Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20"

Transkript

1 side 20 VELKOMSTFOLDER side Vigtige telefonnumre Skolens medarbejdere Skoleinspektør: Inga Thamsen: tlf.: Overlærer Nicola Schwarz: tlf.: Overlærer Mette Jessen: tlf.: Overlærer Morten Meng: tlf.: Overlærer Kirsten Koll Kristiansen: tlf.: Lærer Christine Baltz: tlf.: Pæd. medarbejder Christine Nissen: tlf.: Pæd. medarbejder Carmen Unverzagt: tlf.: Pedel: Hans Joachim Nielsen: tlf.: Bygninger Skolens telefonnummer: tlf.: Sportshallen/SFO: tlf.: Store Vi / Vanderup Børnehave Børnehaveleder: Ellen Losch. Afdelingen i Store Vi: tlf.: Afdelingen i Vanderup: tlf.: Skolebus Flere info findes på skolens hjemmeside Omnibusbetrieb Fedder Reisen: tlf.: Wiehe Taxi Bötcher: tlf.: Skolens hjemmeside: D A N S K S K O L E F O R E N I N G F O R S Y D S L E S V I G / Elever, forældre og ansatte skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte Velkommen Store Vi Danske Skole er en hyggelig, lille landsbyskole med ca. 60 elever. Tag dog ikke fejl af den idylliske skolefacade, for der er masser af aktivitet både foran og bag skolemurene. På Store Vi Danske Skole ønsker vi at udvikle det hele Store Vi menneske. Vi ønsker, at vores elever skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte. Vi tror på, at et højt selvværd skaber grobund for nysgerrighed og lysten til at lære og udvikle sig både fagligt, fysisk og socialt. En mindretalsskole Skole Store Vi Danske Skole er en privat skole, som løser den samme opgave for det danske mindretal, som de offentlige skoler gør for flertallet.

2 side 2 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Vigtige telefonnumre side 19 Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. driver daginstitutioner og skoler for det danske mindretal. Skoleforeningens daginstitutioner og skoler udgør en vigtig søjle i det danske liv i Sydslesvig. Samarbejdsrådet Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Forældrerepræsentanter : Skoleforeningen har udgivet en informationsbrochure som kan give dig et indblik i dens virke og vilkår samt introducere dig for dens pædagogiske perspektiv. Her kan du læse et kortfattet uddrag fra brochuren: Angela Reimer, tlf.: Mira Bang, tlf.: Stefan Kloppenburg, tlf.: Stefan Reiser, tlf.: Opgave: Vores primære opgave består i at sikre det danske mindretals børn og unge læring og udvikling. Vores institutioner formidler dansk sprog og kultur, men vi driver ikke værdineutrale sprogskoler. Mål: Dansk pædagogik, læring og dannelse, trivsel og udvikling, demokrati og fællesskab samt kulturkompetence er de centrale mål, der er formuleret i Skoleforeningens vedtægter. De danner rammen om vores arbejde. Medlemskab: Når et barn optages i en af Skoleforeningens daginstitutioner eller skoler, forudsætter vi, at mindst en af forældrene/de opdragelsesberettigede bliver medlem af foreningen. Vi knytter en række forventninger til medlemskabet. Daginstitutioner: Vores daginstitutioner er sociale mødesteder for læring og udvikling. Institutionernes primære opgave består i at støtte det enkelte barn i at tilegne sig dansk sprog og kultur. Forældre og ansatte bærer»det fælles ansvar«. Skoler: Vores skole søger at fremme tilegnelsen af de kundskaber og færdigheder, der medvirker til en alsidig, personlig udvikling og således at styrke de særlige potentialer ved en opvækst i mindretallet. Hele folderen kan downloades på Skoleforeningens hjemmeside Rådgivning Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Skolesygeplejerske Hanne Noack, PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog Lone Flindt Lücke Tlf.:

3 side 18 Danske foreninger i Store Vi Valsbøl Pastorat Pastor Finn J.L. Rønnow, Kirchenweg 17, Wallsbüll tlf.: , Formand menighedsrådet: Peter Lynggaard Jacobsen, tlf.: SSF-Sydslesvig forening Formand: Annette Neumann, Großenwiehe Ost, Großenwiehe, tlf.: SSW-Südschleswiger Wählerverband Formand: Sven Nielsen, Gravnskjerweg 2, Großenwiehe, tlf.: , UF- Ungdomsforeningen Formand: Klaus Borchard, Haferbogen 49, Großenwiehe, tlf.: Spejder Kærne Gruppen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig Leder Mira Bang, Elkjer 16, Großenwiehe, tlf.: Kvindeforeningen Formand: Ingrid Borchardt, Ringweg 6, Großenwiehe, tlf.: Medlemskab: Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. lægger vægt på, at den, der søger medlemskab, side 3 har gjort sig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne vedrørende daginstitutionernes og skolernes opgaver i foreningens vedtægter ved samtaler med repræsentanter for Skoleforeningen indgående har informeret sig om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed kan tilslutte sig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om daginstitutionernes og skolernes opgaver er bekendt med, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk, samt at optagelsessøgende, som ikke behersker dansk, vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn. BEMÆRK: I tilfælde af særlige behov finder daginstitutionen/skolen og forældrene i fællesskab en løsning, der tilgodeser børnenes tarv. I givet fald træffer forældrene den endelige afgørelse for deres børn.

4 side 4 side 17 Traditioner og faste datoer Motionsdag: Motionsdagen finder altid sted den sidste skoledag før efterårsferien. Den bliver arrangeret fra år til år, og der er derfor ikke andre faste traditioner, end at vi skal ud og bevæge os. Klippedag: Når juletiden starter, pyntes skolen op på en juleklippedag. Her hygges med juleklip, julemusik, kakao og æbleskiver. Pakkekalender og tv-julekalender: I december har alle klasser en lille pakkekalender i deres klasse med små gaver, som eleverne selv har købt til hinanden. Desuden ser skolen hver dag et afsnit af DR s eller TV2 s julekalender. SKOLENS FOKUSOMRÅDER at vi har en god omgangstone på skolen og føler os som del af en helhed. at eleverne udvikler mod til at udtrykke sig f.eks.via oplæg eller fremvisninger af teaterstykker, musicals eller indøvede musikstykker. at vi bruger kroppen og udeområderne til indlæring. at vi lærer, at vise ansvar overfor hinanden og skolen. Læs også skolens virksomhedsplan på Hvis jeg skal nævne noget, der kendetegner vores skole, så må det være den grundlæggende tillid, som vi har til hinanden. Det er starten på en positiv cirkel, hvor både elever, forældre og medarbejdere trives. (Inga Thamsen, skoleinspektør) Julefest: I december holder skolen en julefest, hvor familie og gamle skoleelever er hjerteligt inviteret. Her underholder eleverne f.eks med teater og sang. Der bliver serveret kaffe og kage i pausen, danset om juletræet, sunget, og tit er vi også så heldige, at julemanden ser forbi med en lille gave til eleverne. Dagen efter julefesten må eleverne blive hjemme fra skole, men man må gerne komme alligevel og hjælpe med at rydde op og julehygge bagefter. Julegudstjeneste: Den sidste skoledag før juleferien tager hele skolen i kirke til en festlig julegudstjeneste. Forældre er hjerteligt inviterede til at deltage. Halvårsskift: Efter uddeling af karakterbøger efter årets første semester tager skolen på udflugt. Som regel tager vi til skøjtehallen, men udflugtsmålet kan variere. Fastelavn: Fastelavn holdes om mandagen klasse kommer udklædt og holder fastelavn sammen i gymnastikhallen. Her bliver der leget, sunget, slået kitten af tønden, og modeshowet må ikke glemmes. Påske: Den sidste skoledag før påskeferien tager skolen på skovtur og leder efter påskeæg. Som regel slutter dagen med en påskegudstjeneste. Årsmøde: Årsmødet er et vigtigt arrangement for det danske mindretal i Store Vi og det ses gerne, at ansatte, forældre og elever møder op! Lejrskole: Hvert andet år tager skolen på lejrskole klasse tager enten til Rendbjerg eller Vesterled tager til Bornholm. Emneuge: Udover den normale undervisning holder skolen en større emneuge hvert andet år. Emnet varierer fra år til år. Sommerfest: Omkring sommerferien holder skolen og børnehaven en fælles børnefest. Forældre og personalet står i fællesskab for gennemførelsen. Der holdes altid et planlægningsmøde inden festen, hvor alle er inviteret til at deltage. Kagesalg: klasse sælger hjemmebagte kager, pølsehorn og lignende hver fredag i 3. time. Pengene spares op til lejrskolen på Bornholm. Et stk. kage koster 0,30

5 side 16 side 5 Rådgivning PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske bistand til børn og unge i børnehaver og skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Generelt Der undervises elever fra klasse. Flere årgange undervises i samme klasse. Vores naturlige underbygning er Store Vi - Vanderup Børnehave. Eleverne fortsætter på en af Flensborgs fællesskoler efter 6. klassetrin. PPR's primære opgaver er: at rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov at rådgive om specialundervisning at varetage taleundervisning at foretage pædagogisk psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov.6 12 år Skolens adresse Store Vi Danske Skole Störtebekerweg Großenwiehe Telefon: Skolens konto: Konto: Raiffeisenbank Handewitt BLZ: , konto BIC: GENODEF1HDW IBAN: DE Skolens hjemmeside: Ringetider 1. time: kl time: kl time: kl time: kl time: kl Skolebus Omnibusbetrieb Fedder Reisen: Wiehe Taxi Bötcher:

6 side 6 side 15 Hverdagen Rådgivning Undervisningssproget er dansk. Tyskundervisningen starter i første klasse. Elevens dagbog er en meddelelsesbog mellem forældre, lærere og SFO. Forældre bedes se i bogen hver dag. Til gymnastiktimerne medbringes gymnastiktøj, håndklæde og helst gymnastiksko. Der skal bruses efter gymnastiktimerne. Børnene spiser deres madpakke i de sidste ti minutter af tredje time. Første og anden klasse spiser dog allerede i anden time. Forældrene bedes sørge for en sund madpakke. Børnene må ikke tage slik med i skolen, undtagen når de har fødselsdag eller når der er hyggetime. Når en elev er syg, bedes det meddelt i elevens dagbog eller forældrene bedes ringe til skolen om morgenen. Forældre bedes sørge for, at vores kurv med glemte ting ikke fyldes for meget. Sundhedstjenesten Skolesygeplejerske og skolelæge arbejder for sundhedsfremme i skolen. Formålet er, ved hjælp af vejledning og oplysning, at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats til de børn og unge der har et særligt behov. Store Vi Skoles Skolesygeplejerske hedder Hanne Noack Tlf: , Skolens personale og elevers forældre har mulighed for at bruge skolesygeplejersken som konsulent i forhold til emner, der vedrører børns sundhed og trivsel. Sundhedstjenesten har tavshedspligt. Sygeplejersken kan rådgive om: kost fysisk aktivitet hygiejne m.m. Børn fra 6-13 år har mulighed for aflastning/kurophold på Hjerting Kystsanatorium. En gang om året kommer skoletandlægen og undersøger alle børn i alderen 6 12 år Der tilbydes tandplejeprofylakse i 1., 2. og 4. skoleår og sundhedssamtaler på 6. klassetrin.

7 side 14 side 7 Skolens rådgivende organer Samarbejdsrådet Samarbejdsrådet vælges hvert 3. år og består af 5 forældre, 2 lærere og skolens leder som protokolfører. Alle forældre med børn tilmeldt skolen er stemmeberettigede ved valg. Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Fællesrådsrepræsentanter vælges for en periode af 3 år. Alle medlemmer af skolekredsen er valgberettigede. Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Det Pædagogiske Råd Det Pædagogiske Råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Løse vikarer har ret, men ikke pligt til at deltage i rådets møder. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges af skolens leder eller af skoledirektionen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Elevrådet Skolens elevråd består af drenge og piger fra klasse. Elevrådsrepræsentantterne bliver valgt demokratisk i deres klasser. Elevrådet varetager elevernes interesser. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som talerør for deres klasse. Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle eleverne på skolen. Der indkaldes med jævne mellemrum til elevrådsmøde med dagsorden. Der føres protokol over møderne. Elevrådets kontaktlærer er Morten Meng. Se skolens hjemmeside for at se hvem der sidder i elevrådet i år. Elevrådets formand: Morten Reimer, 6. klasse Næstformand: Jeelka Jaspers, 5. klasse Skolevejen Forældrene gennemgår skolevejen med børnene, så de er bevidste om farlige steder undervejs. Forældrene bestemmer selv, om barnet må cykle i skole. Eleverne skal direkte hjem efter sidste skoletime, medmindre der er truffet en anden aftale med skolen. Ved sygdom af lærere eller andre uforudsete situationer kan det ske, at børnene sendes hjem i utide. Hav en aftale med børnene om, hvordan de skal forholde sig i en sådan situation. Børn fra klasse, der bor længere væk end to kilometer fra skolen og ældre elever, der bor længere væk end fire kilometer fra skolen, har lov til at benytte skolebussen. Transporten med busbørnene foregår med offentlig bus (ÔPNV). Køreplanen bliver uddelt i starten af skoleåret. Forældrene bedes tale med børnene om emnet.: "Hvordan opfører man sig i en skolebus?". Forsikring Alle elever er ulykkeforsikret fra det tidspunkt, de forlader hjemmet, indtil de kommer hjem igen. Hvis der sker et uheld, der medfører lægebesøg, bedes skolen have besked derom. Skolen har ingen ansvarsforsikring, dvs. briller og andre materielle skader bliver ikke erstattet.

8 side 8 side 13 Elev-evaluering Klasselæreren og en hovedfagslærer tager på hjemmebesøg hos eleverne i første klasse i januar/februar. Der bliver uddelt karakterbøger to gange om året. Den første karakterbog får eleverne i slutningen af første skoleår. I første til tredje klasse skrives der en skematisk udtalelse. Fjerde til sjette klasse får tal-karakterer. Den fleksible indskolingsfase Den slesvig-holstenske skolelov pålægger alle børn at starte i skole, når de er 6. år. Herefter kan eleverne fleksibelt bruge mellem et og tre år til at arbejde med de emner, der er fastlagt i læseplanen for 1. og 2. klasse. Derfor kaldes de første to skoleår for fleksibel indskolingsfase. MINI-CLUB Med jævne mellemrum tilbyder Store Vi Ungdomsforening en kavalkade af spændende og hyggelige ungdomsaktiviteter til skolens elever. Kontakt: Ilse Borchardt FODBOLD, BORDTENNIS OG BADMINTON Alt efter årstid, ønsker og behov tilbyder Store Vi Ungdomsforening forskellige sportsgrene på skolens område. Kontakt Claus Borchardt SSF S FAMILIE-ARRANGEMENTER Er I medlem af SSF? Så glæd jer til en helt masse populære aktiviteter og arrangementer for hele familien. Den fleksible indskolingsfase tager udgangspunkt i barnets behov og i den måde, det enkelte barn lærer på. Der arbejdes bl.a. med individuelle mål for det enkelte barn. Derfor arbejder eleverne ikke altid med de samme opgaver. Indlæringsmetoder og -tempo bliver tilpasset til den enkelte. Læs mere på Skoleforeningens hjemmeside

9 side 12 side 9 Andre tilbud efter skoletid SPEJDERNE Kærne Gruppen er en af de største grupper i Sydslesvig. Du kan starte med at blive spejder, når du kommer i første klasse. Spejdere lærer blandt andet at klare sig i naturen, lave mad over bål og at være en god kammerat. Spejderne i Store Vi mødes på skolen en gang om ugen. Spejderne er delt op efter alder: Bæverne (1.-2. kl) mødes hver torsdag kl Ledere: Hans Christian og Mira Bang. Ulveflokken (3.-5.kl) mødes hver tirsdag kl Ledere: Julia Reimer og Mona Marie Koch og Spejdertroppen (6.klasse -16 år) mødes hver onsdag kl Ledere: Inga Thamsen og Mette Jessen og Skolens historie Det danske skolearbejde i Store Vi blev påbegyndt i Det startede i Feddersens Krostue i Skovbøl og i Store Vi i slagter Leonhards hus den 4. maj Fra krostuen i Skovbøl flyttede man i Wollesens hus overfor den dengang eksisterende banegård. Omkring 1950 begyndte man at få jord til en rigtig skole, og grunden langs vejen mellem Store Vi og Skovbøl, som skolen i dag ligger på, erhvervedes. Efter årene først i 60'erne med de meget små elevtal kom man igen med ønsker og planer. denne gang gjaldt det en børnehave, som skulle omfatte Vanderup skoledistrikt. den blev indviet i Ungdomspladsen blev for snæver, så igen købtes jord af Lorentz Tralau til indkørsel og sportsplads. Siden er der blevet udvidet med et klasselokale og i 1985 kunne skolen tage en ny gymnastikhal i brug. Klanen er for alle spejdere over 16 år. Klanen mødes ikke til ugentlige møder men mere I forbindelse med projekter eller fælles lejre. Klanleder: Marie Lehmann.

10 side 10 side 11 Tilbud efter skoletid SFO (Skolefritidsordning) Skolefritidsordningen (SFO) ved Store Vi Danske Skole startede med ca. 10 børn efter sommerferien SFO' en er et pasningstilbud til børnene i klasse fra kl Vi holder til i gymnastiksalens forhal. Når gymnastiksalen er ledig, bruger vi den til lege, boldspil etc. Derudover har vi et depotrum med papir, sakse etc. og diverse spil og bøger samt lidt udendørs legetøj, børnene må bruge. I godt vejr er vi meget udenfor og benytter os af sportspladsen og den lille legeplads, Vi har et fælles måltid, hvor vi bl.a. spiser frugt, cornflakes og mysli. Vi prøver også på at tilbyde et varmt måltid om ugen. Børnene har ligeledes mulighed for at lave lektier i SFO' en, men de fleste vil nu helst lege sammen - også på tværs af klassetrinnene. Kontakt: Christine Nissen og Carmen Unverzagt FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING Umiddelbart efter skolen tilbydes der frivillig musikundervisning til skolens elever. Undervisningen er som regel aldersopdelt. Indholdet kan skifte fra år til år f.eks musical, samspil, skolekor og sanglege. Det er også forskelligt, hvem der star for undervisningen. Det koster 20,- per år. Kontaktperson: Mette Jessen MINI-KONFIRMAND I reglen tilbyder vores præst Finn Rønnow hvert år eleverne i tredje klasse at gå til minikonfirmand. Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse. Vi snakker om, hvad dåben er og hvad det betyder at være døbt. Vi snakker om gudstjeneste og bøn, og vi synger salmer. Alt sammen tilpasset alderstrinnet og forbundet med nogle spændende opgaver, der relaterer til emnet. Det er ikke en betingelse at være døbt, for at gå til minikonfirmand. Undervisningen ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Der sendes en tilmeldingsseddel ud med nærmere information i løbet af efteråret. FERIEBARN I DANMARK Der er mulighed for børnene at rejse to eller fire uger til Danmark i sommerferien. Børnene bor hos en værtsfamilie og deltager i en dansk hverdag. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng. UDVEKSLINGSELEV MELLEM DANMARK OG SYDSLESVIG Oplev at gå i skole i Danmark og få en dansk kammerat med i din klasse. Det finder altid sted i efteråret i uge 45 og 46. En uge i Danmark + en uge i Sydslesvig. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng.

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 257 februar - marts 2015

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 257 februar - marts 2015 DE DANSKE FORENINGER I STORE VI Nr. 257 februar - marts 2015 Store Vi danske foreninger Sydslesvigsk Forening (SSF) Telefon Formand Annette Neumann 92222 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Formand Sven

Læs mere

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 258 april - maj 2015

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 258 april - maj 2015 DE DANSKE FORENINGER I STORE VI Nr. 258 april - maj 2015 Store Vi danske foreninger Sydslesvigsk Forening (SSF) Telefon Formand Annette Neumann 92222 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Formand Sven Nielsen

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Værdigrundlag, ma l og traditioner

Værdigrundlag, ma l og traditioner Værdigrundlag, ma l og traditioner Christiansø Skole Christiansø, 3760 Gudhjem www.christiansøskole.dk skoleleder@christiansoe.dk / 56 46 20 72 Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer deres

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 250 juni-september 2013

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 250 juni-september 2013 DE DANSKE FORENINGER I STORE VI Nr. 250 juni-september 2013 Store Vi danske foreninger Sydslesvigsk Forening (SSF) Telefon Formand Annette Neumann 92222 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Formand Sven Nielsen

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere