Nedbringelse af tvang i psykiatrien Midtvejsevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 - Midtvejsevaluering"

Transkript

1 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Midtvejsevaluering Bilag CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2

3 Bilag Bilag 1: Samlet oversigt over deltagende afsnit i Nedbringelse af tvang i psykiatrien Bilag 2: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt projektteam. December 2013 Bilag 3: Oversigt over aktiviteter og tiltag i gennembrudsprojektet om Nedbringelse af tvang i psy-kiatrien Bilag 4: Baggrundsmateriale for midtvejsevalueringen

4 Bilag 1 Samlet oversigt over deltagende afsnit i Nedbringelse af tvang i psykiatrien Region Region Nordjylland 4 projektteam 4 afsnit Region Midtjylland 7 projektteam 7 afsnit Region Syddanmark 7 projektteam 8 afsnit Region Sjælland 6 projektteam 6 afsnit Region Hovedstaden 6 projektteam 8 afsnit Enhed Alment lukket Sengeafsnit S6, Afd. Syd Ålborg Alment lukket Sengeafsnit S5, Afd. Syd Ålborg Alment lukket Sengeafsnit N5, Afd. Nord Brønderslev Alment lukket Sengeafsnit N6, Afd. Nord Brønderslev Viborg-Skive almen psyk. 1. etage - 10 senge Risskov P4 almen psyk senge Risskov P1 almen psyk senge Holstebro P1 akut modtageafsnit - 29 senge Viborg retspsyki. afsnit 5. etage 10 senge Randers E2 almen psyk senge Risskov M3 almen og gerontopsyk senge H4 Kolding lukket afsnit - 15 senge + 5 i skadestue E31 og E32 Vejle, skærmet åbent/lukket afsnit - 40 senge P2 Svendborg åbent/lukket - 20 senge 41 Augustenborg almenpsyk senge E3 Esbjerg lukket - 12 senge Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Esbjerg - 12 senge Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Odense - 8 senge Ø1 Roskilde almenpsyk senge V1 Slagelse almenpsyk senge S1 Vordingborg almenpsyk senge G2 Vordingborg, gerontopsyk senge P4 Nykøbing Sjælland, retspsyk. 10 senge U1, Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Roskilde - 20 senge 2121 Center Nordsjælland/ Hillerød akutmodtagelse - 14 senge 809 og 811 Center Hvidovre/ Brøndby lukkede almenpsyk. 11 og 11 senge Center København /Bispebjerg akut lukket 20 senge M1 Center Ballerup intensivt lukket afsnit - 14 senge B104 BUC Bispebjerg lukket ungdomsafsnit - 8 senge B204 + B205 BUC Glostrup intensivt og akut - 8 og 10 senge Bilag 1 Side 1

5 Bilag 2 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt projektteam December 2013 Undersøgelsen blev gennemført med et elektronisk spørgeskema i december 2013 Her rapporteres svarfordelingerne opdelt på regioner og i alt. Kommentarerne fra spørgeskemaerne er ikke medtaget i dette dokument Besvarelsens fremgangsmåde Hvordan er spørgeskemaet besvaret? Bilag 2 Side 1

6 Patient- og pårørendeinddragelse Personalet spørger patienterne om deres egne erfaringer med aktiviteter Personalet inddrager aktivt patienterne i planlægningen af målrettede aktiviteter Aktivitetstilbud indgår som en fast del af patientens behandlingsplan Bilag 2 Side 2

7 Patienterne giver tilbagemelding på afsnittets aktivitetstilbud Personalet spørger pårørende for at inddrage deres viden om patienten Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med indlagte patienter Bilag 2 Side 3

8 Personalets deltagelse og kompetencer Plejepersonalet deltager i aktiviteter med patienter på afsnittet Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at forebygge brugen af tvang Lederen deltager i analysen af tvangsepisoder Bilag 2 Side 4

9 Personalet har de nødvendige kompetencer til at deeskalere konflikter Personalet har de nødvendige kompetencer til at kunne tilbyde patienterne målrettede aktiviteter Bilag 2 Side 5

10 De fysiske rammer Afsnittets fysiske rammer giver patienterne mulighed for at kunne trække sig tilbage ved behov Bilag 2 Side 6

11 Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 Der er kommet flere aktivitetstilbud til patienterne Der er sket ombygninger, ændringer af fysiske rammer Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber mv. Bilag 2 Side 7

12 Der er gennemført andre tiltag med det formål at reducere omfanget af tvang Der er gennemført tiltag med det formål at forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne Personalet har deltaget i systematisk kompetenceudvikling Bilag 2 Side 8

13 Personalet har fået adgang til tvangstal på afsnitsniveau Der er kommet nye retningslinjer af betydning for anvendelse af tvang Der er sket vigtige organisatoriske ændringer fx sammenlægninger af afsnit Bilag 2 Side 9

14 Der er sket vigtige ændringer i patientgruppen Bilag 2 Side 10

15 Resultater Vi har opnået konkrete resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013 Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstilbud direkte har forebygget anvendelsen af tvang Vi har reduceret antallet af bæltefikseringer på afsnittet Bilag 2 Side 11

16 Vi har reduceret varigheden af bæltefikseringer Vi forventer at omfanget af tvang reduceres i 2014 Bilag 2 Side 12

17 I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget til jeres lokale forbedringsarbejde? Idékataloget De forberedende øvelser i Startpakken (inden 1. læringsseminar) Deltagelse i læringseminar 1 og 2, herunder foredrag og dialog med oplægsholdere samt erfaringsudveksling/dialog med teams fra andre afsnit Bilag 2 Side 13

18 Jeres egne pdsa-cirkler Jeres arbejde med at udarbejde månedsrapporter Andre teams månedsrapporter Bilag 2 Side 14

19 Sekretariatets tilbagemeldinger på månedsrapporter Grafer med tvangsstatistik for hele regionen/landet Gennemgang af jeres egne tvangstal og grafer Bilag 2 Side 15

20 Teammøder i projektteamet Tavlemøder på afsnittet Personalemøder Bilag 2 Side 16

21 Samtaler med patienter Samtaler med pårørende Vejledning fra den regionale implementeringsgruppe/ regional projektleder Bilag 2 Side 17

22 Den lokale afsnitsledelse Afdelingsledelsen/centerledelse/klinikledelsen Den regionale psykiatriledelse Bilag 2 Side 18

23 Indlæg og videnskort på det virtuelle netværk på VIS.dk Webinaret/videomødet med Jesper Bak Artikler/litteratur Bilag 2 Side 19

24 Medieomtale om tvang Afsluttende spørgsmål Har I/du oplevet barrierer, der har vanskeliggjort processen med at nedbringe brugen af tvang? Bilag 2 Side 20

25 Bilag 3 Oversigt over aktiviteter og tiltag i gennembrudsprojektet om Nedbringelse af tvang i Psykiatrien (Opgjort januar 2014) Fysisk aktivitet Individuelt rettede Konditest afprøvet på patient (BUP Odense) Individuelle målrettede tiltag som roning, gåtur og svømning indføres i pt. ugeplan (P4 Ny.Sjælland) 1:1 løbeture (B104 Bispebjerg) Individuel træning (M1 Viborg) ½ times aktivitet til alle patienter i bælte (E31+E32 Vejle) Motionscykler (Hillerød 2121, Esbjerg E3, Slagelse V1, Risskov P4, Roskilde Ø1, P4 Ny.Sjælland). Motionscykling på skærmet enhed (E31-E32 Vejle) Systematisk træning på hhv. crosstrainer og motionscykel (P4 Risskov) Boksning (H4 Kolding) Min. 20 min. daglig aktivitet til skærmede og dårlige patienter (41 Augustenborg) Hulahop ring (Esbjerg E3) 7 min. work-out (Esbjerg E3) Struktureret træningsforløb med træning ca. 3 gange ugentligt til to patienter der er i risikogruppe for tvang. Der er lavet en træningsplan til dem, som de selv er medansvarlig for (B&U Odense) Ny ribbe som er ophængt på skærmet enhed (Svendborg P2) Alle patienter har individuel aktivitetsplan, enkelte patienters aktivitetsprogram er udvidet med sanseprogrammet (projektets målgruppe)* (Vordingborg G2) Program med øvelser til bælte- og remfikserede patienter udarbejdet af fysioterapeut (M1 Viborg) Socialt rettede Fast ugeplan/grundstruktur med aktiviteter (E31-E32 Vejle, U1 Roskilde, S5 Aalborg, Ø1 Roskilde) Fast planlagte aktiviteter om motion/idræt som strukturerede aktiviteter (ugentligt eller dagligt) (Hvidovre ; E31-E32 Vejle; Brønderslev N6; Randers E2; Viborg rets.psyk; B&U Odense) Morgen/formiddags motion fast to gange ugentligt (E31-E32 Vejle; H4 Kolding) Aktiviteter i gårdmiljø fx vandaktiviteter og badminton (BUP Odense) Zumba (P4 Ny.Sjælland) Wii (41 Augustenborg, Risskov P1, Viborg M1, H4 Kolding, Vordingborg S1, P4 Ny.Sjælland). Fysioterapeuten/ergoterapeut været i aftenvagt med tilbud om aktiviteter: gåtur, styrketræning (kun for mænd), gymnastik og afspænding (P4 Risskov, P1 Risskov; V1 Slagelse) Aktiviteter på tværs med andre afsnit (N6 Brønderslev, Ø1 Roskilde, S1 Vordingborg) Fysiske aktiviteter i hal/motionsrum, hockey, badminton, bordtennis, fodbold, styrketræning (S6 Aalborg) Bordtennis (Esbjerg E3, Slagelse V1, H4 Kolding). Patient arrangeret bordtennisturnering (P4 Nykøbing Sj.) Fælles cirkeltræning (M3 Risskov) Cirkeltræning (Risskov P1) Åbent i motionsrum sen eftermiddag og aften( Hvidovre) Træningsredskaber i haven til fri afbenyttelse (Risskov P1) Motion i haven (Bispebjerg B104) Motionsgruppe/ Træningshold/ BIFOS (Hvidovre , Slagelse V1, Brønderslev N6) Løb og cykling (Retspsyk. Viborg; S6 Aalborg, S1 Vordingborg, H4 Kolding) Løbegruppe (Risskov P1) Daglige gåture/gågruppe (P1 Risskov, U1 Roskilde, P4 Risskov, Hvidovre, M3 Risskov, S1 Vordingborg, Slagelse V1, Svendborg P2, Brønderslev N6) Morgen og aftenmøder med efterfølgende gymnastik eller boldspil (P4 Risskov) Ballonspil (P1 Risskov, P4 Risskov), ballonspil med fluesmækker (Randers E2) Krop og Hop implementeret som fast aktivitet (S1 Vordingborg) Bilag 3 Side 1

26 Krop og bevægelse (Slagelse V1) Boldspil (Basket, floorball, udendørs og indendørs mm.) (Esbjerg E3, Vordingborg S1, P4 Risskov, V1 Slagelse) Skemaer med styrketræningsøvelser uden redskaber med billede, tekst og antal gentagelser, som kan anvendes af alle (P4 Risskov) Aktivitets tilbud som er blevet revurderet og afprøvet igen (Slagelse V1) Aktivitet på mulitbane (Brønderslev N6) Sjip (Esbjerg E3) Cykelture (Brønderslev N6) Eftermiddagsaktivitet (E3 Esbjerg: N6 Brønderslev) Små, konkrete og afgrænsede aktiviteter (P1 Holstebro) Sansestimulerende aktiviteter Forskellige former for sanseintegration og hjælpemidler kuglestol, kædedyne, fodbad, ballstick, proximationsøvelse (P2 Svendborg). Sensit-stol (Esbjerg E3) Kugledyne (Esbjerg E3). Demensdyne, kugleveste, knætæppe, fodpude (Vordingborg G2) Brug af myfit vest før der tilbydes PN medicin til anspændte/urolige patienter (E3 Esbjerg) Ridning med patient (S1 Vordingborg) Stemningsvideo (G2 Vordingborg) 2 app s på Ipad for at bedre nattesøvn eller hjælp til at falde i søvn. En med beroligende musik m. visuelle billeder på skærmen. En anden m. beroligende tale (Risskov P4) Ballstick (E3 Esbjerg, P4 Risskov, P1 Risskov; U1 Roskilde: P4 N.Sjælland, 41 Augustenborg, H4 Kolding, Viborg rets.psyk, V1 Slagelse, Svendborg P2) Individuel yoga, hvor patient underviser personale (Retspsyk. Viborg, Risskov P4) Kropsgruppe mhp. at arbejde med kropsbevidsthed/afspænding/grounding/afledning ( Hvidovre) Sansestimulation/integration (P4 Nykøbing Sjælland; PC København; G2 Vordingborg) Mindfullness både individuel og gruppe (P4 Nykøbing Sjælland) Der er udført mindfulness-seancer to gange individuelt på to forskellige patienter (Vordingborg S1) Individuelt tilbud hvor der bruges ballstick til grounding og sanseintegration (V1 Slagelse) Musikterapi (P2 Svendborg) Musicure tilbud (Slagelse V1) Morgenstilhed (Vordingborg S1) Nye redskaber til aktiviteter 2 motionsrum etableret i tidligere rygerum (P1 Holstebro, H4 Kolding, 41 Augustenborg) Der er blevet indkøbt cykler, hjelme og hulahopringe med vægt (P4 Nykøbing Sj.) Indkøbt computere - som skal bruges til at opfylde det behov, der er hos patienterne for at kunne komme i kontakt med omverdenen og holde fast i det liv de har uden for hospitals regi (Slagelse V1) Der er indkøbt div. spil og mange redskaber som motiverer til aktivitet. (Bolde, spil, motorikredskaber, balanceredskaber, m.m.) Der er indkøbt skridttællere og pulsmålere som kan bruges som motivationsfaktorer. (B&U Odense) Ny X-box med kinect (V1 Slagelse) Planlægger indretning af et sanserum på afdelingen (H4 Kolding) Etablering af udendørs aktivitetsbane til div. spil (N6 Brønderslev) Kreative og hobby-orienterede aktiviteter Bowling (V1 Slagelse, E3 Esbjerg, E2 Randers) Modellere figurer i ler (Viborg rets.psyk) Bordfodbold (V1 Slagelse) Fællessang og højtlæsning i tv-stue (P4 Risskov) Musik og sang (Retspsyk. Viborg) Bilag 3 Side 2

27 Morgensang hver mandag og fredag (E31-32 Vejle) Musikgruppe( Hvidovre, B&U Odense). Fast spilleaften/filmaften ( Hvidovre) Filmaften (E3 Esbjerg, H4 Kolding, P4 Risskov, P4 Nykøbing Sj., V1 Slagelse) Film udlån (Slagelse V1) Patient arrangeret filmaften (Svendborg P2) Kongespil (Vordingborg S1) Spille spil (P4 Nykøbing Sj) Airhockey - Ofte tager pt. selv initiativ til at spille og behøver ikke personalets motivation og tilstedeværelse (B&U Odense) Kreativt værksted (V1 Slagelse) Kreativ gruppe ( Hvidovre) Mandagsaktivitet mhp. kreative ting (H4 Kolding) Dart (BU Esbjerg, H4 Kolding, E2 Randers) Ringspil (E3 Esbjerg) Puslespil (2121 Hillerød) Malevæg (M1 Ballerup) Fælles tegne og male ( Hvidovre. Udføres også med enkelt patient på stuen, P4 Risskov) Drama (B&U Odense) Miljøterapeutiske aktiviteter 1 til 1 ture ud af afdelingen (B104 Bispebjerg) Patienter deltager i køkkenaktiviteter (41 Augustenborg, P4 Risskov) Bagning som aktivitet (2121 Hillerød, P4 Risskov), Fast bageaften ( Hvidovre) Fælles spisning hver mandag (P2 Svendborg) Den grønne time (daglige havesysler) (P2 Svendborg) Tilbyde skærmede og bæltefikserede patienter ure på stuen (E3 Esbjerg) Besøg på udstillinger, domkirke og andre attraktioner i nærmiljøet, for udvalgte patienter (Viborg rets.psyk) Dagligdags aktiviteter som tøjvask (V1 Slagelse) Computer udlån (V1 Slagelse) Planlægning af julefest i afsnittet (S1 Vordingborg) Tilbud om kakao (V1 Slagelse) Planlægning og implementering af aktiviteter Kognitiv adfærdsterapi (P4 Risskov) Miljøterapi (41 Augustenborg) Gruppeaktiviteter i hver vagt (P4 Risskov) Personale har fokus på at være ude på gangen (M1 Viborg) Morgenmøde/morgengymnastik (BUP Odense; M1 Viborg; M3 Risskov; E2 Randers, P1 Risskov; N6 Brønderslev, BUC Glostrup, Hvidovre, E3 Esbjerg) Patientstyret morgenmøde, hvor nogle af patienterne har spillet musik til (P2 Svendborg) Summemøde som afholdes hver eftermiddag, hvor patienter kommer med ideer til hvilke aktiviteter der skal foregå om aftenen (P4 Nykøbing Sj) Afprøvet afholdelse af aftenmøde for patienter kl Formål: inddragelse af patienter ifht. planlægning af aktiviteter samt støtte til struktur og overblik over aftenen på afsnittet (M3 Risskov) Actioncard på boksning (BU Esbjerg) Actioncards med forslag til bevægelse på væggene i lukket afsnit som inspiration (E31-E32 Vejle) Ugeskema/-plan over aktiviteter (M1 Viborg; V1 Slagelse) Psykoedukative tiltag Krisekort (U1 Roskilde) Skema til vurdering af angst og aggression er implementeret som standard og udfyldes af Bilag 3 Side 3

28 kontaktperson i samarbejde med patienten ( Hvidovre) Fysioterapeutisk screening med særligt fokus på uro og aggressionsforvaltning (M3 Risskov) Eftersamtaler (2121 Hillerød, 52.01PC København) Fokus på at bruge data fra eftersamtaler for at nedbringe tvangen (M1 Viborg) Mestringsstrategiskema, mestringsanalyse, kriseplaner, samarbejdsaftaler (E31+E32 Vejle, M1 Ballerup; PC København, Hvidovre; 2121 Hillerød, M3 Risskov) Organisatoriske tiltag Daglige møder med kritisk gennemgang af bæltefikseirnger på tværs af afsnit, med deltagelse af overlæge og sygeplejerske, mhp. at forbedre praksis (second opinion)( Hvidovre) Ugens psykofysiske greb med træningsinstruktører som tovholdere (G2 Vordingborg) MOHOST screening foretages når pt. kommer til lukket afsnit (52.01 PC København) Forbedre kommunikation med fremmedsprogede patienter i den akutte fase - via oversatte sætninger (Ø1 Roskilde) VAS-skema for at vurdere effekten af forskellige tilbudte og gennemførte aktiviteter arbejdes med hvordan det kan bruges mere hensigtsmæssigt (P1 Risskov) Mestringsanalyse som fast del af indlæggelsesprocedure og herefter udarbejdelse af mestringsskema (M3 Risskov) Bilag 3 Side 4

29 Bilag 4 Baggrundsmateriale for midtvejsevalueringen Materiale fra tidligere projekter: Kvalitetsafdelingen Århus Amt (2006): Det Nationale Gennembrudsprojekt om tvang i psykiatrien. Evaluering af projektet Center for Kvalitetsudvikling (2007): Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien med anvendelse af Gennembrudsmetoden - 2. bølge. Evaluering af 2. bølge (51 sider) Center for Kvalitetsudvikling(2008): Mindre Tvang Mere Kvalitet. Erfaringer fra det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien rud/tvang/publikationer/temah%c3%a6ftetvangipsykiatrien.pdf Center for Kvalitetsudvikling (2010): Implementeringsnetværk. Forebyggelse og håndtering af tvang. Status på implementeringsnetværket. Projektdokumenter: Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Nedbringelse af tvang i psykiatrien satspulje. 14. marts 2012, Opdateret 27. juni 2012 Satspuljeprojekt: Vedr. projekter til nedbringelse af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden Kommissorium for følgegruppen2012 Kommissorium for brugerpanel 2013 Regionernes ansøgninger til satspuljen/gennembrudsprojektet, august og oktober 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling(2012): Nedbringelse af tvang i psykiatrien - en introduktion til det nationale gennembrudsprojekt http://tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, november 2012: Startpakke til det nationale projekt: Nedbringelse af tvang i psykiatrien CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2. oplag 2013: Tvang i psykiatrien håndtering og forebyggelse. Idékatalog, Nyhedsbreve udsendt af det nationale sekretariat, CGK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling: juni 2013, november 2013 Datakilder: LUP Psykiatri Udtræk foretaget af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i maj 2013 LUP Psykiatri Udtræk foretaget af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i februar 2014 Teamenes månedsrapporter for juni, august, september, oktober-november 2013 samt januar 2014 Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt de 30 team Det nationale sekretariats tilbagemeldinger på månedsrapporterne juli, sept., oktober og december 2013 Bilag 4 Side 1

30 Telefoninterview med de fem regionale tovholdere/projektledere, januar 2014 Elektronisk spørgeskema til projektteamdeltagere december 2013 Datasæt udtrukket fra SEI-databasen i februar 2014 vedrørende tvang i psykiatrien Mailkorrespondance med regionerne, Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen i hele perioden Metode: Gerald J. Langley, Ronald D. Moen, Kevin M. Nolan, Thomas W. Nolan, Clifford L. Norman & Lloyd P. Provost (2009): The improvement guide a practical approach to enhancing organizational performance. Second edition. Jossey-Bass Jacob Anhøj (2013): Noter om seriediagrammet, 7. januar 2013, Referat af SEI-workshop april 2013 og november 2013 Tvangsmiddelbruk i det psykiske helsevernet i perioden www.tvangsforskning.no i december 2013 Lovstof og nationale dokumenter: Indenrigs- og sundhedsministeriet (2010): Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger Registerdeklaration. Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (5. juli 2013):Opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien Regionale dokumenter: Region Hovedstadens Psykiatri: Vejledning. PLIS Tvang i Psykiatrien (udateret) Tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland 2012 og udvikling af anvendelsen af tvang. Data trukket fra E- sundhed 4. marts 2013 Opgørelse af Tvang. Monitorering af fikseringer og fastholdelser i Psykiatrien Nordjylland (version maj 2013) Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger for 1. halvår i 2011, 2012 samt Anne Wagner Moesgaard, Psykiatrien Region Syddanmark, 18. juli 2013 Tvang i psykiatrien Opgørelse Notat Danske Regioner 21. august 2013 Anvendelse af beroligende medicin og bæltefiksering fordelt på afdelinger og afsnit i 2013 (1. januar 31. august) af Lotte Østergaard Kristensen, Psykiatrien i Region Syddanmark, 4. september 2013 Brev til Statens Seruminstitut Vedrørende registrering af tvangsforanstaltninger foretaget i somatikken fra Direktionen, Region Hovedstadens Psykiatri, dateret 27. november 2013 Notat: Satspuljeprojekt Nedbringelse af tvang. Status 2013 Region Syddanmark. 17. januar 2014 Bilag 4 Side 2

31

32

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri

Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri MAJ 2014 Psykiatri Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE BEHANDLING SAMARBEJDE OG KOMPETENCER AKTIVITETER FORORD OG FORMÅL Region

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien

Succesfulde tiltag. Pårørende i Psykiatrien Succesfulde tiltag Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport

Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Konklusion... 5 Kommentarer fra konsulenterne... 6 Sammendrag

Læs mere

0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10

0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10 Indhold 0 0 Indhold.... 1 1. Aktiviteter som led i behandling... 2 1.1 Akut indlæggelse... 2 1.2 Indlæggelsessamtale... 2 1.3 Revurdering/udskrivelse... 3 1.4 Dokumentation... 3 1.5 Metodeovervejelser

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2005 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Sygefravær Ned I Psykiatrien

Sygefravær Ned I Psykiatrien Sygefravær Ned I Psykiatrien Evaluering af SNIP uddannelsen for mellemledere i Region Hovedstadens Psykiatri Jeg har som ny leder overtaget en afdeling med højt sygefravær. Nu er sygefraværet ganske lavt

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 167 Offentligt Den 17. september 2010 Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-1470-424/MV

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Undervisningsmateriale 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er udarbejdet

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb

Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Inspirationskatalog med Dokumenterede, Erfaringer, Eksempler og Redskaber - Til lægesekretærer og ledere på sygehusafdelinger Side 1 Lægesekretærer,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere