Nedbringelse af tvang i psykiatrien Midtvejsevaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 - Midtvejsevaluering"

Transkript

1 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Midtvejsevaluering Bilag CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2

3 Bilag Bilag 1: Samlet oversigt over deltagende afsnit i Nedbringelse af tvang i psykiatrien Bilag 2: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt projektteam. December 2013 Bilag 3: Oversigt over aktiviteter og tiltag i gennembrudsprojektet om Nedbringelse af tvang i psy-kiatrien Bilag 4: Baggrundsmateriale for midtvejsevalueringen

4 Bilag 1 Samlet oversigt over deltagende afsnit i Nedbringelse af tvang i psykiatrien Region Region Nordjylland 4 projektteam 4 afsnit Region Midtjylland 7 projektteam 7 afsnit Region Syddanmark 7 projektteam 8 afsnit Region Sjælland 6 projektteam 6 afsnit Region Hovedstaden 6 projektteam 8 afsnit Enhed Alment lukket Sengeafsnit S6, Afd. Syd Ålborg Alment lukket Sengeafsnit S5, Afd. Syd Ålborg Alment lukket Sengeafsnit N5, Afd. Nord Brønderslev Alment lukket Sengeafsnit N6, Afd. Nord Brønderslev Viborg-Skive almen psyk. 1. etage - 10 senge Risskov P4 almen psyk senge Risskov P1 almen psyk senge Holstebro P1 akut modtageafsnit - 29 senge Viborg retspsyki. afsnit 5. etage 10 senge Randers E2 almen psyk senge Risskov M3 almen og gerontopsyk senge H4 Kolding lukket afsnit - 15 senge + 5 i skadestue E31 og E32 Vejle, skærmet åbent/lukket afsnit - 40 senge P2 Svendborg åbent/lukket - 20 senge 41 Augustenborg almenpsyk senge E3 Esbjerg lukket - 12 senge Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Esbjerg - 12 senge Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Odense - 8 senge Ø1 Roskilde almenpsyk senge V1 Slagelse almenpsyk senge S1 Vordingborg almenpsyk senge G2 Vordingborg, gerontopsyk senge P4 Nykøbing Sjælland, retspsyk. 10 senge U1, Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Roskilde - 20 senge 2121 Center Nordsjælland/ Hillerød akutmodtagelse - 14 senge 809 og 811 Center Hvidovre/ Brøndby lukkede almenpsyk. 11 og 11 senge Center København /Bispebjerg akut lukket 20 senge M1 Center Ballerup intensivt lukket afsnit - 14 senge B104 BUC Bispebjerg lukket ungdomsafsnit - 8 senge B204 + B205 BUC Glostrup intensivt og akut - 8 og 10 senge Bilag 1 Side 1

5 Bilag 2 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt projektteam December 2013 Undersøgelsen blev gennemført med et elektronisk spørgeskema i december 2013 Her rapporteres svarfordelingerne opdelt på regioner og i alt. Kommentarerne fra spørgeskemaerne er ikke medtaget i dette dokument Besvarelsens fremgangsmåde Hvordan er spørgeskemaet besvaret? Bilag 2 Side 1

6 Patient- og pårørendeinddragelse Personalet spørger patienterne om deres egne erfaringer med aktiviteter Personalet inddrager aktivt patienterne i planlægningen af målrettede aktiviteter Aktivitetstilbud indgår som en fast del af patientens behandlingsplan Bilag 2 Side 2

7 Patienterne giver tilbagemelding på afsnittets aktivitetstilbud Personalet spørger pårørende for at inddrage deres viden om patienten Pårørende deltager aktivt i aktiviteter med indlagte patienter Bilag 2 Side 3

8 Personalets deltagelse og kompetencer Plejepersonalet deltager i aktiviteter med patienter på afsnittet Lægerne deltager aktivt i arbejdet med at forebygge brugen af tvang Lederen deltager i analysen af tvangsepisoder Bilag 2 Side 4

9 Personalet har de nødvendige kompetencer til at deeskalere konflikter Personalet har de nødvendige kompetencer til at kunne tilbyde patienterne målrettede aktiviteter Bilag 2 Side 5

10 De fysiske rammer Afsnittets fysiske rammer giver patienterne mulighed for at kunne trække sig tilbage ved behov Bilag 2 Side 6

11 Ændringer og gennemførte tiltag i 2013 Der er kommet flere aktivitetstilbud til patienterne Der er sket ombygninger, ændringer af fysiske rammer Der er indkøbt nyt udstyr, motionsredskaber mv. Bilag 2 Side 7

12 Der er gennemført andre tiltag med det formål at reducere omfanget af tvang Der er gennemført tiltag med det formål at forbedre kvaliteten af tvangsepisoderne Personalet har deltaget i systematisk kompetenceudvikling Bilag 2 Side 8

13 Personalet har fået adgang til tvangstal på afsnitsniveau Der er kommet nye retningslinjer af betydning for anvendelse af tvang Der er sket vigtige organisatoriske ændringer fx sammenlægninger af afsnit Bilag 2 Side 9

14 Der er sket vigtige ændringer i patientgruppen Bilag 2 Side 10

15 Resultater Vi har opnået konkrete resultater i forhold til nedbringelse af tvang i 2013 Vi har konkrete eksempler på at aktivitetstilbud direkte har forebygget anvendelsen af tvang Vi har reduceret antallet af bæltefikseringer på afsnittet Bilag 2 Side 11

16 Vi har reduceret varigheden af bæltefikseringer Vi forventer at omfanget af tvang reduceres i 2014 Bilag 2 Side 12

17 I hvor høj grad har følgende faktorer bidraget til jeres lokale forbedringsarbejde? Idékataloget De forberedende øvelser i Startpakken (inden 1. læringsseminar) Deltagelse i læringseminar 1 og 2, herunder foredrag og dialog med oplægsholdere samt erfaringsudveksling/dialog med teams fra andre afsnit Bilag 2 Side 13

18 Jeres egne pdsa-cirkler Jeres arbejde med at udarbejde månedsrapporter Andre teams månedsrapporter Bilag 2 Side 14

19 Sekretariatets tilbagemeldinger på månedsrapporter Grafer med tvangsstatistik for hele regionen/landet Gennemgang af jeres egne tvangstal og grafer Bilag 2 Side 15

20 Teammøder i projektteamet Tavlemøder på afsnittet Personalemøder Bilag 2 Side 16

21 Samtaler med patienter Samtaler med pårørende Vejledning fra den regionale implementeringsgruppe/ regional projektleder Bilag 2 Side 17

22 Den lokale afsnitsledelse Afdelingsledelsen/centerledelse/klinikledelsen Den regionale psykiatriledelse Bilag 2 Side 18

23 Indlæg og videnskort på det virtuelle netværk på VIS.dk Webinaret/videomødet med Jesper Bak Artikler/litteratur Bilag 2 Side 19

24 Medieomtale om tvang Afsluttende spørgsmål Har I/du oplevet barrierer, der har vanskeliggjort processen med at nedbringe brugen af tvang? Bilag 2 Side 20

25 Bilag 3 Oversigt over aktiviteter og tiltag i gennembrudsprojektet om Nedbringelse af tvang i Psykiatrien (Opgjort januar 2014) Fysisk aktivitet Individuelt rettede Konditest afprøvet på patient (BUP Odense) Individuelle målrettede tiltag som roning, gåtur og svømning indføres i pt. ugeplan (P4 Ny.Sjælland) 1:1 løbeture (B104 Bispebjerg) Individuel træning (M1 Viborg) ½ times aktivitet til alle patienter i bælte (E31+E32 Vejle) Motionscykler (Hillerød 2121, Esbjerg E3, Slagelse V1, Risskov P4, Roskilde Ø1, P4 Ny.Sjælland). Motionscykling på skærmet enhed (E31-E32 Vejle) Systematisk træning på hhv. crosstrainer og motionscykel (P4 Risskov) Boksning (H4 Kolding) Min. 20 min. daglig aktivitet til skærmede og dårlige patienter (41 Augustenborg) Hulahop ring (Esbjerg E3) 7 min. work-out (Esbjerg E3) Struktureret træningsforløb med træning ca. 3 gange ugentligt til to patienter der er i risikogruppe for tvang. Der er lavet en træningsplan til dem, som de selv er medansvarlig for (B&U Odense) Ny ribbe som er ophængt på skærmet enhed (Svendborg P2) Alle patienter har individuel aktivitetsplan, enkelte patienters aktivitetsprogram er udvidet med sanseprogrammet (projektets målgruppe)* (Vordingborg G2) Program med øvelser til bælte- og remfikserede patienter udarbejdet af fysioterapeut (M1 Viborg) Socialt rettede Fast ugeplan/grundstruktur med aktiviteter (E31-E32 Vejle, U1 Roskilde, S5 Aalborg, Ø1 Roskilde) Fast planlagte aktiviteter om motion/idræt som strukturerede aktiviteter (ugentligt eller dagligt) (Hvidovre ; E31-E32 Vejle; Brønderslev N6; Randers E2; Viborg rets.psyk; B&U Odense) Morgen/formiddags motion fast to gange ugentligt (E31-E32 Vejle; H4 Kolding) Aktiviteter i gårdmiljø fx vandaktiviteter og badminton (BUP Odense) Zumba (P4 Ny.Sjælland) Wii (41 Augustenborg, Risskov P1, Viborg M1, H4 Kolding, Vordingborg S1, P4 Ny.Sjælland). Fysioterapeuten/ergoterapeut været i aftenvagt med tilbud om aktiviteter: gåtur, styrketræning (kun for mænd), gymnastik og afspænding (P4 Risskov, P1 Risskov; V1 Slagelse) Aktiviteter på tværs med andre afsnit (N6 Brønderslev, Ø1 Roskilde, S1 Vordingborg) Fysiske aktiviteter i hal/motionsrum, hockey, badminton, bordtennis, fodbold, styrketræning (S6 Aalborg) Bordtennis (Esbjerg E3, Slagelse V1, H4 Kolding). Patient arrangeret bordtennisturnering (P4 Nykøbing Sj.) Fælles cirkeltræning (M3 Risskov) Cirkeltræning (Risskov P1) Åbent i motionsrum sen eftermiddag og aften( Hvidovre) Træningsredskaber i haven til fri afbenyttelse (Risskov P1) Motion i haven (Bispebjerg B104) Motionsgruppe/ Træningshold/ BIFOS (Hvidovre , Slagelse V1, Brønderslev N6) Løb og cykling (Retspsyk. Viborg; S6 Aalborg, S1 Vordingborg, H4 Kolding) Løbegruppe (Risskov P1) Daglige gåture/gågruppe (P1 Risskov, U1 Roskilde, P4 Risskov, Hvidovre, M3 Risskov, S1 Vordingborg, Slagelse V1, Svendborg P2, Brønderslev N6) Morgen og aftenmøder med efterfølgende gymnastik eller boldspil (P4 Risskov) Ballonspil (P1 Risskov, P4 Risskov), ballonspil med fluesmækker (Randers E2) Krop og Hop implementeret som fast aktivitet (S1 Vordingborg) Bilag 3 Side 1

26 Krop og bevægelse (Slagelse V1) Boldspil (Basket, floorball, udendørs og indendørs mm.) (Esbjerg E3, Vordingborg S1, P4 Risskov, V1 Slagelse) Skemaer med styrketræningsøvelser uden redskaber med billede, tekst og antal gentagelser, som kan anvendes af alle (P4 Risskov) Aktivitets tilbud som er blevet revurderet og afprøvet igen (Slagelse V1) Aktivitet på mulitbane (Brønderslev N6) Sjip (Esbjerg E3) Cykelture (Brønderslev N6) Eftermiddagsaktivitet (E3 Esbjerg: N6 Brønderslev) Små, konkrete og afgrænsede aktiviteter (P1 Holstebro) Sansestimulerende aktiviteter Forskellige former for sanseintegration og hjælpemidler kuglestol, kædedyne, fodbad, ballstick, proximationsøvelse (P2 Svendborg). Sensit-stol (Esbjerg E3) Kugledyne (Esbjerg E3). Demensdyne, kugleveste, knætæppe, fodpude (Vordingborg G2) Brug af myfit vest før der tilbydes PN medicin til anspændte/urolige patienter (E3 Esbjerg) Ridning med patient (S1 Vordingborg) Stemningsvideo (G2 Vordingborg) 2 app s på Ipad for at bedre nattesøvn eller hjælp til at falde i søvn. En med beroligende musik m. visuelle billeder på skærmen. En anden m. beroligende tale (Risskov P4) Ballstick (E3 Esbjerg, P4 Risskov, P1 Risskov; U1 Roskilde: P4 N.Sjælland, 41 Augustenborg, H4 Kolding, Viborg rets.psyk, V1 Slagelse, Svendborg P2) Individuel yoga, hvor patient underviser personale (Retspsyk. Viborg, Risskov P4) Kropsgruppe mhp. at arbejde med kropsbevidsthed/afspænding/grounding/afledning ( Hvidovre) Sansestimulation/integration (P4 Nykøbing Sjælland; PC København; G2 Vordingborg) Mindfullness både individuel og gruppe (P4 Nykøbing Sjælland) Der er udført mindfulness-seancer to gange individuelt på to forskellige patienter (Vordingborg S1) Individuelt tilbud hvor der bruges ballstick til grounding og sanseintegration (V1 Slagelse) Musikterapi (P2 Svendborg) Musicure tilbud (Slagelse V1) Morgenstilhed (Vordingborg S1) Nye redskaber til aktiviteter 2 motionsrum etableret i tidligere rygerum (P1 Holstebro, H4 Kolding, 41 Augustenborg) Der er blevet indkøbt cykler, hjelme og hulahopringe med vægt (P4 Nykøbing Sj.) Indkøbt computere - som skal bruges til at opfylde det behov, der er hos patienterne for at kunne komme i kontakt med omverdenen og holde fast i det liv de har uden for hospitals regi (Slagelse V1) Der er indkøbt div. spil og mange redskaber som motiverer til aktivitet. (Bolde, spil, motorikredskaber, balanceredskaber, m.m.) Der er indkøbt skridttællere og pulsmålere som kan bruges som motivationsfaktorer. (B&U Odense) Ny X-box med kinect (V1 Slagelse) Planlægger indretning af et sanserum på afdelingen (H4 Kolding) Etablering af udendørs aktivitetsbane til div. spil (N6 Brønderslev) Kreative og hobby-orienterede aktiviteter Bowling (V1 Slagelse, E3 Esbjerg, E2 Randers) Modellere figurer i ler (Viborg rets.psyk) Bordfodbold (V1 Slagelse) Fællessang og højtlæsning i tv-stue (P4 Risskov) Musik og sang (Retspsyk. Viborg) Bilag 3 Side 2

27 Morgensang hver mandag og fredag (E31-32 Vejle) Musikgruppe( Hvidovre, B&U Odense). Fast spilleaften/filmaften ( Hvidovre) Filmaften (E3 Esbjerg, H4 Kolding, P4 Risskov, P4 Nykøbing Sj., V1 Slagelse) Film udlån (Slagelse V1) Patient arrangeret filmaften (Svendborg P2) Kongespil (Vordingborg S1) Spille spil (P4 Nykøbing Sj) Airhockey - Ofte tager pt. selv initiativ til at spille og behøver ikke personalets motivation og tilstedeværelse (B&U Odense) Kreativt værksted (V1 Slagelse) Kreativ gruppe ( Hvidovre) Mandagsaktivitet mhp. kreative ting (H4 Kolding) Dart (BU Esbjerg, H4 Kolding, E2 Randers) Ringspil (E3 Esbjerg) Puslespil (2121 Hillerød) Malevæg (M1 Ballerup) Fælles tegne og male ( Hvidovre. Udføres også med enkelt patient på stuen, P4 Risskov) Drama (B&U Odense) Miljøterapeutiske aktiviteter 1 til 1 ture ud af afdelingen (B104 Bispebjerg) Patienter deltager i køkkenaktiviteter (41 Augustenborg, P4 Risskov) Bagning som aktivitet (2121 Hillerød, P4 Risskov), Fast bageaften ( Hvidovre) Fælles spisning hver mandag (P2 Svendborg) Den grønne time (daglige havesysler) (P2 Svendborg) Tilbyde skærmede og bæltefikserede patienter ure på stuen (E3 Esbjerg) Besøg på udstillinger, domkirke og andre attraktioner i nærmiljøet, for udvalgte patienter (Viborg rets.psyk) Dagligdags aktiviteter som tøjvask (V1 Slagelse) Computer udlån (V1 Slagelse) Planlægning af julefest i afsnittet (S1 Vordingborg) Tilbud om kakao (V1 Slagelse) Planlægning og implementering af aktiviteter Kognitiv adfærdsterapi (P4 Risskov) Miljøterapi (41 Augustenborg) Gruppeaktiviteter i hver vagt (P4 Risskov) Personale har fokus på at være ude på gangen (M1 Viborg) Morgenmøde/morgengymnastik (BUP Odense; M1 Viborg; M3 Risskov; E2 Randers, P1 Risskov; N6 Brønderslev, BUC Glostrup, Hvidovre, E3 Esbjerg) Patientstyret morgenmøde, hvor nogle af patienterne har spillet musik til (P2 Svendborg) Summemøde som afholdes hver eftermiddag, hvor patienter kommer med ideer til hvilke aktiviteter der skal foregå om aftenen (P4 Nykøbing Sj) Afprøvet afholdelse af aftenmøde for patienter kl Formål: inddragelse af patienter ifht. planlægning af aktiviteter samt støtte til struktur og overblik over aftenen på afsnittet (M3 Risskov) Actioncard på boksning (BU Esbjerg) Actioncards med forslag til bevægelse på væggene i lukket afsnit som inspiration (E31-E32 Vejle) Ugeskema/-plan over aktiviteter (M1 Viborg; V1 Slagelse) Psykoedukative tiltag Krisekort (U1 Roskilde) Skema til vurdering af angst og aggression er implementeret som standard og udfyldes af Bilag 3 Side 3

28 kontaktperson i samarbejde med patienten ( Hvidovre) Fysioterapeutisk screening med særligt fokus på uro og aggressionsforvaltning (M3 Risskov) Eftersamtaler (2121 Hillerød, 52.01PC København) Fokus på at bruge data fra eftersamtaler for at nedbringe tvangen (M1 Viborg) Mestringsstrategiskema, mestringsanalyse, kriseplaner, samarbejdsaftaler (E31+E32 Vejle, M1 Ballerup; PC København, Hvidovre; 2121 Hillerød, M3 Risskov) Organisatoriske tiltag Daglige møder med kritisk gennemgang af bæltefikseirnger på tværs af afsnit, med deltagelse af overlæge og sygeplejerske, mhp. at forbedre praksis (second opinion)( Hvidovre) Ugens psykofysiske greb med træningsinstruktører som tovholdere (G2 Vordingborg) MOHOST screening foretages når pt. kommer til lukket afsnit (52.01 PC København) Forbedre kommunikation med fremmedsprogede patienter i den akutte fase - via oversatte sætninger (Ø1 Roskilde) VAS-skema for at vurdere effekten af forskellige tilbudte og gennemførte aktiviteter arbejdes med hvordan det kan bruges mere hensigtsmæssigt (P1 Risskov) Mestringsanalyse som fast del af indlæggelsesprocedure og herefter udarbejdelse af mestringsskema (M3 Risskov) Bilag 3 Side 4

29 Bilag 4 Baggrundsmateriale for midtvejsevalueringen Materiale fra tidligere projekter: Kvalitetsafdelingen Århus Amt (2006): Det Nationale Gennembrudsprojekt om tvang i psykiatrien. Evaluering af projektet Center for Kvalitetsudvikling (2007): Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien med anvendelse af Gennembrudsmetoden - 2. bølge. Evaluering af 2. bølge (51 sider) Center for Kvalitetsudvikling(2008): Mindre Tvang Mere Kvalitet. Erfaringer fra det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien rud/tvang/publikationer/temah%c3%a6ftetvangipsykiatrien.pdf Center for Kvalitetsudvikling (2010): Implementeringsnetværk. Forebyggelse og håndtering af tvang. Status på implementeringsnetværket. Projektdokumenter: Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Nedbringelse af tvang i psykiatrien satspulje. 14. marts 2012, Opdateret 27. juni 2012 Satspuljeprojekt: Vedr. projekter til nedbringelse af tvang i psykiatrien efter gennembrudsmetoden Kommissorium for følgegruppen2012 Kommissorium for brugerpanel 2013 Regionernes ansøgninger til satspuljen/gennembrudsprojektet, august og oktober 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling(2012): Nedbringelse af tvang i psykiatrien - en introduktion til det nationale gennembrudsprojekt http://tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, november 2012: Startpakke til det nationale projekt: Nedbringelse af tvang i psykiatrien CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2. oplag 2013: Tvang i psykiatrien håndtering og forebyggelse. Idékatalog, Nyhedsbreve udsendt af det nationale sekretariat, CGK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling: juni 2013, november 2013 Datakilder: LUP Psykiatri Udtræk foretaget af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i maj 2013 LUP Psykiatri Udtræk foretaget af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i februar 2014 Teamenes månedsrapporter for juni, august, september, oktober-november 2013 samt januar 2014 Elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt de 30 team Det nationale sekretariats tilbagemeldinger på månedsrapporterne juli, sept., oktober og december 2013 Bilag 4 Side 1

30 Telefoninterview med de fem regionale tovholdere/projektledere, januar 2014 Elektronisk spørgeskema til projektteamdeltagere december 2013 Datasæt udtrukket fra SEI-databasen i februar 2014 vedrørende tvang i psykiatrien Mailkorrespondance med regionerne, Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen i hele perioden Metode: Gerald J. Langley, Ronald D. Moen, Kevin M. Nolan, Thomas W. Nolan, Clifford L. Norman & Lloyd P. Provost (2009): The improvement guide a practical approach to enhancing organizational performance. Second edition. Jossey-Bass Jacob Anhøj (2013): Noter om seriediagrammet, 7. januar 2013, Referat af SEI-workshop april 2013 og november 2013 Tvangsmiddelbruk i det psykiske helsevernet i perioden www.tvangsforskning.no i december 2013 Lovstof og nationale dokumenter: Indenrigs- og sundhedsministeriet (2010): Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger Registerdeklaration. Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (5. juli 2013):Opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien Regionale dokumenter: Region Hovedstadens Psykiatri: Vejledning. PLIS Tvang i Psykiatrien (udateret) Tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland 2012 og udvikling af anvendelsen af tvang. Data trukket fra E- sundhed 4. marts 2013 Opgørelse af Tvang. Monitorering af fikseringer og fastholdelser i Psykiatrien Nordjylland (version maj 2013) Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger for 1. halvår i 2011, 2012 samt Anne Wagner Moesgaard, Psykiatrien Region Syddanmark, 18. juli 2013 Tvang i psykiatrien Opgørelse Notat Danske Regioner 21. august 2013 Anvendelse af beroligende medicin og bæltefiksering fordelt på afdelinger og afsnit i 2013 (1. januar 31. august) af Lotte Østergaard Kristensen, Psykiatrien i Region Syddanmark, 4. september 2013 Brev til Statens Seruminstitut Vedrørende registrering af tvangsforanstaltninger foretaget i somatikken fra Direktionen, Region Hovedstadens Psykiatri, dateret 27. november 2013 Notat: Satspuljeprojekt Nedbringelse af tvang. Status 2013 Region Syddanmark. 17. januar 2014 Bilag 4 Side 2

31

32

Nyhedsbrev Det nationale gennembrudsprojekt om Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Juni 2013

Nyhedsbrev Det nationale gennembrudsprojekt om Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Juni 2013 Nyhedsbrev Det nationale gennembrudsprojekt om Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Juni 2013 Baggrund De nationale opgørelser over tvangsepisoder i behandlingspsykiatrien viser, at der fortsat

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 - Midtvejsevaluering

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 - Midtvejsevaluering Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 - Midtvejsevaluering CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før

Total Indlæggelser Indlæggelses vilkår Kendt før Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1203 619 584 1006 70 75 52 0 1030 173 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 173 51 122 158 11 4 0 0 155 18 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER BALLERUP

PSYKIATRISK CENTER BALLERUP 22-4-2015 PSYKIATRISK CENTER BALLERUP Kan Flere Fysioterapeutiske Aktiviteter Reducere Negative Følelser Og Oplevelser Hos Indlagte Psykiatriske Patienter? Inspirationsdag om de gode patientoplevelser

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016 SL konference i Kolding 10. februar 2016 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Et fælles anliggende Socialpædagogers rolle Jesper Buchholdt Gjørup, CFK, Region Midtjylland Ronnie Sydbøge, socialpædagog,

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 48 Offentligt Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Syddanmark

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Syddanmark Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Syddanmark CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Data driver arbejdet. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Data driver arbejdet Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvad kan data bruges til i jeres forbedringsarbejde? Forbedringsmodellen Hvad ønsker vi at opnå? Hvornår ved vi, at en forandring

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Tabel 2 Side 2 1500 K20 Sct. Hans psyk., sengeafd. M 298 202 96 282 0 0 15 0 0 1 297 1 1500 L10 B og U Center Hillerød, sengeafd. unge 6 0 6 6 0 0 0 0

Tabel 2 Side 2 1500 K20 Sct. Hans psyk., sengeafd. M 298 202 96 282 0 0 15 0 0 1 297 1 1500 L10 B og U Center Hillerød, sengeafd. unge 6 0 6 6 0 0 0 0 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1496 774 722 1208 67 74 126 8 0 13 1322 174 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 157 47 110 145 4 1 0 6 0 1 153 4 1500 B20 B- og U Center Glostrup,

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 164

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien - en introduktion til det nationale gennembrudsprojekt 2012-2015

Nedbringelse af tvang i psykiatrien - en introduktion til det nationale gennembrudsprojekt 2012-2015 Nedbringelse af tvang i psykiatrien - en introduktion til det nationale gennembrudsprojekt 2012-2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Sjælland

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Sjælland Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Sjælland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Workshop 4 Kulturforandring

Workshop 4 Kulturforandring Workshop 4 Kulturforandring v/projektleder Helle Høgh CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Marts 2015 1 Vi løser ikke problemer ved at bruge de tænkemåder, der skabte dem. Vi må lære

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Sussie Olesen Jesper Vestergaard Jørn Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Andersen Dagsorden:

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Inspirationskatalog Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Inspirationskatalog Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Inspirationskatalog Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Inspirationskatalog Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20

1500 A1S Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58. AMB team 1 133 61 72 116 17. AMB team 2 173 95 78 153 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 734 183 551 676 58 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 133 61 72 116 17 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 173 95 78 153 20 1500

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Klinik for ergoterapi og fysioterapi

Klinik for ergoterapi og fysioterapi Klinik for ergoterapi og fysioterapi Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Sikker Psykiatri. Introduktion til projektet. Mandag d. 28. september 2015

Sikker Psykiatri. Introduktion til projektet. Mandag d. 28. september 2015 Sikker Psykiatri Introduktion til projektet Mandag d. 28. september 2015 Simon Feldbæk Peitersen Projektleder Sikker Psykiatri Introduktion til Sikker Psykiatri Kl. 10.15 10.45 Udførelse Simon Feldbæk

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende behandlingstilbud. 1. marts 2009 1. marts 2010

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Program: Dag 1 Læringsseminar 6

Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Mandag d. 28. september 2015 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Introduktionsdag for nye teammedlemmer/teams Formålet med dag 1 er at give nye teams/teammedlemmer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Patientstyrede indlæggelser i Region Hovedstadens Psykiatri Inspiration fra et norsk projekt vedrørende Brukerstyrte

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere