5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler"

Transkript

1 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle opgange, opstigning i stuelejligheders vaske mm 2 Generelt Kloak: wc'ers vand samt vandlåse på badeværelse bliver suget ud når det blæser 3 Generelt Manglende brandtætning omkring rør mv. i installationsskakterne fra kælder og mellem lejligheder. 4 Generelt Svært at varme lejlighederne op. Radiatorer måske underdimensioneret? 5 Generelt Vinduer ikke tætte. Glasfugebånd lukker ikke tæt i hjørnerne 6 Generelt Støjproblemer fra Valdemar Sejr Vej og Ahlgade. 7 Generelt Lejlighedsdørerne slår sig, så der kommer lys, lugt og træk ind. Kan ikke rettes ved at lægge ringe eller 8 Udvendige 9 Udvendige 10 Udvendige Alle nedløbsrørs konstruktion er ikke tilstrækkelig de deler sig, da den nederste del er tung og falder ned i et hul Karnapperne knager højtlydt når der er vindbelastning på og blik'et banker når det blæser. Altaner ruster/irer Se specielt 4F 1. th' altan som nu er grøn 1

2 11 Udvendige Altaner, konstruktion ved gulvsamling giver vand ned af facaden. Løsning fra 1.årsgennemgangen med skinnerne gør det værre, da vandet opsamles i altankonstruktionen. Altanerne har bagfald. 12 Udvendige 13 Udvendige Bygning 1 Sort/våd facade ved 4A 1. sal til 3. sal tv mod gård Ejerforeningen har vedlagt billeddokumentation på fejlen (indvendigt i lejlighed nr 2). Bygning 1 Karnap 4C 3. tv blev beskadiget ved efterfugning i 2008(?) og nu ruster den. 14 Udvendige 15 Udvendige Bygning 1 Bygning 1 gavl Karnap 4D 2. th blev beskadiget ved efterfugning i 2008(?). Gavl mod blok 2 har revner over kældervindue og ved samlingen mur til trappe 16 Udvendige Facadehjørnerne på alle bygningerne, 3/4 stenene er knækket 17 Tag udvendig Bygning 1 Tagsten ligger ujævnt over opgang A og B mod gården Tagsten ikke bundet tilstrækkeligt på alle 3 bygninger? 18 Opgange Opgang C Revne i hjørne mellem væggene til venstre for elevatoren (begge sider). 19 Opgange Opgang C Revner i væg over indgangsparti 20 Opgange Opgang D Revne ved bjælke, højre side, på repos mellem 2. og 3. sal. 21 Opgange Opgang G Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 1. og 2. sal 22 Under jord/bygning Bygning 1 Hul i rør (under gulv) Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen fra Kajs TV inspektion 2

3 23 Kælder Bygning 1 Manglende ventilation i kælderrum med beboer depoter ved opgang A 24 Kælder Bygning 1 Branddør 2 har aldrig lukket korrekt Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen, se notat fra Falck. 25 Kælder Bygning 1 Udsugning fra skralderum fungerer stadig ikke korrekt tilhørende opgang A og B 26 Kælder Bygning 1 Ved dør udtil kældertappe ved opgang A, grundvand trænger op igennem gulv/sokkel. (både inde og ude) Ejerforeningen har vedlagt billeddokumentation på fejlen. 27 Kælder Bygning 1 Ved opgang B (hvor bygningen "knækker"). Utæt samlinger på rør i loft til udvendig pumpebrønd Ejerforeningen har vedlagt billeddokumentation på fejlen. 28 Kælder Bygning 1 Revner i vægge i kældergang ved opgang C 29 Kælder Bygning 1 Revner i vægge i kældergang, ved skralderum, ved opgang D 30 Kælder Bygning 1 Blødgøringsanlæg i fyrrummet mangler 31 Kælder Bygning 2 Branddør 3 har aldrig lukket korrekt Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen, se notat fra Falck. 32 Kælder Bygning 2 Vand kommer ud fra rør til blok 3 ved pulterrum Kælder Bygning 2 Dør udtil kældertappe, ved opgang F, lukker ikke tæt. Der trænger vand ind ved regnvejr 34 Tagrum DanskNet er tilsluttet fællesstrøm, og ikke sin egen elmåler 35 Tagrum Bygning 1 Undertag bygning 1, opgang A og B er ikke tæt/løst 3

4 36 Tagrum Bygning 2 Opgang E og F. Isolering af installationsskakt mangler (Kun dansknet har adgang) 37 Taggrum Bygning 1 og 2 Isolering ved DanskNet skab er sammentrykket pga. ledninger. Opgang B og E. 38 Tagrum Bygning 3 Undertag er ikke tæt/sidder løst 39 Udeareal mellem bygning 1 og 2 40 Udeareal mellem bygning 1 og 2 Kloak ved lift er altid fyldt med vand, og vandet tilløber konstant (2 stk) Planter har svært ved at gro i jorden 41 Udeareal ved Willy Lisby Planter har svært ved at gro i jorden langs asfaldvejen. Desuden er der nogle beton/store sten så plantene ikke kan stå langs vejen 42 Udeareal Ved Vennely Skel/opkørsel til jordstykke ved vennely er "givet" væk. Nu bruges mange penge på sagsomkostninger til advokat. Afventer dokumentation fra advokat Kan placering af kantsten være forkert?! 43 Udeareal Naboer Mangler tinglyste skriftlige aftaler med 3 naboer om betaling for overkørsel står i vores skøder. Nu bruges mange penge på sagsomkostninger til advokat. 44 Udeareal Hjørnet Valdemar Sejrs vej / Ahlgade Lygtepæl, elskabe, aircondition mv. er ikke fjernet ifølge mundlige aftaler. 4

5 Fejl/mangler som er kommet igen eller ikke udbedret fra 1.års gennemgangen lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 45 Generelt Dokumentation Tekniske tegninger og dokumentation over bl.a. vand, varme, el, kloak, pumpebrønde, regnvandsbrønde mangler Pkt. 1, 4 på 1 års listen 46 Generelt Dokumentation Dokumenter mangler; Afleverings protokol mm 47 Udvendige Alle sokler. Revner og pudsen falder af selvom det var MTHøjgaard som rengjorde dem. Er blevet lovet udbedret igen fra MTH. Pkt. 21, 23, 38 mfl. på 1 års listen 48 Udvendige Skinner på undersiden af altanerne er ikke gode nok, enten løber vandet bagud og ned foran altan / terrassedørene, eller der ligger meget vand på selve altanen. (Ikke tæt trædeflade) Pkt. 7 på 1 års listen 49 Udvendige Mange plader under altaner er så hårdt tilspændte at pladerne revner/krækker ved skruer. Fx ved altan over 4E st tv Pkt. 207 på 1 års listen 50 Udvendige Skruer på altanernes overside falder af flere steder, så pladerne bliver løse. Pkt. 208 på 1 års listen 51 Udvendige Utætheder i klimaskærm jf. flere termografi rapporter og tæthedsbeviser. Kolde ydervægge, skråvægge, tag. Koldt/træk flere meter ind i rummene ved vinduer, stikkontakter og ydervægge. Er der randisolering i stuelejlighederne? Pkt. 6 på 1 års listen Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen (termografi rapport og tæthedsbevis) Vandindtrængen, se specielt ved opgang A og B 5

6 52 Udvendige Karnapper, det trækker ind. Der er måske ikke isoleret rundt om glaspartiet og i selve stolperne? Mangler efterfugning i karnapper i 4B Pkt. 25 på 1 års listen Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen (billeder) Samt termograf rapport og tæthedsbevis 53 Udvendige Ved terrasse og altandøre, det trækker. Ejerforeningen har vedlagt dokumentation på fejlen (termografi rapport og tæthedsbevis) 54 Udvendige 55 Udvendige Bygning 1 Bygning 2 Indgangsparti ved KlipIn er ikke færdiggjort Udluftningsventil, mod Valdemar Sejrs vej, ikke fastgjort i bunden ved 4E st tv 56 Tagrum/skå tag Bygning 1 Løst, flaprende og støjende undertag Pkt. 65 på 1 års listen 57 Opgange Opgang A Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 2. sal og 3. sal 58 Opgange Opgang A og B Bjælke over trappe over indgangspartiets tag. Tapet går fra pga. vand og der er stadig vandindtrængen. Pkt. 80 på 1 års listen Pkt. 75 og 211 på 1 års listen 59 Opgange Opgang B Revne i hjørne mellem væggene til venstre for elevatoren. 60 Opgange Opgang B Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 2. sal og 3. sal 61 Opgange Opgang C Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 2. sal og 3. sal (begge sider) Pkt. 93 på 1 års listen Pkt. 98 på 1 års listen 62 Opgange Opgang D Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 1. og 2. sal samt mellem 2. sal og 3. sal (begge sider) Pkt. 108 på 1 års listen 63 Opgange Opgang E Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 1. og 2. sal Pkt. 117 på 1 års listen 6

7 64 Opgange Opgang F Revner, vandret, i trappevæggen i etageskellet mellem 1. og 2. sal Pkt. 127 på 1 års listen 65 Opgange Opgang F Der mangler fugning over panelkant ved tagvinduet Pkt. 132 på 1 års listen 66 Opgange Opgang G Lodret revne i væggen til venstre for postkasser Pkt. 137 på 1 års listen 67 Bygning 1 Skorstenen er ikke tæt pt. kommer vand ud i skralderum og i kældergang v. pulterum Pkt. 176 på 1 års listen Er forsøgt udbedret mange gange. 68 Tagrum bygning 1 Isolering er nedtrådt ved skotrende Pkt. 66 på 1 års listen 69 Tagrum bygning 1 og 2 Isolering af elevatorskakt skal lægges på plads OG fastgøres. 70 Udvendigt mellem byg 1 og 2 Støttemure mellem bygningerne 1 og 2 revner og pudsen falder af Pkt. 63 på 1 års listen 7

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold

Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold Bygningsrapport inkl. drift og vedligehold September 2013 E/F Haslevhus Haslevgade 14 m.fl 2630 Taastrup Herlufsholmvej 37 2720 Vanløse TLF. 38 71 04 55 www.bkconsult.dk ark@bkconsult.dk al rådgivning

Læs mere

Velkommen til afdeling 66 Larsen Waterfront. August 2015

Velkommen til afdeling 66 Larsen Waterfront. August 2015 Velkommen til afdeling 66 Larsen Waterfront August 2015 2 Indhold Nøgler... 4 Postkasser... 4 Vaskeri... 4 Hulboring i loft og væg... 4 Elmåler / strømforbrug... 4 Låse døren op... 4 Låse døren... 4 Vindue

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN A. B. VANLØSEGAARD DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN Sag. 9-66 August 5 TAG Tagnedløb 9 mm zink rør. Fasthold med rørholdere i forzinket stål. Er i rigtig fin stand. Tagnedløbene er blevet udskiftet samtidigt

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere