GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B."

Transkript

1 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. Torsdag d. 24. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Valby kulturhus lokale 1, 3.sal. Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: a) Valg af dirigent og referent b) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse d) Forelæggelse af ny vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse e) Indkomne forslag: 1) Fællesbidraget øges med kr. 15,-/md. pr. enhed til kr. 275,-/md. pr. enhed. 2) Forhøjelse af bidraget til grundfonden med kr 5,- /md. pr. enhed til kr. 180,- /md. pr. enhed 3) Fjernelse af måtterne i opgangene på stueetagens repo(v/bestyrelsen) 4) Udbedring af kloak jvf. Inspektion(v/bestyrelsen) (kr ) 5) Udskiftning af asfaltbelægningen (v/bestyrelsen) (kr ) 6) Mandat til at arbejde mod udskiftning af tag på 76A + B som en helt eller delvis lånefinansieret løsning(v/bestyrelsen) (kr ) 7) Udskiftning af faldstammer i badeværelser (kr ) 8) Udskiftning af stigstrenge i badeværelser (kr ) 9) Sagsanlæg mod tømrermester Steen Bjørnskov og arkitekt Tom Sjørup ifm. vinduesudskiftningen primo 2012 (v/allan Rasmussen) f) Forelæggelse af budget til godkendelse g) Valg af formand for bestyrelsen h) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen i) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen j) Valg af revisor k) Eventuelt På generalforsamlingen var mødt repræsentanter for ejerlejlighedsnumrene 1, 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 og 19 svarende til 64/100. Ad. pkt. a) Valg af dirigent og referent. Bent Schou (BS) blev valgt til dirigent og vil samtidig udarbejde referat. Ad. pkt. b) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Vandskade i tørrekælder under 76A(juni) Skaden skyldes et overløbet toilet og er udbedret. Inspektion af kloak Der er blevet udført en inspektion af kloakken for at afdække tilstanden inden udskiftning af belægningen foran bygningerne, for at undgå en efterfølgende opgravning af en ny belægning for at udbedre kloakken. Reparationer anbefalet ifølge rapporten er anslået til koste kr ,-. - Side 1 af 5 -

2 Efterspil på vinduerne Bestyrelsen har taget kontakt til Advokat Nicolai Helleberg for via ham at forsøge om vi kan få noget kompensation i forhold til de mangler foreningen mener der har været i det udførte arbejde i forhold til det der er specificeret. Vandskade i etage adskillelsen bygn. 76 køkken Leon Christensen udbedrede for ,69 DKR og påpegede at samtlige stigrør og stigstrenge i bygn. 76 bør udskiftes. Havedag Arbejdsdagen i foråret er lørdag d. 18. maj. Vi starter kl. 10. Hvis der er nogen der kan stille med en bil med krog, vil vi se om vi kan få arrangeret et par trailers så der kan blive kørt storskrald på genbrugspladsen. Vi slutter af med pizza om aftenen. Beretningen blev godkendt. Ad. pkt. c) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. BS gennemgik det med indkaldelsen udsendte regnskab, som viser et underskud på kr ,-. Underskuddet finansieres af grundfond. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. pkt. d) Forelæggelse af ny vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Med indkaldelsen var udsendt vedligeholdelsesplan som blev gennemgået og kommenteret. Det blev bl.a. oplyst, at VVS-firma udskifter kloakledningerne når disse går i stykker. Det er ikke nødvendigt med en generel udskiftning. Der var enighed om, at Leon Christensen undersøger behovet ved nr. 76. Der er ikke foretaget TV-inspektion. Ifølge planen skal en brønd udskiftes og en streng udskiftes. Det blev bemærket, at vedligeholdelsesplanen er et redskab for bestyrelsen/generalforsamling og ikke udtryk for en beslutning om udførelse af de pågældende arbejder. Ad. pkt. e) Indkomne forslag. Ad. pkt. e1) Fællesbidraget øges med kr. 15,-/mdr. pr. enhed til kr. 275,-/mdr. pr. enhed. Der blev udarbejdet regneeksempler og forslaget blev enstemmigt godkendt. Ændringen er med gældende fra 1. januar 2013 Ad. pkt. e2) Forhøjelse af bidraget til grundfonden med kr. 5,-/mdr. pr. enhed til kr. 180,- /mdr. pr. enhed. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Ændringen er med gældende fra 1. januar 2013 Ad. pkt. e3) Fjernelse af måtterne i opgangene på stueetagens repos. Der var enighed om at fjerne måtterne, hvilket udføres af bestyrelsen. Der bliver ikke anskaffet nye måtter. Ad. pkt. e4) Udbedring af kloak jf. inspektion for kr ,-. Forslaget blev godkendt og bestyrelsen bemyndiges til at lade arbejdet udføre. Ad. pkt. e 5) Udskiftning af asfaltbelægningen for kr ,-. I forbindelse med udskiftning af asfaltbelægningen vil vandrør(hovedledningen) ind og ud af muren i 76 blive skiftet ud da disse er i fare for at knække med vandskade til følge. Da denne reperation kræver opgravning to steder ved soklen omkring 76. Forslaget blev godkendt med forbehold om, at der skal træffes ny beslutning, såfremt det ved opgravningen viser sig, at der er behov for anden fornyelse. - Side 2 af 5 -

3 Ad. pkt. e6) Mandat til at arbejde mod udskiftning af tag på 76 A+B som en helt eller delvis lånefinansieret løsning for kr ,-. Forslaget vedrører udskiftning af tagbeklædning på 76 A+B. Det antages, at projektets udfærdigelse vil andrage kr ,-. Lånefinansiering undersøges. Egentligt projekt vedrørende selve arbejdets udførelse forelægges på efterfølgende generalforsamling. Forslaget blev godkendt. Ad. pkt. e7) Udskiftning af faldstammer i badeværelser for kr ,-. Forslaget udsat indtil videre til 2019 Ad. pkt. e8) Udskiftning af stigstrenge i badeværelser for kr ,-. Forslaget udsat indtil videre til 2019 Ad. pkt. e9) Sagsanlæg mod tømrermester Steen Bjørnskov og arkitekt Tom Sjørup if. med vinduesudskiftningen primo Eventuelt sagsanlæg drøftes. Der var enighed om at afvente advokat Nikolai Hellebergs tilbagemelding. Ad. pkt. f) Forelæggelse af budget til godkendelse. Budgettet blev godkendt med revision af vedligeholdelsesplan med kr ,-. Revideret budget 2013 Budget Regnskab 2012 Budget 2012 Budget 2013 Afgifter mv Forsikringer Vicevært Rep/vedligehold Vedligholdelsesplan Administration Udgifter i alt Grundfond Fællesbidrag Renter Indtægter Årets resultat Egenkapital Ad. pkt. g) Valg af formand for bestyrelsen. Jakob Sø (76 A, st.th.) blev valgt som formand. Ad. pkt. h) Valg af 2 andre medlemmer til bestyrelsen. Steffen Jørgensen (76 B, 3.tv.) og Kasper Stovgaard (76 B, st.th.) blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Ad. pkt. i) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. Nikolaj Knudsen (76 B, 1.th.) blev valgt som eneste suppleant. Bestyrelsen består herefter af: Jakob Sø (76 A, st.th.) formand. Steffen Jørgensen (76 B, 3.tv.) Kasper Stovgaard (76 B, st.th.) - Side 3 af 5 -

4 Ad. pkt. j) Valg af revisor. Haugbyrd blev genvalgt. Ad. pkt. k) Eventuelt. Det blev oplyst at der er havedag den 18. maj d.å. Der blev oplyst om glasskade 76, 2. Den er anmeldt til forsikringen. El-installationer. Hvert medlem skal selv sørge for egen installation. Mødet hævet. Tak for god ro og orden. Bent Schou Dirigent og referent - Side 4 af 5 -

5 Revideret vedligeholdelseplan efter beslutningerne i punkt e VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 Nr Bygningsdel I alt 01 TAGVÆRK 1 Udskiftning af tagbelægning Undersøgelse af finansieret løsning FUNDAMENTER & KÆLDER 1 Eftergang af kældervægge: Eftergang af kældervægge: Reparation af alle udvendige trapper: 0 03 FACADER & SOKKEL 1 Eftergang af murværk: Vandtætning af gesimsbånd: Eftergang af murværk (skøn): 0 5 Rep. af en enkelt altan og eftergang af fuger: 0 6 Påføring af vandtætningssystem på altanplader: VINDUER 1 Renovering af vinduer i lejligheder: Malerbehandling af vinduer i kælder: Udskiftning af samtlige vinduer/altandøre: 0 05 UDVENDIGE DØRE 1 Malerbehandling af opgangsdøre: Udskiftning af døre i trappeopgange 2 stk: Eftergang af betontrappesten 2 stk: 0 06 TRAPPER / SVALEGANGE 1 Renovering af hovedtrappe: Betonreparation ved hovedtrappe: 0 08 ETAGEADSKILLELSER 1 Pudsrep. omkring 5 gennemføringer (skøn): 0 2 Vandskade i lejlighed 76A, 2. th VARMEANLÆG 1 Funktionskontrol af varmecentraler og isolering AFLØB 1 Udskiftning af faldstammer i badeværelser KLOAK 1 Udgift til TV-inspektion: Reperation af kloak jvf. Inspektion VANDINSTALLATIONER 1 Udskiftning af stigstrenge i badeværelser: Rørgennemføringer i AB VENTILATION 0 1 Rensning af aftrækskanaler: 0 17 EL & SVAGSTRØM 1 Udskiftning af el-installationer i kælder: PRIVATE FRIAREALER 1 Asfaltering af område foran bygning: BYGGEPLADS/STILLADS 1 Stillads omkring bygning 1: Lift/stillads omkring bygning 2: 0 3 Byggeplads Sum håndværkerudgifter pr. år Uforudsete udgifter, 10% Rådgiverhonorar Moms, 25% Sum byggearbejder Grundfond pr. enhed pr. måned 150/ Saldo ultimo året Side 5 af 5 -

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 Valby, den 23.05.2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder:

Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af følgende lejligheder: År 2014, onsdag den 21. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere