SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING"

Transkript

1 SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

2 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER SKAL BRUGES AKTIVT TIL AT FREMME PATIENTERNES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIK 5 FLEKSIBELT, ÆSTETISK OG INNOVATIVT DESIGN 6 #02 HOSPITALER 9 ROCKFON LEVER OP TIL DE STRENGESTE HYGIEJNEKRAV 10 CASE: NYA KAROLINSKA SOLNA 11 LØSNING: ROCKFON SWING 12 PRODUKT: MEDICARE 14 #03 SPECIALOMRÅDER 17 FARVER DER HELER 18 CASE: ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI 19 LØSNING: NIVEAUSKIFTE 20 PRODUKT: ROCKFON COLOR-ALL 22 PRODUKT: ROCKFON SONAR DB 23 #04 PLEJEHJEM 25 MANGE MULIGHEDER 26 CASE: FREMTIDENS PLEJEHJEM 27 LØSNING: BREDE KORRIDORER 28 PRODUKT: ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR 30 PRODUKT: ROCKFON MONO ACOUSTIC 31 #05 SIKKERHED 33 EN BÆREDYGTIG LØSNING 34 CASE: BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS 35 Plejehjemmet Solbjerg Have, Danmark

3 4 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 DESIGN & AKUSTIK 5 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 SAMMEN SKABER VI DE BEDSTE RAMMER FOR PLEJE OG OMSORG Denne brochure er til dig, der f.eks. som arkitekt eller bygherrerådgiver arbejder med at skabe de fysiske rammer for fremtidens pleje- og sundhedssektor. Meningen er at give dig et overblik over, hvordan ROCKFONs unikke materialer både teknisk og æstetisk understøtter den helende arkitektur, samtidigt med at de lever op til alle gældende standarder og regler. STØJ KAN FORHØJE PATIENTERNES HJERTEFREKVENS, BLODTRYK OG ÅNDEDRÆT OG DERMED HÆMME HELBREDELSES- PROCESSEN. Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark HVAD ER HELENDE ARKITEKTUR? Begrebet helende arkitektur har fået vind i sejlene sideløbende med de mange renoveringer og nybyggerier i plejesektoren de senere år. Den centrale idé er, at arkitekturen og dens virkemidler f.eks. materialevalg, planløsning, lys, akustik og farvevalg skal bruges aktivt til at fremme patienternes fysiske og psykiske heling. Ud over patienternes behov tager filosofien også højde for personalets og de pårørendes trivsel og følelsesmæssige oplevelse af byggeriet. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

4 6 #01 DESIGN & AKUSTIK #01 DESIGN & AKUSTIK 7 #01 FLEKSIBELT, ÆSTETISK OG INNOVATIVT DESIGN Byggematerialer til sundhedssektoren skal leve op til strenge krav. Derfor har form traditionelt set fulgt funktion lige lovlig langt på hospitaler og plejehjem. Også selv om det i flere nyere undersøgelser er blevet påvist, at smukke og rolige omgivelser har positiv indflydelse på patienternes helingsproces. Finstadtunet Plejehjem, Ski, Norge ROCKFON har taget den nyeste viden alvorligt og udviklet produkter, der opfylder alle de strengeste krav til byggematerialerne og samtidig har en række andre vigtige kvaliteter: Vores lofter er lyddæmpende, da støj generelt er hæmmende for fysisk og psykisk heling. Der er også tænkt meget over, at det er vigtigt for patienternes og plejepersonalets trivsel med behagelige visuelle indtryk. Som arkitekt vil du derfor hurtigt finde ud af, at du har mange muligheder i forhold til farvevalg og dimensionering med ROCKFONs produkter. Fleksibilitet har været et nøgleord, fordi man ofte skal servicere tekniske installationer i lofterne på hospitaler og andre steder i plejesektoren. Endelig tåler vores produkter hyppig rengøring, hvilket er essentielt i sundhedssektoren, hvor hygiejnestandarden er meget høj. Vi har også taget højde for, at ROCKFONs produkter skal fungere i to fundamentalt forskellige byggescenarier: Renovering, hvor bygningsstrukturen og en række andre tekniske rammer er givet på forhånd, og nybyggeri, hvor man frit kan indrette efter den nye viden, vi har fået om arkitekturens egenskaber og potentialer. Fremtidens Plejehjem, Nørresundby, Danmark I ROCKFON får du en byggepartner, der virkelig vil den helende arkitektur og har et dybt kendskab til sektorens krav og muligheder. Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark

5 8 #02 HOSPITALER #02 HOSPITALER 9 RO OG RUMMETS MATERIALER OG OVERFLADER SKAL, UDOVER AT OPFYLDE KRAV TIL FUNKTIONALITET OG ÆSTETIK, MEDVIRKE TIL AT SKABE RO OG TRYGHED OMKRING PATIENTEN. SIMON LUCAS KOPP, ARKITEKT, CREO ARKITEKTER #02 HOSPITALER RENLIGHED I ÉN PLADE #02 Op mod 10 procent af alle patienter pådrager sig en infektion i løbet af en hospitalsindlæggelse. Den risiko vil vi være med til at nedbringe. ROCKFONs produkter kan tåle mere end almindeligt knofedt. Det skal de også kunne, for kravene til rengøring og desinfektion på hospitalerne er så strenge, at mange materialer bliver slidt eller får skader af behandlingen. Derfor har vi udviklet materialer, der egner sig til de specifikke rengøringsstandarder i de forskellige zoner på et hospital. Vores lofter kan således tåle den løbende rengøring og desinfektion selv på steder, hvor man er nødt til at bruge skrappere rengøringsmidler eller damprens. Samtidigt har vi sørget for, at hygiejnehensynet ikke har domineret alle andre hensyn, som f.eks. akustiske og æstetiske. Tværtimod har vi udviklet lofter, der dæmper støj og dermed bidrager til at skabe ro og tryghed. Og lofter, der samtidig giver plads til at træffe mange forskellige æstetiske valg i forhold til dimensionering og farver. Men uden at gå på kompromis med den nødvendige materialestyrke og andre tekniske krav. Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark

6 10 #02 HOSPITALER #02 HOSPITALER 11 Herlev Hospital, Onkologisk Børneafdeling, Danmark BAGGRUND: PATIENTEN I CENTRUM Ny Karolinska Solna skal tegne fremtiden for patientbehandlingen på svenske hospitaler. Når det står færdigt i 2018, skal universitetshospitalet fungere som et laboratorium for en bedre sammenhæng mellem det daglige kliniske arbejde og den medicinske forskning. ROCKFON LEVER OP TIL DE STRENGESTE HYGIEJNEKRAV Det tekniske udtryk for de krav, der stilles til hospitalshygiejnen blandt andet på højrisikoområder som f.eks. operationsstuer og intensivafdelinger er bakteriologisk klassifikation. For at klassificere et materiale, tester man det med mikroorganismer. Jo lavere klassifikation et materiale har fra B100 ned til B1, jo mindre spredes mikroorganismerne på materialets overflade. ROCKFONs MediCare-sortiment har efter tests opnået den bedst mulige klassifikation: Bakteriologisk klasse B10-B1. Det betyder, at ROCKFON er lykkedes med at udvikle et loftprodukt, der ikke bidrager til spredning af bakterier. CASE NYA KAROLINSKA SOLNA STOCKHOLM, SVERIGE Det skal sikre, at alt arbejde i den svenske sundhedssektor foregår med patienten i centrum. Hospitalet skal vise vejen ved at fungere som et helende og trygt miljø, der understøtter og beskytter patienternes bedring. Her har det vist sig, at ROCKFONs varierede og stærke produktsortiment har store fordele. Alle leverandører til projektet herunder ROCKFON er desuden blevet stillet over for strenge miljøkrav, både når det gælder byggefasen og den efterfølgende drift. Den første patient modtages efter planen i I 2018 vil Nya Karolinska Solna være klar til så mange patienter, at den samlede sygehuskapacitet i Stockholmsområdet øges med 16 procent. ROCKFON er leverandør af loftløsninger til nybyggeriet Nya Karolinska Solna, der forventes færdigt i Leveringen sker i tæt samarbejde med Skanska Healthcare og bygherren Karolin i Stockholm AB, der står for byggeriet. Sammen har vi valgt de optimale løsninger under hensyntagen til de gældende krav. ROCKFON har levereret materiale til prøvemontage, og har desuden været medvirkende ved evalueringen af prøvemontagen for løbende at optimere valget af løsninger og produkter. Østfold Plastikkirurgi, Moss, Norge Det er bl.a. ROCKFON-produkterne Koral, Sonar Z, MediCare Block, Industrial og Swing, der er blevet valgt ud. De væsentligste kriterier bag udvælgelsen har været overfladekvalitet, rengøringsvenlighed og holdbarhed.

7 LØSNING ROCKFON SWING #02 HOSPITALER 13 NEM ADGANG TIL HUSETS INSTALLATIONER Hospitalsbyggerier udfordres af store mængder ledninger, ventilationsanlæg og andre installationer, der helst skal fungere i det skjulte, men som nødvendigvis skal kunne tilgås for inspektion og vedligeholdelse. Det er typisk i de brede gange på hospitalerne at alle HVAC installationerne ligger og med traditionelle nedhængte lofter kan det være en udfordring med hyppig tilgang til disse. ROCKFON tilbyder flere løsninger, der både giver hurtig og ubesværet adgang til installationerne og samtidig er designet til at tåle hyppig brug. ROCKFON Swing er en korridorløsning, hvor hver plade er monteret i en stålramme og kan åbnes individuelt fra begge sider, så der let er adgang til installationerne bag. Det er en slidstærk og robust løsning, der ofte benyttes på hospitaler. Psykiatrins Hus, Uppsala, Sverige VI FORHOLDER OS ALTID TIL INDEMILJØET; NATURLIGT LYS, HYGIEJNE ETC. MEN VI MÅ OGSÅ TAGE HØJDE FOR BYGNINGENS TEKNISKE LØSNINGER OG LIVSCYKLUS. LØSNING ROCKFON SWING JUHANI TAKKINEN, ARKITEKT, RE-SUUNNITTELU OY

8 #02 HOSPITALER 15 PRODUKT ROCKFON MEDICARE ROCKFON har udviklet MediCaresortimentet specifikt til de områder af hospitaler, klinikker og laboratorier, hvor hygiejnen er af den største vigtighed. Det drejer sig eksempelvis om operationsstuer, intensivafdelinger og vaskefaciliteter. Foruden de akustiske egenskaber opfylder hele serien kravene til rengøring, desinfektion og fugtstabilitet. ROCKFON MEDICARE: daglig rengøring Tåler desinfektion Tåler damprens1 Modstår slitage Brandhæmmende Bæredygtigt Hæmmer spredning af bakterier BAKTERIOLOGISK KLASSE MediCare er testet med mikroorganismer og har opnået den bakteriologiske klassifikation B10-B1, som opfylder kravene til højrisikoområder som f.eks. operationsstuer og intensivafdelinger. MEDICARE PLUS MEDICARE AIR MEDICARE BLOCK Opfylder alle standardkrav til hygiejne og rengøring inden for sundhedsområdet, perfekt til områder, der rengøres hyppigt. Danner ikke grobund for MRSA og har en lav partikel emission (ISO klasse 5). Høj lydabsorption, brandklasse A1 og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %. Velegnet til områder med strengere krav til hygiejne inden for sundhedsområdet. Danner ikke grobund for MRSA, har en lav partikel emission (ISO klasse 4) og kan rengøres med de mest almindelige regngøringsmidler samt vha. damprens. Fremragende lydabsorption, brandklasse A1 og form stabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %. Velegnet til områder, hvor lufttrykket skal kunne kontrol leres for at forhindre spredningen af infektioner, som f.eks. i operationsstuer, opvågningsstuer og på intensiv afdelinger. Danner ikke grobund for MRSA, har en lav partikelemis sion (ISO klasse 3) og kan rengøres med de mest alminde lige regngøringsmidler samt vha. damprens. God lydabsorption, brandklasse A1 og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100%. Udviklet til anvendelse i højrisikoområder, som f.eks. operationsstuer, skadestuer, vaskefaciliteter og intensiv afdelinger Højt klassificeret bakteriologisk klasse B1 og renrums klassificering ISO klasse 2 Meget god renseevne, kemisk modstand klassificeret Fremragende Mineraluldsplade indkapslet af en luft- og vandtæt neutral folie. Støvsugning / Fugtig klud. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B5 og B10 ud over kravene til zone 4 (NF S ). Testet med: Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger ISO klasse 5 Jo lavere bakteriologisk klasse loftet har (fra 1-100), jo lavere spredning af bakterier. Kort fortalt betyder det, at MediCare bidrager til at hæmme spredningen af bakterier. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Støvsugning / Fugtig klud / Damp. Støvsugning / Fugtig klud / Damp Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B1 ud over kravene til zone 4 (NF S ). Testet med: Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA) Candida albicans Aspergillus niger Effekten af damprens mod bakterier og fungicider er blevet testet og opfylder kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. MediCare Air er blevet testet med følgende mikroorganismer og har opnået bakteriologisk klasse B1 og B5, som går ud over kravene til Zone 4 defineret i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcusaureus (MRSA) Candida Albicans Aspergillus Niger MediCare Air kan effektivt desinficeres ved damprens. Damprensens effekt mod bakterier og fungicider på MediCare Air er blevet testet. Produktet opfylder kravene i NF EN (> 5 log10) og NF EN (> 4 log10), hvilket betyder, at desinficeringen er yderst effektiv. Støvsugning / Fugtig klud / Damp Tests er blevet udført i henhold til ISO ( Bestemmelse af modstand mod væsker Del 1: Nedsænkning i andre væsker end vand ) og klassificeret i henhold til VDI 2083 Part 17. Resultatet er klassificeret som perfekt ved brug af følgende rengørings- og desinfektionsmidler: Isopropanol (100%), Ammoniak (25%), Saltsyre (5%), Formalin (37%)/formaldehyd, Peracetsyre (15%)/ Peroxyeddikesyre, Natriumhypoklorit (15%), Ethanol. ISO klasse 4 Dette er vigtigt, fordi antallet af sygehuserhvervede infektioner er steget de senere år. 1 MediCare Block er blevet testet med følgende mikroorganismer og har opnået bakteriologisk klasse B1, som går ud over kravene til Zone 4 defineret i NF S : Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Candida Albicans Aspergillus Niger ISO klasse 3 ISO klasse 2 Kan benyttes til lokaler, hvor der er behov for overeller undertryk, for at forhindre spredning af bakterier. Gælder ikke MediCare Standard Kan benyttes til lokaler, hvor der er behov for overeller undertryk, for at forhindre spredning af bakterier. αw = op til 0,95 (Klasse A) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 1,00 (Klasse A) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 0,80 (Klasse B) Op til 100% RH 1/C/0N αw = op til 0,85 (Klasse B) Op til 100% RH A1 Fuldt ud genanvendelig A1 Fuldt ud genanvendelig A1 Fuldt ud genanvendelig B-s1,d0 Store dele af MediCare Block kan genbruges 86% 85% 85% 74% PRODUKT ROCKFON MEDICARE Tåler MEDICARE STANDARD

9 16 #03 SPECIALOMRÅDER #03 SPECIALOMRÅDER 17 #03 #03 SPECIALOMRÅDER RUM TIL BEDRE BEHANDLING VORES AMBITION ER AT GØRE DET MULIGT AT BYGGE TIL MENNESKER OG TIL BEDRE BEHANDLING OG IKKE BARE TIL INSTITUTIONELLE KRAV. ROCKFONs høje materialestandard og brede produktportefølje gør det muligt at imødekomme de mange krav og ønsker i alle hjørner af den moderne sundhedssektor. Ambitionen er at gøre det muligt at bygge til mennesker og til bedre behandling og ikke bare til institutionelle krav. De vi kalder specialområder dækker både særligt følsomme områder på de offentlige hospitaler f.eks. psykiatrien og hospitaler, klinikker og lægehuse i den private sektor. Psykiatriske patienter befinder sig i en sårbar situation, der kræver rummelighed. Deres intimsfære er mere pladskrævende end andre patienttypers, og de reagerer også mere på støj og uro. De omgivelser, som den helende arkitektur tilbyder, kan derfor have stor positiv effekt i forhold til at berolige og afstresse patienterne. Hospitaler og klinikker i den private del af sundhedssektoren er omfattet af de samme sikkerheds- og hygiejnekrav som den offentlige sektor. Det stiller derfor også høje krav til de byggematerialer, man bruger i indretningen af dem. Ud over hygiejne og sikkerhed er der i den private sektor et særligt fokus på bygningernes æstetiske udtryk. De private hospitaler og klinikker er optaget af at signalere state of the art healthcare. Samtidig vil de have smukke, rolige og eksklusive omgivelser, der tiltaler patienter og pårørende. Mange specialklinikker har en høj patienttrafik, så her er dæmpning af støj en særlig udfordring. ROCKFON baserer sin produktudvikling på viden om alle disse behov og på den nyeste viden om, hvordan man arbejder med at opfylde dem. Strålbehandlingskliniken, Lund, Sverige

10 18 #03 SPECIALOMRÅDER #03 SPECIALOMRÅDER 19 FARVER DER HELER Farver er et vigtigt element i den helende arkitektur. De kan bruges til at afstresse og stimulere patienter, og det er desuden meget udbredt at bruge farvekoder til at lede patienter, pårørende og personale på rette vej i de store bygningsstrukturer. ROCKFONs Color-all og Color-all Special sortiment tilbyder en uovertruffen kombination af specialdefinerede farver og enestående akustiske egenskaber. De giver den højeste lydabsorption (Klasse A) og fremragende brandsikkerhed (Klasse A1 - Precious Tones: A2-s1,d0). CASE ØSTFOLD PLASTIKKIRURGI MOSS, NORGE ROCKFON MediCare var et naturligt valg, da Østfold Plastikkirurgi i Moss skulle etableres i de tidligere kontorlokaler. Fordi der er tale om operationsstuer, som er sterile zoner, faldt valget ret hurtigt på ROCKFONs lofter, der kan holde til de strenge rengøringskrav. Samtidigt var der et tilpasningsbehov i forhold til montering af operationslamper og et behov for nem adgang til de eksisterende loftsinstallationer. Desuden var man optaget af at forbedre akustikken så meget som muligt. Det kunne alt sammen løses med MediCare-sortimentet fra ROCKFON. ROCKFON MEDICARE AIR VAR DET ENESTE ALTERNATIV PÅ MARKEDET, DER KUNNE EFTERLEVE KRAVENE. DET VAR OGSÅ VIGTIGT FOR OS AT KUNNE BENYTTE ET ANERKENDT OG FULDT DOKUMENTERET PRODUKT. MORTEN SEIM, PROJEKTLEDER, ØSTFOLD TOTALBYGG AS

11 LØSNING NIVEAUSKIFTE #03 SPECIALOMRÅDER 21 EN GLIDENDE OVERGANG Renovering og udvidelse af eksisterende byggeri er meget almindeligt i den offentlige sundhedssektor. Ofte stræber man efter at maksimere lysindfaldet i det helende byggeri, og det kan give særlige designmæssige udfordringer i forhold til at udnytte eksisterende rammer med de nyere og skærpede krav til installationer mm. Grundet de øgede krav til HVAC er det ofte nødvendigt at sænke loftet i forbindelse med en renovering. For at bevare den fulde udnyttelse af eks. vinduespartierne kan niveauskifte være en ideel løsning. Ved et niveuaskifte i loftet er det vigtigt at skabe en stabil og driftsikker løsning, der sikrer et ensartet udtryk over tid når bygningen tages i brug. ROCKFON tilbyder forskellige løsninger, som sikrer flotte overgange og en stor frihed i designet. Hvad enten der ønskes et kurvet, et skråt eller et lodret niveauskifte. LØSNING NIVEAUSKIFTE

12 #03 SPECIALOMRÅDER PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL PRODUKT ROCKFON SONAR DB ISOLER LYDEN ROCKFON Color-all-serien fra er udviklet for at give designmæssig frihed til at understrege stemninger og skabe unikke miljøer ved hjælp af farver. ROCKFONs db sortiment er et udvalg af unikke loftplader, der udover en høj lydabsorbtion også har en høj lydisolering. Sonar db består af en lufttæt membran som sammen med stenulden reducerer støj fra rum til rum. ROCKFON COLOR-ALL Design, Tåler der giver frihed daglig rengøring Specialdesignede farver COLOR-ALL COLOR-ALL SPECIAL SONAR DB eksklusive standardfarver til at skabe ekseptionelle akustiske loftløsninger, der inspirerer og forbedrer design og indretning. Findes i mange dimensioner og kanttyper med mat, plan overflade som understøtter farvens naturlige glød. Optimal lydabsorption og formstabil selv ved en luft fugtighed på op til 100%. Mulighed for farveafstemte skinner i hele ROCKFON Color-all sortimentet ROCKFON Color-all Special plader tilbyder en unik kombination af specialdefinerede farver og fremragende egenskaber. Minimumsordren er kun én kasse og du kan vælge mel lem synlige, delvist-skjulte og skjulte kanter samt for- skellige dimensioner for total designfrihed. For at sikre et perfekt match af både loftplade og skinnesystem, bruger vi det anerkendte Natural Colour System (NCS) i alle dele af processen, fra farvevalg til produktion. Forbedret lydisolering rum til rum samt ekstra god lydabsorption. Elegant, klassisk, hvid overflade med optimal lys refleksion. Lav vægt, nem at installere, brandklasse A1 og form stabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 % Sonar db sortimentet består af fire produkter: db 35, db 40, db 42 og db 44. Brandhæmmende Bæredygtighed SÅDAN FUNGERER FARVER Støvsugning Støvsugning Støvsugning / Fugtig klud Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Beroligende: Man kan afstresse patienter ved at bruge farver og kunst, f.eks. i rum dedikeret til afslapning og stilhed. Lindrende: Farver f.eks. i form af kunst kan fungere som distraktion i forhold til smerte. Stimulerende: Visse patientgrupper har brug for generel sansestimulering og afledning det kan farver også bruges til. Vejvisende: Mange hospitaler bruger farver til at indikere, hvor man befinder sig. Det hjælper både patienter, pårørende og pleje personalet med at finde vej. αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 0,95 (Klasse A) αw = op til 0,90 (Klasse A) A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 / Precious Tones: Klasse A2-s1,d0 A1 Farveafhængig Farveafhængig 85% Op til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis pladen er bredere og længere end 700 mm Op til 100% RH Op til 100% RH Fuldt ud genanvendelig Fuldt ud genanvendelig Fuldt ud genanvendelig Lydisolering kan være nyttigt når man ikke ønsker at lyden vandrer fra et rum til et andet. I psykiatrien, hvor der kan forekomme megen støj fra urolige patienter, kan dette være ekstra vigtigt. På eks. privatklinikker og sundhedscentre, hvor der foregår mange fortrolige samtaler, kan db produkterne medhjælpe til at den fortrolige samtale forbliver fortrolig ved at isolere lyden. PRODUKT ROCKFON COLOR-ALL ROCKFON SONAR DB DESIGN UNIKKE MILJØER Det er påvist, at patienter påvirkes i deres helingsproces af farver og kunst. Farver kan både berolige, stimulere og aflede fra smertepåvirkning. Derfor er de et vigtigt element, når man vil skabe helende arkitektur. 23

13 24 #04 PLEJEHJEM #04 PLEJEHJEM 25 FØRST OG FREMMEST BYGGER VI TIL MENNESKER, DER SKAL TRIVES I HJEMLIGE OMGIVELSER. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER #04 PLEJEHJEM #04 MERE HJEM MINDRE INSTITUTION Det sidste hjem skal være netop dét: Et hjem. Ikke en institution. Kommuner over hele landet forsøger at omstille sig fra den institutionelle standardtænkning på plejeområdet og stræber efter at tilbyde mere værdige rammer for de ældste og svageste borgere. Men driftsøkonomiske hensyn er ikke lige pludselig tilsidesat. Det skal stadig være sådan, at plejepersonalets arbejdsgange bliver understøttet af arkitekturen. Man skal klare alle de sædvanlige krav uden at gå på kompromis med ambitionen om først og fremmest at bygge til mennesker, der skal trives i hjemlige omgivelser. Lys, akustik og fleksibel indretning er nøgleord i den sammenhæng. Ældres trivsel er f.eks. stærkt påvirket af lysforhold. Særlig når man skal indrette plejehjem til demente er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan områder med kunstig belysning bliver løst. Jægersborg Have Plejehjem, Danmark

14 26 #04 PLEJEHJEM #04 PLEJEHJEM 27 MANGE MULIGHEDER Gangarealer og fællesområder skal gerne optimeres akustisk for beboernes skyld, men også for at sikre personalets og de pårørendes trivsel. Det stiller høje krav til de materialer, man bruger i byggeriet af plejeboliger. ROCKFONs produkter tilbyder mange indretningsmuligheder, blandt andet i forhold til at kombinere gode akustiske egenskaber med muligheden for at installere moderne belysning og tilstrækkelig ventilation. Rent æstetisk f.eks. i forhold til farvevalg er der mange veje at gå, hvilket giver endnu mere frihed til arkitekterne. På den måde er ROCKFON med til at sikre, at ældre mennesker får ordentlige og værdige omgivelser at leve i, når de ikke længere er i stand til at klare en dagligdag i eget hjem. VI HAR HAFT DEN INDGANGSVINKEL, AT MAN IKKE SKAL GENERES I SIN LEJLIGHED AF STØJ FRA GANGEN. THOMAS NØRKÆR, NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER FREMTIDENS PLEJEHJEM Finstadtunet Plejehjem, Ski, Norge CASE FREMTIDENS PLEJEHJEM NØRRESUNDBY, DANMARK Fremtidens Plejehjem det hedder det rent faktisk, og det ligger ved Limfjorden i Nørresundby tilbyder sine beboere gode, lyse lejligheder og inviterer dem samtidigt ud i fællesområder, der bærer meget lidt præg af institution i traditionel forstand. Huset er tegnet af Nørkær+Poulsen arkitekter og Østergaard Arkitekter. Plejehjemmet er åbent for omverdenen. F.eks. er restauranten indrettet, så andre end plejehjemmets 75 beboere kan komme og spise der. Motionsafdelingen benyttes ikke kun af beboerne, men også af ældre i lokalområdet. Der er mange uformelle opholdsrum, små tekøkkener, læserum og andre temarum. Og så er beliggenheden ved Limfjorden udnyttet maksimalt, så alle beboerne mærker den og får glæde af den. Det er ROCKFONs Sonar X-lofter, der er valgt til fællesrum og gangarealer i byggeriet blandt andet på grund af deres akustiske egenskaber og skjulte skinnesystem. Men også fordi de er fleksible at bygge med og i øvrigt lever op til alle de krav, man stiller til materialer i plejeboliger. Jægersborg Have Plejehjem, Danmark

15 LØSNING BREDE KORRIDORER #04 PLEJEHJEM 29 LOFTER DER SPÆNDER BREDT Gangarealerne er travle i sundhedsvæsenet, og ikke mindst på plejehjemmene. Der går mange kvadratmeter til, og pladsen skal rumme mange funktioner og megen trafik. Der er kørsel med senge, kørestole og madvogne, der er gående trafik både patienter, personale og pårørende og der er møblement og andet udstyr. Man har ofte ret brede gange for at kunne have plads nok til al trafikken og udstyret. Gangforløbene er ofte hovedføringsveje for installationer. Installationerne kan være så mange, at der er begrænsede muligheder for nedstropning af loftet. ROCKFON har udviklet flere løsninger, der fungerer godt som alternativ til et standard nedstroppet loft. Med et stort udvalg i pladeformater, kan man skabe lige det udtryk man ønsker i korridoren. Kombineret med eks. dobbelthøje profiler, der kun fæstnes til væggene, kan der skabes et frit spænd på op til 2400 mm. LØSNING BREDE KORRIDORER Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark

16 #04 PLEJEHJEM PRODUKT ROCKFON HYGIENIC & ROCKFON SONAR PRODUKT ROCKFON MONO ACOUSTIC Med ROCKFON Sonar er det muligt at fjerne sig langt fra den traditionelle institutionsæstetik. Lofterne i fællesområder på plejehjem kan laves så de ikke har synlige skinner. Dermed kommer rummene til at bære meget mindre præg af institution. Loftet har stadig den funktionalitet, som er nødvendig i et plejehjem: Demonterbarhed, rengøringsvenlighed og høj akustisk kvalitet. ROCKFON SONAR Stor grad af frihed til designere og arkitekter Retningsløs HYGIENIC SONAR MONO ACOUSTICMONO ACOUSTIC E Loftpladerne i Hygienic-sortimentet er udviklet til at imødegåde de strengeste krav til hygiejne og rengørings venlighed. Kombineret med lang levetid, høj slidstyrke og gode lydabsorberende egenskaber er disse loftplader ideelle for de fleste renrumsmiljøer. Hygienic produkterne har en holdbar og special behandlet overflade, der er vand- og smudsafvisende. Stenuldskernen kan ikke danne grobund for skadelige mikroorganismer Attraktiv klassisk, glat, hvid overflade. Fuld designfrihed takket være mange modulstørrelser og kantdetaljer. Enestående kombination af brandklasse A1, bedste lyd absorption og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100%. Æstetisk elegant akustisk loft og vægbeklædning uden synlige samlinger. Alle kvaliteter ved et stenuldsloft: fremragende akustik, brandsikkerhed og nem indbygning af alle tekniske installationer. Kan monteres direkte eller nedhængt, den perfekte løsning til nybyggeri eller eksisterende arkitektur. overflade, som gør installation nemmere Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Overfladen er forstærket og stærkt vandafvisende. Snavs reduceres. Rengøringsvenlig Støvsugning / Fugtig klud / Damp / Skumrensning ved lavt tryk / Højtryksrensning Støvsugning / Fugtig klud overflade Brede dimensioner, der passer godt til korridorerne på plejehjem EN UBRUDT FLADE Det hvide ubrudte loft, der præger mange hjem, er hvad de fleste arkitekter stræber efter. ROCKFON Sonar fås i store formater og med skjulte skinner, så man kan skabe et mere hjemligt loft kontra de traditonelle 60x60 lofter i synligt skinnesystem. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer. ISO klasse 5 αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 1,00 (Klasse A) αw = op til 1,00 (Klasse A) A1 A1 A2-s1,d0 85% 85% 78% Op til 100% RH 1/C/0N Op til 100% RH 1/C/0N 2/C/0N hvis pladen er bredere og længere end 700 mm Fuldt ud genanvendelig Det tætteste du kommer på det hvide ubrudte loft, uden at slække på kravene til akustik, brand mm. er vores unikke ROCKFON Mono Acoustic. Støvsugning Fuldt ud genanvendelig Op til 100% RH Fuldt ud genanvendelig Fælledgården Plejehjem, Østerbro, Danmark PRODUKT ROCKFON HYGIENIC ROCKFON SONAR ROCKFON MONO ACOUSTIC HJEMLIG ÆSTETIK Kravene til køkkenhygiejne på plejehjem er høje. Her har vi Hygienic som er ideel til formålet, fordi produktet på én gang lever op til hygiejnekravene og sikrer den nødvendige akustiske dæmpning i travle storkøkkener. 31

17 32 #05 SIKKERHED #05 SIKKERHED 33 #05 #05 SIKKERHED SIKKERT OG GRØNT Brande indtræffer på trods af, at vi gør alt for at undgå dem. Også på hospitaler og i plejesektoren, hvor der er særlige udfordringer, når ulykken er ude. En af de største er, at en del patienter og beboere vil være helt ude af stand til at redde sig selv under en evakuering. DEN BRANDHÆMMENDE STENULD BIDRAGER VÆSENTLIGT TIL BRANDSIKKERHEDEN PÅ HOSPITALER, PLEJEHJEM OG KLINIKKER. En anden udfordring er, at der ikke altid er så meget personale til stede i forhold til antallet af patienter og beboere. Derfor gælder det om at konstruere bygninger, som mindsker brandrisikoen og giver tid og plads for alle til at komme ud i god behold. Den brandhæmmende stennuld kombineret med vores brandisolerende systemer, som alle ROCKFONs lofter er lavet af, bidrager væsentligt til brandsikkerheden på de hospitaler, plejehjem og klinikker, der har installeret vores produkter. Ny Lundbygården, Gråbo Plejehjem, Sverige Helsingborg Plejehjem, Sverige

18 34 #05 SIKKERHED #05 SIKKERHED 35 EN BÆREDYGTIG LØSNING Odense Hospital Patienthotel, Danmark I mange år har ROCKFON gjort en indsats for at reducere påvirkningen af miljøet med fokus på øget energieffektivitet, begrænset vandforbrug, omdirigering fra deponeringsanlæg og recirkulering af industriaffald. Sten fra naturen er et af de primære råmaterialer i ROCKFONs produkter. Stenuldskernen indeholder op til 84 % genbrugsmateriale samt vedvarende naturmateriale og er fuldt ud genanvendelig. Art Clinic Göteborg, Sverige Ønsker du at få en bygning certificeret gennem eks. BREEAM, LEED, DGNB eller andet kan ROCKFON produkter også hjælpe dig med at opnå dette mål. Kontakt os for den nødvendige dokumentation. RETURORDNING Alle vores produkter kan indgå i vores genanvendelsesprogram. ROCKFON tilbyder vores kunder en returordning, der gør det nemt at returnere gamle plader og spild, som herefter kan indgå i produktionen af ny stenuld. I modsætning til traditionel genanvendelse, hvor de recirkulerede materialer kan få en ringere kvalitet end oprindeligt, så up-cycles affaldsprodukter fra ROCKFON til nye produkter, der har samme kvalitet som produkter fremstillet af nye råvarer. CASE BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS BRØNDERSLEV, DANMARK Sundhedshuset er tegnet af C.F. Møller og har til opgave at danne rammen for en række sundhedfaglige fællesskaber og dermed forenkle adgangen til sundhedsvæsenet for områdets beboere. Brønderslev Sundhedshus er på ca m² fordelt på to etager, indeholdende en række klinikker, genoptræningsfunktioner og diverse fællesfaciliteter (herunder fælles reception, borgercafé og tagterrasse til personalet). Det er et byggeri, som skal leve op til de mest ambitiøse energikrav, hvilket er i tråd med, at Brønderslev Kommune er såkaldt klimakommune. Huset skal derfor certificeres efter den Danske Bæredygtigheds certificering, DGNB-Danmark (sølv), med fokus på bl.a energieffektivitet, miljø og fleksibilitet. ROCKFON har leveret Sonar E til projektet. Produktet er fuldt ud genanvendeligt, M1 certificeret og har Dansk Indeklima Mærkning. Diacor Jumbo, Helsinki, Finland

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

INSPIRED ET INSPIRATIONSMAGASIN FRA GUSTAVSBERG. Badeværelser / Trends / Personligheder / Design / Nyheder / Vand / Lyd Nr. 1 2015

INSPIRED ET INSPIRATIONSMAGASIN FRA GUSTAVSBERG. Badeværelser / Trends / Personligheder / Design / Nyheder / Vand / Lyd Nr. 1 2015 ET INSPIRATIONSMAGASIN FRA GUSTAVSBERG INSPIRED Badeværelser / Trends / Personligheder / Design / Nyheder / Vand / Lyd Nr. 1 2015 DELTAG OG VIND EN VANDTÆT HØJTTALER! HVAD VIL DU HØRE PÅ BADEVÆRELSET?

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere