Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole"

Transkript

1 Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt

2 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation ved St. Søgård Sø syd for Åbenrå

3

4 Faciliteter Tog til Kliplev (5 km derfra), dvs. frirejse med DSB Laboratorier med f.eks. glasvarer, mikroskoper, stereolupper, feltudstyr, båd (dvs. kun få ting medbringes hjemmefra) Dagligstue med køkken (mulighed for selv at lave te, kaffe, kage mv.) Kantine (3 måltider om dagen) 14-sengs sovesale på Søgårdlejren, enkeltværelser til lærerne Sportshal

5 Eksperimentelt arbejde Elever inddelt i hold og det eksperimentelle arbejde fordelt på poster i laboratorier og i området Alle elever fik mappe med alle øvelsesvejledninger i. På posterne blev alle journalark/dataark udfyldt. Rapporter om nogle af eksperimenterne

6 Geografi Vandløbsprofil, strømhastighed, sedimentprøver, topografisk opland, analyse af forskellige kort, jordbundsprofil, jordbundsanalyse, vejrmålinger med klimastationer

7 Kemi Surhedsgrad i søvand, jordprøvers reaktionstal, bestemmelse af saltindhold i vand fra Åbenrå fjord, indhold af ilt, fosfat og nitrat i søvand

8 Biologi Vandplanters fotosynteseaktivitet, bestemmelse af vandkvalitet i sø og å ud fra dyrelivet, sigtdybde i sø, mikroskopi af plankton

9 Yderligere muligheder St. Søgård sø indgår i det nationale overvågningsprogram (NOVANA), dvs. der findes rapporter om søen lavet af det tidligere Sønderjyllands Amt. Overvågning foretages nu af Miljøcenter Ribe Andre habitater i nærheden: Hostrup sø, Bjergskov overdrev, Søgård mose og Åbenrå fjord Naturvejleder eller andre kan komme og holde foredrag Feltkursus kan laves mange steder og på mange måder

10 Faglige mål opfyldt på et feltkursus udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås kemikalier på forsvarlig måde foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde

11 Andre mål med feltkursus At arbejde sammen med andre end dem man plejer At være sammen døgnets 24 timer At være ikke-faglig sammen f.eks. høvdingebold i hallen, bage kage, spille kort, gå tur osv.

12 Afslutning på forløbet vand 1 dags gruppearbejde med 10 sæt af tværfaglige spørgsmål om vand. Lærere var til stede som vejledere på skift Næste dag mundtlige fremlæggelser, hvor hver gruppe fremlagde 1 sæt spørgsmål/svar og inddrog relevante figurer (varighed ca. 10 minutter)

13 Overvejelser mht. tværfaglige spørgsmål Efter første emne er det stadig for svært for kursister selv at inddrage 3 fag til at besvare 1 overordnet spørgsmål som f.eks. gør rede for næringsstoffers opbygning og betydning i forskellige vandmiljøer Vi har derfor valgt at stille meget konkrete spørgsmål, hvor der i hvert sæt af spørgsmål indgår mindst 2 fag. Efter næste emne håber vi at kunne stille mere overordnede spørgsmål og inddrage alle 3 fag I evalueringsopgaven håber vi, at kursisterne selv kan stille tværfaglige spørgsmål og inddrage alle 3 fag

14 Eksempel 1 Hvilke centrale biologiske processer foregår hos planter? Opskriv og afstem reaktionsskemaerne for processerne. Navngiv de stoffer, der indgår og beregn den molare masse for samtlige stoffer. Hvor i planterne foregår disse processer? Hvilken betydning har plantevækst for iltforholdene i en sø? (inddrag relevante figurer)

15 Eksempel 2 Hvad er grundvand og hvordan dannes det? Hvor i Danmark dannes der mest og hvorfor? Beskriv opbygning af nitrationen (NO 3- ). Hvorfor bliver NO 3- let udvasket? I jorden vokser planter, hvilke næringssalte har planter behov for? Hvad skal de bruge dem til? Hvad er formålet med at sprede gødning på markerne? (inddrag relevante figurer)

16 Eksempel 3 Gør rede for vandets kredsløb og forklar hvor vandet i en sø kommer fra. Sammen med vandet tilføres også næringssalte. Hvor kan næringssaltene komme fra? Nedenstående standardkurve er lavet på turen til Søgård, hvor I gennemførte øvelsen Phosphatbestemmelse i vand af vandet i Søgård sø. Hvordan bestemmes phosphat-indholdet i en ukendt prøve?

17 Faglige mål nået ved fælles afslutning på et emne udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller arbejde med enkle problemformuleringer ud fra en naturvidenskabelig tilgang

18 Eksempler på kursisters evaluering af fælles afslutning Positivt Tværfaglige spørgsmål betød at de 3 fag fik større sammenhæng Rart at arbejde med spørgsmål en hel dag Man får genopfrisket det faglige stof At målet var mundtlig fremlæggelse Negativt For hårdt at arbejde med spørgsmål en hel dag For mange gentagelser 1 dag er for kort tid til også at lave en god fremlæggelse

19 Oplæg til evalueringsopgave Eksempel fra det fællesfaglige emne: Fødevarer: Produktion, indhold og sundhedsmæssig værdi

20

21 Erfaringer med evalueringsopgave Kursisterne lavede evalueringsopgaven i det sidste emne (fordi det sidste emne er det, de husker bedst, og fordi dette emne så også blev afsluttet tværfagligt). Det var svært for kursisterne at lave en fællesfaglig problemstilling, mange brugte derfor vores eksempel Det var meget svært for kursisterne at inddrage alle 3 fag i evalueringsopgaven Det er svært for eleverne at inddrage viden fra de andre emner f.eks. vil det være oplagt at inddrage brug af sprøjtemidler og plantenæringsstoffer (gennemgået under emnet vand ) i en evalueringsopgave om produktion af fødevarer

22 Erfaring med eksamen Det var svært for kursisterne at nå at fortælle om alle 3 fag i A-delen til eksamen Kan skyldes kursisternes evt. lave faglige niveau Kan skyldes kursisters manglende rutine i at disponere tiden Ingen eksamens-rutine med at sælge varen Få kursister ser vigtigheden af og muligheden for at være velforberedt til denne del Prøv så vidt muligt at få alle 3 faglærere med til eksamen, så alle kursister går til eksamen på lige vilkår (blev påpeget af flere censorer)

23 Afslutning Tak for jeres opmærksomhed Tanja S. Kjær - Annemette V. Witt -

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning

Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning Bekendtgørelse nr. 748 af 29. juni 2006 Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (GU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 1 og 2, 6,

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske overvejelser...side

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Afsluttende rapport projekt hav og fjordmonitering

Afsluttende rapport projekt hav og fjordmonitering 2011 Afsluttende rapport projekt hav og fjordmonitering Peter Majland Rødkilde gymnasium 30-06-2011 Indhold Baggrund for projektet... 3 Projektets formål:... 3 Deltagere i projektet og deres arbejdsområder...

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere