde frem til en bedre ordning for de livsvarige ydelser, og repræsentantskabet afholdt i november 2003 et temamøde om emnet, hvor yderligere synspunkter kom frem. For bestyrelsen og repræsentantskabet står det dog klart, at det bliver en vanskelig og meget langsigtet opgave, hvis en forbedret ordning skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Næste år ser ud til at blive et meget travlt og arbejdsomt år for Statens Kunstfonds bestyrelse. Vi håber på mere ro omkring vores arbejde, end vi har haft i dette år. Sidst på året 2004 fylder Loven om Statens Kunstfond 40 år. Det vil bestyrelsen fejre med udgivelsen af en jubilæumsbog med historie, meninger, synspunkter og dokumentation. Peter Schepelern, formand 8

9 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG I dette andet år af vores periode har vi oplevet en del omvæltninger. Der er fra politisk hold blevet sat spørgsmålstegn ved udvalgenes faglige hæderlighed, og fondens offentlige beretninger og regnskaber har endnu engang besvaret dette spørgsmål detaljeret! Desuden har vi beklageligvis måttet konstatere, at den gedigne kultur, som i fyrre år har bundet kunstfondsinstitutionen sammen er blevet antastet ved en uforståelig opsplitning. Det er sket som følge af en politisk beslutning, der efterfølgende ikke er konsekvent gennemført i praksis. Den valgte paralellitet mellem Kunstrådet og Statens Kunstfond er kun halvt gennemført på fondens bekostning, og det har naturligvis sine omkostninger, hvor værkerne igen taber til formidlingen. Det ville være en direkte fortielse, ikke at nævne dette, som noget der har berørt os dybt. Udvalget for kunst i det offentlige rum har haft et travlt år. Det offentlige rum er jo ikke så omfattende i Danmark, og især dette forhold bevirker, at forandringer, for ikke at tale om nedslidning, har indflydelse på det enkelte menneskes synsfelt og vilkår. Som indlæg i debatten om udtrykket og indholdet i det offentlige rums kunst, har udvalget iværksat en række tværfaglige projekter i lidt større bymæssig sammenhæng. Projekterne har mødet med vandet som fælles tema. Fredericia har modtaget en plan til, hvordan by og havn flettes sammen. Projektet, som er etableret i et samarbejde med fondens arkitekturudvalg, viser hvorledes byen og byens borgere kan møde en moderne, aktiv havnevirksomhed, således at der opstår klarhed, overblik og oplevelse i modsætning til forvirring, lukkethed og usikkerhed. En gruppe bestående af to billedkunstnere, en landskabsarkitekt og en byplanlægger har skabt denne løsning. Sønderborg havn afventer en manual. En gruppe bestående af billedkunstnere, designer, arkitekter, landskabsarkitekt og bykulturforsker, syv i alt, udarbejder denne. Projektet er sat i værk i samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg og arkitekturudvalg. Dette projekt er eksempel på havnens forvandling til bymæssige formål som boliger, institutioner og service, hvor det særlige potentiale i beliggenheden udnyttes, samtidig med at de nye planer griber den gamle bystrukturs logik. Kolding åløb bliver forhåbentlig aktiveret og udstyret med mange små broer, hvorved oprindelige smutveje gendannes og fornemmelsen af en sammensyning af byens to dele opstår. To billedkunstnere, en landskabsarkitekt, en arkitekt og en designer står for planlægningen af dette projekt, der prøver at gøre den tidligere arbejdsplads og bagside langs åløbet til en attraktiv forside ved at udnytte åens vandkraft. Dette projekt udspringer af et samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg. Vi afventer skitseforslag til en udsigts- og udflugtsplads ved Hvide Sande. Hertil er en arkitekt, en landskabsarkitekt og en billedkunstner valgt. Idéen i dette projekt er at finde det enkle og storladne i det tilsyneladende lokale og anonyme møde mellem byens bagside, klitten og havet og tydeliggøre dette dramatiske møde i hverdagen. Udvalget har desuden behandlet en lang række ansøgninger, hvoraf en række eksempler skal nævnes. Horsens nye statsfængsel skal kunstnerisk bearbejdes af tre billedhuggere og en maler. Anlægget fremstår landskabeligt med en række mindre landsbyenheder, der hver for sig bliver behandlet ud fra en overordnet tanke om helhed, fællesskab og individuelt særpræg. I forbindelse med restaureringen af Veng Kirke bliver kirkens enkle rumlige opbygning fremhævet, blandt andet ved åbningen af et vindue i apsis, kalkmalerier og alteret bliver ligeledes afdækket. Lyset og alteret bliver fokus i en helhedsorienteret rumlig bearbejdning, der skal give forslag til glasmaleri, alterrenovering og altersølv, knæfald, lyssætning og farver i en samlet rumkomposition. Hertil er valgt en billedkunstner og en arkitekt. Byrådssalen i Hammel skal omskabes samtidig med, at salen har fået udvidet sit program til også at omfatte anden og mere fleksibel mødevirksomhed end den traditionelle byrådssal. Projektet omfatter hele rummet inklusive belysning og møblering - et projekt der kan lade sig gøre i kraft af samarbejdet mellem udvalget for kunsthåndværk og design og vores udvalg. Til opgaven er valgt en tekstilkunstner og en designer. Tidligere udvalgs igangsatte projekter er blevet afleveret og skitseforslag bedømt. Alt det som de forrige udvalg også har taget sig af, blot vil hvert udvalgs nye kombination udvise lidt andre retninger og præferencer. Udvalget har fra i år etableret en ny og længe savnet praksis. Vi har besluttet at bevilge penge til et eftersyn af de mange værker rundt om i landet, som er støttet af Statens Kunstfond. Først og fremmest som en hjælp til modtagerinstitutionerne i forbindelse med varetagelsen af deres forpligtelse til værkernes vedligehold. Det er vores anbefaling, at kommende udvalg vil fortsætte denne praksis. Indkøbs- og legatudvalget I Statens Kunstfonds årsberetning fra 1999 udtrykte formanden for de to billedkunstneriske udvalg, Mogens Møller, store forventninger til det lovforslag, der bl.a. omhandlede den udvidede kunststøtte. Konsekvenserne heraf kan vi nu tydeligt mærke i det ene af de billedkunstneriske udvalg, indkøbs- og legatudvalget. Nemlig at der tidligt i en kunstnerisk proces er mere økonomisk dækning, at der voves mere, at flere kunstgallerier dukker op, og at værkerne ofte får et efterliv i form af kataloger eller små bøger. Der er brug for flere skribenter, som nu også kan få et honorar. Der er ikke blevet flere kunstnere som nogen frygtede. Tværtimod kræver det overblik og professionalisme at få det udbytte af produktionsstøtteordningen, som forventes. Alt dette er glædeligt, men det udvider også det kvalificerede felt, som Statens Kunstfond bevæger sig i. Derfor har vi også i år måttet sande, at vi havde alt for få penge at købe ind for. Nu kunne man måske 9

10 mene, at det var påfaldende, at staten både skal betale til et værks tilblivelse og også betale for erhvervelse af værket bagefter; men her er det jo så viseligt, at kunstneren leverer sin produktionsstøtte tilbage ved salg. Produktionsstøtten foranlediger også at kunstfondens arbejdslegater bliver brugt til deres egentlige formål, nemlig at give kunstneren mulighed for at få en periode med ro og tid til at udvikle nye tankegange og udtryk. Sys Hindsbo, formand Martin Erik Andersen Ingvar Cronhammar Steen Høyer Bo Nilsson UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2003 modtaget 53 ansøgninger, hvoraf 10 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER Hammel Byrådssal I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Designer Susanne Christophersen Tekstilkunstner Nina Hart Herning Kommune Parkeringskælder Billedkunstner Thorbjørn Lausten Horsens, Statsfængslet på Enner Mark Billedkunstner Peter Hentze Billedkunstner Øivind Nygaard Billedkunstner Kirsten Ortwed Billedkunstner Hanne Varming Holmslands Kommune, Hvide Sande Billedkunstner Marianne Hesselbjerg Arkitekt Carsten Juel-Christiansen Landskabsarkitekt Torben Schønherr København Universitet Amager, Det Arnamagnæanske Institut Billedkunstner Jytte Rex Ålborg Told og Skat Billedkunstner Jens Haaning Veng Klosterkirke Arkitekt Jens Bertelsen Billedkunstner Erik A. Frandsen UDFØRELSE IGANGSAT I 2003 Beløbene angiver fondens tilsagn Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint Roskilde Amts Sygehus Køge Billedkunstner Freddie A. Lerche Billedkunstner Poul Pedersen OPGAVER AFSLUTTET I 2003 Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen Københavns Universitet Amager, Institut for Kunsthistorie, Dans og Teatervidenskab Billedkunstner Jes Fomsgaard København Universitet Amager, Institut for Nordisk Filologi Billedkunstner Merete Barker Viborg Musiksal Billedkunstner Hjördis Haack 10

11 Århus Store Torv Billedkunstner Elisabeth Toubro Århus Tekniske Skole Midtbyskolen Billedkunstner Doris Bloom TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER Roskilde Kommune Broprojekt Fredericia Havn I samarbejde med arkitekturudvalget: Udarbejdelse af idéplan for havneområde Arkitekt Christoffer Harlang Arkitekt Poul Ingemann Billedkunstner Søren Jensen Landskabsarkitekt Rikke Munck Petersen Kolding Kommune I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Udarbejdelse af idéplan for åforløb Scenograf, billedkunstner Kirsten Dehlholm Landskabsarkitekt Kristine Jensen Arkitekt Gitte Juul Billedkunstner Sophia Kalkau Keramiker Ann Lilja Udstillingsprojekt Kunst Rum Kirke Billedkunstnere Ruth Campau, Anette Harboe Flensburg, Helle Frøsig, Leonard Forslund, Michael Thejll 11

12 UDDELINGER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2003 modtaget 689 ansøgninger, hvoraf 151 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 27 præmieringer, 12 legater til ældre fortjente kunstnere og 24 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årigt stipendium Claus Egemose Jørgen Fog John Kørner Toni Larsen Henrik Olesen Tal R. (Rosenzweig) Arbejdslegat Claus Steen Andersen Finn Thybo Andersen Søren Andreasen Malene Bach Lone Bank Kerstin Bergendal Camilla Louise Berner Trine Boesen Jens Bohr Milena Bonifacini Jørgen Borg Luca Bortolotti Jes Brinch Annette Brix Ole Broager Lars Buchardt Ruth Campau Henrik Capetillo Claus Carstensen Vivi Christensen Bjørnstjerne Christiansen Johannes Christoffersen Kristian Dahlgård Lars Dan Svend Danielsen Lene Desmentik Ulla Diedrichsen Benny Dröscher Torben Ebbesen Erik Enevold Mikkel Olaf Eskildsen Jakob Fenger Ida Frederikke Ferdinand Rigmor Bak Frederiksen Peter Frimand Gurli Gottlieb Signe Guttormsen Inger Hanmann Lise Harlev Jeppe Hein Henriette Heise Annette Holdensen Signe Jais Dorte Jelstrup Veo Friis Jespersen Jan Johansen Elle Klarskov Jørgensen Elsebeth Jørgensen Finn Richardt Jørgensen Marianne Jørgensen Kristine Kemp Pontus Kjerrman Peter Kjær Eva Koch Jakob Kolding

13 Jette Gejl Kristensen Peter Land Jakob Tue Larsen Nina Larsen Peter Kruse Larsen Niels Lomholt Karin Lorentzen Tatiana Maria Lund Rikke Luther Hans Erik Madsen Karen Gabel Madsen Pernelle Maegaard Lars Mathisen Henrik Menné Michael Mørk Egon Bjerg Nielsen Rasmus Nielsen Tina Maria Nielsen Lis Nogel Kaj Nyborg Camilla Nørgård Hans Pauli Olsen Olof Olsson Lars Pedersen Thomas Poulsen/FOS Carina Randløv Jesper Rasmussen Lilibeth Cuenca Rasmussen Steen Møller Rasmussen Lars Ravn Ane Mette Ruge Sebastian Schiørring Jeanette Schou Marika Seidler Bettina Serup Jacob Aue Sobol Nina Sten-Knudsen Jasper Sebastian Stürup Tommy Støckel Margrete Sørensen Rikke Ravn Sørensen Jon Sørvin Lisbeth Thingholm Ivar Tønsberg Mette Vangsgaard Ane Vester Gitte Villesen Anne Fro Vodder Kirstine Vaaben Ragna Wehding Karin Westerlund Poul Winther Ebbe Wittrup Erik Øckenholt Claus Ørntoft Ingvil Hareide Aarbakke Legat til efterladte efter bildende kunstnere Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen

14 Minna Gyrithe Holmskov Inger Kingo Jensen Merete Agergaard Jensen Birthe Jørgensen Ebba Koch Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Ursula Nielsen Evelyn Oldenburg Else Schwalbe Bodil Leon Aalykke Legat til ældre fortjente kunstnere Grete Balle Albert Bertelsen Erik Enevold Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Hans Jørgen Nicolaisen Erik Ortvad Projektstøtte Else Ploug Isaksen til Human Sites, sammen med Bodil Sohn Bodil Sohn til Human Sites, sammen med Else Ploug Isak Præmiering Lise Blomberg Andersen i anledning af udstillingen "Øjets Ekko" Jens Bertelsen for Jens Bertelsens og Niels Guttormsens fælles arbejder/modelskitser Viera Collaro for udstillingen Levitation John Davidsen for udstilling i Plakat Museet Lene Desmentik for udstilling Platform 7 Christina Bredahl Duelund for udstilling Platform 7 Vibeke Glarbo for deltagelse i udstilling Transit:CPH Niels Guttormsen for Niels Guttormsens og Jens Bertelsens fælles arbejder / Modelskitser Jørgen Hansen for udvikling af særlige udstillingsmontrer Peter Holst Henckel for udstilling The Green House Effect, Rum 2 Marianne Hesselbjerg for udstilling på Charlottenborgs Udstillingsbygning Jytte Høy for udstilling "Tankens Museum" 14

15 Dorte Jelstrup for installationen "In my dreams we Fly" Sophus Ejler Jepsen for udstilling Shake and Bake Eske Kath for udstilling My Tsunami Esben Klemann for udstilling Shake and Bake Jørgen Carlo Larsen for installation, Decembristerne Freddie A. Lerche for udstilling, Den Frie Udstillings Bygning Karin Lorentzen for skulpturen Ressonans Henrik Menné for udstilling Shake and Bake Sabina Mlejnek for udstilling Øjets Ekko John Olsen for udstilling Fra Sved til Svale Jesper Rasmussen for udstilling i Charlottenborgs Udstillingsbygning Erik Steffensen for udstilling Amerikanske Billeder Lise Nørholm Thomsen for "174 gouacher i ramme", Overgaden Carina Zunino for udstilling Platform 7 Kathrine Ærtebjerg for udstilling "Øjets Ekko" Rejselegat Kenneth A. Balfelt Jens Bohr Claus Carstensen Jacob Noel Christensen Johannes Cramer-Møller John Davidsen Søren Elgaard Johanne Foss Nils Erik Gjerdevik Marianne Grønnow Nils Viga Hausken Torben Huss Astrid Kruse Jensen Berit Heggenhougen Jensen Anne Mette Jobim S. Jochimsen Esben Klemann Lisbet Nielsen Dick Nyhuus Martin Richard Olsen Darek Ostrowski Mette Perregaard Peter Rössell Judith Stage

16 Erik Steffensen Lene Stæhr Poul Skov Sørensen Hanne Lise Thomsen Mette Ussing Erik Varming Christian Vind Inge Lise Westman Kathrine Ærtebjerg INDKØBTE VÆRKER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG AKVAREL Hanne Sejrbo Nielsen "Dalarhest, glas og citron" 2002, akvarel / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København ANDET Eli Benveniste "Aftryk uden ejer" 2003, glasrelief / Galerie Anne Marie, København Viera Collaro "White neon square" 2003, neonrør / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens "Min mors gulvtæppe" 1990, emalje på jernplade / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jeppe Hein "No presence" 2003, neontubes og sensor / Galleri Nicolai Wallner, København Anita Jørgensen "Sammensat forløb no.7" 2003, bly og gummi / Galerie Asbæk, København Lars Ravn "Det løse" 2002, papircollage / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "Ferrum Vivum I og II" stål / 2 stk. á "Relief" stål / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Mette Winckelmann "Types of relations" 2003, objekt af stof i ramme / Clausens Kunsthandel, København FILM Jesper Just "This love is silent" 2003, DVD ed.1/3 / Galleri Christina Wilson, København Lilibeth Cuenca Rasmussen 16

17 "Seeing Pilar" 2002, video / Kunsthallen Brænderigården FOTO Jørgen Borg 2002, foto / 4 stk. á , foto / 2 stk. á , foto / 2 stk. á Århus Kunstbygning Mads Gamdrup "Renunciation" 2002, colorseparated C-print on diasel / Niels Stærk, København Græskar 2002, farvefoto / Skjul 2002, farvefoto / Hytte 2002, farvefoto / Grønthøster 2002, farvefoto / Lokkefugle 2002, farvefoto / Blå presenning 2002, farvefoto / Kunstmuseet Trapholt, Kolding Finn Reinbothe Louisiana installations 2001, foto / 7 stk. á Kulturministeriets Udstillingshus Overgaden, København Jacob Aue Sobol "Tiniteqilaag I, II, III og IV" 2002, foto / 4 stk. á "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning GRAFIK Lone Arendal "Sommerfugl" 2000, linoleumstryk monotypi / Galleri Weinberger, København Johanne Foss "Kidefu, kvinde og børn II Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / "Masaisteppe I Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / Galerie Dahl, København Peter Hentze "Hustruelefanter" unikatryk / 4 stk. á "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bendt Ulrich Sørensen "Banale udsagn I (magt)" 2003, træsnit på papir / "Banale udsagn II (økonomi)" 2003, træsnit på papir / "Banale udsagn III (krig)" 2003, træsnit på papir / Danske Grafikere, København Poul Skov Sørensen 17

18 koldnålsradering / 4 stk. á Århus Kunstbygning MALERI Lise Blomberg Andersen "Somewhere in Sisimiut" 2001, olie på lærred / "Fugle Tårnet" 2001, olie på lærred / "Help me be good to you" 2001, olie på lærred / Mogadishni Klaus Bahnsen "Giraf" 2003, akryl på kanvas / Kunstneren Niels Bonde "Uønskede ferniseringsgæster" 2002, akryl på PVC / Galerie Asbæk, København Kaspar Kaum Bonnén 2002, maling på lærred / , maling på lærred / Galerie Mikael Andersen, København Claus Carstensen "Alien nation 112" 2003, akryl, spray og tempera på lærred / Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Alba S. Enström "Andy Warhol and Jan by the electric chair" 1999, olie på lærred / "Vertigo" 2002, olie på masonit / Galleri Paul Kleefeld, København Ida Frederikke Ferdinand 2002, olie på aluminium / , olie på aluminium / 2 stk. á Galleri Strandgade, København Anette Harboe Flensburg 2003, olie på lærred / , olie på lærred / 2 stk. á , olie på lærred / Museumsbygningen, København Kai Führer "And all that jazz" olie på lærred / 3 stk. á Århus Kunstbygning Mogens Gissel "Landskab m. 19 domkirker VIII" 2002, papir på kappaplade / "Landskab m. 19 domkirker XI" 2002, papir på kappaplade / "Landskab m. 19 domkirker XVII" 18

19 2002, papir på kappaplade / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Nils Erik Gjerdevik 2003, mix. media på papir / 3 stk. á Niels Stærk, København Hanne Gottlieb "Hjemmefra 4" 2003, akryl på lærred / "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Lars Folke Grenaae 2003, lak på aluminium / 2 stk. á Galleri Carsten Frøkjær, København Signe Guttormsen "Reset c" 1999, akryl på træ / "Reset g" 1999, akryl på træ / "Reset k" 1999, akryl på træ / Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Kjeld Hansen 2003, olie på lærred / , olie på lærred / , olie på lærred / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Jørgen Teik Hansen olie på lærred / olie på lærred / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Henrik Have "Dage med Ellen" 1997, akryl på masonite / "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Kristofer Hultenberg 2002, akryl på plade / Galleri Ægidius, Randers Claus H. Jensen 2003, pigment, akryl på lærred / Galleri Specta, København Maja Lisa Engelhardt Jensen "Skystøtte" 2003, farve på papir, monotypi / 4 stk. á Galleri Weinberger, København Morten Ernlund Jørgensen 2003, akryl på lærred / 2 stk. á "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning "Parcel 1" 2003, olie på lærred / "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København 19

20 Anders Kirkegaard "Stor engel" 2002, olie på lærred / Århus Kunstbygning Elmer 2002, maling på lærred / 2 stk. á Galleri Tom Christoffersen, København Karin Birgitte Lund "Palestrina IV" 2002, blyant og guache / "Kammeraterne", Den Frie Udstillings Bygning, København "Udsnit I" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Udsnit J" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Udsnit K" 2000, blyantstegning og farve på papir / "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Lisbeth Nielsen Lyrstrand "Boks 1" 2001, akryl på lærred / Århus Kunstbygning Søren Martinsen "Skorstenene" akryl og olie på lærred / Galerie Asbæk, København Bodil Nielsen "Pale Red Morning" 2002, akryl på lærred / "Biotopical, Green" 2002, akryl på lærred / Galerie Møller Witt, Århus Rolf Munck Petersen "Victor Natura" olie på lærred / "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København Lars Ravn "Prøvefrise m. Aopolis" 2002, akryl og olie på masonite / "Kors og jødisk kirkegård" 2002, akryl og olie på masonite / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Niels Reumert "Kulturel Globalisering" olie på lærred / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Inge Reusch "Ørkenby" 2002, olie på lærred / 2 stk. á Galleri Carsten Frøkjær Hans Christian Rylander "Skitsebillede" 2003, akryl, olie på lærred / "Decembristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bodil Sohn "Living room" akryl på lærred / 8 stk. á

21 Århus Kunstbygning Bent Sørensen "36 kvadrater" 2003, olie på masonit / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Maria Thorsen "Roser med snor" 1999, olie på træ / Clausens Kunsthandel, København Nils Vollertsen 2003, oliekridt på karton / 2 stk. á , oliekridt på karton / 5 stk. á , oliekridt på karton / 2 stk. á , oliekridt på karton / , oliekridt på karton / , oliekridt på karton / 600 Galleri Trap, København Torgny Wilcke 2002, olie på lærred i to dele / Christoffersen art, København Troels Wörsel 2003, akryl på lærred / Galleri Susanne Ottesen, København Eva Öhrling 2002, akryl på lærred / , akryl på lærred / Galerie Møller Witt, Århus SKULPTUR Thomas Bang "Forsøg" 2003, aluminium og træ / Stalke Galleri, København Ib Braase Skulptur 1983, træ, ler og papir / Skulptur 1983, træ, ler, papir m.m. / Skulptur 1983, træ, ler og papir / Skulptur 1983, træ og metal / Skulptur 1983, metalske, ler og papir / "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Veo Friis Jespersen "Tegn, 2002" 2002, aluminium og birkefiner / Veksølund, Veksø Lars Bent Petersen "Stereotyp indvandrer 1:1 21

22 2002, ståltråd, gips og flamingo / Galerie Mikael Andersen, København Bjørn Poulsen "Limbus, ingen er en Ø" bilslanger, lastvognslanger og plast / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "2 relieffer på hylde" stål / "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København TEGNING Regnar Jensen "Elisabeth, Kirsten, Egon og Anette" tegning / "Opstilling" tegning / 2 stk. á "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Steffen Jørgensen "Konstruktionstegning" blyant på papir / "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Christian Lemmerz 2003, blyant på papir / , rødkridt på papir / 8 stk. á , akvarel og blyant på papir / Galleri Faurschou, København Tomas Lagermand Lundme tegning / 300 Galleri Projekt, København Al Masson "Salon" 2003, tush på papir / 16 stk. á "Efterårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Hanne Sejrbo Nielsen "Krukke og løg" 2002, tegning / "Antiloper" 2002, tegning / "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Rømer "Erik Fischer: Manden med Leen" 1978, blyant på papir / "Natpragtstjerner" 1974, blyant på papir / "Balkon Damer" blyant på papir / , blyant på papir / "Sukker=anium" 1976, blyant på papir / , blyant på papir / "Interiør" 1973, blyant på papir / , blyant på papir /

23 1976, blyant på papir / Galleri Åhuset, Køge TEKSTIL Niels Bonde "Ferniseringen" 2002, unikatæppe / Galerie Asbæk, København 23

24 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det litterære udvalg indledte 2003 med at blive involveret i en offentlig polemik i et par af de store dagblade og i tv. Lige før årsskiftet blev såvel tidligere som det nuværende litterære tremandsudvalg offentligt beskyldt for kammerateri og nepotisme i sin uddelingspraksis, hvilket udvalget ikke mente at kunne sidde overhørigt. Efter megen tøven, idet vi ikke mener, at de siddende udvalgs opgave er at diskutere eller polemisere, men derimod at koncentrere sig om uddelingerne af midlerne fra Statens Kunstfond, så vi os nødsaget til at imødegå angrebene på både de tidligere og de nuværende udvalgs personlige såvel som faglige integritet og fastholde, at vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med både bogstav og ånd i Loven om Statens Kunstfond. Polemikken resulterede i, at Kulturministeren i forsommeren 2003 bad Økonomistyrelsen om at undersøge Statens Kunstfonds tildelinger gennem de sidste ti år. Det har ikke været særlig befordrende for årets udvalgsarbejde at være under mistanke for urimelig fordelingspraksis, og vi er derfor glade, om end ikke overraskede, over konklusionen på den rapport, Økonomistyrelsen offentliggjorde kort før jul: Der er ikke og har ikke været tale om nepotisme i udvalgenes arbejde. Især det første halvår var på den baggrund temmelig turbulent. Og turbulensen er ikke blevet mindre - men dog anderledes - af, at Statens Kunstfond efter sommerferien administrativt har fået fælles adresse og sekretariat med Kunstrådet i Kunststyrelsen på Kongens Nytorv. Til trods for denne uro både udadtil og indadtil, der har krævet en stor del af udvalgets opmærksomhed i år, har vi i det litterære udvalg dog gennemført årets uddelinger med fornøjelse over endnu engang at kunne tilgodese en række kvalificerede forfattere af såvel bred som smal litteratur med arbejds- og/eller rejselegater. I alt har udvalget modtaget 361 ansøgninger, heraf er 122 blevet imødekommet. Desuden har vi givet to skønlitterære forfattere hver et treårigt arbejdsstipendium. Vi har fastholdt de legatstørrelser, vi arbejdede med i vores første udvalgsår, og har i lighed med sidste år måttet konstatere, at vi af økonomiske grunde ikke har været i stand til tilgodese alle kvalificerede ansøgninger. Vi valgte at undlade præmieringer af enkeltværker i foråret 2003 og har i skrivende stund endnu ikke færdigbehandlet præmieringerne for efterårets udgivelser. Udvalget har i år givet forslag til en enkelt skønlitterær forfatter til livsvarig ydelse, et forslag Statens Kunstfonds repræsentantskab har godkendt og videregivet med sin indstilling til Kulturministeriet. Endelig har vi valgt at tildele et legat til efterladte efter forfattere til enken efter en forfatter. Det litterære udvalg har samarbejdet med tonekunstudvalgene om PROJEKT LYRIK-MUSIK 2003, hvor ti, fortrinsvis yngre, forfattere, der inden for de seneste år har modtaget legater fra Statens Kunstfond, har fået økonomisk støtte fra udvalget til at skabe tekster til musikalske værker i samarbejde med ti yngre komponister. Vi giver imidlertid æren for projektets praktiske realisering og succes til tonekunstudvalgene, der påtog sig arbejdet med at få projektet op at stå med orkestre, spillesteder og øvrige samarbejdspartnere, så syv af de ti værker kunne uropføres i dagene omkring årets Spil Dansk Dag den 30. oktober. Resten af værkerne er planlagt til uropførelse i forbindelse med Spil Dansk dagen Endelig beklager vi, at udvalgets formand, Henning Mortensen, af private grunde har set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv fra den 1. december Camilla Christensen er udpeget som ny formand, og udvalgets to resterende medlemmer glæder sig til at samarbejde med forfatteren Ib Michael, som vil være det litterære udvalgs tredje medlem i udvalgets tredje og sidste beskikkelsesår. Henning Mortensen, formand Camilla Christensen Sven Hakon Rossel UDDELINGER LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har i 2003 modtaget 361 ansøgninger, hvoraf 122 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere. 3-årigt stipendium Peter Adolphsen Ulrikka S. Gernes Arbejdslegat Naja Marie Aidt Solvej Balle Hanne Richardt Beck Claus Beck-Nielsen Efie Beydin Jens Blendstrup Morten Blok Thomas Boberg Klavs Bondebjerg Jytte Borberg Anne-Louise Bosmans Bodil Bredsdorff Niels Brunse Peter Christensen

25 Stig Dalager Ole Dalgaard Ken Denning Christian Dorph Erik Ebert Jakob Ejersbo Christina Englund Jens-Martin Eriksen Niels Frank Lars Frost Simon Fruelund Per Gammelgaard Katrine Marie Guldager Kirsten Hammann Alan Hammerlund Leif Hasle Rasmus Heiberg Helle Helle Merete Pryds Helle Lene Henningsen Christina Hesselholdt Sulaima Lea Hind Leif Hjernøe Sven Holm Henriette Houth Peter Huss Ole Hyltoft T. S. Høeg Helle Højland Peter Højrup Lotte Inuk F. P. Jac Henrik Juul Jensen Thøger Jensen Erling Jepsen Søren Jessen Mikael Josephsen Christian Jungersen Pia Juul Hans Otto Jørgensen Ole Korneliussen Lis Vibeke Kristensen Birgitte Krogsbøll Thomas Hvid Kromann Torben Lange Ole Henrik Laub Pablo Henrik Lønskov Llambías Tomas Lagermand Lundme Niels Lyngsø Anne Lise Marstrand-Jørgensen Mette Moestrup Carsten René Nielsen Henrik Nordbrandt Dorthe Nors Helle Nyberg Mads Nygaard Marius Nørup-Nielsen Ursula Andkjær Olsen Inge Pedersen Arne Herløv Petersen Peter Poulsen Tóroddur Poulsen Gorm Frederik Rasmussen Marina Cecilie Roné Peter Rønnov-Jessen Morten Sabroe Aleksandar Sajin Aase Schmidt Jens Asbjørn Seehuusen Niels Simonsen

26 Jan Sonnergaard Nicolaj Stochholm Camilla Stockmarr Ulrikka Strandbygaard Sabine Celeste Svendsen Anders Søgaard Morten Søndergaard Pia Tafdrup Jan Thielke Søren Ulrik Thomsen Mikkel Thykier Tomas Thøfner Morti Vizki Jesper Wung-Sung Legat til efterladte efter forfattere Helle Kastberg Bjerregaard Ruth Malinowski Lise Ring Else Schaldemose Chili Turéll Katrine Ussing Inger M. Woel Præmiering Birthe Arnbak for "Det leende træ" Morten Blok for "Kabinet " Klavs Bondebjerg for "Luften omkring dine læber" Otto Steen Due for "Odyseen" Erling Jepsen for "Kunsten at græde i kor" Vagn Lundbye for "Trefoldighedsbarn" Mette Moestrup for "Golden Delicious" Gorm Frederik Rasmussen for "Natbarber" Rejselegat Muniam Alfaker Lone Andrup Jesper Berg Angela Brink Jeppe Brixvold Stig Dalager Ole Dalgaard Jette Drewsen Nina Foighel Sissel-Jo Gazan Rolf Gjedsted Mads Storgaard Jensen Christian Jungersen Kenneth Krabat Kristina Hagen Stoltz Hjørdis Varmer Maj-Britt Willumsen Grzegorz Wróblewski Bestillingshonorar 26

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIV 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 STATENS KUNSTFONDS 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 01 1 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 INDHOLDS FORTEGNELSE

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 4 essays David Favrholdt 9 Ole Thyssen 13 Christian

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM Museer BORNHOLM: Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads 1, Rø 3760 Gudhjem T: 56 48 43 86 post@bornholms-kunstmuseum.dk www.bornholms-kunstmuseum.dk CHARLOTTENLUND: Ordrupgaard

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM?

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? SKAL MUSEERNE TAGE SIG AF ALT? KUNSTENS SYSTEMFEJL ESSAY AF MICHAEL MØLLER OG NIELS CHR. NIELSEN Debat

Læs mere

Taastrup Kunstforenings historie

Taastrup Kunstforenings historie Taastrup Kunstforenings historie de første 50 år fra stiftelsen i januar 1964 frem til 2014. Sæsonen 1964/65 Hedeboegnens Kunstkreds blev stiftet d. 24. januar 1964 i et mødelokale på Borgerskolen. Ca.

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT SILKEBORG KUNSTNERLEGAT 1977-2002 Steffen Lange Silkeborg Kunstnerlegat 25 års jubilæumsbog 2002 Forfatter: Steffen Lange Fotografer: Preben Baltzer, Hans Jørgensen, Steffen Lange, Torben Larsen, Jens

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014. Vi vil i den anledning gerne takke alle de,

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015. #kmdk www.kulturmoedet.dk

Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015. #kmdk www.kulturmoedet.dk 1 Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015 #kmdk www.kulturmoedet.dk 2 Kulturmødet Mors 2015 Program Kulturmødet Programredaktion Niels Otto Degn Claus Svenstrup Evanthore Vestergaard (manuskript) Redaktionen

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

FORFATTEREN. Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer

FORFATTEREN. Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer FORFATTEREN 5 2014 Lær at skrive film Lottes lystlæsning Starthjælp til forfatterspirer leder Små forlag skal også overholde spillereglerne Som formand for Dansk Forfatterforening er jeg yderst tilfreds

Læs mere

Året 2001. Samhandelsreglerne

Året 2001. Samhandelsreglerne Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere