2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING"

Transkript

1 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1

2 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning. 2 (bygn. 9 og 10) bygninger er selvstændigt sammenbyggede til faglokaler. Multihallen (bygn. 11) er en selvstændig bygning. Derudover er der et bålhus og et ny opført udhus. Bygning 1 PSC/SFO-bygning Bygningen er opført i 1961 og er på 2 etager med en mindre del kælder. Bygningen er sammenbygget med bygning 2. Bygningen har gennemgået senere ombygninger, årstal ikke oplyst. Tagrum ikke udnyttet. Taget er et helvalmet tag med formentlig den oprindelige teglstensbelægning. Taget fremstår uden nedbrud og er oplyst tæt. Facaden er røde mursten og fremstår uden nedbrud. Der er i soklen mod vest en mindre revne formentlig støbeskel som bør udbedres. En mindre del af facaden mod øst er vandskuret uden yderlig overflade behandling. I facaden mod vest er der en indmuret trappe. Trappen er under stærkt nedbrud og bør ikke anvendes. Umiddelbart uden betydning for flugtvejsforholdene. Vinduer er af træ med termoruder. Der er en blanding af oprindelige og senere udskiftede(få). Kun de få udskiftede er uden nedbrud. Langs facaden mod øst er der et halvtag. Halvtaget er med begyndende nedbrud. Dørparti i facade mod vest er oplyst udskiftet ifb. med vedligehold. Fremstår velholdt og uden nedbrud. Tilgængelighedskrav for adgang til 1. sal ikke opfyldt. Udvendig indmuret trappe i facaden mod nord skal nedtages. Evt. ny trappe. Revne i sokkel i facaden mod vest udbedres. Nyt halvtag langs østfacaden. Opfyldelse af tilgængelighedskrav niveaufri adgang og lift/elevator. Vinduer/indgangsdøre bør udskiftes af energimæssige hensyn. Bygning Klassefløj Bygning 2 er opført i 1969, bygning 4 og 5 er opført i h.h og Der er kælder under ca. 1/3 del. Ca. 1/3 del af taget har sadeltag med teglsten og er sammenbygget med bygning 1. Taget er oplyst tæt. Resten af taget er shedtagsagtigt med bølgeternitplader. Over gangene er der fladt tag. Taget er oplyst tæt, men er stærk ventileret som giver trækgener i lokalerne. Facadens nederste del er gule mursten. Facadens øverste del er på sydfacaden og del af nordfacaden beklædt med metalplader. Fremstår uden nedbrud. Vinduer i murværket er både de oprindelige trævinduer (teaktræ) og fra senere tilbygninger. Alle har 2 lags termoruder. Fremstår uden væsentligt nedbrud. I begge shedtag er der langsgående vinduesbånd af 2/3 lags ruder. 1 stk. vinduesparti i aula er oplyst udskiftet ifb. med vedligehold. 2 stk. døre i facade mod nord er oplyst udskiftet ifb. med vedligehold. Der er niveaufri adgang til bygningen via andre bygninger. I et klasseværelse mod nord (børnehaveklassen) har gulvet sat sig, så der er sætnings-revner på ca. 1cm langs 2 vægge (nord og øst). Sætningen er en ældre skade og er standset. Derudover fremstår lokalerne velholdt og uden nedbrud. 2

3 Vinduesbånd i shedtag skal udskiftes til solafskærmende energiruder. Det bør i den anledning overvejes om der skal foretages yderlige tiltag med udvendig solafskærmning således at indvendige gardiner helt kan undværes. Sætningsrevner i klasselokale udbedres. Bølgeeternit beklædningen på shedtagene er oplyst fra seneste om- og tilbygning (1976) og må derfor formodes at indeholde asbest. Sammenholdt med oplysninger om trækgener fra tagrumsventilationen bør det overvejes om tagkonstruktionen generelt skal renoveres. Dette giver også mulighed for opdatering af isoleringen. Vinduer/indgangsdøre bør udskiftes af energimæssige hensyn. Bygning 6 7 Lokalhistorisk arkiv Bygningen er fra 1924 og med udnyttet tagetage og byg. 7 er en tidligere garage som anvendes som arkiv. Bygning 6 har ikke været underlagt større ombygninger. Garagebygningen har tilmurede vinduer og port. Der er ingen kælder. Taget er valmet sadeltag med teglstensbelægning og er formentlig det oprindelige. Taget er oplyst tæt og fremstår uden synligt nedbrud. Der er oplyst nu udbedret - tidligere skade ved kvist. På garagebygningen er der ikke udhæng i gavle og gavlforskellingen er med revner. Facaden er røde mursten og fremstår uden nedbrud. Vinduer er af nyere dato og med termoruder. Bygningen anvendes hovedsagelig til og af lokalhistorisk arkiv, skolen anvender kun tidligere gymnastiksal til undervisning. I stueetagen er der en ikke udbedret skade på loft efter tidligere vandskade ved kvist. 1. sal er oplyst anvendt til arkiv, anden anvendelse erhverv/skole vil kræve afklarede flugtvejs forhold. Reparation af gavlforskellingen ved begge gavle på garagebygning. Bygning 8 - Administration Bygningen er fra 1982 og har ikke været underlagt om- og tilbygninger af nævneværdig karakter. Bygningen er på én etage uden kælder og udnyttet tagrum. Taget er et helvalmet tag med teglstensbelægning, er oplyst tæt og fremstår uden nedbrud. Tagvinduer til lysskakte er oplyst tætte. Facaden er røde mursten og udover en ca. 1m lang lodret revne i vestfacaden (til venstre for indgangen) fremstår facaden uden nedbrud. Vinduer er trævinduer med termoruder og fremstår uden nedbrud. Bygningen er sammenbygget med byg. 6/7 lokalarkiv og byg. 1 klassefløj. Sammenbygningen er med fladt tagpaptag (built-up tag) og er oplyst tæt. Den vandrette vindskedebeklædning af træ er ikke konstateret med nedbrud Dør og vinduespartier af træ og med termoruder fremstår uden nedbrud. I gang er der på loftet monteret akustikplader af sammenpresset mineraluld. Det er oplyst at pladerne ikke indeholder asbest. Pladerne er med mindre skader. Revnen i facaden repareres. Udskiftning af loftsplader i gang bør overvejes bl.a. pga. skader og mineraluldsdrys fra pladerne, som kan være sundhedsskadelig. 3

4 Bygning 9 10 (garage) Faglokaler ( Nørgaards Bolig ) Bygningen er fra 1885 og har udnyttet tagetage og bygning 10 er oprindelig en garage, men er nu sammenbygget med byg. 9 til én bygning. Der er ingen kælder. Bygningen er ombygget af flere omgange, senest i 1999 og Disse ombygninger er udelukkende foretaget i stueetagen. Tagene er sadeltage og tagbelægning er fibercement-plader på bygning 9 er det eternitskiferplader og på bygning 10 bølgeeternit og er begge oplyst tæt, men specielt taget på bygning 10 er under nedbrud. Der er i asbestrapport ikke oplysninger om asbestindhold i tagpladerne. Der er tagterrasse med tagpapbelægning over sammenbygningen. Fremstår uden nedbrud. Facaden er gule mursten og bærer præg af mange bygningsændringer. Vinduer er trævinduer af ældre dato, men med 2 lags termoruder. Hoveddør er oplyst udskiftet ifb. med vedligehold. Stueetagen har som tidligere omtalt været underlagt flere renoveringer og ombygninger. 1 sal er ikke opdateret og må principielt ikke anvendes, da flugtvejsforhold ikke er afklaret. Taget på bygning 9 udskiftes - indenfor en periode på 5 år. I forbindelse med udskiftning af tagbeklædningen bør isoleringen opdateres og i lyset af en helhedsvurdering bør udvendige døre og vinduer også udskiftes. Bygning 11 - Multihal Bygningen er opført i 2004 og der er indkaldt til 5års gennemgang marts 2009 hvorfor denne bygning ikke er registreret. Bygning 12 - Udhus Udhus er opført 2005 og med træbeklædning og fremstår uden nedbrud. Udvendige belægninger og terræn Tiltag Skur eller indhegning til affaldscontainer mangler. (Medtaget under udviklingsplan) Der er oplyst behov for flere p-pladser. (Medtaget under udviklingsplan) Generelle bemærkninger I byg. 1 bør vinduer og yderdøre udskiftes. Med baggrund i, at der er asbest i tagbelægningen, vinduer i vinduesbåndet mangler isoleringsevne, og der er trækgener fra tagkonstruktionen i klasselokalerne bør det overvejes at ændre/udskifte tagkonstruktionen på bygning 2/4/5. Der vil så også være mulighed for at øge isoleringen og indarbejde solafskærmning. I byg. 8 bør loftsplader af sammenpresset mineraluld udskiftes. Det er oplyst at pladerne ikke indeholder asbest, men mineraluldsdrys fra pladerne kan være sundhedsskadelig. Byg. 9 Lokaler på 1. sal anvendes til fritidsaktiviteter flugtvejsforholdene bør afklares. Bortset fra stueetagen trænger bygningen til en kraftig renovering og bygningens fremtid bør nøje overvejes. 4

5 Tekniske installationer Planlagte udbedringer, der er omfattet af igangværende energiprojekt (TAC) er ikke efterfølgende prissat. Kloakanlæg Der forekommer ikke umiddelbart problemer med skolens kloakanlæg. Der er foretaget TV inspektion af kloakker inden for de seneste år. Afløb, vand, varme og gas Generelt forekommer en del WC uden vandsparende armatur (dobbeltskyld). Ligeledes forefindes en del toiletrum i dårlig stand. Enkelte varmerør til ventilationsvarmeflade er ikke isoleret. Ligeledes forekommer gl. radiatorventiler (lokalhistorisk arkiv) I bygning 2 forefindes ældre gasfyr fra 1984 der bør udskiftes. Gasinstallation i faglokale er et forholdsvis nyt anlæg m /nøgleafbryder og nødstop. Under igangværende energiprojekt (TAC) er det planlagt at foretage udskiftning af gl. kedelanlæg og varmtsvandsbeholdere, udskifte radiatorventiler, udskifte diverse cirkulationspumper, installere vandspareindsats i toiletter samt foretage teknisk isolering. Ventilation Bygn. 1, SFO og Aula er forsynet med 2 stk. separate VEX anlæg med indblæsning, udsugning og varmegenvinding. Byg. 2, 4 og 5 klassefløj. Hjemkundskab er forsynet med udsugning fra emhætter og natur/teknik er forsynet med et VEX anlæg med elopvarmet varmeflade. Denne varmeflade bør udskiftes til en vandbåret varmeflade. Øvrige klasselokaler er ikke forsynet med mekanisk ventilation. Byg. 8, Administration er forsynet med 2 stk. Covent anlæg med indblæsning og udsugning. Disse anlæg er uden varmeflade. Bygn. 9 og 10, faglokale er forsynet med et VEX anlæg. - Udskiftning af el-varmeflade til vandbåret. 5

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36)

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere