Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse"

Transkript

1 Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende nord for Kværs og indrammes af højereliggende terræn mod øst og vest. Mod syd danner plantage samt Kværs landsby grænsen på området. Mod nord er der ikke defineret en endelig grænse, da karakteren forsætter længere mod nord på arealer, som ikke er omfattet af denne analyse. 48 Dyrket landskab Levende hegn

2 Landskabskarakteren De karaktergivende elementer i området er den åbne intensivt dyrkede flade med udflyttergårde og enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. Området er et tidligere herregårdslandskab. 1. Landskabskarakterbeskrivelse 49 Udflyttergårde Åben dyrket flade Levende hegn

3 Landskabstype Dyrket morænelandskab. Naturgrundlag 1. Landskabskarakterbeskrivelse Geomorfologi Området er et morænelandskab fra sidste istid. Jordtype Lerblandet sandjord, lerjord, sandblandet lerjord, og grovsandet jord. Terræn Terrænet er fladt. Kompleksitet Ingen særlige forhold mht. kompleksitet. Hydrologi Ingen særlige forhold mht. hydrologi. Lerjord Sandblandet lerjord Lerblandet sandjord Grovsandet jord Karakterområdets grænse 50 Søgård

4 1. Landskabskarakterbeskrivelse 51 Det flade landskab ved Søgård Mark

5 Arealanvendelse og landskabselementer Dyrkningsform Område med intensivt dyrkede marker. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Bevoksning Enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger bl.a. også omkring gårde og husmandssteder. Bebyggelse Fritliggende gårde og husmandssteder. Tekniske anlæg Et højspændingstracé krydser området, og længere mod nord (uden for området) kan to vindmøller ses i landskabet m. Levende hegn Gårde og husmandssteder Højspændingstracé 52 Karakterområdets grænse

6 Kulturhistoriske mønstre og anlæg Området er et gammelt herregårdslandskab hvor Søgård har været en af de største. Tidligere omfattede besiddelserne hele Lundtoft Herred herunder også Gråsten. Under sig havde Søgård en del ladegårde som f.eks. Kidding, Fiskbæk og Årup. På grund af den omfattende udstykning er herregårdene i dag ikke et dominerende element i landskabet, men sammenhængen mellem godser, ladegårde og husmandsudstykningerne er et væsentligt karaktertræk i områdets kulturhistorie. De fritliggende gårde har sin oprindelse i udflytningen omkring Kigger man på det historiske kort fra kan man se, at der frem til i dag er sket en lettere reduktion i antallet af levende hegn (jf. kort fra i dag på modsatte side). Søgård 1. Landskabskarakterbeskrivelse 53 Historisk kort Levende hegn

7 Rumlige og visuelle forhold 1. Landskabskarakterbeskrivelse Karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold De karaktergivende elementer i området er den åbne intensivt dyrkede flade med udflyttergårde og enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. Markante delområder og enkeltelementer - Ingen særlige forhold. Påvirkninger - Ingen særlige forhold. Visuelle relationer til naboområder Mod øst og vest er karakterområdet indrammet af højereliggende terræn, men der er alligevel frit udsyn over landskabet med mulighed for lange kig. Mod syd danner plantage og Kværs landsby en klar visuel grænse. Åben dyrket flade Levende hegn Udflyttergårde Kværs Plantage Besigtigelsespunkt Kig i landskabet 54 Søgård

8 1. Landskabskarakterbeskrivelse 55 Udsigt fra Søgård Mark over markerne mod Kværs

9 Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin oprindelse fra udflytningen omkring 1771, hvor gårdene flyttede ud i landskabet med markerne knyttet omkring dem. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglefunktioner, udviklingstendenser og planlægning Nøglefunktioner For opretholdelsen af landskabskarakteren i området er det nødvendigt, at der fortsat dyrkes landbrug. Udviklingstendenser - Ingen særlige forhold. Fortsæt dyrkning af landbrug 56 Søgård

10 Planlægning Området er i regionplanen udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Skovbyggelinjen omkring Kværs Plantage omfatter den sydligste del af karakterområdet. Hele området er udpeget som landskabeligt værdifuldt og skovrejsning er uønsket. Arealerne Søgård Mark er udpeget til råstofgraveområde for rødbrændende ler. 1. Landskabskarakterbeskrivelse 57 Kværs Plantage Råstofgraveområde Skovbyggelinje

11 Landskabskarakterens styrke 2. Landskabsvurdering Karakteristisk Umiddelbart kan hele området beskrives som karakteristisk. Den åbne intensivt dyrkede flade med udflyttergårde og enkelte linjeformede levende hegn samt mindre punktvise bevoksninger. Karaktersvagt - ingen særlige forhold. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder - ingen særlige forhold. Karakteristisk 58 Søgård

12 2. Landskabsvurdering 59 Fritliggende bebyggelse

13 Landskabskarakterens tilstand Karakterområdets nøglekarakterer fremstår intakt og i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Karakterområdets tilstand vurderes derfor at være god. 2. Landskabsvurdering Tilstand god 60 Søgård

14 Landskabskarakterens sårbarhed Sårbarhed Området er i sin egenskab af dyrket landbrugsland sårbart overfor ændringer. Det flade åbne landskab er sårbart over for ændringer, der kan sløre eller ødelægge det åbne udtryk. Kapacitet Området er i sin egenskab af åbent dyrket landbrugsland sårbart overfor ændringer. Samtidig er det karakteristiske for området, at terrænet er fladt, og derved står i kontrast til de omgivne morænebakker, hvorfor området er sårbart overfor ændringer, der kan ødelægge eller sløre det åbne og flade landskab. 2. Landskabsvurdering 61 Sårbart Morænebakker

15 Beskrivelse af landskabet Karakterområdet er et typisk landbrugsområde, med dyrkede marker og udflyttergårde samt enkelte levende hegn. 3. Landskabsstrategi Strategiske mål for landskabet Strategien bør være, at der fortsat dyrkes landbrug så karakteren opretholdes samtidig med, at det åbne landskab bevares. Bevar landbrug Levende hegn 62 Søgård

16 Forslag til handlinger og initiativer Viderefør den landbrugsmæssige drift. Bevar det flade åbne landskab. Undgå store dominerende bebyggelser, tekniske anlæg mv., der kan ødelægge det åbne udtryk. Vedligehold og bevar de levende hegn i området. 3. Landskabsstrategi 63 Bevar landbrugsdrift og fladt åbent landskab Vedligehold og bevar levende hegn

17

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Landskabsbeskrivelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Viborg Plantage Meget fladt i det gamle flodleje i øst. Resten af arealet fladt til småbakket med enkelte mindre erosionsdale. Mindre, markante

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Bogø områdebeskrivelse

Bogø områdebeskrivelse Bogø områdebeskrivelse Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Midt Møn Kastrup / Neder Vindinge Kalvehave Vordingborg Nyråd Stensved Stege Lendemarke Midt Møn Bogø Vestmøn Østmøn

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli 2015. Indsigelser,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

METODER TIL LANDSKABSANALYSE

METODER TIL LANDSKABSANALYSE PER STAHLSCHMIDT & VIBEKE NELLEMANN METODER TIL LANDSKABSANALYSE KORTLÆGNING AF STEDETS KARAKTER OG POTENTIALE FORLAGET GRØNT MILJØ 1 ISBN 978-87-7387-005-6 Per Stahlschmidt & Vibeke Nellemann: Metoder

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR

Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR Gudme kommuneplan 2005 2017 HOVEDSTRUKTUR 1 FORORD Kommuneplanen er vedtaget af Svendborg Byråd den 1. april 2008. I kommuneplanen fastholdes og udbygges den planlægning, som blev fastlagt i Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116 1. Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere