Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne."

Transkript

1 Flagdag 2013 i hæderens tegn Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne. DGIs bevægelseskorps legede med østbørnene Legekonsulenter fra DGI fik sig en udfordring, da de besøgte Projekt Østbørn-lejren i Holstebro i juli. og har ydet rundt om i verden. Side 14 Side 24 Side 32 BEREDSKAB Fagmagasin fra Beredskabsforbundet NUMMER 05 / SEPTEMBER 2013 FKB Årsmøde 2013 Side Blå blink på Priden Side 22 Totalforsvarets Dag 2013 Frivillige fra hele Region Hovedstaden tog lørdag den 24. august turen til Nordre Toldbod i København for at deltage i Totalforsvarets Dag Side 10 TEMA Forebyggelse Side 4-13 Se mere på side xx

2

3 Flagdag 2013 sæson for dgis bevægelseskorps i hæderens tegn skorstensbrande legede med østbørnene Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks gør fyringssæsonen i brændeovne. udfordring, da de besøgte Projekt Den kolde tid nærmer sig. Det samme Legekonsulenter fra DGI fik sig en udsendte i international tjeneste yder Østbørn-lejren i Holstebro i juli. og har ydet rundt om i verden. Side 14 Side 24 Side 32 Frivillige fra hele Region Hovedstaden tog lørdag den 24. august turen til Nordre Toldbod i København for at deltage i Totalforsvarets Dag Side 10 Se mere på side xx Side Side 22 Indhold Leder BeredskaB Fagmagasin fra Beredskabsforbundet Totalforsvarets Dag September Nummer 05 / September 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden TEMA Forebyggelse Side årgang Udgivet af: Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Ansvarshavende redaktør: Presse- og kommunikationschef Mads Jakobsen Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / Redaktion: Presse- og kommunikationschef Mads Jakobsen Presse- og kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Regionale samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet er i gang med en større serie af forandringer som resultat af vores strategi. Helt centralt for strategien er overbevisningen om, at Beredskabsforbundet kun for alvor er stærkt, når der er velfungerende kredse i alle landets kommuner, de synliggøres, og der skabes en naturlig interesse hos de frivillige og frivillige ledere i at deltage i og forme forbundets arbejde, også gerne på regions- og landsniveau. Og at Beredskabsforbundet kan tilbyde attraktive uddannelser og relevante opgaver. Det betyder, at der fremover sættes fokus på det arbejde, der gennemføres i kredsene, og der skal videndeles over hele landet gennem Best Practice. Vi vil decentralisere Beredskabsforbundet ved at give regionerne større ressourcer til at udføre sit arbejde med forbundets kredse, og derved komme tættere på kredsene kredsene skal i centrum. Landsforbundets udgangspunkt vil fremover være: Hvad kan vi gøre for kredse og regioner? Og så er der selvfølgelig fortsat vores skal-opgaver de opgaver, som vi som forbund har indgået aftale med ministeren om at løse. Og løse godt. Det gælder især arbejdet med befolkningsuddannelsen i forebyggelse. Det er en proces, der vil løbe over et par år, hvor flere og flere ressourcer øremærkes direkte til det frivillige arbejde, uddannelser osv. regionalt og lokalt. Men vi starter meget synligt allerede i sidste kvartal af 2013, nemlig ved at etablere regionale kontorer bemandet med regionale konsulenter. Hver region får rådighed over en regional konsulent, der ansættelsesmæssigt hører til i Landsforbundet, men hvis arbejde foregår ud fra det regionale kontor og i tæt samarbejde med regionsledelsen. Ligesom vi som frivillige arbejder som støtte og supplement til de ansatte i redningsberedskabet, kan man sige, at i regionerne bliver det omvendt. Her kommer en fuldtidsansat, der skal arbejde som støtte og supplement til den frivillige regionsledelse. For det er naturligvis fortsat regionsledelsen, der leder regionen. Det betyder, at der skal skabes et regionalt samlingspunkt med faciliteter, hvor der også skal være plads til at gennemføre møder, øvelser og uddannelser i regionen, så det er mere end blot et kontorlokale. Det vil give nye muligheder og skabe rammer, så Beredskabsforbundet kan støtte det frivillige arbejde tættere på kredsene med uddannelse, øvelse og flere og relevante opgaver til frivillige i arbejdet med at støtte op om det robuste samfund. Vi kan se frem til spændende nye muligheder, som vi i Landsledelsen håber, vil blive godt modtaget og ikke mindst godt brugt. Per Junker Thiesgaard Landschef 24 Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg. Abonnement: Udkommer 6 gange i 2013, pris kr. 200,- Tidsskriftet udkommer den 29. i alle ulige måneder og tilsendes gratis til frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftsværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Deadline for næste nummer er mandag den 28. oktober Produktion og annoncer: Mediegruppen as Tlf.: Forsidefoto: Mads Jakobsen MG 1397 I dette nummer: 04 Kolding vil have en bevidst sikkerhedskultur 06 Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde 08 Forebyggelse og førstehjælp i Bregentved 09 Forebyggelseskoordinator besøger kredsene i Region Midtjylland 10 Totalforsvarets Dag Flagdag 2013 i hæderens tegn 16 Politisk debat om fremtidens beredskab 18 Fokus på fremtidens udfordringer og beredskab 20 Årsmøde udstillere 21 FKB Årsmøde Blå blink på Priden 23 Kort Nyt 24 Sæson for skorstensbrande 26 Temadage om fyrværkeri 28 Frivillige samaritter til Ringsted Festival Nye brandkadetter i Roskilde Kort Nyt 32 DGIs bevægelseskorps legede med østbørnene 34 Projekt Østbørn veloverstået 35 Farligt bijob uden ekstraregning 36 DSRS åbner endnu en station nu i Nykøbing Falster 37 Kort Nyt 41 Regioner og kredse 05 September 2013 BEREDSKAB 3

4 Tema: Forebyggelse TEMA Forebyggelse Af: Jesper Marcussen, konsulent Kolding vil have en bevidst sikkerhedskultur Tilbuddet om et gratis forebyggelseskursus bliver taget med ud til målgrupperne. I Kolding er det forebyggende område et omfattende og meget vigtigt arbejdsområde. Området spænder vidt, lige fra beredskabsplanlægning, risikovurderinger og brandteknisk byggesagsbehandling til rådgivning om afbrænding af haveaffald samt indretning af forsamlingslokaler. I Kolding har man integreret tilbuddet om forebyggelsesuddannelse med de obligatoriske brandsyn. Rent praktisk foregår det sådan, at man her i opstartsfasen blandt brandsynsobjekterne udpeger enkelte steder, hvor brugerne er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne, eller blot vil få ekstraordinært meget ud af et forebyggelseskursus. Aktuelt arbejder man med to dagtilbud for ældre samt et aktivitetstilbud for voksne med psykiske lidelser eller psykiske problemstillinger. Vi ved alle, at det er lettere at sælge en idé, når vi står ansigt-til-ansigt, og vi er som beredskabsinspektører jo ambassadører for den robuste kommune. I Kolding har vi et mål om at skabe en bevidst sikkerhedskultur hos alle byens borgere, institutioner og virksomheder, så man i fællesskab minimerer eller helt kan undgå ulykker i fremtiden. Derfor er dette en fantastisk mulighed for at klæde borgerne bedre på, udtaler beredskabsinspektør Christina Fischer, og fortsætter: Vi ser vores bidrag som minimal, men har meget store forventninger til resultatet. Sat på spidsen kan man sige, at beredskabsinspektørerne leverer kunderne, og Beredskabsforbundet Kreds Kolding klarer resten. 4 BEREDSKAB 05 September 2013

5 FALDSIKRINGS 29% Landsrådsmøde 2013 AF ALLE ARBEJDSULYKKER KURSER BESØG VORES 250 m 2 INDENDØRS FALDSIKRINGS UDDANNELSESCENTER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den uerfarne bruger kontrol af PersonliGe Værnemidler faldsikringskursus redning - nedfiring exo kursus kg belastning PÅ udstyr Ved fald + kundetilpassede kurser V-AXESS SCANLICO TRAINING SIKRING AF SCENE TRAPPESTIGE KLATREVÆG EXO TRÆNING ISØKSE VÆG TELE OG STRØM MAST ARBEJDE MASTESTIGE M. FALDSIKRING TILMELD DIG HER ELLER KONTAKT OS PÅ: FALDSIKRING PÅ SKRÅTAG NEDFIRING I SKAKTE PLATFORM TIL NEDFIRING scanlico.dk/kursus klatrebaner - klatretunnel - klatrevæg - nedfiring fra bygning - maste stiger - tele/strøm master - nedfiring i skakte sikkerhed af scenearbejdere - tagsikring - Produkt showroom - møderum og undervisnings faciliteter 05 September 2013 BEREDSKAB 5

6 Tema: Forebyggelse Af: Jesper Marcussen, konsulent Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde I Roskilde vil man forebyggelse. Derfor har man sat ekstra gang i sejlene for at få etableret kurser i kommunen. Den lokale forebyggelseskoordinator står for at tage kontakten til de mange steder, som man gerne vil afholde kurser for, og som samtidig skal følge op på aftaler, der bliver indgået. Den lokale forebyggelseskoordinators opgaver består primært i at indsende ansøgninger til Beredskabsforbundets landssekretariat samt lave meget af det benarbejde, der ligger i at få afholdt forebyggelseskurser. Den lokale koordinator sidder ligeledes i kredsledelsen, så denne altid er fuldt opdateret på forebyggelsesområdet. Kurser i kommunens kursuskatalog Det var helt naturligt at oprette funktionen, da kredsen i Roskilde har stor fokus på forebyggelse. Formålet er, at forebyggelsesrelateret arbejde skal koordineres samlet, så ikke der bliver kørt for meget parallelløb forebyggelsesunderviserne imellem. Med en kredskoordinator på forebyggelsesfronten bliver der holdt styr på forebyggelsesindsatsen. Hvis man skal kigge på afkastet, som er kommet af at have en lokal forebyggelseskoordinator, så er der stadig en udfordring på virksomhedsfronten, hvor der fortsat er hængepartier. På boligfronten lader det til at have hjulpet at tage kontakt til boligforeninger. Derudover har man sat forebyggelseskurser på kommunens kursuskatalog for kommunens medarbejdere. Kontakt til jobcenteret I Roskilde har man taget kontakt til jobcenteret, hvor folk i aktivering får tilbud om at få et forebyggelseskursus. Personer på nyttejob kan ligeledes blive beskæftiget med at komme ud og oplyse om forebyggelseskurser. Her er det forebyggelseskoordinatoren, der forbereder det materiale, de har behov for, for at kunne udføre arbejdet og i øvrigt bistå med kyndig vejledning. Roskilde-kredsen er desuden ved at udarbejde sæsonbetinget materiale, samt materiale til specifikke former for virksomheder, eksempelvis institutioner. Gode råd/idéer eller anbefalinger til andre fra Kreds Roskilde Tænk ud af boksen, tænk hvordan man kan ramme folk på deres ømmeste punkt, for at de indser, at det er det rigtige at tage på sådan et kursus. Det kan være en lidt større udfordring, hvad virksomheder angår, på trods af at det er et gratis kursus. Kom ud af døren og snak med folk. Forebyggelseskurser bliver ikke solgt ved at sidde derhjemme. TEMA Forebyggelse Vil du vide mere: Kredsleder Kenneth Johansen: Forebyggelseskoordinator Kennet Jørgensen: 6 BEREDSKAB 05 September 2013

7 SAFETY IS IN OUR DNA VISION MARKETING Håndtering af ammoniakudslip Kurset har til hensigt at øge personel i beredskabernes kendskab til ammoniakken, specielle egenskaber samt træne specielle indsatsprincipper i forbindelse med ammoniakudslip. Kontakt os for at høre mere. Tlf

8 Tema: Forebyggelse Af: Freddy Fangel, Beredskabsforbundet Næstved Foto: Knud Jørgensen, Beredskabsforbundet Region Sjælland TEMA Forebyggelse og førstehjælp i Bregentved Frivillige fra Faxe og Næstved deltog ved Bregentved Dyrskue som førstehjælpsvagter og havde samtidig en stand med fokus på forebyggelsesuddannelsen. Forebyggelse Sidst i juni var frivillige repræsenteret på Nordeuropas største børne- og ungdomsdyrskue. I forbindelse med, at frivillige fra Faxe Brand & Redning skulle stå for førstehjælpsvagten på dette års Bregentved Dyrskue, ville de gerne dele det telt, som de skulle låne af Beredskabsforbundet Region Sjælland med en informationsstand, der skulle have forebyggelse som tema. De frivillige stillede dog det ene krav, at der skulle være en forebyggelsesunderviser til stede på standen. Dette var en oplagt mulighed for at komme ud og præsentere forebyggelseskurserne til befolkningen, da forebyggelseskurserne endnu ikke helt sælger sig selv. Så sidste fredag i juni, inden dyrskuet skulle løbe af stablen samme weekend, kørte to mand fra regionsdepotet på Næstved Brandstation til Bregentved, hvor de mødtes med frivillige fra Faxe, der hjalp med at få sat teltet op og klargjort til brug lørdag morgen. Lørdag morgen kørte forebyggelsesunderviser Freddy Fangel fra Beredskabsforbundet Næstved sammen med regionsledelsesmedlem Knud Jørgensen til Bregentved, hvor de startede med at få sat standen op og klargjort til de første besøgende. På forholdsvis lidt plads lykkedes det at sætte en rimelig og funktionel stand op, med hvad der nu hører til af rekvisitter til brug for at simulere, hvilke ting der kan udgøre en risiko, samt hvad der kan bruges til at afhjælpe eventuelle situationer. Alle er klar over, at en brandbil er et godt trækplaster, og at blå blink og sirene trækker folk til, når der afvikles info/hverve-kampagner. Men når nu det er forebyggelseskurser, der skal gøres reklame for, hvordan siger en kælder så, der er ved at blive oversvømmet? Til lejligheden blev der derfor opfundet en lille konkurrence, hvor der skulle svares på tre simple spørgsmål. Og når de besøgende alligevel stod og udfyldte konkurrencekuponen, kunne Freddy og Knud naturligvis begynde at snakke forebyggelse med dem. Gevinsterne var 20 muleposer, hvori der var lagt en røgalarm, en key-hanger, en vognmønt samt et pakke vandtætte plastre. Alt sammen med Beredskabsforbundets logo. Som rosinen i pølseenden var der også lagt brochurer om forebyggelseskurser, lidt bolsjer og balloner i muleposerne. Med et besøgstal omkring de 600 må det konstateres, at dagene har været givet godt ud. Og skal da helt sikkert gentages, men med forhåbning om en mere fremtrædende placering. 8 BEREDSKAB 05 September 2013

9 Tema: Forebyggelse Af: Line Nielsen Forebyggelseskoordinator besøger kredsene i Region Midtjylland I Region Midtjylland har man besluttet at kickstarte forebyggelsesuddannelsen ved, at den regionale forebyggelseskoordinator tager rundt i kredsene for at fortælle om uddannelsen og motivere de frivillige til at afholde flere kurser. TEMA Forebyggelse Jan Vestentoft, som udover at være regional forebyggelseskoordinator også er kredsleder i Holstebro, fik idéen til at opsøge kredsene fra opgavesættet omkring forebyggelsesuddannelsen, hvor der står, at man skal have en dialog med kredsene: Med udgangspunkt i det og det faktum, at projektet kræver en kickstart, tænkte jeg, at jeg kunne tage en runde, hvor jeg besøgte kredsene i vores region. Jeg talte med vores nye regionsleder Charlotte Lund, som fortalte, at hun også havde planer om at besøge kredsene, og vi blev enige om, at vi skulle slå os sammen, når der var mulighed for det. Hvis jeg blot havde inviteret til møde om forebyggelse, så var jeg nok kommet til at spise al kagen selv, forstået på den måde, at ingen var dukket op, mener Jan Vestentoft. Stor bevågenhed, men der sker ikke så meget Indtil videre har Jan Vestentoft været hos to kredse, og der er aftaler om flere møder i efteråret. Håbet er at komme rundt til så mange kredse som muligt inden årets udgang. Formålet med møderne er at få de frivillige til at indse, at de skal tage det her alvorligt, da det er en opgave, som forbundet skal løse som en del af den bevilling, som forbundet modtager fra staten. Jan Vestentoft fortæller, at han talte med en kredsleder, der gav ham lov til at få to forebyggelsespiloter, men så heller ikke mere: Jeg var overrasket over det svar. Beredskabsforbundet skal ikke kun lege med brandbiler, vi har også andre opgaver. Faktisk er der jo stor bevågenhed om forebyggelse, også fra politisk side, men alligevel sker der ikke så meget. Der bliver talt meget om forebyggelse, men der bliver ikke gjort så meget ved det. Jeg var også til et møde, hvor beredskabschefen var med, og han kunne godt se idéen i det, så nu må vi se, om det rykker. Jeg har også mødt andre, som arbejder med kurser i Elementær Brandbekæmpelse og førstehjælp, og de er nærmest bange for forebyggelsesuddannelsen. De tror, at forebyggelsesuddannelsen vil snuppe nogle af kunderne fra de andre kurser. Jeg ser derimod forebyggelsesuddannelsen, som noget der er med til at sælge Elementær Brandbekæmpelse og førstehjælpskurser, fortæller forebyggelseskoordinatoren. Resultatmål og besøgsrapporter Jan Vestentoft har selv forsøgt at udfolde de centrale resultatmål for regionen, så han kan se, hvad de skal nå, og primært hvad han selv skal nå: Det er for, at vi har noget at samle op på, det er en måde at forsøge at sætte tingene i system på. Jeg har også lavet en helt lavpraktisk besøgsrapport, hvor jeg kan tage noter, når jeg er ude hos kredsene. Besøgsrapporten indeholder foruden kreds og dato, et resumé, hvem der var til stede, særlige fokuspunkter, konkrete idéer, og om der er aftalt en opsamlingsdato. Møderne skal give en afklaring på, hvad de frivillige tænker, og hvad de mangler rundt omkring i kredsene, slutter Jan Vestentoft. Forebyggelseskoordinatoren har indtil videre besøgt fire kredse. Han fortæller, at der er lidt skepsis i forhold til kurset, men efter en god dialog omkring vigtigheden vinder motivationen og idéerne frem. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: September 2013 BEREDSKAB 9

10 Totalforsvarets Dag 2013 Totalforsvarets Dag 2013 Frivillige fra hele Region Hovedstaden tog lørdag den 24. august turen til Nordre Toldbod i København for at deltage i Totalforsvarets Dag Af: Jesper Marcussen, konsulent Foto: Jannik G. Hansen, Peter Agerholm og Mads Jakobsen De frivillige viste noget af det materiel frem, som de dagligt anvender som et supplement til det akutte beredskab. Udover regionsledelsen deltog frivillige fra kredsene i Frederiksberg, Frederikssund, Rudersdal Hørsholm, Halsnæs, Nordsjælland, Egedal, Allerød, København, Albertslund samt Københavns Vestegn. Derudover deltog frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Frederiksberg viste førstehjælpsudstyr frem samt de mobile dæmninger, som det frivillige beredskab på Frederiksberg betjener i forbindelse med kraftig regn og skybrud. Frederikssund malede Nordre Toldbod orange, da de havde medbragt mobilt køkken, kommandovogn, tender med generator samt nyeste skud på stammen: En krogtrækker med mandskabskabine, som i dagens anledning var læsset med en 10 m 3 vandtank. På containeren var der indrettet tagterrasse, som senere fik royalt besøg frikadeller, hunde og ATV Rudersdal Hørsholm havde på forlangende fra chefen for Totalforsvarsregion Sjælland medbragt køkkenpakning og feltkomfur. Der var bestilt frikadelle-smagsprøver, og 10 BEREDSKAB 05 September 2013

11 Totalforsvarets Dag 2013 kl blev frikadelle nummer langet over disken. Halsnæs-kredsen sendte fire frivillige med hunde fra deres Frederikssundafdeling. De var placeret lidt afsides, men om det var hundenes eller førernes nuttethedsfaktor, der gjorde udslaget, skal være usagt, men de var meget velbesøgte, og et par timer før afslutningen måtte hundene give op. De kunne ikke mere. Nordsjælland tog turen til København med en autosprøjte samt deres førstehjælpsvogn, som er en ældre tysk ambulance, der er bygget lidt om. Egedal viste de besøgende den rigtige vej. De havde medbragt skiltevognen, som normalt bruges til at dirigere trafikken ved bl.a. ulykker. I dag var den rejst for at vise de besøgende vej til de frivillige beredskaber. Der gik også total drengerøv i den, da de havde taget deres ATV med. Denne vakte også stor royal jubel. Ordenskorps, dæmninger og halvnøgen Bubber Allerød er blevet ny hjemby for Politiets Beredskabs Ordenskorps fra Nordsjællands Politi. Fire frivillige mødte op, og sammen med Københavns Politi fik de vist deres eksistens. Københavns Brandvæsen havde deres specialtjeneste med, men også en del frivillige. De byggede dæmninger og viste, hvordan man kan gøre ved oversvømmelser i eget hjem. Der blev også arbejdet på en afstivning under udstillingen. Albertslund stillede to frivillige til rådighed, som sammen med regionsledelsen bemandede en infostand, hvor vi fortalte om befolkningsuddannelsen i forebyggelse samt kampagnen Brug Vesten. Dette betød, at der hang et 4 meter højt flag med en halvnøgen Bubber på i vores område. Københavns Vestegn mødte Beredskabsstyrelsen Hedehusenes udstilling var yderst velbesøgt. Her kunne man både prøve en vandkanon samt klippe i en bil, hvor man kunne få stykket med hjem. Hos Beredskabsstyrelsen Hedehusene var der mulighed for at klippe i en bil. Stykket kunne man få med hjem. Beredskabsforbundets Musikkorps gav to koncerter til glæde for store og små. Beredskabsforbundet Rudersdal Hørsholm lavede frikadeller, der faldt i god smag ved alle. 05 September 2013 BEREDSKAB 11

12 Totalforsvarets Dag 2013 Flere af de udstillede køretøjer lå i beredskab og skulle derfor kunne afgå på under et minut, hvilket skete nogle gange. op med deres specialindrettede campingvogn. Vognen bruges ved førstehjælpsvagter samt info-virksomhed. De kom også i skarpt arbejde og måtte anlægge plaster. Samtidig var Beredskabsstyrelsen Hedehusenes udstilling yderst velbesøgt. Her kunne man både prøve en vandkanon samt klippe i en bil, hvor man kunne få stykket med hjem. Samlet set var det en succesfuld dag, hvor alle frivillige kom i dialog med de besøgende og på fornemmeste vis fik promoveret den frivillige ressource. Redningshelikopter, musikkorps og Snøfte Beredskabsforbundets Musikkorps spillede to rigtig gode koncerter i løbet af dagen, og den første koncert sluttede af med et drøn, da Flyvevåbnets redningshelikopter fløj over området i fuld fart, og herefter demonstrerede sine færdigheder. Først blev en mand reddet op af vandet, og derefter viste piloten, hvordan er redningshelikopter kan manøvreres frem og tilbage til stor glæde for publikum. Flere af de udstillede køretøjer lå i beredskab og skulle derfor kunne afgå på under et minut, hvilket skete nogle gange. Blandt de store maskiner stod også et mindre kendt køretøj, som til dagligt bruges af Københavns Politi. Snøfte, som bliver 4 år til november, er en 20 tons tung brandbil, der kan bruges til brandbekæmpelse og rydning af bl.a. barrikader og lign. Nysgerrige kongelige på besøg Mange københavnere lagde vejen forbi Nordre Toldbod. Halvanden time før arrangementet lukkede, skønnede politiet, at der havde været over forbi. H.K.H. Kronprinsessen sammen med D.K.H. Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine besøgte en lang række af udstillerne. Prins Christian og Prinsesse Isabella viste meget stor interesse for de frivilliges køretøjer. Især en tankvogn fra Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund og en ATV fra Egedal Brandvæsen fik stor royal opmærksomhed. Totalforsvarets Dag arrangeres af Totalforsvarsregion Sjælland i samarbejde med Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Københavns Politi, Region Hovedstaden og Falck. Arrangementet er nummer to i rækken af sin slags. Frivillige fra Hjemmeværnet og redningsberedskabet var rigt repræsenteret på Nordre Toldbod. Til højre oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen, stabschef ved Totalforsvarsregion Sjælland, og Beredskabsforbundets landschef Per Junker Thiesgaard. Kredsleder i forbundets kreds under Beredskabsstyrelsen Hedehusene, René Andersen, delte balloner ud til de mange besøgende. Det Supplerende Frivillige Beredskab Frederikssund havde en stor vognpark med. Den tiltrak kongelig opmærksomhed, da Prinsesse Isabella fik prøvet brandbilen. 12 BEREDSKAB 05 September 2013

13 Kort Nyt Redningsdukker til professionelle, der tager træning seriøst. TLF September 2013 BEREDSKAB

14 Flagdag Af: Mads Jakobsen Foto: Line Nielsen og Mads Jakobsen Flagdag 2013 i hæderens tegn Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder og har ydet rundt om i verden. Torsdag den 5. september blev den årlige nationale flagdag afholdt. På denne dag bliver Danmarks udsendte hvert år hædret og mindet for den indsats, de har ydet i det forgangne år rundt omkring i verdens brændpunkter heriblandt frivillige fra redningsberedskabet. På Kastellet i København blev flagdagen markeret og indledt af det officielle Danmark med deltagelse af H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie, Folketinget, forsvaret, beredskabet, politiet med flere. Ved monumentet på Kastellet lagde Prinseparret en krans, hvilket blev efterfulgt af en fælles kransenedlæggelse anført af udenrigsminister Villy Søvndal. Beredskabsforbundet var repræsenteret ved præsident Bjarne Laustsen, landschef Per Junker Thiesgaard og vicelandscheferne Else Højsager og Lennart Stauersbøl Olsson. De to sidstnævnte lagde på Beredskabsforbundets vegne en krans ved monumentet på Kastellet. Efterfølgende markerede det officielle Danmark flagdagen med en mindegudstjeneste for de faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg Slotsplads, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt, forsvarschef general Peter Bartram og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg talte til paraden. Mange hundrede publikummer var mødt op for at hylde soldaterne. Folketinget sluttede det officielle program med en reception for årets udsendte. Flagdagen blev desuden 14 BEREDSKAB 05 September 2013

15 Flagdag Beredskabsforbundets præsidium var sammen med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager mødt frem på Kastellet for at hædre og minde de udsendte. Fanekommandoen bestod af fanebærere fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvevåbnets Taktiske Kommando, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen samt politiet. Statsminister Helle Thorning-Schmidt holdt tale for soldater, udsendte, veteraner og pårørende til paraden ved Christiansborg Slotsplads. højtideligholdt ved en lang række lokale arrangementer landet over. Forsvarsminister Nicolai Wammen udtalte i forbindelse med flagdagen: Vores udsendte har ydet og yder en kæmpe indsats, og for de 109 udsendte danskere, hvis navne er opført på monumentet på Kastellet i København, har indsatsen haft den allerhøjeste pris. De har alle været med til at passe godt på Danmark, og vi skylder dem alle vores tak og anerkendelse. Derfor er jeg glad og stolt over, at de udsendte fejres over hele landet lige fra Frederikshavn til Bornholm. Det vidner om, at deres indsats ikke er gået ubemærket hen, og det er udtryk for, at der er stor opbakning til den indsats, de har ydet for Danmark. Det er ganske almindelige danskere, som har udført en ualmindelig og uselvisk gerning, og dagen i dag er med til at cementere, at deres indsats aldrig vil blive glemt. Vores udsendte har ydet og yder en kæmpe indsats, og for de 109 udsendte danskere, hvis navne er opført på monumentet på Kastellet i København, har indsatsen haft den allerhøjeste pris. Monument på Kastellet Monumentet er tegnet af kunstner Finn Reinbothe og består blandt andet af tre rum: Et rum til større ceremonier med den overordnede inskription En tid Et sted Et menneske. Et rum til aktuelt udsendte med vågeild i form af en tændt fakkel og inskriptioner med navne på konflikt- og katastrofeområder samt et rum til minde og refleksion for efterladte med navneinskriptioner på de omkomne. Hurtigt tilbage til hverdagen SKADESERVICE: DØGNVAGT SKADESERVICE FUGTTEKNIK SKIMMELSANERING INDUSTRISERVICE LØSØRESERVICE STORSKADEBEREDSKAB 05 September 2013 BEREDSKAB 15

16 FKB Årsmøde Af: Mads Jakobsen Politisk debat om fremtidens beredskab Foreningen af Kommunale Beredskabschefer havde henlagt deres årsmøde til Aalborg, og det brandvarme emne er den forestående reform af beredskabet, som ifølge planen skal træde i kraft 1. januar Et analysearbejde udført af firmaet Deloitte, som er nået frem til, at der kan spares millioner kroner på det danske beredskab, har fået mange til at sætte spørgsmålstegn ved, om det er et realistisk mål. Og om effektiviseringerne i sidste ende skaber det robuste samfund, som er målet. Til at debattere dette var en række beredskabsordførere, Annette Lind (S), Nikolaj Villumsen (EL) og Hans Christian Thoning (V) samt medlem af Forsvarsudvalget Bjarne Laustsen (S) og kontorchef i Kommunernes Landsforening Esge Groes inviteret til Aalborg, hvor Hans Engell var moderator. Annette Lind lagde for på spørgsmålet fra Hans Engell, om en besparelse på 500 millioner kroner er realistisk. Penge skal der spares i redningsberedskabet. Det kan vi lige så godt se i øjnene. Der er ingen tvivl om, at der kommer økonomiske stramninger. Men om det er en halv milliard eller et andet beløb, dét må det kommende udvalgsarbejde vise. Men vi skal samtidig sikre, at vi har et robust beredskab, og så skal vi sikre borgerens tryghed, sagde hun. Hos Venstre vil Hans Christian Thoning gerne vende udgangspunktet om. Der skal ikke være et fast beløb, som der skal fokuseres på. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis rapporten fra Deloitte skal være udgangspunktet for reformen. Det drejer sig om, at vi skal 16 BEREDSKAB 05 September 2013

17 FKB Årsmøde have et velfungerende beredskab. Og så må vi se, hvad rationalet kan blive, sagde Hans Christian Thoning, hvis forhåbning er, at besparelsen kan forblive i redningsberedskabet og øremærkes til forebyggelse. Også hos Enhedslistens Nikolaj Villumsen er der tvivl om, at besparelsen vil kunne blive så stor som forventet. Vi bør have nogle målsætninger med beredskabet fremfor at betragte det som en spareøvelse. Vi har et godt og effektivt beredskab, der fungerer ud fra en lille økonomi. Og vi skal prioritere, at vi har et robust beredskab, inden vi kigger på besparelserne, sagde Nikolaj Villumsen. Han tilføjede, at sandsynligheden for et voldsomt uvejr i Danmark er langt større end en russisk invasion. Dermed lod han forstå, at han hellere vil spare på militært isenkram end på beredskabet. Bjarne Laustsen, der er præsident for Beredskabsforbundet, mener heller ikke, at det er rimeligt at gå målrettet efter en besparelse på en halv milliard kroner. Vi skal i første omgang se på, hvilket beredskab vi vil have. Så må vi efterfølgende se, om pengene passer. Vi kan som udgangspunkt starte med at kigge på sammenlægninger af beredskaber og samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvis det kan være med til at skabe et mere effektivt beredskab. Men hvis ikke beredskabet fungerer ordentligt, bliver vi straffet for det. Folk forventer robusthed fra beredskabets side. Og det er politikernes ansvar at sikre dette, sagde han og gjorde opmærksom på, at Danmark i forvejen har Nordens billigste beredskab. Bjarnes Laustsens forventning er, at fremtiden stadig vil bygge på et kommunalt beredskab med nærhed til borgeren og håndtering af dagligdagens hændelser samt et statsligt beredskab bestående af ekspertise og kapacitet ved større og længerevarende hændelser. Hos Kommunernes Landsforening har kontorchef Esge Groes svært ved at se, at det overhovedet er muligt at opnå besparelser i den størrelsesorden i beredskabet. I hvert fald i kommunalt regi. Der vil kun kunne hentes ganske få penge i det kommunale beredskabsregi. Man bør i stedet kigge på det statslige beredskab og i første omgang se på, hvad en udrykning her koster. Og strukturændringer af denne karakter kræver generelt tid og proces. Og tid har vi snart ikke mere af. Det kræver langt flere undersøgelser af, hvad konsekvensen af servicen overfor borgeren vil være ved besparelserne. Fokus på mere forebyggelse Samstemmende lød det fra politisk hold, at forebyggelse er et centralt fokuspunkt ud fra devisen om, at det er bedre at forebyggelse end at helbrede. Men det koster også økonomi at forebygge, og som nævnt håber politikerne på, at de besparelser, som der opnås ved effektiviseringerne kan forblive i redningsberedskabet og bruges på forebyggelse. Besparelsen skal blive i kassen og bruges på forebyggelse, sagde Hans Christian Thoning klart. Han blev bakket op af Nikolaj Villumsen. Forebyggelse er vigtig, og det skal prioriteres. Derfor skal området tilføres flere midler. Bjarne Laustsen har også stor fokus på forebyggelse, da det er en vigtig opgave ved Beredskabsforbundet, og han ser gerne området udvidet. At kunne førstehjælp og hjælpe hinanden er vigtigt for ethvert samfund. Og det er med til at skabe tryghed. Borgerne vil gerne lære førstehjælp, og derfor skal vi have genindført befolkningskurserne i førstehjælp, sagde han. SNE, STORM OG SKYBRUD ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE? Deltag i Beredskabsforbundet Landsstævne 2014 Så kom til Ringkøbing den september 2014 Læs mere på: 05 September 2013 BEREDSKAB 17

18 FKB Årsmøde Af: Mads Jakobsen Fokus på fremtidens udfordringer og beredskab I sin tale på FKB Årsmødet havde Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen fokus på de udfordringer, som beredskabet står over for i de kommende år. Samarbejde og viden er vigtigt for fremtidens beredskab. Men fremtiden byder også på udfordringer. Men er vi i dag klar til at møde disse udfordringer? Kan vi håndtere de risici, et moderne samfund som vores står overfor, og som bl.a. kommer til udtryk i det nationale risikobillede? Det ærlige svar er vel, at vi aldrig kan planlægge for alt det uforudsigelige, men at vi kan gøre vores bedste for at følge med udviklingen i risikobilledet. Vi skal i denne proces fastholde fokus på, at der er en dagligdag, som skal fungere driftssikkert og effektivt. Vi kan imidlertid ikke nøjes med at være dygtige til dagligdagens opgaver. Vi skal også kunne løse de sjældne, mandskabskrævende og omfattende ulykker og udvikle beredskabet i lyset heraf. Det er den centrale ledetråd i den politiske aftale om redningsberedskabet fra sidste efterår. Det er en god aftale, der sætter fokus på en række områder, som skal udvikles. Det er også en god aftale i den forstand, at der politisk er en klar erkendelse af, at beredskab selvfølgelig omfatter blå blink, men også er andet og meget mere. Og dette andet og meget mere skylder vi at fokusere yderligere på fremover, sagde Henning Thiesen fra talerstolen med henvisning til, at det yderligere dækker over krisestyring, forebyggelse, international bistand og effektiviseringer. Forebyggelse skaber et robust samfund De seneste par år er der kommet langt større fokus på vigtigheden af forebyggelse blandt borgerne. Samtidig er det besluttet i seneste beredskabsforlig, at der skal laves en national forebyggelsesstrategi. Beredskabsforbundet og kommunale frivillige spiller også en væsentlig rolle i at få inddraget borgerne, så de kan være med til at 18 BEREDSKAB 05 September 2013

19 FKB Årsmøde skabe det robuste samfund, hvilket Henning Thiesen også kom ind på: Et robust samfund forudsætter et tæt og velkoordineret samarbejde. Et samarbejde, hvor både myndigheder, virksomheder og borgere taler sammen og så vidt muligt taler samme sprog. Det giver nemlig rigtig god mening, hvis borgeren bliver mødt af enslydende budskaber, hvad enten hun eller han hører dem fra sit daglige netværk, på sit arbejde, fra medierne eller fra os i redningsberedskabet. Vi har en fælles opgave med at integrere de mange borgernære, forebyggende budskaber. På den måde kan vi i fællesskab bidrage til en effektiv forebyggelsesindsats og dermed et trygt og robust samfund. Et centralt element i den politiske aftale er fastlæggelsen af en national forebyggelsesstrategi. Vi kan alle være tilfredse med, at der nu vil blive taget fat på denne opgave, så vi kan få en endnu mere koordineret, sammenhængende og dermed effektiv forebyggelsesindsats. Arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi står overfor at skulle igangsættes og en bred kreds af aktører på tværs af sektorer vil blive inddraget. Det er nødvendigt at tænke forebyggelse i bred forstand, og ikke udelukkende fokusere på den mere klassiske brandforebyggelse. Strategien bør derfor omfatte en handlingsplan med forslag til initiativer, der kan styrke forebyggelsesområdet bredt set. Det gælder med hensyn til såvel samarbejdet og koordinationen på tværs af myndighedsområder og myndighedsniveauer som mellem den offentlige og den private sektor. En anden grundlæggende forudsætning for en effektiv forebyggelsesindsats, som strategiarbejdet også bør adressere, er, at hver enkelt borger og virksomhed skal tage et større medansvar for egen sikkerhed og rustes til dette. I den sammenhæng vil der være et særligt fokus på de frivillige i kommunerne og i Beredskabsforbundet, som i høj grad vil kunne bidrage til den lokale forankring af de borgerrettede initiativer. Efter planen skal der foreligge et forslag til national forebyggelsesstrategi i begyndelsen af 2014, så lad os i fællesskab benytte tiden til at give strategien det bedst mulige indhold. Som en tilføjelse til forebyggelsesinitiativerne blev det nævnt, at der kommer større fokus på brandsikkerheden i private hjem. En opgave som muligvis vil ligge godt ved frivillige ude i kommunerne. Et vigtigt element i den politiske aftale for er de adfærdsregulerende initiativer, hvor vi har god erfaring med et tæt samarbejde inden for redningsberedskabet. Jeg har store forventninger til det nye projekt Brandsikker Bolig. Med projektet, der sættes i værk i en række pilotkommuner i slutningen af dette år, kommer der yderligere Et robust samfund forudsætter et tæt og velkoordineret samarbejde. Et samarbejde, hvor både myndigheder, virksomheder og borgere taler sammen og så vidt muligt taler samme sprog. fokus på brandsikkerheden i de private hjem. Det er hensigten, at alle borgere i Danmark på sigt skal have mulighed for at få tjekket deres bolig for eventuelle brandfarer. Jeg håber, at landets beredskaber vil bakke op om det nye tiltag og tage imod tilbuddet, når det bliver udbredt til alle kommuner, sagde Henning Thiesen til årsmødet i Aalborg. International hjælp ude og hjemme Det internationale samfund hjælper rundt omkring i verdens brændpunkter. Og lande, som vi ikke forventer vil kunne få brug for hjælp, har faktisk bedt om hjælp. Derfor skal vi i Danmark også være klar til at kunne modtage hjælp, hvis katastrofen rammer. Ligesom den enkelte kommune ikke er overladt til sig selv, er Danmark det heller ikke. Vi hjælper andre, og vi kan få hjælp fra andre lande. Det er der fokus på i den politiske aftale. I 2013 har det særligt været til Jordan og Mellemøsten, at Beredskabsstyrelsen har udsendt eksperter og kapaciteter. Også her er der tale om en vigtig opgave, som redningsberedskabet bidrager til at løse ude i verden på Danmarks vegne. Danmark og store dele af den vestlige verden for den sags skyld har i mange år været vant til at yde bistand til andre lande ved katastrofer, men vi har ikke været vant til selv at modtage bistand. Inden for de seneste år har dette billede ændret sig, idet fx både Storbritannien og USA har modtaget assistance fra andre lande ved oversvømmelser og orkaner. Og vi skal slet ikke på forhånd kunne udelukke, at det også kan være relevant for Danmark at modtage assistance fra udlandet i lignende situationer. Selvom vi alle arbejder og er uddannet inden for beredskabet, er der forskellige samarbejdsformer forskellige lande imellem, og det er ikke ligetil at modtage, koordinere og igangsætte hjælp fra andre lande. Beredskabsstyrelsen har derfor som et led i den politiske aftale fået til opgave at fortsætte arbejdet med at planlægge og etablere procedurer for at kunne modtage assistance fra udlandet; også kaldet Host Nation Support. Dette arbejde er i fuld gang. Og her til efteråret vil Beredskabsstyrelsen bl.a. anvende en international, humanitær øvelse i det dansk-tyske grænseområde til at afprøve de danske procedurer for modtagelse af assistance fra udlandet. Værnepligten styrker beredskabet En af konsekvenserne ved det nuværende beredskabsforlig er værnepligten, hvor et færre antal værnepligtige kommer igennem uddannelsen. Men til gengæld er værnepligtsperioden blevet forlænget. Dette skulle ifølge Beredskabsstyrelsens direktør være med til at skabe effektiviseringer, men samtidig også skabe et mere robust beredskab. Et andet af effektiviseringstiltagene i den politiske aftale er omlægningen af værnepligtsuddannelsen, som forventes fuldt indfaset ved indgangen til Der er her tale om en effektivisering, der både giver en økonomisk besparelse og et bedre beredskab. Det statslige redningsberedskab bliver med den nye uddannelse endnu bedre rustet til at kunne håndtere de store ulykker og katastrofer, og det samlede redningsberedskab bliver derfor mere robust. Den nye værnepligtsuddannelse afspejler desuden en udvikling, hvor vi bevæger os fra en traditionel forståelse af værnepligt til en uddannelse og daglig kapacitet, der i endnu højere grad end tidligere både giver samfundet robusthed og den enkelte kompetencer og meritter, der kan anvendes til videreuddannelse eller i forbindelse med ansættelser i redningsberedskabet, sagde Henning Thiesen. Fokus på sikkerhed og kræft I løbet af det sidste års tid har der været stor fokus på kræft blandt brandfolk. Her er det arbejdsgivernes ansvar at sikre forsvarlige arbejdsforhold for personellet. Ved det statslige redningsberedskab har Beredskabsstyrelsen derfor skærpet de interne retningslinjer for brug af personligt beskyttelsesudstyr ved indsats i røgfyldte miljøer. Dette kan kommunerne bruge til inspiration. Til brug for jeres sikkerhedsarbejde rundt om i kommunerne har vi i styrelsen udarbejdet og udsendt et supplement til planen for den løbende årlige vedligeholdelsesuddannelse af brandmænd i Dette kan I anvende ved gennemgangen af jeres lokale procedurer ved indsats i røgfyldte miljøer. På samme måde arbejder vi på at tydeliggøre relevante forholdsregler for at minimere kræftrisikoen i arbejdsmiljømodulerne i uddannelsen af jeres hold- og indsatsledere, der jo er de ansvarlige for brandfolkenes arbejdsmiljø under indsatser i dagligdagen. Endelig har vi offentliggjort styrelsens egne retningslinjer på vores hjemmeside til inspiration for jeres lokale initiativer, sluttede Henning Thiesen. 05 September 2013 BEREDSKAB 19

20 FKB Årsmøde Dräger fremviste deres nye brandhjelm, HPS7000, der har indbygget sikkerhedsbrille, god pasform og et visir, der går ned over iltmasken og beskytter denne. Heart2Start præsenterede Cardiac Science G5 Powerheart AED, som skulle komme på markedet i løbet af efteråret. Hjertestarteren vil bl.a. kunne købes ved Beredskabsforbundet Uddannelsescenter, Årsmøde UDSTILLERE På Autotecs stand blev GO 112 præsenteret, der er et infocenter, der tillader fri programmering af forskellige funktioner i fx en ambulance. Kun fantasien sætter grænser for, hvad infocenteret kan bruges til og registrere rundt omkring ved forskellige sensorer placeret rundt omkring i køretøjet. 20 BEREDSKAB 05 September 2013

21 FKB Årsmøde FKB Årsmøde 2013 Beredskabsforbundet havde som sædvanligt også en stand på FKB Årsmøde. I år var der fokus på forebyggelse og arbejdet med at rekruttere deltidsbrandfolk og frivillige. Af: Henrik Stage, konsulent i Beredskabsforbundet Da årsmødet officielt blev åbnet af formand Niels Mørup onsdag den 21. august kl var mange udstillere på plads og klar til et par spændende dage. Beredskabsforbundet var også repræsenteret med en stand på årsmødet. Temaet på standen var to af de store fokusområder for Beredskabsforbundet i forbindelse med det sidste beredskabsforlig befolkningsuddannelse i forebyggelse og DELKON (rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk). Vi havde en god stand åben og lys. Den lå et strategisk godt sted, hvor mange af årsmødets gæster naturligt defilerede forbi. Der kom mange besøgende på standen i løbet af de tre dage, årsmødet varede, og alle viste stor interesse for de emner, vi præsenterede på standen. Der blev i løbet af årsmødet indgået en del aftaler, både nye aftaler om kommende rekrutteringskampagner for at skaffe nye deltidsbrandfolk, og nye aftaler om befolkningskurser i forebyggelse samt aftaler om nye samarbejdsaftaler mellem Beredskabsforbundet og de enkelte kommuner. Der blev holdt oplæg om aktuelle beredskabsfaglige emner fra forskellige indlægsholdere. Et fast punkt på årsmødet er talen fra Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen, som talte om det robuste beredskab i det robuste samfund. Her blev Beredskabsforbundet nævnt som en vigtig aktør med den store opgave med uddannelse af befolkningen i forebyggelse det første led i det robuste samfund. Under årsmødet holdes både en kammeratskabsaften og en festmiddag, og ved begge lejligheder var Beredskabsforbundet repræsenteret. Ved festmiddagen deltog bl.a. Beredskabsforbundets præsident, folketingsmedlem Bjarne Laustsen. Alt i alt var det tre gode dage, hvor Beredskabsforbundet og vores mangfoldige opgaver blev meget synliggjort samtidig med, at vores meget store netværk blev plejet. Vi ser frem til, at Beredskabsforbundet atter vil være repræsenteret på årsmødet 2014 i Herning. Lotek præsenterede Solo Rescue fra GRANULDISK, der er en grovrengøringsmaskine, der skrubber røgdykkerudstyret rent på blot få minutter i en mekanisk og fuldstændig lukket proces. 05 September 2013 BEREDSKAB 21

22 Copenhagen Pride Parade Af: Tim Ole Simonsen, brandinspektør i Frederiksberg Brandvæsen Blå blink på Priden Over 30 uniformerede, der repræsenterede alle grene af det danske beredskab, deltog lørdag den 24. august i Copenhagen Pride Parade under sloganet Blå blink på Priden beredskabet ud af skabet. Priden, der fejrer mangfoldigheden og støtter seksuelle minoriteter, havde kæmpe tilslutning. Over var tilmeldt optoget, og over tilskuere strømmede til. For os, der har været med til at planlægge Blå blink på Priden, var det en kæmpe succes, fortæller Tim Ole Simonsen. Det er første år den uniformerede del af Danmark stillede op samlet. Vi er meget stolte over, at så mange havde mod og lyst til at deltage, ikke mindst at så mange af vores kolleger gik med for at støtte os. For mange er det ikke let at springe ud på deres job, men med vores deltagelse vil vi gerne vise, at det sagtens kan lade sig gøre, udtaler Thorbjørn Nesjan. De uniformerede deltagere fik en masse opmærksomhed på ruten. Medierne fik interviews, og ligestillingsminister Manu Sareen og borgmester på Frederiksberg Jørgen Glenthøj var forbi og hilse på deltagerne. Efter paraden samledes deltagerne til fest på Rådhuspladsen, her blev uniformerne skiftet ud med T-shirts. Folkene bag initiativet har været i kontakt med flere, der ikke har ønsket at stå frem, da de ikke mente, at der på deres arbejdsplads er rummelighed nok. Det viser, at vores initiativ er vigtigt. Der er behov for at sende et signal om, at det kan godt lade sig gøre at leve åbent med sin seksualitet i vores branche, fortæller Thorbjørn Nesjan, der til daglig er sektionsleder i Beredskabsstyrelsen. Det er vigtigt for den enkelte at kunne leve som et helt menneske, men det er også vigtigt for institutionen at have et mangfoldigt arbejdsmiljø. Adskillige undersøgelser peger netop på, at mangfoldighed skaber succesfulde arbejdspladser. Derfor skal vi i fællesskab og langt mere aktivt end i dag understøtte den mangfoldige og rummelige arbejdsplads. Og forhåbentlig har de blå blink på Priden bidraget til at sætte fokus på emnet i vores verden, siger Thorbjørn Nesjan. Med den kæmpe opbakning vi har fået fra branchen, i form af direkte støtte og tilladelser til at bruge uniformer og logoer, kan vi med sikkerhed sige, at vi bliver en del af Priden igen til næste år, slutter Tim Ole Simonsen. En række aktører havde valgt at støtte initiativet direkte. Det drejer sig om Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, 3F, FOA, Reddernes Faglige Klub Vesterbro, Falck, Brand & Redning, Frederiksberg Brandvæsen samt Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk. 22 BEREDSKAB 05 September 2013

23 Kort Nyt Kort Nyt Hædring af to ildsjæle Hædring af Jørgen og Irma Møller hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Regionschef Ole Mæhlisen holdt tale for Irma og Jørgen Møller til et arrangement på BRSMJ den 6. august Begge blev udnævnt til de første æresmedlemmer af DFI Vest. Det betyder, at Irma og Jørgen begge fortsat vil blive inviteret til sociale arrangementer og særlige dage i DFI'en også efter de går på pension som frivillige. Og det sker efter 40 års god og tro tjeneste, som begge også har fået hæderstegn for fra deres kommunale chef. Ny chefkonsulent hos Beredskabsforbundet Benthe Petersen er pr. 1. september 2013 blevet udnævnt som chefkonsulent i Beredskabsforbundet. Benthe Petersen har været konsulent i Beredskabsforbundet siden 2003 og har en lang karriere inden for redningsberedskabet bag sig. Mette Frederiksen sætter frist for svar på brandkræft Inden årets udgang skal Arbejdsskadestyrelsen vurdere, om den har det tilstrækkelige videnskabelige grundlag til at vurdere sager om brandkræft. Det slår beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nu fast. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) lægger nu pres på Arbejdsskadestyrelsen og giver styrelsen frem til årets udgang til at afgøre, om den har det tilstrækkelige videnskabelige grundlag til at vurdere sager om brandkræft. Dermed kan et stort antal kræftsyge brandmænd se frem til snart at få svar på, om de kan få erstatning. Over 100 kræftsyge brandmænd har søgt arbejdsskadeerstatning herhjemme, men kun én har fået kræftsygdommen anerkendt som arbejdsrelateret. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt flere kræftformer kommer på den vigtige liste i fremtiden. Mette Frederiksen deltog for nylig i en røgdykkerøvelse i Hedehusene for at opleve de ekstreme forhold, brandfolk udsættes for. Brandfolk fortalte hende her, hvordan øjne og næse kan løbe sort i dagevis efter, at de havde været ude til en stor brand. I Australien får brandmænd med kræft i hjernen automatisk erstatning, hvis de kan dokumentere, at de har bekæmpet ildebrande i mindst fem år. Det er blandt andet den forskel, ministeren nu har givet sine embedsmænd til udgangen af året til at tage stilling til. Kilde: Avisen.dk I 1984 startede hun som frivillig i det daværende civilforsvar. Siden 1986 har hun desuden virket som instruktør, blandt andet har hun undervist værnepligtige i Helsingør fra 1987 til 1992, hvor ordningen blev afskaffet på grund af sammenlægningen af civilforsvaret og brandvæsenet, i dag kaldet redningsberedskabet. Hun har undervist på Beredskabsstyrelsens skoler i stabstjeneste samt fungeret som censor ved forskellige uddannelser indenfor redningsberedskabet. I 1989 blev hun CF-assistent ved Helsingør Civilforsvar. Sidenhen blev hun viceberedskabsinspektør, og i 1996 blev hun stationsleder i Falck, indtil hun i 2003 kom til Beredskabsforbundet. Her har hun arbejdet som konsulent med fokus på forbundets kredse rundt om i landet. Den nye titel som chefkonsulent indebærer, at Benthe Petersen får ansvar for fem regionale konsulenter, hvoraf tre allerede er ansat, mens to skal ansættes inden årets udgang. 05 September 2013 BEREDSKAB 23

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener.

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener. NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr. 3 1 Nyhedsbrev Forebyggelse August 2013 NYT FOREBYGGELSESPOWER-POINT I DETTE NUMMER Ny forebyggelses- og afhjælpningsuddannelse på vej af Helgi Bachmann Fra næste år skal forebyggelsesuddannelsen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

FRIVILLIG VI KIGGER TILBAGE PÅ. December 2015

FRIVILLIG VI KIGGER TILBAGE PÅ. December 2015 FRIVILLIG December 2015 VI KIGGER TILBAGE PÅ 2015 Nytåret 2015 Året går på hæld, og et nyt år med mange nye muligheder og udfordringer står for døren. 2015 blev året med de store omvæltninger i dansk beredskab.

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 REFERAT Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 På brandstationen i Slangerup Kingovej 14 3550 Slangerup Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013.

Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013. Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013. Velkommen til alle sammen. Så er det endnu gået et år siden sidste beretning. Sidste år fra Lene Schade. Det er første gang, jeg står for denne

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET

KURSER FALDSIKRINGS KORREKT 29% LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET FALDSIKRINGS KURSER LÆR AT BRUGE DIT SIKKERHEDSUDSTYR KORREKT 29% AF ALLE ARBEJDSULYKKER SKYLDES FALD OG STYRT FRA ARBEJDSSTEDET BLIV IKKE EN DEL AF STATISTIKKEN! 6 KURSER DER SIKRER Grundkursus for den

Læs mere