Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning"

Transkript

1 Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning

2 BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri siden 1995 Ph.D. i 1994 angående distriktspsykiatri Undersøgelse om Psykisk Sygelighed hos Langtidssygemeldte i 2007 Stor erfaring med speciallægeerklæringer til kommunerne

3 SOCIAL ULIGHED OG SUNDHEDHED Manglende entydighed af definition af social ulighed Sammenhæng mellem sygelighed/sundhed og sociale forhold Uddannelse Beskæftigelse Indkomst/formue Holdningsprægede definitioner Dikotomi eller gradient

4 DIKOTOMI ELLER GRADIENT DIKOTOMI Gruppe af særligt udsatte Alkoholmisbrugere Narkomaner Udsatte sindslidende Udviklingshæmmede Meget svage gravide Unge med svag familieforankring Manglende uddannelse Svage ældre GRADIENT Sundheden falder med lavere indtægt/lavere uddannelse

5 REFERENCERAMMER BIOLOGISK Sygdom skyldes en fejl i den menneskelige organisme Sygdommen medfører manglende muligheder for udvikling af social status SOCIALMEDICINSK Sygdom er et resultat af samspillet mellem mennesket og det omgivende miljø. Der fokuseres på at reducere risikofaktorer for udvikling af sygdom i det omgivende miljø BIO-PSYKO-SOCIAL Mennesket er født med forskellige biologiske forudsætninger som betinger menneskets adfærd i forhold til samfundet og samfundets reaktion er igen med til at udforme menneskets adfærd

6 PSYKISK SYGELIGHED HOS LANGTIDSSYGEMELDTE Alle nytilkomne langtidssygemeldte (over 8 uger) gennem 1 år i seks kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt Befolkning Nye langtidssygemeldte Deltagende i undersøgelsen Interview diagnostisk 337

7 SYGEMELDINGSDIAGNOSER Muskel og skelet 50,5% Psykisk lidelse 25,9% Hjerte-kar 6,8% Fordøjelsesorganer 4,6% Nervesystem 4,6% Andre: 3,4% eller derunder

8 REEL HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE TOTAL 48,2% Depression 34,8% Moderat/svær 25,1% Angst 14,7% Somatoform lidelse 7,4% Misbrug 3,8% Psykose 1,1%

9 UOPDAGET PSYKISK LIDELSE UOPDAGET PSYKISK LIDELSE 22,3%

10 SAMTIDIG FOREKOMST AF FLERE SYGDOMME Flere psykiske lidelser samtidigt 20,0% Samtidig legemlig og psykisk lidelse 25,4%

11 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE køn Mænd 35,9% Kvinder 57,4%

12 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE alder -24 år 48,5% år 65,3% år 53,9% år 44,7% år 35,8% 65 år + 0,0%

13 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE land/by By 50,6% Land 45,3%

14 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE samlivsforhold Samboende med voksen Ja 45,7% Nej 61,3% Samboende med børn under 18 år Ja 44,6% Nej 52,1%

15 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE skoleuddannelse Alene folkeskole 42,2% Over folkeskole 59,3%

16 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE erhvervsuddannelse Ufaglært 58,6% Faglært 37,1% Videregående kort 62,3% Videregående lang 65,0% Anden 45,3%

17 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE arbejdsforhold Fuldtid 41,2% Deltid 56,4% Arbejdsløs 77,6%

18 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE beskæftigelse Selvstændig/medhjælpende 35,9% Funktionær/tjenestemand 52,8% Faglært 12,9% Ufaglært 42,6%

19 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE sammenfatning Social variabel Odds-ratio Faglært uddannelse 0,52 Faglært beskæftigelse 0,25 Arbejdsløs 2,80 Kvinde 1,74 Alder under 45 år 1,68 Odds 0,92

20 LIVSKVALITET SF-36 Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Normalbefolkning 54,00 51,18 Langtidssygemeldte 43,95 39,76

21 PSYKISK LIVSKVALITET sammenfatning Social variabel koefficient Faglært beskæftigelse 4.98 Faglært uddannelse 2,67 Alder over 60 år 6,53 Alder år -2,81 By -2,73 Samboende med voksen 4.11 Konstant 40,66

22 FYSISK LIVSKVALITET sammenfatning Social variabel Koefficient Alene folkeskole -2,27 Samboende med voksen -3,15 Beskæftigelse som 2,48 funktionær/tjenestemand Alder år 2,36 Konstant 42,15

23 RASKMELDINGSRATE ANTAL RASKMELDTE PR SYGEMELDTE PR. 30 DAGE Gennemsnit: 99,3

24 RASKMELDINSRATE sammenfatning Social variabel Hazard ratio Arbejdsløs 0,55 Beskæftigelse som 1,79 faglært Beskæftigelse som 1,22 funktionær/tjenestemand Alder over 60 år 1,62

25 TOLKNING AF RESULTATER TVÆRSNITSUNDERSØGELSER Man kan ikke sige noget om årsagsretningen PROSPEKTIVE UNDERSØGELSER Her kan man se hvad der kommer først MANGLENDE EVNE TIL SKELNE MELLEM Genetisk arv Social arv

26 KONKLUSION Halvdelen af langtidssyge har en psykisk lidelse Knap halvdelen af disse er uopdagede/urapporterede i sygemeldingsdiagnoserne Social variation i hyppigheden af psykisk lidelse, fysisk og psykisk livskvalitet, samt tilbagevenden til arbejde Andre faktorer end sociale er af betydning Diagnosen Fysisk og psykisk komorbiditet

27 HVAD KAN DER GØRES? Screening for psykisk lidelse Tidlig intervention overfor psykisk lidelse ved ledighed Kognitiv behandling Tværsektorielt samarbejde Stress er udløsende faktor overfor den sårbare for udvikling af depression og angst ----> Stress/sygdom medfører øget stress/sygdom og i sidste ende udbrændthed På individuelt niveau reducere individets sårbarhed Genetik Hjem Skole Reducere stressfaktorer Privat Arbejdsplads

28 RASKMELDINGSRATE køn Mænd 114,5 Kvinder 89,8

29 RASKMELDINGSRATE alder -24 år 132, år 97, år 86, år 93, år 126,5 65 år + 168,5

30 RASKMELDINGSRATE land/by By 103,9 Land 96,0

31 RASKMELDINGSRATE samlivsforhold Samboende med voksen Ja 98,4 Nej 102,3 Samboende med børn under 18 år Ja 94,3 Nej 105,0

32 RASKMELDINGSRATE skoleuddannelse Alene folkeskole 84,0 Over folkeskole 89,6

33 RASKMELDINGSRATE erhvervsuddannelse Ufaglært 81,5 Faglært 112,9 Videregående kort 100,4 Videregående lang 70,3 Anden 151,9

34 HYPPIGHED AF PSYKISK LIDELSE arbejdsforhold Fuldtid 109,7 Deltid 117,9 Arbejdsløs 47,8

35 RASKMELDINGSRATE beskæftigelse Selvstændig/medhjælpende 98,1 Funktionær/tjenestemand 118,3 Faglært 170,0 Ufaglært 94,4

36 LIVSKVALITET køn Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18 Mænd 45,61 38,68 Kvinder 42,71 40,57

37 LIVSKVALITET alder Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18-24 år 42,12 41, år 42,25 42, år 42,56 40, år 45,00 38, år 45,83 38,25 65 år+ 60,82 43,98

38 LIVSKVALITET land/by Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18 By 42,28 40,04 Land 45,86 39,45

39 LIVSKVALITET samilvsforhold Social variabel Norm Med voksen Psykisk livskvalitet 54,00 Fysisk livskvalitet 51,18 Ja 44,96 39,08 Nej 40,31 42,25 Med børn < 18 år Ja 44,41 39,64 Nej 43,52 39,89

40 LIVSKVALITET skoleuddannelse Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18 Alene folkeskole 44,26 38,48 Over folkeskole 43,18 41,85

41 LIVSKVALITET erhvervsuddannelse Social variabel Norm Psykisk livskvalitet 54,00 Fysisk livskvalitet 51,18 Ufaglært 41,92 39,26 Faglært 45,91 38,98 Kort 42,34 42,25 videregående Lang 40,99 39,59 videregående Anden 45,65 39,37

42 LIVSKVALITET arbejdsforhold Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18 Fuldtid 44,26 40,13 Deltid 44,24 38,67 Arbejdsløs 41,74 37,18

43 LIVSKVALITET beskæftigelse Social variabel Psykisk livskvalitet Fysisk livskvalitet Norm 54,00 51,18 Selvstændig/ 48,42 36,97 medhjælpende Funktionær/ 42,38 41,68 tjenestemand Faglært 49,79 39,89 Ufaglært 44,23 38,91

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Finn Breinholt Larsen www.centerforfolkesundhed.dk Om undersøgelsen Lidt om rapporten Fra HHDD 2006 til HHDD 2010 Undersøgelsens data Nye emner Om undersøgelsen Lidt om rapporten

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Introduktion til MTV-rapporten

Introduktion til MTV-rapporten Introduktion til MTV-rapporten Behandling og rehabilitering af PTSD Post Traumatisk Stress Disorder regionsyddanmark.dk Hvad er en MTV og hvorfor lave den? Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Social ulighed i helbred & beskæftigelse

Social ulighed i helbred & beskæftigelse Social ulighed i helbred & beskæftigelse Ingelise Andersen Lektor, PhD, cand.mag., MPH Københavns Universitet Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for social medicin Dias 1 Hvad er social ulighed

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere