Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20"

Transkript

1 side 20 VELKOMSTFOLDER side Vigtige telefonnumre Skolens medarbejdere Skoleinspektør: Inga Thamsen: tlf.: Overlærer Nicola Schwarz: tlf.: Overlærer Mette Jessen: tlf.: Overlærer Morten Meng: tlf.: Overlærer Kirsten Koll Kristiansen: tlf.: Lærer Christine Baltz: tlf.: Pæd. medarbejder Christine Nissen: tlf.: Pæd. medarbejder Carmen Unverzagt: tlf.: Pedel: Hans Joachim Nielsen: tlf.: Bygninger Skolens telefonnummer: tlf.: Sportshallen/SFO: tlf.: Store Vi / Vanderup Børnehave Børnehaveleder: Ellen Losch. Afdelingen i Store Vi: tlf.: Afdelingen i Vanderup: tlf.: Skolebus Flere info findes på skolens hjemmeside Omnibusbetrieb Fedder Reisen: tlf.: Wiehe Taxi Bötcher: tlf.: Skolens hjemmeside: D A N S K S K O L E F O R E N I N G F O R S Y D S L E S V I G / Elever, forældre og ansatte skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte Velkommen Store Vi Danske Skole er en hyggelig, lille landsbyskole med ca. 60 elever. Tag dog ikke fejl af den idylliske skolefacade, for der er masser af aktivitet både foran og bag skolemurene. På Store Vi Danske Skole ønsker vi at udvikle det hele Store Vi menneske. Vi ønsker, at vores elever skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte. Vi tror på, at et højt selvværd skaber grobund for nysgerrighed og lysten til at lære og udvikle sig både fagligt, fysisk og socialt. En mindretalsskole Skole Store Vi Danske Skole er en privat skole, som løser den samme opgave for det danske mindretal, som de offentlige skoler gør for flertallet.

2 side 2 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Vigtige telefonnumre side 19 Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. driver daginstitutioner og skoler for det danske mindretal. Skoleforeningens daginstitutioner og skoler udgør en vigtig søjle i det danske liv i Sydslesvig. Samarbejdsrådet Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Forældrerepræsentanter : Skoleforeningen har udgivet en informationsbrochure som kan give dig et indblik i dens virke og vilkår samt introducere dig for dens pædagogiske perspektiv. Her kan du læse et kortfattet uddrag fra brochuren: Angela Reimer, tlf.: Mira Bang, tlf.: Stefan Kloppenburg, tlf.: Stefan Reiser, tlf.: Opgave: Vores primære opgave består i at sikre det danske mindretals børn og unge læring og udvikling. Vores institutioner formidler dansk sprog og kultur, men vi driver ikke værdineutrale sprogskoler. Mål: Dansk pædagogik, læring og dannelse, trivsel og udvikling, demokrati og fællesskab samt kulturkompetence er de centrale mål, der er formuleret i Skoleforeningens vedtægter. De danner rammen om vores arbejde. Medlemskab: Når et barn optages i en af Skoleforeningens daginstitutioner eller skoler, forudsætter vi, at mindst en af forældrene/de opdragelsesberettigede bliver medlem af foreningen. Vi knytter en række forventninger til medlemskabet. Daginstitutioner: Vores daginstitutioner er sociale mødesteder for læring og udvikling. Institutionernes primære opgave består i at støtte det enkelte barn i at tilegne sig dansk sprog og kultur. Forældre og ansatte bærer»det fælles ansvar«. Skoler: Vores skole søger at fremme tilegnelsen af de kundskaber og færdigheder, der medvirker til en alsidig, personlig udvikling og således at styrke de særlige potentialer ved en opvækst i mindretallet. Hele folderen kan downloades på Skoleforeningens hjemmeside Rådgivning Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Skolesygeplejerske Hanne Noack, PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog Lone Flindt Lücke Tlf.:

3 side 18 Danske foreninger i Store Vi Valsbøl Pastorat Pastor Finn J.L. Rønnow, Kirchenweg 17, Wallsbüll tlf.: , Formand menighedsrådet: Peter Lynggaard Jacobsen, tlf.: SSF-Sydslesvig forening Formand: Annette Neumann, Großenwiehe Ost, Großenwiehe, tlf.: SSW-Südschleswiger Wählerverband Formand: Sven Nielsen, Gravnskjerweg 2, Großenwiehe, tlf.: , UF- Ungdomsforeningen Formand: Klaus Borchard, Haferbogen 49, Großenwiehe, tlf.: Spejder Kærne Gruppen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig Leder Mira Bang, Elkjer 16, Großenwiehe, tlf.: Kvindeforeningen Formand: Ingrid Borchardt, Ringweg 6, Großenwiehe, tlf.: Medlemskab: Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. lægger vægt på, at den, der søger medlemskab, side 3 har gjort sig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne vedrørende daginstitutionernes og skolernes opgaver i foreningens vedtægter ved samtaler med repræsentanter for Skoleforeningen indgående har informeret sig om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed kan tilslutte sig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om daginstitutionernes og skolernes opgaver er bekendt med, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk, samt at optagelsessøgende, som ikke behersker dansk, vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn. BEMÆRK: I tilfælde af særlige behov finder daginstitutionen/skolen og forældrene i fællesskab en løsning, der tilgodeser børnenes tarv. I givet fald træffer forældrene den endelige afgørelse for deres børn.

4 side 4 side 17 Traditioner og faste datoer Motionsdag: Motionsdagen finder altid sted den sidste skoledag før efterårsferien. Den bliver arrangeret fra år til år, og der er derfor ikke andre faste traditioner, end at vi skal ud og bevæge os. Klippedag: Når juletiden starter, pyntes skolen op på en juleklippedag. Her hygges med juleklip, julemusik, kakao og æbleskiver. Pakkekalender og tv-julekalender: I december har alle klasser en lille pakkekalender i deres klasse med små gaver, som eleverne selv har købt til hinanden. Desuden ser skolen hver dag et afsnit af DR s eller TV2 s julekalender. SKOLENS FOKUSOMRÅDER at vi har en god omgangstone på skolen og føler os som del af en helhed. at eleverne udvikler mod til at udtrykke sig f.eks.via oplæg eller fremvisninger af teaterstykker, musicals eller indøvede musikstykker. at vi bruger kroppen og udeområderne til indlæring. at vi lærer, at vise ansvar overfor hinanden og skolen. Læs også skolens virksomhedsplan på Hvis jeg skal nævne noget, der kendetegner vores skole, så må det være den grundlæggende tillid, som vi har til hinanden. Det er starten på en positiv cirkel, hvor både elever, forældre og medarbejdere trives. (Inga Thamsen, skoleinspektør) Julefest: I december holder skolen en julefest, hvor familie og gamle skoleelever er hjerteligt inviteret. Her underholder eleverne f.eks med teater og sang. Der bliver serveret kaffe og kage i pausen, danset om juletræet, sunget, og tit er vi også så heldige, at julemanden ser forbi med en lille gave til eleverne. Dagen efter julefesten må eleverne blive hjemme fra skole, men man må gerne komme alligevel og hjælpe med at rydde op og julehygge bagefter. Julegudstjeneste: Den sidste skoledag før juleferien tager hele skolen i kirke til en festlig julegudstjeneste. Forældre er hjerteligt inviterede til at deltage. Halvårsskift: Efter uddeling af karakterbøger efter årets første semester tager skolen på udflugt. Som regel tager vi til skøjtehallen, men udflugtsmålet kan variere. Fastelavn: Fastelavn holdes om mandagen klasse kommer udklædt og holder fastelavn sammen i gymnastikhallen. Her bliver der leget, sunget, slået kitten af tønden, og modeshowet må ikke glemmes. Påske: Den sidste skoledag før påskeferien tager skolen på skovtur og leder efter påskeæg. Som regel slutter dagen med en påskegudstjeneste. Årsmøde: Årsmødet er et vigtigt arrangement for det danske mindretal i Store Vi og det ses gerne, at ansatte, forældre og elever møder op! Lejrskole: Hvert andet år tager skolen på lejrskole klasse tager enten til Rendbjerg eller Vesterled tager til Bornholm. Emneuge: Udover den normale undervisning holder skolen en større emneuge hvert andet år. Emnet varierer fra år til år. Sommerfest: Omkring sommerferien holder skolen og børnehaven en fælles børnefest. Forældre og personalet står i fællesskab for gennemførelsen. Der holdes altid et planlægningsmøde inden festen, hvor alle er inviteret til at deltage. Kagesalg: klasse sælger hjemmebagte kager, pølsehorn og lignende hver fredag i 3. time. Pengene spares op til lejrskolen på Bornholm. Et stk. kage koster 0,30

5 side 16 side 5 Rådgivning PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske bistand til børn og unge i børnehaver og skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Generelt Der undervises elever fra klasse. Flere årgange undervises i samme klasse. Vores naturlige underbygning er Store Vi - Vanderup Børnehave. Eleverne fortsætter på en af Flensborgs fællesskoler efter 6. klassetrin. PPR's primære opgaver er: at rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov at rådgive om specialundervisning at varetage taleundervisning at foretage pædagogisk psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov.6 12 år Skolens adresse Store Vi Danske Skole Störtebekerweg Großenwiehe Telefon: Skolens konto: Konto: Raiffeisenbank Handewitt BLZ: , konto BIC: GENODEF1HDW IBAN: DE Skolens hjemmeside: Ringetider 1. time: kl time: kl time: kl time: kl time: kl Skolebus Omnibusbetrieb Fedder Reisen: Wiehe Taxi Bötcher:

6 side 6 side 15 Hverdagen Rådgivning Undervisningssproget er dansk. Tyskundervisningen starter i første klasse. Elevens dagbog er en meddelelsesbog mellem forældre, lærere og SFO. Forældre bedes se i bogen hver dag. Til gymnastiktimerne medbringes gymnastiktøj, håndklæde og helst gymnastiksko. Der skal bruses efter gymnastiktimerne. Børnene spiser deres madpakke i de sidste ti minutter af tredje time. Første og anden klasse spiser dog allerede i anden time. Forældrene bedes sørge for en sund madpakke. Børnene må ikke tage slik med i skolen, undtagen når de har fødselsdag eller når der er hyggetime. Når en elev er syg, bedes det meddelt i elevens dagbog eller forældrene bedes ringe til skolen om morgenen. Forældre bedes sørge for, at vores kurv med glemte ting ikke fyldes for meget. Sundhedstjenesten Skolesygeplejerske og skolelæge arbejder for sundhedsfremme i skolen. Formålet er, ved hjælp af vejledning og oplysning, at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats til de børn og unge der har et særligt behov. Store Vi Skoles Skolesygeplejerske hedder Hanne Noack Tlf: , Skolens personale og elevers forældre har mulighed for at bruge skolesygeplejersken som konsulent i forhold til emner, der vedrører børns sundhed og trivsel. Sundhedstjenesten har tavshedspligt. Sygeplejersken kan rådgive om: kost fysisk aktivitet hygiejne m.m. Børn fra 6-13 år har mulighed for aflastning/kurophold på Hjerting Kystsanatorium. En gang om året kommer skoletandlægen og undersøger alle børn i alderen 6 12 år Der tilbydes tandplejeprofylakse i 1., 2. og 4. skoleår og sundhedssamtaler på 6. klassetrin.

7 side 14 side 7 Skolens rådgivende organer Samarbejdsrådet Samarbejdsrådet vælges hvert 3. år og består af 5 forældre, 2 lærere og skolens leder som protokolfører. Alle forældre med børn tilmeldt skolen er stemmeberettigede ved valg. Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Fællesrådsrepræsentanter vælges for en periode af 3 år. Alle medlemmer af skolekredsen er valgberettigede. Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Det Pædagogiske Råd Det Pædagogiske Råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Løse vikarer har ret, men ikke pligt til at deltage i rådets møder. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges af skolens leder eller af skoledirektionen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Elevrådet Skolens elevråd består af drenge og piger fra klasse. Elevrådsrepræsentantterne bliver valgt demokratisk i deres klasser. Elevrådet varetager elevernes interesser. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som talerør for deres klasse. Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle eleverne på skolen. Der indkaldes med jævne mellemrum til elevrådsmøde med dagsorden. Der føres protokol over møderne. Elevrådets kontaktlærer er Morten Meng. Se skolens hjemmeside for at se hvem der sidder i elevrådet i år. Elevrådets formand: Morten Reimer, 6. klasse Næstformand: Jeelka Jaspers, 5. klasse Skolevejen Forældrene gennemgår skolevejen med børnene, så de er bevidste om farlige steder undervejs. Forældrene bestemmer selv, om barnet må cykle i skole. Eleverne skal direkte hjem efter sidste skoletime, medmindre der er truffet en anden aftale med skolen. Ved sygdom af lærere eller andre uforudsete situationer kan det ske, at børnene sendes hjem i utide. Hav en aftale med børnene om, hvordan de skal forholde sig i en sådan situation. Børn fra klasse, der bor længere væk end to kilometer fra skolen og ældre elever, der bor længere væk end fire kilometer fra skolen, har lov til at benytte skolebussen. Transporten med busbørnene foregår med offentlig bus (ÔPNV). Køreplanen bliver uddelt i starten af skoleåret. Forældrene bedes tale med børnene om emnet.: "Hvordan opfører man sig i en skolebus?". Forsikring Alle elever er ulykkeforsikret fra det tidspunkt, de forlader hjemmet, indtil de kommer hjem igen. Hvis der sker et uheld, der medfører lægebesøg, bedes skolen have besked derom. Skolen har ingen ansvarsforsikring, dvs. briller og andre materielle skader bliver ikke erstattet.

8 side 8 side 13 Elev-evaluering Klasselæreren og en hovedfagslærer tager på hjemmebesøg hos eleverne i første klasse i januar/februar. Der bliver uddelt karakterbøger to gange om året. Den første karakterbog får eleverne i slutningen af første skoleår. I første til tredje klasse skrives der en skematisk udtalelse. Fjerde til sjette klasse får tal-karakterer. Den fleksible indskolingsfase Den slesvig-holstenske skolelov pålægger alle børn at starte i skole, når de er 6. år. Herefter kan eleverne fleksibelt bruge mellem et og tre år til at arbejde med de emner, der er fastlagt i læseplanen for 1. og 2. klasse. Derfor kaldes de første to skoleår for fleksibel indskolingsfase. MINI-CLUB Med jævne mellemrum tilbyder Store Vi Ungdomsforening en kavalkade af spændende og hyggelige ungdomsaktiviteter til skolens elever. Kontakt: Ilse Borchardt FODBOLD, BORDTENNIS OG BADMINTON Alt efter årstid, ønsker og behov tilbyder Store Vi Ungdomsforening forskellige sportsgrene på skolens område. Kontakt Claus Borchardt SSF S FAMILIE-ARRANGEMENTER Er I medlem af SSF? Så glæd jer til en helt masse populære aktiviteter og arrangementer for hele familien. Den fleksible indskolingsfase tager udgangspunkt i barnets behov og i den måde, det enkelte barn lærer på. Der arbejdes bl.a. med individuelle mål for det enkelte barn. Derfor arbejder eleverne ikke altid med de samme opgaver. Indlæringsmetoder og -tempo bliver tilpasset til den enkelte. Læs mere på Skoleforeningens hjemmeside

9 side 12 side 9 Andre tilbud efter skoletid SPEJDERNE Kærne Gruppen er en af de største grupper i Sydslesvig. Du kan starte med at blive spejder, når du kommer i første klasse. Spejdere lærer blandt andet at klare sig i naturen, lave mad over bål og at være en god kammerat. Spejderne i Store Vi mødes på skolen en gang om ugen. Spejderne er delt op efter alder: Bæverne (1.-2. kl) mødes hver torsdag kl Ledere: Hans Christian og Mira Bang. Ulveflokken (3.-5.kl) mødes hver tirsdag kl Ledere: Julia Reimer og Mona Marie Koch og Spejdertroppen (6.klasse -16 år) mødes hver onsdag kl Ledere: Inga Thamsen og Mette Jessen og Skolens historie Det danske skolearbejde i Store Vi blev påbegyndt i Det startede i Feddersens Krostue i Skovbøl og i Store Vi i slagter Leonhards hus den 4. maj Fra krostuen i Skovbøl flyttede man i Wollesens hus overfor den dengang eksisterende banegård. Omkring 1950 begyndte man at få jord til en rigtig skole, og grunden langs vejen mellem Store Vi og Skovbøl, som skolen i dag ligger på, erhvervedes. Efter årene først i 60'erne med de meget små elevtal kom man igen med ønsker og planer. denne gang gjaldt det en børnehave, som skulle omfatte Vanderup skoledistrikt. den blev indviet i Ungdomspladsen blev for snæver, så igen købtes jord af Lorentz Tralau til indkørsel og sportsplads. Siden er der blevet udvidet med et klasselokale og i 1985 kunne skolen tage en ny gymnastikhal i brug. Klanen er for alle spejdere over 16 år. Klanen mødes ikke til ugentlige møder men mere I forbindelse med projekter eller fælles lejre. Klanleder: Marie Lehmann.

10 side 10 side 11 Tilbud efter skoletid SFO (Skolefritidsordning) Skolefritidsordningen (SFO) ved Store Vi Danske Skole startede med ca. 10 børn efter sommerferien SFO' en er et pasningstilbud til børnene i klasse fra kl Vi holder til i gymnastiksalens forhal. Når gymnastiksalen er ledig, bruger vi den til lege, boldspil etc. Derudover har vi et depotrum med papir, sakse etc. og diverse spil og bøger samt lidt udendørs legetøj, børnene må bruge. I godt vejr er vi meget udenfor og benytter os af sportspladsen og den lille legeplads, Vi har et fælles måltid, hvor vi bl.a. spiser frugt, cornflakes og mysli. Vi prøver også på at tilbyde et varmt måltid om ugen. Børnene har ligeledes mulighed for at lave lektier i SFO' en, men de fleste vil nu helst lege sammen - også på tværs af klassetrinnene. Kontakt: Christine Nissen og Carmen Unverzagt FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING Umiddelbart efter skolen tilbydes der frivillig musikundervisning til skolens elever. Undervisningen er som regel aldersopdelt. Indholdet kan skifte fra år til år f.eks musical, samspil, skolekor og sanglege. Det er også forskelligt, hvem der star for undervisningen. Det koster 20,- per år. Kontaktperson: Mette Jessen MINI-KONFIRMAND I reglen tilbyder vores præst Finn Rønnow hvert år eleverne i tredje klasse at gå til minikonfirmand. Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse. Vi snakker om, hvad dåben er og hvad det betyder at være døbt. Vi snakker om gudstjeneste og bøn, og vi synger salmer. Alt sammen tilpasset alderstrinnet og forbundet med nogle spændende opgaver, der relaterer til emnet. Det er ikke en betingelse at være døbt, for at gå til minikonfirmand. Undervisningen ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Der sendes en tilmeldingsseddel ud med nærmere information i løbet af efteråret. FERIEBARN I DANMARK Der er mulighed for børnene at rejse to eller fire uger til Danmark i sommerferien. Børnene bor hos en værtsfamilie og deltager i en dansk hverdag. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng. UDVEKSLINGSELEV MELLEM DANMARK OG SYDSLESVIG Oplev at gå i skole i Danmark og få en dansk kammerat med i din klasse. Det finder altid sted i efteråret i uge 45 og 46. En uge i Danmark + en uge i Sydslesvig. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng.

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u Årsplan Røde Kors Børnehus i Børnehaven August til oktober 2017 Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Alle har en mening om folkeskolen, for vi har næsten alle prøvet, hvordan det er. Politikere, medier og andre har stor opmærksomhed om skolens arbejde.

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Derfor har Hurup Skole et elevråd

Derfor har Hurup Skole et elevråd Hurup Skole Elevråd Derfor har Hurup Skole et elevråd For at gøre skolen bedre. Ikke bare for eleverne, men for alle. I folkeskoleloven står der i 46, at ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin,

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely

Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely - en privat børnehave for børn i alderen 3 6 år 1 Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely. Denne pjece giver orientering til

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere