KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Henrik Kristoffersen Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Alex Harttung Tlf.: Ejnar Kudsk Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Birgitte Skrostrup Olesen Tlf.: Redaktør Jennie Schlüter Tlf.: Webmaster Jennie Schlüter Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Forsidefoto: Alterkrucifik fra Vestervang Kirke, Helsingør. Læs mere i tekst side 11 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Krista Grane Larsen, Alex Harttung, Lise Mejlholm, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf ISSN: X Indhold Formandens orientering Referat af bestyrelsesmøde Redaktørens Hjørne Lønforhandling Introkursus for nyansatte Societetet af afdankede formænd "Freelanceren" på 1. landskursus Alterkrucifikset i Vestervang kirke, Helsingør 11 Fra sekretariatet Tillidsrepræsentanter Stillingsannoncer Fra sekretariatet Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning.

3 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Formandens orientering Tak for et godt Landskursus. Mange spørger: er det ikke dejligt at være på kursus, så du kan slappe lidt af? Mit svar er: Nu er jeg kommet hjem i vante ramme, så nu kan jeg puste ud med vante opgaver. Nuvel der er opgaver som skal indhentes, men at være på landskursus er for mig et kursus med fuld fokus på inspirerende foredrag, undervisning og samvær med mine kollegaer. Jeg har tænkt en del over årets generalforsamling. Der var ikke mange kommentarer til beretning, regnskab, budgetter osv. Skal jeg begynde at tænke: Har kordegne ikke overskud til foreningsengagement? Nej, jeg vælger at opfatte tavsheden på generalforsamlingen som opbakning til bestyrelsens arbejde. TAK for det! Vi har foretaget et skifte på formandsposten. Det er sket i henhold til begges ønsker, så derfor viser billedet en glad formand, der siger: tak for indsatsen og en glad afgående formand, der siger: jeg ønsker jer alt godt. Det er for mig et utroligt dejligt udgangspunkt for formandsopgaven og bestyrelsesarbejdet. Vi har sammen med jer, sammensat det helt rigtige hold og nu vil vi fortsætte det gode arbejde som I bakker op om. Bestyrelsen vil fortsætte de igangsatte arbejder vedr. visioner. Synliggørelse af vores fag og synliggørelse af bestyrelsens arbejde. Vi vil udarbejde kursuskatalog i samråd med kredsformænd. I den forbindelse ønsker vi en melding fra jer. Hvilke opgaver er der behov for kurser i? Send en besked til bestyrel- sen eller til jeres kredsformand om jeres forslag til kursustilbud. I den nærmeste fremtid vil nogle af jer blive kontaktet af jeres kredsformand. Bestyrelsen ønsker sammen med kredsformændene og jer at etablere mentor-ordninger. Her er der brug for jeres indsats. De af jer, som har særlige kompetencer indenfor f.eks. personregistrering, regnskab eller andre kerneopgaver, får mulighed for at blive mentor for andre i jeres kreds. Håber at I vil tage positivt imod en eventuel kontakt fra kredsformanden. Bestyrelsen vil herefter udpege de personer i de enkelte kredse, som vi finder bedst egnede til opgaven som mentor for jer! I Kirkeministeriets del på landskurset var der for mig opløftende beskeder. Jeg er glad for ministerets melding vedr. personregistrering. Vi er naturligvis enige i, at den af vores kerneopgaver som drejer sig om personregistrering skal forblive hvor den bliver udført dygtigt og professionelt. Nu er det så vores opgave at vores regnskaber kommer til at udvise de reelle omkostninger i forbindelse med civilregistreringsopgaverne. Jeg forventer at ministeriet i samråd med os, udarbejder arbejdsredskab som vi kan bruge til tidsopmåling vedr. civilregistreringsopgaven. Ligesom ministeriet ønsker vi at de reelle udgifter fremgår af vores regnskaber. Jeg vil endnu engang gerne opfordre jer alle til at fremsende ros, ris og andre konstruktive ideer til os i bestyrelsen. Vi vil dialogen med jer!

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 3.maj 2015 Af Gunna Sørensen Saldobalance Taget til efterretning. Aktuelle emner De sidste drøftelser vedr. formandens mundtlige beretning på Landskurset. Dagsorden til kredsformandsmøde drøftet. Visionsgruppen har udarbejdet visionsliste, som blev godkendt. De vedtagne beslutninger lægges på hjemmesiden. Forslag til at få højere organisationsprocent tages som punkt på næste bestyrelsesmøde. Formandens orientering Vedr. decentrale arbejdstidsaftaler. Menighedsråd har kompetence til at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Dog efter forhandling med os / Kordegneforeningen. Behandles i den mundtlige beretning, lægges på hjemmesiden. Udvalg og repræsentationer Henrik Kristoffersen, Henrik Højen og Richard Ammitzbøll arbejder på en beskrivelse af arbejdsopgaver i de enkelte løngrupper. Uddannelsesudvalget Vedr. kompetenceudvikling i faglige teams. Jennie Schlüter har været til møde i udvalget i KM. Der købes konsulentydelse hos Landsforeningen, idet KM har begrænsede resurser til at lave de interviews der skal bruges i undersøgelsen. Målet er at gøre mere brug af AMU. Landskursusudvalget Rekord for Landskurset, 382 var tilmeldte. Arbejdsmiljøudvalget Referat af sidste møde er lagt på hjemmesiden. Nyt møde 10. sept. i København. Punkter til orientering Fritz Knüppel har fremsendt en mail om gensidig vikarforpligtigelse. Vi afventer, hvad der kommer frem på kredsformandsmødet. Mailen omhandler vikardækning mellem flere kirker. Konstituerende møde i Vejle maj 2015 Referent Gunna Sørensen, bestyrelsesmedlem

5 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Redaktørens hjørne juni 2015 Så er vi klar Af Jennie Schlüter Vel hjemme fra årets Landskursus er det atter blevet tid til at påbegynde arbejdet med det næste blad. Som så mange gange før, var mit hoved, inden jeg gik i gang, helt tom for ideer til Redaktørens hjørne. Efter et par dage kom det første indlæg tikkende ind i min mail boks. Teksten var fra en førstegangs kursus deltager, som gerne ville give os andre en idé om, hvordan det er at være med på Nyborg Strand for første gang. Dagen efter modtog jeg en mail med et link til Dropbox, med alle de billeder, som vores meget aktive fotograf, Dorte Hartig, har fået taget gennem kurset. Alle billederne skildrede på hver deres måde den utrolig gode stemning, jeg synes har været kendetegnet for dette års Landskursus. TUSIND TAK til Dorte for dit store arbejde. Også en stor tak til de mange dem, der i løbet af landskurset er kommet med positive tilkendegivelser om bladet og afholdelse af pausegymnastik. Det er altid dejligt at få ros og ikke mindst en tilkendegivelse af, at det arbejde man gør, er godt nok. På årets generalforsamling fik vi dannet en ny bestyrelse og inden længe skal vi have en ny konstituering på plads. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Det er altid spændende, at skulle starte på noget nyt. Vores nye formand har allerede udsendt en liste med de forskellige poster, der skal besættes. Vi er så hver især blevet bedt om at komme med ønsker til de poster/områder vi gerne vil beskæftige os med i den næste periode. Vores nye formand vil så, til vores første møde, forsøge at komme med et forslag til en konstituering. Jeg er spændt på, ud fra Henriks oplæg, at se hvad de andre må have haft af ønsker. Selv har jeg, blandt andre ting, skrevet informationsudvalg og uddannelsesudvalg på min liste da jeg mener det er de områder jeg bedst kan bidrage til. Jeg har allerede en masse ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med vores hjemmeside for at synliggøre, i hvert fald bestyrelsens arbejde. En ændring af informationsudvalgets arbejde ligger også højt på listen. Som Henrik Kristoffersen opfordre til i Formandens hjørne vil jeg også meget gerne opfordre jer til at sende mig en mail med evt. ideer til emner, I gerne vil have vi tager op i bladet. Jeg er så klar

6 6 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Lønforhandling 2015 Af Ejnar Kudsk Nu er det igen tid til lønforhandlinger. Blanket til udfyldelse er klar på kordegneforeningens hjemmeside. Bemærk senest indsendelsesfrist er 1. juli Alle forhandlinger skal ses i forhold til fikspunktet. Fikspunktet er løn som gives til den, som kan løse de af menighedsrådets pålagte opgaver. Fikspunktet er laveste løn til en kordegn uden faglig eller geografisk fleksibilitet. Lønnen, som kan gives til en fuldstændig grøn medarbejder uden erfaring. Positiv regulering af intervallønnen fra indplaceringen på fikspunktet eller fra den hidtidige indplacering kan komme på tale med den begrundelse, der beskriver forholdene/behovet på den aktuelle arbejdsplads og kordegnens kompetencer, erfaring og indsats. En kompetent, erfaren kordegn vil naturligvis kunne løfte opgaven egenrådigt, hvilket giver menighedsrådet mulighed for at tænke planer for andre forhold, da de pålagte opgaver netop bliver løst til ug. Denne erfaring / kompetence vil naturligvis kunne danne grundlag for forhandling. Uddannelse / efteruddannelse indenfor de arbejdsopgaver, som er pålagt, vil også forbedre løn mulighederne. Særlige sprogkundskaber kan i nogle stillinger være en særlig kompetence i servicering af borgerne. Særlig erfaring om PR., hjemmeside, IT mv., kan være noget dit menighedsråd efterspørger, hvorfor det også er naturligt, at du belønnes herfor. Nogen gange kan der også tænkes ud af boksen, hermed menes at du uddanner dig til opgaver, som ikke pt. er i stillingen, men som du som ansat kunne blive god til og efterfølgende tilbyder menighedsrådet, som en ydelse, der kan fremme kirkens liv og vækst. Listen er uudtømmelig. Menighedsråd og kordegn kan have mange forslag og ideer til opgaver, som kan løses af kordegnen. Faglig fleksibilitet, dvs. opgaver der er pålagt stillingen, som ikke er omfattet af kordegnens kerneopgaver ifølge overenskomsten, vil også kunne danne grundlag for forhandling af intervallønnen. Geografisk fleksibilitet, dvs. kordegnen løser opgaver for flere sogne, vil også være en mulighed for løft af lønnen. Danmarks Kordegneforening er af den opfattelse, at det at skulle arbejde med flere sogne (fra samme plads) også er ensbetydende med geografisk fleksibilitet. Det at sidde på kontoret og agere ud fra henvendelser, der drejer sig om flere sogne, giver en forstyrrelse og skaber et behov hos kordegnen for at kende forholdene i nabosognet; de ansattes navne og også et behov for rent faktisk at have set forholdene i de andre sogne, for at kunne rådgive borgerne om praktiske forhold, herunder adgangsforhold mv.

7 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk introkursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer 1 dag og vi ser nærmere på: Folkekirkens historie Gudstjenester og kirkelige handlinger Folkekirkens organisation og økonomi Folkekirken som arbejdsplads Folkekirken lokalt og regionalt Planlagte kurser: Torsdag den 17. september i Harte Kirkecenter, Kolding Tirsdag den 20. oktober i Helligaandshuset, København K Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal afsted, og hold øje med nye kurser på Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

8 8 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Societetet af afdankede formænd Igen i år var de tidligere formænd samlede til frokost den 6. maj på Nyborg Strand. Dagsordenen blev fulgt slavisk, først indtagelse af en lækker frokost med øl og et par snapse, det får virkeligt snakken i gang. Vi hører nyt siden sidst, en enkelt havde været syg og vi kunne sammen glæde os over, at han var rask igen. Naturligvis taler vi om dengang vi var i vælten og mindes de kampe der blev ført for at forbedre medlemmernes vilkår. Nu er der andre der tager over og kæmper videre sådan skal det være. Vi optog et nyt medlem Torben Bækgaard- Salling og bød ham velkommen i flokken og da han var trådt af aftenen før, kunne han betragtes som fuldgyldigt medlem af den fine sammenslutning af bedagede herrer. Tid- Af Anne-Lise Arnstrup ligere blev der udnævnt en præsident hvis eneste opgave var at indkalde til næste års møde, men det var vist for meget at forlange så undertegnede blev udnævnt til sekretær. Næsten hvert år bliver jeg spurgt hvorfor sidder du her i grunden, du har ikke været formand? Ja hvorfor det skyldes at der ved societets start var en ledig plads ved bordet og valget faldt på mig der var redaktør på det tidspunkt. Det var med bagtanke for de håbede på, at få god omtale i bladet og så har jeg siddet der siden, de skal i hvert tilfælde ikke vippe mig af pinden, i retfærdighedens navn skal siges, at det heller ikke har været forsøgt. Vi glæder os til næste års møde der bliver den 27. april 2016.

9 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Freelanceren på 1. landskursus Af Lars Ryaa Forventningerne var helt i top, for jeg havde hørt utrolig meget om det fantastiske landsmøde fra alle jeg havde samarbejdet med de sidste par år. Det var stedet, hvor man som kordegn fik det netværk, man havde brug for i hverdagen, faglig opdatering samt X-faktoren; info om kordegnens store udfordringer lige nu. Det var så lykkedes at komme til Nyborg Strand efter en jobkonsulent havde set ideen i, at jeg fik del i det netværk og den faglige opdatering for at komme videre den store jahat var heldigvis derude og tak for det. Det har så været fire dejlige dage med fuld fart på lige fra Torbens velkomsttale til Chris McDonald sluttede af, og jeg har været tryllebundet af det hele nu skal de mange ord lige bundfældes og skønt at kunne reflektere over det en solrig søndag eftermiddag. Jeg har fået en meget varm og imødekommende velkomst af alle i min kreds, og er sikker på, at jeg nok skal blive integreret i gruppen jeg føler mig allerede rigtig godt på vej. Det har også været dejligt at møde mine tidligere medkursister, som nu er kommet indenfor murerne og høre om deres virke; de ser alle ud til at befinde sig godt. Tak til alle der har bidraget til at gøre det til et fantastisk landskursus for een 1. gangs kursist. Jeg ser allerede nu frem til næste år, hvor jeg forhåbentligt har smidt freelancer - rollen det lyder meget mere spændende at være ildsjæl på fuldtid, så det vil jeg arbejde på nu. Mærkedage Lise Thimsen, tidl. Hjerting fylder 70 år 5. juni. Syd- og Sønderjyske Kreds ønsker hjertelig tillykke Lisa Henriksen, Skjern fyldte 40 år den 30. april. Vestjysk Kreds ønsker hjertelig tillykke

10 Ledige pladser på Den professionelle betjening af kirkens brugere, den august i Svendborg På kurset vil du lære: at foretage en professionel betjening af borgere i alle livets faser du vil lære om nogle af de reaktions- mønstre og adfærsformer som kan udspringe af de handlinger der kan foregår i kirken du vil også kunne foretage en professionel sione og etisk korrekt kt betjening af borgere med et andet religiøst tilhørsforhold. Kviknr til dette e kursus er: Vi uddanner folk

11 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Alterkrucifikset i Vestervang kirke, Helsingør Af Birgit Beck Jensen Der er langt imellem glasmosaikkerne i de nordsjællandske kirker, hvor udsmykningen i stor stil består af kalkmalerier. Det har derfor været noget af en opgave at finde nordsjællandske kirkemosaikker som fryd for øjet på forsiden af denne udgave af kordegneforeningens blad. Efter nogen søgen faldt valget på et lille alterkrucifiks som står på altret i Vestervang Kirke i Helsingør. Den nulevende kunstner Hein Heinsen har lavet dette værk af jern og farvet glas. Der er efter min mening meget pinse i krucifikset fordi det lever i det bagfra kommende dagslys som strømmer ind af de store vinduer bag ved altret. Når jeg siger at krucifikset lever i lyset, er det fordi lyset i dagens løb skifter og dels får de farvede sten til at gløde i mere eller mindre grad, dels ved at krucifikset kaster skygger på alterdugen som er kortere eller længere alt efter tidspunktet på dagen. Jesus er stået ind i korset og ser ud til at være på vej ud af korset og ud imod menigheden. Dette ses særlig tydeligt når skyggerne er lange sidst på eftermiddagen. Kunstneren Hein Heinsen er født i Grindsted 1935 og uddannet på Københavns Universitet, cand. Theol. 1962, og på Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler og Lærer på Kunstakademiets arkitektskole , professor ved Kunstakademiets billedkunstskoler Alterkrucifikset i Vestervang Kirke er et af hans tidlige værker fra Heinsen har udtalt at han er optaget af sammenhængene mellem kunst og kristendom. Hans arbejder lever i et spændingsfelt imellem det fjerne (faderen) det nære (sønnen) og Gud (Helligånden). Han stræber efter at lave så stor en spænding som mulig, til bristepunktet, i mellem de tre elementer for derved at fastholde det uforståelige i sin skarpeste form. Man må sige at det er lykkedes ganske godt med et 40 cm. højt krucifiks i Vestervang kirke.

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Helbredssikring i PFA Bemærk lige, at børn nu er dækket op til det fyldte 21. år også selv om de er udeboende. PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Dine børn mellem 1 og 21 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan også købe en helbredssikring til samme pris som dig. Eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf bliver først dækket efter to år. På under medlemsfordele finder du en tilmeldingsblanket til PFA helbredssikring. Prisen er nu kr. for et år. Vær opmærksom på, at beløbet opkræves af PFA Pension pr. 1. januar. Til- og afmelding af forsikringen kan kun ske til Danmarks Kordegneforening. Kritisk sygdom og Gruppeliv Får du kendskab til en kollega, der bliver ramt af kritisk sygdom, eller hvis børn under 18 år bliver ramt af kritisk sygdom, vil det være en hjælp for den pågældende, at menighedsrådet bliver gjort opmærksom på dette. Det er desværre ikke i alle tilfælde, at menighedsrådet selv er opmærksom på, at der er en gruppelivsforsikring, og dermed en sum for kritisk sygdom, for de ansatte og deres børn. Sum i forbindelse med kritisk sygdom er kr. Du er altid velkommen til at kontakte Krista Grane Larsen på tlf

13 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI Tillidsrepræsentanter Danmarks Kordegneforening Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Sitft Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Ellen Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anna Grete Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen, Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 KORDEGN VED VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVN Da vores dygtige kordegn har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en erfaren kordegn til Vor Frue Kirke Københavns Domkirke snarest muligt og senest pr. 1. september Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer. Den daglige arbejdsplads vil indtil videre være Kirkekontoret, Pilestræde 67, 1112 København K. Vor Frue Kirke er domkirke for Københavns Stift og desuden sognekirke for Vor Frue Sogn. Sognet har en meget omfattende kirkeaktivitet med et bredt spektrum af tilbud. Udover højmesser, andre gudstjenester og et rigt koncertliv med bl.a. Københavns Drengekor kan nævnes Natkirken og relaterede aktiviteter, spise-/værested for hjemløse mm. Kirken har et velfungerende teamwork mellem de mange ansatte og frivillige. Se mere på kirkens hjemmeside De primære opgaver i stillingen: Personregistrering og registrering af kirkelige handlinger Betjening af kirkekontor (der deles med Trinitatis Kirke og Helligaandskirken), herunder almindeligt forefaldende kontorarbejde Sekretær for menighedsrådet og dets formand Deltagelse i gudstjenester Medvirken ved medarbejdermøder Udarbejdelse af gudstjenesteprogrammer og registrering af konfi rmander samt fremstilling af deltagelseslister mm Administration og udlejning af kirkens lokaler Ansvar for kirkens administrative IT-systemer Sekretærfunktion for præsterne (gudstjenesteprogrammer, konfi rmand- og minikonfi rmandlister, børnegudstjenest -lister o.l.) Assistent for Københavns Biskop Vi søger en person, der: er engageret, ansvarsbevidst og har erfaring som kordegn er præsentabel, fleksibel og servicemindet er vant til at arbejde i nært samarbejde med dygtige kollegaer ikke er bange for skiftende arbejdstider inden for timerammen har gode IT-kundskaber/kompetencer (Offi ce, Outlook, ChurchDesk mm) er villig til at dygtiggøre sig selv gennem kurser Ansættelse sker ved Vor Frue Sogns Menighedsråd beliggende i Københavns Stift. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Københavns Stift i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med Stiftet. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales derfor indenfor intervallet kr kr (aktuelt niveau). Fikspunktet er kr (aktuelt niveau). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr ,27 (aktuelt niveau). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammerne af vedkommendes intervalløn indgåes i henhold til overenskomstens 3, stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www. folkekirkenspersonale.dk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ole Ehlers på telefonnummer Ansøgning med relevante bilag sendes til Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. juni 2015 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted umiddelbart efter deadline. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI KORDEGN VED VOR FRELSERS SOGN, VEJLE Vor Frelsers Sogn, Vejle søger ny kordegn pr. 1. august. Vor Frelsers Kirke, er smukt beliggende centralt i Vejle by Den hvide kirke. Kirken har to præster, aktivt menighedsråd og ansatte, og et levende menighedsliv. Der er opført nyt Kirkehus ved kirken i Sognet er et sygehussogn med lidt over indbyggere. Vi søger en kordegn der: Er serviceminded, glad og imødekommende. Har overblik og er fleksibel. Kan arbejde selvstændigt, og er god til at formidle informationer. Har en administrativ uddannelse. Har evne til personaleadministration. Er fortrolig med IT-arbejdspladsen, og hjemmesideadministration. Vi vægter højt, at kordegnen vil indgå i et engageret og positivt samarbejde med alle kirkens ansatte og med menighedsrådet. Stillingen omfatter: Personregistrering Betjening af kirkekontoret. Uden økonomistyring. Sekretær for præsterne og menighedsrådet. Forefaldende kontorarbejde, som IT-opgaver, kopiering og kalenderstyring Intern og ekstern kommunikation som annoncering og PR. Redaktion af Kirkeblad i samarbejde med bladudvalg. Redaktion af hjemmeside i samarbejde med webmaster. Administration af aktiviteter i sognet. Villighed til kortvarige afløseopgaver for andre kordegne i Vejle Daglig driftskoordination af personalet, i tæt samarbejde med kontaktpersonen. Kordegnen skal være indforstået med, at der kan ske ændringer i stillingens indhold. Stillingen er på 37 timer om ugen, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se på Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på , ,59 kr. for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t ,09 kr. for en fuldtidsstilling. Løn forhandles efter kvalifi kationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Besættes stillingen med en tjenestemand, klassifi ceres stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Erfaring som kordegn er en fordel. Vil du vide mere, kan du kontakte vores: Kontaktperson: Svend Nørby, eller Sognepræst: Bjørn Ellerbek, eller km.dk Sognepræst: Dorthe R. Jensen, eller Eller se: Er du interesseret, så send din ansøgning til: Kontaktperson Svend Nørby, Parallelvej 15, 7100 Vejle eller Vedhæft CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelser. Ansøgningsfrist: juni 2015 Ansættelsessamtaler vil foregå: Onsdag den 24. juni 2015 fra kl dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle Ændring i ansættelsesforhold Husk at give besked til sekretariatet når der sker ændring i dit timetal, hvis det får indflydelse på dit kontingent. Ifølge foreningens vedtægter er kontingentet fastsat som følger: Gruppe 1: Ansatte fra og med 22 timer ugentlig. Gruppe 2: Ansatte fra og med 8 timer og under 22 timer ugentlig. Gruppe 3: Under 8 timer om ugen og pensionister Af hensyn til opkrævning af kontingent, vil jeg meget gerne have oplysningerne senest en måned inden et kvartalsskifte. Krista Grane Larsen, sekretær Får du nok for dit medlemskontingent???? Tjenestemændenes Forsikring er et godt tilbud også til overenskomstansatte kordegne For de fleste vil der være penge at spare i forhold til øvrige forsikringsselskaber ofte op til kr. eller mere. Det er nu også muligt, at børn af medlemmer i Danmarks Kordegneforening kan tegne forsikringer til samme favorable vilkår. Du kan finde din lokale forsikringstillidsmand på Vælg: Kontakt Forsikringstillidsmand. Krista Grane Larsen, sekretær

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1962 Referat for bestyrelsesmøde den 15. august 2016 på Sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15-16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Henrik Højen Jørgen Hvolbye

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Referat for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begyndte med kaffe, mandag kl. 10.15, og der afsluttedes med frokost tirsdag

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Referat for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1890 for bestyrelsesmøde den 18. og 19. maj 2015 på Sekretariatet i Vejle. Mødet begynder med kaffe, mandag kl. 10.15, og der sluttes med frokost tirsdag kl. 13.00.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr. 6 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

KORDEGNENES BLAD NOVEMBER 2015

KORDEGNENES BLAD NOVEMBER 2015 KORDEGNENES BLAD 9 NOVEMBER 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 9 NOVEMBER 2015 Kordegnenes blad Nr. 9 2015, 90. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle

Læs mere

KORDEGNENES BLAD APRIL 2015

KORDEGNENES BLAD APRIL 2015 KORDEGNENES BLAD 3 APRIL 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 3 APRIL 2015 Kordegnenes blad Nr. 3 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 Dagsorden Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1907 for bestyrelsesmøde den 28. september 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Tirsdag den 29. september 2015 er der møde med kredsformændene fra

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015

KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015 KORDEGNENES BLAD 8 OKTOBER 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 8 OKTOBER 2015 Kordegnenes blad Nr. 8 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl i Skt. Nicolai Gården Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 31. oktober 2013 kl. 18.00 i Skt. Nicolai Gården Til stede: Lars Olesen, Renate Rohde, Stig Mathiassen, Ib Zakarias, Bent Holm-Laursen, Erik Søndergaard, Eva Nordentoft,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I henhold til 22 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. fastsættes: 1. Dækningsområde

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 30. april 2013 på Hotel Nyborg Strand Torben Palm bød velkommen og vi sang Vort modersmål er dejligt. Derefter bød han velkommen til den juridiske

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af:

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Arbejdsbeskrivelse for kordegn ved Skt. Jørgens kirke(r) Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Kordegn 1924 timer Kordegn Kordegn

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede:

Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. - 13. januar 2010. Til stede: Pernille Broberg Wilby (PW), Povl Søndergaard (PS), Erik Kobbersmed (EK), Allan Størner (AS), Gert Schmidt (GS), Jytte Øhlenschlæger

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Den 16. juni 2011 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. juni 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Fraværende

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 10. januar 2012. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 10. januar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Henne Korsby Henning Petersen På kirkegårdskontoret Anders

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere