Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Vi. Skole. Velkommen. Vigtige telefonnumre. En mindretalsskole. side 20"

Transkript

1 side 20 VELKOMSTFOLDER side Vigtige telefonnumre Skolens medarbejdere Skoleinspektør: Inga Thamsen: tlf.: Overlærer Nicola Schwarz: tlf.: Overlærer Mette Jessen: tlf.: Overlærer Morten Meng: tlf.: Overlærer Kirsten Koll Kristiansen: tlf.: Lærer Christine Baltz: tlf.: Pæd. medarbejder Christine Nissen: tlf.: Pæd. medarbejder Carmen Unverzagt: tlf.: Pedel: Hans Joachim Nielsen: tlf.: Bygninger Skolens telefonnummer: tlf.: Sportshallen/SFO: tlf.: Store Vi / Vanderup Børnehave Børnehaveleder: Ellen Losch. Afdelingen i Store Vi: tlf.: Afdelingen i Vanderup: tlf.: Skolebus Flere info findes på skolens hjemmeside Omnibusbetrieb Fedder Reisen: tlf.: Wiehe Taxi Bötcher: tlf.: Skolens hjemmeside: D A N S K S K O L E F O R E N I N G F O R S Y D S L E S V I G / Elever, forældre og ansatte skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte Velkommen Store Vi Danske Skole er en hyggelig, lille landsbyskole med ca. 60 elever. Tag dog ikke fejl af den idylliske skolefacade, for der er masser af aktivitet både foran og bag skolemurene. På Store Vi Danske Skole ønsker vi at udvikle det hele Store Vi menneske. Vi ønsker, at vores elever skal føle sig værdifulde, respekterede og anerkendte. Vi tror på, at et højt selvværd skaber grobund for nysgerrighed og lysten til at lære og udvikle sig både fagligt, fysisk og socialt. En mindretalsskole Skole Store Vi Danske Skole er en privat skole, som løser den samme opgave for det danske mindretal, som de offentlige skoler gør for flertallet.

2 side 2 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Vigtige telefonnumre side 19 Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. driver daginstitutioner og skoler for det danske mindretal. Skoleforeningens daginstitutioner og skoler udgør en vigtig søjle i det danske liv i Sydslesvig. Samarbejdsrådet Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Forældrerepræsentanter : Skoleforeningen har udgivet en informationsbrochure som kan give dig et indblik i dens virke og vilkår samt introducere dig for dens pædagogiske perspektiv. Her kan du læse et kortfattet uddrag fra brochuren: Angela Reimer, tlf.: Mira Bang, tlf.: Stefan Kloppenburg, tlf.: Stefan Reiser, tlf.: Opgave: Vores primære opgave består i at sikre det danske mindretals børn og unge læring og udvikling. Vores institutioner formidler dansk sprog og kultur, men vi driver ikke værdineutrale sprogskoler. Mål: Dansk pædagogik, læring og dannelse, trivsel og udvikling, demokrati og fællesskab samt kulturkompetence er de centrale mål, der er formuleret i Skoleforeningens vedtægter. De danner rammen om vores arbejde. Medlemskab: Når et barn optages i en af Skoleforeningens daginstitutioner eller skoler, forudsætter vi, at mindst en af forældrene/de opdragelsesberettigede bliver medlem af foreningen. Vi knytter en række forventninger til medlemskabet. Daginstitutioner: Vores daginstitutioner er sociale mødesteder for læring og udvikling. Institutionernes primære opgave består i at støtte det enkelte barn i at tilegne sig dansk sprog og kultur. Forældre og ansatte bærer»det fælles ansvar«. Skoler: Vores skole søger at fremme tilegnelsen af de kundskaber og færdigheder, der medvirker til en alsidig, personlig udvikling og således at styrke de særlige potentialer ved en opvækst i mindretallet. Hele folderen kan downloades på Skoleforeningens hjemmeside Rådgivning Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Skolesygeplejerske Hanne Noack, PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog Lone Flindt Lücke Tlf.:

3 side 18 Danske foreninger i Store Vi Valsbøl Pastorat Pastor Finn J.L. Rønnow, Kirchenweg 17, Wallsbüll tlf.: , Formand menighedsrådet: Peter Lynggaard Jacobsen, tlf.: SSF-Sydslesvig forening Formand: Annette Neumann, Großenwiehe Ost, Großenwiehe, tlf.: SSW-Südschleswiger Wählerverband Formand: Sven Nielsen, Gravnskjerweg 2, Großenwiehe, tlf.: , UF- Ungdomsforeningen Formand: Klaus Borchard, Haferbogen 49, Großenwiehe, tlf.: Spejder Kærne Gruppen, Dansk Spejderkorps Sydslesvig Leder Mira Bang, Elkjer 16, Großenwiehe, tlf.: Kvindeforeningen Formand: Ingrid Borchardt, Ringweg 6, Großenwiehe, tlf.: Medlemskab: Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. lægger vægt på, at den, der søger medlemskab, side 3 har gjort sig fortrolig med ordlyden i formålsbeskrivelsen og i bestemmelserne vedrørende daginstitutionernes og skolernes opgaver i foreningens vedtægter ved samtaler med repræsentanter for Skoleforeningen indgående har informeret sig om Skoleforeningens arbejde samt om det danske mindretal som helhed kan tilslutte sig bestemmelserne om foreningens målsætning samt om daginstitutionernes og skolernes opgaver er bekendt med, at sproget i foreningen og dens institutioner er dansk, samt at optagelsessøgende, som ikke behersker dansk, vil bestræbe sig på at lære at forstå og tale dansk. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn. BEMÆRK: I tilfælde af særlige behov finder daginstitutionen/skolen og forældrene i fællesskab en løsning, der tilgodeser børnenes tarv. I givet fald træffer forældrene den endelige afgørelse for deres børn.

4 side 4 side 17 Traditioner og faste datoer Motionsdag: Motionsdagen finder altid sted den sidste skoledag før efterårsferien. Den bliver arrangeret fra år til år, og der er derfor ikke andre faste traditioner, end at vi skal ud og bevæge os. Klippedag: Når juletiden starter, pyntes skolen op på en juleklippedag. Her hygges med juleklip, julemusik, kakao og æbleskiver. Pakkekalender og tv-julekalender: I december har alle klasser en lille pakkekalender i deres klasse med små gaver, som eleverne selv har købt til hinanden. Desuden ser skolen hver dag et afsnit af DR s eller TV2 s julekalender. SKOLENS FOKUSOMRÅDER at vi har en god omgangstone på skolen og føler os som del af en helhed. at eleverne udvikler mod til at udtrykke sig f.eks.via oplæg eller fremvisninger af teaterstykker, musicals eller indøvede musikstykker. at vi bruger kroppen og udeområderne til indlæring. at vi lærer, at vise ansvar overfor hinanden og skolen. Læs også skolens virksomhedsplan på Hvis jeg skal nævne noget, der kendetegner vores skole, så må det være den grundlæggende tillid, som vi har til hinanden. Det er starten på en positiv cirkel, hvor både elever, forældre og medarbejdere trives. (Inga Thamsen, skoleinspektør) Julefest: I december holder skolen en julefest, hvor familie og gamle skoleelever er hjerteligt inviteret. Her underholder eleverne f.eks med teater og sang. Der bliver serveret kaffe og kage i pausen, danset om juletræet, sunget, og tit er vi også så heldige, at julemanden ser forbi med en lille gave til eleverne. Dagen efter julefesten må eleverne blive hjemme fra skole, men man må gerne komme alligevel og hjælpe med at rydde op og julehygge bagefter. Julegudstjeneste: Den sidste skoledag før juleferien tager hele skolen i kirke til en festlig julegudstjeneste. Forældre er hjerteligt inviterede til at deltage. Halvårsskift: Efter uddeling af karakterbøger efter årets første semester tager skolen på udflugt. Som regel tager vi til skøjtehallen, men udflugtsmålet kan variere. Fastelavn: Fastelavn holdes om mandagen klasse kommer udklædt og holder fastelavn sammen i gymnastikhallen. Her bliver der leget, sunget, slået kitten af tønden, og modeshowet må ikke glemmes. Påske: Den sidste skoledag før påskeferien tager skolen på skovtur og leder efter påskeæg. Som regel slutter dagen med en påskegudstjeneste. Årsmøde: Årsmødet er et vigtigt arrangement for det danske mindretal i Store Vi og det ses gerne, at ansatte, forældre og elever møder op! Lejrskole: Hvert andet år tager skolen på lejrskole klasse tager enten til Rendbjerg eller Vesterled tager til Bornholm. Emneuge: Udover den normale undervisning holder skolen en større emneuge hvert andet år. Emnet varierer fra år til år. Sommerfest: Omkring sommerferien holder skolen og børnehaven en fælles børnefest. Forældre og personalet står i fællesskab for gennemførelsen. Der holdes altid et planlægningsmøde inden festen, hvor alle er inviteret til at deltage. Kagesalg: klasse sælger hjemmebagte kager, pølsehorn og lignende hver fredag i 3. time. Pengene spares op til lejrskolen på Bornholm. Et stk. kage koster 0,30

5 side 16 side 5 Rådgivning PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske bistand til børn og unge i børnehaver og skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Generelt Der undervises elever fra klasse. Flere årgange undervises i samme klasse. Vores naturlige underbygning er Store Vi - Vanderup Børnehave. Eleverne fortsætter på en af Flensborgs fællesskoler efter 6. klassetrin. PPR's primære opgaver er: at rådgive og vejlede forældre, skoler og institutioner om børn og unge med særlige behov at rådgive om specialundervisning at varetage taleundervisning at foretage pædagogisk psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med særlige behov.6 12 år Skolens adresse Store Vi Danske Skole Störtebekerweg Großenwiehe Telefon: Skolens konto: Konto: Raiffeisenbank Handewitt BLZ: , konto BIC: GENODEF1HDW IBAN: DE Skolens hjemmeside: Ringetider 1. time: kl time: kl time: kl time: kl time: kl Skolebus Omnibusbetrieb Fedder Reisen: Wiehe Taxi Bötcher:

6 side 6 side 15 Hverdagen Rådgivning Undervisningssproget er dansk. Tyskundervisningen starter i første klasse. Elevens dagbog er en meddelelsesbog mellem forældre, lærere og SFO. Forældre bedes se i bogen hver dag. Til gymnastiktimerne medbringes gymnastiktøj, håndklæde og helst gymnastiksko. Der skal bruses efter gymnastiktimerne. Børnene spiser deres madpakke i de sidste ti minutter af tredje time. Første og anden klasse spiser dog allerede i anden time. Forældrene bedes sørge for en sund madpakke. Børnene må ikke tage slik med i skolen, undtagen når de har fødselsdag eller når der er hyggetime. Når en elev er syg, bedes det meddelt i elevens dagbog eller forældrene bedes ringe til skolen om morgenen. Forældre bedes sørge for, at vores kurv med glemte ting ikke fyldes for meget. Sundhedstjenesten Skolesygeplejerske og skolelæge arbejder for sundhedsfremme i skolen. Formålet er, ved hjælp af vejledning og oplysning, at fremme sundhed og trivsel, men også at yde en ekstra indsats til de børn og unge der har et særligt behov. Store Vi Skoles Skolesygeplejerske hedder Hanne Noack Tlf: , Skolens personale og elevers forældre har mulighed for at bruge skolesygeplejersken som konsulent i forhold til emner, der vedrører børns sundhed og trivsel. Sundhedstjenesten har tavshedspligt. Sygeplejersken kan rådgive om: kost fysisk aktivitet hygiejne m.m. Børn fra 6-13 år har mulighed for aflastning/kurophold på Hjerting Kystsanatorium. En gang om året kommer skoletandlægen og undersøger alle børn i alderen 6 12 år Der tilbydes tandplejeprofylakse i 1., 2. og 4. skoleår og sundhedssamtaler på 6. klassetrin.

7 side 14 side 7 Skolens rådgivende organer Samarbejdsrådet Samarbejdsrådet vælges hvert 3. år og består af 5 forældre, 2 lærere og skolens leder som protokolfører. Alle forældre med børn tilmeldt skolen er stemmeberettigede ved valg. Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Fællesrådsrepræsentanter vælges for en periode af 3 år. Alle medlemmer af skolekredsen er valgberettigede. Samarbejdsrådets formand: Annette Neumann, tlf.: Det Pædagogiske Råd Det Pædagogiske Råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Løse vikarer har ret, men ikke pligt til at deltage i rådets møder. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges af skolens leder eller af skoledirektionen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Elevrådet Skolens elevråd består af drenge og piger fra klasse. Elevrådsrepræsentantterne bliver valgt demokratisk i deres klasser. Elevrådet varetager elevernes interesser. Elevrådsrepræsentanterne fungerer som talerør for deres klasse. Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle eleverne på skolen. Der indkaldes med jævne mellemrum til elevrådsmøde med dagsorden. Der føres protokol over møderne. Elevrådets kontaktlærer er Morten Meng. Se skolens hjemmeside for at se hvem der sidder i elevrådet i år. Elevrådets formand: Morten Reimer, 6. klasse Næstformand: Jeelka Jaspers, 5. klasse Skolevejen Forældrene gennemgår skolevejen med børnene, så de er bevidste om farlige steder undervejs. Forældrene bestemmer selv, om barnet må cykle i skole. Eleverne skal direkte hjem efter sidste skoletime, medmindre der er truffet en anden aftale med skolen. Ved sygdom af lærere eller andre uforudsete situationer kan det ske, at børnene sendes hjem i utide. Hav en aftale med børnene om, hvordan de skal forholde sig i en sådan situation. Børn fra klasse, der bor længere væk end to kilometer fra skolen og ældre elever, der bor længere væk end fire kilometer fra skolen, har lov til at benytte skolebussen. Transporten med busbørnene foregår med offentlig bus (ÔPNV). Køreplanen bliver uddelt i starten af skoleåret. Forældrene bedes tale med børnene om emnet.: "Hvordan opfører man sig i en skolebus?". Forsikring Alle elever er ulykkeforsikret fra det tidspunkt, de forlader hjemmet, indtil de kommer hjem igen. Hvis der sker et uheld, der medfører lægebesøg, bedes skolen have besked derom. Skolen har ingen ansvarsforsikring, dvs. briller og andre materielle skader bliver ikke erstattet.

8 side 8 side 13 Elev-evaluering Klasselæreren og en hovedfagslærer tager på hjemmebesøg hos eleverne i første klasse i januar/februar. Der bliver uddelt karakterbøger to gange om året. Den første karakterbog får eleverne i slutningen af første skoleår. I første til tredje klasse skrives der en skematisk udtalelse. Fjerde til sjette klasse får tal-karakterer. Den fleksible indskolingsfase Den slesvig-holstenske skolelov pålægger alle børn at starte i skole, når de er 6. år. Herefter kan eleverne fleksibelt bruge mellem et og tre år til at arbejde med de emner, der er fastlagt i læseplanen for 1. og 2. klasse. Derfor kaldes de første to skoleår for fleksibel indskolingsfase. MINI-CLUB Med jævne mellemrum tilbyder Store Vi Ungdomsforening en kavalkade af spændende og hyggelige ungdomsaktiviteter til skolens elever. Kontakt: Ilse Borchardt FODBOLD, BORDTENNIS OG BADMINTON Alt efter årstid, ønsker og behov tilbyder Store Vi Ungdomsforening forskellige sportsgrene på skolens område. Kontakt Claus Borchardt SSF S FAMILIE-ARRANGEMENTER Er I medlem af SSF? Så glæd jer til en helt masse populære aktiviteter og arrangementer for hele familien. Den fleksible indskolingsfase tager udgangspunkt i barnets behov og i den måde, det enkelte barn lærer på. Der arbejdes bl.a. med individuelle mål for det enkelte barn. Derfor arbejder eleverne ikke altid med de samme opgaver. Indlæringsmetoder og -tempo bliver tilpasset til den enkelte. Læs mere på Skoleforeningens hjemmeside

9 side 12 side 9 Andre tilbud efter skoletid SPEJDERNE Kærne Gruppen er en af de største grupper i Sydslesvig. Du kan starte med at blive spejder, når du kommer i første klasse. Spejdere lærer blandt andet at klare sig i naturen, lave mad over bål og at være en god kammerat. Spejderne i Store Vi mødes på skolen en gang om ugen. Spejderne er delt op efter alder: Bæverne (1.-2. kl) mødes hver torsdag kl Ledere: Hans Christian og Mira Bang. Ulveflokken (3.-5.kl) mødes hver tirsdag kl Ledere: Julia Reimer og Mona Marie Koch og Spejdertroppen (6.klasse -16 år) mødes hver onsdag kl Ledere: Inga Thamsen og Mette Jessen og Skolens historie Det danske skolearbejde i Store Vi blev påbegyndt i Det startede i Feddersens Krostue i Skovbøl og i Store Vi i slagter Leonhards hus den 4. maj Fra krostuen i Skovbøl flyttede man i Wollesens hus overfor den dengang eksisterende banegård. Omkring 1950 begyndte man at få jord til en rigtig skole, og grunden langs vejen mellem Store Vi og Skovbøl, som skolen i dag ligger på, erhvervedes. Efter årene først i 60'erne med de meget små elevtal kom man igen med ønsker og planer. denne gang gjaldt det en børnehave, som skulle omfatte Vanderup skoledistrikt. den blev indviet i Ungdomspladsen blev for snæver, så igen købtes jord af Lorentz Tralau til indkørsel og sportsplads. Siden er der blevet udvidet med et klasselokale og i 1985 kunne skolen tage en ny gymnastikhal i brug. Klanen er for alle spejdere over 16 år. Klanen mødes ikke til ugentlige møder men mere I forbindelse med projekter eller fælles lejre. Klanleder: Marie Lehmann.

10 side 10 side 11 Tilbud efter skoletid SFO (Skolefritidsordning) Skolefritidsordningen (SFO) ved Store Vi Danske Skole startede med ca. 10 børn efter sommerferien SFO' en er et pasningstilbud til børnene i klasse fra kl Vi holder til i gymnastiksalens forhal. Når gymnastiksalen er ledig, bruger vi den til lege, boldspil etc. Derudover har vi et depotrum med papir, sakse etc. og diverse spil og bøger samt lidt udendørs legetøj, børnene må bruge. I godt vejr er vi meget udenfor og benytter os af sportspladsen og den lille legeplads, Vi har et fælles måltid, hvor vi bl.a. spiser frugt, cornflakes og mysli. Vi prøver også på at tilbyde et varmt måltid om ugen. Børnene har ligeledes mulighed for at lave lektier i SFO' en, men de fleste vil nu helst lege sammen - også på tværs af klassetrinnene. Kontakt: Christine Nissen og Carmen Unverzagt FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING Umiddelbart efter skolen tilbydes der frivillig musikundervisning til skolens elever. Undervisningen er som regel aldersopdelt. Indholdet kan skifte fra år til år f.eks musical, samspil, skolekor og sanglege. Det er også forskelligt, hvem der star for undervisningen. Det koster 20,- per år. Kontaktperson: Mette Jessen MINI-KONFIRMAND I reglen tilbyder vores præst Finn Rønnow hvert år eleverne i tredje klasse at gå til minikonfirmand. Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse. Vi snakker om, hvad dåben er og hvad det betyder at være døbt. Vi snakker om gudstjeneste og bøn, og vi synger salmer. Alt sammen tilpasset alderstrinnet og forbundet med nogle spændende opgaver, der relaterer til emnet. Det er ikke en betingelse at være døbt, for at gå til minikonfirmand. Undervisningen ligger i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Der sendes en tilmeldingsseddel ud med nærmere information i løbet af efteråret. FERIEBARN I DANMARK Der er mulighed for børnene at rejse to eller fire uger til Danmark i sommerferien. Børnene bor hos en værtsfamilie og deltager i en dansk hverdag. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng. UDVEKSLINGSELEV MELLEM DANMARK OG SYDSLESVIG Oplev at gå i skole i Danmark og få en dansk kammerat med i din klasse. Det finder altid sted i efteråret i uge 45 og 46. En uge i Danmark + en uge i Sydslesvig. Læs mere på hjemmesiden: Kontakt: Morten Meng.

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63

VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 VESTERMARIE BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf.56 92 43 63 Børnehuset er en integreret institution, med børnehave og en skolefritidsordning. Vi er en mindre landinstitution, omgivet af marker og

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej.

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Baggrund Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Frederiksberg Kommune har besluttet, at der skal

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Alle har en mening om folkeskolen, for vi har næsten alle prøvet, hvordan det er. Politikere, medier og andre har stor opmærksomhed om skolens arbejde.

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Derfor har Hurup Skole et elevråd

Derfor har Hurup Skole et elevråd Hurup Skole Elevråd Derfor har Hurup Skole et elevråd For at gøre skolen bedre. Ikke bare for eleverne, men for alle. I folkeskoleloven står der i 46, at ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin,

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 247 december 2012 - januar 2013

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 247 december 2012 - januar 2013 DE DANSKE FORENINGER I STORE VI Nr. 247 december 2012 - januar 2013 Store Vi danske foreninger Sydslesvigsk Forening (SSF) Telefon Formand Annette Neumann 92222 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Formand

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely

Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely - en privat børnehave for børn i alderen 3 6 år 1 Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely. Denne pjece giver orientering til

Læs mere

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 261

DE DANSKE FORENINGER I STORE VI. Nr. 261 DE DANSKE FORENINGER I STORE VI Nr. 261 Store Vi danske foreninger Sydslesvigsk Forening (SSF) Telefon Formand Annette Neumann 92222 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Formand Sven Nielsen 1537 Kvindeforening

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Velkommen til. SFO Sødalskolen

Velkommen til. SFO Sødalskolen Velkommen til Indholdsfortegnelse Adresse og åbningstider... 2 Om... 3 Vores dagligdag... 4 Dagens aktiviteter... 4 Spisning... 5 Tøj og sko... 5 Afkrydsning... 6 Telefon... 6 Faste aktiviteter... 7 Traditioner...

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har for et par år siden fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og har derfor gennemgået en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

VESTERMARIE SKOLE & BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf. 56 92 43 60

VESTERMARIE SKOLE & BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf. 56 92 43 60 VESTERMARIE SKOLE & BØRNEHUS VESTERMARIEVEJ 16 3700 RØNNE Tlf. 56 92 43 60 A Adresseliste: For at forældre og børn kan kontakte hinanden laver vi en liste med de indskrevne børns adresser og telefonnumre.

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 "KiTaG" BØRNEHAVENS "BEIRAT" iht. 18 "KiTaG"

REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 KiTaG BØRNEHAVENS BEIRAT iht. 18 KiTaG DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 "KiTaG" BØRNEHAVENS "BEIRAT" iht. 18 "KiTaG" I. SAMARBEJDSRÅDET Ved hver af Skoleforeningens

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere