SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING"

Transkript

1 SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

2 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER SKAL BRUGES AKTIVT TIL AT FREMME PATIENTERNES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIK 5 FLEKSIBELT, ÆSTETISK OG INNOVATIVT DESIGN 6 #02 HOSPITALER 9 ROCKFON LEVER OP TIL DE STRENGESTE HYGIEJNEKRAV 10 CASE: NYA KAROLINSKA SOLNA 11 LØSNING: ROCKFON SWING 12 PRODUKT: MEDICARE 14 #03 SPECIALOMRÅDER 17 FARVER DER HELER 18 CASE: ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI 19 LØSNING: NIVEAUSKIFTE 20 PRODUKT: ROCKFON COLOR-ALL 22 PRODUKT: ROCKFON SONAR DB 23 #04 PLEJEHJEM 25 MANGE MULIGHEDER 26 CASE: FREMTIDENS PLEJEHJEM 27 LØSNING: BREDE KORRIDORER 28 PRODUKT: ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR 30 PRODUKT: ROCKFON MONO ACOUSTIC 31 #05 SIKKERHED 33 EN BÆREDYGTIG LØSNING 34 CASE: BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS 35 Plejehjemmet Solbjerg Have, Danmark

3 4 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 DESIGN & AKUSTIK 5 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 SAMMEN SKABER VI DE BEDSTE RAMMER FOR PLEJE OG OMSORG Denne brochure er til dig, der f.eks. som arkitekt eller bygherrerådgiver arbejder med at skabe de fysiske rammer for fremtidens pleje- og sundhedssektor. Meningen er at give dig et overblik over, hvordan ROCKFONs unikke materialer både teknisk og æstetisk understøtter den helende arkitektur, samtidigt med at de lever op til alle gældende standarder og regler. STØJ KAN FORHØJE PATIENTERNES HJERTEFREKVENS, BLODTRYK OG ÅNDEDRÆT OG DERMED HÆMME HELBREDELSES- PROCESSEN. Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark HVAD ER HELENDE ARKITEKTUR? Begrebet helende arkitektur har fået vind i sejlene sideløbende med de mange renoveringer og nybyggerier i plejesektoren de senere år. Den centrale idé er, at arkitekturen og dens virkemidler f.eks. materialevalg, planløsning, lys, akustik og farvevalg skal bruges aktivt til at fremme patienternes fysiske og psykiske heling. Ud over patienternes behov tager filosofien også højde for personalets og de pårørendes trivsel og følelsesmæssige oplevelse af byggeriet. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

4 6 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 DESIGN & AKUSTIK 7 #01 FLEKSIBELT, ÆSTETISK OG INNOVATIVT DESIGN Byggematerialer til sundhedssektoren skal leve op til strenge krav. Derfor har form traditionelt set fulgt funktion lige lovlig langt på hospitaler og plejehjem. Også selv om det i flere nyere undersøgelser er blevet påvist, at smukke og rolige omgivelser har positiv indflydelse på patienternes helingsproces. Finstadtunet Plejehjem, Ski, Norge ROCKFON har taget den nyeste viden alvorligt og udviklet produkter, der opfylder alle de strengeste krav til byggematerialerne og samtidig har en række andre vigtige kvaliteter: Vores lofter er lyddæmpende, da støj generelt er hæmmende for fysisk og psykisk heling. Der er også tænkt meget over, at det er vigtigt for patienternes og plejepersonalets trivsel med behagelige visuelle indtryk. Som arkitekt vil du derfor hurtigt finde ud af, at du har mange muligheder i forhold til farvevalg og dimensionering med ROCKFONs produkter. Fleksibilitet har været et nøgleord, fordi man ofte skal servicere tekniske installationer i lofterne på hospitaler og andre steder i plejesektoren. Endelig tåler vores produkter hyppig rengøring, hvilket er essentielt i sundhedssektoren, hvor hygiejnestandarden er meget høj. Vi har også taget højde for, at ROCKFONs produkter skal fungere i to fundamentalt forskellige byggescenarier: Renovering, hvor bygningsstrukturen og en række andre tekniske rammer er givet på forhånd, og nybyggeri, hvor man frit kan indrette efter den nye viden, vi har fået om arkitekturens egenskaber og potentialer. Fremtidens Plejehjem, Nørresundby, Danmark I ROCKFON får du en byggepartner, der virkelig vil den helende arkitektur og har et dybt kendskab til sektorens krav og muligheder. Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark

5 8 #02 HOSPITALER #02 HOSPITALER 9 RO OG RUMMETS MATERIALER OG OVERFLADER SKAL, UDOVER AT OPFYLDE KRAV TIL FUNKTIONALITET OG ÆSTETIK, MEDVIRKE TIL AT SKABE RO OG TRYGHED OMKRING PATIENTEN. SIMON LUCAS KOPP, ARKITEKT, CREO ARKITEKTER #02 HOSPITALER RENLIGHED I ÉN PLADE #02 Op mod 10 procent af alle patienter pådrager sig en infektion i løbet af en hospitalsindlæggelse. Den risiko vil vi være med til at nedbringe. ROCKFONs produkter kan tåle mere end almindeligt knofedt. Det skal de også kunne, for kravene til rengøring og desinfektion på hospitalerne er så strenge, at mange materialer bliver slidt eller får skader af behandlingen. Derfor har vi udviklet materialer, der egner sig til de specifikke rengøringsstandarder i de forskellige zoner på et hospital. Vores lofter kan således tåle den løbende rengøring og desinfektion selv på steder, hvor man er nødt til at bruge skrappere rengøringsmidler eller damprens. Samtidigt har vi sørget for, at hygiejnehensynet ikke har domineret alle andre hensyn, som f.eks. akustiske og æstetiske. Tværtimod har vi udviklet lofter, der dæmper støj og dermed bidrager til at skabe ro og tryghed. Og lofter, der samtidig giver plads til at træffe mange forskellige æstetiske valg i forhold til dimensionering og farver. Men uden at gå på kompromis med den nødvendige materialestyrke og andre tekniske krav. Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark

6 10 #02 HOSPITALER #02 HOSPITALER 11 Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark BAGGRUND: PATIENTEN I CENTRUM Ny Karolinska Solna skal tegne fremtiden for patientbehandlingen på svenske hospitaler. Når det står færdigt i 2018, skal universitetshospitalet fungere som et laboratorium for en bedre sammenhæng mellem det daglige kliniske arbejde og den medicinske forskning. ROCKFON LEVER OP TIL DE STRENGESTE HYGIEJNEKRAV Det tekniske udtryk for de krav, der stilles til hospitalshygiejnen blandt andet på højrisikoområder som f.eks. operationsstuer og intensivafdelinger er bakteriologisk klassifikation. For at klassificere et materiale, tester man det med mikroorganismer. Jo lavere klassifikation et materiale har fra B100 ned til B1, jo mindre spredes mikroorganismerne på materialets overflade. ROCKFONs MediCare-sortiment har efter tests opnået den bedst mulige klassifikation: Bakteriologisk klasse B10-B1. Det betyder, at ROCKFON er lykkedes med at udvikle et loftprodukt, der ikke bidrager til spredning af bakterier. CASE NYA KAROLINSKA SOLNA STOCKHOLM, SVERIGE Det skal sikre, at alt arbejde i den svenske sundhedssektor foregår med patienten i centrum. Hospitalet skal vise vejen ved at fungere som et helende og trygt miljø, der understøtter og beskytter patienternes bedring. Her har det vist sig, at ROCKFONs varierede og stærke produktsortiment har store fordele. Alle leverandører til projektet herunder ROCKFON er desuden blevet stillet over for strenge miljøkrav, både når det gælder byggefasen og den efterfølgende drift. Den første patient modtages efter planen i I 2018 vil Nya Karolinska Solna være klar til så mange patienter, at den samlede sygehuskapacitet i Stockholmsområdet øges med 16 procent. ROCKFON er leverandør af loftløsninger til nybyggeriet Nya Karolinska Solna, der forventes færdigt i Leveringen sker i tæt samarbejde med Skanska Healthcare og bygherren Karolin i Stockholm AB, der står for byggeriet. Sammen har vi valgt de optimale løsninger under hensyntagen til de gældende krav. ROCKFON har levereret materiale til prøvemontage, og har desuden været medvirkende ved evalueringen af prøvemontagen for løbende at optimere valget af løsninger og produkter. Østfold Plastikkirurgi, Moss, Norge Det er bl.a. ROCKFON-produkterne Koral, Sonar Z, MediCare Block, Industrial og Swing, der er blevet valgt ud. De væsentligste kriterier bag udvælgelsen har været overfladekvalitet, rengøringsvenlighed og holdbarhed.

7 LØSNING ROCKFON SWING #02 HOSPITALER 13 NEM ADGANG TIL HUSETS INSTALLATIONER Hospitalsbyggerier udfordres af store mængder ledninger, ventilationsanlæg og andre installationer, der helst skal fungere i det skjulte, men som nødvendigvis skal kunne tilgås for inspektion og vedligeholdelse. Det er typisk i de brede gange på hospitalerne at alle HVAC installationerne ligger og med traditionelle nedhængte lofter kan det være en udfordring med hyppig tilgang til disse. ROCKFON tilbyder flere løsninger, der både giver hurtig og ubesværet adgang til installationerne og samtidig er designet til at tåle hyppig brug. ROCKFON Swing er en korridorløsning, hvor hver plade er monteret i en stålramme og kan åbnes individuelt fra begge sider, så der let er adgang til installationerne bag. Det er en slidstærk og robust løsning, der ofte benyttes på hospitaler. Psykiatrins Hus, Uppsala, Sverige VI FORHOLDER OS ALTID TIL INDEMILJØET; NATURLIGT LYS, HYGIEJNE ETC. MEN VI MÅ OGSÅ TAGE HØJDE FOR BYGNINGENS TEKNISKE LØSNINGER OG LIVSCYKLUS. LØSNING ROCKFON SWING JUHANI TAKKINEN, ARKITEKT, RE-SUUNNITTELU OY

8 #02 HOSPITALER 15 PRODUKT ROCKFON MEDICARE ROCKFON har udviklet MediCaresortimentet specifikt til de områder af hospitaler, klinikker og laboratorier, hvor hygiejnen er af den største vigtighed. Det drejer sig eksempelvis om operationsstuer, intensivafdelinger og vaskefaciliteter. Foruden de akustiske egenskaber opfylder hele serien kravene til rengøring, desinfektion og fugtstabilitet. ROCKFON MEDICARE: daglig rengøring Tåler desinfektion Tåler damprens1 Modstår slitage Brandhæmmende Bæredygtigt Hæmmer spredning af bakterier BAKTERIOLOGISK KLASSE MediCare er testet med mikroorganismer og har opnået den bakteriologiske klassifikation B10-B1, som opfylder kravene til højrisikoområder som f.eks. operationsstuer og intensivafdelinger. MEDICARE PLUS MEDICARE AIR MEDICARE BLOCK Opfylder alle standardkrav til hygiejne og rengøring inden for sundhedsområdet, perfekt til områder, der rengøres hyppigt. Danner ikke grobund for MRSA og har en lav partikel emission (ISO klasse 5). Høj lydabsorption, brandklasse A1 og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %. Velegnet til områder med strengere krav til hygiejne inden for sundhedsområdet. Danner ikke grobund for MRSA, har en lav partikel emission (ISO klasse 4) og kan rengøres med de mest almindelige regngøringsmidler samt vha. damprens. Fremragende lydabsorption, brandklasse A1 og form stabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %. Velegnet til områder, hvor lufttrykket skal kunne kontrol leres for at forhindre spredningen af infektioner, som f.eks. i operationsstuer, opvågningsstuer og på intensiv afdelinger. Danner ikke grobund for MRSA, har en lav partikelemis sion (ISO klasse 3) og kan rengøres med de mest alminde lige regngøringsmidler samt vha. damprens. God lydabsorption, brandklasse A1 og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100%. Udviklet til anvendelse i højrisikoområder, som f.eks. operationsstuer, skadestuer, vaskefaciliteter og intensiv afdelinger Højt klassificeret bakteriologisk klasse B1 og renrums klassificering ISO klasse 2 Meget god renseevne, kemisk modstand klassificeret Fremragende Mineraluldsplade indkapslet af en luft- og vandtæt neutral folie. Støvsugning / Fugtig klud. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B5 og B10 ud over kravene til zone 4 (NF S ). Testet med: Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger ISO klasse 5 Jo lavere bakteriologisk klasse loftet har (fra 1-100), jo lavere spredning af bakterier. Kort fortalt betyder det, at MediCare bidrager til at hæmme spredningen af bakterier. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Støvsugning / Fugtig klud / Damp. Støvsugning / Fugtig klud / Damp Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B1 ud over kravene til zone 4 (NF S ). Testet med: Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger Effekten af damprens mod bakterier og fungicider er blevet testet og opfylder kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. MediCare Air er blevet testet med følgende mikroorganismer og har opnået bakteriologisk klasse B1 og B5, som går ud over kravene til Zone 4 defineret i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcusaureus (MRSA) Candida Albicans Aspergillus Niger MediCare Air kan effektivt desinficeres ved damprens. Damprensens effekt mod bakterier og fungicider på MediCare Air er blevet testet. Produktet opfylder kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), hvilket betyder, at desinficeringen er yderst effektiv. Støvsugning / Fugtig klud / Damp Tests er blevet udført i henhold til ISO ( Bestemmelse af modstand mod væsker Del 1: Nedsænkning i andre væsker end vand ) og klassificeret i henhold til VDI 2083 Part 17. Resultatet er klassificeret som perfekt ved brug af følgende rengørings- og desinfektionsmidler: Isopropanol (100%), Ammoniak (25%), Saltsyre (5%), Formalin (37%)/formaldehyd, Peracetsyre (15%)/ Peroxyeddikesyre, Natriumhypoklorit (15%), Ethanol. ISO klasse 4 Dette er vigtigt, fordi antallet af sygehuserhvervede infektioner er steget de senere år. 1 MediCare Block er blevet testet med følgende mikroorganismer og har opnået bakteriologisk klasse B1, som går ud over kravene til Zone 4 defineret i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Candida Albicans Aspergillus Niger ISO klasse 3 ISO klasse 2 Kan benyttes til lokaler, hvor der er behov for overeller undertryk, for at forhindre spredning af bakterier. Gælder ikke MediCare Standard Kan benyttes til lokaler, hvor der er behov for overeller undertryk, for at forhindre spredning af bakterier. αw = op til 0,95 (Klasse A) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 1,00 (Klasse A) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 0,80 (Klasse B) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 0,85 (Klasse B) Op til 100% RH A1 Fuldt ud genanvendelig A1 Fuldt ud genanvendelig A1 Fuldt ud genanvendelig B-s1,d0 Store dele af MediCare Block kan genbruges 86% 85% 85% 74% PRODUKT ROCKFON MEDICARE Tåler MEDICARE STANDARD

9 16 #03 SPECIALOMRÅDER #03 SPECIALOMRÅDER 17 #03 #03 SPECIALOMRÅDER RUM TIL BEDRE BEHANDLING VORES AMBITION ER AT GØRE DET MULIGT AT BYGGE TIL MENNESKER OG TIL BEDRE BEHANDLING OG IKKE BARE TIL INSTITUTIONELLE KRAV. ROCKFONs høje materialestandard og brede produktportefølje gør det muligt at imødekomme de mange krav og ønsker i alle hjørner af den moderne sundhedssektor. Ambitionen er at gøre det muligt at bygge til mennesker og til bedre behandling og ikke bare til institutionelle krav. De vi kalder specialområder dækker både særligt følsomme områder på de offentlige hospitaler f.eks. psykiatrien og hospitaler, klinikker og lægehuse i den private sektor. Psykiatriske patienter befinder sig i en sårbar situation, der kræver rummelighed. Deres intimsfære er mere pladskrævende end andre patienttypers, og de reagerer også mere på støj og uro. De omgivelser, som den helende arkitektur tilbyder, kan derfor have stor positiv effekt i forhold til at berolige og afstresse patienterne. Hospitaler og klinikker i den private del af sundhedssektoren er omfattet af de samme sikkerheds- og hygiejnekrav som den offentlige sektor. Det stiller derfor også høje krav til de byggematerialer, man bruger i indretningen af dem. Ud over hygiejne og sikkerhed er der i den private sektor et særligt fokus på bygningernes æstetiske udtryk. De private hospitaler og klinikker er optaget af at signalere state of the art healthcare. Samtidig vil de have smukke, rolige og eksklusive omgivelser, der tiltaler patienter og pårørende. Mange specialklinikker har en høj patienttrafik, så her er dæmpning af støj en særlig udfordring. ROCKFON baserer sin produktudvikling på viden om alle disse behov og på den nyeste viden om, hvordan man arbejder med at opfylde dem. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

10 18 #03 SPECIALOMRÅDER #03 SPECIALOMRÅDER 19 FARVER DER HELER Farver er et vigtigt element i den helende arkitektur. De kan bruges til at afstresse og stimulere patienter, og det er desuden meget udbredt at bruge farvekoder til at lede patienter, pårørende og personale på rette vej i de store bygningsstrukturer. ROCKFONs Color-all og Color-all Special sortiment tilbyder en uovertruffen kombination af specialdefinerede farver og enestående akustiske egenskaber. De giver den højeste lydabsorption (Klasse A) og fremragende brandsikkerhed (Klasse A1 - Precious Tones: A2-s1,d0). CASE ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI MOSS, NORGE ROCKFON MediCare var et naturligt valg, da Østfold Plastikkirurgi i Moss skulle etableres i de tidligere kontorlokaler. Fordi der er tale om operationsstuer, som er sterile zoner, faldt valget ret hurtigt på ROCKFONs lofter, der kan holde til de strenge rengøringskrav. Samtidigt var der et tilpasningsbehov i forhold til montering af operationslamper og et behov for nem adgang til de eksisterende loftsinstallationer. Desuden var man optaget af at forbedre akustikken så meget som muligt. Det kunne alt sammen løses med MediCare-sortimentet fra ROCKFON. ROCKFON MEDICARE AIR VAR DET ENESTE ALTERNATIV PÅ MARKEDET, DER KUNNE EFTERLEVE KRAVENE. DET VAR OGSÅ VIGTIGT FOR OS AT KUNNE BENYTTE ET ANERKENDT OG FULDT DOKUMENTERET PRODUKT. MORTEN SEIM, PROJEKTLEDER, ØSTFOLD TOTALBYGG AS

11 LØSNING NIVEAUSKIFTE #03 SPECIALOMRÅDER 21 EN GLIDENDE OVERGANG Renovering og udvidelse af eksisterende byggeri er meget almindeligt i den offentlige sundhedssektor. Ofte stræber man efter at maksimere lysindfaldet i det helende byggeri, og det kan give særlige designmæssige udfordringer i forhold til at udnytte eksisterende rammer med de nyere og skærpede krav til installationer mm. Grundet de øgede krav til HVAC er det ofte nødvendigt at sænke loftet i forbindelse med en renovering. For at bevare den fulde udnyttelse af eks. vinduespartierne kan niveauskifte være en ideel løsning. Ved et niveuaskifte i loftet er det vigtigt at skabe en stabil og driftsikker løsning, der sikrer et ensartet udtryk over tid når bygningen tages i brug. ROCKFON tilbyder forskellige løsninger, som sikrer flotte overgange og en stor frihed i designet. Hvad enten der ønskes et kurvet, et skråt eller et lodret niveauskifte. LØSNING NIVEAUSKIFTE

12 #03 SPECIALOMRÅDER PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL PRODUKT ROCKFON SONAR DB ISOLER LYDEN ROCKFON Color-all-serien fra er udviklet for at give designmæssig frihed til at understrege stemninger og skabe unikke miljøer ved hjælp af farver. ROCKFONs db sortiment er et udvalg af unikke loftplader, der udover en høj lydabsorbtion også har en høj lydisolering. Sonar db består af en lufttæt membran som sammen med stenulden reducerer støj fra rum til rum. ROCKFON COLOR-ALL Design, Tåler der giver frihed daglig rengøring Specialdesignede farver COLOR-ALL COLOR-ALL SPECIAL SONAR DB eksklusive standardfarver til at skabe ekseptionelle akustiske loftløsninger, der inspirerer og forbedrer design og indretning. Findes i mange dimensioner og kanttyper med mat, plan overflade som understøtter farvens naturlige glød. Optimal lydabsorption og formstabil selv ved en luft fugtighed på op til 100%. Mulighed for farveafstemte skinner i hele ROCKFON Color-all sortimentet ROCKFON Color-all Special plader tilbyder en unik kombination af specialdefinerede farver og fremragende egenskaber. Minimumsordren er kun én kasse og du kan vælge mel lem synlige, delvist-skjulte og skjulte kanter samt for- skellige dimensioner for total designfrihed. For at sikre et perfekt match af både loftplade og skinnesystem, bruger vi det anerkendte Natural Colour System (NCS) i alle dele af processen, fra farvevalg til produktion. Forbedret lydisolering rum til rum samt ekstra god lydabsorption. Elegant, klassisk, hvid overflade med optimal lys refleksion. Lav vægt, nem at installere, brandklasse A1 og form stabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 % Sonar db sortimentet består af fire produkter: db 35, db 40, db 42 og db 44. Brandhæmmende Bæredygtighed SÅDAN FUNGERER FARVER Støvsugning Støvsugning Støvsugning / Fugtig klud Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Beroligende: Man kan afstresse patienter ved at bruge farver og kunst, f.eks. i rum dedikeret til afslapning og stilhed. Lindrende: Farver f.eks. i form af kunst kan fungere som distraktion i forhold til smerte. Stimulerende: Visse patientgrupper har brug for generel sansestimulering og afledning det kan farver også bruges til. Vejvisende: Mange hospitaler bruger farver til at indikere, hvor man befinder sig. Det hjælper både patienter, pårørende og pleje personalet med at finde vej. αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 0,95 (Klasse A) αw = op til 0,90 (Klasse A) A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 Farveafhængig Farveafhængig 85% Op til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis pladen er bredere og længere end 700 mm Op til 100% RH Op til 100% RH Fuldt ud genanvendelig Fuldt ud genanvendelig Fuldt ud genanvendelig Lydisolering kan være nyttigt når man ikke ønsker at lyden vandrer fra et rum til et andet. I psykiatrien, hvor der kan forekomme megen støj fra urolige patienter, kan dette være ekstra vigtigt. På eks. privatklinikker og sundhedscentre, hvor der foregår mange fortrolige samtaler, kan db produkterne medhjælpe til at den fortrolige samtale forbliver fortrolig ved at isolere lyden. PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL ROCKFON SONAR DB DESIGN UNIKKE MILJØER Det er påvist, at patienter påvirkes i deres helingsproces af farver og kunst. Farver kan både berolige, stimulere og aflede fra smertepåvirkning. Derfor er de et vigtigt element, når man vil skabe helende arkitektur. 23

13 24 #04 PLEJEHJEM #04 PLEJEHJEM 25 FØRST OG FREMMEST BYGGER VI TIL MENNESKER, DER SKAL TRIVES I HJEMLIGE OMGIVELSER. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER #04 PLEJEHJEM #04 MERE HJEM MINDRE INSTITUTION Det sidste hjem skal være netop dét: Et hjem. Ikke en institution. Kommuner over hele landet forsøger at omstille sig fra den institutionelle standardtænkning på plejeområdet og stræber efter at tilbyde mere værdige rammer for de ældste og svageste borgere. Men driftsøkonomiske hensyn er ikke lige pludselig tilsidesat. Det skal stadig være sådan, at plejepersonalets arbejdsgange bliver understøttet af arkitekturen. Man skal klare alle de sædvanlige krav uden at gå på kompromis med ambitionen om først og fremmest at bygge til mennesker, der skal trives i hjemlige omgivelser. Lys, akustik og fleksibel indretning er nøgleord i den sammenhæng. Ældres trivsel er f.eks. stærkt påvirket af lysforhold. Særlig når man skal indrette plejehjem til demente er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan områder med kunstig belysning bliver løst. Jægersborg Have Plejehjem, Danmark

14 26 #04 PLEJEHJEM #04 PLEJEHJEM 27 MANGE MULIGHEDER Gangarealer og fællesområder skal gerne optimeres akustisk for beboernes skyld, men også for at sikre personalets og de pårørendes trivsel. Det stiller høje krav til de materialer, man bruger i byggeriet af plejeboliger. ROCKFONs produkter tilbyder mange indretningsmuligheder, blandt andet i forhold til at kombinere gode akustiske egenskaber med muligheden for at installere moderne belysning og tilstrækkelig ventilation. Rent æstetisk f.eks. i forhold til farvevalg er der mange veje at gå, hvilket giver endnu mere frihed til arkitekterne. På den måde er ROCKFON med til at sikre, at ældre mennesker får ordentlige og værdige omgivelser at leve i, når de ikke længere er i stand til at klare en dagligdag i eget hjem. VI HAR HAFT DEN INDGANGSVINKEL, AT MAN IKKE SKAL GENERES I SIN LEJLIGHED AF STØJ FRA GANGEN. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER FREMTIDENS PLEJEHJEM Finstadtunet Plejehjem, Ski, Norge CASE FREMTIDENS PLEJEHJEM NØRRESUNDBY, DANMARK Fremtidens Plejehjem det hedder det rent faktisk, og det ligger ved Limfjorden i Nørresundby tilbyder sine beboere gode, lyse lejligheder og inviterer dem samtidigt ud i fællesområder, der bærer meget lidt præg af institution i traditionel forstand. Huset er tegnet af Nørkær+Poulsen arkitekter og Østergaard Arkitekter. Plejehjemmet er åbent for omverdenen. F.eks. er restauranten indrettet, så andre end plejehjemmets 75 beboere kan komme og spise der. Motionsafdelingen benyttes ikke kun af beboerne, men også af ældre i lokalområdet. Der er mange uformelle opholdsrum, små tekøkkener, læserum og andre temarum. Og så er beliggenheden ved Limfjorden udnyttet maksimalt, så alle beboerne mærker den og får glæde af den. Det er ROCKFONs Sonar X-lofter, der er valgt til fællesrum og gangarealer i byggeriet blandt andet på grund af deres akustiske egenskaber og skjulte skinnesystem. Men også fordi de er fleksible at bygge med og i øvrigt lever op til alle de krav, man stiller til materialer i plejeboliger. Jægersborg Have Plejehjem, Danmark

15 LØSNING BREDE KORRIDORER #04 PLEJEHJEM 29 LOFTER DER SPÆNDER BREDT Gangarealerne er travle i sundhedsvæsenet, og ikke mindst på plejehjemmene. Der går mange kvadratmeter til, og pladsen skal rumme mange funktioner og megen trafik. Der er kørsel med senge, kørestole og madvogne, der er gående trafik både patienter, personale og pårørende og der er møblement og andet udstyr. Man har ofte ret brede gange for at kunne have plads nok til al trafikken og udstyret. Gangforløbene er ofte hovedføringsveje for installationer. Installationerne kan være så mange, at der er begrænsede muligheder for nedstropning af loftet. ROCKFON har udviklet flere løsninger, der fungerer godt som alternativ til et standard nedstroppet loft. Med et stort udvalg i pladeformater, kan man skabe lige det udtryk man ønsker i korridoren. Kombineret med eks. dobbelthøje profiler, der kun fæstnes til væggene, kan der skabes et frit spænd på op til 2400 mm. LØSNING BREDE KORRIDORER Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark

16 #04 PLEJEHJEM PRODUKT ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR PRODUKT ROCKFON MONO ACOUSTIC Med ROCKFON Sonar er det muligt at fjerne sig langt fra den traditionelle institutionsæstetik. Lofterne i fællesområder på plejehjem kan laves så de ikke har synlige skinner. Dermed kommer rummene til at bære meget mindre præg af institution. Loftet har stadig den funktionalitet, som er nødvendig i et plejehjem: Demonterbarhed, rengøringsvenlighed og høj akustisk kvalitet. ROCKFON SONAR Stor grad af frihed til designere og arkitekter Retningsløs HYGIENIC SONAR MONO ACOUSTICMONO ACOUSTIC E Loftpladerne i Hygienic-sortimentet er udviklet til at imødegåde de strengeste krav til hygiejne og rengørings venlighed. Kombineret med lang levetid, høj slidstyrke og gode lydabsorberende egenskaber er disse loftplader ideelle for de fleste renrumsmiljøer. Hygienic produkterne har en holdbar og special behandlet overflade, der er vand- og smudsafvisende. Stenuldskernen kan ikke danne grobund for skadelige mikroorganismer Attraktiv klassisk, glat, hvid overflade. Fuld designfrihed takket være mange modulstørrelser og kantdetaljer. Enestående kombination af brandklasse A1, bedste lyd absorption og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100%. Æstetisk elegant akustisk loft og vægbeklædning uden synlige samlinger. Alle kvaliteter ved et stenuldsloft: fremragende akustik, brandsikkerhed og nem indbygning af alle tekniske installationer. Kan monteres direkte eller nedhængt, den perfekte løsning til nybyggeri eller eksisterende arkitektur. overflade, som gør installation nemmere Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Rengøringsvenlig Støvsugning / Fugtig klud / Damp / Skumrensning ved lavt tryk / Højtryksrensning Støvsugning / Fugtig klud overflade Brede dimensioner, der passer godt til korridorerne på plejehjem EN UBRUDT FLADE Det hvide ubrudte loft, der præger mange hjem, er hvad de fleste arkitekter stræber efter. ROCKFON Sonar fås i store formater og med skjulte skinner, så man kan skabe et mere hjemligt loft kontra de traditonelle 60x60 lofter i synligt skinnesystem. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. ISO klasse 5 αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 1,00 (Klasse A) A1 A1 A2-s1,d0 85% 85% 78% Op til 100% RH 1/C/0N Op til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis pladen er bredere og længere end 700 mm Fuldt ud genanvendelig Det tætteste du kommer på det hvide ubrudte loft, uden at slække på kravene til akustik, brand mm. er vores unikke ROCKFON Mono Acoustic. Støvsugning Fuldt ud genanvendelig Op til 100% RH Fuldt ud genanvendelig Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark PRODUKT ROCKFON HYGIENIC ROCKFON SONAR ROCKFON MONO ACOUSTIC HJEMLIG ÆSTETIK Kravene til køkkenhygiejne på plejehjem er høje. Her har vi Hygienic som er ideel til formålet, fordi produktet på én gang lever op til hygiejnekravene og sikrer den nødvendige akustiske dæmpning i travle storkøkkener. 31

17 32 #05 SIKKERHED #05 SIKKERHED 33 #05 #05 SIKKERHED SIKKERT OG GRØNT Brande indtræffer på trods af, at vi gør alt for at undgå dem. Også på hospitaler og i plejesektoren, hvor der er særlige udfordringer, når ulykken er ude. En af de største er, at en del patienter og beboere vil være helt ude af stand til at redde sig selv under en evakuering. DEN BRANDHÆMMENDE STENULD BIDRAGER VÆSENTLIGT TIL BRANDSIKKERHEDEN PÅ HOSPITALER, PLEJEHJEM OG KLINIKKER. En anden udfordring er, at der ikke altid er så meget personale til stede i forhold til antallet af patienter og beboere. Derfor gælder det om at konstruere bygninger, som mindsker brandrisikoen og giver tid og plads for alle til at komme ud i god behold. Den brandhæmmende stennuld kombineret med vores brandisolerende systemer, som alle ROCKFONs lofter er lavet af, bidrager væsentligt til brandsikkerheden på de hospitaler, plejehjem og klinikker, der har installeret vores produkter. Ny Lundbygården, Gråbo Plejehjem, Sverige Helsingborg Plejehjem, Sverige

18 34 #05 SIKKERHED #05 SIKKERHED 35 EN BÆREDYGTIG LØSNING Odense Hospital Patienthotel, Danmark I mange år har ROCKFON gjort en indsats for at reducere påvirkningen af miljøet med fokus på øget energieffektivitet, begrænset vandforbrug, omdirigering fra deponeringsanlæg og recirkulering af industriaffald. Sten fra naturen er et af de primære råmaterialer i ROCKFONs produkter. Stenuldskernen indeholder op til 84 % genbrugsmateriale samt vedvarende naturmateriale og er fuldt ud genanvendelig. Art Clinic Göteborg, Sverige Ønsker du at få en bygning certificeret gennem eks. BREEAM, LEED, DGNB eller andet kan ROCKFON produkter også hjælpe dig med at opnå dette mål. Kontakt os for den nødvendige dokumentation. RETURORDNING Alle vores produkter kan indgå i vores genanvendelsesprogram. ROCKFON tilbyder vores kunder en returordning, der gør det nemt at returnere gamle plader og spild, som herefter kan indgå i produktionen af ny stenuld. I modsætning til traditionel genanvendelse, hvor de recirkulerede materialer kan få en ringere kvalitet end oprindeligt, så up-cycles affaldsprodukter fra ROCKFON til nye produkter, der har samme kvalitet som produkter fremstillet af nye råvarer. CASE BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS BRØNDERSLEV, DANMARK Sundhedshuset er tegnet af C.F. Møller og har til opgave at danne rammen for en række sundhedfaglige fællesskaber og dermed forenkle adgangen til sundhedsvæsenet for områdets beboere. Brønderslev Sundhedshus er på ca m² fordelt på to etager, indeholdende en række klinikker, genoptræningsfunktioner og diverse fællesfaciliteter (herunder fælles reception, borgercafé og tagterrasse til personalet). Det er et byggeri, som skal leve op til de mest ambitiøse energikrav, hvilket er i tråd med, at Brønderslev Kommune er såkaldt klimakommune. Huset skal derfor certificeres efter den Danske Bæredygtigheds certificering, DGNB-Danmark (sølv), med fokus på bl.a energieffektivitet, miljø og fleksibilitet. ROCKFON har leveret Sonar E til projektet. Produktet er fuldt ud genanvendeligt, M1 certificeret og har Dansk Indeklima Mærkning. Diacor Jumbo, Helsinki, Finland

Findes i mange dimensioner og kanttyper med en mat, plan overflade, som understøtter farvens naturlige glød

Findes i mange dimensioner og kanttyper med en mat, plan overflade, som understøtter farvens naturlige glød ROCKFON COLOR-ALL ROCKFON COLOR-ALL 34 eksklusive standardfarver plus en skræddersyet farveservice til at skabe ekseptionelle akustiske loftløsninger, der inspirerer og forbedrer design og indretning Findes

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre.

LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. LOFTLØSNINGER TIL P-KÆLDRE Med ROCKFON lofter findes der enkle og effektive løsninger til både nybyggeri og opgradering af eksisterende P-kældre. ROCKFON ALUZINK P-KÆLDERLOFT SYSTEMBESKRIVELSE Rockfon

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger Wall Decor by INCADO INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger efter dit behov. TRYK Vi trykker kundens billedmateriale, logo, foto, mm. Logo sættes på vore egne designs, som f.eks på landkort.

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

SUNDHED og PLEJE F O R D E L E M E D R O C K F O N

SUNDHED og PLEJE F O R D E L E M E D R O C K F O N SUNDHED o g PLEJE F O R D E L E M E D R O C K F O N Sikre og bæredygtige miljøer inden for sundhedsområdet med Rockfon Det helende miljø......................... 4 Design.................................

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Steni Colour FACADEPLADE

Steni Colour FACADEPLADE Fremhæv facaden med Steni Colour FACADEPLADE Steni Colour fremtidens facadeplade Steni Colour er en robust, fleksibel og let facadeplade. Samtidig er den enkel at rengøre og meget holdbar. I produktionen

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Én indgang, der dækker alle dine behov Indgange, der fungerer problemfrit, er en forudsætning for at drive virksomhed. Det samme gælder relationer,

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013

Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013 Prisliste Teknisk Isolering Danmark 2013 Paroc Danmark VIL DU SIKRE MOD BRAND? I nyhederne hører man dagligt om ødelæggende brande, som selv om de ikke har dødelig udgang alligevel får alvorlige konsekvenser

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23

VIDSTE DU, AT. Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB, Hus N, Sverige, Solopanel, G10/23 VIDSTE DU, AT Knauf Danolines produktsortiment omfatter et hygiejneloft, som er renrumscertificeret og kan bruges i laboratorier og andre steder, hvor der stilles store krav til rengøringen? Henrik Jais-Nielsen

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

chromophare F-generation

chromophare F-generation chromophare F-generation Suveræn fleksibilitet Unikt Den innovative hybridlysteknik giver en enestående lyskvalitet, når man skal koncentrere sig om arbejdet. Sikkert Lysdioderne har en gennemsnitlig levetid

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

1ÅRS GARANTI. et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER 1ÅRS GARANTI et nyt subbrand fra Gram Commercial, der tilbyder KØL OG FRYS AF HØJ KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER Lige i hjertet til det I en travl hverdag i det professionelle køkken er det vigtigt at

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

LINIELYS. - når kun fantasien sætter grænser

LINIELYS. - når kun fantasien sætter grænser LINIELYS - når kun fantasien sætter grænser Indhold Side Linielys intro 3 Notor Pendel 4 Notor Loft 6 Notor Indbygget 8 Notor Indbygget LED 10 Notor på væg 12 Ray og Ray II 14 Freedom 20 Teknisk information

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Inventar til sterilisationen

Inventar til sterilisationen Inventar til sterilisationen - meget mere end inventar - for healthcare clinics inform a/s er et dansk firma, som siden 1981 har udviklet og produceret individuelle indretningsløsninger i tæt samarbejde

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Banebrydende og fleksible gennemføringer

Banebrydende og fleksible gennemføringer Banebrydende og fleksible gennemføringer Sådan sikrer du brandskel, klimaskærm og driftsikkerhed Lav hul i skel men ikke i sikring eller økonomi Med dynamiske gennemføringer får du både optimal sikkerhed

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

Skandinavisk design på gulvet

Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet En fryd for øjet Gulvet anses ofte for det element, der danner fundamentet for bygningens indretning. Gulvet kan derfor også betragtes som et

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker Planlægning og installation Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ren brusefornøjelse i fineste form Raindance Select Showerpipe 360 Bruseglæde

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as INDHOLD 50 år med kvalitet og service 5 Blokvægge 7 Foldevægge 13 Systemvægge 19 Glasvægge 25 50 ÅR MED KVALITET OG SERVICE Sesam

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere