LOKALHISTORISK KALENDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALHISTORISK KALENDER"

Transkript

1 2007 Ved Alling Præstegård 1952 LOKALHISTORISK KALENDER Kalenderen er udgivet af Egnsarkivet for Ry Kommune Pris kr. 35,-

2 Forsidebilledet er taget ved Alling Præstegård i 1952, hvor der endnu var rigtige hestekræfter til. Den unge mand der holder hestene er Finn Kruse fra Birkhede og ved siden af ses Flemming Jensen, der var søn af ledvogter Tage Jensen.

3 Tulstrupgård 1947 (Tulstrupvej 62) I 1575 ses matr. 4a Tulstrupgård som én gård sammen med matr. 3a Damgården, der lå lige nord for det nuværende Søkilde Plejehjem. I 1605 er det Bertel Jensen, søn af delefogeden på Skovrodgård, der ejer Tulstrupgård og senere selv bliver delefoged. Ifølge stadfæstelsesbrevet får han for livstid kronens part af korntiendet for Tulstrup sogn mod en årlig afgift. Efter Bertel Jensens død klager enken til kongen, hvor hun fortæller at hendes mark er»ond og ufrugtbar«, og hun beder om udsættelse med den årlige betaling. Kongen lader hende betale kornskylden i rede penge med 1 rigsdaler for hver tønde korn, og samtidig eftergiver han hende for hendes armods skyld ½ tønde af de ål hun skylder ham. I nyere tid bliver Tulstrupgård i 1909 overtaget af Th. Thomsen, hvis datter Astrid og svigersøn Jens Erik Balle købte gården i I 1995 overtog Thomas Balle gården uden tilhørende jorde. Januar

4 Jaungyde Forsamlingshus Forsamlingshuset i Jaungyde kunne d. 18. oktober 2006 fejre 100 års jubilæum. Huset blev ifølge vedtægterne fra 1906 bygget med det formål at give mulighed for at samles til møder og foredrag, til foreningsbrug og til private fester. Initiativet til at bygge huset blev taget af L. R. Lassen, der var lærer i Jaungyde fra 1894 til I de første år var det især Skytte- og Gymnastikforeningen der fik stor glæde af de nye faciliteter da træning, opvisninger og bal for de unge tidligere havde været afholdt i Jaungyde Vesterskov (Skæggeskoven). Gennem årene er huset også blevet brugt til juletræs- og fastelavnsfester, til lotterispil og dilettantforestillinger samt til private fester, og der er stadig lokale aktiviteter i forsamlingshuset, som løbende er blevet moderniseret. Februar

5 Posten i Ry Udviklingen i postgangen i Ry hænger tæt sammen med anlæggelsen af Ry Station i Det var dog først i 1889 at der blev oprettet en regnskabsførende postekspedition i Ry, da mængden af post især pga. den store træskoproduktion var blevet så stor, at postetaten i København måtte give efter. Postekspeditionen havde til huse på Ry Station indtil 1948, hvor der blev oprettet postkontor i en tyskerbarak fra Rye flyveplads ved stationen, og i 1964 blev postbygningen på Klostervej 1 indviet. I 2005 blev Posthusets ekspedition flyttet fra Klostervej til Kvickly på Siimtoften. På billedet, taget på perronen foran det midlertidige posthus o. 1958, ses de køretøjer der gennem tiden var blevet anvendt til udbringningen af postpakker i Ry. Fra venstre det ældste køretøj, en tungt læsset cykel, dernæst den specielle trehjulede pakkecykel som blev afløst af Bedford pakkebilen i Postbud Svend Aage Johansen står foran bilen, i midten ses postmester N. T. M. Grothe og ved cyklen postbud Ove Bødstrup Rasmussen. Marts

6 Låsby Bødkerforretning og Jysk Tøndeindustri Denne virksomhed startede i et hus på Hovedgaden i Låsby af bødker Hansen. Han solgte i 1902 virksomheden til bødker Th. Christensen og i 1908 blev virksomheden flyttet til Gl. Silkeborgvej 5. Senere kom sønnen Harald Christensen ind i firmaet og førte det videre under navnet Jysk Tøndeindustri. Harald Christensen drev firmaet indtil 1977, hvor han solgte det til Birthe og Ib Møller Hansen. Ib Møller Hansen fortsatte med forretningen til et par år før sin død i 2006 og bygningerne er nu solgt til andet formål. Til højre på billedet, der er fra 50 erne, ses Svend E. Christensen sammen med to kolleger foran en lastbil af mærket Renault 1947/48 fuldt lastet med smørdritler. April

7 Hemstok Østergård maj 1880 Hemstok Østergård er en gammel slægtsgård, der ifølge oplysninger fra arkiverne er beskrevet første gang i Avlsbygningerne og stuehus blev bygget om fra af Christen Andersen. Ved ombygningen blev gården trukket tilbage så haven kunne placeres foran gården. Dette var dog meget mod faderens vilje, og han tilbød at give stenene til huset, hvis sønnen ville lade gården genopbygge på det oprindelige sted. Sønnen gav sig dog ikke og gården blev placeret, hvor den ligger i dag. Stuehuset står i dag udvendigt som dengang. Det var et meget solidt og fremsynet byggeri med skifertag og hulmur. Avlsbygningerne brændte i 1965, og blev genopbygget i Frem til midten af 1970 erne blev gården drevet som kvægbrug med rød dansk malkerace, og siden den tid med planteavl. Maj

8 Boelet i Alling 1955 På udskiftningskortet over Alling fra 1782 ses Boelet (i dag Lyngvej 9) som den yngste gård. På kortet ser Boelet ud til at være en tvillingegård, og oprindeligt har Boelet været en helgård sammen med Østervang (helgård var en skattemæssig betegnelse for en gård af normal størrelse). Niels Pedersen køber i 1793 Boelet af fru Woyda på Sophiendal, og han sælger halvparten til Rasmus Christensen i 1804; denne del af gården bliver til Østervang og udflyttes senere til Tulstrupvej 10. Boelet har siden 1793 været i samme slægts eje og de nuværende ejere er Inger og Viggo Grønlund. Juni

9 Ry Husholdningsskole Klostervej 66 Husholdningsskolen i Ry startede d. 19. maj 1920 med 33 elever. I 1919 havde Elise og Karl Skafte købt et pottemageri til privatbolig (bygningen ses til venstre i billedet). I vinteren 1919 blev huset til højre bygget som den første del af husholdningsskolen, der blev udbygget igen i 1928 og i Elise og Karl Skafte var forstandere frem til 1943, hvor deres datter Herdis og svigersønnen Ove Skov overtog ledelsen. Under krigen var skolen beslaglagt af tyskerne i nogle måneder i 1943 og Ligeledes blev nogle af skolens lokaler brugt til undervisning af elever fra folkeskolen og til konfirmationsforberedelse. I 1953 blev skolen omdannet til en selvejende institution og eksisterede frem til 1971, hvor den blev solgt til Ry Højskole. Højskolen brugte lokalerne til undervisning frem til 1981, hvor skolen blev solgt til kollektivet»ryhus«, der i 2006 kunne fejre 25 års jubilæum. Juli

10 Hotel Himmelbjerget R. Seerup åbnede den første egentlige restaurant på Himmelbjerget i Inden den tid lå på samme sted et husmandssted, hvorfra der også har været udskænkning. Michael Drewsen fra Silkeborg var initiativtager til aktietegningen, der skaffede midler til opførelsen af den første pavillon i schweizisk stil. Det oprindelige byggeri blev udvidet af flere omgange og der blev blandt andet i 1885 bygget en meget stor veranda med plads til 400 spisende gæster. Verandaen ses på billedet, der antagelig er fra perioden først i 1900 tallet. Under krigen var hotellet beslaglagt af tyskerne og i december 1943 nedbrændte det - formentlig på grund af en sabotagebrand. I 1984 købte Himmelbjergets Tårnkomité hotellet og bortforpagtede driften. August

11 Klostervej ca Huset er bygget omkring 1872 og rummede to lejligheder. I 1887 blev huset købt af portør ved DSB i Ry Anders Jørgensen, der var tidligere grænsegendarm. Anders Jørgensen ses i hvidt tøj i midten af billedet. Til venstre for Anders Jørgensen ses en af Jørgensens døtre og husholdersken, der passede de 7 børn i familien efter hustruens død i barselsseng i Huset er forblevet i familiens eje siden. Det blev overtaget af datteren Ellen og J. A. Jensen, der drev lillebil og køreskole i Ry og sad i Brugsens bestyrelse i 40 år. Dernæst blev huset i 1972 overtaget af deres datter Lilli og Halvor Thøgersen, der drev malerværksted på adressen fra 1963 til Bagved huset ses nr. 46, der på dette tidspunkt var et gammelt bindingsværkshus, og som blev nedrevet omkring September

12 Købmandshandel i Flensted Købmandshandlen i Flensted blev nedlagt i 1972, hvor forretningen blev solgt til privat beboelse (Flensted Byvej 28). Den femte og sidst købmand var Aage Vejbæk, som overtog forretningen i Samme år var en lignende købmandsbutik blevet nedlagt i Flensted, hvor der altså i nogle år var grundlag for to købmandsforretninger. Der blev værnet meget kærligt om den gode gammeldags købmandshygge og minderne fra en svunden tid. Mange begivenheder blev vendt på bænken langs vinduerne, hvor kunderne kunne slå sig ned, mens købmanden fandt varerne frem. Og når skattelisterne blev fremlagt udspandt der sig en livlig diskussion om rimeligheden af de små og store summer, der var blevet lagt i sognets kasse. Billedet er formentlig fra 1950 erne. Oktober

13 Boes Søgård (Emborgvej 56 ca. år 1900) Ved rytterauktionen i 1768 køber Søren Sørensen Boes Søgård, Gertrudsminde og halvdelen af Voer Ladegårds eng. Allerede samme år opkøbes hele Boes by af borgmester Rasmus Eriksen Møller fra Århus, der i 1773 sælger til Rasmus Todberg, der i 1775 sælger Boes Søgård til Søren Sørensen. I de næste 200 år ejes gården af slægtninge til Søren Sørensen, og den sidste af disse efterkommere er Jens Christian Andersen, der overtager gården i I 1986 køber Allan Florin gården og sælger den igen i 1994 til den nuværende ejer tidligere købmand Thorkild Droob. Til Boes Søgård hører godt 3 km søbred ned til Mossø, og i det smukke område bag gården blev der i tresserne oprettet et fritidsområde med omkring 20 sommerhuse, samt mulighed for at campere. Efter Mossø-fredningen sidst i halvfjerdserne blev de fleste sommerhuse fjernet, og campingpladsen nedlagt i November

14 Købmanden i Tørring I 1894 indrettede Jens Jensen, der var tidligere ejer af Tørring Vestergård, købmandsbutik i det stuehus, der hørte til Tørring Nørregård før udflytningen (Skovsrodvej 4). I 1907 blev forretningen flyttet hen på hjørnet af Tulstrupvej/Skovsrodvej. Da Tørring Mølle lukkede, blev foderstofhandlen herfra flyttet til et lagerskur bag købmandsforretningen. I 1950 byggede købmand Kaj Tørsleff den nye foderstofhandel. Det sidste købmandspar Sine og Paul Bjerregård lukkede forretningen den 1. september 1980 og dermed var møllen, skolen, smeden og købmanden forsvundet i Tørring. I dag har træskærer Poul Kjær værksted og beboelse i ejendommen (Tulstrupvej 29). December

15 Støtteforeningen for Ry Kommunes Egnsarkiv Foreningens formål er at støtte Egnsarkivets arbejde gennem indsamling af arkivalier, udklip, billeder, film og andet materiale af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område. Desuden er der udadvendte aktiviteter såsom ture, fordrag og udstillinger m.m. der udbreder kendskabet til den lokale historie. Støtteforeningen udgiver hvert år i samarbejde med Egnsarkivet denne kalender. Henvendelse vedr. medlemskab til Ann Kirstin Heide (tlf ) ( Fra 1. januar 2007: Husk at kontakte Egnsarkivet inden du kasserer gamle billeder, film, papirer, protokoller m.v. af lokal interesse! Egnsarkivet for Ry Kommune Gudrunsvej Ry. Tlf.: Egnsarkivet blev oprettet i 1969 og har en spændende samling af lokalhistoriske bøger, foreningsprotokoller, fotografier, film, kirkebogskopier, folketællingslister og arkivalier vedrørende lokale anliggender og personer. Materialerne kan benyttes i arkivet efter de samme tilgængelighedsregler som på landsarkiverne. Egnsarkivet hører under Ry Bibliotek. Daglig leder af Egnsarkivet er Ann Kirstin Heide. Egnsarkivets åbningstider: Mandag: Tirsdag: Grafisk Indtryk. Nygade Silkeborg. Tlf

Lokalhistorisk kalender

Lokalhistorisk kalender 2011 HJEMKOMSTEN Maleri af Poul Steffensen forestillende Siim gl. skole i 1918. Lokalhistorisk kalender Kalenderen er udgivet af Ry Lokalarkiv Pris kr. 40,- Siim gl. skole, Siim Bygade 123, 2010 Maleri

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Andelsbevægelsen på Drejø.

Andelsbevægelsen på Drejø. Andelsbevægelsen på Drejø. Af Drejø Sogns LokalArkiv. 2013 Andelsbevægelsen er en fællesbetegnelse for de forskellige danske økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne. Det betyder i almindelighed,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Karlslunde Historie Kalender

Karlslunde Historie Kalender I midten af forrige århundrede var der mange butikker og små næringsdrivende i Karlslunde. Der var mellem og 40 selvstændige forretninger og værksteder. Det var muligt for byens beboere at købe de daglige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Sundby Rids af Sundbyvej nr. 9 1922-1942. 77 Det var seriebyggeri, og husene skulle selvfølgelig

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere