Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion"

Transkript

1 Punkt 1. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

2 Punkt 1. Hvorfor dette projekt - introduktion og baggrund Indhold: [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 2 [B] Et nyt image gennem kommunikation... 3 [C] Kommunen Kommunikerer Kloak - projektgruppens erfaringer... 5 [D] Kommunen Kommunikerer Kloak formål... 6 [E] Kommunen Kommunikerer Kloak - vision... 6 [F] Kommunen Kommunikerer Kloak - mål, midler og målgruppe... 6 [G] Projektets opbygning... 7 [A] Hvorfor kommunikere kloak? Mange kloakforsyninger har i mange år levet efter devisen, at "den, der lever skjult, lever godt". Der er ingen tvivl om, at denne strategi har bidraget til at skabe et lidt kedeligt image. Et image, som kan sammenfattes med ordene: - Ulækker - Uvedkommende - Forstyrrende - Utilgængelig - En selvfølge Sagt på en anden måde, er der mindst fem åbenlyse grunde til, at kloakforsyninger har et stort behov for at kommunikere: 1. Arbejdet med spildevand, herunder f.eks. afføring, opfattes som ulækkert - og er derfor ikke særlig attraktivt 2. Meget af arbejdet foregår under jorden - og er derfor usynligt og uvedkommende 3. Arbejdet griber af og til ind i borgernes hverdag - og er derfor forstyrrende og irriterende 4. En kloakforsyning er kun én del af en kommune - og er derfor svær at finde og skelne fra andre kommunale enheder 5. En kloakforsynings indsats er en naturlig del af et moderne samfund - og betragtes derfor som en selvfølge 2

3 Det paradoksale er, at kloakforsyningerne er ansvarlige for et arbejde, som pr. definition har en særdeles positiv indflydelse på samfundet og den enkelte borger. Kloakforsyningernes indsats er altafgørende for enhver borgers livskvalitet. Men det er der ikke mange borgere, som tænker over. Og fordi kloakforsyningerne har været usynlige, så er borgerne ikke informeret om branchens vitale rolle i hverdagen. Skal det negative image ændres til et positivt, kræver det målrettet og systematisk kommunikation. Fordelene ved at skabe et positivt image gennem målrettet og systematisk kommunikation er indlysende. For det første opnår en kloakforsyning større velvilje og forståelse, hvis den informerer borgere og erhvervsliv om initiativer og planer på den rigtige måde. For det andet betyder god, præcis og vedkommende kommunikation færre vanskelige henvendelser fra såvel borgere som erhvervsliv. Det frigør ressourcer, som kan anvendes til fremadrettede initiativer. Et dårligt image og dårlig kommunikation medfører unødvendige konflikter og dermed ekstra arbejde. For det tredje smitter et godt image af på medarbejderne, da blandt andet antallet af uheldige episoder i mødet med borgere og erhvervsliv vil falde. Kort sagt, så vil det blive lidt sjovere og mere accepteret at arbejde med spildevand, hvis omverdenen får øjnene op for arbejdets betydning og derfor også værdsætter den indsats, kloakforsyningerne yder i et moderne samfund. I efteråret 2004 var der en kortfattet artikel i Nordjyske Stiftstidende, hvoraf det fremgik, at Løgstør Kommune havde renset spildevandet for mere end 80 % kvælstof, 90 % fosfor og 95 % organiske stoffer. På trods af, at spildevandet var tæt på at være 100 % renset, var artiklen ledsaget af et foto af brunt og ulækkert vand. Kunne journalistens reportage tænkes at være farvet af hans opfattelse af emnet som værende ulækkert? Hvis ikke, hvorfor valgte avisen så ikke et billede af rent vand? [B] Et nyt image gennem kommunikation Faktum er, at branchen slet ikke behøver at have et dårligt image, da den har virkelig mange positive historier at fortælle. Disse historier skal dog frem i rampelyset og danne rammen om en målrettet kommunikationsindsats. God kommunikation bygger på troværdige og sande budskaber, hvilket er godt nyt for kloakforsyninger, som ønsker at arbejde professionelt med kommunikation. Sandheden er jo nemlig, at kloakforsyninger med stor troværdighed kan fremhæve en række positive aspekter, fordi: 1. De renser borgernes spildevand på en så bæredygtig og elegant måde, at borgerne slet ikke er bevidste om det. Men når kloakforsyninger i dag fortæller dette til borgerne, sker det ofte i et teknisk eller juridisk sprog med stor fokus på detaljer, som kun de færreste borgere og virksomheder forstår. 2. De fjerner vore efterladenskaber, så borgerne slipper for synet og lugten. Dette bidrager i meget høj grad også til borgernes sundhed og trivsel. Det hører dog til sjældenhederne, at kloakforsyninger fortæller borgerne om dette. 3. De skifter rørene i veje og gader, for at alle har et velfungerende kloaksystem, som gavner både nuværende og fremtidige generationer af borgere. For at opnå et velfungerende kloaksystem er det nødvendigt, at nogle borgere nu og da må bidrage med en mindre indsats. F.eks. ved at de ikke kan parkere i garagen i nogle få dage eller uger. Fortæller kloakforsyninger ikke dette på den rigtige måde, vil de fleste borgere opleve arbejdet som irriterende og forstyrrende. 3

4 4. De rent faktisk er til at få fat i. Kloakforsyninger er en væsentligt men ofte usynlig del af et stort kommunalt apparat. Der er mange ansatte, som arbejder hårdt for borgerne. Borgerne er dog ofte af en anden opfattelse og tænker på kloakforsyninger som en lille del af et stort og tungt apparat i stedet for at se dem som smidige og handlekraftige virksomheder. 5. De udfører "det beskidte arbejde", som mange borgere tager som en selvfølge. Det vil være utænkeligt for de fleste mennesker blot at forestille sig en by uden et velfungerende kloaksystem. Det er en tanke, som kun de færreste har gjort sig, netop fordi kloakforsyningerne jo "bare" gør deres arbejde. De positive, og ikke mindst troværdige, historier bør danne grundlag for en kloakforsynings image. Det er temmelig uheldigt, at omgivelserne ofte fokuserer på nogle negative aspekter, som hverken er sande eller reelle. Med god kommunikation er det dog muligt at ændre omgivelsernes opfattelse. Dette kræver naturligvis tid, tålmodighed og penge, men gevinsten er til gengæld stor. Det er en stor opgave at ændre et image, som er skabt gennem lang tid. Den kommunikationsopgave, som kloakforsyninger står over for, er dog ret håndgribelig. Imagebevægelse for en kloakforsyning Image i dag: - Ulækker - Uvedkommende - Forstyrrende - Utilgængelig - En selvfølge Image i morgen: - Ren - Sundhed, trivsel - Forbedret livskvalitet - Åben - Forståelse, taknemmelighed Nu lyder det for nogle måske som en let opgave at kommunikere og derigennem ændre en kloakforsynings image. Men opgaven er både stor og kompliceret, fordi alle mennesker i et moderne samfund dagligt bombarderes med budskaber fra uendeligt mange afsendere. For den enkelte er det umuligt at fange og forstå alle budskaber. Det er derfor vigtigt for kloakforsyningerne at planlægge præcist, hvad, hvornår, hvor og til hvem der skal kommunikeres. Kloakhistorier At kommunikation spiller en stor rolle for en kloakforsyning kan illustreres gennem tre små dagligdagshistorier: 1. I forbindelse med et byfornyelsesprojekt, som betød manglende adgang til en betalt parkeringsplads, spurgte en borger, som efter 2 måneder savnede sin parkeringsplads, en af de udførende, hvornår arbejdet ville være færdigt. Svaret var: "Det ved jeg sgu da ik' noget om. Jeg er bare en dum graver, og når jeg er færdig med at feje, så er jeg ligeglad". Hvis kommunens mand bare var informeret om en dato for projektets afslutning, så ville borgeren måske ikke have haft det indtryk, at samarbejdet mellem en ingeniør og en udførende er kendetegnet af tilfældigheder samt manglende hensyn, respekt og information. 4

5 2. En medarbejder fra en entreprenørvirksomhed fortalte efter en tv-inspektion uden nærmere grund og forklaring en borger, at kommunen længe havde forsømt at rense rørene effektivt, og at det ville få konsekvenser for borgeren. Ingen af informationerne til borgeren var i øvrigt korrekte. 3. Efter et større vejarbejde nægtede en borger at underskrive en tilfredshedserklæring med kloakforsyningen med den begrundelse, at vejen ikke var retableret tilfredsstillende. Hvordan skulle borgeren vide, at Vej og Kloak er hver sin afdeling i kommunen, hvis han ikke var informeret om det, inden et fælles vej- og kloakprojekt blev igangsat? Alle tre historier viser, at kommunikation er altafgørende for, at projekter overhovedet kan gennemføres således, at borgere og erhvervsliv er tilfredse. Derudover viser det tredje eksempel også, at en kloakforsynings image er afhængig af en fælles kommunikationsstrategi med de øvrige forsyningsvirksomheder. Der ingen tvivl om, at administrationerne i kloakforsyningerne fremover kommer til at forholde sig til borgerkontakter hyppigere og med større kompleksitet. Borgerne er ofte styret af rutiner, og ethvert krav om omlægning af vaner vil som regel blive mødt med mistro, vrangvillighed og bekymring. Situationen er kendt i alle kommunale forvaltninger fra omlægning af affaldsindsamlingsordninger, omlægning af trafikken, ændring af selvangivelser osv. Derudover står borgerne ofte forvirrede og uforstående over for det juridiske grundlag, da deres interesse primært er af privatøkonomisk karakter. Selvom mange kloakforsyninger er på forkant i mange situationer, så er det ikke alle, der oplyser borgerne om deres rettigheder og pligter - på en måde så borgerne kan forstå det. Borgerne bliver heller ikke ordentligt informeret om, hvad kloakforsyningen betaler og ikke betaler for efter endt arbejde. Det gælder hele paletten af problemstillinger lige fra sætningsskader til stoppede spildevandskloakker. Erfaringer viser, at situationer med borgerkontakt kan få et betydeligt mere positivt forløb, hvis en kloakforsyning analyserer de enkelte kommunikationssituationer og lægger en kommunikationsstrategi for håndtering af borger- og erhvervskontakten på forhånd. [C] Kommunen Kommunikerer Kloak - projektgruppens erfaringer Mange af de erfaringer, som anvendes i dette projekt, er hentet gennem projektgruppens samarbejde med kloakforsyningen i Aalborg Kommune. Da kloakforsyningen i 2002 for alvor begyndte at arbejde med kommunikation, havde den ingen formel kommunikationsstrategi, men alligevel opnåede den rimelige resultater. Men det var først, da det blev besluttet at udarbejde en egentlig, og faktisk ret enkel, kommunikationsstrategi, at der blev skabt reel sammenhæng i kommunikationen. For projektgruppen var det en stor overraskelse at erfare, at kloakforsyninger ikke målrettet bruger mere energi på at fortælle samfundet, hvor stort et arbejde de udfører hver eneste dag, for at vi alle effektivt og sundhedssikkert kan komme af med vore efterladenskaber til rørene under jordens overflade. En stor del af den eksisterende kommunikation viser desuden, at kloakforsyninger ikke altid tænker over, at modtageren skal være i centrum. Både i forhold til indholdet i budskabet og den måde, hvorpå budskaberne serveres. Det første konkrete resultat af projektgruppens samarbejde med kloakforsyningen i Aalborg Kommune var pjecen: Information om rensebrønde - se punkt 3. Derefter fulgte en systematisering og ændring af kloakforsyningens øvrige kommunikation, herunder især de mange forskellige former for breve og pjecer til borgere og virksomheder. 5

6 Nogle af resultaterne af "ping-pong" spillet mellem ingeniører, tekniske assistenter, andre administrative medarbejdere og driftspersonalet på den ene side og projektgruppen på den anden side er præsenteret i afsnittet: Hvordan har kommuner kommunikeret? punkt 3. På trods af, at kloakforsyningen i Aalborg Kommune ikke havde tænkt nærmere over, hvem den er, hvad den er sat på denne jord for at varetage, og hvor den er på vej hen, blev de første pjecer og andre materialer rigtigt godt modtaget af borgere og andre samarbejdspartnere. Ved efterfølgende at besvare disse spørgsmål skabte projektgruppen og kloakforsyningen et godt udgangspunkt for at udarbejde en egentlig kommunikationsstrategi. Denne strategi betyder, at kloakforsyningen i Aalborg Kommune i dag ved præcist, hvilke budskaber der fremover skal være i centrum på bekostning af andre. Det skal for god ordens skyld nævnes, at andre kloakforsyninger, f.eks. i Århus Kommune, nu også har taget tråden op. Ligesom i Aalborg er der i Århus en løbende kommunikationsproces for medarbejdere i både administrationen og blandt driftspersonalet. En proces, som også involverer private entreprenørers medarbejdere. Missions- og visionsarbejdet er ligeledes på plads. Moralen er, at andre kloakforsyninger sagtens kan udarbejde pjecer uden det forarbejde, som projektgruppen anbefaler. Overblikket og dermed resultatet bliver imidlertid klart bedre, hvis kloakforsyningerne først definerer, hvem de er, hvorfor de er her, og hvor de vil hen. Først da ved de for alvor, hvad der bør være det centrale i kommunikationen. Pjecen: Fra Spildevand til rekreativt land og vand (se punkt 3) er et godt eksempel på, at teknik nu "kun" er et middel til at nå visionen om et bæredygtigt og rekreativt miljø i både Limfjorden og Aalborg. Modtageren er som regel ligeglad med, hvilke tekniske løsninger, der er udviklet for at opnå et godt miljø. For modtageren er det centrale, at løsningen virker. [D] Kommunen Kommunikerer Kloak formål Et af formålene med projektet er at inspirere branchen til at styrke arbejdet med kommunikationen. Projektgruppen sigter imod at fremme ensartet og systematisk kommunikation, ved at DANVA leverer drejebogen for, hvordan forskellige typer af borger- og erhvervskontakter kan håndteres. Et af midlerne er at give eksempler på, hvordan denne håndtering konkret kan udmønte sig i f.eks. pjecer, breve og hjemmesider. Et andet middel er et bud på, hvordan en kloakforsyning kan udarbejde en kommunikationsstrategi. Et andet formål med projektet er at styrke samarbejdet i DANVA-regi, både på tværs af branche og kommuner. [E] Kommunen Kommunikerer Kloak vision Visionen for Kommunen Kommunikerer Kloak er... "at hovedparten af landets kloakforsyninger sammen og igennem en målrettet kommunikation med borgere og virksomheder i Danmark er blevet så synlige og har forbedret deres image i en sådan grad, at samfundet i 2015 ikke blot anerkender arbejdet med at bidrage til et rent og bæredygtigt miljø, men samtidig får tilført de ressourcer, der er nødvendige for, at branchen kan sikre trivsel og sundhed - også for de næste generationer". I visionen er der således en erkendelse af, at en enkelt kloakforsyning ikke kan løfte opgaven alene. Kun igennem et fælles initiativ kan branchen tale med samme stemme og med en sådan kraft, at kloakforsyningerne effektivt kan nå ud til borgere og virksomheder. [F] Kommunen Kommunikerer Kloak - mål, midler og målgruppe Det overordnede mål med projektet er at give mange både enkeltstående og sammenhængende former for inspiration, ved at kloakforsyningerne har adgang til en værktøjskasse, hvor de kan hente enten direkte 6

7 anvendelige værktøjer eller opnå forståelse for de grundlæggende overvejelser bag det at arbejde med kommunikation. Det overordnede mål skal bane vej for et mere konkret og kortsigtet ønske eller mål om, at de respektive kloakforsyninger enkelt og hurtigt får taget hul på det voksende problem i administrationerne med at sikre en professionel og ensartet behandling af det stigende antal borger- og virksomhedshenvendelser. Det kortsigtede mål skal igen lede til et mellemlangt mål om, at borgere og virksomheder oplever betydeligt færre uønskede gener end nu, hvor større økonomiske udgifter kan være en følge af et manglende kendskab til en kloakforsynings og dermed også kloakkens funktion. På lang sigt er målet, at forbedret kommunikation resulterer i større synlighed og et bedre image. Det fører så igen til en øget miljøbevidsthed hos borgere og virksomheder, således at visionen om en miljø-, sundheds- og dermed trivselsmæssig gevinst er udlevet inden år På kort sigt er målet, at borgere og virksomheder bliver opmærksomme på, hvilket ansvar de selv bærer og dermed, hvilke krav de ikke kan gøre gældende over for kloakforsyningerne. Målene skulle således være specifikke og realistiske. Idet to af landets største kommuner, Århus og Aalborg, indirekte medvirker i projektet ved at have bidraget med at stille deres kommunikationstiltag til rådighed - er målene sandsynligvis også delvis accepterede. Målene kan ligeledes betegnes som delvis tidsbestemte - i og med at de er inddelt i intervallerne kort, mellemlang og lang sigt, samt et årstal for visionen. Der er en forklaring på, at målene ikke er mere præcis tidsbestemte - eller særligt målbare. I erkendelse af, at projektet er udarbejdet for en brancheforening og ikke den enkelte kloakforsyning, er formålet med projektet også "kun" at inspirere. Til gengæld er det projektgruppens håb, at inspirationen kan føre til konkrete handlinger hos særligt dynamiske kloakforsyninger, og at disse igen inspirerer andre kloakforsyninger til at gå i gang med kommunikationsarbejdet. Derfor er projektets målgruppe i al sin enkelthed: "alle ansatte i landets kloakforsyninger". Midlet til at opnåelse af målene er i alt sin enkelthed dette projekt. [G] Projektets opbygning Hvorfor dette projekt?: Fortæller om de mange fordele, som kloakforsyninger har ved at arbejde målrettet med kommunikation. Derudover præsenteres baggrundshistorie, formål, vision, mål og målgruppe for projektet. Sådan gør du: Er en trin for trin vejledning, der fortæller, i hvilken rækkefølge man med fordel kan angribe kommunikationsopgaven. Her præsenteres missions-, visions-, mål- og strategiarbejdet. Her gives råd om styrker, svagheder og kendetegn ved forskellige medier, f.eks. pjecer. Der er også gode råd om, hvem der skal have budskaberne og på hvilken måde samt på hvilket tidspunkt. Endelig er der et afsnit om, hvordan man måler kommunikation. Hvordan har kommuner kommunikeret?: Giver eksempler på, hvordan kommuner og kloakforsyninger har kommunikeret. Der er eksempler på pjecer, breve og spørgeskemaundersøgelser samt grundige forklaringer til processer og beslutninger. Når borgeren eller virksomheden henvender sig: Fokuserer på den kommunikationssitutation, som opstår, når det er borgeren, der henvender sig til kloakforsyningen. Her kan man læse om, hvad loven siger skal registreres, og om hvad en kloakforsyning med fordel kan notere. Her gives et indblik i, hvordan kloakforsyninger behandler henvendelser, herunder indvendinger. 7

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Punkt 4. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 4. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 4. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 4. Når borgeren eller virksomheden henvender sig Indhold: Indledning... 2 [A] Notatpligt... 2 [B] Hvad kunne en modtagelsespolitik omhandle...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald

Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald 0 ISBN 978-87-92689-59-7 Marts 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere