BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog"

Transkript

1 Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT

2 Side 2

3 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme Vedligeholdelse i førstehjælp Genoplivning med hjertestarter Rutinering i livreddende førstehjælp A + B + C Elementær brandbekæmpelse Beredskabskursus ABA Brugerkursus ABA kursus for Driftsansvarlige Specialkurser Teambuilding Side 3

4 Førstehjælp, kender du svaret på, hvad du skal gøre? Et kursus for alle, der ønsker at kunne redde en livløs person ved at bruge Hjerte- Lunge-Redning. Ved at deltage i kurset bliver du i stand til at gribe ind. Du kan derved standse ulykken, og ved en hurtig og rigtig indsats kan du mindske skadens omfang. Ved at kende svarene kan du selv være mere afklaret med, hvad du skal gøre i en nødsituation. Et kursus for alle der ønsker at kunne yde livreddende førstehjælp til person på et lavt niveau. Kurset indeholder Hjerte- Lunge-Redning (3 timer) og livreddende førstehjælp (3 timer). Side 4

5 Førstehjælp, lavt niveau Målgruppe Alle som vil kunne yde basal førstehjælp for at redde liv. Forudsætninger Ingen. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter overlevelseskæden trinvis førstehjælp kunstigt åndedræt Hjerte-Lunge-Redning afl åst sideleje livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport shockforebyggelse blødninger hovedlæsioner brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken forbrændinger forgiftninger og ætsninger el-ulykker psykisk førstehjælp. Varighed Kurset varer 6 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 5

6 Et kursus for alle der ønsker at kunne hjælpe en tilskadekommen person ved at bruge den rigtige førstehjælp. Ved at deltage i dette kursus bliver du i stand til at yde førstehjælp i alle situationer, og du kan derved standse ulykken, mindske skadens omfang og redde andres liv. Et kursus for alle der ønsker at opnå en god rutine i førstehjælp til en tilskadekommen person på et lidt højere niveau. Kurset indeholder Hjerte- Lunge-Redning (3 timer), livreddende førstehjælp (3 timer), førstehjælp ved sygdomme (3 timer) og førstehjælp ved tilskadekomst (3 timer). Side 6

7 Førstehjælp, mellem niveau Målgruppe Alle som ønsker en vis rutine og viden i at kunne yde førstehjælp og redde liv. Forudsætninger Ingen. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter overlevelseskæden trinvis førstehjælp kunstigt åndedræt Hjerte-Lunge-Redning afl åst sideleje livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport shockforebyggelse blødninger hovedlæsioner brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken forbrændinger forgiftninger og ætsninger el-ulykker smerter i brystet og vejrtrækningsbesvær smerter i bughulen solstik og hedeslag sygdomme som sukkersyge og krampeanfald knoglebrud, ledskred, forstuvninger og muskelskader lejringer tryk- og støtteforbindinger samt armslynge infektioner og småskader almen kuldepåvirkning og forfrysninger ændret bevidsthedstilstand psykisk førstehjælp. Varighed 12 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 7

8 Kender du svaret på, hvad du skal gøre, hvis et barn drikker afl øbsrens eller falder ned af gyngestativet og slår tænderne ud? Ved at kende svarene, kan du hjælpe og berolige barnet, og du er også selv mere afklaret med, hvad du skal gøre i situationen. Ved at deltage i kurset bliver du i stand til at gribe ind. Du kan derved standse ulykken og ved hurtig indsats, når uheldet er ude mindske skadens omfang. Side 8

9 Førstehjælp til børn Målgruppe Pædagoger, dagplejere, forældre og andre, der har med små børn at gøre. Forudsætninger Ingen. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter trinvis førstehjælp til børn med eller uden vejrtrækning kunstigt åndedræt til børn udvendig hjertemassage til børn faldulykker og knoglebrud buler og hjernerystelse mindre skader, sår og hudafskrabninger forbrændinger feberkramper forgiftninger ætsninger psykisk førstehjælp. Varighed 6 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 9

10 Kender du svaret på, hvad du skal gøre ved en person, som får hjertestop? Et kursus for alle der ønsker at kunne redde en livløs person ved at bruge Hjerte- Lunge-Redning. Ved at deltage i kurset bliver du i stand til at gribe ind, hvis ulykken skulle ske. Du kan lære at standse ulykken og ved en hurtig og rigtig indsats kan du mindske skadens omfang. Et kursus for alle der ønsker at kunne yde den mest elementære livreddende førstehjælp til personer med hjertestop. Side 10

11 Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Målgruppe Alle der ikke tidligere har taget et førstehjælps kursus. Forudsætninger Ingen. Formål Bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller fl ere hjælpere til stede. Have forståelse af: overlevelseskæden de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning. Indhold Hjerte-Lunge-Redning førstehjælpens 4 hovedpunkter overlevelseskæden stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed kontrol af bevidsthed råb på hjælp frie luftveje kontrol af åndedræt alarmering hjertemassage kunstigt åndedræt afl åst sideleje. Varighed 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 11

12 Side 12

13 Livreddende førstehjælp Formål Bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere fl ere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/tegn på kredsløbssvigt som følge af ulykker forebygge og/eller håndtere shock/tegn på kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne have forståelse af: den livsvigtige ilttransport symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt shock/tegn på kredsløbssvigt. Indhold Forhold ved større ulykker førstehjælpens 4 hovedpunkter livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport alarmering shock/tegn på kredsløbssvigt psykisk førstehjælp blødninger hovedlæsioner brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken forbrændinger forgiftninger og ætsninger el-ulykker. Varighed 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 13

14 Side 14

15 Førstehjælp ved tilskadekomst Formål Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne foretage en alarmering via samt kunne nævne: virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og shock forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning. Indhold Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader småskader mindre knoglebrud ledskred, forstuvninger og muskelskader støtteforbindinger armslynge almen kuldepåvirkning og forfrysninger varmepåvirkning og mindre forbrændinger solstik og hedeslag shock psykisk førstehjælp alarmering. Varighed 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 15

16 Side 16

17 Førstehjælp ved sygdomme Formål Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge identifi cere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme foretage en alarmering via samt kunne nævne: virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock. Indhold Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme smerter i brystet smerter i bughulen vejrtrækningsbesvær ændret bevidsthedstilstand kramper sygdomme sukkersyge infektioner lejringer shock psykisk førstehjælp alarmering. Varighed 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 17

18 Hvis du har et godkendt førstehjælpskursus, bør du deltage i dette kursus mindst hvert 3. år for stadig at kunne redde en livløs person ved at bruge Hjerte- Lunge-Redning. Ved at deltage i kurset får du genopfrisket din viden i førstehjælp, så du stadig er opdateret og ved, hvordan du kan standse ulykker og redde liv. Side 18

19 Vedligeholdelse i førstehjælp Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning og livreddende førstehjælp. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker håndtere fl ere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter Hjerte-Lunge-Redning afl åst sideleje/stabilt sideleje livreddende førstehjælp ABC læsioner, herunder:. blødninger hovedlæsioner brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken forbrændinger forgiftninger og ætsninger praktiske situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde med udgangspunkt i kursisternes baggrund evaluering. Varighed 3 timer. Side 19

20 Ved du hvordan du skal bruge en hjertestarter på en person med hjertestop? På dette kursus lærer du at redde en livløs person ved at bruge Hjerte-Lunge-Redning og hjertestarter. Side 20

21 Genoplivning med hjertestarter Målgruppe Alle der ikke tidligere har tage et førstehjælpskursus. Forudsætninger HLR Formål Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning ved brug af hjertestarter. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: årsager til hjertestop montere og betjene en hjertestarter yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed. Have forståelse af: sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter indikationer for anvendelse af hjertestarter situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter. Indhold Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter hjerterytmeforstyrrelse blodprop i hjertet opbygning af hjertestarter sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter betjening af hjertestarter. Varighed 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 21

22 Side 22

23 Rutinering i livreddende førstehjælp A + B + C Målgruppe Alle som tidligere har taget et førstehjælpskursus. Forudsætninger Et godkendt førstehjælpskursus. Formål Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører spærring af luftvejene. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere fl ere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade, yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene som følge af ulykker, føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. Indhold Forhold ved større ulykker førstehjælpens 4 hovedpunkter livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport alarmering psykisk førstehjælp praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene. Varighed 3 x 3 timer. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 23

24 Hvis du har lyst til at kunne tæmme en brand, bør du deltage i dette kursus. På kurset vil du lære alt om, hvordan du kan forhindre en lille brand i at blive til en stor og altødelæggende brand. Kurset kan udvides med en time. Så medtages kendskab på brugerniveau til ABA-Anlæg ABA-anlæg Automatiske brandalarmeringsanlæg. Side 24

25 Elementær brandbekæmpelse Målgruppe Alle. Forudsætninger Ingen. Indhold Trinvis brandbekæmpelse forbrændingsteori redning af mennesker og dyr alarmering bekæmpelse af ilden særlige farer på brandstedet praktiske brandslukningsøvelser. Varighed 2 timer. - ca. 1 time med terori og 1 times praktik. Bevis Der udstedes normalt ikke kursusbevis ved gennemførelse af kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Hvis der ønskes større hold så kontakt Beredskab Jammerbugt. Side 25

26 Side 26

27 Beredskabskursus Målgruppe Alle som tidligere har taget et førstehjælpskursus. Forudsætninger Et godkendt førstehjælpskursus. Formål Formålet er at bibringe deltagerne den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at foretage elementær brandbekæmpelse, kendskab til bygningens aktive og passive brandsikringstiltag samt rutinering i førstehjælp. Mål Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: anvende mindre slukningsmidler og vælge den rigtige håndildslukker til en given brand, give førstehjælp. Indhold Tilegne eller vedligeholde basale færdigheder i førstehjælp kendskab til bygningens slukningsmidler samt betjening kendskab til evaukueringsinstruks/sikkerhedsinstruks trinvis brandbekæmpelse og forbrændingsteori redning af mennesker og dyr livreddende førstehjælp ABC og den livsvigtige ilttransport bekæmpelse af ilden, herunder slukning med vand, slukning ved kvælning særlige farer på brandstedet. Varighed 1 dag. Bevis Der udstedes kursusbevis ved gennemførelse af hele kurset. Deltagerantal Der kan højst deltage 16 personer på et hold. Side 27

28 ABA Brugerkursus Målgruppe Det er et myndighedskrav, at de personer, der er ansvarlige for driften af automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg, har gennemgået et brugerkursus. Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at fungere i bygningen med ABA anlæg. Kurset bidrager til personalets tryghed omkring brugen af ABA anlægget både i daglig drift samt i alarmsituationer. Mål Kursets mål er at give deltagere en indsigt i anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler brugerne. Indhold Orientering om baggrunden for kurset populær brandteori hvorfor opstår brande hvordan undgår vi brande hvordan begrænser vi brandskader hvorfor har vi brandsikringsanlæg hvordan fungerer brandsikringsanlæg instruktion i brugen af anlæggets orienteringsplaner reaktion i tilfælde af fejl på brandsikringsanlæg reaktion i tilfælde af alarm fra brandsikringsanlæg den driftsansvarliges ansvar og pligter praktisk gruppeøvelse. Varighed 3 timer. Side 28

29 ABA kursus for driftsansvarlige Målgruppe Kurset henvender sig til personer, der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller fl ere ABA anlæg. Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at varetage den daglige drift af virksomhedens/institutionens ABA anlæg, bidrage til personalets tryghed omkring brugen af ABA anlæg, samt i tilfælde af brand at kunne guide og hjælpe redningsberedskabet. Være støtte omkring iværksættelse/ udarbejdelse af virksomhedens/institutionens beredskabs- og værdiredningsplan. Mål Kursets mål er at give deltagere en indsigt i anlæggets funktion og betjening samt en viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige. Indhold Orientering om baggrunden for kurset bygningers driftsmæssige forhold værdiredningsplaner evakueringsplan beredskabsplanlægning elementær brandbekæmpelse ABA brugerkursus hvorfor brandsikringsanlæg forebyggelse af uønskede alarmer driftsinstrukser alarminstrukser ansvar og pligter. Varighed 1 dag. Side 29

30 Special kurser Målgruppe Beredskab Jammerbugt tilbyder specialkurser for virksomheder og foreninger. Formål Har I en ide til et kursus, er I altid velkommen til at kontakte os, så vi i fællesskab kan sammensætte netop det kursusforløb og indhold, der passer til jer. Mål Vi udarbejder i fællesskab en målsætning eller vi kan lave et oplæg til jer, som I godkender eller arbejder videre med. Forud for kurset kan vi tilbyde en sikkerhedsgennemgang af institutionen/virksomheden. Under gennemgangen vil vi kigge på stedets sikkerhed som en helhed, samt vurdere om diverse instrukser stadig er fyldestgørende eller rådgive/udarbejde ny sikkerheds-, brand-, eller evakueringsinstruks. Indhold Eksempler: teambuilding for virksomheder og foreninger. grundlæggende beredskabsplanlægning. hjælperøgdykker rutinering i førstehjælp brandbekæmpelse sikkerhed ekstra øvelser målrettet til dig kurset afsluttes med øvelse, varslet eller uvarslet. Varighed 2 timer til 2 dage. Side 30

31 Teambuilding Målgruppe Beredskab Jammerbugt tilbyder professionelt teambuilding for virksomheder og foreninger. Formål Med udgangspunkt i vores spidskompetencer inden for brand, redning og miljø, er der fokus på samarbejde, kommunikation og håndtering af nye udfordringer, og deltagerne får gode og anderledes fællesoplevelser, der styrker fornemmelsen af fællesskab på arbejdspladsen eller i organisationen. Mål Vil tage udgangspunkt i den fælles aftale, der vil blive indgået. Indhold Kurset kan bestå af enten fælles- eller holdaktiviteter eller en kombination og planlægges i tæt samarbejde med kunden, hvis ønsker og behov opfyldes i størst muligt omfang. Kurset kan fungere som en selvstændig enhed eller indgå som led i en større sammenhæng i virksomhedens regi. Arrangementet indeholder mulighed for forplejning og overnatning. Varighed 2 timer til 2 dage. Side 31

32 Beredskab Jammerbugt Teknik- og Miljøforvaltningen Lundbakvej Pandrup Tlf.: BEREDSKAB JAMMERBUGT

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder

Kurser og fyraftensmøder ITD Uddannelse DTL s servicekontorer Kurser og fyraftensmøder Efterår 2011 LOGOER: ITD DTLS servicekontorer Velkommen til ny kursussæson - efterår 2011 ITD og DTL s tre servicekontorer har her fornøjelsen

Læs mere

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION

Kurser Efterår 2013. Efteråret byder på nye kurser. www.oplevelsernesacademy.dk. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION Efteråret byder på nye kurser Kurser Efterår 2013 Efteråret byder på nye kurser Nu er det igen blevet tid til at tage på kursus og tid til at lære nyt. Vi har i år planlagt en række gode kurser, hvor du

Læs mere

Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse

Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse Kort baggrund for, hvorfor uddannelsen er relevant: For mange offentlige virksomheder er et meget væsentligt kvalitetsparameter frontmedarbejdernes personlige

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk

KURSUSKATALOG 2012. Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet. www.sosuc.dk KURSUSKATALOG 2012 Kurser og efteruddannelser Social- og Sundhedsområdet 2012 www.sosuc.dk Velkommen til efteruddannelses- og kursusåret 2012 Kursusenheden på SOSU C kan hermed præsentere kursuskataloget

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Kursuskatalog 2011. Europæiske Academy Leisure

Kursuskatalog 2011. Europæiske Academy Leisure Kursuskatalog 2011 Europæiske Academy Leisure Indhold Kurser beskrivelse s. 2 Produktkursus Basis s. 6 Produktkursus Advanced s. 7 Introduktion til Europæiskes Alarmcentral s. 8 Førstehjælpskursus s. 8

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN

Medlemsnyt. Efterår 2012 GF-FYN Medlemsnyt Efterår 2012 GF-FYN Overgade 34 5000 Odense C Tlf. 66 17 88 17 Fax 66 17 80 10 Odensevej 175 5500 Middelfart Tlf. 64 41 47 55 gf-fyn@gfforsikring.dk www.gf-fyn.dk Skræddersy din bilforsikring

Læs mere

Afprøvning af beredskab i praksis

Afprøvning af beredskab i praksis Afprøvning af beredskab i praksis - Hvordan reagerer ledelse og medarbejdere, når brandalarmen lyder, og er de i stand til at vurdere og træffe de rigtige beslutninger og yde førstehjælp og reagere hensigtsmæssigt

Læs mere

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE?

+ ROLLESPIL. Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? + ROLLESPIL + ARBEJDSsTAtioner + FLIPspil & test + Hændelses sider Førstehjælp for 7.-10. klasse Lærervejledning KAN DU HJÆLPE? STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLPKOLOFON p Undervisningsmaterialet består af denne

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere