Bliver man stærkere af D-vitamin?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliver man stærkere af D-vitamin?"

Transkript

1 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt Michael Kristensen, lektor, ph.d. i biologi Alle ved Ernæring og Sundhed, Professionshøjskolen Metropol. Mange danskere har om vinteren et for lavt niveau af i blodet. Udover at dette kan have betydning for udvikling af en række sygdomme, er der også meget, der tyder på, at et lavt niveau af har en negativ virkning på vores muskelfunktion. En af de bedst beskrevne funktioner for er dets rolle i forbindelse med optagelse af den calcium (Ca 2+ ), man indtager via kosten, og dermed for opretholdelse af knoglemassen og således risikoen for udvikling af knogleskørhed. I de senere år, har en række studier også sat i relation til flere andre funktioner i kroppen som fx påvirkning af immunsystemet, forskellige former for kræft, multipel sklerose og leddegigt. Og det er ikke helt uvæsentligt i forhold til, hvor længe vi lever, som for nyligt er påvist af danske forskere. De fastslog, at der var en kraftig forøget dødelighed, bl.a. i forhold til kræft, for folk med lave koncentrationer af. Udover ovennævnte sygdomme, tyder meget også på, at har en effekt på vores muskulatur og dermed på vores præstationsevne. Det er et velkendt fænomen for mange, der træner meget, at den træningsindsats, man lægger hen over vinteren, ikke nødvendigvis står mål med en forbedring i præstationsevnen. Når det så bliver forår, opleves det modsat, at der pludselig sker store fremskridt i præstationsevnen, uden man har ændret på træningsmængden. Et bud på en forklaring er, at det skyldes ændringer i mængden af kroppens. Spørgsmålet er, om danskernes mængde af i kroppen virkelig falder så meget over vinteren, at dette er en mulig forklaring, og om i det hele taget påvirker vores muskelfunktion? Det vil vi forsøge at belyse nærmere på baggrund af den eksisterende litteratur på området., indtag og anbefalinger Der fi ndes to forskellige kilder til : solen og kosten. Størstedelen af den, kroppen indeholder (ca %), dannes,

2 SUNDHED 15 Kilder til, og den videre omdannelse af til dens aktive form Solen + UVB-stråler Kosten Leveren Nyrerne Dehydrokolesterol 25-OH-Dvitamin Aktiv form Effekt på målvæv (fx tarm- og skeletmuskler) Indirekte Direkte Ca 2+ (og fosfat) optaget fra tarmen Muskelvæv (cellulært niveau) Helkrops Ca 2+ - homeostase Genomisk; binding til VDR (proteintranskription) Non-genomisk (ændringer i cellemetabolisme) Potentielle effekter af på muskelceller (for detaljer se tekst). VDR = Vitamin D-receptor. Muskelfunktion når huden udsættes for solens UVB-stråler. Når dette sker, omdannes stoffet dehydrokolesterol til. I sommerhalvåret har de fleste danskere ingen problemer med at danne nok. Som hovedregel kræver det blot, at hoved, arme og ben bliver eksponeret for solens stråler i minutter to til tre gange om ugen. I vinterhalvåret fra oktober til marts ser det dog helt anderledes ud. I den periode står solen i Danmark så lavt på himlen, at der stort set ikke dannes i huden, og man er derfor afhængig af det, som indtages via kosten. Selv om der er flere forskellige kilder til i vores kost, kan det i praksis være svært at få kroppens behov dækket. I perioden 2003 til 2008 var danskernes daglige indtag af fra kosten på 3,8 μg og 3,1 μg for henholdsvis mænd og kvinder. Til dette tal skal lægges et gennemsnitligt indtag af fra forskellige typer af tilskud på ca. 3 μg/dag. Det samlede indtag ligger dog stadigvæk en del under anbefalingen, der lyder på 10 μg/dag. I den forbindelse er det værd at bemærke, at det samlede indtag er et gennemsnit af befolkningen, hvorfor nogle indtager mere end den anbefalede mængde, mens andre indtager betydeligt mindre. er et fedtopløseligt vitamin og bliver derfor oplagret i vores fedtdepoter. Trods denne buffermekanisme har mange danskere sidst på vinteren et niveau i blodet, der ligger under den officielt bestemte nedre grænseværdi på 50 nmol/l. Etableringen af denne grænseværdi har primært taget udgangspunkt i, ved hvilken koncentration af i blodet der ses en stabi-

3 16 SUNDHED lisering af calciumniveauet. Ligger koncentrationen under dette niveau, vil kroppen begynde at nedbryde knoglerne. Det er et problem, da det på sigt vil øge risikoen for udvikling af knogleskørhed. Dog er det uvist, om denne grænseværdi er optimal i forhold til de øvrige funktioner, er påvist at influere på, deriblandt muskelfunktionen. og muskelfunktion I forhold til muskelfunktionen tyder det på, at kan påvirke vævet både direkte og indirekte. Den direkte påvirkning er, når optages i muskelvævet og igangsætter forskellige processer direkte i dette. Denne mulighed understøttes af, at der i muskler fi ndes D- vitaminreceptorer. Den indirekte påvirkning på muskulaturen er s funktion i forbindelse med den generelle regulering af kroppens calciumindhold. Muskelmassen er estimeret til at udgøre ca. 42 % og 35 % af den samlede kropsvægt for henholdsvis mænd og kvinder. Muskelceller er karakteriseret ved, at der skal dannes et aktionspotentiale, for at de kan trække sig sammen og dermed gøre kroppen i stand til at bevæge sig. Et aktionspotentiale er afhængig af, at der er forskel på mængden af henholdsvis natrium- (Na + ) og kalium- (K + ) ioner inde i cellen i forhold til udenfor. Under længerevarende hård fysisk aktivitet har det vist sig umuligt at opretholde denne forskel. Især den observerede stigning i kaliummængden udenfor muskelcellen formodes at hæmme dannelsen af aktionspotentialer og dermed nedsætte muskelfunktionen, så fænomenet muskeltræthed opstår. Netop denne forskel på mængden af henholdsvis Na + - og K + -ioner hhv. inde i og udenfor cellen er tilsyneladende ændret hos personer, der lider af mangel. Det kan være én mulig forklaring på s direkte påvirkning af muskelfunktionen. En konsekvens af, at et aktionspotentiale løber over en muskelcelle, er en kraftig stigning i koncentrationen af calciumioner (Ca 2+ ) inde i cellerne. Denne stigning kommer både fra calcium, der løber ind i cellen, og ikke mindst fra calcium, der strømmer ud fra et cellulært depot kaldet sarkoplasmatiske retikulum. Calciumioner er essentielle for, at musklerne kan trække sig sammen. Det betyder også, at ændringer i calciumkoncentrationerne i muskelcellerne kan påvirke især den maksimale kraft, men formodentlig også kraftudviklingen over længere tids arbejde. Som nævnt regulerer calciumkoncentrationen i blodet og dermed også i cellerne, og kan på den måde indirekte påvirke muskelfunktionen. Frigivelsen og ikke mindst fj ernelsen af calcium fra muskelceller under aktionspotentialer har også en stor betydning for muskelfunktionen under fysisk aktivitet. Meget tyder på, at har en direkte effekt på nogle af de forskellige proteiner, som er med til at regulere calciumkoncentrationerne i cellerne. i praksis Forskellige studier indikerer, at ovennævnte teorier i større eller mindre grad også har hold i vir- mangel og knogleskørhed (osteoporose) Tarmen Ca 2+ Tarmepithelcelle Kerne mrna CaBP Proteinsyntese Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Regulering af optagelsen af kalcium fra tarmen og over i blodet. VDR = Vitamin D-receptor, mrna = messanger RNA, Ca 2+ = kalcium, CaBP = kalciumbindende protein. VDR 1,25(OH)- Blodet En af de bedst beskrevne funktioner for er dets involvering i optagelsen af calcium (Ca 2+ ) fra tarmsystemet. Calcium er nødvendigt for at opbygge vores knogler (knoglerne indeholder 99 % af kroppens Ca 2+ ). øger koncentrationen af det Ca 2+ -bindende transportprotein (CaBP) i tarmen og er dermed med til at øge optagelse af Ca 2+ fra denne, samt sænker udskillesen af Ca 2+ fra nyrerne. Samlet set er dette med til at bibeholde en stabil koncentration af Ca 2+ i blodet. Omvendt vil mangel på medføre en nedsat optagelse af Ca 2+ fra tarmen. Over tid kan det medføre et fald i Ca 2+ -koncentration i blodet, hvilket stimulerer dannelsen af parathyroideahormonet (PTH). PTH stimulerer nedbrydning af knoglerne, hvilket er med til at normalisere Ca 2+ -koncentrationen i blodet. Denne mekanisme kan med tiden føre til udvikling af knogleskørhed.

4 17 keligheden. Det er således vist, at et lavt niveau i blodet hæmmer den absolutte muskelkraft, mens det omvendt kan have en positiv effekt, når er til stede i større mængder. Generelt er det dog dårligt belyst, hvor stor en mængde, det er nødvendigt at indtage for at sikre en optimal muskelfunktion. Det skyldes både, at indtagelse af i de enkelte studier ofte ligger relativt tæt på hinanden (5-25 μgram/dag), og fordi de mængder, der gives, oftest er i underkanten af, hvad der er foreslået nødvendigt for at bevare en optimal muskelfunktion. Derudover inkluderer de fleste studier kun to grupper, en kontrolgruppe, der får et placebo og en gruppe, der modtager en given mængde. Derfor er det ikke muligt ud fra eksisterende litteratur at afklare, hvor stort et indtag, der er ideelt i forhold til optimal muskelfunktion. Der er således både i teorien og i praksis meget, der tyder på, at på en eller anden måde har en effekt på muskelfunktionen og dermed på præstationsevnen. Det indikerer også, at den lave koncentration af mange danskere har, kan påvirke muskelpræstationen og dermed hverdagen for mange danskere. Bør danskerne indtage mere? Som nævnt tidligere er danskernes indtag af langt fra optimalt i forhold til den officielle anbefaling på 10 μg/dag. Konsekvensen er, at en stor del af den danske befolkning sidst på vinteren har et niveau på under 50 Nedsat muskelstyrke kan for ældre mennesker betyde øget risiko for fald. Foto: Colourbox Fødevarer og Fisk er den bedste kilde til. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke fisk man spiser. Som det fremgår af tabellen, er det de såkaldte fede fisk, som indeholder langt mest. Derudover er det især æg og mælkeprodukter, der bidrager til danskernes indtag af - men de indeholder betydelig mindre mængder end de fede fisk. Fødevare (fisk) pr 100 g. Mængde af fødevare der skal spises fødevare for at indtage 10 μg Torskelever, (konserves) 100 μg 10 g Laks, (gravad) 30 μg 33,3 g Torsk, (rogn, konserves) 11 μg 90,9 g Makrel i tomat (konserves) 2,4 μg 0, 42 kg Tun i olie, (konserves) 2,1 μg 0,48 kg Skrubbe, (rå) 0,8 μg 1,25 kg Fødevare (andet) pr 100 g. Mængde fødevare der skal spises for at indtage 10 μg Æg, hele, rå 1,75 μg 0,57 kg Smør, saltet 0,76 μg 1,32 kg Svine- og oksekød (hakket) 0,6 μg 1,67 kg Ost 0,31 μg 3,22 kg Minimælk (0,5 %) 0,075 μg 13,3 kg Minimælk, beriget (0,5 %) 0,75 μg 1,33 kg Kilder: Foodcomp.dk og USDA.gov

5 18 SUNDHED Relevante links og andet læsning: Girgis CM, Clifton-Bligh RJ, Hamrick MW, Holick MF, Gunton JE. The roles of vitamin D in skeletal muscle: form, function, and metabolism. Endocr Rev Feb;34(1):33-83 De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) Fødevaredatabanken. DTU Fødevareinstituttet. Muskeltræthedens velbevarede hemmelighed. Aktuel Naturvidenskab 2009, nr. 2. nmol/l. Det korte svar er derfor: Ja, de fleste danskere bør indtage mere. Det ville være optimalt, hvis dette kunne ske via kosten. I praksis har det dog vist sig svært, især da danskerne spiser for lidt af den vigtigste kilde til, fede fi sk. Nogle mennesker prøver at afhjælpe dette ved at indtage forskellige typer af tilskud. En anden metode er berigelse af forskellige fødevarer med, hvilket blev tilladt i Danmark i På DTU Fødeinstituttet undersøgte man i 2010/2011 effekten af at indtage beriget mælk og brød på evnen til at opretholde en tilstrækkelig koncentration af henover vinteren. I alt næsten 800 børn og voksne var inddraget i forsøget. Halvdelen modtog de berigede fødevarer, således at deres normale indtag af brød og mælk blev erstattet med de berigede fødevarer, mens den anden halvdel fi k fødevarer uden tilsat. Det viste sig, at de personer, der fi k beriget brød og mælk var i stand til at holde et niveau over 50 nmol/l henover vinteren, hvilket indikerer, at berigelse af fødevarer med kan være en mulig løsning til at forebygge mangel bredt i den danske befolkning. Man bør være opmærksom på, at store mængder af kan være giftigt. Hvor meget, der skal til for at nå denne grænse, er stadigvæk til debat, men de Nordiske Næringsstofanbefalinger opererer med en øvre grænse for voksne på 100 μg/dag. Konsekvenser af manglende Man kan spekulere meget i konsekvenserne af, at så stor en del af danskerne tilsyneladende har en lav koncentration af, både i forhold til knogleskørhed såvel som forskellige sygdomme og i relation til nedsat muskelfunktion. Emnet er naturligvis relevant for meget aktive personer herunder elitesportsfolk, hvor en optimal muskelfunktion er af afgørende betydning for præstationsevnen. Emnet er dog også yderst relevant for inaktive personer. En relateret reducering af muskelkraften kan potentielt gøre folk endnu mindre aktive med fare for udvikling af overvægt og diverse livsstilssygdomme. Det er også relevant for ældre mennesker, hvor muskelstyrken har indflydelse på, hvor ofte man falder og dermed for risikoen for knoglebrud. Der ligger således en vigtig opgave i at klarlægge den præcise funktion af og muskelfunktion, når man ser på emnets relevans, både for den enkeltes livskvalitet og for samfundet som helhed.

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY 1 INDHOLD I denne brochure får du først en introduktion til de tre væsentligste faktorer inden for sportsernæring; kulhydrat, væske og protein. Alle Maxims produkter

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

D-vitamin behov og mangel i Danmark

D-vitamin behov og mangel i Danmark D-vitamin behov og mangel i Danmark Steen Ahrenkiel, civ. ing., læge, Poul Møllers Vej 7, 2000 Frederiksberg F. steen-ahrenkiel@get2net.dk D-vitamin er på mode som mirakelstof, der kan både forebygge og

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK

SUPERMOTIONISME EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK SUPERMOTIONISME AF KRISTIAN OVERGAARD LARS JUEL ANDERSEN MORTEN GRØNBÆK MIA BECK LICHTENSTEIN

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation

Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Statusrapport ved afslutning af fase 1, januar 2014 Deltagere fra respektive organisationer: Partnere fra Måltidspartnerskabet Fødevarestyrelsen: Dagny Løvoll

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD. Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5

DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD. Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5 Nr. 107. Oktober 2010. 18. årgang DIÆTISTEN MAD OG FYSISK AKTIVITET UNDER EKSTREME FORHOLD Mad og drikke i forbindelse med træning Læs mere på side 5 Styr på formen Læs mere på side 20 Indkaldelse til

Læs mere

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister

Fysisk aktivitet og kosttilskud. præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet og kosttilskud præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister Fysisk aktivitet, kosttilskud og sportsprodukter præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister En rapport

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

guide JANUAR 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus sider Fedmens gåder HVORFOR FEDME-EPIDEMI? NY FORSKNING MEDICIN DET VED VI

guide JANUAR 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus sider Fedmens gåder HVORFOR FEDME-EPIDEMI? NY FORSKNING MEDICIN DET VED VI JANUAR 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 16 sider Fedmens gåder HVORFOR FEDME-EPIDEMI? NY FORSKNING MEDICIN DET VED VI Er du fed? Er dit BMI: Under 18,5 er du undervægtig 18,5 25 er du normalvægtig

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere