Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund."

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl lørdag den 25. februar 2012 kl Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Administrationen Områdechef Jonas Mørch Cohen og forretningsfører Elly Borg Indholdsfortegnelse Fredag den 24. februar 2012 kl BESTYRELSESMØDE Styringsdialog Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Økonomi m.v Afdeling 1024, Jagtvej, karré A & B - Kloakrenovering og forbedringsarbejder Afdeling 1048 Lundtoftegade Den fysiske helhedsplan - status Studietur til Hamborg IPads... 7 Fredag den 24. februar 2012 kl og lørdag den 25. februar kl STRATEGISEMINAR v/konsulent Claus Ingemann... 7 Bilag 1: Referat af styringsdialogmøde den 1.december 2011 med aftaleoversigt... 3 Bilag 2: Brev af fra Københavns Kommune om fremtidig anvendelse af det tidligere boligareal i Frederiksholm, karré Bilag 3: Program for strategiseminar for organisationsbestyrelsen /7

2 2/7

3 Fredag den 24. februar 2012 kl BESTYRELSESMØDE 1. Styringsdialog På mødet den 5. december 2012 blev der orienteret om forløbet af styringsdialogmødet med Københavns Kommune. Det blev aftalt, at referatet skulle fremsendes til bestyrelsens medlemmer. Referatet og Aftale mellem og Københavns Kommune, som indeholder 6 aftalepunkter vedlægges. Det indstilles, at bestyrelsen tager sagen til efterretning. Bilag 1: Referat af styringsdialogmøde den 1.december 2011 med aftaleoversigt 2. Afdeling 1008, Frederiksholm, karré 8 Økonomi m.v. Sagen vedrørende lukning af værelser og afdelingens manglende godkendelse af budget 2012 blev drøftet på styringsdialogmødet med Københavns Kommune. Baggrunden for den manglende godkendelse af budget 2012 er hovedsagelig, at beboerne ikke ønsker at skulle afholde udgiften til den manglende lejeindtægt for de tomme værelser. Organisationsbestyrelsen har godkendt budget 2012, og dette er indsendt til Københavns Kommune med anmodning om godkendelse. Kommunen forespørger i brev af 23. december 2011, om der er truffet beslutning vedrørende fremtidig anvendelse af værelserne og opfordrer boligorganisationen og afdelingen til i fællesskab at udarbejde en plan for, hvordan det tidligere boligareal i fremtiden skal anvendes. Kommunen anmoder om tilbagemelding senest den 13. februar 2012, men vi har fået udsættelse med tilbagemelding indtil den 28. februar Kommunen har endnu ikke taget stilling til budget Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og tager stilling til, om de ønsker, at en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen skal deltage i byggeudvalget vedrørende udarbejdelse af helhedsplan og herunder fremtidig benyttelse af tagetagen. 3/7

4 Bilag 2: Brev af fra Københavns Kommune om fremtidig anvendelse af det tidligere boligareal i Frederiksholm, karré Afdeling 1024, Jagtvej, karré A & B - Kloakrenovering og forbedringsarbejder Kloakrenoveringen inklusive forsikringsdækkede arbejder er enstemmigt vedtaget ved ekstraordinært afdelingsmøde den 5. januar Der er indhentet myndighedernes tekniske og administrative godkendelse af kloakrenoveringens udførelse, finansiering og huslejestigning. Landsbyggefonden (LBF) er ansøgt om tildeling af trækningsretsmidler til forbedringsarbejder, forudsat organisationsbestyrelsens godkendelse heraf. Kloakrenovering og forbedring er udbudt ved indbudt licitation, hvorefter det tidligere vedtagne budget på 3 mio. kr. ikke kunne holde. Laveste bud var fra hovedentreprenør Svend Bech A/S, som også er hovedentreprenør på de iværksatte arbejder for fugtsikring, etablering af omfangsdræn og etablering af gadekloak. Budget med anlægssummen kr. inkl. moms blev fremlagt og godkendt ved ekstraordinært afdelingsmøde den 5. januar Ved mødet stemte alle fremmødte for forslaget, ingen stemte imod eller undlod at stemme. Anlægssummen finansieres ved afdelingens henlæggelser og medfører ingen huslejekonsekvens. Forsikringsdækning for kategori 3 og 4 skader på ledninger i jord indgår i finansieringen og er aftalt til kr. eksklusive en uafklaret andel af udgifterne til kloak- TV inspektion, som forventes at udgøre ,50 kr. inkl. moms. Budget for ansøgning om tildeling af LBF-trækningsretsmidler for delvis finansiering af kloak forbedringsarbejder Ved ovennævnte ekstraordinære afdelingsmøde blev der vedtaget forslag med finansiering fra trækningsretsmidler i Landsbyggefonden for kloakrenoveringens forbedringsdel, som andrager kr. inkl. moms. Forbedringerne består blandt andet af forberedelse af separering af kloak og overfladevand og højvandslukker. 4/7

5 Ved organisationsbestyrelsens eventuelle godkendelse af maksimalt 2/3 tildeling af trækningsretsmidler på kr., forudsættes der optagelse af 30-årigt realkreditlån uden restgæld på kr. Realkreditlånets årlige ydelse er beregnet til kr. årligt. Den beregnede gennemsnitlige huslejestigning er 2,86 kr. pr.m², svarende til 0,49 % i forhold til den gældende husleje på 585,14 kr. pr.m². Finansieringen kræver ingen kommunal garanti for låneoptagelsen. Arbejdernes opstart afventer organisationsbestyrelsens stillingtagen til ovenstående ansøgning om tildeling af LBF-trækningsretsmidler samt LBF s stillingtagen. Afleveringen forventes fremrykket til juli Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der ansøges om trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden på i alt kr. 4. Afdeling 1048 Lundtoftegade Den fysiske helhedsplan - status Baggrund På baggrund af den fysiske helhedsplan har afdelingen siden 2010 fået gennemført mange af de planlagte forbedringer i afdelingen, der omfatter: - Etablering af nye boldbaner - Indbrudssikring af døre, vinduer m.m. i hele afdelingen - Indbrudssikring og brandsikring af pulterrum - Sammenlægning af alle boligerne i afdelingens blok D til attraktive familieboliger - Ændring af adgangsforholdene og facadeudtrykket ud mod Lundtoftegade i blok D og F - Etablering af nyt beboerkontor - Ændring af trappeopgangene højhusene til glasfacader Den 26. juli 2011 godkendte organisationsbestyrelsen yderligere at omdanne Akutinstitutionen under København Kommune til 6 nye boliger til afdelingen, hvor organisationsbestyrelsen godkendte anvendelse af trækningsretsmidler på i alt 4. mio. kr. Københavns Kommune godkendte omdannelsen samt den tilhørende finansiering den 6. december Status I forbindelse med det mange fysiske forbedringer, der er ved at ske i Lundtoftegade, har byggeudvalget og bestyrelsen diskuteret mulighederne for at få gennemført økonomisk rentable 5/7

6 energibesparende tiltag i afdelingen. Her ønsker afdelingen en forbedret isolering af lofter og gavle samt isolering af de steder i bebyggelsen, der giver de største komfortgener for beboerne. Yderligere ønsker afdelingen etablering af solceller, der kan dække udgifter til forbrug af fælles strøm. Ud fra administrationens beregninger vil etableringen af solceller give en samlet besparelse for afdelingen allerede efter første år. I forbindelse med den endelige etablering vil afdelingen og organisationsbestyrelsen blive præsenteret for en samlet rentabilitet, der efterviser den samlede driftsbesparelse. Økonomi Som en del af den samlede finansiering er der på grund af tilsagnstidspunktet og den aktuelle udførelse af de fysiske arbejder ophobet midler på projektets reguleringskonto på ca. 20 mio. kr. efter forvaltningens opgørelse pr Disse midler kan kun anvendes til uforudsete eller afledte arbejder af den fysiske helhedsplan, eller hvis der lave en særskilt aftale med afdelingen om anvendelse af disse midler. Anvendelsen af disse midler skal godkendes af Landsbyggefonden. På denne baggrund har administrationen søgt anvendelse af disse midler til yderligere tiltag i afdelingen, men også til dækning af udgifterne til omdannelsen af akutinstitutionen til 6 boliger. Landsbyggefonden har svaret den 19. januar 2012 med et delvist tilsagn om anvendelsen. Som det fremgår af nedstående, vil Landsbyggefonden ikke godkende anvendelse af midler til energirenovering, hvorfor afdelingen på denne baggrund ønsker at anvende trækningsretsmidler til disse arbejder. Landsbyggefonden betragter yderligere installationen af nye køkkener i de 6 boliger som en forbedring, som fonden heller ikke mener, kan dækkes af reguleringskontomidlerne. Ændret finansiering af 6 nye boliger Gammel finansiering Ny finansiering Reguleringskontomidler 0 kr kr. Engangsbetaling Københavns Kommune kr kr. Egen trækningsret 2/ kr kr. Lån af egne midler over 10 år kr kr. Samlet anlægssum kr kr. Øvrige energibesparende forslag i Lundtoftegade Isolering af gavle Isolering af lofter i porten Isolering af loftsrum Isolering af lofter i skralderum Solcelleprojekt I alt kr kr kr kr kr kr. 6/7

7 Finansiering af energibesparende forslag i Lundtoftegade Egen trækningsret 2/3 Lån af egne midler over 10 år I alt kr kr kr. Det indstilles - at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. - at bestyrelsen godkender gennemførelsen af de energibesparende tiltag. - at bestyrelen godkender den ændrede anvendelse af de tidligere trækningsretsmidler på 4 mio. kr. til en samlet anvendelse af midler fra egen trækningsret på op til 2,9 mio. kr. 5. Studietur til Hamborg Bestyrelsen bedes drøfte deltagelse i en af KAB s studieture til Hamborg, der finder sted henholdsvis fredag den 30. marts søndag den 1. april 2012 og fredag den 7. september søndag den 9. september IPads På bestyrelsesmødet den 20. november 2011 blev det besluttet, at der skal anskaffes IPads til bestyrelsens medlemmer med tilhørende kursus i brug af disse. Bestyrelsen bedes drøfte tidspunkt for afholdelse af kursus, eventuelt i forbindelse med et organisationsbestyrelsesmøde. Fredag den 24. februar 2012 kl og lørdag den 25. februar kl STRATEGISEMINAR v/konsulent Claus Ingemann Bilag 3: Program for strategiseminar for organisationsbestyrelsen 7/7

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. marts 2012, kl. 16.00 KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Bestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Nielsen, Dora Arvidsen, Ida

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere