nyhedsbrev 6.årgang. Nr Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret"

Transkript

1 nyhedsbrev 6.årgang. Nr Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra I de e nummer: Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret 1

2 Fokus på unge og frivillighed I uge 36 kommer der for alvor fokus på unge og frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune, når Projekt Frivillig sammen med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og en håndfuld foreninger besøger ungdomsuddannelserne. Det er jobs som ithjælper, frivillig i en anderledes genbrugsbutik, frivillig til byens fedeste fristed for unge ensomme, der vil blive præsenteret på Ringkøbing Handelsgymnasium, Det Kristne Gymnasium, Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i dagene mandag d. 2/9 - onsdag d. 4/9 i Ringkøbing og Tarm. Rigtig mange foreninger over alt i landet står og mangler frivillige i deres forening. Her kunne det være en god idé at tænke de unge på ungdomsuddannelserne ind som ekstra ressource. De unge har nemlig - med det landsdækkende initiativ Projekt Frivillig - mulighed for at prøve kræfter med foreningsarbejdet på en anderledes måde! Det sker via forløbsdatabasen hvor foreningerne kan opslå frivilligjobs, og de unge kan gå ind og søge aktuelle frivilligjob i deres nærområde. Når en ung har fundet et spændende frivilligjob og udført minimum 20 timers frivilligt arbejde i foreningen, får de et frivilligbevis for deres indsats. Og er foreningerne skeptiske både over for ungdommen i dag og de minimum 20 timers frivilligt arbejde kan de godt gemme deres skepsis væk! Undersøgelser viser nemlig, at de unge faktisk gerne VIL lave frivilligt arbejde, hvis de bliver spurgt, og at de slet ikke er så bange for at forpligte sig, som man tror, udtaler Projekt Frivillig-konsulent Elin Christiansen. De unge har dog meget at se til i deres hverdag og foruden skole og lektier, står fristende fritidsaktiviteter og tilbud i kø for at få deres opmærksomhed. Hvis man gerne vil rekruttere unge frivillige til sin forening, er her et par gode råd at tage med på vejen: Det frivillige arbejde må meget gerne være meningsfuldt; alle vil gerne gøre en forskel! Derudover vil de unge gerne gøre noget sammen. Overvej derfor om frivilligjobbet kunne udføres af to eller flere samtidig. Der skal desuden være ressourcer i foreningen til at tage imod den nye frivillige. Dvs. der skal være en kontaktperson, der kan stå til rådighed for den nye frivillige og svare på spørgsmål løbende. Det er nemlig vigtigt, at den nye frivillige føler sig velkommen ikke mindst hvis man gerne vil fastholde vedkommende i længere tid. Opfylder en forening disse kriterier, viser alle erfaringer til gengæld også, at de unge faktisk bliver hængende i foreningen meget længere end forventet. Foreningerne skal heller ikke være bange for at tænke ud af boksen, siger Elin Christiansen. Fx kunne mange foreninger godt bruge friske unge øjne og kræfter til synliggørelsesaktiviteter eller overveje en ny kommunikationsstrategi, der kunne indbefatte en Facebookside? Foreninger der kunne være interesserede i at oprette et frivilligjobs på eller på kan henvende sig til Frivilligcenteret i Ringkøbing-Skjern Kommune på eller til Projekt Frivilligkonsulenten. 2

3 3

4 4

5 Borgere hjælper borgere med IT 5

6 6

7 Nyt Kursuskatalog Kom ind og hent det i Frivilligcentrets afdelinger Det nye kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde ligger klar! Af nye kursustilbud er der f.eks. kurset Brænd men brænd ikke ud - et kommunikationsværksted, hvor vi undersøger attituder, stemmebrug og kropssprog i forhold til nærvær og kommunikation med brugerne. Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere handler også om kommunikation og giver dig viden om, hvornår der er kulturelle værdier på spil i kommunikationen med andre mennesker. En anden nyskabelse er kurset Filosofisk frirum for frivillige, som er et kursus for dig, der i samarbejde med andre ønsker at afklare og kvalificere dine værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På fyraftensmøder kan du sammen med kolleger hente inspiration til og måske endda blive lidt klogere på dit frivillige arbejde. I efteråret kan du f.eks. møde Iben Baadsgaard Al -Khalil, der fortæller om baggrunden for mange af de problemer, som kan opstå i mødet med flygtninge, der har krig og tortur med i bagagen og om hvordan vi bygger bro og gør mødet konstruktivt for begge parter. Fyraftensmødet afholdes i København, Odense og Århus. Allerede nu kan du bestille eller downloade et eksemplar af det nye katalog. Bestil eller hent kataloget: Kurser - Uddannelsespuljen Efterår

8 8

9 Kommunale frivillige dagpenge, efterløn, forsikringer og skattefrie godtgørelser F ra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense har vi sakset denne artikel om frivilligt arbejde i kommunalt regi. Et område der som bekendt er i konstant udvikling. Som artiklen viser, er der også tale om en udvikling, der igen vil ændre sig over de kommende år. Hvis man som modtager af dagpenge eller efterløn udfører frivilligt arbejde, er der en række begrænsninger, som man skal være opmærksom på. Det er imidlertid også vigtigt at være opmærksom på, at de beskrevne muligheder for at udføre frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde som dagpenge- eller efterlønsmodtager kun gælder, hvis det frivillige arbejde/den frivillige aktivitet er organiseret af en frivillig organisation, forening eller lignende. Hvis det derimod er en kommune eller offentlig institution, der står for at organisere det frivillige arbejde eller den frivillige aktivitet, vil det altid medføre fratræk i dagpenge eller efterløn, hvis man deltager. Det betyder altså ikke noget, om den frivillige aktivitet foregår på en kommunal institution det afgørende er, om det er en forening eller lignende, der står for aktiviteten, eller om det er den kommunale institution selv. Hvis det sidste er tilfældet, vil der altid ske fradrag fra den første time i efterlønnen eller dagpengene. Frivilligt arbejde på det kommunale ældreområde Der har tidligere eksisteret lidt usikkerhed i forhold til, om dette også gjaldt på det kommunale ældreområde, fordi dette område i den gældende vejledning står nævnt på linje med bl.a. kirkelige foreninger, sportsforeninger og lignende. Men efter at have været i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen, der er myndighed på området, kan vi her på Center for frivilligt socialt arbejde konstatere, at der gælder de samme regler på ældreområdet som på alle andre områder indenfor den offentlige sektor: At aktiviteter organiseret af foreninger ol. ikke medfører fratræk i dagpenge eller efterløn, mens tilsvarende aktiviteter organiseret af det offentlige selv til gengæld medfører fratræk. For fuldstændighedens skyld vil vi nævne, at Folketinget har overvejet om Frikommuner, skal have videre rammer for selv at bestemme, om frivillige i kommunalt regi skal ligestilles med frivillige indenfor foreningsverdenen. Men det kommer altså i givet fald kun til at gælde frikommunerne og kun hvis de selv beslutter, at det skal gælde i netop deres kommune. Forskelle mellem frivillige i foreninger og kommuner Som ovenstående illustrerer, er der nogle grundlæggende forskelle i retsstillingen for kommunalt organiserede frivillige sammenlignet med foreningsorganiserede, når det handler om reglerne for dagpenge og efterløn. 9

10 Forskelle mellem frivillige i foreninger og kommuner Som ovenstående illustrerer, er der nogle grundlæggende forskelle i retsstillingen for kommunalt organiserede frivillige sammenlignet med foreningsorganiserede, når det handler om reglerne for dagpenge og efterløn. Det er imidlertid ikke den eneste formelle forskel, og efterhånden som kommunalt initieret og organiseret frivillighed bliver mere og mere almindeligt, bliver det naturligvis vigtigt at kende forskellene. I skrivende stund kender vi til tre områder, hvor der er konkret forskel, men vi arbejder løbende på at indsamle erfaringer fra området, så der kan komme flere til. Nedenfor kan du se de tre områder i skemaform: villige Dagpenge/ efterløn Forsikring af frivillig Kommunalt organiserede fri- Alle former for frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde medfører fratræk fra første time. Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal kommunen tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis ikke må kommunen ikke tegne en kollektiv ulykkeforsikring, da den ikke må forsikre borgere, som den ikke har et formelt ansvar i forhold til. Foreningsorganiserede frivillige Frivillige aktiviteter medfører ikke fratræk. Visse former for frivilligt arbejde må udføres i op til 4 timer om ugen uden fratræk, mens andre former medfører fratræk fra første time. Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal foreningen tegne en lovpligtig arbejdsskade-forsikring. Hvis ikke kan foreningen vælge at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der alligevel dækker de frivillige, hvis de skulle komme til skade i forbindelse med den frivillige aktivitet. Skattefrie godtgørelser Kommunen kan ikke udbetale skattefrie godtgørelser til de frivillige efter de særlige regler, der er omtalt under foreningsområdet. Frivillige kan dog godt modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den frivillige er medlem af eller medhjælper for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd nedsat af kommunen - f.eks. et ældreråd. Foreningen kan på tre områder udbetale skattefrie godtgørelser til sine frivillige, så længe de holder sig indenfor de øvre grænser, som Ligningsrådet har fastsat. I 2013 er disse: Telefon/internet: kr. Administration: kr. Beklædning: kr. Foreningen kan udbetale skattefrie befordringsgodtgørelser til sine frivillige efter de samme regler, som gælder i forhold til ansatte, under forudsætning af, at godtgørelserne holder sig indenfor de grænser, som ligningsrådet har fastsat. Hent mere information på: Kommunale+frivillige++dagpenge%2C+efterl%F8n%2C+forsikring+% %29 10

11 Kommende. KURSUS Kunsten at passe på sig selv og mærke sine personlige/ faglige grænser og begrænsninger. Med Trine Alvilda Jensen Sæt allerede nu X i kalenderen den 26.september 2013, kl , Formålet med dette kursus er at give deltagerne indsigt i, hvordan man i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle et stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende, at arbejde med mennesker. Ind imellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi har overskud til det frivillige arbejde. Denne kursusdag er tillige bevilget af Socialministerets Uddannelsespulje og dermed gratis. Tilmelding til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, eller tlf To hyggemøder i Medborgerhuset med de personlige fortællinger i fokus Mary Søegaard Et langt liv i Hvide Sande med mange udlandsrejser. Mandag den 7.oktober kl km til fods på den spanske pilgrimsvej V./Eigil og Hanne Flindt Tirsdag,den 29.oktober kl. 14 Begge møder: Pris kun 30,00 kr. incl. kaffe og hjemmebag Tilmelding til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, eller tlf

12 Datoer. 31. August - Frivilligdag, Ringkøbing August - Ungeuge, Ringkøbing og Tarm 12. september - Fokus på Frivillighed, , Ringkøbing 17. September - Teater om Demens, Videbæk 24. September - Husindvielse: Hvide Sande Aktivcenter. Kl September - Kursus med Trine Alvilda Jensen 28. September - Frivilligdag, Skjern 7. oktober - Hyggeeftermiddag med Mary Søgaard, Medborgerhuset, Ringkøbing 9. oktober - Seniorsurfdag Seniorsurfdag 2013 I år er dagen Seniorsurfdagen onsdag d. 9/10. Formålet med initiativet er, at ældre med ingen eller få it-kompetencer gennem instruktion fra medarbejdere/frivillige hos de deltagende organisationer opnår bedre kendskab til computer og internet og efterfølgende får et større incitament til at øge egne itkompetencer. På langt sigt er den ønskede effekt af initiativet, at flere ældre i højere grad bliver inkluderet i det digitaliserede samfund og drager personlig nytte af de digitale muligheder. Hertil kommer de samfundsøkonomiske fordele, idet ældre i højere grad bliver i stand til at betjene sig selv på nettet i forhold til offentlige services, netbank osv. Her i Kommunen deltager hhv. Ældre Sagen Ringkøbing-Holmsland, Sdr. Forsamlingshus og Frivilligcentrets datostue på forskelligvis i at markere dagen. Det er bibliotekerne, der står bag projektet. 12

13 Nyt fra Kommunen Kommunal kaffe vi inviterer! Vi gentager succesen og inviterer alle frivillige foreninger til kommunale kaffemøder. Vi vil på møderne bl.a. informere om valg til Frivilligrådet, 18-puljen 2014 og ny elektronisk ansøgningsskema samt ny lovpligtig digital brevkasse til alle foreninger. Men alle emner, som I måtte have om frivilligt socialt arbejde er åben til drøftelse. Vi oplevede sidst, at kaffemødernes mere uformelle struktur og størrelse fik godt gang i spørge- og diskussionslysten. Møderne afholdes fra kl på følgende dage: Mandag den 21. oktober i Tarm eller i Skjern. Mandag den 28. oktober på Spjald Plejehjem, Byskellet 1, Spjald Onsdag den 30. oktober i mødelokalet, Rødkløvervej 4, Ringkøbing Alle er velkommen til at deltage på kaffemøderne. Der kræves ikke tilmelding, og der udsendes ikke yderligere indbydelse, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. På møderne deltager foruden frivilligkoordinator også repræsentanter for Frivilligrådet. Opstilling af kandidater til Frivilligrådet Foreninger og lignende på det frivillige sociale område kan opstille kandidater Frivilligrådet. Kandidatforslag skal være modtaget senest den Selve valget af 9 medlemmer til Frivilligrådet foregår på dialogmødet i november. Læs evt. om Frivilligrådets arbejde på Yderligere oplysning og opstillingserklæring kan fra den hentes på eller hos frivilligkoordinatoren. Dialogmøde på det frivilligt sociale område den Alle frivillige foreninger, klubber og interessenter inviteres til det årlige dialogmøde torsdag den kl i Højmark Hallen. Vi har til mødet bestilt større lokaler end sidst, så der skulle gerne være plads til alle! En aften, hvor vi mødes på tværs frivillige, politikere og administration, og hører sidste nyt på det frivillige sociale område. Endelig indbydelse udsendes i oktober. 13

14 Chartret Det fornyede charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er nu offentliggjort. Den store interesse i frivillighed fra det offentliges side gør charteret yderst aktuelt. Her kan du læse Frivillighedschartret. Hvis du og din forening samarbejder med kommunen eller påtænker at gøre det, vil Frivillighedschartret være et godt redskab til at skabe et godt fællesskab om den opgave i ønsker at løse. I Frivilligcentret lægger vi især mærke til den del af chartret, som handler om ubureaukratisk og enkelt samarbejde mellem civilsamfundet og det offentlige. Vi synes, at det er vigtigt, at der gives plads til, at foreningerne kan fokusere på det, som de er bedst til: at gøre en indsats for andre. De frivillige i foreningerne skal ikke bruge unødig meget tid på ansøgninger, regnskaber, afrapporteringer osv. Det fornyede charter blev offentliggjort den 1. juli Bag charteret står regeringen, samt en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner. Læs mere om Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige på Velkomst til ny Minister Frivilligcentret byder den nye socialminister velkommen i stolen. Vi håber, at det, at pladsen denne gang indehaves af en partiformand, sikrer, at vi denne gang får en stærk minister, der sider perioden ud. Social-, børne- og integra onsminister Anne e Vilhelmsen (F) 14

15 Presse siden sidst Radio Ringkøbing vdr. Frivilligdagen Radio Klitholm vdr. Frivilligdagen i Ringkøbing "Små samfund formår det utrolige ved at stå sammen" Dagbladet Ringkøbing-Skjern Mørke skyer og hård blæst slog ikke Tarm omkuld Dagbladet Ringkøbing-Skjern Den Gode Café holder sommeråbent Dagbladet Ringkøbing-Skjern Mærk varmen fra det frivillige ini a v Dagbladet Ringkøbing-Skjern Interna onal netværks-fusion Dagbladet Ringkøbing-Skjern Et godt år i Den Gode Café Dagbladet Ringkøbing-Skjern Radio Klitholm vedr. tema-dagen om konflikthåndtering Frivillighed er mere i fokus Videbæk-Spjald Avis Når man glæder sig l torsdag Skjern-Tarm Ugeblad Frivillige hjælper gerne Videbæk-Spjald Avis Frivillige kaldes l samling Jydske Vestkysten Lovpligtig digital brevkasse til alle foreninger med CVR-nummer. Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige. Det er besluttet, at foreninger med et CVR-nummer skal have en digital postkasse. Postkassen er tilknyttet foreningens CVR-nummer og følger derfor foreningen uanset om I skifter formand, flytter adresse eller skifter . Postkassen er gratis. Enkelte foreninger har ikke et CVRnummer. Det drejer sig om foreninger, der ikke modtager offentlige tilskud. For disse foreninger er der intet krav om at oprette en digital postkasse. I kan allerede i dag oprette jeres digitale postkasse på Virk.dk/postkasse. I postkassen kan I selv vælge, hvordan posten skal håndteres. I kan angive en e- mailadresse eller et mobilnummer og få besked, når der er ny post i postkassen. Erhvervsstyrelsen lancerer en kampagne om digital postkasse efter sommeren. Radio Klitholm vedr. foredrag med Flemming Rishøj Følg Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern på https://www.facebook.com/frivilligcentret 15

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Indhold af dette nummer:

Indhold af dette nummer: Årgang 2, Nummer 2, juni 2009 Nyhedsbrev Indhold af dette nummer: Forord fra formanden Presse siden sidst Kirsten Kolbys klumme Udflugt med Frivilligcentret www.frivilligvest.dk Et par ord fra redaktøren

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune RAPPORT Marker denne tekst og indsæt billede her Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og ansatte i sundhed og omsorg - Samskabelse på ældre og sundhedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 TEMANUMMER: De Udsa e Børn Vi takker Jens Arentzen og de mange foreninger, der har bidraget med stof. Af En æggesnaps, Tove Ditlevsen, 1942. Hun løfter blikket og møder

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91

Årsberetning. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91 2012 Årsberetning Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Nygade 3, 6880 Tarm www.frivilligvest.dk frivilligvest@frivilligvest.dk Tlf: 97 37 31 91 Indhold HANS PINDERUPS FORMANDSBERETNING, FORENINGSÅRET 2012

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11.

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. Rundspørge om Frivillige blandt offentligt ansatte ledere Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. marts 2013 Klosterport 4E, 4.sal. 8000 Århus C. Tlf. 28877819. post@larsfriis.dk.

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere