Årsrapport Danica Pension I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Danica Pension I"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Danica Pension I

2 Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer. 6 Årets resultat. 6 Forventninger til PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 9 Revisionspåtegninger.. 10 REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis. 11 Regnskab 17 Ledelse 28 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

3 Danica Pension I hovedtal (Mio. kr.) RESULTATOPGØRELSE Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat 5,7 5,1 4,4 7,6 3,6 Afkast efter pensionsafkastskat 5,1 4,3 3,5 7,0 2,6 Omkostningsprocent af præmier 5,0 6,2 6,9 6,5 10,4 Omkostningsprocent af hensættelser 2,0 2,5 4,4 9,5 17,5 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat 0,8 1,1 2,7 7,4 16,0 Forsikringsrisikoresultat 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 Solvensdækning Ejerkapitalforrentning før skat 18,6 17,3 15,4 14,0 10,9 Ejerkapitalforrentning efter skat 10,6 13,4 10,5 11,0 6,9 NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio f.e.r Operating ratio De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unitlink kundernes afkast. Præmier og ydelser i er inkl. ind og udbetalinger på investeringskontrakter. Regnskabspraksis er ændret fra 2005 i overensstemmelse med Finanstilsynets nye regnskabsbekendtgørelse. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

4 RESUME Danica Pension I, der tegner de markedsbaserede pensionsordninger Danica Link og Danica Balance samt unitlink ordninger i den norske filial, opnåede i 2005 et resultat på 80 mio. kr. mod 72 mio. kr. i Bruttopræmierne inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter og syge og ulykkespræmier blev på mio. kr. mod mio. kr. i Danica Link kunder, der havde valgt Danica Valg med middel risiko, fik et afkast på 21,7 pct. mod 8,7 pct. i Afkastet for kunder i Danica Balance blev i perioden fra produktets start i maj og frem til 31. december på 14,3 pct. for kunder med 75 pct. aktier (middel aktieandel 30 år til pensionering). Danica Balance kombinerer fordelene ved kollektiv investering med individuel tilpasning af investeringerne. Herved opnås et enkelt produkt, samtidig med at kunden får mulighed for at vælge en højere aktieandel, end det er muligt i de traditionelle produkter. I Danica Balance afhænger aktieandelen af kundens alder. Jo længere tid der er til pensionsalderen, jo højere er andelen af aktier i opsparingen. Omvendt stiger obligationsandelen i takt med kundens alder. Dermed sikres det, at afkastet bliver mere stabilt, efterhånden som kunden nærmer sig pensionsalderen. Herudover har Danica Balance tilknyttet en garanti de sidste 10 år. Garantien er en sikkerhed for, at kundernes opsparing ikke giver et samlet negativt afkast de sidste år inden pensionering. I Danica Pension I udgjorde omkostningsprocenten 5,0 pct. LEDELSESBERETNING Konkurrencesituationen og salget Interessen for at spare op i markedsrenteprodukter er fortsat stigende. Udviklingen blev hjulpet godt på vej af de høje investeringsafkast i 2005, hvor de fleste kunder med Danica Link og Danica Balance fik et højere afkast end kunder med Danica Traditionel. I maj lancerede selskabet et nyt livscyklusprodukt, Danica Balance. Modtagelsen af Danica Balance har været meget positiv, og Danica oplever stor efterspørgsel efter produktet. Med lanceringen af Danica Balance tilbyder Danica et komplet produktsortiment, når det gælder kundens pension. PRODUKTSORTIMENT DANICA BALANCE Enkelt produkt med valg Garantier kun når det er nødvendigt. Individuel tilpasning af investeringerne. Optimal kundetilpasset aktieandel. Høj gennemsigtighed Kunden vælger investeringsprofil. Afkast direkte afhængigt af markedsafkast DANICA LINK Stor valgfrihed Valgfri garanti. Kunden kan selv vælge aktieandel. Høj gennemsigtighed Kunden kan selv handle blandt 47 fonde. Afkast direkte afhængigt af markedsafkast.. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

5 DANICA TRADITIONEL Enkelt produkt uden valg Obligatorisk garanti konservativ investeringsstrategi. Kunden kan ikke påvirke investeringerne. Mindre andel af aktier. Manglende gennemsigtighed Solidarisk grundlag uden valg af investeringsprofil. Kontorente fastsættes af Danica Pension. Mulighed for kursværn. Danica anbefaler yngre kunder med Danica Traditionel baseret på 1,5 pct. og 2,5 pct. at omlægge til Danica Balance, mens kunder med ordninger baseret på 4,5 pct. har en mere sammensat problemstilling at overveje. Det er derfor væsentligt, at disse kunder får omhyggelig rådgivning, inden de eventuelt omlægger ordningen. I 2005 valgte godt kunder delvist at overføre deres traditionelle ordning i Danica Pension til Danica Balance eller Danica Link. Cirka af Danicas kunder har allerede valgt markedsbaserede produkter. De samlede præmier på markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link steg med 72 pct. til 3,2 mia. kr. Stigningen fordeler sig med 45 pct. på løbende præmier og 108 pct. på engangspræmier. Den store stigning i engangspræmierne skal ses i sammenhæng med de nedsatte gebyrer for at flytte de traditionelle ordninger. Således stammer 0,6 mia. kr. fra reserver overført fra Danica Pension. Markedsandelen i Danmark udgjorde cirka 55 pct. baseret på bruttopræmier for 1. halvår I 2005 blev der i samarbejde med Danske Bank udviklet et nyt tilbud om individuel investeringsrådgivning til Danica Linkkunder. Kunder og Service I 2005 har der løbende været fokuseret på forbedringer af kundeservice, ligesom arbejdsprocesser løbende optimeres. Begge dele understøtter vores målsætninger, som større tilgængelighed for vores kunder, kortere ekspeditionstider, professionel kundebetjening, kvalitetsforbedringer samt lavere omkostninger. Siden efteråret 2004 har ekspeditionstider for nytegninger og policeændringer været tilgængelige på og Danica har nogle af branchens bedste ekspeditionstider. Danica har tillige et mål om, at alle ekspeditioner skal være gennemført inden for 4 uger. Enkelte kunder kan dog opleve en længere ekspeditionstid, f.eks. når der skal gives yderligere oplysninger om helbred, foretages lægeundersøgelser eller lignende. Gennem hele 2005 er den skriftlige kommunikation forsøgt forbedret, velvidende at forsikringsbetingelser, investeringsbetingelser m.m. ikke altid er lige tilgængeligt stof. Danica har i 2005 forenklet forsikringsbetingelserne, og som noget nyt indførtes i november 2005 muligheden for at se forsikrings og investeringsbetingelser via Din Netpension. Dette tilbud kan kunderne benytte sig af, såfremt deres forsikring er udstedt eller ændret efter denne dato. Alle har dog mulighed for på hjemmesiden at se 4 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

6 standardbetingelser med tilhørende forklaringer. udbetalingsgaranti ultimo 2005 mod 49 pct. ultimo Arbejdet i branchen mellem en række pensionsudbydere med at skabe et samlet grundlag for at gøre oplysning om pensionsopsparing tilgængelig er fortsat i 2005, og det forventes færdigudviklet i Investeringsstrategi og risikostyring Ultimo 2005 var 47 pct. af de danske Danica Link kunders midler placeret i obligationsafdelinger og 53 pct. i aktieafdelinger. Af de samlede midler var cirka 91 pct. investeret via Danica Valg. Danica Valg betyder, at kunderne efter valg af risikoprofil overlader investeringen af indbetalingerne til Danica. Danica Valgporteføljernes aktieandel styres med udgangspunkt i en global aktieportefølje. Forskellige regioner eller sektorer kan over eller undervægtes alt efter den forventede fremtidige udvikling. Obligationsandelen styres primært ud fra forventningerne til renteudviklingen. Kunderne kan investere opsparingen i værdipapirer og samtidig sikre sig mod kurstab, idet Danica Link tilbydes både med og uden udbetalingsgaranti. Kunder med udbetalingsgaranti kan vælge mellem to garantimodeller. Udbetalingsgaranti I sikrer kunden mindst 95 pct. af indbetalingerne på pensionstidspunktet, mens Udbetalingsgaranti II sikre kunden en forrentning, der svarrer til 1,25 pct. p.a. af indbetalingerne. Af de samlede hensættelser udgør 39 pct. hensættelser for unitlink forsikringer med Kunderne har ligeledes mulighed for at tilknytte forsikringsdækninger, der sikrer kunderne ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og død, hvilket primært efterspørges i forbindelse med firmapensionsaftaler. Danica Balance giver kunderne investeringsfordelene fra unitlink, uden at de behøver at beskæftige sig med selve investeringen. Det eneste, kunden skal tage stilling til, er hvornår kunden vil gå på pension. Danica investerer opsparingen i både obligationer og aktier, og sammensætningen afhænger af kundens alder og risikovillighed, således at yngre kunder har en større aktieandel end ældre kunder. Til produktet tilknyttes automatisk en garanti, 10 år før kunden går på pension. Selskabets egne midler er placeret i obligationer med en varighed på cirka 2 år. Risikoen på Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter påhviler i væsentligt omfang forsikringstagerne. I Danica Link afdækkes risikoen på garantierne med afledte DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

7 finansielle aktieinstrumenter samt ved omlægning af investeringerne de sidste fem år inden udbetaling. Risikoen på garantierne i Danica Balance styres primært gennem investeringsstrategien. Danica Pension I har i 2005 overholdt Finanstilsynets røde og gule lys. Danica Pension I er således i grønt lys, hvilket indebærer, at Danica Pension I kan modstå en negativ markedsudvikling med blandt andet et samtidigt aktiekursfald på 30 pct. og en renteændring på 1 pct. Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer Danica Pension I er ejet af Danica Pension, der indgår i Danske Bank koncernen. Selskabet driver en filial i Norge. Der er udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær alene ansatte i selskabets norske filial. Selskabets direktion og bestyrelse har været uændret i De norske enheder blev i december 2004 samlet i Trondheim. Den administrerende direktør Anders Mowe er efter integrationen fratrådt, og 1. oktober 2005 tiltrådte Jan Petter Opedal som administrerende direktør for de norske enheder. Danica Link udbyder afdelinger fra investeringsforeningerne Alfred Berg, BG Invest, Carnegie Worldwide, Danske Invest, Fidelity Investments, Merrrill Lynch Investment Managers og T. Rowe Price. Investeringsforeningsafdelingerne analyseres og vurderes løbende. Analyserne udarbejdes i samarbejde med Fund Rating & Selection, der er en del af Danske Bank koncernen. Hvis en investeringsforeningsafdeling ikke lever op til de opstillede krav, udskiftes afdelingen. På den måde sikres, at afdelingerne er af højeste kvalitet. Årets resultat Danica Pension I s resultat før skat udgjorde 139 mio. kr. mod 92 mio. kr. i Efter skat udgjorde resultatet 80 mio. kr. mod 72 mio. kr. i Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Kommentarer til resultatopgørelsen Bruttopræmierne inkl. syge og ulykkesforsikring og indbetalinger på investeringskontrakter steg med 59 pct. og udgjorde 3,5 mia. kr. BRUTTOPRÆMIER (Mio. kr.) Løbende præmier Engangspræmier Investeringskontrakter Danica Link, Norge Bruttopræmier i alt I selskabets filial i Norge udgjorde præmieindtægter inklusiv indbetalinger på investeringskontrakter 281 mio. kr. I ændringer i hensættelser for unitlink kontrakter indgår årets ændring i nutidsværdi af forventet fremtidigt administrationsresultat med 182 mio. kr. 6 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

8 De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 38 mio. kr. til 172 mio. kr., heraf steg administrationsomkostningerne med 22 mio. kr. Af de samlede omkostninger er 26 mio. kr. afholdt i filialen i Norge. Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring udgjorde 46 mio. kr. mod 11 mio. kr. i Skadesudviklingen var utilfredsstillende. Stigningen i antallet af skader og faldet i antallet af raskmeldinger fortsatte i Skatten udgjorde 59 mio. kr. Skatten af årets indkomst udgjorde 39 mio. kr. svarende til 28 pct. af resultat før skat, mens nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 30 til 28 og indførelsen af territorialbeskatningen i Danmark har forøget den udskudte skat med 19 mio. kr. Investeringsafkast Der var i 2005 kursstigninger på de fleste investeringsområder, hvilket har medført, at investeringsafkastene i Danicas pensionsprodukter har været høje. Især aktiemarkeder viste stor fremgang. Det gjaldt f.eks. det danske marked og markederne i de mindre udviklede økonomier, som opnåede afkast på henholdsvis 44 pct. og 58 pct. På obligationsmarkedet faldt de lange renter generelt set frem til sommeren, hvorefter der var tale om mindre rentestigninger. Ved udgangen af 2005 var den 10årige danske rente 0,57 pct.point lavere end ved årets begyndelse. Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat blev i 2005 på mio. kr. Kunderne i de markedsbaserede pensionsprodukter fik også i 2005 et højere afkast end kunderne i Danica Pension. Det skyldes først og fremmest de høje aktieafkast. Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at placere deres investering i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 21,7 pct. mod 8,7 pct. i DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (i pct.) Danica Valg Garanti 14,0 8,4 Danica Valg 100 pct. Obligationer 4,1 5,6 Danica Valg Lav Risiko 10,7 5,7 Danica Valg Middel Risiko 21,7 8,7 Danica Valg Høj Risiko 30,2 10,1 Danica Valg 100 pct. Aktier 40,9 14,6 Afkastet for kunder i Danica Balance med middel aktieandel med 30 år til pensionering blev i perioden fra produktets start i maj og frem til 31. december på 14,3 pct. for kunder med 75 pct. aktier. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT 1) (i pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Høj 18, ,7 38 Middel 14,3 75 7,1 27 Lav 10,3 50 5,4 16 1) Omfatter perioden 10. maj 31. december 2005 Andre ordinære indtægter vedrører indtægter fra fondsforvaltere. Stigningen fra 34 mio. kr. i 2004 til 54 mio. kr. i 2005 kan henføres til den stigende portefølje. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

9 Kommentarer til balancen Danica Pension I s balance steg fra mio. kr. ultimo 2004 til mio. kr. ultimo Hensættelser for unitlink kontrakter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo Hensættelserne er reduceret med nutidsværdi af forventet fremtidigt administrationsresultat på 551 mio. kr. Nutidsværdien er opgjort på basis af eksisterende ordninger ultimo 2005 og er baseret på en række forudsætninger om indtægter, udgifter og kundeafgang m.v. Den samlede nutidsværdi svarer til cirka 5 pct. af investeringsaktiverne tilknyttet unitlink kontrakter. hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med op til 0,2 mia. kr. og egenkapitalen reduceres med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler, ville resultatet være reduceret med op til 131 mio. kr. På denne baggrund forventes et beskedent positivt resultat i Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra 31. december 2005 til regnskabets underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. Selskabets kapital blev den 15. august forhøjet med nominelt 50 mio. kr. til kurs svarende til 200 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 850 mio. kr. ultimo 2005 mod 570 mio. kr. ultimo Solvenskravet udgjorde 265 mio. kr. Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapital, udgjorde 850 mio. kr. Forventninger til Den positive forretningsudvikling og stigende præmier forventes at fortsætte i Regnskabsreglerne for beregningen af nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat ændres fra 2006, således at hensættelserne i visse tilfælde som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi. Den ændrede regnskabspraksis indebærer, at unitlink 8 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danica Pension I for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. februar 2006 Direktionen Henrik RamlauHansen administrerende Jesper Winkelmann Bestyrelsen Peter Straarup Sven Lystbæk Tonny Thierry Andersen formand næstformand Jakob Brogaard Thomas Falck Gitte Jensen Jens Rasmussen Erik Sevaldsen DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

11 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 2005, der aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er endvidere udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og hvorefter ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde. Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen af årsrapporten omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de udarbejdede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, den 3. februar 2006 Jens Peter Thomassen Revisionschef Palle Mortensen Afdelingsdirektør Ekstern revision Til aktionærerne i Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 2005, der aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. København, den 3. februar 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Gunslev Arne Sivertsen Svend Ørjan Jensen Ole Fabricius statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisorer 10 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

12 REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringer i anvendt regnskabspraksis For at komme EU s krav til børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse (IFRS) i møde, har Finanstilsynet udsendt en ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der har virkning fra 1. januar De væsentligste ændringer er, at unitlink kontrakter opdeles i forsikrings og investeringskontrakter, at erstatningshensættelser vedrørende syge og ulykkesforsikring indeholder hensættelser til fremtidige administrationsomkostninger, og at udskudt skat ikke længere diskonteres. Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus. Investeringskontrakter er kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko og er typisk unitlink kontrakter og andre markedsbaserede kontrakter, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen. For unitlink kontrakter, der klassificeres som forsikringskontrakter, er der ikke sket nogen ændring i den regnskabsmæssige behandling. Investeringskontrakter behandles, som finansielle kontrakter, hvilket indebærer, at præmier og ydelser ikke indgår i resultatopgørelsen, og at værdiansættelsesprincippet er ændret. Således foretages ikke længere fradrag for nutidsværdien af forventet fremtidigt administrationsresultat, men erhvervelsesomkostninger periodiseres og aktiveres i det omfang de vedrører provisioner, der direkte kan henføres til salget. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset, og den akkumulerede effekt af ændringerne er indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar Der er ikke foretaget tilpasning af hoved og nøgletal for årerne Effekten af overgangen til den nye bekendtgørelse er vist i note 21. Konsolidering Danica Pension I indgår sammen med moderselskabet Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab i koncernregnskabet for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, København, der indgår som en dattervirksomhed i koncernregnskabet for Danske Bank A/S, København. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. Omregning af transaktioner i fremmed valuta Regnskabet præsenteres i danske kroner, som er Danica Pension I s funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i selskabets udenlandske enhed er valutaen i det land, hvor enheden er hjemhørende, idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets valuta. Transaktioner omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikkemonetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/ forpligtelsen. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

13 Omregning af udenlandske enheder Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster og tab ved omregning af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed indregnes direkte på egenkapitalen. Fra 1. januar 2005 er alle omregningsdifferencer indregnet direkte på egenkapitalen og specificeret i noterne. RESULTATOPGØRELSE Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Præmier fra investeringskontrakter vises i noterne. Investeringsafkast Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer, indlån og tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af kapitalandele. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel. Ændringen specificeres i noterne på garanterede ydelser, bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter omfatter årets ændring i unitlink hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften. Overført investeringsafkast Det overførte investeringsafkast består af afkast til egenkapitalen samt afkast til syge og ulykkesforsikring. Renteudgifter indeholder renter af lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder portfoliomanagement gebyrer til kapitalforvaltere, handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten beregnes ud fra regnskabsårets opgjorte skattegrundlag og tillægges ændring i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat. Forsikringsydelser Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Resultatet af syge og ulykkeforsikring indgår i en særskilt hovedpost i resultatopgørelsen og specificeres i en note. Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte effektive gennemsnitsobligati 12 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

14 onsrente før beskatning. Den del af forøgelsen af præmie og erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne til modregning i den forsikringstekniske rente. Kursregulering indgår dog under posten investeringsafkast. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års erstatningshensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast ekskl. unitlink kundernes afkast. Andelen er beregnet efter forholdet mellem syge og ulykkeshensættelserne og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. Andre indtægter Omfatter indtægter, der ikke kan henføres til forsikringsbestand eller investeringsaktiver. BALANCE AKTIVER Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i værdien af det erhvervede eller solgte aktiv. Finansielle aktiver klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i sidst kendte markedspris på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Afledte finansielle instrumenter indgår under posten Øvrige, hvis dagsværdien er positiv, mens de indgår under posten Anden gæld, hvis dagsværdien er negativ. Andre omkostninger Omfatter omkostninger, der ikke kan henføres til forsikringsbestand eller investeringsaktiver. Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter måles til dagsværdi. Skat I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor selskabet driver virksomhed. Skat i forbindelse med poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen. Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede officielle kurs på balancedagen. Når et aktivt marked ikke findes, anvendes almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, eksempelvis i form af diskontering af fremtidige cashflow, sammenligning med tilsvarende instrumenter for hvilke, der findes markedspriser og andre kendte værdiansættelsesmodeller, hvor der anvendes markedsbaserede input. Tilgodehavender Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser, DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

15 livsforsikringshensættelser, erstatningshensættelser og hensættelser til unitlink kontrakter. Tilgodehavender måles til skønnet dagsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. PASSIVER Egenkapital Omregning af udenlandske enheder Omregning af udenlandske enheder omfatter omregningsdifferencer opstået ved omregning af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fra deres funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering af finansielle forpligtelser, som afdækker nettoinvesteringen i udenlandske enheder. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne vedrører syge og ulykkesforsikringer og afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer. Rentestrukturen reduceres med et risikotillæg på 5 pct. Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer fra bestanden i Danica. Livsforsikringshensættelserne består af garanterede ydelser. Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige præmier. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser udgør et skøn over forventede udbetalinger samt forfaldne endnu ikke udbetalte forsikringsydelser. For skader vedrørende syge og ulykkesforsikringer, der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres hensættelsen til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger. Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligere år. Hensættelser til unitlink kontrakter Hensættelserne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede ydelsesgarantier. For unitlink kontrakter, der er klassificeret som forsikringskontrakter, foretages fradrag af nutidsværdien af forventet fremtidigt administrationsresultat. For den del af forsikringerne, der er tegnet med ydelsesgaranti, opgøres værdien af garanterede ydelser og værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag. Udskudt pensionsafkastskat Udskudt pensionsafkastskat udgør den skat, der påhviler livsforsikringsselskaberne som følge af, at de realiserede kapitalgevinster efter pensionsafkastbeskatningslovens bestemmelser indgår i skattegrundlaget med en tidsmæssig forskydning. Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige forskelle mellem regnskabs og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i balancen under posterne Udskudte skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser på grundlag af gældende skattesatser. Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag indeholdes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne underskud og skattefradrag kan udnyttes. 14 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

16 Skyldig skat indgår i regnskabsposten skatteforpligtelser. Tilgodehavende skat indgår i regnskabsposten Aktuelle skatteaktiver. Nye regnskabsregler for 2006 Regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat er ændret fra 2006, således at hensættelserne i visse tilfælde som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi. For Danica indebærer det, at unitlink hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med op til 0,2 mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler, ville resultatet være reduceret med op til 131 mio. kr. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

17 16 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

18 Resultatopgørelse Danica Pension I Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v. 2 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt 3 Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 4 Udbetalte ydelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt 5 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger 7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING 9 Skat Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

19 Balance Danica Pension I Aktiver Note Mio. kr Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 10 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 11 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til unitlinked kontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

20 Balance Danica Pension I Passiver Note Mio. kr Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat 12 EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser 5 Livsforsikringshensættelser, i alt 13 Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter 14 Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT 17 Eventualforpligtelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

21 Noter Danica Pension I Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Bruttopræmier i alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer I alt Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.): Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold: Forsikringer med egen investeringsrisiko I alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Øvrige lande I alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger i alt KURSREGULERINGER Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Kursreguleringer i alt PENSIONSAFKASTSKAT Friholdt andel 1,0% 0,4% 4 UDBETALTE YDELSER Direkte forsikringer: Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved udløb Pensions og renteydelser Tilbagekøb Udbetalte ydelser i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

22 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Rentetilskrivning Forsikringsydelser Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Andet Ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Hensættelserne vedrører samme bestand, med en grundlagsrente på 1,5 pct ÆNDRING I HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED FORSIKRINGER Hensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg Risikogevinst Andet Ændringer i alt Øvrige ændringer: Indbetaling investeringskontrakter Udbetaling investeringskontrakter Overdragelse af hensættelser Andet Øvrige ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Akkumuleret værdiregulering ultimo perioden Hensættelser ultimo perioden Ændring i hensættelser for unitlinked forsikringer fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i akkumuleret værdiregulering Ændring i hensættelser for unitlinked forsikringer Unitlinked hensættelser er opdelt således: Forsikringskontrakter Investeringskontrakter Unitlinked hensættelser ultimo perioden DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

23 Noter Danica Pension I Note Mio. kr FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året Antal heltidsbeskæftigede ultimo året Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Andet Personaleudgifter i alt Provisioner for direkte forsikringer udgør Honorar til revisionsvirksomheder: Samlet honorar til: KPMG C. Jespersen Grant Thornton Heraf honorar vedrørende andre ydelser end revision: KPMG C. Jespersen Udover de nævnte honorarer er der afholdt betydelige udgifter til intern revision. Selskabet har ansat direktion, aktuar og bestyrelsessekretær. Der er ikke udbetalt vederlag til disse eller til bestyrelsen. Administrationen varetages af andre selskaber i Danske Bank koncernen. Administrationsvederlaget dækker bl.a. omkostninger til revision, direktion og bestyrelse. De medarbejdere, der fremgår af noten er ansat i selskabets norske filial ,4 0,1 0, ,1 0,1 22 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

24 Noter Danica Pension I Note Mio. kr FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt: Brutto For egen regning Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast: Investeringsafkast fordelt til SUL Forsikringsteknisk rente, sats Forsikringsteknisk rente, beløb Diskontering erstatningshensættelse Diskontering stigende risiko m. alder Forsikringsteknisk rente f.e.r. efter diskontering ,05% ,47% Investeringsafkast fordelt til syge og ulykkesforsikring Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer Heraf overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast Antal erstatninger (stk.) Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Erstatningsfrekvensen ,1 0,5% Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

25 Noter Danica Pension I Note Mio. kr SKAT Årets skat kan opdeles således: Skat af årets resultat I alt Skat af årets resultat fremkommer således: Aktuel skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Ændring af skat som følge af nedsættelse af skatteprocent Øvrige ændringer af udskudt skat I alt Effektiv skatteprocent: Dansk skatteprocent Efterregulering af tidligere års beregnede skat Effekt af nedsættelse af skattesats Effektiv skatteprocent Udskudt skat omfatter nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat. 10 ANDRE FINANSIELLE INVESTERINGSAKTIVER Heri indgår investeringer i tilknyttede virksomheder således: Obligationer Indlån i kreditinstitutter Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Kapitalandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter EGENKAPITAL Egenkapital primo året Resultat for perioden Effekten af ændringer i anvendt regnskabspraksis Kapitaltilførsler eller nedsættelser Egenkapital ultimo året Aktieantal á kr ERSTATNINGSHENSÆTTELSER Brutto syge og ulykkesforsikring Erstatningshensættelser i alt HENSÆTTELSER FOR UNITLINKED KONTRAKTER Hensættelser for unitlinked kontrakter uden garanti Hensættelser for unitlinked kontrakter med udbetalingsgaranti I (Danica Link) Hensættelser for unitlinked kontrakter med udbetalingsgaranti II (Danica Link) Hensættelser for unitlinked forsikringer med garanti (Danica Balance) Hensættelser for unitlinked kontrakter i alt I hensættelser for unitlinked kontrakter med garanti indgår: Garanterede ydelser Garanterede fripoliceydelser SOLVENSKRAV Solvenskrav ved periodens udgang Solvenskrav ved periodens udgang for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav ved periodens udgang i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

26 Noter Danica Pension I Note Mio. kr BASISKAPITAL Egenkapital Kernekapital Basiskapital EVENTUALFORPLIGTELSER Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Uafviklede købsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Uafviklede salgsaftaler vedrørende investeringsaktiver og valuta udgør ultimo Selskabet hæfter solidarisk for betaling af tidligere års selskabsskat i de selskaber, der indgik i sambeskatningen med Danske Bank A/S før Fra og med 2005 hæfter selskaberne alene for deres egen selskabsskat. Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor. 18 KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncernens edbdrift og udvikling, intern revision, personaleadministration, indkøb og markedsføring m.v. varetages af Danske Bank. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Danica Pension I administreres af Danica Pension, som på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis afregner omkostningerne med de selskaber, der administreres for. I 2005 har Danica Pension I således refunderet Danica Pension 152 mio. kr. Herudover varetager Danske Bank porteføljeforvaltning og værdipapirhandel. 19 DANICA PENSION I, SPECIFIKATION AF AKTIVER OG AFKAST Regnskabsmæssig Primo Ultimo Nettoinvesteringer Afkast i pct. p.a. før pensionsafkastskat og selskabsskat Øvrige kapitalandele: Børsnoterede udenlandske kapitalandele Øvrige kapitalandele i alt Obligationer: Statsobligationer (Zone A) Realkreditobligationer Statsobligationer (Zone A) og realkreditobligationer incl. valutaafdækning ,7 3, ,4 Obligationer i alt ,4 Øvrige finansielle investeringsaktiver ,1 20 FØLSOMHEDSOPLYSNINGER 2005 Minimum påvirkning af basiskapitalen Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Aktiekursfald på 12 pct. Ejendomsprisfald på 8 pct. Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.) Tab på modparter på 8 pct. Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct. Stigning i invalideintensiteten på 10 pct DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT

27 Noter Danica Pension I Note Mio. kr. 21 EFFEKT AF NY PRAKSIS I nedenstående tabel er vist effekten af den nye regnskabsbekendtgørelse. RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Tidligere praksis 2004 Ændring Ny praksis 2004 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser 5 5 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt 5 5 Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat RESULTAT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2005

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension I

Årsrapport 2006. Danica Pension I Årsrapport 2006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituationen og salget... 4 Kunder og service... 5 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2007

DANICA PENSION I Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 1 Resume... 3 Konkurrencesituationen og salget... 3 Kunder og service... 4 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere