Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole"

Transkript

1 Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2012/2013 Velkommen til et nyt skoleår Elev

2 Indhold Praktiske oplysninger... 4 Skolens kontor... 4 Skolens telefon... 4 Skolens Fax Hjemmeside... 4 Info om info... 4 Mobiltelefon... 7 Skolens hverdag... 7 Skolens fredag... 7 Weekendfri... 8 Transport til skolen... 8 Weekend på skolen... 8 Bliveweekend... 8 Aftenvagt... 8 Rygning... 9 Medicin... 9 Kontaktlærerordning... 9 Fritagelse... 9 Lektiecafé... 9 Skolevejledning Brobygning Elevbank - Lommepenge Besøg Vask Pedel Glemt tøj, sko mv

3 Sygdom Lægebesøg Skolekredsen Skoletøj Regler Mødepligt Lektielæsningstimen Brug af medbragt computer Brug af medbragt computer ved prøverne Antivirusprogram Forsikring af computeren Elevintra Dukseordningen Køkkendukse Stuedukse Gangdukse Affaldssortering Rengøring områder Ophæng/dekoration af værelset Afbrudt skoleophold Ansatte Elevholdet Aktivitetskalender 1. halvår Aktivitetskalender 2. halvår Introuge God weekend

4 Praktiske oplysninger Skolens kontor Kl , skolens sekretær, Bettina Foged er til stede og kan besvare alt vedrørende det økonomiske med meget mere. Skolens telefon Skolens Fax se i øvrigt på skolens hjemmeside, ansatte. Hjemmeside Info om info Vi tilstræber et højt informationsniveau mellem skolen og hjemmet. Skolens hjemmeside er et fast holdepunkt i denne bestræbelse, og vi vil her fortælle jer om mulighederne for at følge med i jeres barns hverdag på efterskolen. AKTIVITETSKALENDER. Aktivitetskalenderen dækker hele skoleåret, og den er et omdrejningspunkt i forhold til indhold og planlægning. Vi arbejder ud fra en netbaseret kalender dog er der for overblikkets skyld en trykt udgave i infohæftet. Vær dog opmærksom på, at ændringer og tilføjelser kun kan ses på den netbaserede udgave. 4

5 Vi skriver både elev- og forældreinteressante begivenheder i, og alle årets store aktiviteter står der allerede. Kalenderen kan ses under menuen Forældre & Elever på hjemmesiden. UGEBREVE. Ugebrevene er også på hjemmesiden og skrives hver fredag eftermiddag. Her vil vi i stort og i småt fortælle om den forgangne uges begivenheder. MÅNEDSBREVE. Ca. en gang om måneden skriver vi et længere brev til jer. Her ser vi både frem og tilbage, lige som vi går lidt mere i dybden med livet på efterskolen, end vi 5

6 gør i ugebrevene. Det kan også være praktiske oplysninger om (eller invitationer til) forestående aktiviteter, der er beskrevet nærmere. Månedsbrevene sendes med mail til dem, der har tilmeldt sig denne service, mens Postmand Per må klare resten. Månedsbrevene vil også være at finde under Download-menuen på hjemmesiden. DOWNLOAD. Som beskrevet ovenfor er der en Download-menu på hjemmesiden. Her ligger alskens dokumenter i pdf-format, som man frit kan hente. Det kan være invitationer, indholdsplanen, rygepolitikken og meget andet. GYMNASTIKOPVISNINGER. Gymnastikopvisningerne er også indskrevet i aktivitetskalenderen, men for overblikkets skyld har de også deres egen kalender. I løbet af skoleåret vil der komme mange tilføjelser til opvisningskalenderen, der også kan ses fra den orange boks på forsiden. MAILSERVICE. Fra tid til anden udsender skolen breve til jer forældre. Det er muligt at få tilsendt disse skrivelser pr. mail i pdf-format, f.eks. månedsbrevene. Hvis man ikke har meldt sig til, kan man blot maile herom til skolen 6

7 Mobiltelefon Mobiltelefonen må kun benyttes på værelset, men ikke i lektielæsningen samt efter kl Mobiltelefonen må medbringes, når vi er på tur. Skolens hverdag 6.40 Klokken ringer Morgenløbet begynder 7.25 Morgenmad 8.00 Lektionerne begynder 9.40 Morgensang og fortælletime Lektionerne fortsætter Middag Lektionerne fortsætter Rengøring Aftensmad Lektielæsning Aftensamling Alle skal være på gangene Alle skal være på værelserne Alle skal være i seng Lyset slukkes Skolens fredag 6.40 Klokken ringer 6.45 Morgenløbet begynder 7.25 Morgenmad 8.00 Morgensang 8.15 Rengøring 9.30 Dansk Middag Sang Gymnastik Fredagssamling Fri 7

8 Weekendfri Weekenden begynder fredag kl , elever, der holder weekendfri, skal være retur på skolen søndag mellem kl og kl Kun hvis man kører med bus 24, er det ok at ankomme uden forudgående aftale, se i øvrigt punktet nedenfor. Transport til skolen Bus 24 kører fredag til Holstebro og returnerer fra Holstebro (bus 24) således, at den er på efterskolen søndag kl Weekend på skolen Hvis man har valgt at blive på skolen i weekenden, skal man melde sig til på skolens intranet inden tirsdag kl Hvis man ønsker at have gæster med, så skal dette være aftalt med vagtlærerne inden tirsdag kl Har man valgt at blive på skolen, bliver man hele weekenden og deltager i de arrangementer, der er. Bliveweekend Vi har 3 obligatoriske weekender, hvor man skal blive på skolen: danskholdsweekend, gymnastikturnéweekend samt 1. weekend i januar. Desuden er søndagene den 9. og 30. september obligatoriske pga. søskende/forældredag og Efterskolernes Dag. Aftenvagt Lærerne har vagt følgende aftener: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Helle Bjerrum Sune Riis Lotte Bøg-Jensen Lone Søvndahl Louise Stephansen Line Blirup Michael N. Pedersen Jakob Meier Anders Jørgensen Gitte Pedersen Mogens Ø. Knudsen Stefan Graversen Jane Christensen m.fl. 8

9 Rygning Rygning på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole er ikke tilladt, overtrædelse af dette forbud vil have alvorlige konsekvenser. Se eventuelt skolens rygepolitik. Medicin Receptpligtig medicin må som udgangspunkt ikke opbevares på værelset kontakt Jane for yderligere information. Kontaktlærerordning Eleven vil i løbet af den første uge blive tildelt en kontaktlærer. Dette vil typisk være en lærer, der har eleven i et eller flere fag i hverdagen. Kontaktlæreren afvikler første vejledningssamtale samt en forældresamtale i løbet af året, og der vil være forskellige arrangementer, hvor eleven er sammen med sin kontaktgruppe og lærer. Hvis der opstår episoder eller forhold, som kræver nærmere opsyn, vil kontakten til hjemmet blive formidlet af denne lærer. Såfremt skoleåret forløber normalt, vil der ikke være yderligere kontakt altså intet nyt er godt nyt. Fritagelse Skolen har i løbet af året indlagt nogle tandlægedage. Skolen opfordrer til, at tandlæge-, læge- og speciallægebesøg så vidt muligt placeres her. Se skolens Aktivitetskalender på hjemmesiden. Der kan i begrænset omfang gives fri til deltagelse i den nærmeste families mærkedage al henvendelse vedr. fritagelse rettes til Forstander Henrik Boye. Lektiecafé Der vil være lektiecafé hver aften i EDB-lokalet, hvor det vil være muligt at få hjælp fra en lærer. Lektiecafeen er kun til individuelt arbejde, gruppearbejde kan arrangeres efter aftale med vagtlæreren. 9

10 Skolevejledning Samtaler Eleverne skal minimum til to samtaler angående deres uddannelsesplaner og fremtidige jobønske. Første samtale er med kontaktlæreren og finder sted ca. en måned efter skolestart. Anden samtale foregår i december / januar med en af vejlederne og drejer sig især om uddannelsesplanen. Brobygning Alle 10. klasse elever skal i brobygning i en uge. I denne uge skal man i brobygning på én eller to forskellige ungdomsuddannelser. Vælger man gymnasial uddannelse, skal man prøve to forskellige. Vælger man erhvervsuddannelse, kan man kun prøve én. Den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse Alle 10. klasse elever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse, og hvis eleven ønsker det med en karakter. Tilmelding til ungdomsuddannelserne Vejlederne informerer om og hjælper med udfyldelsen af tilmeldingsskemaerne til ungdomsuddannelserne. Et udskrevet eksemplar af tilmeldingsskemaet skal gerne afleveres ved forældresamtalerne i februar eller senest den 1. marts med underskrift af både elev og forældre. Herefter skal skolen færdigbehandle og sende dem til de pågældende uddannelsesinstitutioner. Vejledere: Helle Bjerrum Sune T. Riis Mailadresse: 10

11 Elevbank - Lommepenge Hver elev får et nummer i elevbanken. Penge til denne kan sendes via skolens kontor og adresseres "Elevbanken" Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole eller indsættes på reg.nr: 7730 kontonr: , og der kan gives besked om hvilken sum, man ønsker udbetalt til eleven pr. uge. Skolen opfordrer alle elever til at benytte elevbanken, som har åben mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Besøg Forældre kan altid komme på besøg både hverdagsaftener og weekender, hvis der ikke er et arrangement. Besøg af venner skal altid ske efter aftale med vagtlæreren nogle dage i forvejen. Vask Der er vaskemaskiner til rådighed for eleverne vaskepulver og evnt. skyllemiddel skal medbringes. Pedel Såfremt der er mangler, reparationer eller lignende på elevgangen, skal dette meddeles til pedellerne på pedelværkstedet. Glemt tøj, sko mv. Husk at mærke sko, tøj mv. med initialer, skulle der alligevel mangle noget, kan det eventuelt findes i Glemmekassen i vaskekælderen. Sygdom Bliver en elev syg skal dette omgående meddeles til Jane eller vagtlæreren, som herefter vurderer, hvor slemt det er. Når man er lagt syg gælder det for hele dagen, værelseskammeraten henter mad og sørger for, at alt brugt service returneres til køkkenet umiddelbart efter måltidet. Hvis sygdommen varer i flere dage, kan eleven efter aftale med Jane eller vagtlæreren, få lov at tage hjem. Bruger eleven nogen form for medicin, skal Jane orienteres om dette. 11

12 Lægebesøg Idet lægerne i Bøvling og Lemvig ikke har kapacitet til efterskolens elever, vil de kun kunne benyttes ved akutte tilfælde, derfor opfordres til, at man opsøger egen læge gerne på de i forvejen afsatte Tandlægedage. Skolekredsen Mange forældre ønsker at holde forbindelsen med skolen ved lige både under og efter skoleopholdet, derfor kan man tilmelde sig Skolekredsen. Medlemskab koster kr. 150,00 pr. år, kontakt skolens sekretær for medlemskab. Ulykkesforsikring Skolen anbefaler at der tegnes en ulykkesforsikring, idet eleven ikke er dækket af skolens forsikringer i tilfælde af ulykke. Skoletøj Ved skoleårets begyndelse får eleven udleveret en skoledragt samt en t-shirt og et par shorts. Da tøjet bærer skolens navn og logo, vil man, når man bærer tøjet, repræsentere skolen, hvorfor der henstilles til at almindelig god opførsel respekteres. Skolen har en aftale med hvor der kan købes sportstøj, løbeveste, skitøj mv. til fornuftige priser. Der logges ind på siden med følgende: Brugernavn: lomborg Adgangskode: efterskole Vær opmærksom på, at først, når der er logget ind, vil vores priser og Lomborgs tøjkollektioner være tilgængelige. Regler På Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole er vi 137 elever og 25 ansatte, derfor er det nødvendigt, for at vi alle kan være der, at der er nogle regler. De fleste regler opdager man slet ikke, da der kun er tale om almindelig god opførsel. På to punkter er skolens regler ufravigelige: 1. Indtagelse eller opbevaring af alkohol, stoffer eller lignende euforiserende 12

13 midler medfører omgående hjemsendelse. 2. Ophold på det modsatte køns gang uden tilladelse medfører omgående hjemsendelse. Mødepligt Der er mødepligt til alle lektioner, måltider og arrangementer. Skolen må ikke forlades uden tilladelse. Lektielæsningstimen Lektielæsning foregår på eget værelse med mindre andet er aftalt med vagtlæreren. Man kan ikke gå i bad, snakke i mobiltelefon, lave toast el. lign. Det er en god ide at medbringe en bog til eventuel overskydende tid. Brug af medbragt computer Computeren må benyttes til lektielæsning og fritidsformål i tidsrummet Skolens trådløse netværk kan benyttes. Hvis der konstateres download af ulovlig karakter, vil computeren omgående blive inddraget og elevens adgang til Internettet blive deaktiveret. Såfremt der benyttes andre programmer end de aftalte i undervisningen, vil computeren blive inddraget i en uge. Man skal være opmærksom på, at trafikken på skolens net bliver overvåget. Skolens it-ansvarlige kan til enhver tid forlange at få adgang til computeren og dens programmer og filer. Brug af medbragt computer ved prøverne Der må ikke være egne filer på computeren, hvis denne skal benyttes ved terminsprøverne og de afsluttende prøver. Der skal medbringes en printer. Eleven kan ikke forvente hjælp til andet end tekniske problemer under afviklingen, derfor er det nødvendigt, at der er et stort kendskab til det program, der skal benyttes til prøven. Der kan benyttes kuglepen og papir. Antivirusprogram Computeren skal have installeret et nyopdateret antivirusprogram, før der må logges på skolens netværk. 13

14 Forsikring af computeren Skolen forsikring dækker ikke for skader eller bortkomst. Skolens computere Der må ikke downloades til skolens computere, ligesom der ikke må ændres på den konfiguration, der allerede er etableret. Mus, tastatur, højtalere må ikke fjernes/flyttes. Elevintra Der kan logges på skolens intranet med Uni-login. Her vil der ofte være beskeder, så det er nødvendigt, at man dagligt logger ind. Lektier for fagene vil kunne findes under menupunktet Eleven Ugeplaner. Tilmelding til forskellige aktiviteter samt tilmelding til weekend skal foretages via Elevintra. Dukseordningen Dukseordningen er gældende fra onsdag morgen til tirsdag aften. Der vil være en oversigt på opslagstavlen ved spisesalen samt på Elevintra, hvoraf det fremgår, hvem der er dukse i indeværende periode. Køkkendukse I løbet af skoleåret vil der være en uges køkkenarbejde. Arbejdstiden er: 6.45 ca og igen fra kl Der skal deltages i undervisningen i lektionerne fra kl Stuedukse Pigestueduksene møder kl og rydder op i spisesalen, herefter fortsættes til EDB-lokalet, klasseværelserne samt områderne ved pejsestuen og lærerværelset. Drengestueduksene møder kl og rydder op i springcentret, hallen, gymnastiksalen, baghallen og motionsrummet. 14

15 Gangdukse Holder dagen igennem orden på gangene og badeværelserne. Områderne godkendes af vagtlærerne om aftnen. Affaldssortering Dåser af alle slags skal i de opstillede stativer på elevgangene. Rengøring områder Eleverne gør på skift rent på fællesområderne kl Ophæng/dekoration af værelset Der må kun dekoreres på de hvide vægge og udvendig på døren. Afbrudt skoleophold Ved afbrudt skoleophold skal skoledragten, shorts og T-shirts afleveres. 15

16 Ansatte Lærere, Henrik Boye Christensen Jane S. Christensen Gitte Pedersen Line Blirup Forstander Forstanderinde Viceforstander Gymnastik, dansk, Fysik Dansk, engelsk og design Tysk og medielinje gym.linje og funk, Stefan D. Graversen Gymnastik, spring, engelsk og fodbold Lotte Bøg-Jensen Dansk, engelsk og design Helle Bjerrum Engelsk, dansk, tysk og vejledning Mogens Knudsen Tysk, matematik og hi/sa Sune T. Riis Matematik, fysik, badm. og skolevejleder Anders Jørgensen Gymnastik, spring og hi/sa Lone Søvndahl Matematik, dansk og hi/sa Michael Simmelkjær Svømning og håndbold piger. Michael N. Pedersen Fysik, biologi, matematik, basket og fodbold Louise B. Stephansen Dansk, engelsk, tysk og step Jacob Meier Håndbold, medie og hist/samf Ricky B. Pedersen Musik og volley 16

17 Mathis Skadberg Fodbold og matematik Rasmus Porup Behandler Øvrigt personale Sekretær Bettina Foged Køkkenleder Mette Holst Pedel Jan Christensen Hjælpepedel Bruno Gjedde Køkken og rengøring Lotte H. Ville Køkken Susanne Kold Jensen Køkken Jette Riis Rengøring Ulla Hahn Køkken Birgit Klose Madsen Elevholdet 2 Jeppe Mølholt Amtoft Karina & Ole Amtoft Floravænget Hanstholm 3 Jakob B. Andersen Kirsten & Karsten Mosevej Spjald Andersen 17

18 4 Malene Gaardsted Birgit & Lars Andersen Dalvej Møldrup Andersen 5 Jonathan Andreasen Jette Rindom & Paw Kildsigvej Spjald Andreasen 6 Emma Horslund Sonja Jensen & Sven Svanevej Videbæk Anneberg Anneberg 7 Karina Bak Susanne & Jørgen Bak Harbogade Ulfborg 8 Kasper Bekker Ann Bekker Grønlandsparken 6715 Esbjerg N 242C 9 Katrine Johanne Vittet Jette & Michael Bentzen Hvirveltoften Videbæk Bentzen 10 Caroline Cecilie Bertelsen Regina Bertelsen Vesterkirkebakke Holstebro 11 Jesper Mosegaard Lene & Erling Berwald Møllegården Kibæk Berwald 12 Helene Juhl Boel Solveig & Erling Boel Paradisvej Bækmarksbro 14 Bjørn Bregendahl Uffe Bregendahl Bregendalsvej Skive 15 Jakob Skytte Brodersen Kirsten & Søren Brodersen Skærmbjerg Spjald 16 Kathrine Hornstrup Mariann Groth Park Allè Struer Christensen 17 Mattias Sonni Ruben Ulrikke & Brian Havrevænget Spjald Christensen Christensen 18 Tabita Christensen Birte Thomsen Emilielystvej Lemvig 19 Malene Trige Dahl Helle & Henrik Dahl Knud Aggers Vej Holstebro 20 Michael Strunge Eg Susanne & Kurt Eg Munkgårdkvarteret 7400 Herning Jonas Toft Filtenborg Jette Filtenborg & Renè Pedersen Kildevænget Thyholm 22 Kasper Sandbæk Frederiksen 23 Magnus Lyhne Frederiksen Birgitte & Tommy Ny Refsvej Hurup Frederiksen Heidi & Per Frederiksen Holstebrovej Viborg 24 Naja Gjedde Edel & Bruno Gjedde Rødebrovej Struer 25 Frederikke Juhl Hansen Lene Hansen Anna Anchers Vej Holstebro 26 Kristian Vrist Hansen Heidi Vrist & Lars Hansen Vesterhavsvej 5 A 6960 Hvide Sande 27 Rasmus Friis Henningsen Lene & Keld Henningsen Holmegade Ulfborg 28 Kristian Svejstrup Jakobsgaard 29 Majbritt Bøgelund Jakobsen Marianne Svejstrup & Ole Drejøvej Thyborøn Jakobsgaard Jonna Bøgelund Jakobsen Vestervænget Ørnhøj 30 Cecilie Sig Kynde Jensen Anita Kjærgård & Henrik Mimersvej Lemvig Sig Jensen 31 Ditte Jensen Dorthe Jensen Solskrænten Haderup 32 Emma Dorthea Anette & Brian Jensen Emil Reesensvej Holstebro Skovgaard Jensen 33 Esben Emtkjær Jensen Helle & Dan Jensen Bøgevej Ringkøbing 34 Frederik Tommerup Dorte Jørgensen & Sprogøvej 66a 7680 Thyborøn Jensen Kenneth Jensen 35 Kasper Koch Jensen Meta Koch Pedersen Storegade Thyholm 18

19 36 Katrine Westergaard Dorte & Kim Jensen Bakkedraget Lemvig Jensen 37 Laura Foldager Jensen Marianne & Søren Jensen Niels Bohrs Vej Herning 38 Mette Kirstine Lægaard Else-Marie & Henrik Jensen Kragelundvej Vinderup Jensen 39 Martin Jensen Lone & Gunnar Jensen Kobberupvej Holstebro 40 Oliver Drengsgaard Majbritt Ploug & Henning Havrevænget Vildbjerg Jensen Jensen 41 Sebastian Krogen Juul Lene Nørgaard Stenbjergkvarteret 7400 Herning Laura Høj Jørgensen Karin & Per Jørgensen H. C. Ørstedsvej Viby J 44 Frederik Kirkeby Flemming Kirkeby Apollovej Hvide Sande 45 Mads Lousdal Kirkegaard Betty Lousdal & Ebbe Sigvej Tim Kirkegaard 47 Line Baron Kjælder Ann & Niels Ivan Kjælder Emilielystvej Lemvig 48 Simone Schou Kjærgaard Gitte Sørensen & Christian Kjærgaard Ølbygaardparken Struer 50 Kathrine Bjerregaard Kloster Annette Olesen & Mogens Kloster Mattrupsvej Lemvig 51 Morten Bruun Kobberø Lone & Søren Kobberø Holmgårdvej Holstebro 52 Johannes Kott Fritz Kott Gytjevej Hvide Sande 53 Trine Kott Inger Kott Gytjevej Hvide Sande 54 Kasper Storgaard Kristensen 55 Morten Høgsberg Futtrup Kristensen Charlotte & Jens Tråbakken Thisted Kristensen Anne & Torben Kristensen Æblevej Roslev 56 Maja Ekmann Krüger Dorthe Krüger & Søren Olufsgade Herning Ekmann 57 Kasper Kraack Yvonne & Carsten Kraack Barslevvej Thyholm 58 Mai Lagoni Lone & Rene Lagoni Gytjevej Hvide Sande 59 Emil Nørgaard Larsen Maibritt & Niels Kristian Rønnealle Sunds Larsen 60 Rasmus Larsen Anne Mette & Uffe Larsen Christiansvej Viborg 61 Marie Louise Lauridsen Dorte & Niels Lauridsen Nørregade Hvide Sande 62 Emil Christian Laursen Lone Laursen & Carsten Krunderupparken Holstebro Henriksen 63 Mads Birk Laursen Lene & John Laursen Lundvej Vinderup 64 Johanne Gade Lilleøre Lone Lilleøre & Frank Gade Tandrupvej Bedsted 65 Emil Ramskov Lisbjerg Marianne & Bo Lisbjerg Enghaven Ulfborg 66 Kamilla Laustsen Lomborg Kirsten Lomborg & Ole Laustsen Frejasvej Lemvig 67 Anders Lund Helle Lund Idomkirkevej Holstebro 68 Camilla Madsen Marna & Per Madsen Sdr. Rind Vej Viborg 69 Kristian Fredslund Anette Pedersen & Evald Skivevej Holstebro Madsen Madsen 70 Magnus Holm Madsen Dorte Holm Moeskjær Vestergade Spjald 71 Maiken Astrup Madsen Hanne & Mads Madsen Ejstrupvej Skjern 72 Michelle Offersgård Berit & Gert Madsen Viborgvej Holstebro 19

20 Madsen 73 Pernille Vindbæk Madsen Bettina Madsen Bremdalvej Struer 74 Ida Marie Holbek Pia & Allan Middelhede Tungelund Bakker Thorsø Middelhede 75 Mathias Hartvig Anne Marie Mikkelsen Harbogade Ulfborg Mikkelsen 76 Caroline Munck Mogensen Hanne Munck & Kristian Jernaldervej Ringkøbing Mogensen 77 Lasse Bundsbæk Laila & Søren Mouridsen Enghaven Ulfborg Mouridsen 78 Anne Katrine Møller Dorthe & Kresten Møller Krunderupparken Holstebro 79 Søren Røjkjær Møller Lene & Lars Møller Ølstrupvej Spjald 80 Amalie Kirstine Lange Dorte & Bjarne Nielsen Rosenholmvej Herning Nielsen 81 Amanda H. Nielsen Maibrit & Carsten Nielsen Kvong Langhedevej Varde 82 Andrea Sønderholm Pia Nygaard Ravnsbjergvej Struer Nielsen 83 Julie Møller Nielsen Bettina Kjær & Per Møller Torvegade Struer Nielsen 85 Marianne Buhl Nielsen Kaj Buhl Nielsen Kræmmergårdvej Bækmarksbro 86 Morten Dragsdal Nielsen Linda & Niels D. Nielsen Sandfærvej Holstebro 87 Sofie Margrethe Nielsen Heidi Margrethe Nielsen Sjællandsgade 36, Aalborg 88 Thomas Nielsen Karen & Jan Nielsen Guldstjernevej Thisted 89 Gitte Brøchner Noer Pia & Villy Noer Løgbjergvej Lemvig 90 Marie Noermark Eva & Niels Noermark Vestervigvej Bedsted 91 Kim Stilling Nørremark Aase & Esper Nørremark Vrouevej Viborg 92 Nicolai Odgaard Jette Odgaard Folden Holstebro 94 Mads Bulow Pedersen Kirsten Frandsen Vestre Skivevej Viborg 95 Patrick Jan Hougaard Inge Hougaard Pedersen Lindegårdsvej Herning Pedersen 96 Signe Pedersen Jette & Arne Pedersen Solhøjvej Lemvig 97 Signe Nørgaard Pedersen Lone & Niels Pedersen Frejasvej Lemvig 98 Anders Holbæk Petersen Anette Holbæk Engdalsvej Skive 100 Anders Foged Rasmussen Mette Foged & Jan Klinten Kibæk Rasmussen 101 Emma Lykke Rasmussen Maybritt Lykke & Christian Sprogøvej Thyborøn Rasmussen 102 Maja Rejsenhus Lisbeth & Poul Rejsenhus Ravperlen Holstebro 103 Anna Vigh Riis Lone Groot & Jens Riis Sø Møllevej Nykøbing M 104 Martin Røjkjær Randi & Jørgen Røjkjær Bøgevej Ringkøbing 105 Mathias Salling Diana & Ole Salling Fabjergstad Lemvig 106 Anne Uhrbrand Karina Saugmandsgaard Sortbærvej 4C 6920 Videbæk Saugmandsgaard 107 Kristian Halkjær Schlüter Gurli & Bjarne Schlüter Smørblomsten Ringkøbing 108 Kathrine Marie Skovgaard Helle & Ib Skovgaard Havrevænget Holstebro 109 Monica Groth Skytte Lene Skytte Birkevej Haderup 110 Julie Skårup Agnethe Larsen Rugvænget Bøvlingbjerg 112 Lasse Dam Stockton Ejla Hansen & Kelvin Morsøvej Thyborøn 20

21 Stockton 113 Anna Lærke Sund Anna Charlotte & Jens Solsortevej Thyholm Sund 114 Jens-Emil Høyer Svane Ann-Dorte & Peter Svane Dåsbjergvej Skive 115 Signe Rømer Svejgaard Merete & Henrik Svejgaard Nørrevej Ulfborg 116 Carsten Søndergaard Marie & Erik Søndergaard Gl. Landevej Thyholm 117 Jonas Nørgaard Sørensen Inge & Poul-Erik Sørensen Midtgårdsvej Videbæk 118 Lukas Ravi Sørensen Ulla & Hans Sørensen Krunderupparken 7500 Holstebro Mette Marie Mose Regina & Søren Sørensen Gytjevej Hvide Sande Sørensen 120 Rikke Mose Sørensen Regina & Søren Sørensen Gytjevej Hvide Sande 121 Sissel Lund Sørensen Allan Lund Sørensen Tårngade Struer 122 Anette Thesbjerg Doris & Ivan Thesbjerg Vastrupvej Spjald 123 Mathias Dich Thomsen Erling Munch Thomsen Kastanievej Struer Bettina Dich Thomsen 125 Simon Wejlstrup Inger & Ole Wejstrup Hajslundvej Holstebro 126 Ditte Maria Dalgaard Karin & Jens Østergaard Ånumvej Skjern Østergaard 127 Maja Aaby Anita & Jens Aaby Åbyvej Aulum 128 Annemette Andersen Karsten Andersen Åløkken Skive 129 Anne Sofie Stærdahl Kirsten & Nicolaj Ålvej Vinderup Frederiksen Frederiksen 130 Mette Madsen Georgi Helle Georgi Bjerrevej Rødkærsbro 131 Matilde Villemoes Hald Hanne Villemoes Hald Lindevej Lemvig 132 Laura Røn Kvist Liselotte Røn Storegade 32 b tv Lemvig 133 Maria Houborg Pedersen Lotte & Niels Jørgen Lærkevej 1 B 6960 Hvide Sande Pedersen 134 Martin Skød Pedersen Pia & Tom Pedersen Haubovænget Hjerm 135 Troels Andersen Merete Povlsen Skivevej Holstebro 136 Rune Rahbek Larsen Gitte Rahbek Larsen Kildebakken Lem 137 Katarina Wæver Hansen Elsebeth Wæver Hansen Alkjærparken Ringkøbing 138 Kasper Ruby Nielsen Anni & Lorents Nielsen Enebærvej Ringkøbing 139 John Andreas Osnes Tenja & Benny Kristensen Bredgade Thyborøn Andersen 140 Lise Lykke Kühnel Nielsen Helle & Niels Peter Nielsen Dallerupvej Stendrup 141 Amanda Risum Pedersen Inge Nielsen & Peter Pilkærvej Skive Pedersen 142 Mie Ødegaard Christina & Henrik Ødegaard Moseskrænten Lille Skensved 143 Ida Guldbrandt Kjær Inge & Henrik Guldbrandt Præstegårdsvej Holstebro Kjær 144 Mads Evers Elbæk Vibeke & Torben Elbæk Stadilvej Tim 145 Nicolai Anhøj Lennette Bang Anhøj Havevej Rødkærsbro 146 Dezange Njonjo Bent Kanstrup Langergårdvej Struer 147 Mads Frydendahl John Sørensen Ternevej Hvide Sande Sørensen 148 Jonas Ørbæk Haahr Marie Ørbæk Vangen Struer 21

22 Aktivitetskalender 1. halvår juli 2012 august 2012 september 2012 oktober 2012 november Sø 1 On 1 Lø 1 Ma 40 1 To Brobygning 1 Lø Håndbold i Skjern 2 Ma 227 To 2 Sø 2 Ti 2 Fr Brobygning 2 Sø Håndbold i Skjern 3 Ti 3 Fr 3 Ma 36 3 On 3 Lø Gymnastiklinjeweekend 3 Ma 49 4 On 4 Lø 4 Ti 4 To 4-Athlon 4 Sø Gymnastiklinjeweekend 4 Ti 5 To 5 Sø 5 On 5 Fr Tandlægedag 5 Ma 45 5 On 6 Fr 6 Ma 32 6 To 6 Lø 6 Ti Idrætsemnedag 6 To 7 Lø 7 Ti 7 Fr Gensynsdag 7 Sø Møde mellem og On 7 Fr 8 Sø 8 On 8 Lø 8 Ma 41 8 To 8 Lø 9 Ma 928To 9 Sø Søskendedag 9 Ti 9 Fr 9 Sø 10 Ti 10 Fr 10 Ma On 10 Lø Desinglinjeweekend 10 Ma On 11 Lø 11 Ti 11 To 11 Sø Desinglinjeweekend 11 Ti 12 To 12 Sø 12 On 12 Fr 12 Ma On Juletur 13 Fr 13 Ma To Idrætsemnedag 13 Lø 13 Ti 13 To SynOSO 14 Lø 14 Ti 14 Fr Tandlægedag 14 Sø 14 On 14 Fr SynOSO 15 Sø 15 On 15 Lø 15 Ma Efterårsferie To 15 Lø Medielinjeweekend 16 Ma 1629 To 16 Sø Møde mellem og Ti Efterårsferie 16 Fr 16 Sø Medielinjeweekend 17 Ti 17 Fr 17 Ma On Efterårsferie 17 Lø 10. c klasseweekend 17 Ma SynOSO On 18 Lø 18 Ti 18 To Efterårsferie 18 Sø 10. c klasseweekend 18 Ti SynOSO december To 19 Sø Skoleåret begynder 19 On 19 Fr Efterårsferie 19 Ma On SynOSO 20 Fr 20 Ma Introuge To 20 Lø 20 Ti 20 To Julegalla 21 Lø 21 Ti Introuge 21 Fr 21 Sø Møde mellem og On 21 Fr Juleafslutning Sø 22 On Introuge 22 Lø 10. a klasseweekend 22 Ma To 22 Lø Juleferie 23 Ma To Introuge 23 Sø 10. a klasseweekend 23 Ti Iværksætterdag 23 Fr 23 Sø Juleferie 24 Ti 24 Fr Introuge 24 Ma Iværksætterdag On 24 Lø Håndboldlinjeweekend 24 Ma Juleferie On 25 Lø 25 Ti 25 To 25 Sø Håndboldlinjeweekend 25 Ti Juledag 26 To 26 Sø 26 On 26 Fr Kontaktgruppesamtaler 26 Ma On 2. Juledag 27 Fr 27 Ma To 27 Lø 24 hours weekend 27 Ti 27 To Juleferie 28 Lø 28 Ti 28 Fr 28 Sø Kontaktgruppesamtaler 28 On Iværksætterdag 28 Fr Juleferie 29 Sø 29 On Byløb kl Lø 29 Ma Brobygning To Iværksætterdag 29 Lø Juleferie 30 Ma To 30 Sø Efterskolernes Dag 30 Ti Brobygning 30 Fr Julemøde 30 Sø Juleferie 31 Ti 31 Fr 31 On Brobygning 31 Ma Juleferie 1 Aktivitetskalender 2. halvår januar 2013 februar 2013 marts 2013 april 2013 maj Ti Møde mellem Fr Forældresamtaler 10. klase1 Fr 1 Ma 2. påskedag 14 1 On 1. maj 1 Lø Mindebogsweekend 2 On 2 Lø Fotoweekend 2 Lø Foreningens årsmøde 2 Ti 2 To Skriftlige prøver 2 Sø Dyrskue 3 To 3 Sø Fotoweekend 3 Sø Foreningens årsmøde 3 On 3 Fr Skriftlige prøver 3 Ma Mundtlige prøver 23 4 Fr 4 Ma 6 4 Ma 10 4 To 4 Lø Fodboldlinjeweekend 4 Ti 5 Lø Bliveweekend 5 Ti 5 Ti 5 Fr Pædagogisk dag 5 Sø Fodboldlinjeweekend 5 On Grundlovsdag 6 Sø Bliveweekend 6 On 6 On 6 Lø 6 Ma Skriftlige prøver 19 6 To 7 Ma Terminsprøve 2 7 To 7 To 7 Sø 7 Ti Skriftlige prøver 7 Fr 8 Ti Terminsprøve 8 Fr Forældresamtaler 9. klasse 8 Fr 8 Ma Tandlægedag-møde On Skriftlige prøver 8 Lø 9 On Terminsprøve 9 Lø 9 Lø 9 Ti 9 To Kr. himmelfartsdag 9 Sø 10 To Terminsprøve 10 Sø 10 Sø 10 On 10 Fr Tandlægedag 10 Ma Fr Tandlægedag 11 Ma Vinterferie 7 11 Ma To Regionsstævne 11 Lø 11 Ti 12 Lø 12 Ti Vinterferie 12 Ti 12 Fr 12 Sø Møde mellem On 13 Sø Møde kl On Vinterferie 13 On 13 Lø Tøseweekend 13 Ma To 14 Ma 3 14 To Vinterferie 14 To Biograftur 14 Sø Forældredag 14 Ti Biologi 14 Fr 15 Ti 15 Fr Vinterferie 15 Fr 15 Ma On Geografi/Idrætsemnedag 15 Lø Drengeweekend 16 On 16 Lø 16 Lø Turnéweekend 16 Ti 16 To 16 Sø Drengeweekend 17 To Lejrskole Østrig 17 Sø Møde mellem Sø Turnéweekend 17 On 17 Fr 17 Ma Fr Lejrskole Østrig 18 Ma Gymnastikuge 8 18 Ma To Forberedende møde 18 Lø 18 Ti 19 Lø Lejrskole Østrig 19 Ti Gymnastikuge Fr 19 Sø Pinsedag 19 On 20 Sø Lejrskole Østrig 20 On Gymnastikuge 20 On Filmuge 20 Lø 20 Ma Møde mellem To Ma Lejrskole Østrig 4 21 To Gymnastikuge 21 To Filmuge 21 Sø 21 Ti 21 Fr 22 Ti Lejrskole Østrig 22 Fr Premiereopvisning 22 Fr Tandlægedag 22 Ma On Ulfborgstævne 22 Lø 23 On Hjemkomst lejrskole 23 Lø 9. a klasseweekend 23 Lø 23 Ti 23 To 23 Sø juni To Tandlægedag 24 Sø 9. a klasseweekend 24 Sø Møde mellem On 24 Fr 24 Ma Afslutningsuge Fr Tadlægedag 25 Ma 9 25 Ma Filmuge To 25 Lø 10. b klasseweekend 25 Ti Afslutningsuge 26 Lø 26 Ti Bedsteforældredag 26 Ti Filmuge 26 Fr St Bededag 26 Sø 10. b klasseweekend 26 On Afslutningsuge 27 Sø Møde mellem On 27 On Filmgalla 27 Lø 27 Ma To Afslutningsuge 28 Ma 5 28 To 6-kantstævne 28 To Skærtorsdag 28 Sø Møde mellem Ti LS-træning Esbjerg 28 Fr Afslutningsuge 29 Ti 29 Fr Langfredag 29 Ma On 29 Lø 30 On 30 Lø 30 Ti LGI-løbet 30 To 30 Sø 31 To 31 Sø Påskedag 31 Fr 22

23 Introuge Søndag d. 19. august Tid Aktivitet Sted 1100 Ankomst 2. årselever 1200 Middagsmad m forældre Spisesalen 1300 Samtaler, planlægning, ideer mm Foredragssalen 1430 Ankomst 1. årselever 1600 Velkomst og kaffe i hallen Hallen 1645 Oprydning i hallen Hallen 1800 Aftensmad i spisesalen Spisesalen 1900 Aftenssang i foredragssalen Foredragssalen 1915 Fotografering i kælderen Kælder 1915 Mobiler i kælderen Kælder 2030 Gymnastik i hallen Hallen 2115 Aftenservering Spisesalen 2130 Info om gangrengøring Gangene 2145 På din egen gang Gangene 2200 På dit eget værelse Værelset 2215 Alle ligger i deres seng 2300 ALT slukkes og lukkes Godnat Mandag d. 20. august Tid Aktivitet Sted 6.40 Vækning 6.45 Morgenløb Ved flagstangen 7.15 Morgenmad - rullende Spisesalen 7.25 De sidste kommer til morgenmad Spisesalen 8.00 Info om edb/drenge Foredragssalen 8.00 Skolematerialer/piger Pejsestuen 8.45 Info om edb/pigerne Foredragssalen 8.45 Skolematerialer/drengene Pejsestuen 9.40 Morgensang i foredragssalen Foredragssalen 9.50 Fortælletime Foredragssalen Værelsesgodkendelse Værelserne Formiddagspause 10. kælderen 23

24 1040 Tyskprøve alle mødes i foredragssalen Foredragssalen 1130 Sangtime i foredragssalen Foredragssalen 1215 Middagsmad Spisesalen 1315 Gangmøde Gangene 1400 Gymnastik Hallen 1500 Pause (frivillig) Spisesalen 1515 Kend din skole Foredragssalen 1700 Info om rengøring Foredragssalen 1800 Aftensmad Spisesalen 1900 Aftenssang Foredragssalen årselevernes program På værelset med øvelser Værelserne 2115 Aftenservering Spisesalen 2145 Find din gang Gangene 2200 Find dit værelse Værelserne 2215 Alle ligger i deres seng 2300 ALT slukkes og lukkes- Godnat Tirsdag 21. august Morgenløb Ved flagstangen 7.15 Morgenmad - rullende Spisesalen 7.25 De sidste kommer til morgenmad Spisesalen 0800 Dansk prøve Klasselokalerne 0900 Brandøvelse Foredragssalen 0940 Morgensang Foredragssalen 0950 Fortælletime Foredragssalen 1005 Værelsesgodkendelse 10. Værelserne kælderen 1015 Formiddagspause (frivillig) Spisesalen 1040 Valg af valgfag Foredragssalen 1215 Middagsmad Spisesalen 1315 Engelskprøve Klasselokalerne 1400 Stormøde ang fælles regler Foredragssalen 1500 Pause 1515 Gymnastik 10. kælderen Hallen 24

25 1700 Info om rengøring Foredragssalen 1800 Aftensmad Foredragssalen 1900 Aftenssang Områderne 1915 Byløbstræning Gårdspladsen 2045 På værelset med øvelser Værelserne 2115 Aftenservering (frivillig) Spisesalen 2145 Find din gang Gangene 2200 Find dit værelse Værelserne 2215 Alle ligger i deres seng 2300 ALT lukkes og slukkes-godnat Onsdag d. 22. august 6.45 Morgenløb Ved flagstangen 7.15 Morgenmad - rullende Spisesalen 7.25 De sidste kommer til morgenmad Spisesalen 0800 Matematik prøve Klasselokalerne 0910 Info om køkkenduks Foredragssalen 0940 Morgensang Foredragssalen 0950 Fortælletime Foredragssalen Værelsesgodkendelse kælderen Værelserne 1015 Formiddagspause Spisesalen 1040 Sangtime Foredragssalen 1215 Middagsmad Spisesalen 1315 Cykeltur til Stranden Cykelskuret Bygge sandfigur mm Stranden 1700 Info om rengøring Foredragssalen 1800 Aftensmad Spisesalen 1915 Mobiltid Værelserne 2015 Mobiltid slut 2030 LGI aften Alle nede 2115 Aftenservering Spisesalen 2145 Find din gang Gangene 2200 Find dit værelse Værelserne 2215 Alle ligge i deres seng 2300 ALT lukkes og slukkes godnat 25

26 Torsdag d. 23. august 6.45 Morgenløb Ved flagstangen 7.15 Morgenmad - rullende Spisesalen 7.25 De sidste kommer til morgenmad Spisesalen 0815 Afgang fra Lomborg Gårdspladsen ca0945 Formiddagspause I det grønne 1115 Ankomst Malling vi starter med frokost Aktivitet 1800 Ankomst til Femmøller Efterskole 1900 Aftensmad Aktivitet i halve danskklassegrupper 2300 Godnat! Fredag d. 24. august 0730 Vi står op 0800 Morgenmad Pakke 0900 Afgang 0930 Ankomst til ReePark 1200 Frokost Afgang Ankomst til LGI 1530 Alle mødes i foredragssalen 1545 WEEKEND (Bus mod Holstebro 15.52) 1800 Aftensmad for weekendholdet God weekend 26

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2014/2015 Velkommen til et nyt skoleår Elev Indhold Praktiske oplysninger... 4 Skolens kontor... 4 Skolens telefon... 4 Skolens Fax... 4 E-mail... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2015/2016 Velkommen til et nyt skoleår Elev Indhold Praktiske oplysninger... 4 Skolens kontor... 4 Skolens telefon... 4 E-mail... 4 Hjemmeside... 4 Info om info...

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger om skoleåret 2014-15 BLIV EN DEL AF NOGET STORT - TAG PÅ GUDENAADALENS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger skoleåret 2014-15 Skolens adresse Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2015/16

Informationshæfte skoleåret 2015/16 Informationshæfte skoleåret 2015/16 tilhører: gældende fra 1. august 2015 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Håndbog for forældre

Håndbog for forældre Håndbog for forældre Nordsjællands Efterskole 2014 2015 - sammen skaber vi opholdet - vigtigt med tillid og positive tilgange til hinanden - vi vil det bedste for elever, forældre og ansatte Kære forældre:

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej 20 6950 Ringkøbing Telefon 97 32 02 00 Redaktion: Else Kirkegaard, maj

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 37. årgang September 2012 MINI-SALONEN ÅSE LAURSEN Bannestrupparken 17. Tvis Telefon 97 43 52 99 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere