nyhedsbrev 6.årgang. Nr Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 2 2013 Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret"

Transkript

1 nyhedsbrev 6.årgang. Nr Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder fra I de e nummer: Unge og Frivillighed Kommunale frivillige Kommende Kurser og møder Nyt fra Kommunen Frivilligcharteret 1

2 Fokus på unge og frivillighed I uge 36 kommer der for alvor fokus på unge og frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune, når Projekt Frivillig sammen med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og en håndfuld foreninger besøger ungdomsuddannelserne. Det er jobs som ithjælper, frivillig i en anderledes genbrugsbutik, frivillig til byens fedeste fristed for unge ensomme, der vil blive præsenteret på Ringkøbing Handelsgymnasium, Det Kristne Gymnasium, Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i dagene mandag d. 2/9 - onsdag d. 4/9 i Ringkøbing og Tarm. Rigtig mange foreninger over alt i landet står og mangler frivillige i deres forening. Her kunne det være en god idé at tænke de unge på ungdomsuddannelserne ind som ekstra ressource. De unge har nemlig - med det landsdækkende initiativ Projekt Frivillig - mulighed for at prøve kræfter med foreningsarbejdet på en anderledes måde! Det sker via forløbsdatabasen hvor foreningerne kan opslå frivilligjobs, og de unge kan gå ind og søge aktuelle frivilligjob i deres nærområde. Når en ung har fundet et spændende frivilligjob og udført minimum 20 timers frivilligt arbejde i foreningen, får de et frivilligbevis for deres indsats. Og er foreningerne skeptiske både over for ungdommen i dag og de minimum 20 timers frivilligt arbejde kan de godt gemme deres skepsis væk! Undersøgelser viser nemlig, at de unge faktisk gerne VIL lave frivilligt arbejde, hvis de bliver spurgt, og at de slet ikke er så bange for at forpligte sig, som man tror, udtaler Projekt Frivillig-konsulent Elin Christiansen. De unge har dog meget at se til i deres hverdag og foruden skole og lektier, står fristende fritidsaktiviteter og tilbud i kø for at få deres opmærksomhed. Hvis man gerne vil rekruttere unge frivillige til sin forening, er her et par gode råd at tage med på vejen: Det frivillige arbejde må meget gerne være meningsfuldt; alle vil gerne gøre en forskel! Derudover vil de unge gerne gøre noget sammen. Overvej derfor om frivilligjobbet kunne udføres af to eller flere samtidig. Der skal desuden være ressourcer i foreningen til at tage imod den nye frivillige. Dvs. der skal være en kontaktperson, der kan stå til rådighed for den nye frivillige og svare på spørgsmål løbende. Det er nemlig vigtigt, at den nye frivillige føler sig velkommen ikke mindst hvis man gerne vil fastholde vedkommende i længere tid. Opfylder en forening disse kriterier, viser alle erfaringer til gengæld også, at de unge faktisk bliver hængende i foreningen meget længere end forventet. Foreningerne skal heller ikke være bange for at tænke ud af boksen, siger Elin Christiansen. Fx kunne mange foreninger godt bruge friske unge øjne og kræfter til synliggørelsesaktiviteter eller overveje en ny kommunikationsstrategi, der kunne indbefatte en Facebookside? Foreninger der kunne være interesserede i at oprette et frivilligjobs på eller på kan henvende sig til Frivilligcenteret i Ringkøbing-Skjern Kommune på eller til Projekt Frivilligkonsulenten. 2

3 3

4 4

5 Borgere hjælper borgere med IT 5

6 6

7 Nyt Kursuskatalog Kom ind og hent det i Frivilligcentrets afdelinger Det nye kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde ligger klar! Af nye kursustilbud er der f.eks. kurset Brænd men brænd ikke ud - et kommunikationsværksted, hvor vi undersøger attituder, stemmebrug og kropssprog i forhold til nærvær og kommunikation med brugerne. Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere handler også om kommunikation og giver dig viden om, hvornår der er kulturelle værdier på spil i kommunikationen med andre mennesker. En anden nyskabelse er kurset Filosofisk frirum for frivillige, som er et kursus for dig, der i samarbejde med andre ønsker at afklare og kvalificere dine værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På fyraftensmøder kan du sammen med kolleger hente inspiration til og måske endda blive lidt klogere på dit frivillige arbejde. I efteråret kan du f.eks. møde Iben Baadsgaard Al -Khalil, der fortæller om baggrunden for mange af de problemer, som kan opstå i mødet med flygtninge, der har krig og tortur med i bagagen og om hvordan vi bygger bro og gør mødet konstruktivt for begge parter. Fyraftensmødet afholdes i København, Odense og Århus. Allerede nu kan du bestille eller downloade et eksemplar af det nye katalog. Bestil eller hent kataloget: Kurser - Uddannelsespuljen Efterår

8 8

9 Kommunale frivillige dagpenge, efterløn, forsikringer og skattefrie godtgørelser F ra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense har vi sakset denne artikel om frivilligt arbejde i kommunalt regi. Et område der som bekendt er i konstant udvikling. Som artiklen viser, er der også tale om en udvikling, der igen vil ændre sig over de kommende år. Hvis man som modtager af dagpenge eller efterløn udfører frivilligt arbejde, er der en række begrænsninger, som man skal være opmærksom på. Det er imidlertid også vigtigt at være opmærksom på, at de beskrevne muligheder for at udføre frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde som dagpenge- eller efterlønsmodtager kun gælder, hvis det frivillige arbejde/den frivillige aktivitet er organiseret af en frivillig organisation, forening eller lignende. Hvis det derimod er en kommune eller offentlig institution, der står for at organisere det frivillige arbejde eller den frivillige aktivitet, vil det altid medføre fratræk i dagpenge eller efterløn, hvis man deltager. Det betyder altså ikke noget, om den frivillige aktivitet foregår på en kommunal institution det afgørende er, om det er en forening eller lignende, der står for aktiviteten, eller om det er den kommunale institution selv. Hvis det sidste er tilfældet, vil der altid ske fradrag fra den første time i efterlønnen eller dagpengene. Frivilligt arbejde på det kommunale ældreområde Der har tidligere eksisteret lidt usikkerhed i forhold til, om dette også gjaldt på det kommunale ældreområde, fordi dette område i den gældende vejledning står nævnt på linje med bl.a. kirkelige foreninger, sportsforeninger og lignende. Men efter at have været i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen, der er myndighed på området, kan vi her på Center for frivilligt socialt arbejde konstatere, at der gælder de samme regler på ældreområdet som på alle andre områder indenfor den offentlige sektor: At aktiviteter organiseret af foreninger ol. ikke medfører fratræk i dagpenge eller efterløn, mens tilsvarende aktiviteter organiseret af det offentlige selv til gengæld medfører fratræk. For fuldstændighedens skyld vil vi nævne, at Folketinget har overvejet om Frikommuner, skal have videre rammer for selv at bestemme, om frivillige i kommunalt regi skal ligestilles med frivillige indenfor foreningsverdenen. Men det kommer altså i givet fald kun til at gælde frikommunerne og kun hvis de selv beslutter, at det skal gælde i netop deres kommune. Forskelle mellem frivillige i foreninger og kommuner Som ovenstående illustrerer, er der nogle grundlæggende forskelle i retsstillingen for kommunalt organiserede frivillige sammenlignet med foreningsorganiserede, når det handler om reglerne for dagpenge og efterløn. 9

10 Forskelle mellem frivillige i foreninger og kommuner Som ovenstående illustrerer, er der nogle grundlæggende forskelle i retsstillingen for kommunalt organiserede frivillige sammenlignet med foreningsorganiserede, når det handler om reglerne for dagpenge og efterløn. Det er imidlertid ikke den eneste formelle forskel, og efterhånden som kommunalt initieret og organiseret frivillighed bliver mere og mere almindeligt, bliver det naturligvis vigtigt at kende forskellene. I skrivende stund kender vi til tre områder, hvor der er konkret forskel, men vi arbejder løbende på at indsamle erfaringer fra området, så der kan komme flere til. Nedenfor kan du se de tre områder i skemaform: villige Dagpenge/ efterløn Forsikring af frivillig Kommunalt organiserede fri- Alle former for frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde medfører fratræk fra første time. Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal kommunen tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis ikke må kommunen ikke tegne en kollektiv ulykkeforsikring, da den ikke må forsikre borgere, som den ikke har et formelt ansvar i forhold til. Foreningsorganiserede frivillige Frivillige aktiviteter medfører ikke fratræk. Visse former for frivilligt arbejde må udføres i op til 4 timer om ugen uden fratræk, mens andre former medfører fratræk fra første time. Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal foreningen tegne en lovpligtig arbejdsskade-forsikring. Hvis ikke kan foreningen vælge at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der alligevel dækker de frivillige, hvis de skulle komme til skade i forbindelse med den frivillige aktivitet. Skattefrie godtgørelser Kommunen kan ikke udbetale skattefrie godtgørelser til de frivillige efter de særlige regler, der er omtalt under foreningsområdet. Frivillige kan dog godt modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den frivillige er medlem af eller medhjælper for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd nedsat af kommunen - f.eks. et ældreråd. Foreningen kan på tre områder udbetale skattefrie godtgørelser til sine frivillige, så længe de holder sig indenfor de øvre grænser, som Ligningsrådet har fastsat. I 2013 er disse: Telefon/internet: kr. Administration: kr. Beklædning: kr. Foreningen kan udbetale skattefrie befordringsgodtgørelser til sine frivillige efter de samme regler, som gælder i forhold til ansatte, under forudsætning af, at godtgørelserne holder sig indenfor de grænser, som ligningsrådet har fastsat. Hent mere information på: Kommunale+frivillige++dagpenge%2C+efterl%F8n%2C+forsikring+% %29 10

11 Kommende. KURSUS Kunsten at passe på sig selv og mærke sine personlige/ faglige grænser og begrænsninger. Med Trine Alvilda Jensen Sæt allerede nu X i kalenderen den 26.september 2013, kl , Formålet med dette kursus er at give deltagerne indsigt i, hvordan man i højere grad kan lære at lytte til kroppens mange grænsesignaler og udvikle et stærkere selvværd og integritet. Det er dejligt, men ressourcekrævende, at arbejde med mennesker. Ind imellem kommer vi til at give mere end hvad godt er fordi vi så gerne vil yde det bedste. At sætte grænser for sig selv og andre er en forudsætning for, at vi har overskud til det frivillige arbejde. Denne kursusdag er tillige bevilget af Socialministerets Uddannelsespulje og dermed gratis. Tilmelding til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, eller tlf To hyggemøder i Medborgerhuset med de personlige fortællinger i fokus Mary Søegaard Et langt liv i Hvide Sande med mange udlandsrejser. Mandag den 7.oktober kl km til fods på den spanske pilgrimsvej V./Eigil og Hanne Flindt Tirsdag,den 29.oktober kl. 14 Begge møder: Pris kun 30,00 kr. incl. kaffe og hjemmebag Tilmelding til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, eller tlf

12 Datoer. 31. August - Frivilligdag, Ringkøbing August - Ungeuge, Ringkøbing og Tarm 12. september - Fokus på Frivillighed, , Ringkøbing 17. September - Teater om Demens, Videbæk 24. September - Husindvielse: Hvide Sande Aktivcenter. Kl September - Kursus med Trine Alvilda Jensen 28. September - Frivilligdag, Skjern 7. oktober - Hyggeeftermiddag med Mary Søgaard, Medborgerhuset, Ringkøbing 9. oktober - Seniorsurfdag Seniorsurfdag 2013 I år er dagen Seniorsurfdagen onsdag d. 9/10. Formålet med initiativet er, at ældre med ingen eller få it-kompetencer gennem instruktion fra medarbejdere/frivillige hos de deltagende organisationer opnår bedre kendskab til computer og internet og efterfølgende får et større incitament til at øge egne itkompetencer. På langt sigt er den ønskede effekt af initiativet, at flere ældre i højere grad bliver inkluderet i det digitaliserede samfund og drager personlig nytte af de digitale muligheder. Hertil kommer de samfundsøkonomiske fordele, idet ældre i højere grad bliver i stand til at betjene sig selv på nettet i forhold til offentlige services, netbank osv. Her i Kommunen deltager hhv. Ældre Sagen Ringkøbing-Holmsland, Sdr. Forsamlingshus og Frivilligcentrets datostue på forskelligvis i at markere dagen. Det er bibliotekerne, der står bag projektet. 12

13 Nyt fra Kommunen Kommunal kaffe vi inviterer! Vi gentager succesen og inviterer alle frivillige foreninger til kommunale kaffemøder. Vi vil på møderne bl.a. informere om valg til Frivilligrådet, 18-puljen 2014 og ny elektronisk ansøgningsskema samt ny lovpligtig digital brevkasse til alle foreninger. Men alle emner, som I måtte have om frivilligt socialt arbejde er åben til drøftelse. Vi oplevede sidst, at kaffemødernes mere uformelle struktur og størrelse fik godt gang i spørge- og diskussionslysten. Møderne afholdes fra kl på følgende dage: Mandag den 21. oktober i Tarm eller i Skjern. Mandag den 28. oktober på Spjald Plejehjem, Byskellet 1, Spjald Onsdag den 30. oktober i mødelokalet, Rødkløvervej 4, Ringkøbing Alle er velkommen til at deltage på kaffemøderne. Der kræves ikke tilmelding, og der udsendes ikke yderligere indbydelse, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. På møderne deltager foruden frivilligkoordinator også repræsentanter for Frivilligrådet. Opstilling af kandidater til Frivilligrådet Foreninger og lignende på det frivillige sociale område kan opstille kandidater Frivilligrådet. Kandidatforslag skal være modtaget senest den Selve valget af 9 medlemmer til Frivilligrådet foregår på dialogmødet i november. Læs evt. om Frivilligrådets arbejde på Yderligere oplysning og opstillingserklæring kan fra den hentes på eller hos frivilligkoordinatoren. Dialogmøde på det frivilligt sociale område den Alle frivillige foreninger, klubber og interessenter inviteres til det årlige dialogmøde torsdag den kl i Højmark Hallen. Vi har til mødet bestilt større lokaler end sidst, så der skulle gerne være plads til alle! En aften, hvor vi mødes på tværs frivillige, politikere og administration, og hører sidste nyt på det frivillige sociale område. Endelig indbydelse udsendes i oktober. 13

14 Chartret Det fornyede charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er nu offentliggjort. Den store interesse i frivillighed fra det offentliges side gør charteret yderst aktuelt. Her kan du læse Frivillighedschartret. Hvis du og din forening samarbejder med kommunen eller påtænker at gøre det, vil Frivillighedschartret være et godt redskab til at skabe et godt fællesskab om den opgave i ønsker at løse. I Frivilligcentret lægger vi især mærke til den del af chartret, som handler om ubureaukratisk og enkelt samarbejde mellem civilsamfundet og det offentlige. Vi synes, at det er vigtigt, at der gives plads til, at foreningerne kan fokusere på det, som de er bedst til: at gøre en indsats for andre. De frivillige i foreningerne skal ikke bruge unødig meget tid på ansøgninger, regnskaber, afrapporteringer osv. Det fornyede charter blev offentliggjort den 1. juli Bag charteret står regeringen, samt en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner. Læs mere om Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige på Velkomst til ny Minister Frivilligcentret byder den nye socialminister velkommen i stolen. Vi håber, at det, at pladsen denne gang indehaves af en partiformand, sikrer, at vi denne gang får en stærk minister, der sider perioden ud. Social-, børne- og integra onsminister Anne e Vilhelmsen (F) 14

15 Presse siden sidst Radio Ringkøbing vdr. Frivilligdagen Radio Klitholm vdr. Frivilligdagen i Ringkøbing "Små samfund formår det utrolige ved at stå sammen" Dagbladet Ringkøbing-Skjern Mørke skyer og hård blæst slog ikke Tarm omkuld Dagbladet Ringkøbing-Skjern Den Gode Café holder sommeråbent Dagbladet Ringkøbing-Skjern Mærk varmen fra det frivillige ini a v Dagbladet Ringkøbing-Skjern Interna onal netværks-fusion Dagbladet Ringkøbing-Skjern Et godt år i Den Gode Café Dagbladet Ringkøbing-Skjern Radio Klitholm vedr. tema-dagen om konflikthåndtering Frivillighed er mere i fokus Videbæk-Spjald Avis Når man glæder sig l torsdag Skjern-Tarm Ugeblad Frivillige hjælper gerne Videbæk-Spjald Avis Frivillige kaldes l samling Jydske Vestkysten Lovpligtig digital brevkasse til alle foreninger med CVR-nummer. Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige. Det er besluttet, at foreninger med et CVR-nummer skal have en digital postkasse. Postkassen er tilknyttet foreningens CVR-nummer og følger derfor foreningen uanset om I skifter formand, flytter adresse eller skifter . Postkassen er gratis. Enkelte foreninger har ikke et CVRnummer. Det drejer sig om foreninger, der ikke modtager offentlige tilskud. For disse foreninger er der intet krav om at oprette en digital postkasse. I kan allerede i dag oprette jeres digitale postkasse på Virk.dk/postkasse. I postkassen kan I selv vælge, hvordan posten skal håndteres. I kan angive en e- mailadresse eller et mobilnummer og få besked, når der er ny post i postkassen. Erhvervsstyrelsen lancerer en kampagne om digital postkasse efter sommeren. Radio Klitholm vedr. foredrag med Flemming Rishøj Følg Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern på https://www.facebook.com/frivilligcentret 15

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre

Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Lovmæssigt grundlag... 3 Samspil med andre politikker... 3 Hvad er et forebyggende

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012 nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 2, 2012 At bladene falder, er en naturlig besky elsesforanstaltning, der sikrer planten mod ekstreme forhold med uguns$ge vækstbe$ngelser, der kan resultere i alvorlige skader

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bornholms Frivillighedspolitik

Bornholms Frivillighedspolitik 1 Sekretariatet Bornholms Frivillighedspolitik Titel: Er det en politik eller et charter, vi ønsker/skal udarbejde? Definitioner: Hvem omfatter politikken, hvem mener vi er de frivillige, hvem er afsender

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce:

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce: NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 SE KALUNDBORG KOMMUNES NYE FRIVILLIG-SIDE: www.kalundborg.dk/ frivillig Annonce: Frivilligt socialt

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Folkemøde 1 om deltagerbudgetter

Folkemøde 1 om deltagerbudgetter Folkemøde 1 om deltagerbudgetter Mandag d. 17. august kl. 16.30-18.30 Godsbanen VELKOMMEN TIL Folkemøde om deltagerbudgetter Program kl. 16.30 Velkomst v/ rådmand Thomas Medom Præsentation af rammerne

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Formandens Hjørne Claus Brodtkorbs klumme Frivilligcentrets ydelser Kommende ak viteter Gældsrådgivning Mindeord

nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Formandens Hjørne Claus Brodtkorbs klumme Frivilligcentrets ydelser Kommende ak viteter Gældsrådgivning Mindeord nyhedsbrev 6.årgang. Nr. 1 2013 Spot på Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder og billeder

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger...

Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Jeg er danseinstruktør for etniske minoritetspiger... Hvad er du? Frivilligt arbejde er for alle Find dine timer på www.projektfrivillig.dk Hvorfor dog bruge fritiden på at arbejde gratis? Går du på en

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Projekt Frivillig Formandens forord Claus Brodtkorbs klumme Nu også royale nyheder Frivilligdage Tværkulturel udflugt nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 1, 2012 Under bøgen Lun luft og lysegrøn solspættet himmel Det er forår og jeg sidder her På bænken under bøgen Der kommer Ejner, mon han sætter sig ned jo jo, der kan godt være

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde)

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2000 Denne pjece beskriver kort, hvad du

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Nyhedsbrev september 2013 FRIVILLIGHEDSCHARTERET CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

Nyhedsbrev september 2013 FRIVILLIGHEDSCHARTERET CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Nørre Port, Fredericia Foto: Charlotte S. Mikkelsen Nyhedsbrev september 2013 Sommeren synger på sidste vers, og efteråret står for døren. Vi glæder os til de mange spændende ting, som er på programmet

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre.

Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre. Velkommen som frivillig på Ringkøbing-Skjern kommunes aktivitetscentre. Aktivitet Nord og Syd Sundhed og Omsorg Hvem er vi? I Ringkøbing-Skjern kommune er der seks kommunale aktivitetscentre (Se adresserne

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige Esbjerg Kommune 12. november 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser Nye kursuskataloger December, nr. 2, 2010 I begyndelsen af januar 2011 sender vi kursuskatalogerne for både Uddannelsespuljen og Foreningshøjskolen på gaden. Har du tidligere modtaget katalogerne fra os,

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere