Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejer Giv dagplejerne et uddannelsesløft"

Transkript

1 Dagplejer F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse

2 Giv dagplejerne et uddannelsesløft brug den pædagogiske grunduddannelse Pjecen er rettet mod de politikere og ledere i kommunerne, som har indflydelse på dagplejernes uddannelsesvilkår. Redaktion: Sektorformand Ruth Nielsen Forbundssekretær Lisa Dahl Christensen Tekst: Hans Stavnsager, Ib Lindstrøm Foto: Ib Lindstrøm Kommunernes Landsforening Grafisktilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri ISBN: Pjecen kan hentes på eller ved henvendelse til Forbundet af Offentligt Ansatte Pædagogisk sektor Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon eller Redaktion afsluttet den 1. oktober

3 Kære kommunalpolitiker Brug for et pift interview med Ejgil W. Rasmussen En dagplejer med pgu er god til børn med særlige behov interview med dagplejer Lone Jensen Hvad koster det kommunen at sende en dagplejer på merit-pgu? Nye krav kræver uddannelse interview med dagplejeleder Ruth Pedersen PGU-skoler

4 Kære kommunalpolitiker Den pædagogiske grunduddannelse (pgu) findes i en særlig forkortet udgave, som kaldes merit-pgu. Denne udgave af uddannelsen er bl.a. rettet mod dagplejere med henblik på at gøre dem endnu bedre til deres arbejde. Desværre er der i dag ikke ret mange dagplejere, som får mulighed for at tage pgu. Det kan du være med til at ændre. Her i pjecen kan du bl.a. se, hvad borgmesteren i Gedved Kommune mener om dagplejere med pgu. Dagplejerne er generelt meget glade for deres arbejde. De synes naturligvis, at de har et vigtigt job. Og de har selvfølgelig et ønske om at gøre dette arbejde så godt som overhovedet muligt. For at kunne yde deres aller bedste, har dagplejerne dog behov for en grunduddannelse. I Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) er vi kede af, at der ikke er flere dagplejere, der får mulighed for at tage en merit-pgu. Dagplejerne udgør mere end 40 procent af målgruppen for merit-pgu, men desværre udgør de kun 15 procent af dem, der gennemfører uddannelsen. I alderen fra nul til tre år gennemlever vi mennesker en meget vigtig periode i vores liv. Her lægges grunden til mange af de mønstre og handlinger, der siden hen kommer til at karakterisere os. Dagplejerne ved godt, hvor vigtig disse første år i et barns liv er, men de vil gerne vide endnu mere. De er klar over, at uddannelse er vejen frem til at blive endnu bedre i arbejdet med børnene. Mange dagplejere oplever, at forældrene bliver mere veluddannede og derfor bliver bedre til at stille krav til dagplejerne. Det er fint, men det kan også føre til, at dagplejerne har svært ved at matche forældrenes forventninger. Andre dagplejere har øje for, at dagplejen med sine kendte ansigter og hjemlige omgivelser er et godt sted til blandt andet socialt truede børn. Det er blot nogle af de områder, hvor merit-pgu en kan hjælpe. De dagplejere, der har 4

5 gennemført uddannelsen, synes generelt, at de er blevet meget bedre til at tage hånd om børn med særlige behov. Og samtidig er de blevet bedre til at tale med børnenes forældre. I pjecen kan du både læse mere om økonomien i merit-pgu, og du kan samtidig møde en borgmester og nogle fagfolk indenfor dagplejen, der fortæller om deres oplevelse af uddannelsen. Merit-pgu en er en gevinst for både dagplejeren, kommunen, forældrene og sidst men ikke mindst det enkelte barn. God læselyst og mange hilsener Ruth Nielsen Sektorformand, pædagogisk sektor Lisa Dahl Christensen Forbundssekretær 5

6 Brug for et pift I alle job har man brug for det pift, som efteruddannelse giver. Også indenfor dagplejen. Det siger Ejgil W. Rasmussen, der ud over at være formand for Kommunernes Landsforening også er borgmester i Gedved Jeg synes, at det er helt naturligt, at man gerne vil udvikle sig indenfor sit fag og systematisere de erfaringer, man har opnået. Hvis man har været måske 5 eller 10 år i det samme arbejde, så er det oplagt, at man har brug for at få et pift f.eks. gennem efteruddannelse. Og jeg tror, at alle har brug for efteruddannelse uanset om man er kommunalpolitiker, journalist eller dagplejer. Så klar er meldingen fra Ejgil W. Rasmussen, når man spørger ham, om han synes, at merit-pgu en er et relevant tilbud til dagplejere, der har arbejdet indenfor området i en årrække. Når borgmesteren lægger vægt på behovet for efteruddannelse også indenfor dagplejen, så hænger det ikke mindst sammen med, at de krav, der stilles til medarbejderne, bliver større og større. Jeg er ikke i tvivl om, at udfordringerne for vores dagplejere er større i dag, end de var tidligere, uddyber han. Inden for børnepsykologien taler man f.eks. om den ændrede børnekarakter, der betyder, at mange børn på mange områder opfører sig anderledes i dag end for 10 eller 20 år siden. Det er klart, at sådanne ændringer betyder, at jobbet som dagplejer også ændrer sig og stiller større udfordringer. Også forældrenes holdning til dagplejen er ifølge Ejgil W. Rasmussen med til at stille skarpt på dagplejernes kvalifikationer: Forældrene stiller også større og større krav. De opfatter dagplejen som et offentligt tilbud på linie med andre 6

7 offentlige tilbud, og ligesom man stiller krav til skolen eller til sygehusene, så er det i dag helt naturligt at stille krav til dagplejen. Derfor er det vigtigt, at dagplejerne har en uddannelsesmæssig ballast, som de kan bruge, når de skal i dialog med forældrene. Generelt er der sket en markant udvikling af dagplejen igennem de år, den har eksisteret. Professionaliseringen er også slået igennem på dette område, og derfor er uddannelsesbehovet i dag helt anderledes og meget større, end det var for 10 eller 20 år siden. Borgmester Ejgil W. Rasmussen Jeg tror, at alle har brug for efteruddannelse uanset om man er kommunalpolitiker, journalist eller dagplejer. I 70 erne var dagplejen en gruppe meget forskellige husmødre, der åbnede deres hjem for at passe børn, forklarer Ejgil W. Rasmussen. Det var fint på det tidspunkt, men i dag er situationen en helt anden. Der er langt mere tilsyn, og langt de fleste kommuner arbejder med bestemte pædagogiske metoder, som er fælles for alle dagplejere i kommunen. Det er kort sagt blevet accepteret, at dagplejen er et pædagogisk tilbud på linie med andre pædagogiske tilbud og igen stiller det altså nogle krav til dagplejerne om både praktisk erfaring og teoretisk viden. Det er ikke mindst her, at pgu en kommer ind i billedet. 7

8 En dagplejer med pgu er god til børn med særlige behov Dagplejen er et godt sted for vores børn også de socialt truede. Men det kræver, at dagplejeren er veluddannet, for kravene til dagtilbuddene stiger generelt. Det siger Lone Jensen, der til daglig er dagplejer i Aalbæk i Skagen Kommune På trods af sine kun 45 år, har Lone Jensen været dagplejer i 22 år. For tre år siden tog hun merit-pgu, der gjorde et stort indtryk på hende. Derfor taler hun nu både som tillidsrepræsentant og som dagplejer varmt for, at dagplejerne skal tage pgu. Og hun er ikke alene med sin holdning i kommunen. Der er ledere både i dagplejen og længere oppe i det kommunale system, som deler hendes opfattelse af, at pgu en giver endnu bedre dagplejere. Dagplejen er ikke som i gamle dage, forklarer Lone Jensen. Samarbejde med kolleger, forældre og observation af børnene foregår i dag langt mere professionelt, end da jeg startede. Det er jeg glad for, men det stiller også nye krav til os. Og de krav matches efter min egen erfaring fint af pgu en. Allerede under uddannelsen fandt jeg da også ud af, at jeg ville tilbage til dagplejen. Jeg er nemlig glad for at være med til at præge den udvikling, den gennemgår. Lone Jensen lægger særlig vægt på den rolle, som dagplejen kan spille for socialt truede børn: Jeg kan se, at vi desværre ikke får færre socialt truede børn i dagplejen. Mange af de børn har brug for nogle stabile dagtimer udenfor hjemmet, og her er dagplejen et godt tilbud. Men det nytter ikke at anbringe et socialt truet barn i dagplejen, hvis dagplejeren ikke har redskaberne til at forstå det pågældende barns vilkår. Her er pgu en fremragende, fordi den retter sig mod både børneog voksenområdet. Man skal huske på, at mange gange er viden om forældrenes levevis, reaktioner og handlemønstre en meget vigtig del af det at arbejde med 8

9 Dagplejer Lone Jensen Dagplejen er et godt sted for børn med særlige behov men det kræver, at dagplejeren er klædt på til opgaven, her er pgu et godt bud. socialt truede børn. Vi har dagligt kontakt med forældrene, og de har behov for en kvalificeret snak om alle de ting, der har indflydelse på barnets trivsel. Lone Jensen er ikke bange for at sige, at der er sammenhæng mellem den uddannelse dagplejerne tilbydes og kvaliteten i dagplejen. Jeg synes, at både vi dagplejere og kommunerne skal se fremad, uddyber hun. Kommunerne skal se pgu en som et godt tilbud til deres dagplejere, som de i øvrigt ofte har haft ansat i mange år. Når man har været i samme job i mange år, er det sundt at komme ud et års tid og blive rusket lidt og få en grundlæggende indsigt indenfor det pædagogiske område. Det bliver nogle helt andre dagplejere, der kommer tilbage. Vi dagplejere skal til gengæld være parate til at springe på pgu-vognen, når vi får muligheden. Og bagefter skal vi bruge den energi og viden, som en sådan uddannelse giver, til sammen med forældrene og kommunen at gøre dagplejen endnu bedre. 9

10 Hvad koster det kommunen at sende en dagplejer på merit-pgu? Lad os svare med det samme. Det koster ingenting! Hvis svaret skal uddybes, må vi se nærmere på de økonomiske vilkår, der gælder for en dagplejer, der bruger cirka 48 uger på at tage en merit-pgu. I eksemplet tages der lønmæssigt afsæt i en dagplejer, der har været ansat i 9 år, og som har kontrakt på fire børn. Hun er dagplejer i en mellemstor jysk provinsby. Dagplejeren modtager en såkaldt VEU-godtgørelse fra staten mens hun tager pgu. (VEU-godtgørelsen svarer til den højeste dagpengesats og er pr 1. september 3.016,00 kroner pr. uge) Kommunens udgifter til en dagplejer, der tager merit-pgu er: Kommunens udgifter Pr. uge 48 uger Kommunens udgifter til en dagplejer, der tager merit-pgu pr. uge er: 3.874, ,52 Materialeudgifter 41, ,16 I alt 3.915, ,68 Dækning af udgifter VEU-godtgørelse (svarende til max dagpenge) pr. uge 3.016, ,00 Forbrug af overenskomstmidler 858, ,52 I alt 3.874, ,52 [Merit-pgu tages på cirka 48 uger incl. ferie] [De kroner det koster at få opkvalificeret sin dagplejer med en pgu, har kommunerne og FOA efter aftale afsat så de er finansieret via overenskomsten.] Resultat: Kommunens udgifter ved at en dagplejer tager merit-pgu er: 899, ,68 10

11 Udgifterne til kørsel til uddannelsesstedet kan dagplejeren fradrage på selvangivelsen. Der kan være materialeudgifter dvs. bøger og lignende og de ligger typisk i størrelsesordenen et par tusinde kroner. I ovenstående regnestykke, hvor kommunen udbetaler den sædvanlige løn til dagplejeren, kan man se, at kommunens lønmæssige opfyld fra VEU-godtgørelsen til den aftalte pgu-løn er på lige godt kroner. Men i den forbindelse skal man være opmærksom på, at det lønmæssige opfyld ikke kan betragtes som en kommunal ekstraudgift. Derimod er der tale om en indfrielse af overenskomsten. Overenskomstparterne har nemlig aftalt at bruge en del af den aftalte lønsum til at sikre dagplejerne løn, mens de tager merit-pgu. Eller sagt på en mere populær måde. Pgu-lønnen betales af de overenskomstmidler, som overenskomstparterne har valgt ikke at udbetale som lønmidler men derimod har reserveret til dagplejere, der tager pgu. Derfor er dagplejerne naturligt nok af den opfattelse, at de med deres egne midler finansierer lønnen til de kolleger, der tager merit-pgu. Og derfor er det uforståeligt for dagplejerne, at der stadig findes kommuner, der på den ene side mener, at veluddannede dagplejere er nødvendige, men som på den anden side fravælger merit-pgu af økonomiske grunde. Når det er sagt, skal det samtidig understreges, at dagplejerne finder det helt naturligt, at der tages hensyn til kommunens service til forældre og børn. Derfor skal der findes et rimeligt niveau for, hvor mange dagplejere der i den enkelte kommune, kan tage pgu/merit-pgu på samme tid. 11

12 Nye krav kræver uddannelse En løbende udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud stiller krav til dagplejerne. De krav er dagplejeleder Ruth Pedersen i Hirtshals Kommune meget opmærksom på, og derfor har hun en stor del af æren for, at kommunen i 2001 besluttede, at de frem over hvert år vil tilbyde to dagplejere at tage merit-pgu Der er ingen tvivl hos Ruth Pedersen, når man spørger, om dagplejerne er klar til at møde de nye krav: Dagplejerne vil gerne uddanne sig. Vi havde inviteret kommunens dagplejere til et aftenmøde om merit-pgu, og ved den lejlighed kunne den indbudte formand for skole- og kulturudvalget ved selvsyn konstatere, at halvdelen af dagplejerne var villige til at bruge en friaften på at høre nærmere om pgu. Seks meddelte straks herefter, at de var interesseret, og af dem er to nu i gang. Jeg tror, at dagplejerne selv mærker, at der er kommet flere forventninger til dagplejen ikke mindst fra forældrene, fortsætter Ruth Pedersen. En af mine dagplejere fortalte, at nogle forældre til et kontaktmøde spurgte, hvilken uddannelse hun havde i forhold til jobbet som dagplejer. Sådan et spørgsmål fik dagplejerne ikke for år tilbage, hvor forældrene slet ikke i samme omfang formulerede forventninger og ønskede dialog om dagtilbuddet. For Ruth Pedersen betyder uddannelse af dagplejerne også, at det bliver muligt at arbejde langt mere konsekvent med et fælles pædagogisk grundlag. Her i Hirtshals mener vi, at Reggio Emilia pædagogikken er den rigtige til de 0-3 årige, forklarer hun. Det er klart, at det er lettere for alle parter at omsætte sådanne pædagoigske grundtanker til vores lille verden, når alle har en grundlæggende faglighed. En sådan grundlæggende teoretisk indsigt er svær at få på de forskellige kurser af kortere varighed, som dagplejerne i øvrigt bliver tilbudt. I Hirtshals kommune står man aktuelt i den situation, at børnetallet falder så 12

13 Ruth Pedersen det er nødvendigt, at alle, der arbejder med dagplejen, tager ansvar for at udvikle den og så er det ligegyldigt, hvor ung eller gammel man er. Sker det ikke, kan jeg godt blive nervøs for dagplejens fremtid. hurtigt, at naturlig afgang hos dagplejerne ikke er nok til at undgå afskedigelser. Og også her ser Ruth Pedersen positive muligheder i pgu en. Når vi kun har dygtige dagplejere i kommunen, er det altså meget svært for mig at foretage afskedigelser, fortæller hun. Heldigvis har vi haft mulighed for at tilbyde nogle af de berørte dagplejere pgu. Jeg er sikker på, at pgu en gør det lettere for dem at finde andet arbejde. Både fordi de får nogle grundlæggende kompetencer indenfor pædagogisk arbejde. Men også fordi det giver selvtillid at gennemføre en uddannelse, som har et ret højt fagligt niveau, og som afsluttes med eksamen. Afslutningsvis understreger Ruth Pedersen, at en fødselsattest, der er af ældre dato, under ingen omstændigheder skal afholde nogen fra at tage en pgu: En dagplejer sagde til mig, at det ikke kunne betale sig at spilde uddannelse på hende. Men der sagde jeg hende altså imod. Tværtimod er det nødvendigt, at alle, der arbejder med dagplejen, tager ansvar for at udvikle den og så er det ligegyldigt, hvor ung eller gammel man er. Sker det ikke, kan jeg godt blive nervøs for dagplejens fremtid. 13

14 PGU-skoler Nedenstående skoler udbyder pgu-uddannelsen. Kontakt studievejledningen på nærmeste skole og få yderligere oplysninger Bornholms Amt Højvangsseminariet, Pædagogisk Center Snorrebakken 66, 3700 Rønne Tlf Københavns Amt Social- og Sundhedsskolen Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Tlf Roskilde Amt VUC i Greve Rådhusholmen 14, 2670 Greve Tlf Frederiksborg Amt Social- og Sundhedsskolen Milnersvej 40, 3400 Hillerød Tlf Nordjyllands Amt Skolen i Hammer Bakker Storemosevej 19, 9310 Vodskov Tlf Storstrøms Amt Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing F. Fejøgade 1, 3., 4800 Nykøbing F. Tlf Fyns Amt Social- og Sundhedsskolen Athenevænget 4, 5250 Odense S.V. Tlf København og Frederiksberg Kommune Københavns Socialpædagogiske Seminarium Sydhavns Plads 4, 2450 Kbh. SV. Tlf Ribe Amt Seminariet i Esbjerg Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø. Tlf Ringkøbing Amt Social- og Sundhedsskolen Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning Tlf Social- og Sundhedsskolen i Næstved Herlufs Vænge 14B, 4700 Næstved Tlf Sønderjyllands Amt Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser Bjerggade 4M, Bjergparken, 6200 Åbenrå Tlf

15 Vejle Amt Kolding Pædagogseminarium Dyrehavevej 116, 6000 Kolding Tlf Viborg Amt Viborg-Seminariet Reberbanen 13, 8800 Viborg Tlf Gedved Seminarium Egebjergvej 1, 8751 Gedved Tlf Pædagogisk Uddannelsescenter Nytorv 6, 7700 Thisted Tlf Vestsjællands Amt Social- og Sundhedsskolen i Holbæk og Ringsted Holbæk Afdeling Gl. Ringstedvej 4C, 4300 Holbæk Tlf Social- og Sundhedsskolen i Holbæk og Ringsted Ringsted afdeling Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Tlf Århus Amt Social- og Sundhedsskolen Rylevej 1, 8600 Silkeborg Tlf Social- og Sundhedsskolen Vestergade 34, 8900 Randers Tlf Social- og Sundhedsskolen Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N. Tlf , 15

16 Giv dagplejerne et uddannelsesmæssigt løft brug den pædagogiske grunduddannelse Denne pjece er henvendt til dem, der politisk eller administrativt har indflydelse på dagplejen. I pjecen kan du læse om, hvordan dygtige dagplejere kan blive endnu bedre og gladere ved at få et lille års uddannelse, som er direkte målrettet deres erhverv. Du kan også læse om, hvor lidt det koster, og hvordan den pædagogiske grunduddannelse kan bruges i forbindelse med en generel opkvalificering af kommunens medarbejdere og i forbindelse med omstruktureringer i kommunen. Forbundet af Offentligt Ansatte Pædagogisk sektor Staunings Plads København V Tlf.: Fax:

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere