Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013"

Transkript

1 Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel

2 01. Indhold

3 01. Indhold Indhold 1. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen Kommunikation før generalforsamlingen 3. Kommunikation på generalforsamlingen 4. Ledelsens forberedelse

4 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013

5 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Dirigent 2013 Danske Bank A/S Vestas Wind Systems A/S Novo Nordisk A/S FLSmidth & Co. A/S Tryg A/S Auriga Industries A/S Brødrene Hartmann A/S Royal Unibrew A/S Brødrene A. & O. Johansen A/S Deltaget i forberedelsen af andre og overværet flere

6 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Generalforsamlingssæsonen i 2013 Mange aktionærforslag til afstemning hos Vestas og Danske Bank Uændret brug af elektronisk afstemning (Vestas, Danske Bank, FLS) Ingen delvist elektroniske generalforsamlinger, men elektronisk kommunikation Sprog på generalforsamlingen uændret antal med engelsk som primært sprog (Novo Nordisk og Pandora) Finanstilsynets fokus på overholdelse af flagningsregler i forbindelse med generalforsamlinger Fuldmagtsblanketten afkrydsning, blanco eller brevstemme? Proxy Providers en velsignelse eller et problem? Reduceret fremmøde Nye venues

7 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Sære forslag Danske Banks ordinære generalforsamling 2013: Der ønskes en afstemning og diskussion af Danske Banks stillingtagen til en skat på spekulation også kaldt en FTT-skat. Det forslås at banken ændrer sin holdning fra at være modstandere af skatten til at være støtter. Danske Banks ordinære generalforsamling 2013: P.g.a. Danske Bank s meget store tab af image, kundeflugt, dårlige resultat, elendige fremtidsudsigter foreslås direktør Eivind Kolding udskiftet, idet han har haft en helt afgørende indvirkning og ansvar siden Danske Banks ordinære generalforsamling 2013: Det ønskes, at generalforsamlingen tager stilling til, om de nye bebudede gebyrer for kunder, hvis samlede forretninger med banken er under kr. skal implementeres. Det foreslås, at gebyrerne ikke implementeres og at det fremover stadig er muligt at have konto i banken under sammen vilkår som i 2012.

8 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Sære forslag Vestas ordinære generalforsamling 2013: Det henstilles til bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S, at der placeres et ansvar for den negative udvikling af selskabet, hvilken hovedsagelig tilskrives den nuværende administrerende direktør Ditlev Engels manglende forudseenhed og omhu. Ditlev Engel anses som en hindring for den videre positive udvikling af Vestas, og skyldig i etablering og nu nødvendigheden af den store nedskrivning af selskabets aktiver. Vestas ordinære generalforsamling 2013: Aktionær Deminor International SCRL/CVBA, Belgien, har fremsat forslag til generalforsamlingen om, at der gennemføres en granskning ved en uafhængig granskningsmand. Vestas ordinære generalforsamling 2013: Bestyrelsen opfordres til at forhandle nedsættelse af gage og ydelser til selskabets administrerende direktør Ditlev Engel med 50 pct. Modtaget forud for Vestas ordinære generalforsamling 2013: To the Board of Directors that the eee$-system subject be included in the agenda for the Annual General Meeting of

9 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Proxy Providers primære aktører ISS Institutional Shareholders Services - ISS er den primære aktør i Denmark - Mange store selskaber følges Glass, Lewis & Co - Stemmer ikke selv, men - rådgiver institutionelle investorer om, hvordan de selv bør stemme

10 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 ISS fokusområder 1) Egne aktier 2) Auditors fee 3) Uafhængighed 4) Aldersgrænse i vedtægt 5) Bestyrelseskandidaters øvrige poster 6) Pay out ratio

11 02. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 Et godt eksempel! Forslag trukket tilbage: Hermed lytter bestyrelsen til enkelte aktionærer, som overfor bestyrelsen har ytret betænkelighed ved at tilpasse bestyrelsens bemyndigelser til forhøjelse af aktiekapitalen, idet disse i international sammenhæng anses for at være for vidtgående.

12 03. Kommunikation før generalforsamlingen

13 03. Kommunikation før generalforsamlingen Kommunikation med aktionærer Generelt øget aktivitet hos aktionærerne? Spørgsmål fra aktionærerne: Elektronisk kommunikation/indkaldelse Skriftlig besvarelse? Egentlige aktionærforslag: Afvises? Tilpasses? Dialog? Besvarelse på generalforsamlingen? Q&A funktion på selskabets hjemmeside?

14 03. Kommunikation før generalforsamlingen Kommunikation til markedet før generalforsamlingen Vurder om der forventes, at komme informationer frem på selve generalforsamlingen, som ikke allerede er offentliggjort særligt formandens beretning! Hvornår skal man kommunikere forslag til dagsorden til markedet?

15 03. Kommunikation før generalforsamlingen Kommunikation til markedet før generalforsamlingen Vestas Wind Systems A/S har fra en aktionær modtaget anmodning om, at selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 21. marts 2013, tager beslutning om, at der skal foretages granskning af en række forhold, samt at der på generalforsamlingen vælges en uafhængig revisor til at gennemføre denne granskning. Bestyrelsesformand Flemming Østergaard har dags dato meddelt bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S, at han ikke genopstiller til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010.

16 03. Kommunikation før generalforsamlingen Auf Wiedersehen? Daimlerdommen (ECJ) 2012: I april 2005 overvejede Daimler CEO Jürgen Schrempp at træde tilbage. Omkring en måned efter i maj 2005 drøftede han dette med bestyrelsesformanden, og over juni og juli blev den øvrige bestyrelse og tilsynsrådet informeret. Den 27. juli besluttede man at forelægge tilbagetræden og udpegelse af ny CEO til tilsynsrådet og offentliggjorde umiddelbart herefter til markedet (aktien steg).

17 04. Kommunikation på generalforsamlingen

18 04. Kommunikation på generalforsamlingen Kommunikation til markedet på generalforsamlingen Kvalitet af spørgsmål og ikke mindst af svarene? Fokusområde for Finanstilsynet! Hvad hvis der kommer intern viden frem på generalforsamlingen? Og hvad hvis bestyrelsens formand pludselig vælger at fratræde på generalforsamlingen? Skal der meddelelse ud til markedet med det samme? Skal generalforsamlingen suspenderes?

19 04. Kommunikation på generalforsamlingen Fokusområde for Finanstilsynet Sondring mellem: Forventet intern viden: UP: før generalforsamlingen Modif: offentliggørelse på det tidspunkt hvor oplysningerne meddeles generalforsamlingen Uventet opstået intern viden: UP: senest samtidig med videregivelse I praksis: I umiddelbar forlængelse heraf Betingelser for fravigelse af principperne ovenfor: 1. De fremmødte skal gøres bekendt med, at der er tale om intern viden 2. De fremødte skal gøres bekendt med, at videregivelse er underlagt forbuddet i VPHL Ikke tale om forventet intern viden 4. Formodning for at de fremmødte har modtaget meddelelsen 5. Selskabet skal efter en konkret vurdering finde, at den interne viden kan styres Dvs. sjældent muligt at undlade offentliggørelse

20 04. Kommunikation på generalforsamlingen Adgang for pressen i børsnoterede selskaber Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 10, stk. 2: Selskabets generalforsamlinger skal være åbne for pressen. Erhvervsankenævnets kendelse af 26. april 1990 hensynet til debatten på generalforsamlingen:

21 04. Kommunikation på generalforsamlingen Amagerbanken I efteråret 2010 anmodede Karsten Ree om afholdelse af generalforsamling i Amagerbanken til at erstatte bestyrelsen. Forud var fulgt en meget omtumlet periode for banken og medierne var sultne efter historier fra den pressede bank.

22 04. Kommunikation på generalforsamlingen Pandora Som det var tilfældet for mange af de børsnoterede selskaber i 2012 generalforsamlingssæsonen live bloggede journalister fra Pandora s generalforsamling

23 04. Kommunikation på generalforsamlingen PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2010, som startede kl og sluttede Cirka minutter før generalforsamlingen meddelte Lars Johansen, til adm. direktør Dan Hammer og dirigent Philip Nyholm, at han på generalforsamlingen ville meddele sin afgang som bestyrelsesmedlem. Cirka midtvejs under generalforsamlingens afholdelse meddelte Lars Johansen sin beslutning herom. Først den 22. juni 2010 kl , efter afslutningen af generalforsamlingen og efter at bestyrelsen havde konstitueret sig, offentliggjorde PARKEN Sport & Entertainment A/S en selskabsmeddelelse herom. Finanstilsynet har ved beslutningen om at politianmelde PARKEN Sport & Entertainment A/S lagt vægt på, at den interne viden skal offentliggøres hurtigst muligt i henhold 27, stk. 1, og senest samtidig med videregivelsen til tredjemand, jf. 27, stk. 2

24 04. Kommunikation på generalforsamlingen Husk! Det gælder ikke kun i forbindelse med generalforsamlingen. Adm. direktør gav tre journalister endnu ikke offentliggjorte tal fra selskabets 3. kvartalsrapport Direktøren havde fået besked om, at Danske Bank ville offentliggøre købet af Sampo Bank dagen efter. Journalisterne var i Norge for at høre fremlæggelsen af Tryg s regnskab, men for at give dem mulighed for at nå hjem til Danske Bank historiens offentliggørelse næste morgen gav hun tallene fra Tryg s regnskab aftenen før offentliggørelsen. Direktøren fortalte ikke journalisterne, hvad der ville ske, men blot at de hellere måtte tage flyveren hjem, da der ville ske noget stort i den danske finanssektor. Journalisterne blev pålagt ikke at skrive noget om regnskabet, før det blev offentliggjort næste morgen Direktøren meldt til politiet for at have videregivet intern viden Bøde på kr.

25 05. Ledelsens forberedelse

26 05. Ledelsens forberedelse Ledelsens forberedelse formålet med generalforsamlingen Spørgsmål til bestyrelsen: Er generalforsamlingen vigtig eller blot noget, der skal overstås? Vil man gerne have mange eller få deltagere? Vil man gerne på sigt give flere mulighed for at deltage herunder elektronisk? Hvordan ser man på en forudgående dialog med aktionærerne? Hvordan ser selskaberne kvaliteten af spørgsmål fra og svar til aktionærerne? Er det en god idé med en Q&A funktion på hjemmesiden forud for generalforsamlingen? Hvad lægger man i ledelsen vægt på i relation til valg af dirigent og afviklingen? Er afstemninger gode eller onde? Bør sproget forblive dansk, uanset at aktionærskaren er international? Hvordan gøres forløbet mere interessant?

27 05. Ledelsens forberedelse Tak for i dag! Klaus Søgaard Corporate/M&A D M Klaus Søgaard Corporate/M&A D M

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab Resultater og trends certainty ingenuity advantage Indhold Indhold Forord.............................................. 2 Konklusioner..........................................

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere