Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion"

Transkript

1 Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

2 Punkt 1. Hvorfor dette projekt - introduktion og baggrund Indhold: [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 2 [B] Et nyt image gennem kommunikation... 3 [C] Kommunen Kommunikerer Kloak - projektgruppens erfaringer... 5 [D] Kommunen Kommunikerer Kloak formål... 6 [E] Kommunen Kommunikerer Kloak - vision... 6 [F] Kommunen Kommunikerer Kloak - mål, midler og målgruppe... 6 [G] Projektets opbygning... 7 [A] Hvorfor kommunikere kloak? Mange kloakforsyninger har i mange år levet efter devisen, at "den, der lever skjult, lever godt". Der er ingen tvivl om, at denne strategi har bidraget til at skabe et lidt kedeligt image. Et image, som kan sammenfattes med ordene: - Ulækker - Uvedkommende - Forstyrrende - Utilgængelig - En selvfølge Sagt på en anden måde, er der mindst fem åbenlyse grunde til, at kloakforsyninger har et stort behov for at kommunikere: 1. Arbejdet med spildevand, herunder f.eks. afføring, opfattes som ulækkert - og er derfor ikke særlig attraktivt 2. Meget af arbejdet foregår under jorden - og er derfor usynligt og uvedkommende 3. Arbejdet griber af og til ind i borgernes hverdag - og er derfor forstyrrende og irriterende 4. En kloakforsyning er kun én del af en kommune - og er derfor svær at finde og skelne fra andre kommunale enheder 5. En kloakforsynings indsats er en naturlig del af et moderne samfund - og betragtes derfor som en selvfølge 2

3 Det paradoksale er, at kloakforsyningerne er ansvarlige for et arbejde, som pr. definition har en særdeles positiv indflydelse på samfundet og den enkelte borger. Kloakforsyningernes indsats er altafgørende for enhver borgers livskvalitet. Men det er der ikke mange borgere, som tænker over. Og fordi kloakforsyningerne har været usynlige, så er borgerne ikke informeret om branchens vitale rolle i hverdagen. Skal det negative image ændres til et positivt, kræver det målrettet og systematisk kommunikation. Fordelene ved at skabe et positivt image gennem målrettet og systematisk kommunikation er indlysende. For det første opnår en kloakforsyning større velvilje og forståelse, hvis den informerer borgere og erhvervsliv om initiativer og planer på den rigtige måde. For det andet betyder god, præcis og vedkommende kommunikation færre vanskelige henvendelser fra såvel borgere som erhvervsliv. Det frigør ressourcer, som kan anvendes til fremadrettede initiativer. Et dårligt image og dårlig kommunikation medfører unødvendige konflikter og dermed ekstra arbejde. For det tredje smitter et godt image af på medarbejderne, da blandt andet antallet af uheldige episoder i mødet med borgere og erhvervsliv vil falde. Kort sagt, så vil det blive lidt sjovere og mere accepteret at arbejde med spildevand, hvis omverdenen får øjnene op for arbejdets betydning og derfor også værdsætter den indsats, kloakforsyningerne yder i et moderne samfund. I efteråret 2004 var der en kortfattet artikel i Nordjyske Stiftstidende, hvoraf det fremgik, at Løgstør Kommune havde renset spildevandet for mere end 80 % kvælstof, 90 % fosfor og 95 % organiske stoffer. På trods af, at spildevandet var tæt på at være 100 % renset, var artiklen ledsaget af et foto af brunt og ulækkert vand. Kunne journalistens reportage tænkes at være farvet af hans opfattelse af emnet som værende ulækkert? Hvis ikke, hvorfor valgte avisen så ikke et billede af rent vand? [B] Et nyt image gennem kommunikation Faktum er, at branchen slet ikke behøver at have et dårligt image, da den har virkelig mange positive historier at fortælle. Disse historier skal dog frem i rampelyset og danne rammen om en målrettet kommunikationsindsats. God kommunikation bygger på troværdige og sande budskaber, hvilket er godt nyt for kloakforsyninger, som ønsker at arbejde professionelt med kommunikation. Sandheden er jo nemlig, at kloakforsyninger med stor troværdighed kan fremhæve en række positive aspekter, fordi: 1. De renser borgernes spildevand på en så bæredygtig og elegant måde, at borgerne slet ikke er bevidste om det. Men når kloakforsyninger i dag fortæller dette til borgerne, sker det ofte i et teknisk eller juridisk sprog med stor fokus på detaljer, som kun de færreste borgere og virksomheder forstår. 2. De fjerner vore efterladenskaber, så borgerne slipper for synet og lugten. Dette bidrager i meget høj grad også til borgernes sundhed og trivsel. Det hører dog til sjældenhederne, at kloakforsyninger fortæller borgerne om dette. 3. De skifter rørene i veje og gader, for at alle har et velfungerende kloaksystem, som gavner både nuværende og fremtidige generationer af borgere. For at opnå et velfungerende kloaksystem er det nødvendigt, at nogle borgere nu og da må bidrage med en mindre indsats. F.eks. ved at de ikke kan parkere i garagen i nogle få dage eller uger. Fortæller kloakforsyninger ikke dette på den rigtige måde, vil de fleste borgere opleve arbejdet som irriterende og forstyrrende. 3

4 4. De rent faktisk er til at få fat i. Kloakforsyninger er en væsentligt men ofte usynlig del af et stort kommunalt apparat. Der er mange ansatte, som arbejder hårdt for borgerne. Borgerne er dog ofte af en anden opfattelse og tænker på kloakforsyninger som en lille del af et stort og tungt apparat i stedet for at se dem som smidige og handlekraftige virksomheder. 5. De udfører "det beskidte arbejde", som mange borgere tager som en selvfølge. Det vil være utænkeligt for de fleste mennesker blot at forestille sig en by uden et velfungerende kloaksystem. Det er en tanke, som kun de færreste har gjort sig, netop fordi kloakforsyningerne jo "bare" gør deres arbejde. De positive, og ikke mindst troværdige, historier bør danne grundlag for en kloakforsynings image. Det er temmelig uheldigt, at omgivelserne ofte fokuserer på nogle negative aspekter, som hverken er sande eller reelle. Med god kommunikation er det dog muligt at ændre omgivelsernes opfattelse. Dette kræver naturligvis tid, tålmodighed og penge, men gevinsten er til gengæld stor. Det er en stor opgave at ændre et image, som er skabt gennem lang tid. Den kommunikationsopgave, som kloakforsyninger står over for, er dog ret håndgribelig. Imagebevægelse for en kloakforsyning Image i dag: - Ulækker - Uvedkommende - Forstyrrende - Utilgængelig - En selvfølge Image i morgen: - Ren - Sundhed, trivsel - Forbedret livskvalitet - Åben - Forståelse, taknemmelighed Nu lyder det for nogle måske som en let opgave at kommunikere og derigennem ændre en kloakforsynings image. Men opgaven er både stor og kompliceret, fordi alle mennesker i et moderne samfund dagligt bombarderes med budskaber fra uendeligt mange afsendere. For den enkelte er det umuligt at fange og forstå alle budskaber. Det er derfor vigtigt for kloakforsyningerne at planlægge præcist, hvad, hvornår, hvor og til hvem der skal kommunikeres. Kloakhistorier At kommunikation spiller en stor rolle for en kloakforsyning kan illustreres gennem tre små dagligdagshistorier: 1. I forbindelse med et byfornyelsesprojekt, som betød manglende adgang til en betalt parkeringsplads, spurgte en borger, som efter 2 måneder savnede sin parkeringsplads, en af de udførende, hvornår arbejdet ville være færdigt. Svaret var: "Det ved jeg sgu da ik' noget om. Jeg er bare en dum graver, og når jeg er færdig med at feje, så er jeg ligeglad". Hvis kommunens mand bare var informeret om en dato for projektets afslutning, så ville borgeren måske ikke have haft det indtryk, at samarbejdet mellem en ingeniør og en udførende er kendetegnet af tilfældigheder samt manglende hensyn, respekt og information. 4

5 2. En medarbejder fra en entreprenørvirksomhed fortalte efter en tv-inspektion uden nærmere grund og forklaring en borger, at kommunen længe havde forsømt at rense rørene effektivt, og at det ville få konsekvenser for borgeren. Ingen af informationerne til borgeren var i øvrigt korrekte. 3. Efter et større vejarbejde nægtede en borger at underskrive en tilfredshedserklæring med kloakforsyningen med den begrundelse, at vejen ikke var retableret tilfredsstillende. Hvordan skulle borgeren vide, at Vej og Kloak er hver sin afdeling i kommunen, hvis han ikke var informeret om det, inden et fælles vej- og kloakprojekt blev igangsat? Alle tre historier viser, at kommunikation er altafgørende for, at projekter overhovedet kan gennemføres således, at borgere og erhvervsliv er tilfredse. Derudover viser det tredje eksempel også, at en kloakforsynings image er afhængig af en fælles kommunikationsstrategi med de øvrige forsyningsvirksomheder. Der ingen tvivl om, at administrationerne i kloakforsyningerne fremover kommer til at forholde sig til borgerkontakter hyppigere og med større kompleksitet. Borgerne er ofte styret af rutiner, og ethvert krav om omlægning af vaner vil som regel blive mødt med mistro, vrangvillighed og bekymring. Situationen er kendt i alle kommunale forvaltninger fra omlægning af affaldsindsamlingsordninger, omlægning af trafikken, ændring af selvangivelser osv. Derudover står borgerne ofte forvirrede og uforstående over for det juridiske grundlag, da deres interesse primært er af privatøkonomisk karakter. Selvom mange kloakforsyninger er på forkant i mange situationer, så er det ikke alle, der oplyser borgerne om deres rettigheder og pligter - på en måde så borgerne kan forstå det. Borgerne bliver heller ikke ordentligt informeret om, hvad kloakforsyningen betaler og ikke betaler for efter endt arbejde. Det gælder hele paletten af problemstillinger lige fra sætningsskader til stoppede spildevandskloakker. Erfaringer viser, at situationer med borgerkontakt kan få et betydeligt mere positivt forløb, hvis en kloakforsyning analyserer de enkelte kommunikationssituationer og lægger en kommunikationsstrategi for håndtering af borger- og erhvervskontakten på forhånd. [C] Kommunen Kommunikerer Kloak - projektgruppens erfaringer Mange af de erfaringer, som anvendes i dette projekt, er hentet gennem projektgruppens samarbejde med kloakforsyningen i Aalborg Kommune. Da kloakforsyningen i 2002 for alvor begyndte at arbejde med kommunikation, havde den ingen formel kommunikationsstrategi, men alligevel opnåede den rimelige resultater. Men det var først, da det blev besluttet at udarbejde en egentlig, og faktisk ret enkel, kommunikationsstrategi, at der blev skabt reel sammenhæng i kommunikationen. For projektgruppen var det en stor overraskelse at erfare, at kloakforsyninger ikke målrettet bruger mere energi på at fortælle samfundet, hvor stort et arbejde de udfører hver eneste dag, for at vi alle effektivt og sundhedssikkert kan komme af med vore efterladenskaber til rørene under jordens overflade. En stor del af den eksisterende kommunikation viser desuden, at kloakforsyninger ikke altid tænker over, at modtageren skal være i centrum. Både i forhold til indholdet i budskabet og den måde, hvorpå budskaberne serveres. Det første konkrete resultat af projektgruppens samarbejde med kloakforsyningen i Aalborg Kommune var pjecen: Information om rensebrønde - se punkt 3. Derefter fulgte en systematisering og ændring af kloakforsyningens øvrige kommunikation, herunder især de mange forskellige former for breve og pjecer til borgere og virksomheder. 5

6 Nogle af resultaterne af "ping-pong" spillet mellem ingeniører, tekniske assistenter, andre administrative medarbejdere og driftspersonalet på den ene side og projektgruppen på den anden side er præsenteret i afsnittet: Hvordan har kommuner kommunikeret? punkt 3. På trods af, at kloakforsyningen i Aalborg Kommune ikke havde tænkt nærmere over, hvem den er, hvad den er sat på denne jord for at varetage, og hvor den er på vej hen, blev de første pjecer og andre materialer rigtigt godt modtaget af borgere og andre samarbejdspartnere. Ved efterfølgende at besvare disse spørgsmål skabte projektgruppen og kloakforsyningen et godt udgangspunkt for at udarbejde en egentlig kommunikationsstrategi. Denne strategi betyder, at kloakforsyningen i Aalborg Kommune i dag ved præcist, hvilke budskaber der fremover skal være i centrum på bekostning af andre. Det skal for god ordens skyld nævnes, at andre kloakforsyninger, f.eks. i Århus Kommune, nu også har taget tråden op. Ligesom i Aalborg er der i Århus en løbende kommunikationsproces for medarbejdere i både administrationen og blandt driftspersonalet. En proces, som også involverer private entreprenørers medarbejdere. Missions- og visionsarbejdet er ligeledes på plads. Moralen er, at andre kloakforsyninger sagtens kan udarbejde pjecer uden det forarbejde, som projektgruppen anbefaler. Overblikket og dermed resultatet bliver imidlertid klart bedre, hvis kloakforsyningerne først definerer, hvem de er, hvorfor de er her, og hvor de vil hen. Først da ved de for alvor, hvad der bør være det centrale i kommunikationen. Pjecen: Fra Spildevand til rekreativt land og vand (se punkt 3) er et godt eksempel på, at teknik nu "kun" er et middel til at nå visionen om et bæredygtigt og rekreativt miljø i både Limfjorden og Aalborg. Modtageren er som regel ligeglad med, hvilke tekniske løsninger, der er udviklet for at opnå et godt miljø. For modtageren er det centrale, at løsningen virker. [D] Kommunen Kommunikerer Kloak formål Et af formålene med projektet er at inspirere branchen til at styrke arbejdet med kommunikationen. Projektgruppen sigter imod at fremme ensartet og systematisk kommunikation, ved at DANVA leverer drejebogen for, hvordan forskellige typer af borger- og erhvervskontakter kan håndteres. Et af midlerne er at give eksempler på, hvordan denne håndtering konkret kan udmønte sig i f.eks. pjecer, breve og hjemmesider. Et andet middel er et bud på, hvordan en kloakforsyning kan udarbejde en kommunikationsstrategi. Et andet formål med projektet er at styrke samarbejdet i DANVA-regi, både på tværs af branche og kommuner. [E] Kommunen Kommunikerer Kloak vision Visionen for Kommunen Kommunikerer Kloak er... "at hovedparten af landets kloakforsyninger sammen og igennem en målrettet kommunikation med borgere og virksomheder i Danmark er blevet så synlige og har forbedret deres image i en sådan grad, at samfundet i 2015 ikke blot anerkender arbejdet med at bidrage til et rent og bæredygtigt miljø, men samtidig får tilført de ressourcer, der er nødvendige for, at branchen kan sikre trivsel og sundhed - også for de næste generationer". I visionen er der således en erkendelse af, at en enkelt kloakforsyning ikke kan løfte opgaven alene. Kun igennem et fælles initiativ kan branchen tale med samme stemme og med en sådan kraft, at kloakforsyningerne effektivt kan nå ud til borgere og virksomheder. [F] Kommunen Kommunikerer Kloak - mål, midler og målgruppe Det overordnede mål med projektet er at give mange både enkeltstående og sammenhængende former for inspiration, ved at kloakforsyningerne har adgang til en værktøjskasse, hvor de kan hente enten direkte 6

7 anvendelige værktøjer eller opnå forståelse for de grundlæggende overvejelser bag det at arbejde med kommunikation. Det overordnede mål skal bane vej for et mere konkret og kortsigtet ønske eller mål om, at de respektive kloakforsyninger enkelt og hurtigt får taget hul på det voksende problem i administrationerne med at sikre en professionel og ensartet behandling af det stigende antal borger- og virksomhedshenvendelser. Det kortsigtede mål skal igen lede til et mellemlangt mål om, at borgere og virksomheder oplever betydeligt færre uønskede gener end nu, hvor større økonomiske udgifter kan være en følge af et manglende kendskab til en kloakforsynings og dermed også kloakkens funktion. På lang sigt er målet, at forbedret kommunikation resulterer i større synlighed og et bedre image. Det fører så igen til en øget miljøbevidsthed hos borgere og virksomheder, således at visionen om en miljø-, sundheds- og dermed trivselsmæssig gevinst er udlevet inden år På kort sigt er målet, at borgere og virksomheder bliver opmærksomme på, hvilket ansvar de selv bærer og dermed, hvilke krav de ikke kan gøre gældende over for kloakforsyningerne. Målene skulle således være specifikke og realistiske. Idet to af landets største kommuner, Århus og Aalborg, indirekte medvirker i projektet ved at have bidraget med at stille deres kommunikationstiltag til rådighed - er målene sandsynligvis også delvis accepterede. Målene kan ligeledes betegnes som delvis tidsbestemte - i og med at de er inddelt i intervallerne kort, mellemlang og lang sigt, samt et årstal for visionen. Der er en forklaring på, at målene ikke er mere præcis tidsbestemte - eller særligt målbare. I erkendelse af, at projektet er udarbejdet for en brancheforening og ikke den enkelte kloakforsyning, er formålet med projektet også "kun" at inspirere. Til gengæld er det projektgruppens håb, at inspirationen kan føre til konkrete handlinger hos særligt dynamiske kloakforsyninger, og at disse igen inspirerer andre kloakforsyninger til at gå i gang med kommunikationsarbejdet. Derfor er projektets målgruppe i al sin enkelthed: "alle ansatte i landets kloakforsyninger". Midlet til at opnåelse af målene er i alt sin enkelthed dette projekt. [G] Projektets opbygning Hvorfor dette projekt?: Fortæller om de mange fordele, som kloakforsyninger har ved at arbejde målrettet med kommunikation. Derudover præsenteres baggrundshistorie, formål, vision, mål og målgruppe for projektet. Sådan gør du: Er en trin for trin vejledning, der fortæller, i hvilken rækkefølge man med fordel kan angribe kommunikationsopgaven. Her præsenteres missions-, visions-, mål- og strategiarbejdet. Her gives råd om styrker, svagheder og kendetegn ved forskellige medier, f.eks. pjecer. Der er også gode råd om, hvem der skal have budskaberne og på hvilken måde samt på hvilket tidspunkt. Endelig er der et afsnit om, hvordan man måler kommunikation. Hvordan har kommuner kommunikeret?: Giver eksempler på, hvordan kommuner og kloakforsyninger har kommunikeret. Der er eksempler på pjecer, breve og spørgeskemaundersøgelser samt grundige forklaringer til processer og beslutninger. Når borgeren eller virksomheden henvender sig: Fokuserer på den kommunikationssitutation, som opstår, når det er borgeren, der henvender sig til kloakforsyningen. Her kan man læse om, hvad loven siger skal registreres, og om hvad en kloakforsyning med fordel kan notere. Her gives et indblik i, hvordan kloakforsyninger behandler henvendelser, herunder indvendinger. 7

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Afsender: Kloakforsyningen, Aalborg Kommune. Baggrund: Udskiftning af eksisterende og forældet præsentationsfolder både i relation til layout og indhold.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD

NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD NÅR VI SKAL BRUGE DIN JORD aftale eller ekspropriation? Hvad er en ekspropriation? Hvorfor giver ekspropriation ikke en højere pris? Hvad er fordelene ved at undgå ekspropriation? Vision 2100 Vi har en

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 2 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Kære læser Du står med et visitkort i hånden. Ishøj Kommunes visitkort. Her

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Randers Kommune. Er du klar til krisen?

Randers Kommune. Er du klar til krisen? Randers Kommune Er du klar til krisen? Er du klar til krisen? Det lyder som en kliché, men er et faktum: Der findes to slags kommuner: De, der har været i krise, og de, der kommer det. Så er spørgsmålet:

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste at sætte gode initiativer i gang via sit

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere