Ta på tur i Esbjergs grønne områder. 18 udflugtsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ta på tur i Esbjergs grønne områder. 18 udflugtsmål"

Transkript

1 Ta på tur i Esbjergs grønne områder 18 udflugtsmål

2 Ta på tur i Esbjergs grønne områder 18 udflugtsmål Et sammenhængende netværk af store, grønne landskabsstrøg både opdeler og binder Esbjergs mange bydele sammen. De skaber attraktive boligområder, som afgrænses på naturlig vis. De sørger for et godt klima i byen med luft og læ, og er grundlag for daglig rekreation, motion og frisk luft i smuk natur for rigtig mange mennesker. De er et kæmpe potentiale, som Esbjerg kan være rigtig stolt af og som vi skal huske at bruge. Denne opfordring vil vi gerne give alle - både esbjergensere og byens gæster. De grønne strøg er perfekte til en cykeltur med madkurv om søndagen: Stå på cyklen i Hjerting og nyd kaffen i Kvaglundparken eller f.eks. på legepladsen i Vognsbølparken. Undervejs har I cyklet ad dejlige naturstier, hørt fuglene synge, set kreaturer, der græsser, og dertil fået god motion. På turistkontorer, biblioteker eller i Servicebutikken på Esbjerg Rådhus kan du få»på cykel i Esbjerg Kommune«, der er et godt kort til at finde rundt ad byens mange gode cykel- og gangstier. Se mere side 29. Signaturforklaring til kortene i denne folder er på side 31. God tur Pælen med blå top byder velkommen til Esbjerg Kommunes grønne områder Indholdsfortegnelse Ta på tur i Esbjergs grønne områder...2 Indholdsfortegnelse...3 Oversigtskort Ådalen langs Guldager Møllebæk oversigtskort Guldager Mølledam Søgård Sø Kælkebakken Hjerting Strandpark Hjerting Lystanlæg...11 Forvfeldkilen oversigtskort Plantningssagen i Esbjerg Nørreskoven og Sanatorieskoven Vognsbøl Park Brillesøerne, Sildesøen og Gravlunden Sædding Strand Den grønne ring oversigtskort Kjersing Skov Kvaglundparken...23 Østbyens teglværker Paradissøerne Lergravsparken...25 Grønne udflugtsmål i Midtbyen Museumshaven Heerups Have Byparken Den Gamle Kirkegård Strandbyparken...28 På cykel i Esbjerg Kommune...29 Flere foldere med udflugtsmål...30 Signaturforklaring

3 Ådalen omkring Guldager Møllebæk, side 6-7 Tobøl 4 Guldager Guldager Stationsby Ravnsbjerg S Bryndum Hjerting Fovrfeldkilen, side Sønderris Tarp Bryndumdam Ho Bugt 3 S Kjersing Esbjergs grønne strøg gennemskærer byen på kryds og tværs, og giver en unik mulighed for at færdes ad rekreative stier fra øst til vest og fra nord til syd. I tilknytning til de grønne strøg ligger en række parker og skovområder, nogle med legepladser og bålsteder, andre med særlige naturoplevelser. Denne folder beskriver en række udvalgte områder, der kan danne ramme for udflugter i Esbjergs grønne områder. a Sædding Esbjergs grønne struktur er et udtryk for en visionær planlægning i takt med Esbjergs udbygning. Kommunen har siden 1980 aktivt opkøbt de lavtliggende arealer langs vandløbene som langs Guldager Møllebæk, Fovrfeld Bæk og Kvaglund Bæk. Her har det været vanskeligt at bygge, så disse områder har ligget tilbage i forbindelse med udbygningen af bl.a. Hjerting, Sædding, Guldager, Kvaglund og Kjersing. I dag er de sikrede som rekreative områder. Den grønne ring i Østbyen følger ikke naturlige engarealer, men omfatter i stedet en del af områdets gamle ler- og grusgrave. Den grønne ring er således en fortsættelse af byens udbygningstradition med store sammenhængende grønne arealer mellem bydelene. I de kommende år vil denne tradition fortsætte i forbindelse med udbygningen af bl.a. Hjerting, Kjersing og Kvaglund. Fovrfeld Vognsbøl Gjesing Strandby Signaturforklaring 17 Grønne strøg Grønne udflugtsmål Spangsbjerg Boldesager km Rørkær ESBERG S 10 S Den grønne Ring, side Kvaglund 4 5 erne Gammelby Veldtofte Måde a aaaa a a

4 Sanatorievej 4 HERTING STRANDPARK Tobøl Guldager Guldagervej STRAND- PROMENADEN Hjerting Byvej Hjerting 5 HERTING LYSTANLÆG Hjerting Strandvej Søndre Tobølvej 2 SØGÅRD SØ Guldager Møllebæk 1 GULDAGER MØLLEDAM Tarphagevej Sønd Ådalen langs Guldager Møllebæk Arealerne langs Guldager Møllebæk består af lave og mere eller mindre våde engområder. På de fleste enge bliver der slået hø, eller også afgræsses engene af kvæg eller heste. De våde naturtyper og nærheden til Ho Bugt tiltrækker mange vadefugle og ænder, der bruger de åbne arealer til hvileområde og fødesøgning. Guldager Møllebæk blev genslynget i Gudenåvej 3 KÆLKEBAKKEN Sædding Ringvej Der er flere grusstier i ådalen, og der er gode forbindelser til Søgård Sø i Hjerting, Guldager Mølledam og byens højeste kælke- og udsigtsbakke ved Sædding. Alle tre steder er gode udflugtsmål og beskrives på de følgende sider. Grusstierne i ådalen er af varierende beskaffenhed enkelte kan være vanskelige at cykle på, men alle er fine til fods. Sædding Strandvej Sædding Fra ådalen er der stiforbindelse til Hjerting Lystanlæg og Hjerting Strandpark. Man kan også tage turen via Strandpromenaden, hvor der er mulighed for en is m Fovrfe 6 7

5 1. Guldager Mølledam Mølledammen er meget gammel og har gennem mere end 500 år været drivkraft for en vandmølle. Møllen er nu forsvundet og kun dæmningen og det gamle afløb findes stadig. Terrænet omkring søen er ret kuperet og bevokset med store bøgetræer. Ingen af delene er typisk for egnen omkring Esbjerg, og man føler sig hensat til et besøg på østkysten. Terrænet giver fine udfordringer på den anlagte mountainbike rute. Der findes tre fiskepladser ved søen, hvoraf den ene er tilgængelig for kørestolsbrugere. Her er mulighed for at fange gedder, skaller og aborrer. Havørreden trækker op i Guldager Møllebæk umiddelbart syd for Mølledammen, og dermed er der en lille chance for, at den går op i dammen. Man må fiske i søen, hvis man har løst det statslige fisketegn. Læs mere på Der er bord, bænke og bålplads i skoven nord for søen. Medbring selv brænde. Guldager Mølledam Forsamlingshus Kirke Kærvænget 2. Søgård Sø For enden af Bådsmandsvænget i Hjerting ligger Søgård Sø. Søen er meget ren med et naturligt kildevæld, og der vokser åkander og nøkkeroser. I forbindelse med en vandstandshævning i 2004 blev der anlagt et stryg ved tilløbet i den vestlige ende af søen, hvor den piblende lyd af vand giver en fin underlægningsmusik. Der er mulighed for fiskeri, men husk fisketegn. Se 3. Kælkebakken Esbjergs højeste kælkebakke ligger i Sædding nord for Gudenåvej. Den er også et besøg værd i sommerhalvåret, for der er en fantastisk udsigt over både Esbjerg, Ho Bugt og Ådalen. Kælkebakken er anlagt i 1970 erne af overskudsjord fra tidens store byggeaktivitet m 8 9 Hjertingstien Møllevej Guldager Møllebæk Guldagervej Præstemarksvej rdsvej Præstevænget S k elb æ kvej vej Kirkevænget Nørr Skolet S koletof Guldager Byvej Gu Navervæng Nørlu Nørreri

6 eskonnert 4. Hjerting Strandpark Strandparken ligger som en vestlig afslutning på de store boligområder i Hjerting ud mod Sjelborg. Parkstrøget starter ved Sjelborgvej og forsætter på tværs af Sanatorievej og derfra ud til Ho Bugt, hvor parken slutter med en 60 meter lang badebro ud i bugten. Badebroen tages ind om vinteren, men kan bruges fra april til oktober. Området rummer mange naturtyper, og det er muligt at opleve skov, overdrev, hede, mose, strand og hav i samme park. Flere steder har man udsigt ud over vandet, som bl.a. kan nydes fra de særlige skovturstæpper af træ, der står opstillet flere steder i parken. Parken er også et besøg værd om aftenen, hvor den slyngede sti fra Sanatorievej til vandet er belyst med lysende kugler. I parken er opstillet en stor skulptur af den portugisiske kunstner Rui Chafes. Kløvholm m Sjægt en e D D D e e D D D HERTING STRANDPARK Vibevænget Rylevænget Marbækstien Sanatorievej Mågevænget Lærkevænget Svalevænget Sanatorie Spurvevænget D uevænget Pile Alle Sjelborgp a r k Drosselvænget rent agten e n Hjertingstien Ahornvænget Be ollen Valmuevænget Liljevænget Pinassen B r ken a Sjelborgvej Smakken Kvasen Langlip a rken Briggen Gal easen Klipperen Hjerting Byvej Ev erten Snekken rtingparken Sluppen Hjertingpar k en n Sjelbor Tob NordvangSkoles 5. Hjerting Lystanlæg Lystanlægget er bypark og samlingspunkt for borgerne i Hjerting. Hvert år er den ramme for bl.a. Hjertingløbet. I den østlige ende findes»gryden«, som er en tørlagt sø. Tidligere var dele af anlægget privatejet. Bl.a. havde kaptajn Hansen opstillet et lysthus, der blev benyttet til lystspil, koncerter og alsang under 2. Verdenskrig. I parken findes en fin legeplads med pavillon og bålplads, og der er en stor petanquebane, der bliver flittigt benyttet

7 Fovrfeldkilen Fovrfeldkilen er det mest markante af Esbjergs grønne strøg. Den løber ca. fem km gennem byen med Fovrfeld Bæk som følgesvend. Engene omkring bækken er lavtliggende og våde. Fra bækkens udspring ved Tarp og hele vejen gennem byen løber der regnvand til, fra de nærliggende bolig- og erhvervsområder. Fovrfeld Bæk var tidligere et meget okkerholdigt vandløb, men genslyngninger og udgravning af okkerfældningsbassiner ved bl.a. Grønlandsparken har forbedret forholdende så meget, at man nu kan være heldig at se havørred trække op for at gyde i bl.a. strygene nord for Gjesing Ringvej. Sønderris Fovrfeld Bæk Vestkystvej Gjesing Gjesing Ringvej Sædding Sædding Ringvej 6 NØRRESKOVEN Stormgade Krebsestien 9 SÆDDING STRAND Sædding Strandvej Der er god mulighed for at komme tæt på kreaturerne, der græsser på engene flere forskellige steder. Som regel går der kvæg mellem Gravlunden og Parkvej og også nord for Gjesing Ringvej. Ved Vognsbøl Engvej er der opstillet et udsigtstårn, der giver god udsigt over engene. Krebsestien forbinder området fra Parkvej til Guldager Plantage. Fra Krebsestien er der stier med forbindelse til beboelseskvarterne, og der er gode forbindelser til skove og parker i den sydlige del af kilen. Tarphagevej Fovrfeld GRAV- LUNDEN Hjertingvej SILDESØEN Vognsbøl 8 BRILLE- SØERNE SANATORIE- SKOVEN 7 VOGNSBØL PARK Spangsbjerg m Boldesager Parkvej Vognsbøl Engvej Gl Vardevej

8 Plantningssagen i Esbjerg Staten eksproprierede i 1868 et areal, der med en strategisk beliggenhed på vestkysten, skulle blive en sydvestjysk bastion efter tabet af Sønderjylland i Det blev starten på Esbjerg by.»hvad ud ad tabes, skal ind ad vindes«var Hedeselskabets motto i de samme år. Med en vision om at skabe læ fra Limfjorden til Kongeåen, blev Vestjylland plantet til således også egnen omkring Esbjerg, hvor der på det tidspunkt stort set ikke var et eneste træ Initiativet til centrale anlæg som Vognsbøl Park, Nørreskoven, Hedelund, skoven omkring Gravlunden, Strandskoven og Byparken er alle taget fra 1890 og frem af driftige esbjergensere med opbakning fra Hedeselskabet. Læge Bruun, skibsreder Lauritzen, købmand Nielsen og møller Hansen var alle centrale personer i Plantningssagen. De har i fællesskab og hver for sig agiteret for tilplantningen og af egen lomme opkøbt arealer med det formål at plante dem til. Det har været svært at holde økonomi i det ambitiøse projekt, det var at omdanne hede til skov, og initiativtagerne var efter få år ofte nødt til at sælge til kommunen. Skibsreder Lauritzen var således startet på tilplantningen i Vognsbøl med 8 ha plantage i 1902 og afhændede til Esbjerg Kommune i I forsatte projektet»folkepark i Vognsbøl Mose«. 6. Nørreskoven og Sanatorieskoven Nørreskoven og Sanatorieskoven er tilplantet i årene som del en af plantningssagen. Det skete først på privat initiativ, men i 1907 blev de solgt til Esbjerg Kommune og Spangsbjerg Sanatorium. Nørreskoven er et yndet udflugtsmål for esbjergensere, der kommer for at nyde de store bøgetræer og f.eks. besøge Esbjergs store dyrehave, hvor man kan komme tæt på sikahjorte, kron- og dådyr. Syd for dyrehaven er en 9-hullers disc golfbane til fri benyttelse for alle. Se for information om spillet og reglerne. Medbring selv frisbee. Der er adgang fra Gl. Vardevej. Man kan også få pulsen op og sved på panden på motorikbanen, der findes i Nørreskovens nordlige ende. Der er adgang fra Krebsestien. På østsiden af Gl. Vardevej ligger Sanatorieskoven. Skoven var tidligere indhegnet, så tuberkulosepatienterne fra Spangsbjerg Sanatorium var isoleret fra det øvrige samfund. Der er en meget smuk forbindelse fra Sanatorieskoven til Universitetsparken ad en ca. 100 m hævet gangbro på tværs af de våde områder langs Spangsbjerg Møllebæk

9 n lavej vej vej ter Eriksens vej Spangsbjerg Møllebæk sanlæg Fovrfeld Bæk 1 vang vangen Krebsestien Parkvej NØRRESKOVEN Ældrecenter Vognsbøl Engvej Vestervangen Birkevangen Bøgevangen vangen Motorikbane Vognsbøl Granvangen Lindevangen Dyrehaven Ves Disc golfbane Gl Vardevej K Psykiatrisk Skadestue Universitet Esbjerg Søvej Lu bak Skovly Alle Golfvangen Skovstien Spangsbjerg Hospital Psykiatricenter Vest Esbjerg Institute of Technology, Aalborg Golf Kløvervej Holme Bæk Skovbak Humlevej Hospitalsvej VOGNSBØL PARK Niels Lønnes Stellas Skovbryns Alle Møllegårdsvej Spangsbjerg Møllebæk ; FUV Ole Rømers V Solglimts Alle Alle EASV Lu nas Syddansk Universitet Højskole Social- og Sundhedsskole HSB Gl V Mølleparkvej Gjesingsvinget Spangsbjerg Møllevej Niels Bohrs Vej Alle G Berberisv Lavendelv Vej Guldregns Alle jesinglund Alle Enebærstien Tarpstien Holmestien Højvangs Tværvej Valmuev Hybenv Ø s Højvangs Parkvej Holmevej Enebærvej tre Gjesingstien Vandv Kirke Klintev Øst er Tyt Grønninge Gy Højtoftev Høj Ældre 7. Vognsbøl Park Byens store park er Vognsbøl Park. Her er skov med store bøgetræer og åbne græsplæner. Midt igennem parken slynger Holme Bæk sig med en stribe små søer, hvori de store rododendroner spejler sig. Her er masser af ænder og blishøns, der gerne vil have en bid brød. Vognsbøl Park er ubetinget Esbjergs folkepark. Den anvendes til en lang række arrangementer, f.eks. koncerter, det store motionsløb»vestkystløbet«og sidste skoledag. Parken indeholder kælkebakke, en stor legeplads m. bålplads og toilet. I den sydlige ende er der opstillet redskaber til friluftsfitness.»gryden«er en stor græsklædt lavning, et levn fra tidligere grusgravsaktivitet, som bliver brugt til festligheder som 1.maj, Blå Mandag og folkeskolernes sidste skoledag. Da parken blev anlagt i midten af 1920 erne, var stormflodsdiget ved Hjertingvej endnu ikke etableret. Kort efter at parken var anlagt, måtte store dele derfor genplantes, da de var blevet oversvømmet af vand fra Ho Bugt. Senere har den øvre del været overskyllet af vand fra åen i flere omgange. Særlig dramatisk var en oversvømmelse i maj 1983, hvor det eneste oven vande var blomstrende rododendron. I disse år lider Vognsbølparken af stigende grundvand, hvilket også giver problemer for de store træer og på stierne. I løbet af 2011 renoveres de mest lavt liggende stier. Spangsbjerg Kirkevej Engsvinget øgade Enghøjen Engdalen parken Enghavevej Engbakken Idrætspark Handelsskole Vandrerhjem EASV Grådybparken Sundhedscenter Svømmestadion Badmintoncenter Ældrecenter Kirke m Kapel A Andersens V N Poulsens Vej Th Vej Dahls Vej ørgen E Hansens Pedersen Strandskovstien Ved Skoven Nørvang Fanøgade Gl Vardevej dedybet Skovvej Skovkanten Mågeparken ade Pilelundvej Sejlsted- Fyrre- SANATORIE- SKOVEN Friluftsfitness Nørrevinge Søndervinge Østervinge Grådybet Stormgade ade Skole Bakkevej de Skrænten Vogns bølvej Dalen Strandby Kirkevej Fritidscenter Holmebakken Strand- nu- Ø EG hall

10 olbakken dsvej dvej Hedekærsve Bregnev 8. Brillesøerne, Sildesøen og Gravlunden Ved udmundingen af Fovrfeldkilen i Ho Bugt ligger Brillesøerne og Sildesøen i hvert deres skovområde. Der er gode opholdsmuligheder ved begge søer. I området ligger også Gravlunden, en smukt beliggende kirkegård med en mindeplads for faldne under 2. Verdenskrig. Ved Gravlundvej ligger Fiskernes Mindelund, et mindesmærke for sømænd forsvundet til søs. Alle fire anlæg ligger i den tidligere Fovrfeldt Plantage, som blev tilplantet i samme periode som Vognsbøl Park og Nørreskoven. Sildesøen er en lavbundet sø, der stammer fra klæggravning under krigen. Brillesøerne er opstemmede, og vandet holdes tilbage af Kapelvej, der fungerer som dæmning. Der er opholdsmuligheder ved begge søer. Tidligere bestod skoven omkring Brillesøerne hovedsageligt af østrigsk fyr og skovfyr, som havde svært ved at klare orkanerne i 1981 og Siden er skoven løbende ændret til løvskov. Der er stier omkring søerne, og fra Sildesøen kan man følge en hævet sti langs Fovrfeldkilen til Parkvej. Hedebakken Neptunvej Gravlunden Kapel BRILLESØERNE SILDESØEN D Fiskeri- D og D D Søfartsmuseum e e e D D D e e e D D D m e e e D D D D e e e e Solbakken Tarphagevej Sædding Strandvej Høj 'Mennesket ved Havet' Gu Fovrfel Tjørne Alle Granly Alle Kapelvej Birke Alle Elme Alle Ege Alle Bøge Alle Gravlundvej Hjertingvej Ege Alle Ege Alle Enggårdsvej Eng Alle msterparken Parkvej Buntmagervej Stran Mindelund 19»MENNESKET VED HAVET« m Vo æ Buntmagervænget Buntmagertoften Fovrfeld Bæk Ældrecenter Violvej Eranthisvej E riks Spangs Rensningsanlæ Vog 9. Sædding Strand Området mellem Sædding Strandvej og vandet byder på kystnære naturoplevelser med en varieret beplantning. En del af områderne holdes slåede, mens andre indeholder skulpturelle træer formet af vestenvinden. Områderne kan nydes fra Sædding Strandvej, hvor der er en fantastisk udsigt ud over vandet. Der er gode muligheder for at parkere bil eller cykel og derfra forsætte til fods langs kysten ad Strandstien, der løber hele vejen langs stranden fra Fovrfeld Bæk til Guldager Møllebæk. Længst ind mod Esbjerg by, ud for Fiskerimuseet, står skulpturen»mennesket ved Havet«af Svend Wiig Hansen. Der er flere parkeringspladser, toiletter og opholdspladser på strækningen. æ Gudenåvej Sædding Strandvej æ Sædding Ringvej 99 æ Sædding Tarphagevej F

11 Den grønne ring Gjesing Den grønne ring forbinder Østbyen med byens øvrige grønne strøg og giver let adgang til bl.a. Vognsbøl Park og Nørreskoven. Kvaglundkilen langs Spangsbjerg Bæk er et smukt strøg med direkte adgang fra de store villakvarterer i Kvaglund. Langs bækken løber en sti, og der græsser kvæg på de langstrakte engarealer. Stien går forbi Kvaglund Sø vest for Nøddelunden. Det er en kunstig sø, der på få år har udviklet sig til et fint naturområde med mange ynglende ande- og søfugle Hjertingvej Gl Vardevej som blishøne og lappedykker. Der er opholdsmuligheder og en smal sti omkring søen. Der er en helt særlig eventyrlig stemning, hvor stien går under Vardebanen, hvor skov, eng og rislende vand bringer én langt bort fra byens tumult. Som det eneste af byens grønne strøg er ernekilen, der løber nord-syd gennem erne og Gammelby, anlagt som grønt område uden vandløb eller eng. Krumme, skovbevoksede Vognsbølvolde omkranser en række græsklædte rum, hvor der er gode muligheder for boldspil eller andre pladskrævende aktiviteter. I den sydlige ende af Den grønne ring mellem Søndervangen og Baggesens Allé er der etableret en indhegnet hundeskov, hvor de firbenede venner må lege uden snor. Grådybet Stormgade Spangsbjerg Boldesager Kjersing 10 KERSING SKOV KVAGLUND SØ Spangsbjerg Møllebæk Spangsbjerg Møllebæk Strandby Kirkevej Kvaglund Bæk Kvaglund erne 18 STRANDBY- PARKEN 11 KVAGLUND- PARKEN Veldtofte Strandby 17 DEN GAMLE KIRKEGÅRD Frodesgade Toldbodvej 16 BYPARKEN 14 MUSEUMSHAVEN 15 HEERUPS HAVE Rørkær Storegade Gammelby 13 LERGRAVS- PARKEN Gammelby Ringvej ernevej 12 PARADIS- SØERNE m 20 21

12 Stormgade ærvej andværk v Øst ke er vangsvej Tyttebærv Solbærvej Slåenv 10. Kjersing Skov Midt i byen, og dog ukendt for rigtig mange, ligger Kjersing Skov. Fra stien i Kvaglundkilen er det en fin tur over bækken ind i skoven via en spang en lang træbro. Skoven er plantet i begyndelsen af 1990 erne, og træerne er nu vokset op, så de giver en rigtig skovkarakter med mulighed for masser af naturoplevelser året rundt. Her er mange forskellige træer og buske. Nogle, som slåen, blomstrer i det tidlige forår andre får flotte gule og røde høstfarver andre igen giver frugt og bær, man kan samle af. Midt i skoven åbner en stor, sydvendt græsfælled sig, hvor der ligger tre gravhøje. Her græsser kvæg, men indhegningen er forsynet med stenter, så det er muligt at komme inden for hegnet til fods, men ikke med barnevogne. I området findes også hede, mose med hængesæk og engarealer. Skoven er anlagt for at beskytte drikkevandsforsyningen i Esbjerg. Der er således etableret en række drikkevandsboringer i området og flere er på vej. De ses som grønne kasser rundt i området. Øst Hindbærvej Blåbærvej Øste Brombærv vangsvej Slåenvej r R ønnebærv Rønnebærstien Rønnebærstien bæltsvej Lillebæltsvej Lillebæltsvej KVAGLUND SØ KVAGLUNDKILEN Spangsbjergstien KERSING SKOV Kvaglundstien Ørnevej Høgevej Kattegatvej ej Storebæltsvej Storstrømsvej Nordskrænten EUC Vest ingvej Sdr Kjers Nøddelunden So elunden v Ravnevej m EUC Vest Teknisk S Spangsbjerg Gymnasium Station Degnevej 11. Kvaglundparken Fra Kvaglundkilen kan man opnå forbindelse til Kvaglundparken. Parken består af en række store runde græsplæner omkranset af store træer og bl.a. en del frugttræer. Græsplænerne er velegnede til boldspil, leg og ophold. Der er borde og bænke flere steder i parken. Stierne er asfalterede og derfor velegnede til rulleskøjteløb. Øst for Kvaglundparken ligger en levende»labyrint«. I et bredt læhegn er ryddet spor, så man kan løbe, gemme sig og opleve hegnet fra indersiden. Konsulens Park ligger tæt ved og er haveanlægget omkring det gamle landsted Hedelundgård, Daddelunden 19. Fyrrelunden Bibliotek Kvaglund Kirke Centret ETAC ernestien m Granlunden Kvaglundstien Askelunden Skole Birkelunden Birkekrattet ssellunden Kvaglundparken Cederlunden Gymnasium Kvaglund Skolesti Cederkra tet Varmeværk Fragtcentral Askekrattet Hedelundgård Daddellunden Daddelkrattet Ældrecenter anielunden KVAGLUNDPARKEN Egelunden Egekrattet KONSULENS PARK Vestre Tovrupvej Højdevej

13 gsvej lle H Tausens K Vej yväsk y jsings Vej rumvej Skydebanevej sv Østbyens teglværker I Esbjergs pionerperiode, fra 1870 og frem, skød flere teglværker op langs den nuværende Darumvej. Med ler i jorden, og sikker afsætning til nybyggersamfundet, var det starten på Esbjergs første industrieventyr. Nogle af teglværkerne fungerede i en kortere årrække. Andre lidt længere. Thorvald Møller & Co. s Teglværk, der senere er blevet til Lergravsparken, lukkede ned i 1930 erne. På det tidspunkt var efterspørgslen for nedadgående, og leret ved at være opbrugt. Paradissøerne og søen i Lergravsparken er levn fra teglværksaktiviteten. Søerne er tidligere lergrave, der blev liggende efter endt produktion. 12. Paradissøerne Parken har naturpræg med uklippet græs og mange forskellige træer og vilde buske. Der er bl.a. mulighed for at plukke bær om efteråret. Ved den østlige sø er der fiskeplads og en plads med bord og bænke helt ned til søbredden. Der kan fiskes, hvis man har løst fisketegn, se mere på www. fisketegn.dk. Ved den vestlige sø er der en pavillon med borde og bænke, hvor man kan sidde i læ og tørvejr. Pavillonen benyttes til udeskole. Søerne er meget dybe, og der må ikke løbes på skøjter. E skilstunavej Færøvej Alle L Heibergs lävej Ak ac Stavangervej Ældrecenter Fritidscenter Platanvej Magnoliev N C Sørensens Vej 99 Øllgårdsv Gammelby Møllevej Mådevej Skolebakken Søndervangen brinken Sønder- dalen Sønderengen Sønderhaven Sønder- Sønderbakken Gammelby Ringvej Søndermarken ernevej Randersvej Mar agervej PARADISSØERNE Århusvej Skanderborgvej Horsensv Vejlevej Fredericiav Koldingv Gre Energivej Lykkegårdsvej Energivej Tjæreborgvej Transfo m Måde Industrivej tergade de 9 99 s ej ernbanegade S ² obcenter Ungdomshus 13. Lergravsparken Lergravsparken er et meget smukt parkanlæg med en stor central sø, stier, klippede plæner, bænke og store træer.der er en legeplads i områdets sydvestligste hjørne og en bålplads syd for søen. Lokale foreninger afholder hvert år Sct. Hans i parken med bål på en flåde i søen. Der må ikke fiskes i søen. BanegårdBusterminal Exnersgade 99 Exnersgade Esbjerg Station Forsorgshjem Tobakken Fynsgade Gasværksgade Rørkjærsgade Teglværksgade m Falck Ewaldskrogen Rømøgade Ewaldsbakken Grønnegade Manøgade Drejøg. Ringen LERGRAVSPARKEN Ewald Skole Estrupvej Blichers Alle Kirke Ribegade Carit Etlars Baggesens Alle Grundtvigs Alle Toftsvej Gammelby Ringvej Chr Richards Vej Stuc kenbergsv Lenders Alle Peter Carsten Fabers Vej H V Kålunds Bellisvej Vej Hauchs Vej Lorents Carl Plougs Vej Møllers Vej Hostr Rahbe Chr Winthers Vej Ingemanns Alle G akob

14 Smedegade Grønne udflugtsmål i Midtbyen I Esbjerg by ligger flere grønne områder, som er et besøg værd. Brug dem derfor i forbindelse med et besøg i Midtbyen til afslapning, til madpakker og til ren og skær fornøjelse 14. Museumshaven Ved siden af Esbjerg Hovedbibliotek ligger Museumshaven. Det er en plads fuld af aktivitet med anlæg til basketball, bordtennis, trick-cykler og skateboard, petanque og almindeligt ophold. Der er ofte aktivitet på flere baner samtidig, og det er livsbekræftende at se Ældresagen på petanquebanen side om side med unge på skateboards. Der er lys på banerne, som må benyttes indtil kl Heerups Have Imellem Torvet og Hotel Brittania ligger Heerups Have, som rummer mange små skulpturer af kunstneren Henry Heerup. Heerups Have er et anlæg med sommerblomster, et springvand og bænke til stille ophold. Det er et fint sted at nyde den medbragte mad, tæt på byens aktivitet. Der er toiletter ved busstoppestedet. y ejen Gade Willemoesgade G. b ækv Mar sterhavsgade Kogade Gade Niels uels ns Vej Nygårdsvej Strandbygade Tordenskjoldsg 16. Byparken Byparken ligger på Esbjerg kleve, den skrænt, der adskiller havnen fra byen. Der er derfor en imponerende udsigt over havnen, særligt fra vandtårnet og amfiteatret. Midt i parken ligger Esbjerg Musikhus og Kunstmuseum. I sommermånederne er der gratis underholdning på amfiteatrets scene. Onsdag aften er der musik, torsdag formiddag er der børneunderholdning. Arrangementerne annonceres i dagspressen. Byens store legeplads ligger i parkens sydøstlige hjørne. Der er toiletter på legepladsen. Sjællandsgade Finlandsgade Skat Dokvej kaj Rolfsgade Spangsbjerggade Islandsgade Kirke Stormgade Stålvej Toldbodvej Nordre Dokkaj Dokhavn VUC Vest ² ² Kron Frodesgade Arresthus Politigård Skolegade Hulvejen Kirke Skjoldsgade Nygårdsvej Skole Kultur og Fritidshuset Posthus ² Rådhus H C Ørsteds Gade Nørregade Kongensgade Borgergade Østre Havnevej ² Torvegade Byhistorisk Arkiv Museum Huset Bibliotek Norgesgade Kirke Danmarksgade Torvet Havnegade Englandsgade Bavnehø Finsensgade Sygehus obcenter Ungdomsskole Turistbureau Kulturskole Friskole Sct. oseph Kirke Musikkonserv. Sikkerhedsstyrelsen Friskole Lægevagt Skadestue Hospice Sverrigsgade Vandtårn m Kunstmuseum 26 Havneadm Musikhus Posthus 27 Bypark s S Østergade Banegård ernbanegade S ² s- e Busterminal Knudsgad Valdemarsg Bjarkesg 99 Esbjerg Station Exnersgade Fors hje Ældrecenter Teg Tobakken Gasværksg

15 17. Den Gamle Kirkegård Den Gamle Kirkegård ved Vor Frelser Kirke var Esbjergs første kirkegård, hvor byens grundlæggere ligger begravet. Midt i 1990 erne omlagdes kirkegården til park, og Nationalmuseet udvalgte i den forbindelse hvilke gravsten, der var bevaringsværdige med en interessant personhistorie eller et specielt håndværksmæssigt særpræg. Parken anvendes til stille ophold. Her er meget fredfyldt med store gamle træer, løgplæner og sommerblomster. På cykel i Esbjerg Kommune Brug»På cykel i Esbjerg Kommune«til at se flere detaljer, og til at komme længere ud af byen. F.eks. kan du fra Paradissøerne fortsætte øst ud af byen og ad cykelstier opnå forbindelse til den gamle udskibningsplads Roborghus ved Tjæreborg og derfra ad cykelstien syd på langs diget. Marbæk-, Solbjerg- og Guldager Plantager er på samme vis besøgsmål i cykelafstand fra Esbjerg. Cykelstikortet viser, hvordan I nemmest og sikrest kommer ud af byen. Cykelkortet fås på turistkontorer, biblioteker eller i Servicebutikken på Esbjerg Rådhus. På cykel i Esbjerg Kommune God tur 18. Strandbyparken På arealet, der nu rummer Strandbyparken, lå tidligere Bøtkers Tømmerhandel. I 1970 rykkede tømmerhandlen ud af byen og pladsen blev omdannet til park. Parken er omkranset af veje til alle sider, og ligger som en oase midt mellem store boligblokke. I dag rummer parken en legeplads med boldbane samt en afdeling med rosen- og staudebede med mulighed for stille ophold

16 Ta på tur til Sneum Digesø. m marsk og vade.. oplevelser melle Andrup Ta på 1: Varie tur i ret na Marbæ tur og ESBERG k års histo Tjæreborg Ta på tur i de mange forskellige bær og frugter. besøgssteder en ny skov for alle Danmarks rie FRILUFT Østskoven er en ny skov. For at give befolkningen i især den østlige del af Esbjerg øgede rekreative muligheder og naturoplevelser har Esbjerg Kommune opkøbt og tilplantet arealer i området fra midten af 1980 erne. Med bålhytte, grillpladser og udstillingshus har skoler, daginstitutioner og andre gode og Vadehav muligheder for at opleve skoven på forskellige årstider. Marsk og udenfor digervest for Ribe ligger det åbne flade marskland horisonten. Man kan få ne strækker Vadehavet sig langt ud i til Kammerslusen. Den lille halemejse kommer til landet om vinteren, hvor den især optræder en god oplevelse af marsken på en cykeltur i ellekrat og fugtig løvskov. Vindroslen forsiden) er en gæs og vadefugle, almindelig trækfugl i og efterår ses kæmpestore flokke af Forår Danmark fra oktober til maj, hvor den ses i læhegn og og spisekammer på deder bruger Vadehavet som rasteplads på marker. I Østskoven nyder den godt af res rejse til og fra de nordlige ynglepladser. Marbæk e lag af r aflejmstår f den d og Nutec and g Center kan de gt e B Gode grønne Østskoven SKOMM Friluftsråd et UNE 2010 et Til fods og på cykel i Ribe-områd by, og den gamribe er mest kendt som Danmarks ældste for en vandre- eller le middelalderby er nok det første mål også mange smukke cykeltur. Omkring Ribe findes der dog der er værd at og storslåede landskaber og naturscenerier, vest det flade marskland springe på cyklen for at opleve. Mod indlandsklitter, ådalen, øst mod og fugleflokke med de store hvor man færdes, ses egekrat og plantager. Næsten overalt, altid gør det muligt at Ribe Domkirke som et vartegn, der finde»hjem«. gennem diget til VaKammerslusen er Ribe Vesterås udløb lukkes slusen, for at dehavet. Ved højvande og under storm Fra diget er der en er Slotsbanken et behavvand ikke skal trænge ind bag diget. Inden man begiver sig udenfor Ribe, og Mandø. Riberhus, hvor bl.a. flot udsigt over Vadehavet mod Fanø søg værd. Her lå i middelalderen slottet der går langs en lomm Kong Valdemar Sejr og Dronning Dagmar har boet. I dag ses Cykelturen sydpå er en del af Vestkystruten, eguide til man at vende tilbage På Slotsbanken ses statuen af slottet. kysten fra grænsen til Skagen. Vælger rester affrilu kun enkelte gode ftsoplevelserudsigt over Ribe by største åslynge Nordeuropas passeres Bjerrumvej, ad til Ribe Dronning Dagmar, og her er en fantastisk marsken og Ribe Å mod vest. øst, ved Ribe Holme. mod Domkirken og udstilling om Vadebøgeskov. Om forvadehavscentret huser en spændende Galgebakkeskoven er områdets eneste kulturhiog vorterod. I havets unikke dyre- og planteliv, områdets året er skovbunden hvid og gul af anemoner var det sted, hvor storie samt et flot og dramatisk multimedieskoven ligger Galgebakken, der tidligere Fra show om stormfloder i Vadehavet. forbrydere fik deres straf. Vadehavscentret udgår guidede ture i området. netværk af afmærkede større et af del en 5er Drivvejen 41 7 T RY K S A G 4 5 Mandø Ebbevej var tidligere den følger kysten og handelsruterne omkring Rosendahls vandreruter, der eneste vejforbindelse til vadehavsstudedrivere, jydepotnordsøen. Gennem tusinder af år har øen Mandø. I dag foregår trafikken Drivvejen gennem det tesælgere og kræmmere vandret ad til og fra Mandø ad Låningsvejen, vestjyske landskab. som dog også oversvømmes ved højudgivet af: Esbjerg Kommune, 2011 samt vande, og bestemt ikke er egnet for Fotos: Ove Detlevsen, Tomas ensen God tur Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer cyklister. Fra V. Vedsted kører to traktortekst: Anne Vibe ensen busser til Mandø. Følg skiltningen. Tryk: Grafisk Produktion Ribe 52 gode sø Udgivet af: Esbjerg Kommune, 2009 Esbje Illustrationer og tekst: Marco Brodde Kommrg og plantør Claus Løth un Tryk: Grafisk e Produktion Ribe ÆGER ådalen omkring Ribe Cykelturen går fra Ribe østpå gennem tur ved at følge cyøsterå. Der er mulighed for en kortere til Ribe. Man kan også kelstien langs Haderslevvej tilbage Favrholt, Høm vælge en længere rute sydpå forbi Munkesø, og plantagerne omkring Tradsborg. Tange Bakker, der er Lige øst for Ribe ligger Tange skov og og hede. Skov- og Naet stort fredet naturområde med skov skovlegeplads med turstyrelsen har etableret en spændende Tange Bakker er et grillplads, borde og bænke i plantagen. for ca år siindlandsklitområde dannet af flyvesand en flot udsigt over den. Fra de lyngklædte bakker er der engene omkring Ribe Østerå. Fra hundeskoven Mod går en sti via gangbroer helt ud til åen. på kanten af ådalen. sydvest ses Seem Kirke, der ligger smukt af Skallebæk. Søens Munkesø er dannet ved en opstemning der er omtalt en Munhistorie går tilbage til 1400-tallet, hvor for søen. Søen og dens kemølle nu Skallebæk Mølle) vest I de lune forårsafomgivelser har et rigt plante- og fugleliv. og græshoppesanger i tener høres ofte nattergal, kærsanger Ribe golfbane. Her krattet omkring søen. Syd for søen ligger Nørbækken, som løber er en afmærket natursti 4,5 km) langs Fra stien er der i en smal kløft gennem et gammelt egekrat. Varming Hede. også udsigt over den lyngdominerede til Skov- og NaturGården Skovly blev i 1997 testamenteret ungdomsarbejde) og styrelsen og 4H Landboforeningernes Der er et mindre er nu bygget om til en moderne lejrskole. gården findes en skovhusdyrhold og i skovene omkring km) velegnet for kørelegeplads og en afmærket natursti 2 stolsbrugere. forbi Ribe VikingePå turen tilbage til Ribe kommer man fra vikingetiden kan center. De rekonstruerede bygninger her se en levendegøses fra vejen. Om sommeren kan man markedsrelse af vikingetidens håndværk og liv. ØR S OPH ISTIDEN Ribe-området På kan du se reglerne for, hvor du må færdes, og hvad du må samle i naturen. Hvis du skal ud og fiske, så husk det statslige fisketegn. Du kan se mere om reglerne for fiskeri på Ribe Østerå 2 km) Åstien går fra Dagmarsgade østpå langs Her er etableret en igennem institutionsområdet Ribelund. dådyr, kænguruer mindre dyrepark med heste, æsler, geder, mulighed for at nyde m.m. På områdets legeplads er der også Ribe Østerå Ta på tur i Østskoven en ny skov for alle bålhytte, grillpladser, afmærkede naturstier og buske med bær giver mulighed for at opleve Østskoven på forskellige årstider. -S 8. Drejer ma Marbæ n rundt om sig k, Selve klin ser man to me s get 20 million ten og den jord mod ves er år gamme M l histo t ungt lan repræsentere r dskab, årtusind der er deri skabt i er. Marbæ k varie ret Ta på tur til Sneum Digesø oplevelser mellem marsk og vade det 20 ha store lavvandede søområde tiltrækker store mængder af fugle, og har gjort Sneum Sluse til et rekreativt område i særklasse. Til fods og på cykel i Ribe-området en folder med forslag til cykel- og vandreture i Ribes omegn. Fra marsken og Vadehavet i vest til skovture længere mod øst. Gode grønne besøgssteder en pjece med mere end 30 forslag til gode besøgssteder i naturen i hele Esbjerg Kommune. 52 gode søndage en lommeguide til gode friluftsoplevelser forslag til ture ud i det blå, udvalgt så udflugtsmål og årstid passer sammen og lige til at udfylde en søndag eftermiddag med. 30 På www. esbjergkommune.dk kan man finde flere udflugtsmål. Søg på»tag ud i naturen«. Skov og krat sin medbragte mad. er der en fin udfra det store handicapvenlige udsigtstårn man ved solnedgang sigt over Østeråen. Forår og efterår kan i tusindvis samles i opleve fænomenet»sort sol«, når stære de går til ro. Fra tidlig kæmpestore flokke over rørskoven, før over området det lyder, forår høres rørdrummens pauken ud som når man puster i en flaske) Marbæ k fredede Plantage udg ør sam hede, stra variere nden og me t engen Histori naturområde en me dende. om Marbæks d mang Det nuv ærende fortid er b sidste isti lan lede van d, der slap sit dskab er d og san tag for nesket d ud ove ca. s spor r Sydves 1 sat den nuv tjyll ærende sine aftryk i om i både pla råde ntage My jernald rthue og Sje ses agerskel erb lbo f det i Syd øndernes hus rg kan man se e. Sådann vestjyl lan kan opl e bro eves i om d. Flere gra læ vhøje fra højene rådet, der er st nuvære blevet opført. har set marka nde Ho nt Bugt æn Ikke mindst har dret sig Siden isti dramatisk ky. nedbry dens afslutning der sta har hav dig klin par et t tus æd tern ind i Vadeha år har havet e bid for bid sig in. I løbet dog vet ogs, som å Frem af afle her ved Ho Bug jret store m hvor hal havet voksed t har sin e vøe terne mo n Skallingen dermed en såk nord d havets i dag til aldt»b nedbry en vis dende kræfter grad bes. Ta på tur i Marbæk Varieret natur og års historie en folder med forslag til traveture, rideture og cykelture på mountainbike ad mere end 30 km afmærkede stier i Marbækområdet. Landskabet øst og syd for Ribe de e 0m Til fods og på cykel i nkt Fra Nørremarken er der mulighed for en cykeltur gennem Ribe Mose og Vesterenge. På turen kan man stå af cyklen og tage en travetur på afmærkede stier i Horslund Krat og det nye skovområde Bjerreskov. Bjerreskov er en del af et større 110 ha blev tilplantet i skovrejsningsprojekt. Første etape på så stor. I området fin1998 og skoven forventes at blive dobbelt af løv- og nåletræer og des skovbevoksninger med blandinger og mose. Skov- og Naturåbne naturarealer med eng, overdrev afmærket 6 km styrelsen og Hjerteforeningen har i samarbejde Å er anlagt en 14 m lang natursti gennem området. Over Tved gangbro lavet af lærk og douglasgran. der tidligere blev Horslund Krat er et gammelt egekrat, betød, at egedrevet som stævningsskov. Stævningsdriften der fra de gamle stubbe træerne jævnligt blev fældet, og at er derfor små med skød flere stammer frem. Træerne i krattet at ligne en troldeskov. mange krogede skud, der får krattet til blåbær og skovstjerne. I skovbunden findes bl.a. hedelyng, 2,5 km). Rundt i krattet er der afmærket en natursti Mose Langskifter). Syd for Horslund Krat ligger Fæsted pil, men tidligere har Mosen er i dag et stort krat af birk og brændsel. Mosen blev der i området været gravet tørv til mange som muligt fik inddelt i mange små lodder, for at så kan man være heldig at mulighed for at udnytte tørven. I dag se rådyr, der gerne gemmer sig i birkekrattet. mation Esbjerg Kommune Kort & Matrikelstyrelsen ndage Esbjerg Kommune har udgivet flere foldere, som giver gode muligheder for naturoplevelser. Folderne fås på turistkontorer, biblioteker eller i Servicebutikken på Esbjerg Rådhus. Signaturforklaring Grønne strøg Grønne udflugtsmål Cykelsti Sti I r æ I u P-plads Toilet Handicap toilet Legeplads Madpakkehus b 0 Bålplads/Grillplads Udsigtspunkt Udsigtstårn Koncertplads Hundeskov 31

17 Udgivet af: Esbjerg Kommune 2011 Omslag: Bent Medvind Fotos: Torben Meyer, Mona Dybdal akobsen og Tommy Dybdal Nielsen Kort: Esbjerg Kommune, Kortkontoret Kort & Matrikelstyrelsen Tryk: Grafisk Produktion Ribe

Ta på legepladsen. 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune

Ta på legepladsen. 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune Ta på legepladsen 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes offentlige legepladser Legen er igen kommet i fokus som et redskab til at opnå mere aktive og sundere børn. Det handler

Læs mere

Gode grønne. besøgssteder. Danmarks FRILUFTSKOMMUNE. Friluftsrådet 2010

Gode grønne. besøgssteder. Danmarks FRILUFTSKOMMUNE. Friluftsrådet 2010 B Gode grønne besøgssteder Danmarks FRLUFTSKOMMUNE Friluftsrådet 2010 »Gode grønne besøgssteder«udgives af Grønt Samråd i Esbjerg Kommune. Pjecen er udarbejdet af Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård,

Læs mere

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv

Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv Det grønne guld En guide til aktivt friluftsliv 2 Aalborg Kommune rummer en rigdom af grønne områder, hvor både børn og voksne har gode muligheder for mange forskellige fritidsaktiviteter. Hvad enten du

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

Naturparkplan Varde Kommune 2013

Naturparkplan Varde Kommune 2013 Naturparkplan Varde Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Baggrund...4 Tæt samspil...4 Formål... 4 Vision for Naturpark Vesterhavet...4 Geografisk afgrænsning af Naturpark Vesterhavet...4 I forlængelse

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

ATTRAKTIONER PÅ VESTEGNEN ALBERTSLUND BRØNDBY GLOSTRUP HVIDOVRE HØJE-TAASTRUP ISHØJ RØDOVRE VALLENSBÆK

ATTRAKTIONER PÅ VESTEGNEN ALBERTSLUND BRØNDBY GLOSTRUP HVIDOVRE HØJE-TAASTRUP ISHØJ RØDOVRE VALLENSBÆK TURISTINFORMATION Høje-Taastrup Turistforening Erik Husfeldts Vej 2, Taastrup tlf: 43 35 38 48 / fax: 43 35 38 49 www.hojetaastrup.dk erhvervskontoret@htk.dk Åbent: man-tors kl. 9-16, fre kl. 9-14 ATTRAKTIONER

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Landsbyplan for. Vester Vedsted

Landsbyplan for. Vester Vedsted Landsbyplan for Vester Vedsted FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Guide i Gentofte 4. oplag 3. udgave juni 2014 Trykt i 4000 eksemplarer Kilder: Gentofte Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Skovby SKOVBY MARK BREGNINGE. Vester. Øster. Bregninge

Skovby SKOVBY MARK BREGNINGE. Vester. Øster. Bregninge ÆRØ 2013 GUIDE ØVERSTE SKOVBYMARK Fyr SKJOLD NÆS SKJOLDNÆSVEJ Næbbet HAVEN Haven SØBY VESTERMARK Fåborg Fynshav, Als SØBY BUGT Kort om Ærø Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det sydfynske Øhav.

Læs mere

Turistinformation Ærøskøbing. Havnen 4 5970 Ærøskøbing Tlf. 62 52 13 00 post@arre.dk www.ærø.dk. Ure. hoved. Svendborg. Dejrø. Ommels.

Turistinformation Ærøskøbing. Havnen 4 5970 Ærøskøbing Tlf. 62 52 13 00 post@arre.dk www.ærø.dk. Ure. hoved. Svendborg. Dejrø. Ommels. ÆRØ 2011 GUIDE Fyr SKJOLD NÆS SKJOLDNÆSVEJ Næbbet HAVEN Haven SØBY VESTERMARK Fynshav, Als VITSØ Hamborg SØBY BUGT VITSØ Fåborg SØBY Vorbjerg LEBYMARKSVEJ SØBY SØBY NØRREMARKSVEJ MARK SØBY LANDEVEJ BLÆSHØJ

Læs mere

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Klitlandskabet er storslået. De er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Her kan man opleve det oprindelige klitlandskab og se, hvordan

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK Meld dig ind i Brøndby Kids Indhold og forord Billetter til Brøndbys kampe Som medlem får du 4 x 2 billetter

Læs mere

Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej

Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej Fra Sydvestegnen langs Roskilde Landevej 100 Det fl ade, skovløse og frugtbare landskab på den københavnske sydvestegn har været domineret af agerbrug lige fra oldtiden. Men i nyere tid har to ting i den

Læs mere

Alarm - 112 Ambulance - Brand - Politi Meld:»Brand«Forlang:»Politi«Forlang:»Ambulance«

Alarm - 112 Ambulance - Brand - Politi Meld:»Brand«Forlang:»Politi«Forlang:»Ambulance« Alarm - 112 Ambulance - Brand - Politi Meld:»Brand«Forlang:»Politi«Forlang:»Ambulance«Politi - 114 Lægevagt - 70 11 31 31 for Region Midtjylland Hverdage mellem kl. 16.00 og 8.00. Weekend og helligdage

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

DGI Landsstævne i Esbjerg 4.-7. juli 2013. Læs alt om DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg

DGI Landsstævne i Esbjerg 4.-7. juli 2013. Læs alt om DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg DGI Landsstævne i Esbjerg 4.-7. juli 203 Læs alt om DGI Landsstævne 203 i Esbjerg 2 DGI Landsstævne i Esbjerg 4.-7. juli 203 Kom og tag del i energien! Vi har glædet os i lang tid. Og nu rykker datoen

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere